جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی " مقاله ای است در 20 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تفسیر، اراده درونی، اراده ظاهری، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله تفسیر قرارداد یکی از حوزه‌های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. در نظام‌های مختلف حقوقی تقریباً اصول تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، کشف حقیقت بر اساس اراده طرفین است. مرسوم است بین اراده اشخاص (دورنی و بیرونی) در حوزه قراردادها، تعارض بوجود می آید. تعارض بوجود آمده از اراده واقعی و اعلام شده اشخاص نشأت می‌گیرد. در غالب سیستم‌های حقوقی تفسیر قرارداد و حل تعارض با ترجیح اراده درونی و واقعی می‌باشد به نوعی که اگر ثابت شود قصد واقعی طرفین غیر از آن چیزی بوده است که بیان نموده‌اند، اراده واقعی مرجح خواهد بود، چیزی که اخلاق نیز آن را می‌پذیرد. و این موضوع در فقه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی حقوق انگلستان رویکردی متفاوت از سیستم‌های فوق دارد هر چند این احتمال وجود دارد که در بعضی موارد اخلاق این تفسیر را نپذیرد. در پژوهش حاضر صرف‌نظر از نظرات محققین در این حوزه، اراده واقعی و درونی با توجیه اخلاقی، بر اراده ابراز شده ترجیح داده شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین

ادامه مطلب

closeمقاله فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین

مقاله علمی و پژوهشی " فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین" مقاله ای است در 18 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اراده الهی، عمومیت اراده، بسیط‌الحقیقه، علیت و اختیار انسان پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مسئله‌های مهم و مرتبط با اراده الهی، عمومیت اراده است. صدرالمتألهین اراده خداوند را فراگیر می‌داند و عینیت صفات با ذات، قاعده «بسیط‌‌الحقیقه» و تبیین ویژه وی از علیت، مبانی این دیدگاه او به شمار می‌روند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این نظریه، ناسازگاری آن با برخی آیات و روایات و نیز اختیار داشتن انسان است. ملاصدرا در پاسخ به این اشکالات، گاه براساس نظر مشهور مشی کرده است؛ اما با تأمل بیشتر می‌توان دیدگاه ویژه او را دراین‌باره، که مبتنی بر نوعی وحدت وجود است، به دست آورد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله واکاوی اراده الهی در اندیشه فلاسفه و متکلمان اسلامی با تأکید بر مدرسه کلامی بغداد و حله

ادامه مطلب

closeمقاله واکاوی اراده الهی در اندیشه فلاسفه و متکلمان اسلامی با تأکید بر مدرسه کلامی بغداد و حله

مقاله علمی و پژوهشی " واکاوی اراده الهی در اندیشه فلاسفه و متکلمان اسلامی با تأکید بر مدرسه کلامی بغداد و حله" مقاله ای است در 18 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اراده الهی، مشیت، ذات، علم، قدرت، مدرسه بغداد، مدرسه حله، کلام امامیه پرداخته شده است چکیده مقاله «اراده الهی» از مهم‌ترین مباحثی است که تبیین کلامی و فلسفی آن با یکدیگر متفاوت است؛ هرچند برخی متکلمان در تفسیر «اراده الهی» به اندیشه فلسفی گراییده‌اند. در اندیشه متکلمان نخستین امامیه، با تأکید بر مضامین احادیث اهل‌بیت ، اراده یکی از مراتب فعل الهی و به‌معنای «عزم بر مشیت» بود؛ اما مدرسه بغداد، همگام با معتزله بغداد، آن را به «فعل الهی» یا «امر به فعل» تفسیر کرد؛ گرچه ذاتی دانستن اراده و تفسیر آن به «علم به مصلحتِ در فعل» نیز طرفدارانی داشت. پس از مدرسه بغداد و در طول تاریخ کلام امامیه، تحلیل اراده تحت‌تأثیر اندیشه فلسفی قرار گرفت و سرانجام در مدرسه حله، اراده به امری ذاتی یا همان داعی، یعنی «علم به مصلحت و خیریت در فعل» تفسیر شد. در این پژوهش، درصدد هستیم با واکاوی چیستی اراده از دیدگاه فیلسوفان و متکلمان، سیر تطور آن را در سده‌های میانه، به‌ویژه در اندیشه کلامی مدرسه بغداد و حله بررسی کنیم و با ارزیابی تطبیقی این دیدگاه‌ها، نسبت آنها را با رویکرد روایات در این زمینه دریابیم. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی

ادامه مطلب

closeکتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی

کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی اثر جلال حیدرپور و سید حسن شاه چراغ، به احکام انشاء عقود و منحصرا به نقشی که کاشف می‌تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد می‌پردازد. اعمال حقوقی از اراده نشأت می‌گیرند. به این معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می‌شناسد. این مسئله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. عده‌ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می‌دانند. اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می‌گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل است. اما در مقابل، بعضی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائل هستند. لزوم اعلام اراده در ایقاعات در حقوق مدنی به شدت اختلافی است. عده‌ای اعلام اراده را تنها برای اطلاع طرف (در عقود) و یا صرفاً یک کاشف یا مبرز دانسته‌اند و گروهی دیگر آن را در ایجاد اعمال حقوقی اجتناب ناپذیر تلقی کرده‌اند. قانون‌گذار نیز به خلاف عقود، در ایقاعات به صراحت در مورد نقش اعلام اراده در ایجاد آن اعمال مقرره‌ای ندارد. تعیین نحوه اعلام هم در بخشی از اعمال حقوقی، در مواردی، بستر اختلاف نظرها است. اینجاست که بعضی از حقوقدانان اعلام اراده را تنها ناظر به مرحلۀ اثبات می‌دانند، اما برخی دیگر آن را به مرحلۀ ثبوت منتسب می‌کنند. متأسفانه در قانون مدنی ایران به گونه‌ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده. این امر موجب پراکنده شدن و ناهمگونی آراء در برخی زمینه‌ها شده است. در بخشی از کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی می‌خوانیم: اثبات وجود حق از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر حقوق به مرحله اثبات توجه نکند پائی لنگ برای رسیدن به مقصود و هدف خودکه همانا دادن حق به حق‌دار است خواهد داشت. مرحله اثبات دارای آنچنان اهمیتی است که بی‌تردید مرحله ثبوت را تحت‌الشعاع اهمیت و ضرورت خود قرار می‌دهد. در آثار نویسندگان حقوق می‌شود این مهم را به خوبی مشاهده کرد. دلیل اثبات حق، قوام بخش حیات آن تلقی شده، حقی که برای اثبات آن دلیل محکمه پسندی ارائه نشود فاقد ارزش عملی توصیف، و وجود و عدمش از نقطه نظر قضائی، یکسان دانسته شده است. حتی برخی هیچ گونه اثری برای آن قائل نمی‌باشند. کسی که حقی دارد بدون آنکه دلیل اثبات آن را در اختیار داشته باشد، مانند کسی دانسته شده است که اصلاً حقی ندارد. در اینجا قصد ارزیابی همه نظرات ابراز شده را نداریم. آنقدر می‌گوئیم که حق فاقد دلیلی که مورد انکار واقع شده است هر چند نمی‌توان آن را فاقد هر گونه اثری دانست ولی دارای ارزش عملی بسیار محدودی است. از نظر اخلاق و شریعت متعهد بری نمی‌باشد، اما از نظر حقوقی متعهد تعهدی ندارد. چرا که اصل در حقوق برائت است و اقامه بینه نیز بر عهده مدعی می‌باشد. تنها زمانی می‌توان شخصی را متعهد دانست که اشتغال ذمه او به اثبات برسد. نتیجه این وضیعت فقدان ضمانت اجراء حقوقی برای متعهدله واقعی جهت رسیدن به طلب خویش است. در واقع حقوق حقی را موجود فرض می‌کند که محرز شود. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: اعمال حقوقیفصل دوم: ارادهفصل سوم: جایگاه اعلام اراده در عقدفصل چهارم: اعلام اراده در ایقاعفصل پنجم: بررسی نگاه نوین به جایگاه اعلام (شکل) در اعمال حقوقیفهرست منابع

more_vert مقاله بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی درباره خالق اعمال انسان با تأکید بر تفسیر مفاتیح الغیب

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی درباره خالق اعمال انسان با تأکید بر تفسیر مفاتیح الغیب

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی درباره خالق اعمال انسان با تأکید بر تفسیر مفاتیح الغیب " مقاله ای است در 20 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث افعال انسان، فخر رازی، جبر و اختیار، نظریه کسب، امر و اراده خداوند پرداخته شده است چکیده مقاله نقش انسان در افعال خود، از مباحث مهم کلامی و تفسیری است. فخر رازی همه اعمال انسان را منسوب به خدا می‌داند و انتساب خالقیت اعمال، توسط انسان را موجب نفی یا تضعیف قدرت خداوند دانسته و کفر و ایمان انسان را ناشی از خلقت خدا شمرده است. اما نظریه متقن و استواری ارائه نکرده، گاه انسان را مجبور شمرده، گاه به آزادی انسان تمایل نشان داده و گاه با طرح نظریه کسب و تمایز بین اراده و خلق خداوند، از پذیرش جبر شانه خالی کرده و گاه انسان را مضطری در صورت اختیار معرفی کرده است. نگارنده به روش تحلیل محتوا به کنکاش آرای فخر رازی پرداخته و نظریه وی را موجب تضعیف جایگاه انسان و نفی مسئولیت او، نفی قاعده علیت و نسبت آفرینش شرور بـه خـداونـد دانسته است. از نتایج این پژوهش می‌توان به تبیین رابطه طولی خالقیت خدا و خالقیت انسان و تعلق اراده خداوند بر خالقیت اعمال توسط انسان، تفاوت اراده تکوینی و تشریعی خداوند اشاره کرد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله حبّ و عشق الهی و نقش آن در انگیزش اخلاقی از دیدگاه ابوحامد غزالی

ادامه مطلب

closeمقاله حبّ و عشق الهی و نقش آن در انگیزش اخلاقی از دیدگاه ابوحامد غزالی

مقاله علمی و پژوهشی " حبّ و عشق الهی و نقش آن در انگیزش اخلاقی از دیدگاه ابوحامد غزالی " مقاله ای است در 15 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انگیزش، اخلاق، حبّ، عشق، غزالی پرداخته شده است چکیده مقاله علت گرایش انسان به افعال اخلاقی یکی از مهمترین مباحثی است که در فرا اخلاق مورد بحث واقع می شود. این مسئله تحت عنوان «نظریه انگیزش اخلاقی» در آثار فیلسوفان و علمای اخلاق مورد بحث قرار می گیرد. دیدگاه فیلسوفان اخلاق در این خصوص متفاوت است. سقراط شناخت را عامل اصلی انگیزش اخلاقی معرفی می کند و ارسطو علاوه بر شناخت، عوامل دیگری چون احساس، تخیل، میل، شوق، عقل، غایت، شخصیت، اراده را در انگیزش اخلاقی مؤثر می داند. در بین علمای اخلاق مسلمان، ابوحامد غزالی به بحث از علل و عوامل انگیزش اخلاقی اهتمام ویژه داشته است. وی عوامل مختلفی، چون اراده الهی، شناخت، حبّ ذات، هنر، سماع و وجد را در انگیزش اخلاقی مؤثر می داند. نقشی که او برای حبّ و عشق به حق تعالی در انگیزش انسان به سوی اعمال اخلاقی قائل است از سایر عوامل پر رنگ تر است و حتی می توان گفت که بعد از اراده و امر خدا هیچ عاملی به اندازه حبّ و عشق به او در تحریک انسان و انگیزش اخلاقی او مؤثر نیست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد

ادامه مطلب

closeکتاب تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد

کتاب تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد نوشته‌ی حسن جعفری، انواع سکوت و رابطه‌ی مستقیم و غیر مستقیمش با اذن، اجازه، رضایت، اقرار و اصول، قواعد و استثناهای حاکم بر آن‌ را در مواد قانون مدنی و قواعد فقهی مورد پژوهش و تحلیل قرار می‌دهد. در بیان کلی سکوتی که شخص ساکت در حین انعقاد عقد می‌کند تأثیری بر روابط حقوقی وی ندارد و نمی‌تواند منجر به انعقاد عقد گردد. برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد در خصوص نقشی که سکوت و تأثیر آن در زندگی روزمره افراد دارد، سکوت در مواردی خاص به صورت استثنایی دلالت بر اراده‌ی ضمنی شخص ساکت دارد. این موارد را اکثر فقها و حقوق‌دانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته‌اند ولی موارد آن محدود به مواردی خاص و معین می‌باشد. یکی از موضوعات مهم حقوقی «اراده» و تأثیر آن در اعمال حقوقی است، به طوری که وجه تمییز دو مفهوم «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» وجود اراده در اعمال حقوقی است. اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن از مباحثی است که در این حوزه مطرح می‌شود. در میان روش‌های مختلف اعلان اراده مانند بیان لفظی، نوشته و اشاره، «سکوت» نیز به عنوان یکی از این طرق مورد بحث قرار گرفته است. اراده حقوقی متشکل از ایجاب و قبول می‌باشد. از آنجایی که سکوت چیزی جز عدم نمی‌باشد، سکوت تنها می‌تواند با احراز شرایط، دال بر قبول باشد نه ایجاب، چرا که ایجاب امر وجودی است و اعلان آن به وسیله امر عدمی محال است. همچنین به عنوان یک قاعده کلی مورد قبول فقهای امامیه، می‌توان بیان داشت که سکوت محض که همان سکوت بدون وجود قرینه همراه و متناسب است، وسیله‌ای معتبر جهت اعلان و اظهار قبول نمی‌باشد. این کتاب در ابتدا اثر سکوت طرفین در هنگام انعقاد عقد و واژه‌ی سکوت را در اصطلاح و عرف جامعه مورد تبیین قرار داده است و به شناخت انواع سکوت در عالم سکوت می‌پردازد. بعد از شناخت این مبحث، شیوه‌های ابراز اراده برای انعقاد عقد و آثار و موارد دلالت سکوت را نسبت به قرارداد و متعاملین مورد بحث و تحلیل قرار داده است و در نهایت در رابطه با اثر حقوقی سکوت به عنوان یکی از لوازم اعلام اراده در انعقاد عقد به بررسی در این‌باره می‌پردازد. در بخشی از کتاب تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد می‌خوانیم: چنانچه طرفین ضمن قراردادی که از قبل بین آن‌ها وجود داشته توافق نمایند که سکوت هر یک در برابر ایجاب طرف دیگر به منزله پذیرش آن ایجاب است. و یا چنانچه ایجاب ظرف مدت معین رد نشود و یا قرار داد بعد از انقضای مدت فسخ نشود سکوت به منزله قبل ایجاب و قرار داد است. مانند این تولید کننده و توزیع کننده کالا ضمن قرار داد منعقده توافق کنند چنانچه کالاهای ارسالی طبق شرایط معین با ثمن معلوم برای او ارسال گردد و طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ تحویل ایجاب را رد ننمایید، ایجاب قبول شده محسوب می‌شود. بنابراین عقد بین طرفین منعقد شده زیرا هر چند سکوت به خودی خود و بدون قرینه دلالت بر چیزی ندارد. ولی توافق طرفین مبنی بر این که هر گاه ایجاب ظرف ده روز به وسیله مخاطب رد نشود، ایجاب مزبور قبول شده محسوب گردد، سکوت مخاطب همواره با قرینه رد نکردن آن ایجاب و همچنین تحویل کالا همراه است در این فرض سکوت دیگر مبهم نیست بلکه دلالت بر قبول می‌کند و بیع کالای مزبور بین طرفین منعقد و لازم الاجرا می‌شود. همچنین است در مواردی که بین طرفین چنین قرار دادی وجود ندارد ولی عرف مسلم و متداول بین طرفین بر این روال است که سکوت به منزله قبول باشد. مانند این که بین طرفین معاملات مستمر متداول گردیده که یک طرف بدون این که منتظر قبول باشد برای دیگر کالا بفرستید و دیگر نیز بدون این که قبول نماید کالا را تحویل و ثمن را بپردازد. بنابراین چنین عرف تجاری یا طبیعت معاملات جاری که به سکوت اعتبار می‌دهد و آن را به منزله قبول می‌دانند نیز در حکم قانون و لازم الاجرا است. زیرا عرف جاری و متداول بین تجار یکی از منابع حقوق است و قانون نیز به این منابع مسلم و شناخته شده احترام می‌گذارد.

more_vert مقاله تحلیل فخر رازی در مورد کیفیت انتساب افعال ارادی انسان به خودش و خداوند

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل فخر رازی در مورد کیفیت انتساب افعال ارادی انسان به خودش و خداوند

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل فخر رازی در مورد کیفیت انتساب افعال ارادی انسان به خودش و خداوند" مقاله ای است در 14 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فاعلیت انسان، فاعلیت خداوند، افعال ارادی انسان، فاعلیت حقیقی، فاعلیت مجازی، کسب، امر بین‌الامرین پرداخته شده است چکیده مقاله در مورد کیفیت انتساب افعال ارادی انسان به خودش و خداوند به‌گونه‌ای که مستلزم جبر یا تفویض نباشد، تبیین‌های متعددی مطرح است؛ یکی از آنها، تبیین فخر رازی است که در آن، افعال ارادی انسان، توأمان به خودش و خداوند منتسب شده است؛ به این صورت که افعال ارادی انسان به خودش منسوب است، چون قوامشان به قدرت و اراده اوست. آن افعال به خداوند نیز منسوب است؛ چون قدرت و اراده را در وی آفریده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی این تبیین، با روش تحلیلی به بررسی نشسته و به این نتیجه رسیده است که تبیین فوق، تقریر دیگری از نظریه کسب است و هرچند عدم استقلال انسان (نفی تفویض) را اثبات می‌کند اما فاعل و مؤثر بودن وی (نفی جبر) را نتیجه نمی‌دهد؛ زیرا فاعل بودن انسان از نظر فخر رازی به‌معنای خالق و مؤثر بودن نیست بلکه به معنای صدور فعل به دنبال اراده و قدرت اوست و این چیزی جز یک فاعلیت مجازی نیست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله جبر یا اختیار: رویکردی جامعه‌شناسانه به نزاعی کهن

ادامه مطلب

closeمقاله جبر یا اختیار: رویکردی جامعه‌شناسانه به نزاعی کهن

مقاله علمی و پژوهشی " جبر یا اختیار: رویکردی جامعه‌شناسانه به نزاعی کهن" مقاله ای است در 16 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  آزادی، اختیار، جامعه‌پذیری، جبر، قواعد فرهنگی، نظام اجتماعی، واقع‌گرایی تحلیلی پرداخته شده است چکیده مقاله اختیار اعمال انسانی از یک‌سو و ضرورت‌های الهیاتی ناشی از قدرت و علم خداوند از جنبه دیگر، دو سویه نزاع میان متکلمان بوده که براساس نوع تقریر ارتباط بین آنها، سه رویکرد کلامی میان مسلمانان ظهور کرده است. امامیه در مقایسه با اشاعره و معتزله، رویکردی بینابین را برگزیده که ضمن حفظ سویه‌های ارادی عمل، نظام‌مندیِ برآمده از قدرت خداوند نیز نادیده گرفته نمی‌شود. در این مقاله با ارزیابی اجمالی شرایط تاریخی و اجتماعی این نظریات، امکانات فهم جامعه‌شناسانه در خصوص جایگاه «اختیار» و حدود آن بررسی می‌شود. شرایط مدرن و فهم جامعه‌شناسانه معطوف به آن، صورت‌بندی جدیدی را از وضعیت اراده پیش نهاده است. در چنین وضعیتی، اجبار اجتماعی، محصول اراده‌های افراد پرشماری است که به یکدیگر معطوف شده‌اند و این پدیده برای تحقق حداکثری، خصلتی مستقل و اجباری می‌یابد. قواعد الزام‌آور فرهنگی موجب می‌شوند تا اراده امکان تحقق یابد. گرچه گونه معرفت جامعه‌شناختی نمی‌تواند در خصوص غایات الهیاتی ضرورت‌بخش در حوزه انسانی بحثی به میان آورد، صورت‌بندی جامعه‌شناختی برای تبیین کیفیت تحقق نظم اجتماعی در شرایط معاصر، ضمن حفظ خصلت اراده‌مندی کنش انسانی، به تقریر بهتر مسئله در میان متکلمان نیز یاری می‌رساند و مزایای رویکرد امامیه را در زمینه وضعیت بینابین اختیار و جبر، در مقایسه با رویکردهای اشاعره و معتزله تبیین می‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران

کتاب بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران اثر مختار فتاحی، از یک طرف خلأ قانونی در خصوص اسیدپاشی و از طرف دیگر دسترسی آسان به اینگونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی که باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده را نشان می‌دهد. یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می‌باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی است. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می‌شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می‌تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه‌ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می‌باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال‌های 1334 تا 1337 ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده‌ایم (آقایی نیا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسائل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 بررسی می‌شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می‌کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون‌گذار در سال 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود. اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می‌باشد. این جرم بدین گونه محقق می‌شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می‌شود، این جرم از جرائم مقیَد به نتیجه می‌باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره‌ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می‌داند (محمدی،1374:188). در بخشی از کتاب بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران می‌خوانیم: از آنجا که اسیدپاشی جرمی است عمدی، خواست و اراده فاعل در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری می‌باشد؛ اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است. در عرف حقوقی گاه اراده را مرادف با عمد به کار می‌برند که متضمن همان عمد در فعل به معنی خواست فعل است. اراده در تمامی جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی و حتی در جرائم خلافی وجود دارد، بنابراین زمانی می‌توان جرم را عمدی دانست که اراده ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد، لذا در صورتی که اراده ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد، جرم واقعیت نمی‌یابد و هم چنین اگر اراده ارتکاب بلافاصله پس از قصد مجرمانه واقعیت پیدا نکند باز هم جرم محقق نمی‌گردد. در واقع رفتار مجرمانه باید از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام شده باشد، نه اینکه بر اثر عواملی مانند جنون، مستی، اجبار و هیپتونیزم هیچگونه اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد؛ ارتکاب یابد (محمد صادقی،1389: 94). اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از لحاظ طول مدت تحقق در نظر بگیریم، جرم به جرم آنی و مستمر تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر با توجه به این که دوام و استمرار عمل معین یا آثار و نتایج آن، ملحوظ نظر قانون گذار قرار گرفته باشد یا خیر، جرم به دو دسته مستمر و آنی تقسیم می‌گردد (ساولانی، 1392: 143). جرم آنی به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که تحققان دفعتاً یا در فاصله زمانی کوتاهی انجام می‌گیرد. در واقع وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع می‌شود به آن جرم، جرم آنی می‌گویند. به عبارت دیگر هرگاه توصیف مجرمانه منحصراً متوجه عمل معین باشد که دفعتاً انجام می‌گیرد در این صورت آن جرم را باید جرم آنی بشمار آورد. جرم موضوع ماده واحده نیز از جرائم آنی می‌باشد که به محض پاشیده شدن اسید محقق می‌گردد. هم‌‌چنین جرم موضوع ماده واحده جرمی ساده می‌باشد که عنصر مادی جرم با یک اقدام که همان پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی است محقق می‌گردد. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتفصل دوم: بررسی عناصر جرم اسید پاشیفصل سوم: مجازات اسیدپاشیفصل چهارم: اسیدپاشی از منظر جامعهمنابع

more_vert مقاله بررسی نظارت اخلاقی متقابل دولت و ملت در نظام حقوقی ایران و اسلام

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی نظارت اخلاقی متقابل دولت و ملت در نظام حقوقی ایران و اسلام

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نظارت اخلاقی متقابل دولت و ملت در نظام حقوقی ایران و اسلام " مقاله ای است در 14 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فلسفه نظارت، نظارت مردم بر مردم ، نظارت دولت بر دولت ، نظارت دولت بر ملت ، نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی اسلام پرداخته شده است چکیده مقاله همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پیش نیاز چنین جامعه ای قلمداد گردد. در پرتو حاکمیت قانون ، همواره اراده های فردی در نظام تصمیم گیری وارد شده و به یک نیاز عمومی یا اراده جمعی تبدیل می گردد ، تمایلات متناقض با افکار عمومی ، نمادی مُخل و برهم زننده هویت جمعی شده و سرمایه های مادی و معنوی افراد اجتماع در خدمت کمالات افراد و اجتماع گذاشته می شود و ساختارهای سیاسی و اجتماعی برآمده از آحاد ملت ، این اراده ها و تمایلات مشترک را شاخص اصلی تعیین مسیر حرکت نظام سیاسی قرار می دهند و درآن جهت تعقیب می نمایند ، حاکمیت قانون، خود نه تنها هویت مشترک اعضای اجتماع را مورد شناسایی قرار می دهد ، بلکه بر مسئولیت متقابل حاکمیت و دولت نیز تاکید دارد، مسئولیتی که هر فرد در برابر سایر افراد اجتماع داشته و در پرتو آن است که حق جسنجوی رفاه ، سعادت ، آسایش و امنیت اجتماعی واجد مفهوم می گردد. هرنوع مجموعه ای خواه اجتماعی یا سیاسی نیاز به کنترل یا نظارت دارد که شیوه های این نظارت و کنترل بر آن حسب مقام نظارت کننده و شیوه کنترلهای پیش بینی شده است.لذا در این مقاله سعی شده که به انواع نظارتهای چهارگانه پیش بینی شده در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و تکالیف مخاطبین آن را در مقایل اینگونه نظارتها مورد کنکاش و نقد قرار دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شرط تقدیم انتقال مالکیت؛ اصل علیت؛ امور تکوینی و تشریعی پرداخته شده است چکیده مقاله در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می‏آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می‏دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را نمی‏پذیرد اما با توسل به رویکرد جدید و تأکید بر علیت‏های اعتباری می‏توان تقدم در آثار عقود را پذیرفت. موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته آن است که طرفین می‏توانند به اراده خویش توافق به تقدیم «زمانی» انتقال مالکیت نمایند؛ چرا که حوزه امور اعتباری جدا از امور تکوینی و تابع جعل جاعل و اراده  طرفین می‏باشد و بنابر اصل حاکمیت اراده و اصالة الاباحة و ماده 10 قانون مدنی بایستی حکم به صحت چنین توافقاتی داد و نباید با تفاسیری خشک و فلسفی محض ضمن نادیده گرفتن اراده  افراد در پی حل مسایل حقوقی بود. عنوان مقاله [English] Analysis of the present condition of the transfer of ownership sales and its impacts on Iran's Law چکیده [English]     In Iranian law, the sale contract consists of two mutual acquisitions formed together. These acquisitions are in the same level regarding their positions (Article 338 of Iranian Civil Code). However, in spite of being in the same level, transposition of two acquisitions are possible, since dichotomy in time of credit affairs allows us to maintain causing correlation of commitments and to separate them from each other at the same time. Therefore, although traditional view of legal and jurisprudential issues does not accept such a condition, following a new approach and focusing on credit reasons, it is possible to accept transposition in the effect of contracts. The issue examined in this research is that the parties may agree to "temporally" submit the transfer of ownership based on their ‘will’, since the field of credit affairs follows sides` determination aside from developmental affairs. Based on the principle of determination prominence and article 10 of the Civil Code, such agreements should be corrected based on sentences, and hence we should not deal with law issues by ignoring ‘will’ of parties as a result of inappropriate and philosophical interpretations. کلیدواژه‌ها [English] Present condition of transfer of ownership, Principle of causality, Developmental issues and legislation دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تبیین ارتباط قضا عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه

ادامه مطلب

closeمقاله تبیین ارتباط قضا عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین ارتباط قضا عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه" مقاله ای است در 14 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قضا، قدر، علیت، علم الهی، نظام هستی، اختیار و حکمت متعالیه پرداخته شده است چکیده مقاله مسئله اراده و اختیار انسان و ارتباط آن با مسئله قضا الهی و مراتب آن در ساختار فکری حکمت متعالیه از برجستگی خاصی برخودار است. قضا الهی مبین انتساب همه عالم هستی در دو مرتبه علمی و عینی به حق‌تعالی است. چنانچه قضا الهی را ازنظر تطبیقی با عوالم کلی وجود، همان مرتبه صور عقلی محسوب می‌کنیم که ورای صور طبیعی و نفسانی است، این صور به‌عنوان مرتبه‌ای از مراتب علم الهی بوده و قضا علمی نامیده می‌شود، که در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی می‌شود؛ و اگر نظام علّی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستی‌بخش خود را موردنظر قرار دهیم. قضا عینی نامیده می‌شود. بنابراین، مسئله اختیار انسان نیز در دو سطح مذکور قابل طرح است. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه می‌توان بین اراده و اختیار انسان و ضرورت هستی که همان قضا عینی است، ارتباطی دوجانبه برقرار کرد، به‌طوری‌که پذیرش یکی باعث رد دیگری نشود. پاسخ این مسئله در حکمت متعالیه در دو سطح حِکمی ـ فلسفی و توحیدی ـ عرفانی مطرح شده است. این مقاله درصدد تبیین و تشریح آن با روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثبات فیزیکی علم خدا به سرنوشت و عدم تعارض آن با اختیار

ادامه مطلب

closeمقاله اثبات فیزیکی علم خدا به سرنوشت و عدم تعارض آن با اختیار

مقاله علمی و پژوهشی " اثبات فیزیکی علم خدا به سرنوشت و عدم تعارض آن با اختیار" مقاله ای است در 14 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  جبرگرایان، تقدیرگراها، اختیار انسان، نظریه نسبیت خاص، مخروط نوری و نسبیت هم‌زمانی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مسائل مهم در حوزه فلسفه، الهیات، روان‌شناسی و حتی فیزیک، وجود دیدگاه‌های جبرگرایانه، تقدیرگرایانه یا اختیارگرایانه نسبت به اعمال انسان است. جبرگرایان معتقدند اعمال انسان و رویداد‌های طبیعی، تحت‌تأثیر یک نیروی جبریِ قدرتمند ازجانب خدا هدایت می‌شوند و انسان چاره‌ای غیر از پذیرش این نیروهای جبری ندارد. دسته دیگر، تقدیرگرایان هستند که معتقدند تمامی رویداد‌ها از قبل تعیین شده است و اختیار انسان، نقشی در حوادث پیش‌آمده برای او ندارد؛ اما گروهی با تفکر اختیارگرایانه معتقدند با وجود علم خداوند به تمامی حوادث و سرنوشت موجودات، انسان با اختیار خود، راهش را انتخاب می‌کند و در تعیین سرنوشت خود در حد تمامی عوامل خارجی نقش دارد. این مقاله با استفاده از قوانین فیزیک در چارچوب نظریه نسبیت خاص انیشتین و با استفاده از مخروط نوری و نسبیت هم‌زمانی، نخست چرایی مشخص بودن سرنوشت انسان در علم پیشین خداوند و سپس سازگاری بین اختیار انسان و علم خداوند به سرنوشت او را اثبات می‌کند و نشان داده می‌شود که اراده انسان در طول اراده خداوند متعال می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert افراد با اراده این ویژگی ها را از خود نشان می دهند

ادامه مطلب

closeافراد با اراده این ویژگی ها را از خود نشان می دهند

قطعاً شما هم افرادی را دیده اید که با اراده به جلو پیشرفت رفته اند و توانسته اند به موفقیت برسند.یکی از معروف ترین افراد با اراده بیل گیتس میباشد که با اختراعش شکل جدیدی به دنیا بخشید و اکنون این اختراع توانسته دنیا را در بر گیرد.شک نکنید که شما هم میتوانید با اراده باشید و اراده قوی داشتن کار چندان سختی نیست. در اینجا به راهکارهای برگرفته از کتاب «۱۰ راز افراد با اراده قوی: کم بخورید، کم بنوشید و از زندگی چیزی را بخواهید که شایسته‌اش هستید» نوشته کتی مورتون اشاره می‌کنیم. کتی مورتون بیشتر زندگی خود را صرف این کرده است که چرا بعضی با اراده قوی هستند و بعضی نیستند. وقتی بعضی‌ها می‌گویند که ۱۰ پوند (حدودا ۴.۵ کیلوگرم) وزن کم می‌کنند، بدون هیچ تقلایی موفق می‌شوند. اما بعضی دیگر با کلی تقلا فقط تا حدی به هدف نزدیک می‌شوند. سیب‌زمینی سرخ‌کرده یا سالاد؟ از نظر او، ما با خودمان در جدل و کشمش هستیم و فرشته و شیطان روی شانه‌های‌مان انگار برای چرخیدن در این دور باطل با هم همدستی می‌کنند. اراده یک مهارت اکتسابی است کتی مورتون دو سال بر روی موضوع اراده در حوزه‌ی روانشناسی و علوم اعصاب به پژوهش پرداخت. در نتیجه‌ی یافته‌هایش، او متوجه شد بر خلاف اینکه فکر می‌کرد اراده به نظر یک ویژگی ذاتی است، می‌توان آن را کسب نمود. در ادامه به مرور طرز تفکر افرادی می‌پردازیم که براساس کتاب مورتون دارای اراده‌ قوی هستند: ۱. تعریفی روشن از خواسته‌ی خود داشته باشید اگر نمی‌دانید چه نتیجه‌ای برای شما مطلوب است، چگونه می‌دانید که در حال تسلیم شدن هستید یا هنوز مقاومت می‌کنید؟ داشتن شفافیت در قبال اهداف، جای هرگونه خستگی ذهن، که قاتل درنده‌ی اراده است را پر می‌کند. اولین گام برای کسب اراده‌ قوی این است که شما کاملا روشن نمایید که خواسته‌های‌تان از زندگی چیست و چرا. این کار به شما کمک می‌کند تا تعریف واضح و دقیقی از کارهایی که باید انجام دهید و کارهایی که باید از آنها بپرهیزید داشته باشید. کمک شایان توجهی به شما می‌شود اگر دلایل خواسته‌های خود را با اهدافی که خیلی از خود شما بزرگ‌تر است پیوند بدهید. ۲. باور داشته باشید که می‌توانید در حالی که ما بر همه چیز کنترل نداریم، اما بر نوع رفتاری که از خود انتظار داریم کنترل کامل داریم. ما به باورهای خود اعتقاد داریم چرا که انتخاب‌های ما منعکس‌کننده‌ی باورهای‌مان هستند.اگر باور شما این باشد که «این کار خیلی سخت است»، آنگاه شما در جهت همین باور عمل خواهید کرد. تردید شما را از تلاش واقعی باز می‌دارد. افرادی که اراده‌ قوی دارند، می‌دانند شما به چیزی که باور دارید، دست پیدا خواهید کرد. وقتی به این فکر می‌کنید که موفق خواهید شد، راهی برای رسیدن به آن پیدا خواهید کرد. ۳. به جای تسلیم شدن به حل مشکلات بپردازید تغییر، آسایش را از انسان می‌گیرد؛ بنابراین بیشتر انسان‌ها در مواجهه با موانع ترجیح می‌دهند که ترک میدان کنند و به دنبال بهانه‌ای برای حفظ شرایط موجود باشند.افراد با اراده قوی موانع جاده را می‌بینند و به این فکر می‌کنند که چگونه از آن عبور کنند. با تمرین و ممارست هر کسی می‌تواند یک حل‌کننده‌ی خلاق مسئله باشد و این کار مطمئنا مفرح‌تر از عقب کشیدن و درجا زدن است. ۴. مسئولیت کامل را بر عهده بگیرید سریع‌ترین راه برای گرفتار شدن در دام عادات ناسالم، مقصر دانستن شرایط و افرادی است که می‌توانستید بر آنها کنترل داشته باشید. افراد با اراده به طور کامل این جمله را قبول دارند که «من به تنهایی مسئول اقدامات، عادات و زندگی خود هستم.» مهم نیست که چطور بزرگ شده‌اید یا روزتان چگونه گذشته است، به جای دنبال مقصر گشتن، توجه خود را به اینکه چگونه می‌توانید موفق شوید و به این موفقیت از طریق تصمیمات و اقدامات سالم ادامه دهید، متمرکز کنید. ۵. بهای هر کاری را بپردازید وقتی از پیامدهای تغییر بترسیم، در درون حباب نازک محدوده‌ی آسایش خود که نشان‌دهنده‌ی رفتارها، افکار و احساسات آشنا و قابل پیش‌بینی هستند گیر می‌کنیم. انسان‌های بااراده می‌دانند که برای رسیدن به خواسته‌های خود باید یک سری ناملایمات را تحمل کنند. آنها به خوبی می‌دانند که بخشی از فرایند تغییر این است که از محدوده‌ی آسایش خود بیرون بیایند. ۶. به احساسات‌ خود توجه کامل داشته باشید خیلی از ما در برخورد با اولین نشانه‌های پریشانی، به یک سیگار یا چنتا قرص روی خواهیم آورد.اما احساسات چه؟ احساسات به ما کمک می‌کنند تا در زندگی مسیریابی کنیم. به گفته‌ی آلبرت اینشتین: «نارضایتی اولین لازمه‌ی پیشرفت است.» وقتی احساسات خود را حس کنید و ارتباط خود را با نیازها و مطلوب خود در زندگی‌تان حفظ نماید، آنگاه می‌توانید به جای طفره رفتن، اوضاع خود را بهبود بدهید. ۷. احتمالات مثبت را با آغوش باز پذیرا باشید مغز ما شبیه یک فیلتر عمل می‌کند که به تجربیات منفی زندگی‌مان به عنوان تجربیات آموزنده می‌چسبد، ولی تجربیات مثبت را با عنوان اتفاق یا تصادف رها می‌سازد. روانشناسان به این رویکرد مغز انحراف منفی می‌گویند که همگی تمایل به چنین انحرافی داریم. وقتی شما از چنین گرایشی آگاهی پیدا کنید، میتوانید معادله بالا را برهم بزنید. تمرکز بر چیزهایی که به کار می‌آیند و شما درست انجام می‌دهید آسان‌تر می‌شود که همین امر یک عنصر انگیزشی برای پایبند ماندن به برنامه‌های‌تان محسوب می‌شود. ۸. بی‌ هیچ قید و شرطی به خود عشق بورزید خیلی از ماها فکر می‌کنیم که می‌توانیم به واسطه‌ی انتخاب رژیم‌ها و یا کارهایی که دوست نداریم خود را تنبیه کنیم. این بدترین روش زندگی است که ما را به مسیر افراط می‌کشاند. برای شکل دادن به عادات، رضایت یک اصل کلیدی به حساب می‌آید. ما به اشتباه به این شرطی شده‌ایم که فکر کنیم سخت کار کردن، غذای سالم و ورزش اصلا رضایت‌بخش نیست. چیزی که غالبا فراموش‌مان می‌شود این است که عادات سالم و اقدامات سازنده به راحتی می‌توانند لذت‌بخش باشند وقتی که ما آنها را با آگاهی تمام در چنین قالبی قرار می‌دهیم. برای داشتن اراده قوی، به فکر یافتن راه‌های سالم و رضایت‌بخش و خلاق باشید تا به خودتان عشق بی قید و شرط را نشان دهید. ۹. بر ارزش‌ها متمرکز شوید، نه کمال وقتی ما از جایگاه انتظار برای رسیدن به کمال عمل کنیم، خود را با قوانین سفت و سختی محدود می‌سازیم. همین قوانین منجر به ترس از ارتکاب اشتباه می‌شود. کمال‌گرایی یک بازی از پیش باخته است که هیچ راه پیروزی در آن وجود ندارد. وقتی ما به طور اجتناب‌ناپذیری مرتکب اشتباه می‌شویم، دچار بحران اعتماد به نفس، ناامیدی و شرمسای می‌شویم. وقتی از کمال‌گرایی دوری کنیم و به جای آن بر ارزش‌های‌مان که شامل تصویر بزرگ و دلیل اصلی اقدامات ماست متمرکز شویم، بهتر می‌توانیم از اشتباهات خود درس بگیریم. همین کار باعث بالا رفتن معرفت، بهبود و رشد می‌شود. با گذشت زمان ما در خصوص اینکه چگونه رفتارهایی خاص به تجربه‌های مثبت ما می‌افزاید یا از آن می‌کاهد شناخت بهتری پیدا خواهیم کرد و درنتیجه هدایت و پیشبرد انتخاب‌های‌مان بر همین اساس ساده‌تر می‌شود. ۱۰. دیگران را منفی قضاوت نکنید صراحتا باید گفت که انتقاد از دیگران بسیار راحت‌تر از دنباله‌روی خواسته‌های‌مان در زندگی است، اما وقتی ما سرگرم قضاوت و مقایسه می‌شویم، زمان و انرژی کمی برای بهتر کردن زندگی‌مان باقی می‌ماند. افراد با اراده قوی نگاهی عینی به موفقیت دیگران دارند، تلاش سرسختانه‌ی آنها را تحسین می‌کنند و از آن الهام می‌گیرند. به جای غبطه خوردن به دیگران به خاطر داشتن چیزهایی که خواسته‌ی ما نیز هستند، ما می‌توانیم انرژی خود را بر روی شناخت خواسته‌های خودمان در زندگی و راه‌های رسیدن به آنها معطوف کنیم و اراده‌ی خود را ارتقا دهیم.

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی چیستی عالم امر در آیات قرآن کریم

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی چیستی عالم امر در آیات قرآن کریم

مقاله علمی و پژوهشی چیستی عالم امر در آیات قرآن کریم در 17 صفحه و با 25 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله عالم غیب ، عالم امر در آیات قرآن، عالم خلق ، اراده خداوند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert مقاله بررسی رویکرد علامه طباطبایی و فلاسفه اگزیستانس خداباور درمنزلت و کرامت انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رویکرد علامه طباطبایی و فلاسفه اگزیستانس خداباور درمنزلت و کرامت انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رویکرد علامه طباطبایی و فلاسفه اگزیستانس خداباور درمنزلت و کرامت انسانی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  علامه طباطبایی، اگزیستانسیالیسم خداباور، انسان، کرامت، اختیار، مسئولیت پرداخته شده است چکیده مقاله برخی اگزیستانسیالیست‌های خداباور استعدادهای درونی انسان را در پیوند با منزلت و کرامت انسانی تعریف می‌کنند و بر وجوهی چون اختیار، انتخاب و مسئولیت انسان تأکید می‌کنند. در حوزه اسلامی نیز علامه طباطبایی منزلت انسانی را با خدامحوری در ارتباط می‌داند. اختیار ازجمله وجوه تشابه دو رویکرد است با این تفاوت که علامه برخلاف اگزیستانس‌ها نقش استقلالی برای اختیار و اراده انسان قائل نیست. در دیدگاه علامه کرامت انسانی در پیوند با مبدأ ترسیم می‌شود، اما در نظراگزیستانسیالیست‌ها ارتباط با خدا نقش قابل‌توجهی در کرامت و منزلت انسانی ندارد، هرچه هست به اختیار، اراده و آزادی انسان محقق می‌گردد. از‌جمله وجوه برتری دیدگاه علامه توجه به فطرت انسانی در تحقق کرامت حقیقی است. ازین منظر شکوفایی فطرت نیازمند برنامه است. این برنامه که همان آموزه‌های دینی و وحیانی در نظر علامه است، هرچند به تعبیر اگزیستانس‌ها نوعی محدودیت است اما این محدودیت در حقیقت گوهر فطرت انسان را فربه‌تر می‌کند. این مقاله به مقایسه رویکرد فلاسفه اگزیستانس خداباور و علامه طباطبایی دربحث از منزلت و کرامت انسانی می‌پردازد و می‌کوشد تا وجوه تشابه و افتراق این دو دیدگاه را نشان دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert به مقداری اراده‌ی قوی نیازمندیم!

ادامه مطلب

closeبه مقداری اراده‌ی قوی نیازمندیم!

انجام منظم کارهایی که برای کسب موفقیت به تمرکز و عزم تمام نیاز دارند، کاری فوق‌العاده دشوار است. به همین علت است که توانایی سخت کار کردن و واکنش مثبت نشان دادن به شکست‌ها و سختی‌ها بسیار مهم است. عزم و اراده به افراد موفق کمک می‌کند تا سخت تلاش کنند و به اهداف بلند‌مدت خود پایبند باشند. در این مقاله درصدد آن برآمدیم تا ببینیم که چگونه ما هم می‌توانیم اراده قوی داشته باشیم.در اینجا به روش‌هایی اشاره می‌کنیم که به کمک آنها می‌توانید این ویژگی‌ها را در خود توسعه دهید و درنتیجه موفق‌تر باشید: اجازه ندهید اشتباهات گذشته‌ شما مانع از داشتن یک اراده قوی شود. گذشته ارزشمند است. از اشتباهات خود درس بگیرید. از اشتباهات دیگران هم درس بگیرید. سپس آن را به حال خود رها کنید.ولی واقعا عمل به این حرف همچون گفتن آن راحت‌ است؟ به بینش شما بستگی دارد. وقتی اتفاق بدی برای شما می‌افتد، به دنبال فرصتی برای یادگیری از چیزهایی که نمی‌دانید باشید. وقتی شخص دیگری مرتکب اشتباه می‌شود، فقط از آن درس نگیرید، فرصت را برای مهربانی، بخشش و درک شرایط او مغتنم بشمارید.گذشته فقط در حال یاد دادن به شماست و اصلا معرف شما نیست. فقط به این فکر کنید که کجا اشتباه کرده‌اید تا برای دفعه بعد از آنجا ضربه نخورید و این از عهده شما و اطرافیان شما برمی‌آید. برای داشتن اراده قوی، زندگی و آینده‌ را کاملا تحت کنترل خود ببینید. اگر انرژی ذهنی خود را در راه نگرانی از اتفاقات پیش رو تلف نکنید، می‌توانید تمامی تلاش و انرژی خود را در راه اتفاقات مورد نظرتان صرف نمایید و اگر هم شانس بیاورید، نتیجه‌ای حتی بهتر از تصورات خود به دست خواهید آورد. از موفقیت دیگران نرنجید و در عوض آن را جشن بگیرید.افرادی که اراده قوی دارند از موفقیت دیگران نمی‌رنجند و آن را جشن می‌گیرند.بسیاری از افراد موفقیت را یک بازی در مجموع صفر می‌بینند، به این معنی که موفقیت محدود است. وقتی شخص دیگری در کاری می‌درخشد، آنها فکر می‌کنند که دیگر ستاره آنها نخواهد درخشید.رنجش بخش اعظمی از انرژی ذهنی شما را هدر می‌دهد، انرژی‌ای که می‌تواند در جایی دیگر، بهتر به کار بیاید. وقتی یکی از دوستان شما کاری خوب انجام می‌دهد، این کار او مانعی بر سر راه شما برای انجام کارهای فوق‌العاده نیست. در حقیقت، جایی که دغدغه موفقیت وجود دارد، افراد هم‌فکر به یکدیگر نزدیک می‌شوند. بنابراین به دوستان موفق خود نزدیک‌تر شوید. هرگز در برابر شکایت‌ها و انتقادات تسلیم نشوید.حرف‌های شما قدرت دارند به خصوص بر خود شما. نالیدن از مشکلات همیشه احساس بدتری را به شما القا می‌کند، نه احساس بهتر.بنابراین اگر خطایی کردید، وقت خود را صرف شکایت و نالیدن نکنید. انرژی ذهنی‌تان را روی بهتر کردن شرایط بگذارید. اگر می‌خواهید تا ابد به نالیدن بپردازید، دست آخر هیچ کاری برای بهبود وضعیت نخواهید کرد.پس چرا اتلاف وقت؟ همین الان دست به کار شوید. درباره اشتباهات حرف نزنید. درباره این حرف بزنید که چگونه می‌توانید اوضاع را بهتر کنید حتی اگر این گفت‌وگوی درونی با خودتان باشد.همین رفتار را در قبال دوستان یا همکاران خود داشته باشید. دوستان نمی‌گذارند دوست‌شان گریه کند، آنها کمک می‌کنند تا اوضاع زندگی دوست‌شان بهبود یابد. برای داشتن اراده قوی کافیست خودتان باشید.هیچ‌کسی شما را به خاطر لباس‌های‌تان، داشته‌هایتان یا دستاوردهای‌تان دوست ندارد. این‌ها همگی چیزهای معمولی هستند. افراد ممکن است این چیزها را دوست داشته باشند، اما به این معنی نیست که شما را دوست دارند. مطمئنا ممکن است آنها در ظاهر به نظر برسد که شما را دوست دارند، اما چیزهای سطحی، غیرواقعی نیز هستند. روابط حقیقی باعث خرسندی شما می‌شوند و شما تنها زمانی روابط حقیقی تشکیل می‌دهید که سعی نکنید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید بلکه تلاش می‌کنید خودتان باشید.و در نتیجه این روابط، انرژی ذهنی بیشتری کسب خواهید نمود تا بدین ترتیب آنها را صرف افرادی کنید که واقعا در زندگی شما اهمیت دارند. دائما به اهداف بلند‌مدت خود سر بزنید. وقتی از نظر ذهنی خسته هستید، کار راحت این است که خودتان را توجیه کنید که کمی از تلاش دست بکشید؛ اما به جای آن بگویید که می‌خواهید یک شرکت بزرگ‌تر داشته باشید. وقتی از نظر ذهنی خسته هستید، کار راحت این است که خودتان را توجیه کنید که رژیم غذایی و ورزش را به فردا موکول کنید؛ اما به جای آن بگویید که می‌خواهید وزن کم کنید. وقتی از نظر ذهنی خسته هستید، کار راحت این است که خودتان را توجیه کنید که لازم است روی گزارش‌ها کار کنید؛ اما به جای آن بگویید که می‌خواهید با کارکنان روابط بهتری داشته باشید.خستگی ذهنی ما را به اتخاذ تصمیم‌های راحت‌تری می‌کشاند و همین تصمیمات ما را به خطا می‌برد. یکی از دوستان یک عکس از خود در زمانی که اضافه وزن داشت را بر روی یخچال خانه‌اش چسبانده است تا دائما به یاد داشته باشد که نمی‌خواهد دوباره آن آدم گذشته باشد. دوستی دیگر میز کار خودش را پر از عکس‌های خانوادگی کرده است زیرا هم دوست دارد به آنها نگاه کند و هم در نهایت به یاد داشته باشد که برای چه کسانی کار می‌کند. اگر نمی‌توانید دم به دقیقه حساب شبکه اجتماعی خود را چک نکنید، آن را خاموش کنید و برای چند ساعتی به کناری بگذارید، در نتیجه دیگر لازم نیست آنقدر برای نه گفتن قوی باشید. نعمت‌ها و موهبت‌های زندگی خود را برشمارید.هر شب پیش از خواب برای لحظاتی، نگرانی از نداشته‌های خود و داشته‌های دیگران را کنار بگذارید.به داشته‌های خود فکر کنید. شما خیلی چیزها دارید که به خاطر آن باید شکرگزار باشید. احساس خوبی به شما دست می‌دهد، اینطور نیست؟داشتن احساس خوب از خود، بهترین راه برای شارژ مجدد باتری ذهن است. منبع: روزنامه آرمان

more_vert مقاله نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات

ادامه مطلب

closeمقاله نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات

مقاله علمی و پژوهشی " نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات" مقاله ای است در 27 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حفظ اطلاعات- مالکیت فکری- ضمانت اجراء- تعهد ابتدایی_ شرط ضمن عقد پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه اطلاعات  یکی از پایه های اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی  به طوری که ان را دارای ارزش مالی ساخته و قابلیت صدق عنوان "مال"بر اساس شرایط حقوقی را مهیا کرده است. با این حال فقدان  تجسم عینی اطلاعات  به عنوان دارایی مثبت از یکسو  و شمول حمایت های معین قانونی به برخی از اشکال  معین اطلاعات  که ظهور عینی یافته اند از سوی دیگر  دست اندر کارانامور تجاری  را واداشته است تا در کنار حمایت  هایی که در قوانین داخلی  و کنوانسیون های بین اللمللی وجود دارد با تمسک به قواعد کلیحقوقی و تعهدات قراردادی برای حفاظت از این اطلاعات تلاش نماید از جمله این راهکارها انعقاد  قرارداد حفظ اطلاعات  است که در این مقاله جنبه های کلی آن مورد بررسی قرار می گیرد  پس از بررسی ماهیت  محتوا و ضمانت اجرای نقض تعهدات  مندرج در این قراردادها این مقاله بدین نتیجه رهنمون می گردد. که با وجود پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده در حقوق ایران و پذیرش  اصل کلی حاکمیت اراده  در حقوق  حقوق  ایران  و پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده دزر حقوق ایران  و پذیرش شروط مشروعی که  در ضمن عقود مختلف میان طرفین مورد توافق قرار می گیرد حمایت های قانونی از اطلاعات  به عنوان یک دارایی با کاستی هایی همراه بوده  و بر این اساس یک توسعه جدی است عنوان مقاله [English] A Concise Review of Non-Disclosure Agreement چکیده [English] Non-Disclosure Agreement(NDA), also known as a confidentiality agreement, or secrecy agreement, is a legal contract between at least two parties that outlines confidential material, knowledge, or information that the parties wish to share with one another for certain purposes, but wish to restrict access to by third parties. It is a contract through which the parties agree not to disclose information covered by the agreement. An NDA creates a confidential relationship between the parties to protect any type of confidential and proprietary information or trade secrets. As such, an NDA protects non-public business information. In this article we examine the structure and elements of the contract, and compare it in some respects with other kinds of securing intellectual property such as patent. In conclusion we understand that although this contract is an efficient model of securing information but it is not an enough one, so every company involved in the field of the information, shall use different kinds of protection to work complementary کلیدواژه‌ها [English] Non- Disclosure, Agreement- intellectual propertyconditions- contract- enforcement دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب راهنمای برنامه ریزی تحصیلی: ویژه دانش آموزان متوسطه دوم و کنکوری‌ها

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای برنامه ریزی تحصیلی: ویژه دانش آموزان متوسطه دوم و کنکوری‌ها

کتاب راهنمای برنامه ریزی تحصیلی: ویژه دانش آموزان متوسطه دوم و کنکوری‌ها، نخست به تعریف دقیق برنامه‌ریزی، اهمیت و ضرورت آن و ویژگی‌های مطلوب یک برنامه درسی پرداخته و سپس اصول و مبانی آن را به صورت گام‌ به گام توضیح داده است. یکی از نقاط مشترک در تمامی افراد موفق دنیا داشتن برنامه در زندگی است. تمامی این افراد برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی انجام می‌دهند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از طریق آن به اهداف خود دست یابند. برنامه‌ریزی به شما نیز کمک می‌کند تا بتوانید قابلیت‌های بالقوه خود را بالفعل نموده و به اهداف خویش برسید. مطالعه و امور درسی یکی از فعالیت‌هایی است که بخش عمده وقت دانش‌آموزان و دانشجویان را به خود اختصاص می‌دهد. حال اگر بتوان برنامه‌ریزی صحیحی برای آن انجام داد قطعاً می‌توان به نتایج شگفت‌انگیزی در تحصیل دست یافت. در این کتاب نیز سعی شده تا این اصل به راحت‌ترین روش ممکن به دانش‌آموزان متوسطه دوم آموزش داده شود. فرزندان شما می‌توانند با تهیه این کتاب و تکمیل هفتگی آن ضمن داشتن برنامه‌ریزی تحصیلی به اطلاعات مهمی دست یابند. همچنین تکمیل این راهنما سبب انگیزه برای دانش‌آموزان شده و باعث می‌شود آنان خود را ملزم به انجام تکالیف خود بدانند. در نهایت می‌توان گفت یکی از اهداف اصلی این کتاب مأنوس شدن دانش‌آموزان با کتاب‌های درسی و علاقه‌مند شدن به تحصیل است. در بخشی از کتاب راهنمای برنامه ریزی تحصیلی: ویژه دانش آموزان متوسطه دوم و کنکوری‌ها می‌خوانیم: اراده قوی و پشتکار: طبیعی است که پیمودن راهی که تا به‌ حال نرفتیم برایمان سخت و دشوار باشد اما به‌ محض اینکه اولین قدم را برمی‌داریم اندکی از این سختی کاسته می‌شود. برنامه‌ریزی کردن دشواری‌های خود را دارد و شاید دشوارترین بخش آن شروع آن باشد. اگر برای مطالعه و تحصیل خود برنامه‌ریزی انجام داده‌اید باید خودتان را متعهد به اجرای آن کنید و با اراده و پشت‌کار سعی کنید سختی‌های این مسیر را تحمل و از نتایج آن لذت ببرید. افراد بسیاری برای کارهای خود برنامه دارند اما تعداد کمی متعهدانه این برنامه را اجرا می‌کنند. فراموش نکنید که مهتر از طراحی یک برنامه خوب اراده و پشت‌کار شما در اجرای آن برنامه است. فرد محوری: در قسمت‌های قبلی ویژگی‌های یک برنامه مطلوب را بیان کردیم و گفتیم که برنامه خوب برنامه‌ای است که بر اساس توانمندی‌های خودمان طراحی شود و نباید در این مسیر خودمان را با دیگران مقایسه کنیم. انسان‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند و یکی از اصول بنیادی برنامه‌ریزی این است که برنامه‌ی هرکسی باید بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، توانمندی‌ها، محدودیت‌ها، نقاط ضعف و نقاط قوت او تنظیم شود. زمانی که یک دانش‌آموز یا دانشجو از برنامه‌ای که دیگران برای خودشان نوشته‌اند کپی‌‌برداری می‌کند و بدون توجه به تفاوت‌های فردی سعی می‌کند بر اساس آن برنامه مطالعه کند قطعاً با مشکلاتی روبرو خواهد شد و به نتیجه‌ی دلخواه دست نخواهد یافت. خودشناسی: هر انسانی برای اینکه بتواند برنامه‌ریزی خوبی برای خودش انجام دهد باید بتواند به‌ خوبی خودش را بشناسد. آگاهی یافتن از نقاط قوت و ضعف، استعدادها، قابلیت‌ها و... به شما کمک می‌کند تا بتوانید با شناختی که از خود پیدا می‌کنید برنامه‌ریزی بهتری را انجام دهید. در واقع هر چقدر بیشتر نسبت به خودتان شناخت پیدا کنید بهتر می‌توانید برنامه‌ریزی کنید. فهرست مطالبمقدمهبرنامه‌ریزی تحصیلیچگونه از این کتاب استفاده کنیم؟برنامه‌های هفتگیآشنایی با رشته‌های دانشگاهی