جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert دانلود مقاله جایگاه نقد محتوایی در اعتبار سنجی احادیث شیعه

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله جایگاه نقد محتوایی در اعتبار سنجی احادیث شیعه

مقاله علمی و پژوهشی جایگاه نقد محتوایی در اعتبار سنجی احادیث شیعه در 25 صفحه و با 24 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله موضوعات اعتبار سنجی احادیث ، رویکرد قدما در اعتبار سنجی ، نقد محتوایی ، نقل مکتوب و شواهد حدیثی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای

  مقاله علمی و پژوهشی" عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای " مقاله ای است در 14  صفحه با معرفی 4 منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای ، عوامل طبیعی ، رقابت ، صدا و سیما ، ابعاد شکلی ، ابعاد محتوایی و سازمان رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ضربه‌ی روانی؛ ضربه‌ی روانی سازمانی؛ ابعاد سازمانی؛ سازمان حافظ کاید و د از ضربه‌ی روانیپرداخته شده است چکیده مقاله یکی از پدیده‌های مهمی که امروزه نیروی انسانی را تهدید می‌کند، ضربه‌های روانی است. وجود مدلی منسجم که بتواند ضربات روانی نیروی انسانی را مدیریت کند از موضوعات مهم و قابل بحث در حوزه‌ی منابع انسانی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد سازمانیِ سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی با نقش متغیر میانجی پویایی و نشاط در سازمان صورت گرفته است. برای تحقق این هدف، 114نفر از خبرگان دانشگاهی و اداری به‌عنوان نمونه‌ی آماری با استفاده از فن دلفی انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و براساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی بوده است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه، جمع‌آوری گرد?????_اده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و آزمون تحلیل مسیر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه‌های ابعاد ساختاری و محتوایی سازمانی و همچنین نوع ارتباطات غالب و سبک‌های رهبری اعمال شده توسط مدیران، بر نحوه‌ی مدیریت ضربات روانی کارکنان مؤثر بوده است. در بین ابعاد محتوایی، مؤلفه‌های اهداف و راهبرد بیشترین و بعد فناوری انجام کار، کمترین اثر را داشته است. در بعد ساختاری، نوع ساختار بیشترین و روش تصمیم‌گیری کمترین اثر را داشتند.  عنوان مقاله [English] Designing and Explaining Organizational Aspects of a Protective Organization Model against Psychological Traumas چکیده [English] Psychological trauma is an important factor treating human resource. Having a systematic model able to manage this type of trauma is an inspiring subject in human resource discussion. Hence, this research is aimed at des?@?1Ü??p explaining organizational aspects of a protective organization model against psychological traumas with dynamic and graceful variables as mediators. 114 academic and official experts were selected as sample group according to Delphi’s technique. This applied research followed descriptive survey and correlation method for data collection through questionnaires. The data was analyzed by LISREL and route analysis. The results indicated that all components of structural and content aspects of organizations as well as the type of communication and leadership style are effective on the management of psychological traumas. Components of the content aspect, including objectives and strategies were most effective, and technological aspects were the least effective factors. The type of structure was the most effective structural aspect, and the type of decision making was the least effective one. کلیدواژه‌ها [English] Psychological Traumas, Organizational Psychological Traumas, Employees’’ Protective Organization Against Psychological Traumas  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایانial" 0 کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی " مقاله ای است در 28 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پدیدارشناسی پیام تبلیغاتی، تبلیغات چاپی، عوامل موثر محتوایی، نگرش به برند، نگرش به تبلیغات پرداخته شده است هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی است. در این تحقیق از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. در این مطالعه کارمندان شرکت آی سودا به عنوان مصاحبه شوندگان مورد بررسی قرار گرفتند که با انجام مصاحبه با 4 نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. برای تایید پایایی تحقیق در این مطالعه به داده های خام رجوع شد تا ساخت بندی نظریه با داده های خام مقایسه و ارزیابی شود. همچنین از تکنیک ممیزی نیز استفاده گردیدو جهت ارزیابی اعتبار از روش زاویه بندی استفاده شده است. نتایج حاصل از استخراج مفاهیم و مقوله ها و مضمون های حاصل از 4 مصاحبه با مدیران و فعالان صنعت شکلات، منجر به شناسایی متغیرها (مضمون ها) و مولفه های هر متغیر از دید فعالان و مدیران صنعت شده است. همچنین، با توجه به اینکه تمامی مصاحبه¬شوندگان از جمله فعالان در شرکت آی سودا می¬باشند، لذا کدهای به دست آمده حاصل از مصاحبه آزمودنی ها، قابلیت اتکای بیشتری پیدا می کنند. 9 مولفه تعیین کننده متغیر (مضمون) محتوای پیام تبلیغاتی شامل موارد ذیل است: نگرش به صنعت تبلیغات، نگرش به برند، نگرش به صنعت تولید، نگرش به بازار، نگرش به بسته بندی، نگرش به واردات، نگرش به صادرات، نگرش به خرید، نگرش به مصرف. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تطبیق ادبیات پایداری در ایران و فلسطین

ادامه مطلب

closeکتاب تطبیق ادبیات پایداری در ایران و فلسطین

فرهنگ پایداری در نظام اسلامی از مهم ترین و بارزترین ویژگی های این مکتب علی الخصوص تشیع به شمار می رود. از صدر اسلام تاکنون تاریخ این دین شاهد ایثارگری و شهادت طلبی مردان و زنان بزرگی بوده که تداوم آن در تاریخ انقلاب اسلامی ایرانی و هشت سال دفاع مقدس و همچنین نهضت آزادی بخش فلسطین به چشم می خورد. این فرهنگ منشاء بیداری، آگاهی، جوانمردی، شجاعت، شور و نشاط مردم بوده است و جامعه را از حالت سکون به حالت حرکت و جنبش و پویایی در آورده و خدمت بزرگی را به جامعه هایی که اسیر استبداد و زورگویی بوده اند، نموده است. در کتاب حاضر نگارنده به دنبال آن است که با تطبیق نکات مشترک در خاستگاه شعر پایداری و بارز نمودن این ویژگی ها در قالب شعری و سبک های محتوایی این نکته را به خوانندگان تحقیق یادآوری می نماید که دردهای مشترک در تمامی نقاط جهان در بین انسان ها وجود دارد علی الخصوص که این دردها نشأت گرفته از یک بینش دینی بزرگی باشد که با تکیه بر آن می توان اصول این ادبیات را طرح ریزی نمود.فهرست مطالب فصل اول کلیاتفصل دوم : ادبیات تطبیقی و ارزشهای علمی آنفصل سوم : ادبیات پایداری در ایران و ویژگی های آنفصل چهارم : ادبیات پایداری در فلسطینفصل پنجم : مشترکات و متفرقات سبکی و محتوایی شعر پایداری در ایران و فلسطیننتیجه گیریفهرست و منابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ابعاد عدالت در جو سازمانی و وفاداری سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ابعاد عدالت در جو سازمانی و وفاداری سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" ابعاد عدالت در جو سازمانی و وفاداری سازمانی " مقاله ای است که در24 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ابعاد عدالت ، جو سازمانی ، عدالت سازمانی و وفاداری سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب کتاب کار اتوکد - جلد 2 مجموعه تمرینات کاربردی اتوکد

ادامه مطلب

closeکتاب کتاب کار اتوکد - جلد 2 مجموعه تمرینات کاربردی اتوکد

در جلد دوم کتاب کار اتوکد سعی شده با تمرینات مقدماتی و پیشرفته پلان معماری (پلان طبقات و مبلمان) تجربه علاقمندان به نقشه کشی معماری افزایش یابد. پلان معماری (Architectural plan)، نقشه ای است که مهندس معمار آن را طراحی کرده و بنا به نوع آن، شامل اطلاعاتی چون طرح بنا، مشخصات و داده های فنی، جزئیات و … می شود. پلان موقعیت (site plan): پلان کارگاه ساختمانی است که مکان و ابعاد ساختمانی را که قرار است در آن ساخته شود و ابعاد و خطوط تراز زمین را نشان می دهد. پلان طبقات: این پلان ها نقشه و جانمایی مکان ها و ابعاد مختلف هر طبقه را نشان داده و فضاهای مختلف طبقات از قبیل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، اتاق های خواب، سالن های پذیرایی و … را نمایش می دهند. فهرست مطالبفصل اول: خلاصه دستورات اتوکدفصل دوم: تمرینات نقشه کشی معماریفصل سوم: تمرینات ترسیم ایزومتریکمنابع

more_vert کتاب کتاب کار اتوکد - جلد 2 مجموعه تمرینات کاربردی اتوکد

ادامه مطلب

closeکتاب کتاب کار اتوکد - جلد 2 مجموعه تمرینات کاربردی اتوکد

در جلد دوم کتاب کار اتوکد سعی شده با تمرینات مقدماتی و پیشرفته پلان معماری (پلان طبقات و مبلمان) تجربه علاقمندان به نقشه کشی معماری افزایش یابد. پلان معماری (Architectural plan)، نقشه ای است که مهندس معمار آن را طراحی کرده و بنا به نوع آن، شامل اطلاعاتی چون طرح بنا، مشخصات و داده های فنی، جزئیات و … می شود. پلان موقعیت (site plan): پلان کارگاه ساختمانی است که مکان و ابعاد ساختمانی را که قرار است در آن ساخته شود و ابعاد و خطوط تراز زمین را نشان می دهد. پلان طبقات: این پلان ها نقشه و جانمایی مکان ها و ابعاد مختلف هر طبقه را نشان داده و فضاهای مختلف طبقات از قبیل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، اتاق های خواب، سالن های پذیرایی و … را نمایش می دهند. فهرست مطالبفصل اول: خلاصه دستورات اتوکدفصل دوم: تمرینات نقشه کشی معماریفصل سوم: تمرینات ترسیم ایزومتریکمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی کارکرد روزنامه ها و ابعاد توسعه کارآفرینانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کارکرد روزنامه ها و ابعاد توسعه کارآفرینانه

مقاله علمی و پژوهشی" کارکرد روزنامه ها و ابعاد توسعه کارآفرینانه " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارکرد روزنامه ها و ابعاد توسعه کارآفرینانه ، رسانه های جمعی ، کارآفرینی و کسب و کار نوین اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب آموزش کاربردی میکروکنترلر AVR

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کاربردی میکروکنترلر AVR

کتاب آموزش کاربردی میکروکنترلر AVR نوشته کوروش خلج منفرد، پیمان حقگویی و ناصر حکیمی، شامل 17 فصل به همراه 10 پروژه است که مطالب با زبانی کاملا ساده و بی‌تکلف و به دور از اضافه‌گویی در مورد میکروکنترلرهای AVR بیان می‌شود. این کتاب خودآموزی کامل برای علاقه‌مندان به میکروکنترلر و علم رباتیک است و آموزش کاربردی قسمت‌های مختلف میکروکنترلر با پوشش کامل مطالب در قالب مثال‌هایی ساده و روان را توضیح می‌دهد و همچنین کار با کد ویژن و پروتئوس را به صورت تصویری و مرحله به مرحله یاد می‌دهد. در بخشی از کتاب آموزش کاربردی میکروکنترلر AVR می‌خوانید: تفاوت پروسسور (یا پردازنده) و میکروپروسسور (یا ریزپردازنده) در ابعاد آن‌ها می‌باشد که ابعاد میکروپروسسور بسیار کوچک‌تر از پروسسور است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تنها دلیل استفاده از میکروپروسسور به جای پروسسور بخاطر کوچک بودن آن است؟ به عبارتی آیا تنها دلیل کوچک کردن ابعاد پردازنده به خاطر این است که جای کمتری را اشغال کند؟ پاسخ منفی است، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که ابعاد یک پردازنده را کوچک می‌کند آن است که پردازنده به یک قطعه‌ی فشرده تبدیل شود. عنصر فشرده: عنصری که ابعاد آن در مقایسه با طول موج سیگنال که آن عنصر را تحریک می‌کند بسیار کوچک باشد، یعنی ابعاد آن قابل صرف‌ نظر باشد. یک مدار که از عناصر فشرده تشکیل شده‌ است را مدار فشرده می‌نامیم. قوانین KVL و KCL فقط برای مدار‌ات فشرده برقرار می‌باشند و اگر مداری فشرده نباشد باید برای حل آن از معادلات ماکسول استفاده کرد، پس هر چه فرکانس کلاک بالاتر باشد طول موج کوچک‌تر می‌شود و اگر ابعاد قطعات را کوچک نکنیم مدار از فشردگی در می‌آید، پس برای استفاده از فرکانس‌های بالا یا به عبارتی برای بالاتر بردن سرعت محاسبات بایستی ابعاد قطعات را کوچک کنیم. فهرست مطالبفهرستمقدمهفصل اول: آشنایی با میکروکنترلرهافصل دوم: آشنایی مقدماتی با زبان سیفصل سوم: ورودی و خروجی در AVRفصل چهارم: ال سی دی‌های کاراکتریفصل پنجم: وقفه‌های خارجیفصل ششم: مبدل آنالوگ به دیجیتالفصل هفتم: تایمر / کانترفصل هشتم: مقایسه‌ کننده‌ی آنالوگفصل نهم: ارتباط سریالفصل دهم: ارتباط USARTفصل یازدهم: ارتباط SPIفصل دوازدهم: ارتباط I2C و کار با eepromفصل سیزدهم: کنترل توانفصل چهاردهم: کنترل موتورفصل پانزدهم: فیوزبیت‌ها، منابع ریست و پروگرام کردنفصل شانزدهم: پیاده‌سازی pid در میکروکنترلر AVRفصل هفدهم: کار با ال سی دی گرافیکی

more_vert مقاله بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کیفیت زندگی کاری؛ بهره‌وری نیروی انسانی؛ کارکنان؛ شرکت‌های نفتیپرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی در یکی از شرکت‌های نفتی است. روش پژوهش توصیفی‌همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل تمام کارکنان بخش اداری شرکت نفت استان کرمانشاه(625 نفر) بود. حجم نمونه، پس از برآورد آماری، برابر با 238 نفر محاسبه شد که گزینش آنان، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعه‌ی آماری پژوهش صورت‌گرفت. مدل تحلیلی این پژوهش براساس تلفیق مدل‌های الوانی (عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی) و والتون (کیفیت زندگی کاری) شکل گرفته است که پس از تأیید روایی محتوایی توسط متخصصین در یک مطالعه‌ی مقدماتی، برای پایایی سؤالات پرسش‌نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به‌دست‌آمده برای ابعاد عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی برابر 84/0 و برای ابعاد کیفیت زندگی کاری برابر 86/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری (K-S) و رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمام ابعاد کیفیت زندگی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد. عنوان مقاله [English] Exploring Relationship Between Quality of Work Life and Productivity of Manpower چکیده [English] This study examined the relationship between quality of work life and productivity of labor in the oil company's Kermanshah province. The research method was descriptive correlation. Statistical population includes all administrative staff, 625 persons, of Kermanshah Oil Company. Sample size, after the statistical estimates, was calculated equal to 238 people. For selecting them, stratified random sampling method compatible with the study sample was used. Analytical model of this research is based on combination of Colorful Models, factors affecting human resources productivity, and Walton, Quality of Work Life. The validity of the model was confirmed by the experts in a preliminary study. Cronbach's alpha method was used for reliability of questionnaires. Calculated alpha for dimensions affecting human resources productivity was 0.84 and for dimensions of Quality of Work Life was 0.86. K-S Statistical methods, Regression, Pearson and Friedman's correlation coefficient were used for analyzing data. Results show that there are relationships among all of the dimensions of Quality of Work Life and human resources productivity. کلیدواژه‌ها [English] Quality of Work Life, HUMAN RESOURCES PRODUCTIVITY, Employees, Oil Companies دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شناسایی ابعاد اثرگذار بر ارتقاء فرهنگ دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی ابعاد اثرگذار بر ارتقاء فرهنگ دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی ابعاد اثرگذار بر ارتقاء فرهنگ دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه5)" مقاله ای است در 24 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فرهنگ دانشجویی، مدل مفهومی، ارتقاء پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش شناسایی ابعاد اثرگذار در ارتقای فرهنگ دانشجویی است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی (پیمایشی) ‎است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 5 است. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 364 نفر برآورد شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تلفیقی شامل نمونه‌گیری تصادفی خوشه¬ای و طبقه¬ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه 91 عبارتی در مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون K-S، تحلیل عاملی اکتشافی و فریدمن استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که هشت بُعد فردی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، فناوری و بین‌المللی به عنوان ابعاد اثرگذار در ارتقای فرهنگ دانشجویی هستند که میزان اثرات کلی این ابعاد برابر با 53/68درصد بوده است. رتبه‌‌بندی ابعاد نیز ترتیب اولویت هر یک از آنها را به صورت زیر نشان داد: بُعد اقتصادی با رتبه میانگین 27/5. بُعد دینی با رتبه میانگین 5. بُعد فناوری با رتبه میانگین 75/4. بُعد سیاسی با رتبه میانگین 74/4. بُعد فردی با رتبه میانگین 37/4. بُعد فرهنگی با رتبه میانگین 4. بُعد بین‌المللی با رتبه میانگین 89/3. بُعد اجتماعی با رتبه میانگین 86/3. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مورد مطالعه: دانشجویان منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی)" مقاله ای است در 11 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فرهنگ دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش، ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. هدف پژوهش، کاربردی و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی (پیمایشی) ‎است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 5 است. حجم نمونه مطابق با فرمول «کوکران» 364 نفر برآورد شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تلفیقی شامل نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای و طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه 91 عبارتی برگرفته از نظریه‌های فرهنگی بیرمنگام، شاین، آرنولد، اینگلهارت و استراوس در مقیاس 5 درجه¬ای لیکرت بود. روایی ابزار از نظر صوری، محتوایی و تشخیصی (همگرا و واگرا) به تایید رسید و پایایی کلی آن برابر با 99/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های آلفای کرونباخ، AVE، جذر AVE، K-S، و t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که سطح فرهنگ دانشجویی در ابعاد فردی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و فناوری بالاتر از متوسط جامعه و در دو بُعد سیاسی و بین‌المللی کمتر از متوسط جامعه است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی روش علامه طباطبایی در تفسیر البیان

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی روش علامه طباطبایی در تفسیر البیان

مقاله علمی و پژوهشی روش علامه طباطبایی در تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن در مقایسۀ اجمالی با تفسیر المیزان مقاله ای است که در 22 صفحه و با 40 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله موضوعات تفسیر روایی ، تفسیر قرآن به قرآن ، علامه طباطبایی ، تحلیل محتوایی تفسیر البیان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert کتاب آموزش نویسندگی علمی

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش نویسندگی علمی

کتاب آموزش نویسندگی علمی اثر محمدرضا رضایی، به شما کمک می‌کند تا بتوانید با یادگیری مهارت نوشتن دانسته‌های خود را به محتوایی ارزشمند تبدیل کنید و آن‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید. آیا ذوق نوشتن دارید و می‌خواهید به این روش از دانسته‌های خود برای دیگران بنویسید؟آیا دانش‌آموز یا دانشجویی علاقه‌مند به حرفه روزنامه‌نگاری هستید و دوست دارید در نشریات و مطبوعات مختلف قلم بزنید؟آیا وب‌سایت یا کسب و کاری اینترنتی دارید، اما به خوبی نمی‌توانید برای وب‌سایت خود محتوای با کیفیت تولید کنید؟آیا فردی متخصص و باتجربه‌ای هستید و علاقه‌مند هستید تا دانسته‌ها و تجربیات خود را در قالب کتاب یا مقالات مطبوعاتی و عمومی منتشر کنید؟ اگر حتی به یکی از پرسش‌های بالا پاسخ مثبت داده‌اید، کتابی که در دست دارید، می‌تواند شروعی برای ورود شما به دنیای شگفت‌انگیز نویسندگی علمی باشد. خواندن کتاب آموزش نویسندگی علمی به شما کمک می‌کند تا بتوانید با یادگیری مهارت نوشتن دانسته‌های خود را به محتوایی ارزشمند تبدیل کنید و آن‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید. نویسندگی علمی پایه و اساس تولید هر نوع محتواست؛ از محتواهای متنی مانند مقاله و کتاب گرفته تا محتواهای چندرسانه‌ای مانند ویدئو یا صوت. شما با یادگیری اصول گفته شده در این کتاب می‌توانید دانسته‌های‌تان را مکتوب و آن را در قالب‌های مختلف محتوایی منتشر کنید. کتاب آموزش نویسندگی علمی حاصل آموخته‌ها و تجربیات 10 سالۀ محمدرضا رضایی در حوزه روزنامه‌نگاری علمی است. این کتاب شامل چهار فصل کلی است. با خواندن فصل اول شما با مفهوم نویسندگی علمی و نگارش ارتباطی و تفاوت آن‌ها با نویسندگی ادبی آشنا می‌شوید. اما نوشتن برای بسیاری از افراد به همین راحتی نیست و قفل‌های ذهنی و مهارتی مختلفی دارند. به همین دلیل در بخش‌های اولیه کتاب تمرین‌ها و نکاتی را آموزش داده‌ام که بتوانید با بکارگیری آن‌ها، بسیار راحت‌تر از گذشته بنویسید. در فصل دوم به پیش‌قدم‌های نوشتن درباره هر موضوعی پرداخته شده است. اینکه چگونه سوژه‌یابی کنیم و مخاطب‌شناسی در نویسندگی علمی چگونه انجام می‌شود. دانستن این نکات به هر نویسنده‌ای کمک می‌کند تا مطالبش بهتر و تاثیرگذارتر باشد. فصل سوم کتاب نویسندگی علمی به چگونگی نگارش مطلب اختصاص دارد. در این فصل شما می‌آموزید که چگونه مطالب خود را پیش از نوشتن ساختاربندی کنید و دقیقاً از کجا و چگونه نوشتن درباره موضوعی را آغاز کنید. در ادامه این فصل هم یاد می‌گیرید که وقتی نگارش مطلبی را تمام کردید، چگونه برای آن مقدمه خوب و تاثیرگذاری بنویسید و عنوان جذابی را انتخاب کنید. فصل چهارم و پایانی کتاب هم درباره بحث مهم ساده‌نویسی و خلاقیت در نویسندگی علمی است. چرا که شما به عنوان نویسنده، روزنامه‌نگار یا کارشناس تولید محتوا باید بتوانید مفاهیم پیچیده علمی و فنی را به ساده‌ترین و خلاقانه‌ترین شکل ممکن به مخاطب انتقال دهید. فهرست مطالبمقدمهمقدمه مولففصل اول: دانستنی‌هایی برای نوشتنبخش اول: انواع نوشتن برای تولید محتوابخش دوم: موانع نوشتنبخش سوم: قلم خود را گرم کنید!بخش چهارم: مهارت‌های جادویی برای نوشتنبخش پنجم: کمال‌گرایی؛ دردی درمان‌پذیر در نوشتنفصل دوم: پیش‌قدم‌های نوشتنبخش اول: سوژه‌یابی و انتخاب موضوع برای نوشتنبخش دوم: ماهیت نوشته‌های خود را تعیین کنیدبخش سوم: مخاطب‌شناسیفصل سوم: نوشتن را آغاز کنیدبخش اول: ساختاربندی مطلببخش دوم: چگونه برای مطالبم لید بنویسم؟بخش سوم: چگونه برای کتابم مقدمه بنویسم؟بخش چهارم: چگونه برای مطالبم عنوان مناسبی انتخاب کنم؟فصل چهارم: خلاقیت و ساده‌نویسی در نوشتنبخش اول: چگونه مطالب علمی را ساده‌نویسی کنیم؟بخش دوم: چگونه می‌توان مطالب خلاقانه نوشت؟پیوستمطالعه بیشترسپاسگزاری

more_vert مقاله بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی (مطالعه موردی: خوشه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی استان مرکزی)" مقاله ای است در 16 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق کار اسلامی، تعهد سازمانی کارکنان، ابعاد عملکردی، خوشه‌های صنعتی، معادلات‌ساختاری پرداخته شده است چکیده مقاله هر سازمانی در تلاش است تا میزان تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان خود را بمنظور کسب منافع پایدار توسعه و بهبود دهد. یکی از عوامل موثر که در پژوهش های مختلف و به ویژه در رویکرد دینی بر آن تاکید شده است ، نقش اخلاق در دستیابی به این مهم است. اخلاق کاری در سالیان اخیر به دنبال شکست شرکت های بزرگ و بحرانهای به وجود آمده در کسب و کار های مختلف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد و وفاداری سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی بود. در این تحقیق جامعه آماری مورد بررسی ، خوشه سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان مرکزی بود که از بین مدیران شرکت های فعال در این خوشه ، نمونه آماری از طریق فرمول کوکران انتخاب شد. جمع آوری داده ها از طریق مطالعه تحقیقات پیشین و پرسشنامه های استاندارد بهمراه پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت و جهت بررسی پایایی این پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس در نرم افزار Smart PLS فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین متغیر اخلاق کار اسلامی بر متغیر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی در جامعه آماری مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین متغیر تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین اخلاق کار اسلامی و ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی، نقش میانجی را ایفا می کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی، توانمندی و تاب آوری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی، توانمندی و تاب آوری

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 45 عنوان فهرست منبع ارائه شده است  تاب آوری ، توانمندی ، عملکرد نوآورانه، سرمایه اجتماعی ، ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد توانمندسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریززیست فناوری سال 1396

ادامه مطلب

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای ریززیست فناوری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ریززیست فناوری سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه اصول نانوفناوری (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست‌فناوری)، بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و برهم کنش ماکرومولکول‌های زیستی)، زیست‌مواد و مهندسی سطح در ابعاد نانو ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 38 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، سرمایه رابطه ای ، سرمایه ساختاری ، سرمایه شناختی ، ابعاد نوآوری سازمانی ، ابعاد سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب بررسی تاثیر آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و جامعه اسلامی

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی تاثیر آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و جامعه اسلامی

کتاب بررسی تاثیر آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و جامعه اسلامی به قلم شاهین مالکی راد و محمد گنج خانی، به بررسی مواردی اعم از بیان اندیشه‌های مهدویت در سایر ادیان و گسترش آن، آموزه مهدویت و تاثیر آن بر فرهنگ در فرایند تکوین تمدن اسلامی، رویکرد نجات بخشی صرف به تاثیر آموزه‌های مهدویت و موانع تحول‌زدایی تاثیر آموزه مهدویت می‌پردازد. مباحث مهدویت دائما با پرسش‌های فربه و اندیشه خیزی پیوند می‌یابد که دغدغه این پرسش‌ها محدود به شخص خاصی نمی‌شود بلکه هرکس با تتبع در اسلام و تشیع علاقمند است به ناگزیر با مباحث مهدویت سروکار خواهد داشت. رویکرد توجه به آموزه‌های مهدویت از دو جهت ضرورت دارد: از یک سو پوشش برای رسیدن به آرمان شهر، از مهم‌ترین ادیان بشمار می‌رود با این وجود با مطالعات در مورد منجی‌گری باید به این مهم توجه داشت که مفهوم منجی‌گری متحول شده و ابعاد تازه‌ای یافته است به طوری که در اثر جهانی شدن منجی باوری را نه در محدوده یک دین که در توسعه مفهوم آن می‌جویند؛ بنابراین باید در مطالعات مربوط به موعود باوری به این مهم توجه داشت. از جهتی ارزیابی وضعیت موجودی دقیق و تلاش برای تغییر آن از الزامات آموزه‌های مهدویت محسوب می‌شود؛ بلکه با نگاهی جامع و کابردی به مقوله مهدویت درمی‌یابیم که نه تنها اراده، بلکه تلاش خاصه جمعی نیز نقش ماثر و تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کننده‌ای در تسریع ظهور دارد و اهتمام به آموزه‌های مهدویت بدون توجه به ساز و کارها و اقدامات زمینه‌ساز امری نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معقول و بی‌معنا می‌نماید. این آموزه‌های متعالی به گونه‌ای به تصویر کشیده شده است که در این میان رویکرد فرهنگی و تمدن کمتر به چشم می‌خورد و ارائه تاثیر آموزه‌های معنوی در چهارچوب مطالعات تمدنی افق‌های جدیدی فرا روی پژوهشگران و اندیشمندان می‌گشاید. در بخشی از کتاب بررسی تاثیر آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و جامعه اسلامی می‌خوانیم: موضوع اصلی این است که بتوانیم تعدلی میان اهداف آموزه مهدوی و محتوایی که به مخاطب ارائه می‌شود، فراهم کنیم. امروزه مهم‌ترین نیاز اندیشه مهدوی و رسالت بزرگ آن، باز پیرایی و تبیین درون دینی این آموزه، نوآوری و ابتکار، استخدام زبانی نو در بازگفت اندیشه مهدوی و طراحی ساختار نو در این عرصه است. مهم‌ترین آسیب‌های محتوایی در عرصه گفتمان مهدوی عبارتند از: الف) کهنه‌گرایی (ساختار زدگی)فقدان جرأت نظریه‌پردازی و رکود طولانی و استیلای آرا و افکار کهنه بر فضای مباحث مهدویت، و هم‌چنین سیطره ترس از بدعت‌گذاری در ساحت این آموزه، سبب زوال اعتماد به نفس و باستانده شدن جرأت شکفتن از نسل کنونی شده است. عده‌ای با تصلب ساختار‌ گرایانه بر آنچه از میراث کهن مهدوی باقی مانده، اجازه دگرگونی در عرصه بیان این آموزه را به ما نمی‌دهند و تغییر ساختار حاکم در تبیین و تحلیل آموزه مهدویت را بر نمی‌تابند. هندسه تفسیر و تحلیل آموزه مهدویت باید دگرگون شود که این بازچینی‌ها و باز آرایی‌ها، منشأ تحول و تکامل گسترده‌ای در معرفت مهدوی خواهد گشت. شناخت نیازهای زمان و همراهی با (روح زمان) در اندیشه مهدویت ضرورت به نظر می‌رسد در عین این‌که باید به ارزش میراث به جای مانده از پیشینیان توجه داشت و ارزیابانه و عالمانه بدان وفادار بود و نیز به دست آورد فکری اندیشمندان احترام گذاشت و در مقام اصطیاد و گزینش یافته‌های معرفتی دیگران بود، خود نیز باید درصدد تأمل و تولید و ارائه اندیشه‌های تازه و مستقل باشیم. با یک نگاه اجمالی به برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر در زمینه آموزه مهدویت انجام شده است. به روشنی می‌توان دریافت که این برنامه‌ها بیشتر در قالب کارهای تبلیغاتی صورت گرفته است و نوآوری و ابتکار، چه از نظر قالب و چه از نظر محتوی، در این برنامه‌ها کمتر به چشم می‌خورد. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: کلیات تحقیقیک. بیان مسئلهدوم. ضرورت تحقیقسه. اهداف تحقیقچهار. پرسش‌های تحقیقپنج. روش تحقیقباز تبیین مفاهیم کلیدی1) چیستی فرهنگ2) معناشناسی مهدوی3) اصطلاح‌شناسی آموزه مهدویتگستره اندیشه منجی موعودبازنمایی نظریه اندیشه منجی موعود در ادیان1) یهودیت2) مسیحیت3) آئین بودا4) آئین زرتشت و زرتشتی‌گری5) آئین هندوآموزه مهدویت در اندیشه شیعه امامیفصل دوم: آموزه مهدویت و تاثیر آن بر فرهنگضرورت رویکرد تمدنی به آموزه مهدویتالزامات رویکرد تمدنی به آموزه مهدویتالف) بازاندیشی در مطالعات تمدنی براساس نظرگاه اسلامب) رویکرد برون نگر به اندیشه مهدویتج) توجه به جامعیت دین در عرصه حیات بشرید) توجه به تحقیقات بنیادین در عرصه اندیشه مهدویتبستر‌های زمینه‌ساز طرح موضوععطش معنویت در جهانشکست مکاتب فکری جهانجهانی شدن و فهم‌پذیری جنبه جهانی آموزه مهدویتبه بیراه کشیده شدن منجی‌گراییفهم‌های ناقص از آموزه مهدویتملاک تمدن‌سازی آموزه مهدویت (قابلیت‌های آموزه مهدویت در عرصه تمدن‌سازی)آموزه مهدویت و تکیه و مبانی برفطرتحضور منجی، ویژگی منحصر به فرد موعود اسلامجهان شمولی آموزه مهدویتپیوند وثیق آموزه مهدویت و آینده‌نگریفضیلت محور بودن و معنویت‌گرا بودن آموزه مهدویتموانع تحول‌زدایی آموزه مهدویت1) موانع و آسیب‌های محتوایی2) آسیب‌های رویکردی و روشی3) موانع و آسیب‌های تدبیری و اجرایینتیجه‌گیریپیشنهادهامنابع و مآخذ