جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران

مقاله علمی و پژوهشی" تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران" مقاله ای است در 17 صفحه با 21 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات تصویر سازی PETTLEP؛ تصویر سازی سنتی؛ تعادل ایستا و پویا؛ تمرین فیزیکی؛ دانشجویان دخترمطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر انواع مختلف خودگویی بر عملکرد تعادلی سالمندان سالم

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر انواع مختلف خودگویی بر عملکرد تعادلی سالمندان سالم

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر انواع مختلف خودگویی بر عملکرد تعادلی سالمندان سالم " مقاله ای است در 15 صفحه با 30 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات سالمندان؛ خودگویی آموزشی؛ خودگویی انگیزشی؛ تعادل ایستا؛ تعادل پویا مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل ایستا و پویای افراد کم‌توان ذهنی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل ایستا و پویای افراد کم‌توان ذهنی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل ایستا و پویای افراد کم‌توان ذهنی " مقاله ای است در ۳۶ صفحه و با ۱۸ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به چسب پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل افراد کم‌توان ذهنی بود. بدین منظور 40 نفر از پسران کم­توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر قزوین (میانگین سنی 120/3 ±45/24 سال) به‌طور تصادفی به دو گروه تمرینی قالبی و تصادفی تقسیم شدند. پس از انجام پیش‌آزمون، آزمودنی­های هر گروه با توجه به نوع آرایش تمرینی خود، تمرینات خود را به مدت 4 هفته (3 جلسه در هر هفته) به‌عنوان مرحلۀ اکتساب، انجام دادند. بر اساس این تحقیق افراد کم توان ذهنی نیز می توانند از تأثیرات سودمند تمرین تصادفی بهره مند شوند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه‌ای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه‌ای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه‌ای ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تغییرات ساختاری ایستا؛ پویا و ثابت- ایجاد و تخریب شغل- صنایع کارخانه‌ای ایران پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله، با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اشتغال 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانه‌ای بر اساس کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی دوره زمانی سال‌های 1388-1374 میزان ایجاد و تخریب شغل و همچنین اثرات ساختاری ایستا پویا و ثابت تخمین زده شده است. نتیجهحاکی از آن است که نرخ رشد تغییرات ساختاری طی دوره زمانی 88- 1374بسیار پایین بوده، اما سرعت تغییرات ساختاری ابتدا در دوره‌های مختلف زمانی بین سال‌های 1382-1374 فزاینده بوده، اما از دوره زمانی سال‌های 1385-1382 به بعد این روند معکوس شده است. معکوس شدن روند تغییرات ساختاری اشتغال بدین معناست که سهم فزاینده‌ای از شاغلان از صنایع پیشرو و با رشد بهره‌وری بالا به سمت صنایع رو به رکود و افول انتقال یافته‌اند. عنوان مقاله [English] Job Creation, Job Destruction and Disaggregation of Static, Dynamic and within Shift Effects of Industrial Structure on Employment Generation of Manufacturing Industries in Iran چکیده [English] Using data of manufacturing Industries in Iran during 1374-88,to estimate job creation and job destruction and disaggregating static and dynamic effects and  within shift effects of industrial structure; we found that no significant structural changes on employment has taken place in Iran’s Manufacturing industries. Using dispersion analysis to study the speed and direction of structural changes ,we found that the speed of structural changes were rapid and on the normal direction up to 1382-85; however, this trend was reversed thereafter up to the period of 1386-88, indicating that there has been exodus of  labor from high productive and dynamic industries towards inefficient and declining industries after the threshold time period of 1382-85. کلیدواژه‌ها [English] Job Creation, Job Destruction, Static, Dynamic and Within Shift Effects, Structural Changes, Manufacturing Industries دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم

ادامه مطلب

closeکتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم

محمد اسماعیلی توانسته است در کتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم، یک روش خوشه‌بندی ایستا را، جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر گره‌ها، معرفی کند. این روش منجر می‌شود مدیریت مصرف انرژی در شبکه‌های بی‌سیم راحت‌تر گردد. محدودیت مصرف انرژی یکی از چالش‌های مهم در شبکه‌های بی‌سیم است به همین دلیل، تحقیقات بسیاری جهت یافتن راه‌ حلی برای افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر صورت گرفته است. یکی از روش‌های مطرح در این حوزه که هدف اصلی در کتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم است، خوشه‌بندی نام دارد. خوشه‌بندی تکنیکی است برای افراز شبکه به نواحی موسوم به خوشه، به طوری که مدیریت مصرف انرژی راحت‌تر شود. گام اول در کتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم، تعداد بهینه خوشه‌هاست که باید محاسبه شود. کاهش فاصله ارسال در کاهش مصرف انرژی تاثیر به سزایی دارد. لذا سعی می‌شود تا جایگذاری خوشه‌ها در شبکه به گونه‌ای باشد که امکان انتقال داده از گره‌ها به چاهک با استفاده از ارتباطات چندگامی میسر شود. در روش پیشنهادی، به منظور جایگذاری خوشه‌ها و با فرض دایره‌ای بودن محیط شبکه (به طوری‌ که چاهک در مرکز شبکه قرار داشته باشد) شبکه به تعدادی حلقه متحدالمرکز تقسیم می‌شود. عرض حلقه‌ها یکسان است و مقدار آن طوری تعیین می‌شود که مصرف انرژی در ارتباط بین سرخوشه‌ها به حداقل برسد. پس از تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها و تقسیم شبکه به حلقه‌های متحدالمرکز، در هر حلقه متناسب با مساحت حلقه، سهمی از خوشه‌ها تخصیص داده می‌شود. این کار به توزیع منصفانه خوشه‌ها در شبکه منجر می‌شود و امید می‌رود که تعداد اعضای خوشه‌ها به طور متوسط با یکدیگر برابر باشد. پس از جایگذاری سرخوشه‌ها، یک مدل خطی بهینه برای ارتباط چندگامی به چاهک فراهم می‌شود که در کتاب بهینه‌سازی انرژی در شبکه‌های بی‌سیم می‌خوانیم که چگونه مصرف انرژی را به حداقل می‌رساند. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی از کارایی قابل توجهی نسبت به سایر روش‌های خوشه‌بندی برخوردار است. فهرست مطالبپیشگفتارفصل یکم: کلیات بررسی موضوعپیکرهفصل دوم: مدل مصرف انرژی مقدمهمدل مصرف انرژیانرژی مصرفی برای ارسال داده انرژی مصرفی برای دریافت دادهانرژی مصرفی در پردازندهفصل سوم: روش‌های خوشه‌بندی مقدمهالگوریتم خوشه‌بندی LEACHالگوریتم خوشه‌بندی LEACHCالگوریتم خوشه‌بندی ELEACHالگوریتم خوشه‌بندی HLEACHخوشه‌بندی ایستا فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگوریتم‌هامقدمهنقدی بر الگوریتم LEACHنقدی بر الگوریتم LEACHCنقدی بر روش خوشه‌بندی ایستا بهینه فصل پنجم : روش پیشنهادیمقدمهخوشه‌بندی در روش پیشنهادیتصحیح خوشه‌ها نتیجه‌گیری چشم‌انداز واژه‌نامه فارسی به انگلیسی واژه‌نامه انگلیسی به فارسی منابع و مآخذ

more_vert مقاله پژوهشی انواع نمود واژگانی در افعال فارسی

ادامه مطلب

closeمقاله پژوهشی انواع نمود واژگانی در افعال فارسی

مقاله پژوهشی انواع نمود واژگانی در افعال فارسی اثر زهر ابوالحسنی چیمه فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران است که در مجله علمی ادب فارسی منتشر شده است در بخش چکیده این مقاله پژوهشی آمده است : مقاله حاضر نگاهی است به نمود واژگانی (Lexical aspect) و انواع آن که به‌صورت مشخصة معنایی در فعل موجود است و روند انجام فعل را از لحاظ استمرار، تکرار، تداوم و غیره نشان میدهد. اگرچه نمود مقوله‌ای مستقل در تصریف فعل بشمار می‌آید، امّا بازتاب نحوی حاصل از آن تنها به نمود دستوری مربوط نمیشود بلکه نمود واژگانی را نیز دربر میگیرد. در این مقاله نمود واژگانی از نمود دستوری جدا و متمایز شده و انواع آن مورد تحلیل قرار میگیرد. نمود واژگانی در کلّ به دو نمود «ایستا» (مانند ارزیدن) و «پویا» قابل تفکیک است. افعال پویا به دو گروه «لحظه‌ای» و «تداومی» تقسیم میشوند. افعال لحظه‌ای خود در دو نمود «لحظه‌ای- کوتاه» و «تداومی» تقسیم میشوند. افعال لحظه‌ای خود در دو نمد «لحظه‌ای- کوتاه» (مانند سرفه کردن) و «فرایندی- لحظه‌ای» قابل شناسایی است که نوع اخیر به نوبة خود به دو نوع «فرایندی- لحظه‌ای- ایستا» (مانند نشستن) و «فرایندی- لحظه‌ای- پایانی» (مانند به دنیا آمدن) تقسیم میشود. افعال تداومی نیز در دو گونة «نهایت‌پذیر» (مانند گفتن) و «نهایت‌ناپذیر» (مانند صحبت کردن) یافت میشوند. نمود واژگانی در ترکیب با نمود دستوری ارزشهای نمودی گوناگون امّا منظمی را بدست میدهد که بدون در نظر گرفتن آن، این ارزشها به بی‌قاعدگی و بی‌نظمی تعبیر خواهد شد.

more_vert کتاب حل مسائل ++C (آزمایشگاه کامپیوتر مرجع کامل)

ادامه مطلب

closeکتاب حل مسائل ++C (آزمایشگاه کامپیوتر مرجع کامل)

کتاب حل مسائل ++C (آزمایشگاه کامپیوتر) با ارائه مثال‌های ساده، روان، هدف‌دار و متنوع، مفاهیم اساسی برنامه‌نویسی ++C را به صورت گام‌به‌گام آموزش ‌می‌دهد. این کتاب همچنین شامل 325 مثال و 14 پروژه برنامه‌نویسی به همراه حل و خروجی آن‌­ها است. زبان برنامه‌نویسی ++C یکی از قدرتمندترین زبان­‌های برنامه‌نویسی شی‌گرا است. این زبان در دانشگاه­‌ها نیز به عنوان یکی از مهم­ترین زبان­‌های رشته‌های کامپیوتر، فناوری اطلاعات، ICT، علوم کامپیوتر و رشته‌های مهندسی دیگر تدریس می‌شود. این زبان دارای قابلیت‌های انواع داده ایستا، نوشتار آزاد، چند مدلی، معمولاً زبان ترجمه شده با پشتیبانی از برنامه‌نویسی ساخت‌یافته، برنامه‌نویسی شیءگرا، برنامه‌نویسی جنریک است. ++C از پرطرفدارترین زبان‌های برنامه‌نویسی تجاری هستند. یکی از روش‌‌های موفق یادگیری هر زبان برنامه‌نویسی، حل مسائل متنوع و آشنایی با الگوریتم‌های مختلف است. فهرست مطالبفصل اول: مقدمه‌ای بر ++Cفصل دوم: ساختار تصمیم و حلقه تکرارفصل سوم: توابع در ++Cفصل چهارم: آرایه‌ها و رشته‌هامنابع

more_vert کتاب حل مسائل ++C (آزمایشگاه کامپیوتر مرجع کامل)

ادامه مطلب

closeکتاب حل مسائل ++C (آزمایشگاه کامپیوتر مرجع کامل)

کتاب حل مسائل ++C (آزمایشگاه کامپیوتر) با ارائه مثال‌های ساده، روان، هدف‌دار و متنوع، مفاهیم اساسی برنامه‌نویسی ++C را به صورت گام‌به‌گام آموزش ‌می‌دهد. این کتاب همچنین شامل 325 مثال و 14 پروژه برنامه‌نویسی به همراه حل و خروجی آن‌­ها است. زبان برنامه‌نویسی ++C یکی از قدرتمندترین زبان­‌های برنامه‌نویسی شی‌گرا است. این زبان در دانشگاه­‌ها نیز به عنوان یکی از مهم­ترین زبان­‌های رشته‌های کامپیوتر، فناوری اطلاعات، ICT، علوم کامپیوتر و رشته‌های مهندسی دیگر تدریس می‌شود. این زبان دارای قابلیت‌های انواع داده ایستا، نوشتار آزاد، چند مدلی، معمولاً زبان ترجمه شده با پشتیبانی از برنامه‌نویسی ساخت‌یافته، برنامه‌نویسی شیءگرا، برنامه‌نویسی جنریک است. ++C از پرطرفدارترین زبان‌های برنامه‌نویسی تجاری هستند. یکی از روش‌‌های موفق یادگیری هر زبان برنامه‌نویسی، حل مسائل متنوع و آشنایی با الگوریتم‌های مختلف است. فهرست مطالبفصل اول: مقدمه‌ای بر ++Cفصل دوم: ساختار تصمیم و حلقه تکرارفصل سوم: توابع در ++Cفصل چهارم: آرایه‌ها و رشته‌هامنابع

more_vert مقاله اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

ادامه مطلب

closeمقاله اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

مقاله علمی و پژوهشی " اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند" مقاله ای است در 11 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تعادل؛ خودگفتاری آموزشی؛ توجه درونی؛ توجه بیرونی؛ سالمند پرداخته شده است چکیده مقاله زمین افتادن و سقوط یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین مشکلات دوران سالمندی محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر نوع کانون توجه با استفاده از راهبرد خودگفتاری آموزشی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند بود. به همین منظور، از میان زنان سالمند 60 تا 80 سال ساکن در سرای سالمندان شهرستان قزوین، 45 نفر که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند و بعد از پیش‌آزمون، بصورت تصادفی به سه گروه خودگفتاری آموزشی با توجه درونی، خودگفتاری آموزشی با توجه بیرونی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل بدون خودگفتاری، گروه خودگفتاری با کانون توجه درونی و گروه خودگفتاری با کانون توجه بیرونی، طی پنج جلسه به تمرین مهارت‌های تعادلی پرداختند و در پایان جلسۀ پنجم از هر سه گروه، با استفاده از آزمون‌های تعادل ایستا (لک لک) و تعادل پویا (برخاستن و راه رفتن زماندار)، پس‌آزمون بعمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس مختلط نشان داد که هر دو گروه خودگفتاری نسبت به گروه کنترل در تعادل ایستا بطور معناداری عملکرد بهتری نشان دادند این در حالیست که مداخلات خودگفتاری با هر دو نوع کانون توجه، تفاوت معناداری را در تعادل پویای سالمندان موجب نگردید(05/0 P≥). بطور کلی با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت، خودگفتاری با دستورالعمل کانون توجه بیرونی و درونی می‌تواند به عنوان یک راهکار شناختی برای بهبود تعادل ایستای سالمندان در نظر گرفته شود. عنوان مقاله [English] The effect of attentional focus types as the self-talk form on static and dynamic balance in elderly women چکیده [English] Aim: One of the issues that have been considered more than before is the issue of aging. An aging is a period that is accompanied by gradual, progressive and spontaneous erosion changes in most physiological devices and functions of the body. One of the widespread problems that occur in the aging process is the loss of balance, increased fluctuations and the risk of falling. Falling down is one of the most common and most serious problems are aging. For this reason, today, many researchers have drawn attention to the various ways in which elderly people develop their balance. Recently, some researchers have found that the use of cognitive strategies such as self-talk can improve the performance of motor tasks. Self-talk, essentially has two main instructional and motivational functions. Motivational self-talk through increased self-confidence and instructional self-talk by enhancing focus on techniques improve their sports performance and learning skills. On the one hand, it is important to increase the effectiveness of the instructions in order to focus on the focus. Wolfe's researches (1998-1992), given the constrained action hypothesis in most sports skills as well as balance skills, suggest that the use of external attention in comparison with internal attention during the skill leads to better performance and learning. Several studies have been conducted on motivational and instructional self-talk about different athletic skills and different skill levels that have led to a variety of outcomes, but few studies have considered the scope of balance. So, the aim of this study was to evaluate the effect of attentional focus types as the self-talk form on static and dynamic balance in elderly women using instructional self-talk focus strategy. Methodology: The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test. The experimental group included instructional self-talk with internal focus and instructional self-talk with external attention as well as a control group. The population of the study consisted of all elderly women living in the nursing home in Qazvin who 45 people (66.75 ± 5.65 years) were selected according to the inclusion criteria. Inclusion criteria included Lack of movement restrictions, non-fracture in the lower extremities in the past year and the lack of use of neurological drugs. After the pre-test they were randomly assigned to groups. The control group without self-talk, self-talk group with internal focus and self-talk group with external focus practice their balance skills during the five sessions. At the end of the fifth session, the post- test was conducted using static balance (stork) and dynamic balance (timed up and go) tests. In the stork test, the subject must stand on top of his leg, lift the other leg and stick to the knee of the leg, and simultaneously place his hands on the iliac crest of the pelvis. The time that a person could stand open with his eyes was considered as an indicator of his static balance ability. Each subject performed the test three times and the highest time was recorded. The errors that caused the test to be stopped include lifting the hands from iliac crest of the pelvis, detaching the leg from the knee of the foot and any movement on the foot of the reliance.Each subject performed a three-time test of timed up and go, and his best time was recorded. Since the subject was announcing his stand, the timer began to work, and the timer stopped when it hit the subject back with chair. The self-talk group with the instruction of focus of the internal attention, repeated the words "knee and foot" before each loud performance, which meant "bending slightly knees and maintaining the balance on the foot", and the external attention group referred to the term "target and wall" Which meant "looking at the target mounted on the wall. Results: One-way ANOVA, mixed ANOVA and repeated measure ANOVA were used to analyze the data. Data was analyzed using SPSS software version 20. The significance level was considered 0.05. The results showed that both self-talk groups performed significantly better than the control group in static balance. Conclusion: However Self-talk interferences with both types of attentional focus; it was not a significant difference in the dynamic balance of elderly people (P≥0.05). Taking the results into consideration it can be concluded that, self-talk with internal and external focus instructions can be considered as a cognitive strategy to improve the static balance of elderly people. کلیدواژه‌ها [English] Balance, instructional self-talk, internal focus, external focus, Elderly دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اثر 56 روز تمرینات ترکیبی بر تعادل ایستا و پویا کودکان استثنایی

ادامه مطلب

closeکتاب اثر 56 روز تمرینات ترکیبی بر تعادل ایستا و پویا کودکان استثنایی

کتاب اثر 56 روز تمرینات ترکیبی بر تعادل ایستا و پویا کودکان استثنایی نوشته‌ی روشنک نجفی، کتابی است در رابطه با برنامه‌های تربیت بدنی برای کودکانی که نقص‌های ادراکی - حرکتی دارند. به اعتقاد اغلب متخصصان، برنامه‌های تربیت بدنی برای کودکانی که نقص‌های ادراکی - حرکتی دارند، باید ساختاری منسجم داشته و با نیازها و مشکلات آن‌ها متناسب باشد. ویژگی کودکان دارای ناهنجاری‌های حسی - حرکتی این است که اغلب آن‌ها در اجرای مهارت‌های حرکتی درشت، درک فضایی، زمانی، بدنی و جهت یابی و دیگر مهارت‌های حرکتی مانند مهارت‌های حرکتی ظریف مشکل دارند. این مشکلات موجب می‌شود این کودکان فقر حرکتی داشته باشند، در انجام اغلب حرکات ناشیانه عمل کنند و از نظر جسمانی ضعیف باشند. سندروم عقب ماندگی (کم توانی ذهنی) یکی از ناهنجاری‌های ادراکی - حرکتی دوران رشد است که قبل از نوجوانی بروز می‌کند و به طور مشخص به کودکانی اطلاق می‌شود که در سازوکارهای شناختی و برخی رفتارهای سازشی نقص دارند. به طور سنتی کودکانی با بهره هوشی کمتر از 70 جزء افراد کم توان ذهنی دسته‌بندی می‌شوند. انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکاین ناهنجاری را در پنج دسته کلی فهرست کرده‌اند. در این فهرست، کودکانی با بهره هوش 85-70 با عنوان کودکان کم توان ذهنی مرزی یا دیرآموز، و کودکانی با بهر هوش 50-69 به عنوان عقب مانده ذهنی خفیف دسته بندی می‌شوند. به طور کلی کودکان عقب مانده ذهنی در یادگیری مهارت‌های زبانی، مهارت‌های حافظه‌ای، یادگیری قوانین اجتماعی و مهارت‌های حل مسئله، عقب‌تر از گروه همسالان خود هستند. این دسته از کودکان عقب مانده ذهنی در مهارت‌های حرکتی پایه، نیز نسبت به افراد عادی نمره‌های پایین تری کسب می‌کنند و این مهارت‌ها را کندتر از افراد معمولی یاد می‌گیرند. به طور مشخص، کودکانی که دچار ناهنجاری‌ها و مشکلات ذهنی‌اند در شروع و اجرای حرکات هدف گیری، زمان واکنش و زمان حرکت کندتر از همسالان خود عمل می‌کنند. وضعیت بدنی کودکان کم توان ذهنی به طور معمول ضعیف است و شادابی جسمانی زیادی ندارند. نحوه گام برداشتن آنان نامتعادل و نااستوار است و حکایت از آن دارد که هماهنگی کلی آن‌ها ضعیف است. به علاوه مشکلات کم توجهی و دقت این افراد موجب اختلال در ادراک روابط فضایی، جهت یابی، تشخیص درست می‌شود. از دیگر مشکلات این کودکان، ناهماهنگی در انجام اعمال ریتمیک است. این کودکان به دلیل اینکه قادر به درک زمان بندی حرکت‌های متوالی نیستند و نیز در هماهنگ کردن حرکات اندام‌ها (هماهنگی دست و پا، دست و چشم، و... ) حفظ تعادل مشکل دارند، اعمال ریتمیک را با دشواری اجرا می‌کنند و اغلب نمی‌توانند الگوی حرکتی ویژه را که به تنظیم سرعت - دقت نیاز دارد با ضربات متوالی انگشتان خود اجرا کنند. براساس بررسی کار ملی و همکاران (2008) افراد کم توان ذهنی خفیف به دلیل اختلال در یکپارچگی اطلاعات حسی و حرکتی، در آزمون‌های ادراکی - حرکتی نمره‌های کمتری نسبت به افراد عادی دریافت می‌کنند و وضعیت تعادل آن‌ها بی‌ثبات‌تر از افراد سالم است. در بخشی از کتاب اثر 56 روز تمرینات ترکیبی بر تعادل ایستا و پویا کودکان استثنایی می‌خوانیم: طبق اظهارات متخصصان رفتار حرکتی، مهارت‌های حرکتی کودکان پیش نیاز تجربه موفقیت آمیز و عامل لذت بردن از فعالیت‌های حرکتی سازمان یافته و غیر سازمان یافته می‌باشد. در واقع تفاوت و برتری کودکان در اجرای مهارت‌های حرکتی اهمیت زیادی در شرکت آن‌ها در بازی‌ها و فعالیت‌های ورزشی و دیگر فعالیت‌های جسمانی دارد. تعادل، عبارت است از توانایی حفظ مرکز فشار (COP) بدن در محدوده سطح اتکا (BOS) و حفظ بازیافت آن طی فعالیت با کنترل پاسچر و راهبردهای واکنشی و پیش بینی کننده ارتباط دارد. تعادل، پدیدهای پویا شامل ترکیب ثبات و حرکت است و برای نگهداری یک وضعیت در فضا یا حرکت در وضعیت هماهنگ و کنترل شده ضروری است. عوامل مؤثر در حفظ تعادل شامل اطلاعات حسی است که از سیستم‌های حسی پیکری، وستیبولر و بینایی به دست می‌آید و تحت تأثیر هماهنگی، دامنه حرکتی مفصل و قدرت عضلانی قرار دارند. نوع ورزش و شرایط تمرینی بر روی اهمیت سیستم‌های بینایی، وستیبولر و حسی پیکری برای حفظ تعادل اثرگذار است و در هر شرایط سیستم حسی کارامد، سیستمی است که اطلاعات دقیق تری از شرایط موجود جهت حفظ تعادل فراهم آورد. تغییرات سنى در زمینه‌ی تعادل بدن به سیستم‌هاى مختلف بدن و تغییرات آن‌ها وابسته است، به‌ویژه وابستگى به سیستم عصبى بیشتر از سایر دستگاه‌هاى بدن است. به‌طورى که در گیرنده‌هاى حسِ حرکتى بعضى از افراد با سن‌های بالا تغییراتى ایجاد مى‌شود که ممکن است این تغییرات در اندام‌هاى تحتانى بیشتر و دامنه‌ی وسیع‌ترى نسبت به اندام‌هاى فوقانى باشد. تغییرات بصرى همچنین تغییراتى که در گیرنده‌هاى حلزونى گوش درونى و اعصاب افراد بالاى ۷۵ سال رخ مى‌دهد، ممکن است آن‌ها را در یک وضعیت نامطلوب قرار دهد. کاهش تارهاى عضلانى تند انقباض یا تحلیل قدرت ممکن است مانع واکنش سریع در افراد مسن براى حفظ پایدارى آن‌ها گردد. همین‌طور آرتروز مفصل‌ها ممکن است این حالت را به‌وجود آورد. این مطلب که آیا این تغییرات ناشى از کاهش آمادگى جسمى یا افزایش آستانه‌ی ادراکى باشد یا حاصل از تغییرات در سیستم عصبى محیطی، سیستم عضلانى - اسکلتی، یا در سیستم عصبى مرکزی، هنوز روشن نشده است. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیات و مبانی نظری با نگاهی به پیشینه بحثحس عمقیآناتومی و فیزیولوژی حس عمقیسیستم‌های دهلیزیسیستم حس عمقیالف- دوک عضلانیب- ارگان های تاندونی گلژی (GOT)ج- گیرنده های مفصلیگیرنده‌های حسی و عمقیدوک‌های عضلانیاندام‌های وتری گلژیمکانیسم‌های حسی در کنترل تعادلسیستم حس لامسهآسیب حس عمقیپیچ خوردگی مچ پابی ثباتی مزمن مچ پابی ثباتی مکانیکیبی ثباتی عملکردیتمرینات توانبخشی حس عمقیاهداف توانبخشی حس عمقیثبات مرکزی چیست؟ناحیه ثبات مرکزیآناتومی ناحیه مرکزی بدنتمرینات ناحیه مرکزی بدنتمرینات ثبات مرکزیاهمیت ناحیه ثبات مرکزی بدن در اجراهای ورزشیتعادلتحقیقات داخل کشوربررسی تحقیقات خارج کشور در رابطه با موضوع این اثر علمیفصل دوم: بررسی ابزار و روش‌های گردآوری اطلاعاتبررسی متغیرها وروش گردآوری این اثرپروتکل تمرینات ثبات مرکزیهفته اولهفته دوم: تکرار تمرینات هفته اولهفته سوم: جلسه اولهفته چهارمهفته پنجمهفته ششم: تمرینات هفته پنجم تکرار خواهد شد.هفته هفتمهفته هشتمپروتکل تمرینات حس عمقیهفته اول و دومهفته 3 و 4هفته 5 - 6هفته هفتمآزمون ایستا: سیستم امتیازدهی خطای تعادل (BESS)روش اندازه گیری تعادل پویاروش تجزیه و تحلیل اطلاعاتفصل سوم: دست یابی به یافته های علمی و کاربردیتعادل ایستا (BESS)تعادل پویا (آزمون Y)آزمون کولموگروف - اسمیرنفآزمون لوین برای تجانس واریانس‌هابررسی و تحلیل فرضیاتفصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی کلیبحث و بررسی نتایج

more_vert پیش‌بینی پیشرفت بیماری‌های نورودژنراتیو با هوش مصنوعی

ادامه مطلب

closeپیش‌بینی پیشرفت بیماری‌های نورودژنراتیو با هوش مصنوعی

 محققان در روشی جدید موفق شدند تا با تجزیه و تحلیل نمونه خون به کمک هوش مصنوعی، الگوهای مولکولی پیشرفت بیماری‌های نورودژنراتیو را در گذر زمان در بیمار پیش‌بینی کرده و توضیح دهند. به گزارش پایگاه خبری «ساینس دیلی»، پژوهشگران دانشگاه مک گیل کانادا و مرکز نوروانفورماتیک و سلامت روان لودمر (Ludmer) از یک الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل نمونه‌ خون و مغز ۱۹۶۹ مریض مبتلا به بیماری‌های آلزایمر و هانتینگتون استفاده کردند. هدف آن‌ها این بود تا الگوهای مولکولی مختص این بیماری‌ها را پیدا کنند. این الگوریتم توانست بیان ژنی منحصربه فرد این بیماران را در طول چند دهه شناسایی کند. این روش اولین دید بلندمدت را نسبت به تغییرات مولکولی نهفته در بیماری‌های نورودژنراتیو ارائه می‌دهد. اهمیت این دستاورد در آن است که این دست از بیماری‌ها به طور تدریجی و در گذر سالها ایجاد شده و بروز پیدا می‌کنند. در مطالعات پیشین در مورد بیماری‌های نورودژنراتیو معمولا از داده‌های استاتیک یا ایستا استفاده می‌شد بنابراین این مطالعات تاکنون به اطلاعات چندانی در مورد پیشرفت کُند این دست از بیماری‌ها دست نیافته بودند. اما هدف از استفاده از هوش مصنوعی در این راه آن بود تا با پوشش روند بیماری در طی چند دهه، نشان داده شود که تغییر در بیان ژنی بیمار در این بازه زمانی با تغییرات ایجاد شده در وضعیت بیماری وی چه ارتباطی دارد. دانشمندان امید دارند تا پزشکان روزی با استفاده از این روش بتوانند درمان‌های مناسب و موثرتری را برای هر بیمار تجویز کنند. یافته‌های این مطالعه در مجله Brain منتشر شده است.

more_vert مقاله رابطه بین ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه بین ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه بین ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی در ایران " مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به ریسک سیستماتیک، ارزش افزوده اقتصادی، داده های تابلویی و بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است چکیده مقاله حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه های تجاری است. امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود. در این بین، ریسک سیستماتیک نیز به عنوان ریسک غیرقابل کنترل با تاثیرگذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند (فیلیپون، 2010). مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه و اثر ریسک سیستماتیک بر ارزش افزوده اقتصادی است. به این منظور، اطلاعات بازار مالی 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های (1389-1379) مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از مدل های اقتصادسنجی با دو روش داده های تابلویی پویا و ایستا آزمون شد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از روش داده های تابلویی پویا رابطه منفی و معکوسی بین ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب برنامه‌نویسی مقدماتی ویژوال بیسیک 6

ادامه مطلب

closeکتاب برنامه‌نویسی مقدماتی ویژوال بیسیک 6

کتاب برنامه‌نویسی مقدماتی ویژوال بیسیک 6 اثر خسرو اسماعیل پور براساس استاندارد آموزشی هنرستان‌های کار و دانش مطابق کد استاندارد وزرات فرهنگ و ارشاد تألیف شده است. زبان برنامه‌نویسی ویژوال بیسیک یکی از رایج‌ترین و کارآمدترین زبان‌های دنیا است که می‌تواند کمک زیادی به اصول یادگیری کدنویسی و علاقه‌مندان زبان‌های برنامه نویسی کند. لذا برای سهولت در یادگیری دستورالعمل‌های کاربردی و نقاط ضعف هنرجویان این کتاب نوشته شده است. در کتاب برنامه‌نویسی مقدماتی ویژوال بیسیک 6 (VB 6) سعی شده است تا مثال‌ها، تمرینات و پروژه‌ها، کاربردی و ساده بیان شوند. این کتاب شامل ۷ واحد کاری و مثال‌ها و تمرین‌های رایج و پرکاربرد است. فهرست مطالبتعریف الگوریتمریشه واژه الگوریتمنقش الگوریتم‌ها در علوم رایانهمراحل تهیه الگوریتمشرایط الگوریتمانواع دستورالعمل‌ها در الگوریتمآشنایی با فلوچارتعلایم و اشکال در فلوچارتتعریف عملگر (OPERATORS)نحوه اجرای برنامه ویژوال بیسیک و معرفی اجزای موجود در آنبرنامه‌نویسی رویدادگرکنترل دکمه فرمان (COMMAND BUTTON)نحوه تعریف و استفاده از انواع متغیرها در ویژوال بیسیکنحوه تعریف و استفاده از ثابت‌ها در ویژوال بیسیکمتغیرهای ایستا، محلی و عمومی در ویژوال بیسیکعملگرهای رشته‌ای در ویژوال بیسیکنحوه استفاده از ساختار IF و عملگرهای مقایسه‌ای در برنامه‌هانحوه استفاده از عملگرهای منطقی برای ترکیب شرط‌هانحوه استفاده از کادرهای پیام در ویژوال بیسیکنحوه استفاده از کادرهای ورود داده در ویژوال بیسیکدستور SELECTساختار تکرار در ویژوال بیسیکتوابع رشته‌ای ویژوال بیسیکتوابع تاریخ و ساعترویدادهای ماوسرویدادهای صفحه کلیدنمونه سوالات به همراه راه حلضمیمه

more_vert مقاله تحلیل آثار افزایش مخارج دولت بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و اقتصاد ایران: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل آثار افزایش مخارج دولت بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و اقتصاد ایران: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی

 مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل آثار افزایش مخارج دولت بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و اقتصاد ایران: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مخارج دولت، متغیرهای کلان، تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی ایستا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی در سال 1380 تنظیم و اثر سناریوی افزایش مخارج دولت به میزان 20 درصد با سیاست ارزی شناور و غیرشناور بر روی متغیرهای کلان بخش کشاورزی و اقتصاد ایران بررسی شد. به‌منظور برآورد پارامترهای مدل مورد نظر در این مطالعه از روش کالیبراسیون استفاده شد. بخشهای مورد بررسی، دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده اثر نامطلوب افزایش مخارج دولت بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و اقتصاد ایران است که در سیاست ارزی غیرشناور، اثر نامطلوب افزایش مخارج بیش از اثر آن با سیاست ارزی شناور است. همچنین مشخص شد اثر افزایش مخارج در بخش کشاورزی و روستایی نامطلوب‌تر از بخش غیرکشاورزی و شهری است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert معرفی پایان‌نامه‌های برتر در حوزه فقرپژوهی

ادامه مطلب

closeمعرفی پایان‌نامه‌های برتر در حوزه فقرپژوهی

هفت پایان‌نامه‌ به عنوان مطالعات برتر در حوزه فقرپژوهی در رشته‌های حقوق، جامعه‌شناسی و اقتصاد در اختتامیه نخستین همایش تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر مطالعات فقر در قالب سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی معرفی شدند. به گزارش روز دوشنبه دبیرخانه همایش سیاستگذاری و حکمرانی، از مجموعه ۳۰۰ پایان نامه حوزه فقر، ۶۵ مورد حائز شایستگی اولیه برای داوری توسط شورای علمی شناخته شد. همچنین، ۲۳ پایان‌نامه نمره‌ای بیش از ۱۲۰ (از حد نصاب ۱۷۰) کسب کرد.سه پایان نامه در حوزه اقتصاد و ۲ پایان‌نامه در حوزه حقوق و علوم اجتماعی عنوان برگزیده را به دست آورد؛ ۲ رساله دکتری نیز در حوزه اقتصاد شایسته تقدیر با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد.پایان نامه های "تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری در ایران: رویکرد داده‌های شبه پنل" و "اندازه‌گیری فقر کودکان در شهر تهران-۱۳۹۰" از دانشگاه الزهرا، پایان نامه "رابطه ایستا و پویای رویکردهای چند بعدی و درآمدی فقر" از دانشگاه صنعتی شریف و پایان نامه "بررسی جامعه شناختی نسبت فقر و انتظار ظهور مهدی (ع)" از دانشگاه تهران از جمله پایان نامه های برتر معرفی شده بودند. پایان نامه هایی با موضوعات "مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر" از دانشگاه تربیت مدرس، "رویکرد چند بعدی به اندازه‌گیری فقر؛ مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایران" از دانشگاه سمنان و "تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان های ایران" از دانشگاه پیام نور تهران، نیز به عنوان پایان نامه های برتر معرفی شدند. در اختتامیه نخستین همایش تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر مطالعات فقر، از استادان و دانشجویان برتر مطالعات فقر تجلیل شد. این همایش را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری ۳۰ عضو هیات علمی از دانشگاه‌ها و موسسات علمی برگزار کرد.

more_vert کتاب پیکربندی مسیریاب‌ها و سویچ‌های سیسکو

ادامه مطلب

closeکتاب پیکربندی مسیریاب‌ها و سویچ‌های سیسکو

حسین بلوچیان و سعید بلوچیان در کتاب پیکربندی مسیریاب‌ها و سویچ‌های سیسکو، به بررسی شبکه‌های کامپیوتری و روترها و ارتباط بین شبکه‌ای در سیستم عامل اینترنتی سیسکو پرداخته‌اند. شبکه‌های کامپیوتری سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که گستره وسیعی از فناوری‌ها را دربرمی‌گیرند و این گستره هر روز در حال وسیع‌تر شدن است. هسته اصلی سیستم‌های توزیع اطلاعات را شبکه‌های کامپیوتری تشکیل می‌دهند. استفاده از شبکه‌های کامپیوتری در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است. سازمان‌ها و مراکز مختلف برای رفع نیازهای ارتباطی خود اقدام به راه‌اندازی شبکه نموده‌اند. هر شبکه با توجه به شرایط و سیاست‌های سازمان، طراحی و پیاده‌سازی می‌گردد. عدم طراحی صحیح شبکه‌ها هزینه‌های زیادی برای نگهداری و تطبیق آن‌ها با خواسته‌های موردنظر در طول زمان بر سازمان‌ها تحمیل خواهد نمود. مطالب این کتاب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با استفاده از حل مسائل واقعی علاوه بر آموزش مفاهیم مرتبط با پیکربندی تجهیزات شبکه شرکت سیسکو پاسخگوی نیازهای بازار نیز باشد. مطالب ارائه شده در این اثر علاوه بر فراگیران مبتدی پیکربندی مسیریاب‌ها و سویچ‌های سیسکو به عنوان راهنما برای افراد حرفه‌ای شبکه نیز قابل استفاده است. شرکت سیسکو (Cisco Systems) یک شرکت آمریکایی است که تولید کنندهٔ تجهیزات شبکه است که و مرکز این شرکت در شهر سن‌خوزه، کالیفرنیا در ناحیه معروف به سیلیکون‌ولی در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. این شرکت تجهیزات مربوط به شبکه و ارتباطات را طراحی کرده و با 3 نام تجاری مختلف سیسکو، لینکسیس و ساینتیفیک آتلانتا به فروش می‌رساند. در ابتدا، سیسکو فقط روترهای چند پروتکله تولید می‌کرد ولی در حال حاضر محصولات سیسکو را در همه‌جا از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات شبکه گرفته تا اتاق نشیمن می‌توان پیدا کرد. دید سیسکو «تغییر روش زندگی، کار، بازی و آموزش» است. شرکت سیسکو سیستمز در حال حاضر با 51480 کارمند دارای بازده 28/48 میلیارد دلار در سال 2006 و سود خالص 5،58 میلیارد دلار است. شعار کنونی سیسکو «به شبکه انسان خوش آمدید» است. شرکت سیسکو در سال 2003 موفق به دریافت جایزه ریاست جمهوری ران براون برای کیفیت عالی در روابط کارمندان و جامعه گردید. معاون ارشد شرکت سیسکو یک فرد ایرانی‌تبار به نام محسن معظمی است. سیستم عامل اختصاصی کمپانی سیسکو (IOS (Internetwork Operating Systemkhl نام دارد که برای تجهیزات مخابراتی این شرکت استفاده و از آن برای کنترل روتینگ و سوئیچینگ دستگاه‌ها در شبکه‌های بزرگ استفاده می‌شود. سیستم عامل IOS مجموعه کاملی از ابزارها و فرمان‌هایی است که به مسئول شبکه کمک می‌کند تا روتر یا سوئیچ سیسکو را مدیریت و پیکربندی کند. برای تمامی مدیران شبکه آشنایی با این سیستم عامل الزامی است. فهرست مطالبآدرس‌های IP و ایجاد زیر شبکهآدرس‌های IP نسخه 4 ماسک شبکه با طول متغیرآدرس IP نسخه 6تاریخچهساختار آدرس IP نسخه 6نحوه آدرس دهی در IPv6استاندارد EUI-64 چیست؟پروتکل کشف همسایه (Neighbor Discovery) و کاربردهای آن خلاصه‌سازی مسیرخلاصه‌سازی مسیرخلاصه‌سازی مسیر و فلپ مسیر (قطع و وصل شدن) نیازمندی‌های خلاصه‌سازی مسیرکابل‌ها و ارتباط‌هااتصال تجهیزات به رایانهاز کدام کابل استفاده کنیم؟دستورات خط فرمانخلاصه‌نویسی دستوراتپیام‌های خطااستفاده از علامت سؤال برای راهنماییدستور فعال‌سازیدستور خروجدستور غیرفعال سازیدستور خروج از سیستمحالت پیکربندیمیان‌برهای صفحه‌کلیددسترسی به تاریخچه دستوراتدستور نمایشاستفاده از پارامتر (|) همراه دستور SHOWپیکربندی سوییچدستورهای راهنما و تغییر مد کاربریدستورات بازبینیبازنشانی پیکربندی سوییچ تنظیم کلمه عبورتنظیم آدرس IP و دروازه پیش‌فرضدرج توضیحات برای رابطدستورmdixپیکربندی حالت و سرعت ارسالمدیریت جدول آدرس (فیزیکی) MACایجاد vlan ایستاایجاد vlan‌های ایستااستفاده از مد پیکربندی vlanاستفاده از مد بانک اطلاعات vlanتخصیص پورت به vlanاستفاده از دستور محدودهپیکربندی vlan صوتپیکربندی داده و صوت بدون اعتمادبررسی اطلاعات vlanذخیره پیکربندی vlanپاک نمودن تنظیمات vlanارتباط درونی vlan‌ها و پروتکل Trunkingپروتکل مسیریابی پویا Dynamic Trunking Protocol (DTP) تنظیم نوع کپسوله سازی vlanپروتکل VTPبازبینی VTPارتباط داخلی vlan با استفاده از مسیریاب خارجیارتباط داخلی vlanها با استفاده از سویچ چندلایهحذف ویژگی سوییچنگ لایه 2 در سویچ لایه 3پیکربندی ارتباط داخلی vlanها در سویچ لایه 3پروتکل درخت پوشای کمینهتعریف پروتکل درخت پوشای کمینهفعال‌سازی پروتکلپیکربندی سوییچ ریشهپیکربندی سوییچ ریشه ثانویهپیکربندی اولویت پورتپیکربندی هزینه مسیر پیکربندی اولویت سویچ یک vlan پیکربندی زمان‌بندهای STPبازبینی STPابزارهای STP سیسکوتغییر حالت درخت پوشای کمینهسیستم شناسه توسعه‌یافتهفعال‌سازی درخت پوشای کمینه سریععیب‌یابی درخت پوشاافزایش پهنای باند با EtherChannelکانال اترنت EtherChannelحالت رابط در EtherChannelرهنمودهای پیکربندی اترچنلپیکربندی اترچنل لایه2پیکربندی اترچنل لایه 3وارسی اترچنلپیکربندی مسیریاب سیسکوحالت‌های مسیریابورود به حالت پیکربندی سراسریپیکربندی نام مسیریاب پیکربندی کلمه عبوررمزگذاری کلمه عبورنام رابطحرکت بین رابط‌هاپیکربندی رابط سریالپیکربندی رابط اترنت سریعپیکربندی رابط گیگا اترنت انتساب آدرس IP نسخه 6 به رابط‌هاایجاد پیام روزایجاد پیام هنگام ورودتنظیم ناحیه ساعتنگاشت نام میزبان محلی به آدرس IP راه دوردستور غیرفعال نمودن جستجوی دامنه نامدستور همگام‌سازی وروددستورexec–timeoutذخیره پیکربندیپاک کردن پیکربندیدستورات Showدستورات اجرایی در حالت پیکربندیمسیریابی ایستامسیریابی ایستامسیرهای ایستا و جستجوی بازگشتیواژه دائمیمسیرهای ایستایی شناور و فاصله اجراییپیکربندی مسیر پیش فرض در IP نسخه 4مسیرهای ایستا در IPV6مسیرهای ایستایی شناور درIPV6 مسیر پیش فرض در IPV6ارزیابی وعیب یابی IPV6نسل بعدی پروتکل RIPپیاده سازی نسل بعدیRIPممیزی و عیب یابی RIPngپیکربندی پروتکل مسیریابی ارتقاءیافته درونی مسیریاب‌هاپیکربندی EIGRP برای IPV4تنظیم EIGRP برای معیارهای وزنی IPV4تنظیم معیارهای وزنی EGRPV6پیکربندی EIGRPV6 روی رابطشناسه مسیریاب در EIGRPزمان سنج‌های EIGRPخلاصه سازی خودکارEIGRP برای IPV4خلاصه سازی دستیEIGRP برای IPV4خلاصه سازی آدرس درEIGRPV6رابط‌های غیرفعال EIGRPتوازن بار: حداکثر مسیرهاتوازن باز هزینه غیر معمولاستفاده پهنای باندممیزی EIGRP و EIGRPV6عیب یابی EIGRP و EIGRPV6درک پروتکل‌های نقطه‌به‌نقطهپیکربندی کپسوله سازی کنترل ارتباط داده سطح بالاپیکربندی پروتکل نقطه‌به‌نقطهفشرده‌سازی و نظارت کیفیت ارتباطاحراز هویتبازبینی و عیب‌یابیپیکربندی ارتباط نقطه‌به‌نقطه چندگانهبازبینی و عیب‌یابی MLPPPپیکربندی تونل‌های کپسولهسازی مسیریابی عام (GRE) پیکربندی تونل GREبازبینی و عیب‌یابی تونلتونل‌های نقطه‌به‌نقطهکیفیت سرویسدسترسی‌پذیری بالا برای صوت و تصویرارزیابی اولیه کیفیت سرویسکیفیت سرویس خودکار Auto-QoSپیکربندی کیفیت سرویس خودکار در سویچهای –X2960، 3650، 3750ارزیابی کیفیت سرویس خودکارپیکربندی و ارزیابی کیفیت سرویس خودکار روی 6500پیکربندی سرویس‌دهنده DHCP روی مسیریابپیکربندی سرویس‌دهنده DHCP روی مسیریاباستفاده از تلفن تحت شبکه با سرویس‌دهنده DHCPبازبینی و عیب‌یابی پیکربندی DHCPپیکربندی آدرس‌های کمک‌کننده DHCPسرویس‌گیرنده DHCP روی رابط اترنتپروتکل افزونگی گام اول و پروتکل مسیریاب آماده‌به‌کارافزونگی گام اولHSRPپیکربندی HSRP روی مسیریابتنظیمات پیش‌فرضHSRPبازبینی HSRPویژگی‌های بهینه‌سازی HSRPترجمه آدرس شبکهآدرس‌های خصوصیپیکربندی ترجمه یک‌به‌یک آدرس خصوصی به عمومیپیکربندی PAT: ترجمه چندین آدرس خصوصی به یک آدرس عمومیپیکربندی NAT ایستا: ترجمه یک آدرس IP خصوصی به یک آدرس IP ثابت عمومیبازبینی پیکربندی NAT وPATعیب‌یابی پیکربندی NAT و PATامنیت پورت‌های سویچتنظیم کلمه عبور روی سویچپیکربندی آدرس‌های فیزیکی ایستاامنیت پورت سویچبازبینی امنیت پورت سویچآدرس‌های فیزیکی چسبندهبازیابی خودکار پورت‌های غیرفعال به دلیل خطا بازبینی بازیابی خودکار پورت‌های غیرفعال شده به دلیل خطا مدیریت ترافیک با استفاده از لیست کنترل شماره‌های لیست کنترل دسترسی ایجاد لیست‌های کنترل دسترسی استاندارد اعمال لیست‌های کنترل دسترسی استاندارد به رابط بازبینی لیست‌های کنترل دسترسی حذف لیست‌های کنترل دسترسی ایجاد لیست کنترل دسترسی توسعه‌یافته اعمال لیست کنترل دسترسی به رابط کلمه کلیدی مقرر کلمه کلیدی واقعه‌نگاری ایجاد لیست‌های کنترل دسترسی نام‌گذاری شده استفاده از شماره ترتیب در لیست‌های کنترل نام‌گذاری شده حذف یک خط مشخص با شماره ترتیب نکاتی در مورد شماره ترتیب توضیحات در مورد هر خط از لیست کنترل دسترسی محدودسازی دسترسی به ترمینال مجازی نکاتی برای پیکربندی لیست‌های کنترل دسترسی لیست‌های کنترل دسترسی IP نسخه6 بازبینی لیست کنترل دسترسی نسخه 6 امن سازی تجهیزات امن سازی تجهیزات سیسکو مطابق موارد توصیه‌شده مؤلفه‌های خط‌مشی امنیت مسیریاب رمزگذاری کلمه عبور پیکربندی SSH بازبینی SSH محدودسازی دسترسی به ترمینال مجازی غیرفعال سازی سرویس‌ها نرم‌افزار IOS و پشتیبان گیری و بازیابی پیکربندی دستورات راه‌اندازی سیستم سیستم‌عامل IOS سیسکو نمایش سیستم فایل IOS سیسکو پیشوندهای عمومی استفاده‌شده در تجهیزات سیسکو واکاوی نامه‌ای فایل IOS پشتیبان گیری از پیکربندی در سرویس‌دهنده TFTP بازیابی پیکربندی از سرویس‌دهنده TFTP پشتیبان گیری از نرم‌افزار IOS در سرویس‌دهنده TFTP بازیابی / ارتقاء نرم‌افزار IOS از سرویس‌دهنده TFTP بازیابی نرم‌افزار IOS از حالت نظارت ROM با استفاده از Xmodem بازیابی نرم‌افزار IOS با استفاده از متغیرهای محیطی ROM و دستور tftpdnld پیکربندی سرویس‌دهنده کپی امن بازبینی و عیب‌یابی کپی امن استفاده از کپی امن فرآیند بازیابی کلمه عبور و ثَبات پیکربندی ثبات پیکربندی تغییر سرعت کنسول روش بازیابی کلمه عبور مسیریاب سیسکو بازیابی کلمه عبور در سوییچ‌های سری 2960 پروتکل اکتشاف سیسکو (CDP) و پروتکل اکتشاف لایه پیوند (LLDP) پروتکل اکتشاف سیسکو پیکربندی CDP بازبینی و عیب‌یابی CDP نکات طراحی CDP پروتکل کشف لایه پیوند (802. 1AB) بازبینی و عیب‌یابی LLDP نظارت بر تجهیزاتنظارت تجهیزات پیکربندی SNMP امن سازی SNMP V1,2 امن سازی SNMP V3 بازبینی SNMP پیکربندی پشتیبان گیری پیاده‌سازی واقعه‌نگاری ساختار پیام‌ها سطوح واقعه‌نگاری پیکربندی NetFlow بازبینی NetFlow پیکربندی پروتکل ساعت شبکه بازبینی پروتکل ساعت شبکه تنظیم ساعت روی مسیریاب مجوزهای IOS مجوزهای قبل از IOS 15. 0 مجوزهای IOS 15. 0 و بعدازآن بازبینی مجوزها نرم‌افزار مدیریت مجوزها نصب و نمایش مجوزهای دائمی نصب مجوزهای موقت (معمولاً 60 روزه) پشتیبان گیری از مجوز حذف یک مجوز عیب‌یابی اولیه نمایش جدول مسیریابی پاک کردن جدول مسیریابی تعیین دروازه پیش‌فرض گزینه آخر دستورات بررسی وضعیت پاک کردن شمارنده‌های رابط مسیریابیدستورات اشکال‌زداییدستورات سرویس‌دهنده وبمهاجرت به IP نسخه 6روش‌های مهاجرت از IP نسخه 4 به 6روش Dual Stack 150روش تونل زنی Manually Configured Tunnelروش ترجمه Translationسیستم‌عامل NX-OSسیستم‌عامل NX-OSبررسی NX-OSNX-OS و مقایسه آن با IOSپیاده‌سازی AAA در تجهیزات سیسکوAAA چیست؟پروتکل‌های ارتباطی بین سرویس‌دهنده ACS و سرویس‌گیرندهاحراز هویت محلیاستفاده از Active Directory به‌عنوان سرویس‌دهنده AAAخطایابی و بررسی تنظیمات

more_vert کتاب آموزش دو روش ساخت اپلیکیشن کتاب در اندروید استودیو

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش دو روش ساخت اپلیکیشن کتاب در اندروید استودیو

در کتاب آموزش دو روش ساخت اپلیکیشن کتاب در اندروید استودیو نوشته‌ی محمود خاوریان، نحوه ساختن یک "اپلیکیشن کتاب" براساس یک پروژه واقعی یعنی "آموزش ساخت 10 جلوه تصویری در فتوشاپ" به صورت تصویری و کاملاً گویا تشریح شده است. "اپلیکیشن کتاب" جزو یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن‌ها در زمینه آموزشی است. توسط این نوع اپلیکیشن شما می‌توانید انواع اطلاعات از قبیل اطلاعات عمومی، آموزش نرم‌افزارها، آموزش فنون مختلف، آموزش ترفندها و... را برای همه نوع سنین از کودک تا بزرگسالان، از دانش‌آموزان تا دانشجویان، از شاغلین تا زنان خانه‌دار و... ارائه دهید. تمامی این نوع اپلیکیشن‌ها دارای یک "فهرست مطالب" بوده و با انتخاب هرکدام از آیتم‌های فهرست مطالب، محتوای مربوطه در صفحه (اکتیویتی) دیگری نمایش داده می‌شود. محتوای این آموزش‌ها هم اغلب بر پایه متن و تصویر است. این مجموعه آموزشی دو روش مختلف ایجاد اپلیکیشن کتاب را توضیح می‌دهد؛ به این صورت که یکی از روش‌ها برای کتاب‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای چندین صفحه بوده و هر کدام دارای تعداد کمی متن یا تصویر باشند. برای چنین کتاب‌هایی تنها یک Layout مورد نیاز است و با انتخاب هرکدام از موضوعات توسط کاربر، محتوای مربوطه در Layout از طریق برنامه‌نویسی بارگذاری می‌شود. اما در صورتی که هرکدام از موضوع‌های کتاب مورد نظر به متن و تصویر زیادی نیاز داشته باشند، این روش جوابگو نبوده و به علت کند شدن بارگذاری محتوا، اپلیکیشن روی دستگاه کاربر بسته می‌شود. در روش دیگر، برای هرکدام از موضوعات کتاب، یک Layout سفارشی طراحی می‌کنیم. این روش پیچیده‌تر بوده و نیاز به زمان بیشتری برای توسعه دارد، اما دیگر مشکلات کندی اجرا و کرش کردن اپلیکیشن را ندارد. در فصل اول کتاب آموزش دو روش ساخت اپلیکیشن کتاب در اندروید استودیو، ابتدا شروع به ساخت صفحه فهرست مطالب می‌کنیم. این صفحه را براساس یک فهرست 10 عددی از آموزش‌های فتوشاپ به عنوان نمونه ایجاد می‌کنیم. سپس کدنویسی مربوط به رویداد انتخاب آیتم‌های فهرست مطالب را انجام داده و در اکتیویتی دوم، اندیس مربوط به آیتم انتخاب شده را دریافت می‌کنیم. در فصل‌های دوم و سوم به طور مفصل فقط روی اکتیویتی دوم کار می‌کنیم، به این صورت که محتوای مربوط به آموزش انتخاب شده را بارگذاری کرده و به کاربر نمایش می‌دهیم. در فصل دوم، روش اول ایجاد اپلیکیشن کتاب را فرا می‌گیریم، به این صورت که ده Layout متفاوت براساس 10 آموزشی که قصد ارائه آن‌ها را داریم، ایجاد کرده و با کدنویسی کاری می‌کنیم که Layout مربوط به آیتم انتخاب شده نمایش داده شود. در این روش به تعداد متون و تصاویر هرکدام از آموزش‌ها، TextView‌ها و ImageView‌ها را روی Layout قرار می‌دهیم. این روش، روش ایستا نام دارد. در ضمن به دلیل زیاد بودن حجم مطالب بعضی از آموزش‌ها، آن‌ها را در دو یا سه Layout مختلف قرار داده و برای حرکت بین این Layout‌ها، از دکمه‌های ناوبری (دکمه‌های "قبل" و "بعد") استفاده می‌کنیم. این روش برای آموزش‌های مفصل و حجیم که دارای تعداد زیادی تصویر هستند، مناسب می‌باشد، اما به کار بیشتری نیز برای ما به عنوان طراح و برنامه‌نویس نیاز دارد. در فصل سوم، روش دوم ایجاد اپلیکیشن کتاب که روش پویا نام دارد را فرا می‌گیریم. در این روش نیازی به طراحی ده Layout برای 10 آموزش مختلف خود نداریم، به جای آن فقط از یک Layout بهره گرفته و با کدنویسی و به طور پویا، TextView‌ها و ImageView‌های مختلف را براساس آموزش انتخاب شده ایجاد کرده و روی Layout نمایش می‌دهیم. این روش برای آموزش‌های کوتاه که تصاویر کمی دارند، مناسب بوده و نسبت به روش اول نیاز به کار کمتری دارد. در صورتی که محتوای قابل ارزش برای کاربران دستگاه‌های هوشمند داشته و به دنبال روشی برای ارائه آن می‌گردید، آموزش‌های این مجموعه آموزشی به شما کمک می‌کنند اپلیکیشن کتاب خود را در محیط Android Studio ایجاد کرده و در این مسیر، مسائل جانبی ایجاد اپلیکیشن کتاب از قبیل استفاده از موزیک و تصویر پس زمینه، استفاده از آیکن سفارشی، ایجاد صفحه شروع (Splash Screen)، کار با Style‌ها و... را نیز آموزش می‌دهد. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: ایجاد صفحات "شروع" و "فهرست مطالب"کلاس‌های پروژهایجاد پروژهاضافه کردن کتابخانه‌های لازم به پروژهطراحی لی اوت activity_main. xmlطراحی لی اوت card_main. xmlآغاز کدنویسی: اضافه کردن یک LayoutManagerاضافه کردن کلاسی برای تعریف داده‌های فهرست مطالباضافه کردن داده‌های فهرست مطالبایجاد یک Adapterپر کردن آرایه mainData و متصل کردن آداپتر به RecyclerViewتغییر خصوصیات CardViewچه کاری انجام دادیم؟پاسخ دادن به انتخاب‌های RecyclerViewاضافه کردن اکتیویتی جدیدتنظیم کردن Back Buttonطراحی صفحه شروع یا Splash Screenطراحی لی اوت Splashاضافه کردن موزیک به صفحه شروعافزودن آیکن اپلیکیشنتنظیم کردن نام اپلیکیشنتنظیم کردن نسخه اپلیکیشنفصل دوم: روش اول ایجاد کتاب (به طور ایستا و با طراحی Layout ها)آماده سازی محتواطراحی Layoutایجاد Layout‌های دوم و سوم مربوط به آموزش اول اپلیکیشنتنظیم خصوصیات TextView‌ها و ImageView هااضافه کردن دکمه‌های ناوبری (صفحه قبل و صفحه بعد)فصل سوم: روش دوم ایجاد کتاب (به طور پویا و با فایل‌های متنی)تنظیم کردن لی اوت activity_detail. xmlتنظیم کردن فایل متنیتصمیم گیری برای انتخاب فایل متنی مرتبطبررسی کاراکترهای نشانهتعریف متد createText ()تعریف متد createImage ()تعریف متد readFromFile ()

more_vert مقاله ارائه برنامه‌های مختلف در اجرای سیاست حمایت قیمتی گندم

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه برنامه‌های مختلف در اجرای سیاست حمایت قیمتی گندم

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه برنامه‌های مختلف در اجرای سیاست حمایت قیمتی گندم: مطالعه موردی استان مازندران " مقاله ای است در 27 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استان مازندران، سیاست حمایت قیمتی، محصول گندم، مدل فلوید پرداخته شده است چکیده مقاله گندم یکی از راهبردی ترین کالاهای کشاورزی است که همواره مورد توجه دولت بوده است. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی و شبیه‌سازی ابزارهای مختلف در اجرای سیاست حمایتی قیمتی گندم در استان مازندران است. درجهت نیل به این هدف از مدل فلوید استفاده شد تا ابزار مناسب در جهت رفع مشکل کاهش سطح زیرکشت و تولیدگندم در استان‌که از مشکلات مهم است شناخته شده و پیشنهادگردد. باتوجه به اینکه داده‌های این مطالعه به صورت سری زمانی طی سال‌های (1387-1357) است، آزمون ایستایی انجام شد و درنتیجه تمام متغیرها در سطح داده‌ها ایستا شدند. در ادامه با استفاده از الگوی تعادل بازار چندجانبه (فلوید) به شبیه سازی پنج ابزارهای مختلف سیاست حمایت قیمتی پرداخته شد. با درنظرگرفتن تمام جوانب امر به نظر می‌رسدکه دولت می‌بایست راهکار افزایش قیمت خرید گندم (یارانه قیمتی) را در پیش گیرد تا از زیان‌های ناشی از کاهش سطح زیرکشت و تولید گندم در استان جلوگیری نماید و سیاست حمایت قیمتی کارا باشد یا اینکه بازار آزاد قیمت تعادلی را تعیین کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب ساختمان داده‌ها با پایتون

ادامه مطلب

closeکتاب ساختمان داده‌ها با پایتون

کتاب ساختمان داده‌ها با پایتون نوشته‌ی رمضان عباس نژادورزی و جواد وحیدی، علاوه بر تدریس مفاهیم ساختمان داده‌ها با مثال‌های متعدد، الگوریتم‌های بیان شده را با زبان پایتون پیاده‌سازی نموده است. ساختمان داده‌ یکی از درس‌های پایه‌ای و مهم رشته مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است. از نکات بارز این کتاب این است که علاوه بر تدریس علمی مفاهیم نکات تستی را نیز بیان نموده. در همین راستا حدود 450 تست کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر دانشگاه‌های دولتی و آزاد به همراه حل تشریحی آن‌ها در پیوست کتاب الکترونیکی آمده است. این کتاب شامل 7 فصل است. در فصل اول، الگوریتم‌ها، پیچیدگی آن‌ها و الگوریتم‌های بازگشتی بیان گردیده است. در فصل دوم کتاب، آرایه، ماتریس، ماتریس خلوت و کاربردهای آن‌ها آمده است. در فصل سوم، مفاهیم صف و پشته و کاربرد آن‌ها شرح داده‌ شده است. در فصل چهارم، لیست پیوندی بیان گردیده. در فصل پنجم، درخت و کاربردهای آن را می‌بینید. در فصل ششم، گراف و کاربردهای آن بحث شده است و در خاتمه در فصل هفتم، روش‌های مختلف مرتب‌سازی بیان گردیده است. علاوه بر فصل‌های بیان‌ شده به کتاب الکترونیکی دو پیوست اضافه گردیده است. پیوست اول به آموزش برنامه‌نویسی پایتون به‌طور خلاصه پرداخته است. اما، پیوست دوم 450 تست کارشناسی ارشد را مطرح نموده و به‌ صورت تشریحی حل نموده است. پایتون (Python) یک زبان برنامه‌نویسی همه منظوره، سطح بالا، شیءگرا، اِسکریپتی و متن باز است که توسط خیدو فان روسوم در سال 1991 در کشور هلند طراحی شد. فلسفهٔ ایجاد آن تأکید بر دو هدف اصلی خوانایی بالای برنامه‌های نوشته شده و کوتاهی و بازدهی نسبی بالای آن است. کلمات کلیدی و اصلی این زبان به صورت حداقلی تهیه شده‌اند و در مقابل کتابخانه‌هایی که در اختیار کاربر است بسیار وسیع هستند. برخلاف برخی زبان‌های برنامه‌نویسی رایج دیگر که بلاک‌های کد در آکولاد تعریف می‌شوند (به ویژه زبان‌هایی که از گرامر زبان سی پیروی می‌کنند) در زبان پایتون از نویسه فاصله و جلو بردن متن برنامه برای مشخص کردن بلاک‌های کد استفاده می‌شود. به این معنی که تعدادی یکسان از نویسه فاصله در ابتدای سطرهای هر بلاک قرار می‌گیرند، و این تعداد در بلاک‌های کد درونی‌تر افزایش می‌یابد. بدین ترتیب بلاک‌های کد به صورت خودکار ظاهری مرتب دارند. پایتون مدل‌های مختلف برنامه‌نویسی را پشتیبانی می‌کند و برای مشخص کردن نوع متغیرها از یک سامانهٔ پویا استفاده می‌کند. این زبان از زبان‌های برنامه‌نویسی مفسر بوده و به صورت کامل یک زبان شیءگرا است که در ویژگی‌ها با زبان‌های تفسیری پرل، روبی، اسکیم، اسمال‌تاک و تی‌سی‌ال مشابهت دارد و از مدیریت خودکار حافظه استفاده می‌کند. فهرست مطالبفصل اول:‌ ساختار داده‌ها، الگوریتم‌ها و پیچیدگیساختمان داده‌هاساختمان داده‌های ایستاساختمان داده‌های پویاساختمان داده‌های نیمه ایستاالگوریتمکارایی الگوریتممرتبه اجرائیتوابع بازگشتیمسائل حل‌شدهفصل دوم: آرایهآرایه یک‌بعدی (بردار)مفاهیم کلی و پیاده‌سازی آرایه یک‌بعدیدسترسی به عناصر آرایهمقداردهی به عناصر آرایهنمایش به عناصر آرایهعملیات مهم بر روی آرایه یک‌بعدی (لیست خطی)جست‌وجو در آرایهآرایه دوبعدی و چندبعدیمفاهیم کلی و پیاده‌سازی آرایه دوبعدی و چندبعدیعملیات مهم بر روی آرایه دوبعدی بعدی (ماتریس)ماتریس خلوتتطابق الگوی رشتهمسائل حل‌شدهفصل سوم: پشته و صفپشتهپیاده‌سازی پشته با آرایهکاربردهای پشتهپشته چندگانهصفپیاده‌سازی صف با آرایهعملیات مهم صفمشکل صف معمولیراه حل مشکل صف خطی حذف و جا به جایی عناصرحل مشکل صف خطی با استفاده از صف حلقویچند نکته در مورد صف و پشتهمسائل حل‌شدهفصل چهارم: لیست پیوندیلیست تک پیوندیتعریف ساختار هر گره در لیست پیوندیپیاده‌سازی عملیات اساسی روی لیست پیوندیلیست پیوندی حلقویلیست دو پیوندیتعریف کلاس‌های لیست دو پیوندیدرج گره‌ای به ابتدای لیست دو پیوندیدرج گره‌ای در انتهای لیست دو پیوندیدرج گره‌ای بعد از گره خاص لیست دو پیوندیحذف گره‌ای از ابتدای لیست دو پیوندیحذف گره‌ای از انتهای لیست دو پیوندیحذف گره خاص از لیست دو پیوندیپیمایش و نمایش گره‌های لیست دو پیوندی از ابتدا به انتهاپیمایش و نمایش گره‌های لیست دو پیوندی از انتها به ابتدالیست دو پیوندی چرخشی (حلقوی)پیاده‌سازی پشته با لیست پیوندیتعریف کلاس گرهتعریف کلاس پشتهپیاده‌سازی تابع pushپیاده‌سازی تابع popپیاده‌سازی صف با لیست پیوندیتعریف کلاس گرهتعریف کلاس صف و عملیات روی آنپیچیدگی اعمال مختلف لیست پیوندی در یک نگاهفصل پنجم: درختتعاریفدرخت دودوییشمارش درخت‌های دودوییانواع درخت دودوییپیاده‌سازی درخت‌های دودوییپیمایش درخت دودوییساخت درخت دودویی با استفاده از پیمایش‌های آننمایش عبارت‌های محاسباتی با درخت دودوییدرخت نخی دودوییدرخت‌های عمومینمایش درخت عمومیپیمایش درخت عمومیتبدیل درخت‌های عمومی به دودوییجنگلتبدیل جنگل به درخت دودوییدرخت‌هایی با ساختار ویژهدرخت Heapدرخت جست‌و‌جوی دودوییدرخت AVLدرخت انتخابیفصل ششم: گرافتعاریفنمایش گرافماتریس مجاورتیماتریس برخوردلیست مجاورتیلیست مجاورتی معکوستعداد مسیرها در گرافماتریس مسیرپیمایش گرافپیمایش عمقیپیمایش ردیفی (عرضی)یافتن مؤلفه‌های متصل گرافمرتب‌سازی توپولوژیکیدرخت پوشافصل هفتم: مرتب‌سازیمفاهیم مهم در الگوریتم‌های مرتب‌سازیالگوریتم‌های مرتب‌سازیمرتب‌سازی حبابیمرتب‌سازی انتخابیمرتب‌سازی درجیمرتب‌سازی درجی Shellمرتب‌سازی جابه‌جاییمرتب‌سازی سریعمرتب‌سازی ادغامیمرتب‌سازی مبنامرتب‌سازی هرمیمرتب‌سازی سطلیمرتب‌سازی Radixمرتب‌سازی شمارشیمرتب‌سازی‌های دیگرمنابع

more_vert مقاله تأثیر تمرین های ادراکی – حرکتی بر بهبود قابلیت های حرکتی دانش آموزان

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تمرین های ادراکی – حرکتی بر بهبود قابلیت های حرکتی دانش آموزان

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر تمرین های ادراکی – حرکتی بر بهبود قابلیت های حرکتی دانش آموزان با اختلال هماهنگی رشدی دورة ابتدایی شهر تهران" مقاله ای است در 17 صفحه با 34 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات اختلال هماهنگی رشدیDCD، آزمون ارزیابی حرکتی کودکانMABC، تمرین ادراکی – حرکتی و کودکان دبستانی مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.