دفترچه سئوالات کنکور
دانلود دفترچه سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی زبان خارجی آلمانی و فرانسه
تاریخ 17 تیر 1398 ساعت 00:42:45
کد خبر: 001701

این دفترچه شامل 70 سئوال اختصاصی زبان خارجی آلمانی و فرانسه است که برای پاسخگویی به سئوالات 105 دقیقه در نظر گرفته شده است

دانلود دفترچه سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی زبان خارجی آلمانی و فرانسه

دانلود دفترچه سئوالات کنکور PDF