آزمون استخدامی جدید

 ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های وزارت علوم

آزمون استخدامی جدید

 ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های وزارت علوم

در این آزمون هزار و ۹۶۰ نفر جذب می شوند که از این تعداد، هزار و ۶۹۳ نفر سهمیه دانشگاه‌ها، ۱۴۸ نفر سهمیه موسسات آموزشی و پژوهشی، ۱۱۹ نفر سهمیه پارک‌های علم و فناوری هستند و حوزه ستادی وزارت علوم هم در این آزمون فاقد سهمیه است.
ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم

آزمون استخدامی جدید

ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم

در این آزمون هزار و ۹۶۰ نفر جذب می شوند که از این تعداد، هزار و ۶۹۳ نفر سهمیه دانشگاه‌ها، ۱۴۸ نفر سهمیه موسسات آموزشی و پژوهشی، ۱۱۹ نفر سهمیه پارک‌های علم و فناوری هستند و حوزه ستادی وزارت علوم هم در این آزمون فاقد سهمیه است.
استخدام جدید در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

آزمون استخدامی جدید

استخدام جدید در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

لازم است متقاضیان برای اطلاع از کد رشته‌های تحصیلی که می‌توانند در این آزمون شرکت کنند، دفترچه راهنمای آزمون را که از روز ۱۸ خرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت، مطالعه کنند.