دفترچه سئوالات کنکور
دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی زبان
تاریخ 16 تیر 1398 ساعت 23:40:30
کد خبر: 001700

این دفترچه شامل 70 سئوال اختصاصی زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 105 دقیقه در نظر گرفته شده است

دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی زبان

دانلود دفترچه سئوالات کنکور PDF