جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی گفتمان اسلام هراسی در آمریکا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی گفتمان اسلام هراسی در آمریکا

مقاله علمی و پژوهشی" گفتمان اسلام هراسی در آمریکا " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به گفتمان اسلام هراسی در آمریکا ، تروریسم ، یازده سپتامبر ، انگاره اسلام هراسی ، فاکس نیوز ، کلیشه سازی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در رسانه های غربی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در رسانه های غربی

مقاله علمی و پژوهشی" اسلام هراسی در رسانه های غربی " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اسلام هراسی در رسانه های غربی ، مفهوم اسلام هراسی ، نظریه مارکسیستی ، نظریه کارکردگرایی ، نظریه انتقادی ، سلمان رشدی ، تروریسم و فضای مجازی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در اروپا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در اروپا

مقاله علمی و پژوهشی" اسلام هراسی در اروپا " مقاله ای است در 27 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اسلام هراسی در اروپا ، اسلام ستیزی ، بازنمایی اسلام ، شرق شناسی ، اسلام شناسی ، بنیاد گرایی و تروریسم اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در رسانه های غربی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در رسانه های غربی

مقاله علمی و پژوهشی" اسلام هراسی در رسانه های غربی " مقاله ای است در 12 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اسلام هراسی در رسانه های غربی ، روزنامه تایمز ، واپس گرایی ، تروریسم ، مقدسات اسلامی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در تبلیغات غرب

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در تبلیغات غرب

مقاله علمی و پژوهشی" اسلام هراسی در تبلیغات غرب " مقاله ای است در 15 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اسلام هراسی در تبلیغات غرب ، اسلامی گرایی ، بنیاد گرایی ، اصول گرایی ، افراطی گرایی ، خشونت گرایی و سرمایه اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شرق شناسی هگلی و اسلام هراسی رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شرق شناسی هگلی و اسلام هراسی رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" شرق شناسی هگلی و اسلام هراسی رسانه ای " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شرق شناسی هگلی ، اسلام هراسی رسانه ای ، غرب محوری ، مسیحیت، فلسفه هگل ، راهبرد رسانه ای و غیریت آفرینی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بیداری اسلامی ، ایران هراسی و مطبوعات غربی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بیداری اسلامی ، ایران هراسی و مطبوعات غربی

  مقاله علمی و پژوهشی" بیداری اسلامی ، ایران هراسی و مطبوعات غربی  " مقاله ای است در 30 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بیداری اسلامی ، ایران هراسی و مطبوعات غربی ، اسلام هراسی ، نئوشرق شناسی ، مطبوعات آمریکایی ، مطبوعات اروپایی و شرق شناسی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله پژوهشی نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی

ادامه مطلب

closeمقاله پژوهشی نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی

مقاله پژوهشی نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی اثر نویسندگان دکتر احد فرامرز قراملکی و زهرا حسینی است که در مجله علمی ادب فارسی منتشر شده است در بخش چکیده این مقاله پژوهشی آمده است : رازی و مولوی هر دو به بررسی مرگ‌هراسی پرداخته‌اند؛ رازی آن را در هرحال و نسبت به هرکسی بیماری و برخاسته از وهم و هوی می‌انگارد و طبیبانه گاه از راه عقل و گاه با ابزار نقل می‌کوشد آن را بزداید و به زعم خویش درمان کند. راهکار عمده او برای رفع آن، غفلت و رها کردن مرگ‌اندیشی است. زیرا اندیشیدن به مرگ همواره هراسی در پی دارد. برخورد مولوی به‌گونه‌ای دیگر است؛ او مرگ‌هراسی هر فردی را در نظام باورهای او تحلیل می‌کند و به منشأیی که عامل ایجاد آن شده، توجه دارد؛ نتیجه‌‌ای هم که می‌گیرد و راهکاری که ارائه می‌دهد، نسبت به افراد گوناگون، متفاوت است. در نگاه او نه مرگ‌اندیشی مستلزم مرگ‌هراسی است و نه ترس از مرگ همواره غیر عاقلانه و بی‌فایده. به نظر مولوی به‌جای غفلت از مرگ باید به-طور جدی به آن توجه کرد؛ این کار به یافتن ارزش‌های اصیل، تعدیل زندگی، بازگشت به اصالت و رهایی از مسخ کمک می‌کند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بوروکراسی هراسی و نگاه دوگانه شهروندان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بوروکراسی هراسی و نگاه دوگانه شهروندان

مقاله علمی و پژوهشی" بوروکراسی هراسی و نگاه دوگانه شهروندان " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بوروکراسی هراسی، نگاه دوگانه شهروندان، اعتماد عمومی ، بروکراسی ، خدمات عمومی ، رضایتمندی مردم اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert از دیدن یک منظره مرتفع می‌ترسید؟ شاید آکروفوبیا دارید

ادامه مطلب

closeاز دیدن یک منظره مرتفع می‌ترسید؟ شاید آکروفوبیا دارید

ارتفاع هراسی؛ احتمالا این ترس را بیش از هر نوع دیگری دیده و شنیده‌اید، ممکن است خودتان درگیرش باشید یا نزدیکانتان. با این ترس چه کنیم؟ چند نفر را می‌شناسید که از سوار شدن به چرخ و فلک شهربازی امتناع می‌کنند؟ کسانی که دوست ندارند از آسانسور شیشه‌ای استفاده کنند و حتی از نردبان بالا رفتن برایشان دشوار است. این‌ها ممکن است نشانه ترس از ارتفاع باشد اما آن را نباید با ترس از پرواز اشتباه گرفت. کسانی که از ارتفاع می‌ترسند، قرار گرفتن در طبقه بالای یک برج بلند برای آنها همان قدر ترسناک است که بالا رفتن از یک نردبان. در این گزارش با نشانه‌ها، دلایل و راه‌های درمان آن آشنا می‌شویم. ارتفاع هراسی یا بیشتر؟ برخی از کسانی که ارتفاع هراسی دارند ممکن است دچار باتموفوبیا یا ترس از شیب و پله هم بشوند. افرادی که با این ترس همراه هستند، حتی اگر نیازی به بالا رفتن از آن را نداشته باشند، ممکن است هنگام مشاهده شیب تند وحشت کنند. اگرچه بسیاری از مبتلایان به شیب هراسی مبتلا به ارتفاع هراسی هستند، اما بسیاری از مبتلایان به ارتفاع هراسی، ممکن است اصلا شیب هراسی را تجربه نکرده باشند. ترس دیگری که ممکن است همراه با شیب هراسی بروز کند، اقلیم هراسی است. پله‌ها یا سراشیبی برای این افراد هیچ ترسی همراه ندارد تا وقتی که نخواهند آن را طی کنند. تنها در صورتی ترس به سراغ آنها می‌آید که مجبور به انجام باشند، در حالی که شیب هراس‌ها حتی از دیدن آن نیز ممکن است وحشت‌زده شوند. ترس از ارتفاع تنها به همینجا محدود نمی‌شود. ایروفوبیا یا ترس از پرواز، هراس دیگری است که گاهی اوقات در کنار ارتفاع هراسی رخ می‌دهد. این ترس بسته به شدت و ضعف آن، گاهی فرد را از دیدن هواپیما هم سراسیمه می‌کند چه برسد به پرواز کردن. بزرگ‌ترین مشکلی که اکثر هراس‌ها با خود دارند، محدود کردن زندگی و فعالیت‌های شما برای جلوگیری از ترس است. تا زمانی که اقدامات احتیاطی را پیش بگیرید تا دچار این هراس نشوید، ممکن است اوضاع ایمن باشد، اما وحشت‌زدگی می‌تواند شما را به سمت انجام اقدامات ناامن سوق دهد.   آیا واقعا درگیر ارتفاع هراسی هستیم؟ سرگیجه یکی از نشانه‌هایی است که افراد دارای ترس از ارتفاع با آن دست به گریبانند. در صورتی که با قرار گرفتن در ارتفاع، احساس سرگیجه پیدا می‌کنید، برای آزمایش و بررسی دقیق‌تر به پزشک مراجعه کنید. گاهی نیز ممکن است هرگز علائم سرگیجه را تجربه نکنید، اما موارد دیگر را چرا. ترس از ارتفاع، اضطرابی را برای شما همراه دارد که باعث می‌شود از قرار گرفتن در موقعیت ترس اجتناب کنید. تعمیرات خانه را به خاطر استفاده از نردبان نادیده بگیرید. به دعوت کسانی که در برج‌های بلند با شیشه‌های بزرگ دارند پاسخ رد بدهید و اتاق‌های طبقات بالای هتل را برای اقامت نپذیرید. این ترس بر روز ذهن شما اثر می‌گذارد. گاهی احساس می‌کنید که از سطح زمین بلند شده‌اید و نمی‌توانید به قدرت تعادل خود اعتماد کنید. شما به طور غریزی شروع به جستجوی چیزی می‌کنید که به آن بچسبید. گاهی اوقات نیز ممکن است با نشستن و زانو زدن سعی در کنترل بدن خود داشته باشید. علائم جسمی: - افزایش تعریق، درد یا گرفتگی قفسه سینه و افزایش ضربان قلب- احساس مریضی یا سبکی سر- لرزش هنگام مواجهه با ارتفاع- احساس سرگیجه یا از دست دادن تعادل هنگام نگاه کردن به ارتفاع- فرار از مواجهه با ارتفاع، حتی اگر زندگی روزمره را دشوارتر کند چطور از شر آن خلاص شویم؟ تحقیقات روانشناسان مشهور تحقیقاتی النور جی گیبسون و ریچارد دی واک در سال ۱۹۶۰ نشان می‌دهد که میزان مشخصی از بی‌میلی به ارتفاع، نه تنها در انسان بلکه برای همه حیوانات نیز امری طبیعی است. بنابراین، ارتفاع هراسیبه عنوان یک مکانیسم بقا تا حدی در وجود همه ما ریشه دوانده است اما این ترس در برخی افراد شدیدتر است، برای درمان آن چه کنیم؟ اگرچه درمان شناختی رفتاری، درمان اصلی انتخابی برای هراس‌های خاص است اما به طور سنتی، قرار گرفتن در معرض ارتفاعات متداول ترین راه‌حل به نظر می‌رسد. با این حال، یک مطالعه تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، نشان داد که واقعیت مجازی نیز ممکن است به همان اندازه موثر باشد، درمانی که آن را آسان‌تر و کم هزینه‌تر می‌دانند. پزشکان در بعضی موارد از داروهای آرامبخش برای تسکین کوتاه مدت در شرایط خاص تجویز می‌شود تا از شدت وحشت و اضطراب بیمار کم کنند. با همه این موارد، به نظر می‌رسد، ساده‌ترین راه برای غلبه بر این ترس انجام یوگا، تنفس عمیق، مدیتیشن یا آرامش عضلانی باشد تا فرد بتواند با استرس و اضطراب خود کنار بیاید. ورزش منظم نیز می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. منبع: health line و very well mind

more_vert آمریکا؛ از «مک‌کارتیسم» تا «ترامپیسم»

ادامه مطلب

closeآمریکا؛ از «مک‌کارتیسم» تا «ترامپیسم»

 روزنامه همدلی در مطلبی آورد: ترامپیسم در بعد خارجی به چین تحت عنوان رقیب اقتصادی توجه کرده و در داخل آمریکا بر پایه نژادپرستی، زن‌ستیزی، مهاجرستیزی، جنبش ملی‌گرایی پوپولیستی، کیش شخصیت، دروغگویی و بی‌صداقتی و مخالفت با رسانه‌های مستقل و بالاخره اسلام‌هراسی استوار شده است. روزنامه همدلی ۲۵ آبان یادداشتی به قلم سیف‌الرضا شهابی کارشناس سیاسی منتشر کرد و نوشت: بعد از جنگ جهانی دوم و در آستانه ورود به جنگ سرد، در حالی که «استالین» بر توسعه شوروی کمونیست در سطح جهان تاکید داشت، افکار و فعالیت ضد کمونیستی فضای داخلی آمریکا را فراگرفته بود و مقامات آمریکایی دچار هیستری ضد کمونیستی شدیدی شده بودند. سرجنبان این حرکت ضد کمونیستی یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا به نام «جوزف مک کارتی» بود که از سال ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۵۴ بر طبل کمونیست‌هراسی شدیداً می‌کوبید و با سخنرانی‌های خود فضای کمونیست‌هراسی را در گستره ایالات متحده گسترانیده بود. جالب این که، ترومن رئیس جمهور وقت از حزب دموکرات آمریکا به مک‌کارتی روی خوش نشان داده بود و همراهی و همکاری می‌کرد، به صورتی که در سیاست خارجی، تمام تلاش مک‌کارتی و همراهانش بر مقابله با شوروی کمونیست را صحه گذاشته شده بود. عمده فعالیت و کارهای مک‌کارتی در داخل آمریکا بر پایه تفتیش عقاید، گزینش اشخاص برای مشاغل، مخالفت با روشنفکران، سانسور، تهیه فهرست‌های سیاه، تشکیل دادگاه‌های نمایشی و کارهای پوپولیستی و عوام‌فریبی بود و حدود ده هزار نفر به اتهام کمونیست بودن مجبور شدند شغل‌شان را از دست بدهند. دامنه این فعالیت به ‌هالیوود هم کشیده شده بود و حدود سیصد تن از کارگردانان ‌هالیوود به بهانه کمونیست بودن تحت تعقیب ماموران امنیتی و قضایی قرار گرفته بودند. در مجموع مک کارتیسم دهه پنجاه میلادی آمریکا را فرا گرفته بود تا آنکه از شدت آن به‌تدریج کاسته شد. اکنون بعد از هفتاد سال از ظهور مک‌کارتیسم، جهان شاهد مشابه آن جریان در آمریکا اما تحت عنوان «ترامپیسم» است. از آنجایی که شوروی فروپاشید و روسیه نیز از ایدئولوژی کمونیستی فاصله گرفته است،اگر مک‌کارتیسم در گستره جغرافیایی ایالات متحده محدود ماند و در بعد خارجی با شوروی مخالف بود، اما ترامپیسم مرزهای آمریکا را درنوردیده و سراسر جهان را فراگرفته، به صورتی که از توافقنامه پاریس خارج شد و از سازمان بهداشت جهانی کناره‌گیری کرد، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل فاصله گرفت و برجام را پاره کرد.رای نیاوردن ترامپ می‌تواند طلیعه شکست ترامپیسم تلقی شود، ولی انداختن هفتاد میلیون رای در صندوق به نفع ترامپ نشانگر وجود این تفکر در بخشی از لایه‌های جامعه خصوصا اقشار کم‌سواد و حاشیه‌نشینان شهرها و لمپن‌ها و سفیدپوستان طرفدار نژادپرستی است.شاید یک دهه به درازا بکشد تا ترامپیسم از جامعه حذف شود، البته این موضوع به عملکرد بایدن ارتباط دارد. اگر بایدن در سیاست داخلی و خارجی واقع‌بینانه و موفق عمل کند، ترامپیسم زودتر محو خواهد شد، در غیر این صورت در چهار سال دیگر ترامپیسم خود را نشان خواهد داد و با قدرت بیشتر وارد کاخ سفید خواهد شد.

more_vert کتاب قرآن کریم با ترجمه فارسی

ادامه مطلب

closeکتاب قرآن کریم با ترجمه فارسی

کتاب قرآن کریم با ترجمه فارسی مجموعه‌ای کامل از آیات و سوره‌های نازل شده بر پیامبر اسلام محسوب می‌شود که با ترجمه‌ی بسیار روان و خوش‌خوان مکارم شیرازی همراه است. قرآن کتاب مقدس دین اسلام به حساب می‌آید و به باور مسلمانان خدا سخنانش را به صورت وحی توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام در قالب آیات قرآنی نازل کرده است. این کتاب آسمانی 30 جزء و 114 سوره دارد و محتوای آن پیرامون توحید و یگانگی خداوند است. در قرآن درباره‌ی موضوعات متنوعی همچون مسائل اعتقادی، اخلاق، احکام شرعی، داستان‌های گذشتگان، مبارزه با منافقان و مشرکان صحبت به میان آورده است. برخی از مضامین مهم آن عبارتند از: توحید، معاد، رویدادهای صدر اسلام مانند غزوات پیامبر اسلام، قصه‌های قرآن، احکام عبادی و حقوقی و جزایی دین اسلام، فضایل و رذایل اخلاقی و نهی از شرک و نفاق.

more_vert سئوالات آزمون دکترای سال 98 رشته تاریخ اسلام

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای سال 98 رشته تاریخ اسلام

دفترچه سئوالات آزمون دکترای سال 98 رشته تاریخ اسلام که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 90 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان عصر عثمانی 2- سئوالات تاریخ تحولات فکری و فرهنگی در جهان اسلام تاکنون 3– سئوالات روش تحقیق و منبع‌شناسی در تاریخ اسلام شما کاربران عزیز می توانید دفترچه کامل سئوالات آزمون را به همراه پاسخنامه آزمون از طریق لینک زیر دریافت نمائید      

more_vert سئوالات آزمون دکترای رشته تاریخ اسلام سال 1396

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای رشته تاریخ اسلام سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته تاریخ اسلام سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان عصر عثمانی،تاریخ تحولات فکری و فرهنگی در جهان اسلام ، روش تحقیق و منبع شناسی در تاریخ اسلام ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert قرن ‌حجاب هراسی

ادامه مطلب

closeقرن ‌حجاب هراسی

 امروزه زنان غربی از گسترش فرهنگ بی‌بندوباری به تنگ آمده و به این نتیجه رسیدند که چاره‌ای جز پشت پا زدن به این فرهنگ ندارند؛ تصمیمی که موجب نگرانی و عصبانیت سران کشورهای غربی گردید و آتش هراس از گسترش اسلام‌گرایی را به جان آن‌ها انداخت. در بخشی از روزنامه رسالت آمده است: «عفت» در لغت حالتی نفسانی است که مانع از تسلط شهوت و هوای نفسانی بر انسان می‌شود؛ اما «حجاب» در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده و درواقع ابزار حفظ عفت است. عفت معنای عام‌تری دارد و عفت نگاه، گفتار، رفتار و شهوات را در برمی‌گیرد و به‌نوعی یک خصلت و صفت است. برای حفظ عفت و عدم ارتکاب به گناه، غیرازآنکه باید از برخی مناظر تحریک‌کننده دوری گزید، باید اعضای بدن که برای دیگران تحریک‌کننده است را نیز پوشاند، که از این پرده و پوشش به «حجاب» تعبیر می‌شود و نه‌تنها برای زنان بلکه برای مردان هم لازم شمرده‌شده است. درواقع حجاب، پوششی ظاهری است که حریم بیرونی فرد را حفظ می‌کند و عفاف، حجب و حیایی است که باعث می‌شود فرد از درون، در رفتار و گفتار خود رعایت حریم‌ها را بنماید و برای خود مرزبندی‌هایی را قرار دهد؛ شاید حجاب از روی ریا، تحمیل دیگران و یا به دلایلی غیر اختیاری حفظ شود، ولی عفت، ارزشی اختیاری است که فرد آگاهانه و به خواست خود آن را حفظ و نگهداری می‌کند. و البته همه این‌ها نه‌فقط در دین اسلام مورد تأکید است که به گفته ویل دورانت، در قوم یهود و قانون تلمود هم وجود داشته است - هرچند در کتاب‌های دستکاری‌شده عهد عتیق و جدید ممکن است حذف‌شده باشد- و آن این است که : «اگر زنی به نقض قانون یهود می‌پرداخت، چنانکه بی‌آنکه چیزی بر سر داشت به میان مردم می‌رفت و یا درملأعام نخ می‌رشت یا با هر سخنی از مردان درد دل می‌کرد یا صدایش آن‌قدر بلند بود که چون در خانه تکلم می‌نمود همسایگانش می‌توانستند سخنان او را بشنوند، در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد.» (ویل دورانت ص ۳۰ جلد ۱۲ «تاریخ تمدن» ترجمه فارسی.)دکتر «حکیم الهی» استاد دانشگاه لندن، بابیان عقاید «کلمنت» و «ترتولیان»، (دو مرجع مسیحیت و دو اسقف بزرگ) درباره حجاب می‌گوید : «زن باید کاملا در حجاب و پوشیده باشد، الا آن‌که در خانه خود باشد؛ زیرا فقط لباسی که او را می‌پوشاند، می‌تواند از خیره شدن چشم‌ها به‌سوی او مانع گردد. زن نباید صورت خود را عریان ارائه دهد تا دیگری را با نگاه کردن به صورتش وادار به گناه نماید. برای زن مؤمن عیسوی، در نظر خداوند، پسندیده نیست که نزد بیگانگان به زیور آراسته گردد و حتی زیبایی طبیعی آن نیز باید مخفی گردد؛ زیرا برای بینندگان خطرناک است.» (کتاب زن و آزادی، حکیم الهی، ص ۵۳). در طول تاریخ، زنان همواره یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تحقق اهداف استعمارگرانه محسوب می شده‌اند و شاید بتوان از جنگ‌های صلیبی به‌عنوان بارزترین مثال ازاین‌دست، یاد کرد. در ایران نیز با ماجرای کشف حجاب توسط رضاخان پس از سفر وی به ترکیه بود که تصور شد وجود حجاب برای زنان ایرانی نوعی عقب‌ماندگی فرهنگی و مانعی برای آزادی آن‌هاست! و گفته شد نجابت و عفت زن به پوشش وی مربوط نیست و زن روحا و اخلاقا می‌بایست عفیف باشد! ولی درواقع با برداشتن همین حجاب ظاهری در گام اول و به دنبال آن درگیر شدن در زوایای جلوه گری و دل‌فریبی، شرایط و زمینه‌ها برای افتادن ‌پرده‌های حیا و عفت و کمرنگ کردن غیرت مردان فراهم شد. دنیای مثلا متمدن غرب که روزگاری بر مبنای نظریه فروید معتقد بود تا جایی که ممکن است باید غریزه را آزاد گذاشت تا باعث ناکامی و درنتیجه اختلال‌های روانی نگردد، امروزه به این نتیجه رسیده که شاید غریزه خوردن و خوابیدن، با اشباع و سیری مرتفع شود، ولی غریزه شهوت از آن دسته غرایزی می‌باشد که سیری‌ناپذیر و انتهایی برای آن نیست و چه‌بسا به همین دلیل است که زنان غربی از گسترش فرهنگ بی‌بندوباری و تبدیل‌شدن عریانی به یک عرف پذیرفته‌شده، به تنگ آمده و به این نتیجه رسیدند که برای ممانعت از چشم‌چرانی‌ها و تبدیل‌شدن خود به یک کالای جنسی و تجاری، چاره‌ای جز پشت پا زدن به فرهنگ بی‌بندوباری و عریانی ندارند؛ تصمیمی که موجب نگرانی و عصبانیت سران کشورهای غربی گردید و آتش هراس از گسترش اسلام‌گرایی را به جان آن‌ها انداخت و آن‌ها را وادار به وضع قوانینی برای منع استفاده از حجاب کرد. ولی باید بدانند در مقابل اسلام هراسی و حجاب هراسی که آنان راه انداخته‌اند، یک موج بیداری اسلامی به وجود آمده که معتقد است به حجاب به‌عنوان یک عامل مهم در ایجاد امنیت روحی و روانی باید نگریسته شود، امنیتی که با پدیده برهنگی و بی‌بندوباری در غرب مورد تهدید قرارگرفته است. زنان غربی و غیرمسلمان به این نتیجه رسیده‌اند که برای موردتوجه واقع‌شدن نیاز است تا به‌جای نمایش جسم خود، به تعالی ابعاد فردی و اجتماعی خود بپردازند. عفاف و حجاب نعمتی است برای صیانت و حفاظت از زن و آن‌ها که از این نعمت محروم‌اند و از دستش داده‌اند و برای به دست آوردن مجددش، هم‌اکنون اعتراض‌ها می‌کنند و شهیدها می‌دهند، قدرش را بیشتر می‌دانند.

more_vert آیا از خون می‌ترسید؟ شاید هِموفوبیا دارید

ادامه مطلب

closeآیا از خون می‌ترسید؟ شاید هِموفوبیا دارید

آیا با دیدن خون احساس ضعف و نگرانی می‌کنید؟ تصور اینکه شاهد یک عمل جراحی باشید، شما را منقلب می‌کند؟ ترس غیرمنطقی از خون را هموفوبیا می‌نامند و در دسته ترس‌های خاص قرار دارد. همه ما ممکن است در شرایطی از دیدن خون احساس ناراحتی کنیم اما این حس را نباید با فوبیا اشتباه گرفت. هموفوبیا یک ترس شدید از دیدن خون یا انجام آزمایش یا دیدن تصاویر خون آلود است. این ترس می‌تواند تأثیر جدی بر زندگی فرد بگذارد، خصوصاً اگر تصمیم گرفته باشد به خاطر این ترس، هیچ گاه به انجام اقدامات پزشکی تن ندهد. نشانه‌های خون هراسی چیست؟ اگرچه گفته می‌شود، انواع فوبیا علائم جسمی و عاطفی نسبتا مشابهی را در افراد ایجاد می‌کنند اما اگر به دنبال نشانه‌های جسمی ناشی از این فوبیا هستید، می‌توان به این موارد اشاره کرد: - مشکل تنفس - ضربان شدید قلب - تنگی یا درد در قفسه سینه - لرزش - سرگیجه - احساس تهوع - گرگرفتگی و تعریق نشانه‌های احساسی خون هراسی نیز شامل این موارد است: - احساس اضطراب یا وحشت شدید - نیاز شدید به فرار از خون و محیطی که در آن خون وجود دارد - جدا شدن از خود یا احساس "غیر واقعی" داشتن - از دست دادن کنترل - احساس ناتوانی نسبت به ترس - احساس مرگ کودکان مبتلا به هموفوبیا نیز این ترس را به این شکل تجربه می‌کنند: - احساس خلسه - چسبنده شدن - گریه کردن - پنهان شدن   عوامل خطر چیست؟ فوبیا اغلب از کودکی شروع می‌شود. این هراس در بچه‌های زیر ۷ سال معمولاً حول چیزهایی مانند ترس از تاریکی، غریبه‌ها، صداهای بلند یا هیولاها می‌چرخد و در سنین ۷ تا ۱۶ سالگی، آسیب‌های جسمی و روحی شدیدتری را با خود همراه می‌آورد. خون هراسی نیز یکی از همین ترس‌هاست که به طور متوسط، در مردان در سن ۹.۳ سالگی و در زنان ۷.۵ سالگی بروز می‌کند. اما چه عواملی در بروز این ترس دخیل هستند؟ ژنتیک: برخی از افراد نسبت به دیگران بیشتر دچار فوبیا می شوند. ممکن است یک پیوند ژنتیکی عامل ایجاد این ترس در این افراد شود. والد یا مراقب مضطرب: فردی که با الگوی ترس آشنا شود، ممکن است یاد بگیرد که از چیزی بترسد. به عنوان مثال، اگر کودک ببیند مادرش از خون می‌ترسد، ممکن است او نیز با دیدن خون دچار هراس شود. والد یا مراقب بیش از حد محافظ: برخی افراد دچار اضطراب تعمیم یافته‌تری می‌شوند. این ممکن است ناشی از قرار گرفتن در محیطی باشد که والدین بیش از حد از آنها محافظت می‌کنید. ضربه: حوادث استرس‌زا یا آسیب‌زا ممکن است منجر به هراس شود. اگر مشکوک هستید،‌ چه کنید؟ اگر مشکوک به خون هراسی هستید، با پزشک خود مشورت کنید. در این جلسه مشاوره قرار نیست آزمایش یا سوزنی به شما زده شود و شما فقط درمورد علائم و مدت زمانی که آنها را تجربه کرده‌اید با پزشک خود صحبت می‌کنید. کمک گرفتن هر چه سریع‌تر، روند درمان را برای شما آسان‌تر می‌کند. اگرچه مطمئناً یک عامل ژنتیکی این هراس را در شما و همه افراد مبتلا به آن، ایجاد کرده است اما قرار گرفتن در مسیر بهبود و مقابله با این هراس عذاب‌آور، نه تنها شما را به روند عادی زندگی برمی‌گرداند، بلکه این روبه‌رویی با ترس، می‌تواند از ابتلای فرزاندان شما به خون هراسی تا حدی جلوگیری کند. گزینه‌های مداوا چیست؟ اگرچه برخی از هراس‌ها ممکن است تاثیر زیادی در زندگی ما نداشته باشند و نادیده گرفتن آنها، زندگی ما را مختل نکن اما برخی از این هراس‌ها با روزمره ما در ارتباط هستند و نمی‌شود از آنها گذشت. ترس از خون اگر حملات هراس یا اضطراب شدید یا ناتوان کننده‌ای را به همراه داشته باشد و به قیمت اجتناب از هرگونه درمان و اقدامات پزشکی باشد، یک خطر جدی است باید مداوا شود. پزشک متخصص بسته به نوع و شدت هراس، ممکن است روش‌های مختلفی را پیشنهاد دهد. درمان از طریق مواجهه یکی از آنهاست. در این روش درمانی، شما در معرض ترس خود قرار می‌گیرید، روشی که ممکن است به شکل باورنکردنی در یک جلسه نتیجه‌بخش باشد. درمان شناختی، مدیتیشن، یوگا و البته دارو می‌تواند از دیگر روش‌های درمانی پیشنهادی باشد. منبع: health line

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر قرآن کریم

مقاله علمی و پژوهشی نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر قرآن کریم توسط اساتید دانشگاه تهران در 28 صفحه و با 43 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله تاریخ صدر اسلام ، تفسیر قرآن ، تاریخ در تفسیر ، نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر و نقش تاریخ در فهم واژگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert کتاب‌شناسی تعلیم و تربیت در اسلام

ادامه مطلب

closeکتاب‌شناسی تعلیم و تربیت در اسلام

در کتاب شناسی تعلیم و تربیت در اسلام اثر بهروز رفیعی، به توصیف، تحلیل و گاه نقد ۱۱۵ عنوان از تربیت نگاشت‌های عربی در سی سال گذشته پرداخته شده است. کشورهای عربی در زمینه تعلیم و تربیت در اسلام، بسیار بیش و پیش از ما کوشیده‌اند و آن‌مایه که آگاهی کتاب‌شناخت این قلم قد می‌دهد، تازیان، قلم‌فرسایی در این حوزه را از بیش از پنجاه سال پیش سرگرفته‌اند و امروزه از مقالات و پایان‌نامه‌های عربی که بگذریم تنها، شمار تک‌نگاشت‌های تازی در زمینه تعلیم و تربیت در اسلام‌ از سه هزار عنوان فراتر است و گمان نمی‌کنم گسترده موضوعی این شمار، از دویست مدخل فروتر باشد. مدخل‌ها گسسته از هر گونه ارزش داوری گزینش شده و پیش از این در هیج کتاب شناختی به زیور کتاب شناسی آراسته نشده‌اند و در آن‌ها بیشی و کم به یکصد موضوع در حوزه تربیت اسلامی پرداخته شده است.

more_vert کتاب‌شناسی تعلیم و تربیت در اسلام

ادامه مطلب

closeکتاب‌شناسی تعلیم و تربیت در اسلام

  در کتاب شناسی تعلیم و تربیت در اسلام اثر بهروز رفیعی، به توصیف، تحلیل و گاه نقد ۱۱۵ عنوان از تربیت نگاشت‌های عربی در سی سال گذشته پرداخته شده است. کشورهای عربی در زمینه تعلیم و تربیت در اسلام، بسیار بیش و پیش از ما کوشیده‌اند و آن‌مایه که آگاهی کتاب‌شناخت این قلم قد می‌دهد، تازیان، قلم‌فرسایی در این حوزه را از بیش از پنجاه سال پیش سرگرفته‌اند و امروزه از مقالات و پایان‌نامه‌های عربی که بگذریم تنها، شمار تک‌نگاشت‌های تازی در زمینه تعلیم و تربیت در اسلام‌ از سه هزار عنوان فراتر است و گمان نمی‌کنم گسترده موضوعی این شمار، از دویست مدخل فروتر باشد. مدخل‌ها گسسته از هر گونه ارزش داوری گزینش شده و پیش از این در هیج کتاب شناختی به زیور کتاب شناسی آراسته نشده‌اند و در آن‌ها بیشی و کم به یکصد موضوع در حوزه تربیت اسلامی پرداخته شده است.

more_vert سئوالات آزمون دکترای سال 98 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای سال 98 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دفترچه سئوالات آزمون دکترای سال 98 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 90 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات تاریخ ایران از آغاز ورود اسلام تا ابتدای قاجار 2- سئوالات تاریخ ایران از قاجار تا انقلاب اسلامی 3– سئوالات مباحث نظری و روش تحقیق و منبع‌شناسی تاریخ ایران شما کاربران عزیز می توانید دفترچه کامل سئوالات آزمون را به همراه پاسخنامه آزمون از طریق لینک زیر دریافت نمائید