دفترچه سئوالات کنکور
دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی علوم انسانی
تاریخ 16 تیر 1398 ساعت 22:14:06
کد خبر: 001689

این دفترچه شامل 20 سئوال ریاضی ، 15 سئوال اقتصاد ، 20 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 20 سئوال عربی، 15 سئوال تاریخ ، 15 سئوال جغرافیا ، 20 سئوال علوم اجتماعی ،25 سئوال فلسفه و منطق و 20 سئوال روانشناسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 165 دقیقه در نظر گرفته شده است

دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی علوم انسانی

دانلود دفترچه سئوالات آزمون PDF