جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی بازنمایی های رسانه ای در جهان نابرابر

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بازنمایی های رسانه ای در جهان نابرابر

مقاله علمی و پژوهشی" بازنمایی های رسانه ای در جهان نابرابر " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بازنمایی های رسانه ای در جهان نابرابر ، تحلیل محتوا ، رسانه های جمعی ،گفتمان و ایدئولوژی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بازنمایی اسلام و ایران در رسانه های غرب

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بازنمایی اسلام و ایران در رسانه های غرب

مقاله علمی و پژوهشی" بازنمایی اسلام و ایران در رسانه های غرب " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بازنمایی اسلام و ایران در رسانه های غرب ، یازده سپتامبر ، شرق شناسی و تسخیر سفارت آمریکا  اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون

مقاله علمی و پژوهشی" بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون ، امر سیاسی ، سیاست فرهنگی ، نظریه هژمونی و نظریه گرامشی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های غربی و بازنمایی بیداری اسلامی در خاورمیانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های غربی و بازنمایی بیداری اسلامی در خاورمیانه

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های غربی و بازنمایی بیداری اسلامی در خاورمیانه " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های غربی و بازنمایی بیداری اسلامی در خاورمیانه ، بهار عربی ، رسانه ، انقلاب ، نظریه سی ان ان ، نظریات پست مدرن رسانه ، برجسته سازی ، برجسته نمایی ، انگاره سازی و فرافکنی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نشانه شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نشانه شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین

مقاله علمی و پژوهشی" نشانه شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نشانه شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین ، کاربران ایرانی ، برندسازی ، اینستاگرام ، رسانه های اجتماعی ، برندینگ شخصی ، نظریه نشانه شناسی ، نظریه هویت و نظریه تمایز اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی برند سازی شخصی و سیاسی ترامپ و بازنمایی رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی برند سازی شخصی و سیاسی ترامپ و بازنمایی رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" برند سازی شخصی و سیاسی ترامپ و بازنمایی رسانه ای " مقاله ای است در 28 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به برند سازی شخصی و سیاسی ترامپ و بازنمایی رسانه ای ، انتخابات ، انتخابات آمریکا ، کمپین سیاسی ، رسانه های اجتماعی ، عناصر برند سازی ، شاخص برند سازی ، برند سیاسی ، کارکرد برند شخصی ، معیار برند سازی و دونالد ترامپ اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته

ادامه مطلب

closeکتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته

  کتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته ترجمۀ طوبی مردانی، برای افرادی‌ست که فکر می‌کنند در ارتباط پیشرفته دشوار مشکل هستند. همه تعاملات انسانی گونه‌ای از برقراری ارتباط به شمار می‌روند. در دنیای تجارت، هیچ چیز بدون برقراری ارتباط مؤثر با کارمندان، کارفرمایان، عرضه‌کنندگان و مشتریان به دست نمی‌آید. اگر به موفق‌ترین افراد دنیای تجارت نگاه بیندازید، کسانی را خواهید دید که در هنر برقراری ارتباط مسلط شده‌اند و این تفاوت بین پیام‌دهنده خوب و پیام‌دهنده پیشرفته است. ارتباط پیشرفته یک شکل هنری واقعی به شمار می‌رود. این نوع ارتباط نیازمند تمرین، ظرافت و یک سری مهارت است که از مهارت‌های افراد متوسط فراتر می‌رود. کتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته (Advanced Comunication Skills)، مهارت‌های اولیه و اساسی برقراری ارتباط را دربرمی‌گیرد و آن‌ها را در یک درک کلی از چگونگی کارکرد فرآیند ارتباطی قالب‌بندی می‌کند. وقتی در هنگام برقراری ارتباط افراد همه عناصر درگیر را درک کنید،‌ آن‌ها می‌توانند یاد بگیرند که نه‌تنها بر ارتباط شما بلکه بر ارتباط دیگران نیز تأثیر گذارند. به همین دلیل است که مهارت‌های ارتباطی پیشرفته ماهیتاً مهارت‌های رهبری به شمار می‌روند. این مهارت‌ها به شما اجازه می‌دهند تا شیوه‌های راهنمایی و هدایت ارتباط بین خودتان و دیگری یا یک گروه را ارزیابی کنید تا بتوانید به اهداف و نتایج مدنظر خود دست پیدا کنید. در این کتاب بر انواع مهارت‌های ارتباطی پیشرفته نگاهی خواهیم داشت، هرچند کار خود را با مروری بر اصول اولیه ارتباط در فصل بعد آغاز می‌کنیم. مهارت‌های ارتباطی پیشرفته‌ای که مورد بررسی قرار خواهیم داد از قرار زیر هستند: • فرآیند برقراری ارتباط ازجمله انواع ورودی، فیلترهایی که در هنگام دریافت ورودی در ذهنمان داریم، چگونگی نقشه‌بندی این اطلاعات در ذهنمان در زمان دریافت این ورودی و اینکه چرا باید به این موارد اهمیت دهیم. • بازنمایی درونی، یا شیوه‌های مختلفی که هریک از ما می‌توانیم از طریق آن‌ها دنیای خود را درک کنیم و سیستم‌های بازنمایی اصلی که برای این کار استفاده می‌کنیم ازجمله سیستم‌های دیداری، شنیداری و جنبشی و همچنین شاخص‌های فیزیکی برای نشان دادن اینکه یک فرد از کدام سیستم استفاده می‌کند. • نکاتی برای ایجاد ارتباط و سازگاری که شامل یک فرآیند شش گامه برای ایجاد ارتباط قوی بین شما و دیگران می‌شود و یادگرفتن اینکه خود را به جای فردی دیگر بگذارید. ابزارهایی که می‌توانید برای برقراری ارتباط پیشرفته به کار برید مثل قالب‌بندی دوباره و انواع انتخاب‌های زبان‌شناختی که می‌توانید داشته باشید که کمک خواهند کرد تا ارتباط خود را با دیگری گسترش دهید.فهرست مطالب 1. مقدمه. مهارت‌های ارتباطی پیشرفته1. 1. اهمیت برقراری ارتباط1. 2. تفاوت بین مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های ارتباطی پیشرفته در چیست؟1. 3. کدام مهارت‌های ارتباطی پیشرفته؟2. مروری بر اصول اولیه برقراری ارتبا2. 1. مقدمه2. 2. فرایند برقراری ارتباط2. 3. عناصر ارتباط2. 4. انتقال مهارت‌های ارتباطی خود به سطح بعدی3. بررسی فرآیند برقراری ارتباط3. 1. مقدمه3. 2. انواع ورودی3. 3. فیلترها3. 4. نقشه درونی، حالت درونی و رفتار یا پاسخ3. 5. چرا این موضوع اهمیت دارد4. بازنمایی درون4. 1. مقدمه4. 2. بازنمایی درونی دنیای ما4. 3. زبان به‌عنوان یک سیستم بازنمائی4. 4. سرنخ‌های کلامی4. 5. سیستم بازنمائی دیداری4. 6. سیستم بازنمائی شنیداری4. 7. سیستم بازنمائی جنبشی/لمسی4. 8. سیستم بازنمائی دیجیتال شنیداری4. 9. حرکات چشم به‌عنوان یک نشانه4. 10. عبارت‌هایی که باید در پاسخ به هر سیستم بازنمایی به کار روند5. ایجاد سازگاری5. 1. مقدمه5. 2. شش گام برای ایجاد سازگاری5. 3. واسنجی5. 4. جایگاه‌های ادراکی6. ابزارهایی برای ارتباط پیشرفته6. 1. مقدمه6. 2. قالب‌بندی دوباره6. 3. ابزارهای زبان‌شناختی برای پیام‌دهندگان پیشرفته

more_vert مقاله بازنمایی علم غیب در نظام فلسفی مکتب متعالیه

ادامه مطلب

closeمقاله بازنمایی علم غیب در نظام فلسفی مکتب متعالیه

مقاله علمی و پژوهشی " بازنمایی علم غیب در نظام فلسفی مکتب متعالیه " مقاله ای است در 18 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث علم غیب، حکمت متعالیه، نفوس فلکی، اصالت وجود، حرکت جوهری، وجود ذهنی، عاقل و معقول، نزول و صعود پرداخته شده است چکیده مقاله صدرالمتألهین شیرازی، معمار و طراح حکمت متعالیه، ازجمله فلاسفه‌ای است که بیش از دیگران به تبیین و تحلیل مفاهیم دینی اهتمام داشته است. علم غیب از مفاهیم کلیدی در منظومه اعتقادی مسلمین است. ملاصدرا تنها فیلسوفی است که به این مسئله مهم نگاه ویژه نموده، با مبانی و استدلال‌های فیلسوفان گذشته و با تکیه بر اصول مستدل مکتب فلسفی خویش مانند اصالت وجود، حرکت جوهری، وجود ذهنی، اتحاد عاقل و معقول، قوس نزول و صعود استکمال نفس را کاویده، تبیین و تحلیلی فلسفی ـ عرفانی متمایز از رویکردهای دیگر ارائه کرده است. در این جستار برآنیم امکان بازیابی به عالم غیب و اطلاع از حقایق آن عالم را که از آن با نام علم غیب یاد می‌شود از نگاه این مکتب بررسی، تحلیل و وجوه امتیاز آن را با دیگر مکاتب فلسفی بنمایانیم دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی کارکرد شبکه های ماهواره ای در جنگ نرم

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کارکرد شبکه های ماهواره ای در جنگ نرم

مقاله علمی و پژوهشی" کارکرد شبکه های ماهواره ای در جنگ نرم " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارکرد شبکه های ماهواره ای در جنگ نرم، بازنمایی ، شبکه تلویزیونی ، ماهواره ، جنگ نرم و قدرت نرم اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در اروپا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در اروپا

مقاله علمی و پژوهشی" اسلام هراسی در اروپا " مقاله ای است در 27 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اسلام هراسی در اروپا ، اسلام ستیزی ، بازنمایی اسلام ، شرق شناسی ، اسلام شناسی ، بنیاد گرایی و تروریسم اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تصویر سازی و کلیشه سازی هالیوود از مسلمانان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تصویر سازی و کلیشه سازی هالیوود از مسلمانان

مقاله علمی و پژوهشی" تصویر سازی و کلیشه سازی هالیوود از مسلمانان " مقاله ای است در 31 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تصویر سازی و کلیشه سازی هالیوود از مسلمانان ، شرق شناسی ، جنگ سرد ، یازده سپتامبر و بازنمایی رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عدالت زبانی در رسانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عدالت زبانی در رسانه

مقاله علمی و پژوهشی" عدالت زبانی در رسانه " مقاله ای است در 21 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عدالت زبانی در رسانه ، بازنمایی ، تبعیض زبانی ، زبان شناسی انتقادی ، کارکردهای زبان ، کارکردهای رسانه ، فرهنگ جامعه ، تبعیض جنسیتی ، ارتباطات رسانه ای و اقناع رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رهبران متخاصم ، تحلیل گفتمان و نمایش خبری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رهبران متخاصم ، تحلیل گفتمان و نمایش خبری

مقاله علمی و پژوهشی" رهبران متخاصم ، تحلیل گفتمان و نمایش خبری " مقاله ای است در 34 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رهبران متخاصم ، تحلیل گفتمان و نمایش خبری ، اقناع ، بازنمایی ، تحلیل گفتمانی ، ساختار اقناعی و تحلیل گفتمان کاوانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آسیب های اجتماعی و فیلمهای سینمایی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آسیب های اجتماعی و فیلمهای سینمایی

مقاله علمی و پژوهشی" آسیب های اجتماعی و فیلمهای سینمایی " مقاله ای است در 21 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آسیب های اجتماعی و فیلمهای سینمایی ، سینمای دهه 70 ، سینمای دهه 80 ، جامعه شناسی سینما ، جامعه شناسی سینما ، تحولات اجتماعی ، نظریه بازنمایی ، جامعه شناسی انحرافات و نظریه کنترل اجتماعی اشاره  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله حفظ حقوق شهروند مجازی درراستای منشور حقوق شهروندی

ادامه مطلب

closeمقاله حفظ حقوق شهروند مجازی درراستای منشور حقوق شهروندی

مقاله علمی و پژوهشی " حفظ حقوق شهروند مجازی درراستای منشور حقوق شهروندی " مقاله ای است در 14 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فضای مجازی,حقوق شهروندی,شهروندمجازی,هویت مجازی پرداخته شده است چکیده مقاله شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند.باید یادآور شد که در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکه‌های اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکه‌های گروهی یا ابزارهای چندرسانه‌ای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعی‌شان تعریف کنند.دراین نوشتا ر,به بررسی حقوق شهروندی درفضای مجازی می پردازیم وسعی دربرطرف نمودن چالش های پیش روی دراین زمینه می نمائیم. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بدانیم و بنویسیم: جستاری در تعاریف و مفاهیم داستانی

ادامه مطلب

closeکتاب بدانیم و بنویسیم: جستاری در تعاریف و مفاهیم داستانی

در کتاب «ادبیات داستانی» نویسنده‌ی کتاب، جمال میرصادقی، این اصطلاح را اینگونه تعریف کرده است: «ادبیات داستانی(Fiction) بر آثار منثوری دلالت دارد که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد، غالباً به قصه، داستان کوتاه، رمان و انواع وابسته به آنها «ادبیات داستانی» می‌گویند؛ بنابراین، این اصطلاح ادبی، نمایش‌نامه‌ی منظوم و حماسه و تراژدی و کمدی را در بر نمی‌گیرد، یعنی به منظومه‌های غنایی و بزمی نظیر «ویس و رامین» فخرالدین اسعد گرگانی و «خسرو و شیرین» ابومحمد الیاس نظامی گنجه‌ای و حماسه‌ی «شاهنامه‌ی فردوسی، ادبیات داستانی نمی‌گویند و این آثار در حیطه‌ی ادبیات (Literature)به معنی خاص آن قرار می‌گیرد. ادبیات داستانی فقط معرف آثار داستانی منثور است. و در فرهنگ اصطلاحات ادبی، در تعریف ادبیات داستانی آمده: «این اصطلاح، کلاً به آن دسته از آثار روایتی منثور اطلاق می‌شود که جنبه‌ی خلاقانه‌ی آنها بر واقعیت غلبه دارد و شامل: قصه، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان می‌شود.» «ادبیات داستانی، هنر و فن ابداع و بازنمایی زندگی بشری از طریق به کارگیری واژگان مکتوب برای آموزش یا دگرگونی آن و یا هر دو می‌باشد.» و ادبیات داستانی به طور کلی در عرف نقد امروز به آثار روایتی تخیلی خلاقه‌ی منثور، در حوزه‌ی نثر داستانی گفته می‌شود. اساس ادبیات داستانی تخیل، و آدم‌ها و حوادث آن ساخته و پرداخته‌ی ذهن نویسنده است و با این وجود، این تخیلات ریشه در واقعیت‌های عینی و ملموس اجتماعی دارند.فهرست مطالب تعریف ادبیات داستانیالف) ادبیات داستانی تفریحیب) ادبیات داستانی تحلیلیتعریف داستانانواع داستانقصهداستان کوتاهانواع داستان کوتاهداستان کوتاه پیرنگ دار:داستان کوتاه بی‌پیرنگ:داستانکداستان بلندرمانتفاوت داستان کوتاه با سایر انواع ادبیات داستانیتفاوت داستان کوتاه و قصهتفاوت داستان کوتاه و داستان بلندتفاوت داستان کوتاه و رمانپیشینه‌ی داستان کوتاه در ادبیات فارسیساختار و عناصر داستان کوتاهطرح(PLOT)موضوعدرون‌مایهشخصیت و شخصیت‌پردازیزاویه دیدانواع زاویه‌ی دید داستانراوی اول شخصراوی سوم شخصروایت نامه‌ایروایت یادداشت‌گونهتک‌گوییپیرنگ داستانصحنهگفت‌و‌گولحنفضازبانزمانمکانحادثهسبکتکنیکفهرست منابع

more_vert مقاله تأثیرپذیری ابن مسکویه از فارابی در مسئله اعتدال و سعادت

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیرپذیری ابن مسکویه از فارابی در مسئله اعتدال و سعادت

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیرپذیری ابن مسکویه از فارابی در مسئله اعتدال و سعادت " مقاله ای است در 17 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فارابی، ابن مسکویه، سعادت، فضیلت، اعتدال طلایی پرداخته شده است چکیده مقاله بعد از عصر ترجمه و توجه مسلمانان به مفاخر فکری و فرهنگی یونانیان یکی از آثاری که مورد اقبال ایشان قرار گرفت کتب اخلاقی ارسطو بود، هر چند که دیدگاههای مابعدالطبیعی و منطق او هم مورد عنایت و توجه مسلمانان قرار گرفت امّا توجه ایشان به آثار اخلاقی ارسطو، با وجود دیدگاههای متنوع دیگری که در این حوزه وجود داشت، محل تأمل و امعان نظر است. در این میان می‌توان مشخصاً از اندیشمندان بنامی نام برد که بخشی از تلاش فکری خود را مصروف بحث اخلاق و فلسفه اخلاق نموده و در میان نظامهای گوناگون فکری در این عرصه توجه‌شان را معطوف ارسطو و نظریه معروف «اعتدال طلایی» وی کرده‌اند؛ فارابی و ابن مسکویه از آن جمله‌اند. فارابی کتاب تحصیل‌السعاده را نوشته و ابن مسکویه کتاب الطهاره و تهذیب‌اخلاق را، و هر دو حکیم در طراحی نظام اخلاقی خویش توجهات ارسطویی را نشانگرند. امّا در این میان، این فارابی است که حلقه اتصال حکمای بعد از خود با اندیشه ارسطویی محسوب می‌شود. در این مقاله سعی شده تا با مقایسه دیدگاه ابن مسکویه با فارابی، آنهم در بخشی از مسائل اخلاق، یعنی نظریه اعتدال، سعادت و فضیلت، تأثیر تحلیل فارابی بر آراء او نشان داده شود و ضمناً وجوه مشترک دو حکیم نیز که عموماً برگرفته از اعتقادات دینی مشترک ایشان است، بازنمایی شود و بدینوسیله به این نتیجه رهنمون می‌شویم که ابن مسکویه هم متأثر از فارابی و هم متأثر از ارسطو است. تأثیر از ارسطو در اصل نظریه اعتدال و تأثیر از فارابی در تحلیل آن نظریه و آموزه‌های دینی مورد اعتقاد اوست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی

ادامه مطلب

closeکتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی

کتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی نوشته‌ی محمود رستمیان، علی بیکی و مرضیه رحیمی، به معرفی و بررسی روش انجام پژوهش کیفی با توجه به منابع مختلف و تجربیات اساتید محترم می‌پردازد تا معلمین در زمینه اجرا و نگارش مشکلی نداشته باشند. در دنیای کنونی، تحقیق و پژوهش از بنیان‌های اصلی پیشرفت در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور هست. در چند سال اخیر در آموزش پروش هر ساله معلمان بسیاری در این زمینه فعالیت داشته‌اند؛ که به‌ عنوان معلم پژوهنده یا اقدام پژوه از آن‌ها نام‌ برده می‌شود. اقدام پژوهشی می‌تواند عامل بسیار محرک و سازنده‌ای در پویایی معلمان باشد و معلمان می‌توانند تجارب خود از این طریق به دیگران انتقال دهند. اقدام پژوهی هم در زمینه رویکردهای پژوهش‌های کیفی و هم کمی انجام می‌گردد. وقتی داده‌های مورد نیاز به صورتی کلامی یا با توجه به تصویر و نمودار ارائه گردد، اقدام پژوهی در دسته روش تحقیق کیفی قرار می‌گیرد. به سبب اینکه تحقیقاتی که در آموزش‌ و پرورش انجام می‌گیرد بیشتر پژوهش‌های کیفی است و با توجه به گستردگی روش‌های پژوهشی و نداشتن تخصص کافی، نیاز است که معلمان حداقل قبل از انجام اقدام پژوهی با روش انجام پژوهش کیفی آشنایی داشته باشد. در بخشی از کتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی (introduction to qualitative method of action research alphabet) می‌خوانیم: اشتراوس و کوروین معتقدند هر وقت نظری را مطرح می‌کنید باید دقیقا مشخص کنید این نظر و ایده‌ی شما از چه طریقی به‌دست‌ آمده است، چه کسی این ایده را مطرح کرده است و فرایند تحلیل آن به چه صورت بوده است. این معیار راهبرد خاصی ندارد. فقط پژوهشگر باید در بخشی که نتایج را ارائه می‌دهد روند و فرایند کار را نشان دهد یعنی مشخص کند اطلاع‌رسان‌ها را به چه طریقی انتخاب کرده است، چرا این اطلاع‌رسان‌ها انتخاب‌ شده‌اند، از چه روشی برای کسب اطلاعات و داده‌ها از این اطلاع‌رسان‌ها استفاده کرده است، چرا از این روش پژوهشی استفاده کرده است و چگونه نتایج حاصل را تحلیل کرده است و چطور نتایج را بازنمایی کرده است؛ یعنی یک نقشه دقیق از اتفاقاتی که افتاده تا یک نتیجه به دست بیاید، ارائه دهد. اطمینان‌پذیری عبارت است از توانایی شناسایی جایی که داده‌های یک مطالعه معین از آن آمده، گردآوری‌ شده و به‌ کار رفته‌اند. اطمینان‌پذیری از طریق آزمون تشخیص کنترل عضو انجام می‌شود. با اجرای یک آزمون تشخیص، مسیر روشن و ثابت بین داده‌ها و کاربرد آن‌ها مشخص می‌گردد. کنترل عضو نیز تکنیکی است که به آن وسیله محقق فرض‌های خود را با یک یا چند نفر از افراد مطلع تحت بررسی کنترل می‌کند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل یکم: مفاهیم فلسفیرئالیسم و ایدئالیسممتافیزیک یا هستی‌شناسیمتافیزیک یا هستی‌شناسی «چه چیز واقعی است؟»معرفت‌شناسیارزش‌شناسیتعریف پارادایمپارادیم اول: اصالت تحصلی یا اثبات‌گرایی و پسا اثبات‌گراییاصول اثبات‌گرایانپارادایم دوم: تفسیریپارادایم سوم: انتقادیپارادایم چهارم: پسا ساختارگرایانتفاوت‌های روش کیفی با روش کمیویژگی شخصیت افراد محقق کیفیفصل دوم: مقدمات روش تحقیقموانع تبدیل مشکل به مسئلهانواع پژوهشانواع پژوهش بر اساس هدفتحقیق بنیادیتحقیق کاربردیتحقیق توسعه‌ایانواع پژوهش بر اساس نیاز داشتن به فرضیهتحقیق اکتشافیتحقیق توصیفیتحقیق آزمایشیراه‌هایی بررسی ابعاد و دلایل بروز مسئلهنمودار استخوان ماهیدیدگاه سیستمیفصل سوم: روش‌های جمع آوری داده‌ها در پژوهش کیفی (مشاهده)روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش کیفیجمع‌آوری اطلاعات از طریق مشاهدهتفاوت مشاهده درروش کمی و کیفیطبقه‌بندی‌های مشاهدهالف- طبقه‌بندی ازنظر فلیکب- مشاهده ازنظر میزان مشارکت محققمشخصه‌های عمده مشاهده مشارکتی از دیدگاه محمد پورعوامل مؤثر بر میزان دقت اطلاعات مشاهده‌شدهنکات مهم برای به حداقل رساندن تفسیر و قضاوت‌های فردیمزایای و معایب روش مشاهدهمزایا روش مشاهدهمعایب روش مشاهدهواکنش آفرینی در محیط براثر مشاهده رفتار در محیط‌های طبیعیراه‌حل هاکاهش یا حذف واکنش آفرینیموارد مشاهده با توجه به هدف پژوهشیادداشت در مشاهدهانواع یادداشت در مشاهدهفصل چهارم: روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش کیفی (مصاحبه)جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبهتعریف مصاحبهانواع مصاحبهالف- انواع مصاحبه ازنظر هدفب-طبقه بندی پاتنج-مصاحبه ازنظر ساختار طبقه‌بندی استر برگد-طبقه بندی مصاحبه ازنظر میزان انعطاف‌پذیری آنسؤالات وقت شروع مصاحبهشرایط لازم برای مصاحبهثبت اطلاعات در مصاحبه‌انواع روش‌های اجرای مصاحبهاصول مصاحبهانواع سؤالات در مصاحبهانواع سؤالات مصاحبه ازنظر کوالویژگی‌های یک مصاحبه‌گر خوبمزایا و معایب مصاحبهچالش‌های مصاحبه و راهکارهای مقابله با آنفصل پنجم: روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش کیفی (تحلیل اسناد)تعریف تحلیل محتواویژگی‌ها تحلیل محتوی کمیتحلیل محتوای کیفیتفاوت تحلیل داده‌های کمی و کیفیتعریف مفاهیم اساسی در تحلیل محتوای کیفیرویکردهای در تحلیل محتوای کیفی و روش‌های مرتبط با آنالف رویکردهای تحلیل محتوای کیفی سیوفانگ شنونب رویکردهای تحلیل محتوای کیفی رویکرد مایرینگفرآیندهای اصلی در تحلیل محتوای کیفیفرآیند تحلیل محتوای کیفی ازنظر کرسولمزایا و نقاط قوت تحلیل محتوانقاط ضعف تحلیل محتواواحد کاربردی در تحلیل محتوامراحل تحلیل محتوای کیفیتحلیل و کدگذاری داده‌های کیفیفصل ششم: قابلیت اطمینان در تحلیل محتوای کیفیاعتبار در تحقیق کیفیمعیار قابلیت اعتماد ازنظر گوبا و لینکلنباورپذیریاطمینان‌پذیری یا اعتمادپذیریتاییدپذیریانتقال‌پذیریشیوه‌های گزارش دهی یا بازنمایی داده‌های کیفیفصل هفتم: نمونه‌گیری در پژوهش کیفیویژگی‌های نمونه‌گیری در پژوهش کمّی و کیفینمونه‌گیری در پژوهش کیفیروش نمونه‌گیری درروش کیفیروش انتخاب افراد درروش کیفیحجم نمونه در تحقیق کیفیفصل هشتم: اخلاق در پژوهشزمینه تاریخینگاه پارادایم‌ها به جایگاه اخلاقعلوم اجتماعی اثبات‌گرا: اخلاق یا خیر اجتماعی؟علوم اجتماعی تفسیری: اصالت انسانعلوم اجتماعی انتقادی: اخلاق و تغییرراهکارهایی برای حفاظت از آزمودنی‌های انسانی در تحقیقفصل نهم: اقدام پژوهیتعریف اقدام پژوهیپیش‌فرض‌ها و شرایط مناسب برای اقدام پژوهیسنت‌های اقدام پژوهیالف- اقدام پژوهی تکنیکیب- اقدام پژوهی عملیج- اقدام پژوهی آزادی‌بخشمقایسه سنت‌های اقدام پژوهیاهداف پژوهش در عمل در آموزش‌وپرورشمراحل و گام‌های اقدام پژوهی ازنظر بازرگانبرنامه‌ریزیاقداممشاهدهبازتابمراحل اقدام پژوهی ازنظر سرمد و همکارانشناسایی مسئله و برنامه‌ریزیاقداممشاهدهبازتاب تحلیل و تعدیل اقداممراحل عمده‌ی پژوهش در عملگام‌های نه‌گانه‌ی پژوهش در عملالگوی گزارش اقدام پژوهی

more_vert کتاب نرم‌افزارهای کد منبع باز کتابداری و اطلاع‌رسانی

ادامه مطلب

closeکتاب نرم‌افزارهای کد منبع باز کتابداری و اطلاع‌رسانی

کتاب نرم‌افزارهای کد منبع باز کتابداری و اطلاع‌رسانی نوشتۀ علی اصغر شریفی نیا و فرشته سپهر، بسیاری از نرم‌افزارهای رایگان کتابخانۀ دیجیتال را معرفی کرده است. امروزه اطلاعات به یک ابزار کلیدی در روابط میان انسان‌ها تبدیل شده است: ابزاری که کلیۀ فعالیت‌های بشر - از ابتدایی‌ترین سطح تا پیچیده‌ترین شکل آن را تحت تأثیر قرار داده است. فناوری‌های نوین اطلاعاتی و تحولات بنیادین در چرخۀ سنتی اطلاعات، بسترهای جدیدی برای تولید و استفاده از اطلاعات پدید آورده‌اند. پیشرفت‌های اخیر در این حوزه همۀ امور را تحت تاثیر خود قرار داده است و کتابخانه‌ها نیز از این امر به دور نبوده‌اند. کتابخانه‌ها می‌کوشند تا دسترسی به اطلاعات و خدمات خود را از طریق همراه شدن با تغییرات فناورانه بهبود بخشند و منابع کتابخانه‌ها روز به روز به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود. بنابراین ضروری است کتابخانه‌ها با استفاده از نرم‌افزارها سطح خدمات خود را ارتقا داده و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای جامع کتابداری و کتابخانه‌های دیجیتالی، منابع خود را از نقاط مختلف برای کاربران‌شان دسترس‌پذیر کنند. نرم‌افزارهای کد منبع باز، انقلابی در صنعت نرم‌افزار هستند. در سال‌های اخیر کوشش‌های فراوانی در جهان برای طراحی و استفاده از نرم‌افزارهای متن باز در حوزۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی آغاز شده و در ابعاد وسیع توسعه یافته است و کتابخانه‌های بسیاری حتی در کشورهای پیشرفته ‌از مزیت‌ها و قابلیت‌های گوناگون این نرم‌افزارها استفاده می‌کنند. گرین‌استون، دی‌اسپیس، های‌لایبرری، ئی‌پرینتس، آوانتی، سی‌دی‌اس‌ور و فدورا از جمله نرم‌افزارهای کد منبع بازی هستند که در این کتاب معرفی شده‌اند. تعریف نرم‌افزارهای رایگان یا کد منبع باز، تاریخچۀ نرم‌افزار کد منبع باز، مزایای استفاده از نرم‌افزارهای متن باز، چالش‌های پنهانی در نرم‌افزارهای کد منبع باز، معایب نرم‌افزارهای منبع باز، مجوزهای نرم‌افزراهای کد منبع باز، نقش کتابداران در توسعۀ نرم‌افزارهای کد منبع‌ باز و غیره نیز از دیگر مباحث ارائه شده در این کتاب است. در بخشی از کتاب نرم‌افزارهای کد منبع باز کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌خوانیم: امکانات و قابلیت‌هایی که گرین استون فراهم می‌کند در تمامی سطوح کاری به طور فوق‌العاده‌ای قابل تغییر هستند. به عنوان نمونه کتابداران و متصدیان اطلاعاتی که قصد دارند مجموعه‌های جدیدی را در مدت زمان محدودی ایجاد کنند می‌تواند از طریق نرم‌افزار مشخص کنند که کدام فرمت نرم‌افزاری، فرمت تصویری یا کدام فرمت ابرداده‌ای موجود باشد. یا اینکه چه نوع نمایه‌های قابل جستجویی ایجاد گردد (مثلا تمام متن)، چه محدودیت زبانی اعمال شود، چه نوع ساختارهای مروری (فهرست مؤلفان، تاریخ، شماره رده‌بندی و غیره) فراهم شود. در حالت پیشرفته‌تر، کاربران می‌توانند بازنمایی آیتم‌های خاص را در رابط کاربر کنترل کنند. تمامی موارد فوق از طریق رابط کتابدار قابل تنظیم است. ویژگی‌‌های دیگری نیز موجود است که در خارج از رابط کاربر قرار دارند. به عنوان نمونه کاربران می‌‌توانند رابط کاربر را به سایر زبان‌های موجود تغییر دهند. چنانچه کتابداران با زبان جاوا اسکریپت آشنا باشند، قادر خواهند بود با ایجاد تغییر یا اضافات در کد برنامه، امکانات و قابلیت‌‌های تورق جدیدی را تعریف کنند و در نهایت با بهره‌‌گیری از زبان ++C می‌‌توانند امکانات جانبی فراوانی را در زمان اجرا ایجاد کنند. فهرست مطالبمقدمهنرم‌افزار کد منبع بازتعریف نرم‌افزارهای رایگان یا کد منبع بازتاریخچه نرم‌افزار کد منبع بازمزایای استفاده از نرم‌افزارهای متن بازمزایا سیستم‌های OSSمشکلات بهره گیری از نرم‌افزارهای متن بازهزینه‌های پنهانی در نرم‌افزار‌های کد منبع بازچالش‌های نرم‌افزار منبع بازمعایب نرم‌افزارهای منبع‌ بازمجوزهای نرم‌افزارهای کد منبع بازپشتیبانی از پروژه‌های نرم‌افزارهای F/OSکاربرد نرم‌افزارهای منبع باز در کتابخانه‌هاتفاوت بین نرم‌افزار تجاری و نرم‌افزار کد منبع بازنرم‌افزارهای کد منبع باز و کتابخانه‌هانرم‌افزار منبع باز و سیستم یکپارچه کتابخانهنقش کتابداران در توسعه نرم‌افزارهای کد منبع بازابردادهدوبلین کورXML یا زبان نشانه‌گذاری توسعه یافتهمودس: استاندارد توصیف ابرداده‌ای شیء گرامتس: ابرداده به عنوان ساختارکاربردهای مهم ابردادهنرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال کد منبع بازنرم‌افزار گرین استوننرم‌افزار کوهانرم‌افزار دی اسپیسنرم‌افزار مای لایبررینرم‌افزار ئی پرینتسنرم‌افزار اوپن بیبلیونرم‌افزار آلفرسکونرم‌افزار آرنونرم‌افزار آوانتینرم‌افزار سی دی اس ورنرم‌افزار امیلدانرم‌افزار اورگریننرم‌افزار فدورانرم‌افزار آی تورنرم‌افزار کیستوننرم‌افزار مای کُ‌رِنرم‌افزار اوپالزنرم‌افزار OJSنرم‌افزار PMBنرم‌افزار رف بیسنرم‌افزار رزروز دایرکتنرم‌افزار تماترسجدول نرم‌افزارهای جامع کد منبع‌بازفهرست منابع و مآخذ

more_vert نرم افزار ویرایش و طراحی تصاویر دیجیتال TwistedBrush Pro Studio

ادامه مطلب

closeنرم افزار ویرایش و طراحی تصاویر دیجیتال TwistedBrush Pro Studio

 نرم افزار ویرایش و طراحی تصاویر دیجیتال - TwistedBrush Pro Studio v24.05 نقاشی با ابزارهای هنری طبیعی، روغن، اکریلیک، پاستل، زغال چوب و ...   امروزه کارهای گرافیکی و اعمال تغییرات بر روی عکس ها و یا ترمیم آن ها به وسیله نرم افزارهای پیشرفته همانند photoshop به امری عادی و آسان تبدیل شده است و کاربران به راحتی می توانند با نصب نرم افزارهای گرافیکی، تغییرات دلخواه را بر روی عکس های خود ایجاد کنند و یا اقدام به ترمیم آن ها نمایند. شرکت های نرم افزاری مختلف دنیا برای حضور در رقابت های نرم افزاری اقدام به ساخت نرم افزاری می نمایند که دارای ابزار و امکانات مختلف به منظور کار بر روی تصاویر می باشد. TwistedBrush Pro Studio محصول شرکت Pixarra، نرم افزار رنگ آمیزی دیجیتالی با مجموعه کاملی از ابزارهای طراحی طبیعی، حالت روغن، پاستیل، زغال چوب و ... است. TwistedBrush در عین سادگی و قدرتمندی برای طراحان حرفه ای، هنوز هم همان سادگی را برای تازه کاران دارد. این نرم افزار دارای یکی از روان ترین و قوی ترین موتورهای موجود در قلم زنی بوده و هنوز هم استفاده از آن بسیار آسان است. این نرم افزار نقاشی دارای ابزار طبیعی و فوق العاده ای برای هنرمندان بدون هیچگونه پیچیدگی می باشد. نتیجه کار این نرم افزار را با کار یکی دیگر از موارد مشابه مقایسه کنید و خود به نادر بودن این نرم افزار در این زمینه پی خواهید برد. به صورتی که نقاشی های رنگ روغن حاصل از کار شما با این نرم افزار به غلظت یک نقاشی واقعی آغشته به رنگ های متنوع بر روی بوم نقاشی خود نمایی خواهد کرد. با خاصیت مخلوط سازی رنگ های گوناگون به صورت خیس تا نیمه خیس و یا در کل خشک شده ترکیب پذیر می باشند و طراحی با گچ، ذغال، مداد رنگی، مداد شمعی و آب رنگ نیز در این مجموعه قابل توجه است. این ویژگی در واقع به کاربران اجازه نقاشی بر روی تصاویر و یا تبدیل عکس مورد نظر به تصویر نقاشی شده را می دهد. تنها کافی است کاربران به وسیله این نرم افزار عکس مورد نظر خود را انتخاب کرده و به وسیله ابزارهای این برنامه تغییرات خود را در قسمت های مختلف عکس اعمال نمایند. آن ها می توانند عکس را به گونه ای تغییر دهند که گویا این تصویر یک نقاشی بوده است. هم چنین به کمک ابزار Image Warp می توانید عکس و تصاویر را به حالت های مختلف تغییر دهید و عکس ها را به تصاویر جذاب خنده دار تبدیل کنید. این نرم افزار دارای بیش از 3000 نوع افکت مختلف برای کار بر روی تصاویر می باشد که در واقع می توان گفت تمامی نیاز های مربوط در این زمینه را برای کاربران رفع خواهد نمود.TwistedBrush Pro Studio بر روی تمامی نسخه های سیستم عامل ویندوز کار می کند و مناسب برای تمامی نواحی هنر دیجیتالی طراحی شده است که عبارتند از رسانه های طبیعی، هنرهای زیبا، ویرایش عکس ها، افزودن متن بر روی عکس، کپی و مشابه سازی عکس ها، تغییر عکس ها به نقاشی های هنری، هنرهای اسطوره ای ماندالا و مانگا حتی با استفاده از ابزار مخصوص، شما قادر به طراحی سه بعدی خواهید بود. این نرم افزار دارای 5000 براش گرافیکی بوده و در همچنین هنرمندان را عاشق قابلیت های خود ساخته است که این قابلیت ها به اختصار لایه بندی ها، رسانه های واقعی، مشابه سازی تصاویر، ردیابی، ماسک ها، جزئیات، فیلترها، ثبت و ضبط متون، تبدیل اسکریپت به فرمت AVI، لوحه نقاشی، اشکال مختلف براش، طرح های نمونه، پشتیبانی از scanner، راهنمای نقاشی، منبع نمایشی تصاویر، لایه های طراحی و بسیاری قابلیت های دیگر ... می باشد. این نرم افزار دارای یکی از روان ترین و قویترین موتورهای موجود در قلم زنی بوده و هنوز هم استفاده از آن بسیار آسان است. قابلیت های کلیدی نرم افزار TwistedBrush Pro Studio:- فضای کاری پیشرفته و در عین حال مرتب و بدون ایجاد سر درگمی در بین جعبه های ابزار- امکان استفاده به عنوان یک دفتر طراحی معمولی و همچنین تغییر صفحات به فرمت های JPEG ،PNG BMP ،TGA ،TIFF ،GIF- داشتن ده ها افکت زیبا و مناسب و محیط ویرایشگر کاملا حرفه ای و ابزارهای مناسب برای Brush- پانل فرمان سریع برای دسترسی سریع به فرمان های جاری- سرعت بالا در بکارگیری- ایجاد یک پس زمینه کاری بصورت یک بوم نقاشی پارچه ای- قابلیت مشاهده و تشکیل مجدد صفحات با استفاده از کاوشگر صفحه- امکان استفاده از 2000 براش گرافیکی و قابلیت انتخاب و نمایش براش های دلخواه در یک قسمت جداگانه- انتخاب رنگ ها به همراه الگوی رنگ ها و خلق تخته رنگ مورد علاقه تان- امکان استفاده از فیلترهای پردازش تصاویر- قابلیت ضبط و بازنمایی مرحله به مرحله کار برای نمایش در فایلی با فرمت Avi به منظور آموزش قدم به قدم- ایجاد لایه های مختلف در یک تصویر برای کارکردن بر روی آن و حتی ویرایش بعد از اتمام به صورت جداگانه بدون دخالت در لایه های دیگر- ادامه صفحات دفتر طراحی تا بیش از 500 صفحه بدون توقف و اتمام و امکان جستجو در صفحات- خلق قلم های مخصوص به خود و ذخیره آنها در مجموعه های طراحی- دارای بیش از 50 قلم طراحی، به همراه شمار زیادی از گزینه ها- ساختن پوشش هایی برای حفاظت کار شما از دست دزدان هنری و جلوگیری از کپی آن به نام دیگران- ذخیره خودکار ماسک ها به همراه صفحات- قابلیتی برای اعمال تغییرات چندگانه به صورت یکباره در تمام نواحی کار مورد نظر- ذخیره خودکار حالت نمایش داده شده و فعال شده ماسک ها برای صفحات- عدم تنظیم شماره صفحات به شماره 1 به هنگام حرکت میان صفحات- قابلیت ترکیب دو یا چند تصویر در یک تصویر مورد نظر برای نقاشی- نمایش نمونه کار و یا مدل نقاشی در کنار پرده نقاشی برای مرجع راهنمایی- قرار دادن Icon برای قابلیت چاپ بر روی نوار منو- پانل فرمان سریع برای دسترسی سریع به فرمان های جاری- ذخیره خودکار ماسک ها به همراه صفحات- ذخیره خودکار حالت نمایش داده شده و فعال شده ماسک ها برای صفحات- کلید Ctrl + Arrow برای Scroll صفحه- عدم تنظیم شماره صفحات به شماره 1 به هنگام حرکت میان صفحات- پاک کردن ماسک با استفاده از منوی File | New- قرار دادن Icon برای قابلیت چاپ بر روی نوار منو