جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی مردم نگاری و کاربرد آن در ارتباطات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مردم نگاری و کاربرد آن در ارتباطات

مقاله علمی و پژوهشی" مردم نگاری و کاربرد آن در ارتباطات " مقاله ای است در 22  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مردم نگاری و کاربرد آن در ارتباطات ، انواع مردم نگاری ، روش کیفی ، بازتابندگی ، امپکس ، اتیکس ، مردم نگاری کلاسیک ، مردم نگاری فرایندی و مردم نگاری مقطعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری، خطر و میهن پرستی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری، خطر و میهن پرستی

مقاله علمی و پژوهشی" روزنامه نگاری، خطر و میهن پرستی " مقاله ای است در 21 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به روزنامه نگاری، روزنامه نگاری بحران ، روزنامه نگاری آمریکایی ، روزنامه نگاری وطن پرستانه ، یازدهم سپتامبر اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر

ادامه مطلب

closeکتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر

کتاب حاضر مجموعه‌ای از 12 مقاله در حوزه روزنامه نگاری است، که در فاصله سال‌های 1392 - 1389 توسط نگارنده به تحریر در آمده و در فصلنامه‌های علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ تخصصی و یا به مناسبت‌های مختلف منتشر گردیده است. چیزی که این مقالات را انسجام و وحدت می‌بخشد، علاوه بر موضوع آنها، یعنی روزنامه نگاری، رویکرد حاکم بر آنهاست که یک رویکرد بین المللی است. به عبارتی، نوشتارهای منتشره در این کتاب، با توجه به تعدد و تنوع آنها، به گونه‌ای معرف روزنامه نگاری در جهان معاصر می‌باشند. مقاله‌های انتخاب شده برای این مجموعه در شش بخش تنظیم شده‌اند که هر مقاله خود فصلی مستقل می‌باشد. با این که چینش مقاله‌های هر بخش براساس ربط موضوعی آنها صورت گرفته، اما هر یک از بخش‌ها را می‌توان به طور مستقل نیز مورد مطالعه قرار داد. فهرست مطالبمقدمهبخش اول: روزنامه نگاری و قبض و بسط گفتمانها 1. نقش روزنامه نگاری در زایش و تکامل یک گفتمان 2. خویشاوندی روزنامه نگاری و سیاستبخش دوم: وضعیت روزنامه نگاری در جهان و ایران 1. جایگاه روزنامه نگاران بین المللی در روابط بین المللی2. جایگاه حرفه‌ای و حقوقی روزنامه نگاران آزاد در فرانسه و ایران3. بررسی تحلیلی رسانه‌های فرانسهبخش سوم: شیوه پوشش خبری رسانه‌های غربی1. نحوه پوشش خبری جنبش وال استریت در رسانه‌های خبری2. نقش رسانه‌های آمریکا در انتخابات ریاست جمهوریبخش چهارم: روزنامه نگاری در کشورهای در حال توسعه1. چالش‌های روزنامه نگاری درکشورهای در حال توسعه2. اینترپرس سرویس؛ یک خبرگزاری جهانی برای کشورهای جهان سومبخش پنجم: کارکرد و ماهیت خبرگزاری‌ها در ایران1. نظام حقوقی خبرگزاری‌ها و «شبه خبرگزاری ها» در ایران2. وضعیت روزنامه نگاری دانشجویی در ایران و جهانبخش ششم: دو ژانر تاثیرگذار در روزنامه نگاری1. نقش روزنامه نگاری تحقیقی در گسترش رفاه اجتماعی2. پرتره؛ ژانر جدید روزنامه نگاریمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آموزش روزنامه نگاری بحران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آموزش روزنامه نگاری بحران

مقاله علمی و پژوهشی" آموزش روزنامه نگاری بحران " مقاله ای است در 12 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آموزش روزنامه نگاری بحران ، روزنامه نگاری بحران، روزنامه نگاری آمریکا و بحران 11 سپتامبر اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جایگاه روزنامه نگاری محلی و کارشناسان و متخصصان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جایگاه روزنامه نگاری محلی و کارشناسان و متخصصان

مقاله علمی و پژوهشی" جایگاه روزنامه نگاری محلی و کارشناسان و متخصصان " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جایگاه روزنامه نگاری محلی و کارشناسان و متخصصان ، جایگاه روزنامه نگاری و شناخت روزنامه نگاری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب پیام‌نگاری در بحران

ادامه مطلب

closeکتاب پیام‌نگاری در بحران

کتاب پیام‌نگاری در بحران، ترجمۀ ملیحه فلاح نژاد، توسط سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) برای مدیران، سخنگویان و مهندسینی که به هر نحوی با پرسنل و مردم عادی و همچنین خبرنگاران سر و کار دارند تهیه شده و مضمون آن عبارت است از آماده‌سازی پیام‌های مشخص برای ارائه به مردم و رسانه‌ها. وقتی صحبت از بحران به میان می‌آید ناخودآگاه خاطره زلزله رودبار یا بم و یا سونامی ژاپن در ذهن‌ها تداعی می‌شود. غافل از اینکه بحران تنها عبارتست از شرایطی فوق‌العاده که در آن با روابط معمول نمی‌توان کارها را پیش برد. پس عمل در بحران روش‌های خاصی را می‌طلبد که یکی از آن‌ها پیام‌نگاری است. پیام‌نگاری به خوبی در کتاب پیام‌نگاری در بحران (Risk Communication in Action) تفسیر شده و بدلیل جدید بودن بحث، مثال‌های مناسبی برای آن آورده شده است. این نوع کتاب برای اولین بار در کشور به چاپ رسیده و با وجود تعداد کم صفحات راهنمای بسیار خوبی برای دست اندر‌کاران و مدیران دولتی خواهد بود. تا‌کنون اکثریت قریب به اتفاق کتب منتشر شده مربوط به پناه گرفتن زیر میز و یا نحوه ذخیره مواد غذایی هنگام زلزله بود. فهرست مطالبفصل اول: مقدمه1-1- نقشـه پیـام چیست؟1-2- مزایای استفـاده از نقشـه پیـام چیست؟فصل دوم: پیشینه ارتباط با خطر2-1- پیشگفتـاری درباره ارتبـاط با خطـر2-2- اهـداف ارتبـاط با خطـر2-3- تاریخچـه ارتبـاط با خطـر2-4- قوانیـن اصلی ارتبـاط با خطـرفصل سوم: احساس خطر و تهیه پیام3-1- احسـاس خطـر3-2- آماده‌کـردن پیشـاپیش پیـام‌ها3-3- نظـریه‌های ارتبـاط با خطـر3-4- دستـورالعمل‌های دیگـر برای ارتبـاط با خطـر3-5- ارتباط با خطر برای رسانه‌ها و عموم مردمفصل چهارم: پیام نگاری، طراحی و ساختار4-1- هـدف و ساختـار نقشه پیـام4-2- نقشه پیام فراگیرفصل پنجم: ایجاد یک نقشه پیام5-1- ایجـاد یک نقشـه پیـام 8 مرحله مجـزا داردفصل ششم: پیام نگاری در عمل: سه مثال6-1- ویـروس نیل غـربی: خلاصـه و نقشـه‌های پیـام6-1-1- نقشه پیام ویروس نیل غربی6-2- بیـوتروریسم (سیـاه زخم) : خلاصـه بحـران و جـداول اطلاعـاتی زمـان ومکـان حـادثه:6-2-1- نقشـه‌های پیـام مربوط به بیـوتروریسم با سیـاه‌زخم6-3- آلـودگی آب (کریپتـوسپوریدیوم): خلاصـه بحـران و نقشـه‌های پیـام6-3-1- نقشـه‌های پیـام برای عفـونت کریپتـوسپوریدیوم:فصل هفتم: نتایجفصل هشتم: واژه نامهفصل نهم: سوالاتی که خبرنگاران در یک بحران بیشتر می پرسند

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ادبیات و روزنامه نگاری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ادبیات و روزنامه نگاری

مقاله علمی و پژوهشی" ادبیات و روزنامه نگاری " مقاله ای است در 8  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ادبیات و روزنامه نگاری، نگارش ادبی ، روزنامه نگاری ، نگارش رسانه ای و درست نویسی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی گفتمان روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی گفتمان روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی

مقاله علمی و پژوهشی" گفتمان روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی " مقاله ای است در 29  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به گفتمان روزنامه نگاری، ایدئولوژی ، ارزشیابی ، ارزیابی ، عینیت ، ذهنیت ، گزارش خبری ، سوگیری ، روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری بحران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری بحران

مقاله علمی و پژوهشی" روزنامه نگاری بحران " مقاله ای است در 10 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به روزنامه نگاری بحران ، گزارشگری بحران ، گزارش جنگ تحمیلی و پوشش خبری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی گرافیک و روزنامه نگاری بحران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی گرافیک و روزنامه نگاری بحران

مقاله علمی و پژوهشی" گرافیک و روزنامه نگاری بحران " مقاله ای است در 38 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به گرافیک و روزنامه نگاری بحران و گرافیک مطبوعاتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی

مقاله علمی و پژوهشی" پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی ، دولت الکترونیک ، فراترکیب ، تحلیل تطبیقی ، آنتروپی شانون و آینده نگری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری بحران، رسانه ها و حوادث غیرمترقبه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری بحران، رسانه ها و حوادث غیرمترقبه

مقاله علمی و پژوهشی" روزنامه نگاری بحران " مقاله ای است در 37 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به روزنامه نگاری بحران ، رسانه ها ، اغراق رسانه ای ،  گزارشگری بحران ،برنامه ریزی رسانه ای و مدیریت بحران اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی چشم انداز در حال ظهور صنعت خبر

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چشم انداز در حال ظهور صنعت خبر

مقاله علمی و پژوهشی" چشم انداز در حال ظهور صنعت خبر " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چشم انداز در حال ظهور صنعت خبر ، اینترنت ، روزنامه نگاری ، رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری متغیر ، روزنامه نگاری شبکه ای و دروزاه بانی خبر اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری کنشگر و ارتباطات توسعه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری کنشگر و ارتباطات توسعه

مقاله علمی و پژوهشی" روزنامه نگاری کنشگر و ارتباطات توسعه " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به روزنامه نگاری کنشگر و ارتباطات توسعه ، جامعه شبکه ای ، ارتباطات مشارکتی ، میراث فرهنگی و ارتباطات سنتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری عصر قاجار

ادامه مطلب

closeکتاب خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری عصر قاجار

کتاب خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری عصر قاجار، به تالیف سمیه عباسی، به بررسی نحوه‌ی شکل‌گیری و توسعه خاطره‌نگاری و مشخص کردن جایگاه آن‌ها در تاریخ نگاری دوره‌ی قاجار می‌پردازد. هدف و موضوع مورد پژوهش در کتاب خاطره نویسی، با توجه به آنکه هدف و کار اساسی بر روی متن کتاب‌های خاطرات مربوط به دوره‌ی قاجار بوده و در گردآوری اطلاعات و تحلیل داده‌های مورد کاربرد از روش توصیفی تحلیلی (روش اصلی در تحقیقات تاریخی) استفاده شده است. برخوردها و آشنایی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای قدرتمند غربی تاثیرات مهمی بر جامعه‌ی ایران عصر قاجاری نهاد. آشنایی با شیوه‌های نوین تاریخ‌نویسی و دگرگونی روش‌های تاریخ‌نگاری ایرانی، یکی از مهمترین دستاوردهای این پدیده بوده است. خاطره‌نگاری نوین -با تیکه و آگاهی از من فردی و هویت جمعی- از گونه‌های مربوط به این حوزه است که از اواسط عصر ناصری تحت تاثیر مستقیم افکار و مظاهر اروپایی تشکیل و به موازات عمر این سلسله، به خصوص با وقوع انقلاب مشروطه توسعه و تحولی عظیم یافت. جنگ‌های ایران و روس که چشم و گوش برخی ایرانیان ترقی‌خواه را به دنیای جدید گشود، زمینه‌های نخستین ِاخذ دستاوردهای فکری و مادی تمدن جدید اروپایی در ایران را موجب شد. آشنایی با تاریخ‌نگاری نوین و انواع آن از دستاوردهای جدید فکری غرب بود که از اواسط عصر ناصری مورد توجه قرار گرفت. این آشنایی با شیوه‌های نوین و انتقاد بر سنت تاریخ‌نویسی کهن ایرانی محصول تحول ذهنی و تحول در جهان‌بینی و افق فکر ایرانی در نسبت با باورها و عقاید سنتی و ریشه‌دار حاکم بر نظام فکری ایرانیان بود. شکل‌گیری خاطره‌نویسی و وقایع‌نگاری روزانه -با تکیه‌بر من فردی و جمعی (آگاهی ملی)- به‌عنوان گونه‌های جدید در تاریخ‌نگاری به‌صورت مخفی و غیر رسمی در انتقاد به شیوه‌ی مرسوم در ثبت وقایع که نوعی تاریخ‌نویسی آشکار و فرمایشی بود، را باید در این راستا قلمداد کرد. در تحلیل تاریخی خاطرات از دو منظر کمی و کیفی می‌توان به ارائه داده‌ها پرداخت و بیان کرد که سیر کمی خاطرات از جهش خاص و در کل از روند صعودی برخوردار بوده است. وجود 51 خاطره در دوره‌ی قبل از مشروطه از 41 خاطره نگار و به ثبت رسیدن 72 خاطره از 72 خاطره‌نگار در دوره‌ی مشروطه تا سقوط قاجار از مطالب قابلبیان در این حوزه است؛ اما از منظر کیفی یا هما‌ن ارائه‌ی داده‌های تاریخی بکر از منظر سیاسی و اجتماعی اوج آن را باید در خاطرات دوره‌ی مشروطه قلمداد کرد. در تقسیم‌بندی خاطرات بر اساس پایگاه طبقاتی خاطره‌نگاران نیز باید اذعان کرد که بیشترین خاطره نوشته‌ها مربوط به طبقه‌ی مسلط است. که از مجموع 14 خاطره‌نگار، 32 نفر متعلق به این گروه است که 21 نفر آن‌ها در دوره‌ی اول جای می‌گیرند و از منظر ارزش‌گذاری خاطرات بر اساس شاخصه‌های موجود در تاریخ‌نگاری، بیشترین امتیاز را نیز باید به خاطره‌نگاران همین طبقه مسلط داد و برتری این مورد را من باب خاطرات این طبقه قائل بود. فهرست مطالب سپاسگزاریپیشگفتارفصل اول: کلیات و مبانی پژوهشفصل دوم: کلیات و مبانی خاطره‌نویسیفصل سوم: بررسی و تحلیل تاریخی خاطرات دوره‌ی قاجارفصل چهارم: بررسی جایگاه خاطرات در تاریخ‌نگاری دوره‌ی قاجارکلام آخرفهرست منابعکتب فارسیمقالات فارسیسراچه‌های فارسیمنابع انگلیسی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی

  مقاله علمی و پژوهشی" فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی ، برنامه سازی تعاملی ، رسانه های شهروندی و شبکه اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مر قانون

ادامه مطلب

closeکتاب مر قانون

وقتی به معنی کلمه مُرقانون رجوع میکنیم چنین بیان میشود یعنی:خود قانون نه کمتر و نه بیشتر. در این کتاب به معنی عمیق تر آن میپردازیم. از آنجا که تدوین قانون و اجرا ی آن از یک بستر اجتماعی و مجموعه ای از فرآیندهای خاص زمانی و مکانی تاثیر می پذیرد، لذا توجه به تاریخ قانون نگاری، که خواستگاهای تدویین قوانین را نشان می‌دهد بسیار مهم جلوه میکند، در واقع باید به این جمله توجه شودکه تدویین قانون از کف خیابان (ترجمه لفظی، لاتین) یعنی از عمومی ترین سطوح جامعه باید مد نظرقرار گیرد و در عین حال از دالان نظر بالاترین نخبه گان و خبره ترین خبرگان در سطوح بالای جامعه عبور کند که اجرای خوب را شاهد باشیم.در واقع اگر قانون خوب تدوین شود اجرای خوبی و حتی ارزیابی خوب را در پی خواهد داشت در اینجاست که نتایج ارزیابی قانون تدویین و اجرا شده در سطح A+خواهد بود نه C به پایین.برای این منظور بایستی خصال ملی یک ملت را در طول تاریخ (حداقل تاریخ معاصر قانون نگاری) آن شناخت از این رو به سیر تاریخ قانون نگاری در ایران توجهی هرچند بسیار کم میکنیم. فهرست مطالب فصل اول: مرقانونفصل‌دوم: سیر قانون نگاری درایران معاصرفصل سوم: قانون از منظر مقام معظم رهبریفصل چهارم: درآمدی بر فرایندها و روندها در حوزهفصل پنجم: بررسی و مقایسه قوانین و تحلیل بررسی هافصل ششم: بررسی مقایسه ای فرهنگی برای تدوین قوانینفصل هفتم: فرآیند خط مشی‌گذاری بارویکرد بر مفهوم مر قانون از تدوین تا اجرامنابع و مآخذ

more_vert نرم افزار چهره نگاری FBI Faces

ادامه مطلب

closeنرم افزار چهره نگاری FBI Faces

نرم افزار چهره نگاری - FBI Faces 4.0 از برترین نرم افزار های طراحی چهره قابل استفاده توسط مأموران پلیس برای توسعه کامپوزیت های عکس مانند مشکوک با استفاده از نرم افزار Faces می توانید چهره نگاری را در سطح پیشرفته ای انجام دهید. این نرم افزار توسط نیروهای امنیتی در سراسر دنیا و مخصوصاً FBI مورد استفاده قرار می گیرد و کامل ترین و مجهزترین امکانات را نسبت به نرم افزار های مشابه دارد. این نرم افزار رابط کاربری بسیار ساده ای دارد و برای استفاده از آن نیازمند هیچ گونه آموزش خاصی نخواهید بود. در این نرم افزار تعداد 407 مدل مو، مدل ابرو، تعداد 923 چشم، 1120 شکل بینی، 916 نوع لب، 917 آرواره و 243 نوع سبیل موجود می باشد. همچنین امکان تطبیق شکل ساخته شده بر روی عکس واقعی نیز فراهم شده است. این نرم افزار در حال حاظر قدرتمند ترین نرم افزار چهره نگاری جهان می باشد. قابلیت های کلیدی نرم افزار Faces:- حاوی 4400 ویژگی صورت- امکان ایجاد کامپوزیت های عکس مانند- اجرا بر روی هر سیستم خانگی یا لپ تاپ- پشتیبانی از چهره های لاتین، آفریقائی و آسیائی- نشانه گذاری های صورت همچون زخم و تتو- امکان خروجی گرفتن به صورت JPG- یکپارچگی با سیستم جدید هشدار TRAK- قابلیت نمایش اسلاید جدید- رابط کاربری ساده و بدون نیاز به آموزش- ساخت رمز استاندارد و منحصر بفرد Biometric Alphanumeric Code از صورت برای تبادل بین نیروها- امکان تطبیق شکل ساخته شده بر روی عکس واقعی- امکان یکپارچه سازی با فیلم های ضبط شده از تصاویر افراد- امکان اعمال آرایش های صورت

more_vert کتاب بحران و رسانه

ادامه مطلب

closeکتاب بحران و رسانه

کتاب بحران و رسانه نوشته عادل علاف صالحی، به مدیریت بحران در رسانه‌های گروهی و جنبه‌های اجتماعی آن می‌پردازد. ارتباط با خطر یک مفهوم نسبتاً جدید برای ارتباط مردم با محیط‌زیست و خطرات بهداشتی است. این مفهوم بیشتر توسط وینسنت کویلو گسترش یافت. طبق تعریف انجمن ملی تحقیقات آمریکا، ارتباط با خطر، فرآیند تبادل اطلاعات و نظرات بین افراد، گروه‌ها و موسسات است و موقعیت‌های مختلف، روش‌های مختلفی را می‌طلبد. برخی از این موقعیت‌ها باعث برانگیختن شدید خشونت مردم می‌شود، در حالی که خطر واقعی کمتری دارد. نکته مهم نحوه مدیریت و کنترل بحران‌های پیش آمده و چگونگی ارتباط با آن‌هاست. پیام‌نگاری یکی از ابزارهای مفید است که توسط رابطان خطر و برای آگاه کردن مردم استفاده می‌شود. پیام‌نگاری بسیاری از قوانین ارتباط خطر را بازگو کرده و برای موقعیت‌های زیادی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این یکی از جنبه‌های اجتماعی رسانه‌های گروهی است. در بخشی از کتاب بحران و رسانه می‌خوانیم: تئوری ایجاد اعتماد می‌گوید زمانی که مردم ناراحت هستند شک دارند که دیگران به آن‌ها گوش می‌دهند، از آن‌ها مراقبت می‌کنند و با آن‌ها همدل هستند. در نتیجه اولین و مهم‌ترین هدف پیامنگاری، ایجاد اعتماد در مخاطبان است. با توجه به بررسی انجام شده توسط مرکز ارتباط با خطر، عواملی که ایجاد اعتماد و اعتبار می‌کنند، دلسوزی و همدلی، شایستگی و تخصص، صداقت و راحت بودن و فداکاری و تعهد هستند. دلسوزی و همدلی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اعتماد و ارتباط است. مطالعات نشان داده که مردم در 30 ثانیه اول، قضاوت خود در مورد دلسوزی و همدلی را بیان می‌کنند. همچنین این نیز مهم است که ایجاد اعتماد و اعتبار با استفاده از منابع معتبر شخص ثالث صورت گیرد. با توجه به بررسی‌ها، کارشناسان بهداشت، دانشمندان، مربیان و گروه‌های مشاوره‌ای اعتبار خوبی دارند و به ترویج اعتماد در زمینه بهداشت، ایمنی و مسائل زیست محیطی کمک شایانی میتوانند بکنند. رسانه‌ها و گروهای فعال اعتبار نسبتاً خوب و شرکتهای صنعتی و مشاورانی که بابت کارشان پول دریافت میکنند اعتبار کمی دارند. شرکت "جانسون و جانسون" نمونه‌ای از شرکت‌هایی است که در هنگام بروز حادثه تیلنول در سال 1982 اعتماد عمومی خود را دوباره به دست آورد. این شرکت تمام تیلنول‌های موجود در قفسه‌های فروشگاه‌ها را جمع‌آوری کرد. این اقدام برای شرکت 100 میلیون دلار هزینه در برداشت، اما احساس عمومی این بود که جانسون و جانسون نگران بهداشت عمومی و ایمنی مردم نگران است.

more_vert کتاب فرهنگواره‌ی نامه نگاری: به همراه آیین نگارش و درست نویسی انواع نامه‌ها

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگواره‌ی نامه نگاری: به همراه آیین نگارش و درست نویسی انواع نامه‌ها

کتاب فرهنگواره‌ی نامه نگاری: به همراه آیین نگارش و درست نویسی انواع نامه‌ها نوشته‌ی حسن ذوالفقاری با ورود به حوزه‌هایی چون نامه‌نگاری بین‌المللی، اسناد حقوقی و آگهی‌ها، نحوه نگارش آن‌ها را به شما آموزش می‌دهد. نوشتار اندیشه‌ی مکتوب ماست، آیا کسی می‌پسندد که اندیشه‌ای ناقص از خود برجای ‌گذارد؟ بی‌شک چنین نیست. تحول، نوسازی و بازسازی در نظام اداری و مدیریتی نیازمند زمینه‌ها و لوازم بسیاری است که از بین آن‌ها می‌توان اصلاح نظام نوشتاری و نامه‌نگاری اداری را نام برد. نقش نامه‌نگاری اداری، به هر صورتی که باشد، در سرعت انجام امور غیر قابل انکار است، مبنای هر تصمیم چه نامه باشد یا گزارش و بخش‌نامه و دستورالعمل، نخست باید بر روی کاغذ بیاید. پس ﺍﺯ ﻣﻬﻤ‌‌‌ﺘﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ هدف‌های ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ رسمی ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﺍﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ. ﻧامه‌‌های ﺍﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ مهم ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭاﺕ هستند و ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ ﻭ کاردانی کارکنان ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ را نشان می‌دهند. رفع کاستی‌ها و یک‌ دست کردن شکل نامه‌نگاری یکی از ابزارهای بهتر ارائه‌ی فکر و اندیشه و پیام‌رسانی و اطلاع‌رسانی به شمار می‌آید. آموختن شیوه‌های درست نامه‌نگاری و گزارش‌نویسی کاری است که با اندکی مطالعه و ممارست و تمرین ممکن و میسّر می‌گردد. در کتاب فرهنگ‌واره‌ی نامه‌نگاری، دکتر حسن ذوالفقاری نخست به کلیات نامه‌نگاری و راه‌های نگارش آن به همراه اصول و مبانی صحیح‌نویسی نامه‌های اداری اعم از نشانه‌گذاری، املای لغات، قواعد و ساده‌نویسی نامه‌ها پرداخته و بعد فرهنگنامه‌ی نامه‌نگاری اداری که شامل اصطلاحات و قالب‌های اداری و نحوه‌ی نگارش و نمونه‌هایی از آن است، را به شما معرفی می‌کند. کتاب حاضر برای کلیه افرادی که خواهان آن هستند تا نوشته‌هایشان بهتر شود و یا در کارشان با نامه‌نگاری‌های اداری سر و کله می‌زنند، کاربردی و مفید خواهد بود. حسن ذوالفقاری را بیشتر بشناسیم: حسن ذوالفقاری متولد 1345 در دامغان و فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی است. از دیگر آثار او می‌توان، به کتب درسی زبان و ادبیات فارسی برای دوره‌ی دبستان و دبیرستان و پیش‌دانشگاهی و... اشاره کرد. ذوالفقاری در جشنواره‌های مختلفی، جوایز بسیاری را از آن خود کرده و داوری مجلات ادبی زیادی را عهده‌دار بوده است. در بخشی از کتاب فرهنگواره‌ی نامه‌نگاری: به همراه آیین نگارش و درست نویسی انواع نامه‌ها می‌خوانیم: برخی گمان دارند این فن، تنها مربوط به متخصصان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی است و تنها آنان باید این مهارت را بدانند؛ در حالی که یکی از مهارت‌های شهروندی، نوشتن و بیان مطالب به صورت درست و روان است آنگونه که سخن می‌گوییم. ناتوانی دانش‌آموزان و دانشجویان و دانش‌آموختگان از نگارش نامه‌های خصوصی و اداری امروزه امری رایج است. گروهی نیز نوشتن نامه‌ را امری بدیهی فرض می‌کنند. این کار جز دانستن روش‌ها و فنون خاص نامه بستگی به تبحر در شیوه‌ی نگارش دارد. هرکس و در هر رشته و شغل و تخصص و درجه‌ی تحصیلی به دانستن این اصول ساده نیاز دارد. متخصصان و مهندسان نیز در تهیّه‌ی یک نامه‌ی اداری و فنّی یا گزارش باید با اصول اولیه‌ی نگارش و تنظیم نامه‌نگاری اداری آشنا باشند. غلط نوشتن و نامفهوم بودن متن نامه و گزارش علاوه بر بی‌نتیجه گذاشتن مقصود و درخواست، نشانگر ضعف شخصیتی و احیاناً حمل بر بی‌سوادی نویسنده خواهد بود. برخی از مردم، کارشناسان، کارمندان و تحصیل کردگان به درست‌نویسی و اصول نامه‌نگاری بی‌توجه‌اند. اگر بپذیریم که دنیای امروز عصر ارتباطات است، و نامه‌نگاری رایج‌ترین شکل آن است، پس باید پذیرفت که آیین نگارش اداری یک نیاز اجتناب‌ناپذیر برای همه و به‌ ویژه تحصیل کردگان محسوب می‌شود. جامعه از تحصیل‌کردگان توقع بیشتر دارد. کارکنان سازمان‌های دولتی نیز اگر به اصول درست نوشتن آشنا نباشند، در تهیّه‌ی نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و گزارش‌هایی که باید به اطّلاع هزاران نفر برسد، دچار اشتباه و اختلال شده و گیرندگان دچار بدفهمی می‌شوند. شما خود شاهد بوده‌اید نامفهوم یا مبهم بودن نامه‌ای باعث سرگردانی ارباب رجوع، نامه‌نگاری مجدد و بیهوده و در نهایت صرف وقت و هزینه و هدر رفتن نیروی انسانی شده است. نوشتن جزء جدا ناشدنی در زندگی بشر امروز است. از ساده‌ترین شکل آن که نامه‌نگاری دوستانه، اداری و ارتباطات عادی باشد تا انتقال علوم و فنون. هرچه بتوانیم از این وسیله دقیق‌تر و مؤثرتر استفاده کنیم، انتقال پیام و ارتباط آن آسان‌تر صورت می‌گیرد. فهرست مطالبمقدمهبخش اوّل: نامه‌نگاری اداریفصل اوّل: کلیات1. معانی نامه و تعریف نامه‌نگاری اداری2. سیر تاریخی نامه‌نگاری در ایران3. جایگاه نامه‌نگاری اداری در انواع نوشته‌ها4. اهمیت نامه‌نگاری اداری5. نوشته‌های اداری به مثابه‌ی ابزار ارتباطفصل دوّم: انواع نامه‌نگاری اداری1. از نظر قالب2. از نظر رسمیت داشتن3. از نظر سطح‌4. از نظر درون‌مایه و محتوا5. از نظر درجه‌ی امنیتی6. از نظر واحد اقدام‌کننده7. از نظر زمان اقدام8. از نظر ابزار نامه‌رسانیفصل سوّم: اجزای نامه‌های اداریفصل چهارم: مراحل تهیّه‌ی نامه‌های اداریفصل پنجم: گزارش‌نویسی1. تعریف2. اهداف گزارش‌نویسی3. کارکردهای گزارش4. انواع گزارش5. ارکان گزارش6. مراحل تنظیم گزارش7. ساختار گزارش8. فصل‌بندی و عنوان‌گزینی گزارش9. چکیده‌نگاری گزارش‌هافصل ششم: درست‌نویسی نامه‌نگاری اداری1. نشانه‌گذاری‌2. شیوه‌ی خطِّ فارسی (پیوسته و جدانویسی)2. 2. جدانویسی بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها2. 3. مجموعه‌ی ام، ای، است،. . .2. 4. ضمایر ملکی و مفعولی32. 5. یای نکره و مصدری و نسبی2. 6. کسره‌ی اضافه2. 7. نشانه‌ی همزه2. 8. ترکیبات3. املای درست واژگان‌4. ساده‌نویسی نامه‌های اداری4. 1. از جمله‌های کوتاه استفاده کنیم4. 2. پاراگراف‌ها را کوتاه کنیم4. 3. از ابهام، کلی‌گویی و پیچیده‌نویسی پرهیز کنیم4. 4. در انتخاب واژگان، اصطلاحات و تعابیر دقّت کنیم4. 5. از کاربرد نشانه‌ی عربی در فارسی‌ خودداری کنیم4. 6. از کاربرد تعابیر کلی‌، متناقض و متضاد و عامیانه و نادرست بپرهیزیم4. 7. از تکرار زاید واژگان بپرهیزیم4. 8. به کاربرد افعال در نوشته‌های خود دقّت کنیم4. 9. از حرف‌های نشانه‌ی ربط به‌درستی استفاده کنیم4. 10. انسجام درونی نوشته را حفظ کنیم4. 11. به ظاهر نوشته توجّه داشته باشیم4. 12. پیش از نوشتن درباره‌ی هدف، موضوع، مخاطب، شیوه‌ها فکر کنیم4. 13. در نوشته‌ی خود صداقت و صمیمت داشته باشیم4. 14. نوشته را به زبان گفتار نزدیک کنیمبخش دوّم: فرهنگواره‌ی نامه‌نگاریآگهیآگهی استخدامآگهی ترحیمآگهی‌ ثبتیآگهی‌ حصر و وراثتآگهی خصوصی‌آگهی عمومیآگهی مزایدهآگهی مناقصهآیین‌نامهابلاغ‌نامه / ابلاغ / ابلاغیهاتوماسیون اداریاجاره‌نامهاﺟﺎزه‌ﻧﺎﻣﻪاحضارنامه‌اخطارامتیازنامه / ادعانامهاساسنامهاستعفانامهاستشهادنامه‌ / گواه‌نامهاستعلاماستناداستوارنامهاسناد رسمیاطّلاعیه‌اظهارنامهاقرارنامهایندکس‌بازگشت به / در پاسخبایگانی‌ یا آرشیوبخش‌نامهبیانیهبیمه‌نامهپاسخ به مطبوعاتپاسخپیامپیامک (SMS)پیروپی‌نوشت / دستور / هامشپیام‌های‌کوتاهپیوستتبریکتسلیتتصویب‌نامهتعهّدنامه‌ﺗﻔﺎﻫﻢ‌ﻧﺎﻣﻪتقدیرنامه / تشویق‌نامهتلفن‌گرام‌تلکس‌تلگرامحکمتوصیه‌نامهحکم انتصابحکم کارگزینیحکم مأموریتدبیرخانهدرخواستدستوردستورالعمل‌ / شیوه‌نامهدعوت‌نامهدورنگار (فاکس)رایانامه (ایمیل)رضایت‌نامهرونوشتسوگندنامهشخص حقوقیشخص حقیقیشرکت‌نامهشکایت‌نامهصورت‌جلسهاجزای صورت‌جلسهضمانت‌نامهطرح‌نامهعطفعطف به ماسبقفرمانقباله‌نامهقراردادقطع‌نامهقول‌نامه‌کارنامک / رزومه (resume)کارگزینیکمیسیون‌گردش کارگواهیلایحه‌مأموریتمتبوع‌مدیریت‌مرام‌نامهمسئولیت مستقیم و غیرمستقیممصوّبهمعرفی‌نامهمقرّراتنامه‌ی سرگشادهنامه‌های دوستانه یا شخصینامه‌ی گویانامه‌ی بازرگانینامه‌های بین‌المللیﻧﻈﺎم‌ﻧﺎﻣﻪنامه‌های مشهور یا ادبیوصیت‌نامهوقفوکالت‌نامه‌هامشهرزنامه (spam)یادداشت اداریمنابع و مآخذ