دفترچه سئوالات کنکور
دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 98 گروه آزمایشی علوم تجربی
تاریخ 16 تیر 1398 ساعت 22:51:08
کد خبر: 001694

این دفترچه شامل 25 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 25 سئوال زبان عربی ، 25 سئوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 75 دقیقه در نظر گرفته شده است

دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 98 گروه آزمایشی علوم تجربی

دانلود دفترچه سئوالات کنکور PDF