جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی تراژدی ها و روزنامه نگاران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تراژدی ها و روزنامه نگاران

مقاله علمی و پژوهشی" تراژدی ها و روزنامه نگاران " مقاله ای است در 10 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تراژدی ها و روزنامه نگاران، روزنامه نگاری بحران ، مدیریت رسانه و پوشش اخبار اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب تطبیق مکاتب کلاسی سیسم و رمانتیسم اروپا با شعر فارسی

ادامه مطلب

closeکتاب تطبیق مکاتب کلاسی سیسم و رمانتیسم اروپا با شعر فارسی

کتاب تطبیق مکاتب کلاسی سیسم و رمانتیسم اروپا با شعر فارسی اثر ایرج کوشکی، به تحقیق در باب بررسی مکتب‌های کلاسی سیسم و رمانتیسم و سبک‌های ادبی مشرق (ایران) به خصوص سبک خراسانی و عراقی و مقایسه‌ی بین آن‌ها پرداخته است. معمولاً ادبیات را آینه فرهنگ و تمدن یک ملت معرفی می‌کنند، زیرا تمام وجوه مدنیت ملت‌ها در آثار مکتوب آن‌ها جلوه‌گر است. در واقع ادبیات ملی یک قوم در کنار سنت‌های هنری و فنیِ بازمانده از روزگاران پیشین، مجموعه تمدن آن قوم را تشکیل می‌دهد. شاعران و نویسندگان بزرگ با تکیه بر آن چه در روزگار آن‌ها به عنوان ادبیات جریان دارد دست به ابتکارات تازه می‌زنند؛ اعم از ابتکار در زبان، ابتکار در معانی و شیوه بیان و طرح آن‌ها. به مجموعه این ابتکارات مکتب یا سبک ادبی گفته شده است. بحث از مکتب و سبک‌های ادبی و شعری یکی از مباحث دشوار تلقی می‌گردد که تا رسیدن به تکامل نسبی راهی دراز در پیش دارد و «عمری نوح سان باید» که بتوان دیدگاه‌ها و نظریات و مقایسه‌های لازم و کافی را در مورد مکاتب و سبک‌های شعری فارسی و تطبیق آن‌ها با دیگر مکاتب به انجام رساند. سوابق کاربرد واژه‌ی سبک در زبان فارسی از نظر ملک‌الشعرای بهار این گونه نقل شده که اوّلین عبارتی که واژه‌ی سبک در آن بکار رفته مجمع‌الفصحا از رضا قلی خان هدایت بوده است و در زبان اروپایی واژه‌ی سبک از دو دیدگاه بررسی شده است، یکی دیدگاه افلاطونی و دیگری دیدگاه ارسطویی، از دیدگاه افلاطونی سبک کیفیتی است که در بعضی آثار ادبی وجود دارد و در بعضی وجود ندارد. از نظر او سبک به معنی هماهنگی کامل میان الفاظ و اندیشه است. در بخشی از کتاب تطبیق مکاتب کلاسی سیسم و رمانتیسم اروپا با شعر فارسی می‌خوانیم: عاملی که امروز در ادبیات به آن بسیار اهمیت می‌دهند تاثیر اوضاع اجتماعی در ادب و هنر دوران مختلف است. با این پیش‌فرض مطمئناً وضع اجتماعی دوره کلاسی سیسم در پیدایش اصول و قواعد محکم و تغییرناپذیر آن مکتب تاثیر مستقیم داشته. در این دوره در اجتماع سیستم طبقاتی حاکم است و حکومت سلطنتی و قدرتمندی سلطه را در دست دارد. طبق عقاید حاکم بر اجتماع آن روز شاه با حقی که خدا به او داده حاکم مطلق می‌باشد و همه مردم و اموالشان تحت تسلط او هستند. عشق به وطن، مفهوم عشق به پادشاه و فرمانبرداری از او در هم آمیخته و شعاری که در این دوره وجود دارد، این است: «یک قانون، یک دین، یک پادشاه» فهرست مطالبآشنایی با مکتب و سبکزمینه‌های ادبی رنسانساومانیسم و رنسانس در ایتالیااومانیسم و رنسانس در فرانسهادبیات اروپا و مکاتب‌های ادبیمکتب کلاسی سیسم، تعریف و شکل گیری آنویژگیهای مکتب کلاسی سیسموضع اجتماعی دوره کلاسی سیسمسبک کلاسی‌سیسم در سده‌های هفدهم و بنیان‌های فکری آن (عمدتاً در فرانسه)پیدایش اصول کلاسی سیسماصول و قواعد مکتب کلاسی سیسمحقیقت نماییتقلید از قدمااصل عقلوضوح و ایجازآموزنده و خوشایندقانون سه وحدتوحدت زمانوحدت مکانوحدت موضوعچهارمین وحدت (وحدت لحن)«انواع ادبی» سبک کلاسی سیسمحماسهتراژدیتراژدی آندروماک اثر راسینفابلکمدیکمدی خسیس اثر مولیراشعار چوپانی، غنایی، هجایی و غیرهدرآمدی بر سبک خراسانیسبک خراسانیمعانی شعری سبک خراسانی و قالب شعری مهم این دورهمختصّات فکری سبک خراسانیروح حماسیعقلایی بودنبرون گراییواقع گراییپند و اندرزموضوعات شعریمختصّات ادبی (یا زبانی) سبک خراسانیحماسه در سبک خراسانیتقلید از طبیعت در حماسهحقیقت نمایی در حماسهتقلید از قدما در حماسهعقل در حماسهنزاکت ادبی در حماسهوضوح و ایجاز در حماسهآموزندگی و خوشایندی در حماسهقانون سه وحدت در حماسهتراژدی در سبک خراسانیوجوه اختلاف این دو نوع ادبیفابل در سبک خراسانیکمدی در سبک خراسانیاشعار چوپانی، غنایی، هجایی و... در سبک خراسانیمدح در سبک خراسانیتوصیف در سبک خراسانیپند و اندرز و حکمت در سبک خراسانیزهدیات در سبک خراسانیغزل در سبک خراسانیمرثیه در سبک خراسانیطنز در سبک خراسانیمقدمه‌ای بر مکتب رمانتیسمآغاز عصر جدید در ادبیات اروپااز کلاسی‌سیسم تا رمانتیسمعصر روشنگری و رمانتیسماصول مکتب رمانتیسماصول مکتب رمانتیسمآزادیشخصیتهیجان و احساساتکشف و شهودافسون سخن (کلمه)گریز و سیاحتعلاقه به مسیحیت (مذهب)احیای زبانگفتن از خودهنرمندان مشهور رمانتیسمتفاوت دو مکتب کلاسی‌سیسم و رمانتیسممقدمه‌ای بر سبک عراقیتاریخچه سبک عراقیافکار حاکم بر شعر سبک عراقیویژگی‌های منطبق با اندیشه رمانتیسم در سبک عراقیجایگاه رمانتیسم در سبک‌های ادبی ایرانمفهوم شعر غنایینگاهی به سابقه‌ی رمانتیسم در ایرانبازتاب رمانتیسم در عرصه ادبیات منظوم ایران

more_vert کتاب کویر - بیکرانه کویر دکتر علی شریعتی

ادامه مطلب

closeکتاب کویر - بیکرانه کویر دکتر علی شریعتی

گفتاری پیرامون «کویر» اثر دکتر علی شریعتی: شش فصل اول کتاب کویر اثر جاودانه دکتر علی شریعتی بانضمام تحلیل آن توسط نرگس علی مردانی در تاریخ هر کشور به مفاخر و برجستگانی برمی‌خوریم که مایه مباهات و افتخار مردم بوده و محبوبیت آنها سالها پابرجاست. این مفاخر جزئی از فرهنگ و میراث ماندگار آن کشور محسوب می‌شوند و دولت‌ها و مردم می‌کوشند به انحاء مختلف این مواریث را حفظ و به نسل بعد منتقل کنند. ادیبان، شعرا، دانشمندان علوم طبیعی، سیاسیون خوشنام و... به طور یکسان کما بیش نامشان در تاریخ یک کشور ماندگار می‌شود و ماندگاری آثار زندگی آنان بیشتر از طریق انتقال آن به نسل‌های بعدی ممکن است. دکتر علی شریعتی یکی از این مفاخر است که همزمان در چند زمینه و حوزه نامی آشنا و ماندگار در قاموس فرهنگی این کشور از خود بر جای گذاشته است. او نه تنها ادیب و نویسنده‌ای خوش قریحه بلکه ایدئولوگی مذهبی و ملی و از سویی سیاستمداری انقلابی و آزادیخواه بود و از سوی دیگر سخنور و سخنرانی چیره دست و صاحب سبک به شمار می‌رفت. بازشناسی «کویر» و شناساندن دوباره آن به نسل جوان کوششی در جهت تمجید و بزرگداشت این اثر و نگارنده آن است. جنبش‌زایی و حرکت‌آفرینی که مهمترین هدف خالق کویر است تنها این گونه تحقق می‌یابد. فهرست مطالبمقدمهکویر چیست؟بیکرانه کویرکویرکاریزنامه ای به دوستمدوست داشتن برتر از عشق استمعبودهای منتراژدی الهیدر باغ ابسرواتوار

more_vert کتاب بدانیم و بنویسیم: جستاری در تعاریف و مفاهیم داستانی

ادامه مطلب

closeکتاب بدانیم و بنویسیم: جستاری در تعاریف و مفاهیم داستانی

در کتاب «ادبیات داستانی» نویسنده‌ی کتاب، جمال میرصادقی، این اصطلاح را اینگونه تعریف کرده است: «ادبیات داستانی(Fiction) بر آثار منثوری دلالت دارد که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد، غالباً به قصه، داستان کوتاه، رمان و انواع وابسته به آنها «ادبیات داستانی» می‌گویند؛ بنابراین، این اصطلاح ادبی، نمایش‌نامه‌ی منظوم و حماسه و تراژدی و کمدی را در بر نمی‌گیرد، یعنی به منظومه‌های غنایی و بزمی نظیر «ویس و رامین» فخرالدین اسعد گرگانی و «خسرو و شیرین» ابومحمد الیاس نظامی گنجه‌ای و حماسه‌ی «شاهنامه‌ی فردوسی، ادبیات داستانی نمی‌گویند و این آثار در حیطه‌ی ادبیات (Literature)به معنی خاص آن قرار می‌گیرد. ادبیات داستانی فقط معرف آثار داستانی منثور است. و در فرهنگ اصطلاحات ادبی، در تعریف ادبیات داستانی آمده: «این اصطلاح، کلاً به آن دسته از آثار روایتی منثور اطلاق می‌شود که جنبه‌ی خلاقانه‌ی آنها بر واقعیت غلبه دارد و شامل: قصه، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان می‌شود.» «ادبیات داستانی، هنر و فن ابداع و بازنمایی زندگی بشری از طریق به کارگیری واژگان مکتوب برای آموزش یا دگرگونی آن و یا هر دو می‌باشد.» و ادبیات داستانی به طور کلی در عرف نقد امروز به آثار روایتی تخیلی خلاقه‌ی منثور، در حوزه‌ی نثر داستانی گفته می‌شود. اساس ادبیات داستانی تخیل، و آدم‌ها و حوادث آن ساخته و پرداخته‌ی ذهن نویسنده است و با این وجود، این تخیلات ریشه در واقعیت‌های عینی و ملموس اجتماعی دارند.فهرست مطالب تعریف ادبیات داستانیالف) ادبیات داستانی تفریحیب) ادبیات داستانی تحلیلیتعریف داستانانواع داستانقصهداستان کوتاهانواع داستان کوتاهداستان کوتاه پیرنگ دار:داستان کوتاه بی‌پیرنگ:داستانکداستان بلندرمانتفاوت داستان کوتاه با سایر انواع ادبیات داستانیتفاوت داستان کوتاه و قصهتفاوت داستان کوتاه و داستان بلندتفاوت داستان کوتاه و رمانپیشینه‌ی داستان کوتاه در ادبیات فارسیساختار و عناصر داستان کوتاهطرح(PLOT)موضوعدرون‌مایهشخصیت و شخصیت‌پردازیزاویه دیدانواع زاویه‌ی دید داستانراوی اول شخصراوی سوم شخصروایت نامه‌ایروایت یادداشت‌گونهتک‌گوییپیرنگ داستانصحنهگفت‌و‌گولحنفضازبانزمانمکانحادثهسبکتکنیکفهرست منابع

more_vert درباره «نصرت کریمی»

ادامه مطلب

closeدرباره «نصرت کریمی»

درباره «نصرت کریمی» (۱۳۰۳-۱۲ آذر ۱۳۹۸)هنر طنزآمیز ماندگارعبدالرحمن نجل رحیم | عصب‌شناس و مغزپژوهسالی که گذشت، «نصرت کریمی» هنرمندی تمام‌عیار، پس از چند روز ترک بیمارستان برای همیشه ما را ترک کرد. با عباس کیارستمی همداستانم که فیلم «درشکه‌چیِ» نصرت کریمی، اولین و برجسته‌ترین فیلم نئورئالیستی سینمای ایران است. من هم چون کیارستمی مدت‌ها نمی‌دانستم که پسر بازیگوشی که در فیلم ختنه می‌شود، همان بابک کریمی امروز ما، بازیگر و تدوینگر خوب سینما است. راستش فیلم «درشکه‌چی» به‌خاطر همین سکانس درخشان ختنه‌سوران است که سال‌ها در ذهن مغز من پایدار مانده است. طنز تلخ اجتماعی فرهنگی و انسانی فشرده‌شده‌ای در این سکانس گنجانده شده است که نشان می‌دهد چرا نصرت کریمی از کودکی عاشق کارهای چارلی چاپلین بوده و خصوصیات هنر نمایشی کمدی و طنز اجتماعی این هنرمند را در مغز خود به تمرین درآورده و پرورانده است. نصرت کریمی تراژدی نهفته در بطن کمدی اجتماعی را خوب می‌شناسد. نصرت کریمی چه در چهره‌پردازی، چه در بازیگری و کارگردانی تئاتر و سینما، و چه آن‌گاه که به‌اجبار ممنوع‌الکار می‌شود و به صورتک‌سازی مشغول می‌شود، در همه احوال هنرمندی خلاق است. از روی نحوه نگاه انضمامی، جسمانی و این‌دنیایی او به مقوله هنر، می‌توان نظریه‌ای هنری براساس یافته‌های مغزپژوهیِ امروز بنا نهاد. نصرت کریمی پس از سکته مغزی، در یکصدونودمین جلسه سمینارهای مغزپژوهی (مهر ۱۳۸۷) ما از صورتک‌هایی گفت که در سال‌های محرومیت خود از بازیگری و کارگردانی سینما و تئاتر و تلویزیون، ساخته بود. اما او با از دست دادن میدان بینایی طرف چپ، بر اثر سکته و آسیب ناحیه پشتی مغز در نیمکره راست، نحوه برخورد متفاوت و غیرمنتظرانه‌ای داشت. اغلب بیماران برایشان مشکل است که اختلال بینایی در طرف چپ خود را به آسیب نیمکره راست مربوط بدانند. چون ساده‌تر است که هر نوع اختلال بینایی را به چشم مربوط بدانند. ولی جالب این بود که نصرت کریمی اصرار داشت تاکید کند که این عارضه او از جایی در عمق کاسه سرش و از مغزش، ناشی می‌شود و هر بار این موضوع را با طنازی خاص خود به‌نحوی دیگر بیان می‌کرد. این اصرار او، مرا به‌یاد گزارشی از فدریکو فلینی فیلمساز مشهور و مورد علاقه نصرت کریمی می‌اندازد که پس از سکته مغزی مشابه‌ای در نیمکره راست، کاریکاتورهایی (کاری که قبل از فیلمسازی به آن علاقه داشت) پس از سکته مغزی در بیمارستان کشیده بود. او در این کاریکاتورها، اغلب در فضای نیمه چپ، مضامینی طعنه‌آمیز می‌کشید که اشاره‌ای به نقص مغزی در نیمکره راستش داشت. در یکی از ملاقات‌هایی که با نصرت کریمی داشتم او مجسمه نیمرخی از چهره خود را به من هدیه داد. این نیمرخ، بازیگوشی هنرمندانه‌ای ناشی از هشیاری‌اش نسبت به اختلال بینایی یک‌طرفه‌اش بود. یادش گرامی باد...

more_vert کتاب پرستوها در راه اند: بررسی نخستین گرایش های زنانه در ادبیات فارسی و عربی

ادامه مطلب

closeکتاب پرستوها در راه اند: بررسی نخستین گرایش های زنانه در ادبیات فارسی و عربی

کتاب حاضر برای علاقه‌مندان و نویسندگان قصه‌های کودکان و نوجوانان تدوین شده و در آن، فعالیت‌های حوزه‌ نقد ادبیات کودک و نوجوان در فاصله‌ی سال‌های 1358 تا 1377 بررسی می‌شود. در این بررسی، شیوه‌ی کار چنین بوده که پس از جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف و دسته بندی فعالیت‌ها بر اساس سال‌های مورد بررسی، گزارش رویدادهای هر سال به تفکیک در بخش اول کتاب فراهم می‌آید؛ سپس در بخش دوم، فعالیت‌های حوزه‌ی کتاب‌های نظری، جشنواره‌ها و پایان‌نامه‌ها به شکل‌ موضوعی بررسی شده است. دو فصل آخر نیز، به بررسی کمی و آماری نقدها و بررسی کیفی نقدها اختصاص دارد. بخش اصلی این کتاب شامل مرور اتفاقات حوزه‌ی نقد ادبیات کودک و نوجوان در هر سال است. بدین سان، برای هر سال پس از اشاره‌ به مهم‌ترین اخبار فرهنگی، رویدادهای مهم حوزه‌ی ادبیات کودک مجلات تخصصی، مطالب موجود در مجلات ادبی، نشریات عمومی، نشریات کودک و نوجوان و روزنامه‌ها مرور شده است. کتاب‌های تئوری منتشر شده در هر سال و معرفی کتاب‌هایی که بخش‌هایی از آن به ادبیات کودک مرتبط است، در ادامه‌ی مطالب آمده است. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتگفتار اول: بیان مسئله گفتار دوم: اهمیت تحقیقگفتار سوم: سؤال مورد تحقیقگفتار چهارم: تعریف واژگانگفتار پنجم: محدودیت‌هاگفتار ششم: پیشینه‌ی تحقیقگفتار هفتم: روش کار فصل دوم: تحلیل داده‌هاگفتار اول: گذری بر رنسانس در اروپا گفتار دوم: انقلاب صنعتی و تأثیر آن بر ساختار زندگی اروپاگفتار سوم: بورژوازیگفتار چهارم: دموکراسی گفتار پنجم: جایگاه رمان در عصر انقلاب صنعتیفصل سوم: انقلاب مشروطهگفتار اول: علل بروز انقلاب مشروطه در ایرانگفتار دوم: شعر در عصر مشروطهگفتار سوم: انواع رمان‌های اولیه (تاریخی ـ اجتماعی ـ پاورقی)فصل چهارم زن و گرایش‌های زنانهگفتار اول: فمینیسم (مکتب احقاق و حقوق زن)گفتار دوم: مروری بر تاریخ فمینیسم و علل پیدایش آنگفتار سوم: گرایش‌های زنانه در ایران گفتار چهارم: گرایش‌های زنانه در جهان عربفصل پنجم: وضعیت رمان‌نویسان زن ایرانیگفتار اول: ایران میان دو انقلاب گفتار دوم:نخستین زنان رمان‌نویس ایرانیگفتار سوم:مهم‌ترین درون‌مایه‌های رمان‌های نویسندگان زن ایرانیگفتار چهارم: وضعیت کلی رمان‌نویسان زن ایرانی پس از انقلاب اسلامی (1357هـ.ش)گفتار پنجم: گرایش‌های جدید زنانه در رمان‌های پس از انقلابگفتار ششم: مشهورترین رمان‌نویسان زن ایرانیگفتار هفتم: شاعران زن ایرانی میان دو انقلابگفتار هشتم:مهم‌ترین درون‌مایه‌های شعر زنان شاعر معاصر ایرانفصل ششم: مروری بر ادبیات معاصر عربگفتار اول:‌ زنان روشنفکر عرب (نوال السعداوی، می زیاده، و... )گفتار دوم: نخستین رمان‌نویسان زن عربگفتار سوم: مهم‌ترین درون‌مایه‌های رمان‌های نویسندگان زن عربگفتار چهارم: تراژدی فلسطین و تأثیر آن در ادبیات معاصر عربگفتار پنجم:مشهورترین رمان‌نویسان زن فلسطینیگفتار ششم: شعر معاصر عربگفتار هفتم:شاعران بزرگ زن عرب در عصر جدید گفتار هشتم:مهم‌ترین درون مایه‌های شعر زنان معاصر عربفصل هفتم: بررسی تطبیقی گرایش‌های زنانه ایران و عرب در ادبیات معاصر گفتار اول: آزادی زنگفتار دوم: مبارزه با تبعیضگفتار سوم: نقد جامعه‌ی مردسالارگفتار چهارم: نقد خشنونت و جنگگفتار پنجم: ارائه‌ی الگوهای رفتاریگفتار ششم: آرمانگرایی و مداخله در امور سیاسیگفتار هفتم: کوشش در رفع سوءِ تفاهم‌ها در باب زن و مردفصل هشتم: نتیجه‌گیریفهرست منابع و مآخذچکیده‌ی انگلیسی

more_vert کتاب گفت‌وگو با چارلی چاپلین

ادامه مطلب

closeکتاب گفت‌وگو با چارلی چاپلین

در کتاب گفت‌وگو با چارلی چاپلین همراه نوشته‌های کوین جی هایس با شخصیت واقعی چارلی چاپلین، اندیشه‌ها و اعتقادات او آشنا خواهید شد. سر چارلز اسپنسر چاپلین معروف به چارلی چاپلین یکی از مشهورترین بازیگران، کارگردانان و همچنین آهنگساز برجسته هالیوودی‌ست که ۳ بار برنده جایزه اسکار شده است. فیلم‌های چارلی چاپلین (Charlie Chaplin) بیشتر کمدی و صامت هستند. چاپلین یکی از محبوب‌ترین و بزرگترین هنرمندان قرن بیستم و تاریخ سینما است. او هم‌چون شخصیت‌هایی که خلق کرد، ترجیح می‌داد مصاحبه‌کنندگان را با چالشی بزرگ رو‌به‌رو سازد. بیش‌تر اوقات کلام خود را با اشارات و حرکات همراه می‌ساخت و کشف منظور خود را به مصاحبه‌گر که شتابان در حال نوشتن بود واگذار می‌کرد. چارلز چاپلین (Charles Chaplin) در مورد کمدی می‌گوید: در حقیقت، طبیعی‌بودن بزرگ‌ترین لازمه‌ی کمدی است. کمدی باید واقعیت و طبیعت زندگی را بازتاب دهد. من به طور کامل به رئالیسم اعتقاد دارم. چیزهای واقعی برای مردم خیلی سریع‌تر از امور عجیب و غریب و مضحک پذیرفته می‌شود. می‌توانید این‌طور بگویید که کمدی من زندگی واقعی است با کم‌ترین پیچ‌وتاب و اغراق، تا بتواند آن‌چه را که ممکن است در شرایط خاصی وجود داشته باشد، پدید آورد. مردم حقیقت را می‌خواهند. در قلب انسان، به هر دلیلی، عشق به حقیقت وجود دارد. شما باید در کمدی، حقیقت را به آن‌ها بدهید. بازیگری خودانگیخته و طبیعی از هر ده بار، نه بار به حقیقت دست می‌یابد؛ درحالی‌که کار حساب‌شده و از پیش‌تعیین‌شده، اغلب آن را از دست می‌دهد. اما برای هرچیزی وقت و جایی وجود دارد. حتا در کمدی بزن/ بکوب یک نوع هنر وجود دارد. اگر شخصی، یک نفر دیگر را به روشی معین و در زمان درست از نظر روان‌شناختی کتک بزند، بامزه و خنده‌دار می‌شود. اگر یک دقیقه زودتر یا دیرتر این کار را بکند، جذابیت کارش را از دست می‌دهد. باید دلیلی برای ایجاد خنده وجود داشته باشد. به کاربستن یک حقه‌ی غیرمنتظره، که از نظر تماشاگر یک پی‌آمد منطقی جلوه کند، می‌تواند او را سر شوق آورد تا با خوش‌حالی بازیگر را تشویق کند. فهرست مطالبپیش‌گفتاررویدادنگاریطنازترین مرد پرده‌ی سینماویکتور یوبنک / 1915چارلی چاپلین، کمدین خوش‌روماری ای. پورتر، 1915چارلی چاپلین: خواستار بازی در نقش‌های تراژدیمیریام تِیچنِر، 1916در زیر ماسکگریس کینگسلی، 1916در خانه‌ی شیشه‌یی چاپلینمِیبل کاندون، 1916چارلی چاپلین؛چارلز، نه چارلیجولیان جانسون، 1918چارلی چاپلینری دابلیو. فرومن، 1919سرشت هملت‌گونه‌ی چارلی چاپلینبنجامین دو کاسِرِس،1920چارلی چاپلین، فیلسوف یک بعد جدی داردفرانک وریلند،1921امیدواری (چاپلین) برای اقامت طولانی‌تر در انگلستانبی‌نام،1921کاملا درست است، آقای چاپلین!تِد لی برثون، 1923چاپلین به چه می‌اندیشد؟بی‌نام، 1923چارلی چاپلین خجول‌زبان دل می‌گشایدموردانت هال، 1925آینده‌ی سینما: آقای چارلز چاپلینرابرت نیکولز، 1925چاپلین از زبان چاپلینهری کار، 1925چارلز چاپلین: خوش‌آمدگویی به کمدینشمشیر تیز چاپلینرابرت ون کیلدر،1940از فقر تا ثروتفیلیپ کی. شوئر، 1947کنفرانس مطبوعاتی چاپلین درباره‌ی موسیو وردوجورج والاج، 1947چاپلین می‌گوید: این غم‌انگیز است، این منماِلا وینتر/1957زمانه‌ی مدرن ـ پختگی ـ آقای چاپلینبازلی کراثر، 1960پیکره‌شناسی کمدی از نگاه استاد مسلمریچارد مریمن، 1967چاپلین و منتقدهافرانسیس ویندهام، 1967فیلم‌شناسی

more_vert کتاب الگوهای سیستمی 1 (عارضه یابی سیستمی و طراحی اقدامات اهرمی)

ادامه مطلب

closeکتاب الگوهای سیستمی 1 (عارضه یابی سیستمی و طراحی اقدامات اهرمی)

کتاب الگوهای سیستمی 1 (عارضه یابی سیستمی و طراحی اقدامات اهرمی) نوشته‌ی دانیل اچ کیم، در جهت کسب آگاهی در زمینه حل مشکلات، پیشگیری از بروز خطا و مدیریت بهتر و بهره‌بری از نتایج مهم و تاثیرگذار الگوهای سیستمی که از رفتارها، مشکلات و ساختارهای مشابه میان سازمان‌های گوناگون متشکل شده، شکل گرفته است. الگوهای سیستمی (Systems archetypes) که در کتاب حاضر معرفی می‌شود، شما را با ساز و کارهای ساده و پیامدهای پویایی ناشی از آن‌ها آشنا می‌کند. این الگوها با ساز و کارهای ساده، از مطالعات سیستمی متعددی که محققان مختلف برای شناخت ساختارهای سیستمی انجام داده‌اند بدست آمده و به شکل ساده شده ارائه می‌شوند. ساز و کارهای ارائه شده در این کتاب، به نحوی ساده شده ساختارهایی را معرفی می‌کند که پدیده‌های مختلف رایج در اطراف شما را بوجود می‌آورند. پدیده‌هایی مانند رشدهایی که متوقف می‌شود، مناقشاتی که بالا می‌گیرد، چشم و هم چشمی‌هایی که منابع را هدر می‌دهد، مداخلاتی که مانع رشد افراد می‌شود، یا راه حل‌های کوتاه مدتی که ریشه مشکلات را قوی‌تر می‌کند. همه مثال‌های مزبور، پدیده‌های پویایی هستند که ساز و کارهای خاصی آن‌ها را بوجود می‌آورد، فهم این ساز و کارها انسان را برای درک ساختار ایجاد کننده این تحولات و چگونگی مدیریت آن‌ها آماده می‌کند. البته در بررسی و مطالعه الگوهای سیستمی باید توجه داشت که این الگوها، یک بخش ساده شده از ساختارهای پیچیده است. معمولاً در کنار عوامل و اجزائی که در این الگوها منظور شده‌اند، عوامل و ساز و کارهای مکمل دیگری وجود دارند که الگوهای ساده شده را کنترل و مهار می‌کنند. دانیل اچ کیم (Daniel H Kim)، فارغ‌التحصیل مهندسی برق از انستیتو فناوری ماساچوست و دکترای مدیریت از مدرسه مدیریت اسلون همان دانشگاه است. وی به منظور ترویج آموزه‌های تفکر سیستمی و سازمان‌های یادگیرنده، علاوه بر تالیف کتب و مقالات متعدد، اقدامات و افتخارات قابل توجهی در کارنامه خویش دارد. در بخشی از کتاب الگوهای سیستمی 1 (عارضه یابی سیستمی و طراحی اقدامات اهرمی) می‌خوانیم: اگر سعی کنیم جهان را به شکل الگوهای رفتاری مشاهده کنیم، می‌توانیم مشکلاتی از قبیل از کار افتادگی ماشین، دوره‌های رکود فروش و دوره‌های متناوب کاهش سود را پیش‌بینی کرده و اقدامات مقتضی از قبیل برنامه‌های تعمیر و نگهداری، تبلیغات دوره‌ای و افزایش مهارت‌های کاهش هزینه را تعریف کنیم. مدیریت مشکلات در این سطح به ما توانایی پیش بینی روندها و سپس تعریف اقدامات مقتضی را می‌دهد. البته هنوز هم به مشکلات پاسخ می‌دهیم ولی با رفتاری کاملا موثرتر. اگر ما در سطح ساختار سیستمی عمیق شویم، می‌توانیم به مرور علل بروز رفتارها را مشاهده کنیم و پس از آن برای تغییر ساختارها اقدام کنیم. این موضوع، ما را هرچه بیشتر به سوی اقدامات ریشه‌ای به جای اقداماتی که صرفا در اندیشه‌ی رفع نشانه‌های مشکل هستند، سوق می‌دهد. قدرت تفکر سیستمی، از تمرکز روی ساختارهای سیستم، یعنی جایی که بزرگترین اهرم برای حل مشکلات است، به دست می‌آید. رویکرد سیستمی به وسیله ساختار دهی مشکلات با دیدگاهی از بنیان متفاوت، به ما کمک می‌کند تا نوری به مشکلات جاری سازمان بتابانیم. فهرست مطالبپیش‌گفتار1. اعتیادهای سازمانی: شکستن عادات2. حلقه‌های تعادلی با تاخیر: بازی الاکلنگ3. تغییر تدریجی اهداف: ضایعه‌ی قورباغه پخته4. تشدید: پویایی ناامنی5. اصلاحاتی که شکست می‌خورند: روغن‌کاری لولای قژقژی6. رشد و سرمایه‌گذاری پایین: آیا شرکت شما با راکت چوبی بازی می‌کند؟7. محدودیت‌های موفقیت: هنگامی که بهترین زمان تبدیل به بدترین زمان می‌شود8. انتقال فشار: حلقه‌های هلن کلر9. موفقیت برای موفق: پیشگویی راست10. تراژدی منابع مشترک: همه چیز برای یکی و هیچ چیز برای همهتمرین

more_vert شولوخوف؛ نویسنده‌ای انقلابی و راوی جنگ عشق و زمین

ادامه مطلب

closeشولوخوف؛ نویسنده‌ای انقلابی و راوی جنگ عشق و زمین

میخائیل شولوخف از جمله برجسته‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات روسیه به شمار می‌آید که به سبب نگارش رمان‌های کوتاه و بلندش در میان مخاطبان ایرانی و جهانی شهرت فراوانی دارد. رمان «دن آرام» از مشهورترین نوشته‌های شولوخوف است.  

more_vert کتاب ماهیت هرمنوتیک در امور کیفری

ادامه مطلب

closeکتاب ماهیت هرمنوتیک در امور کیفری

سید محمدرضا موسوی فرد در کتاب ماهیت هرمنوتیک در امور کیفری، بر آن است تا علم هرمنوتیک را به‌ عنوان یک روش به‌ صورت کاملاً تخصصی در حوزه حقوق کیفری مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. یکی از علوم جدید و نوینی که ماهیتی فلسفی و روشنی دارد علم تفسیر هرمنوتیکی است که در علوم مختلف همچون علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، علوم اجتماعی، حقوق و... جدیداً کاربرد بسیار فراوانی دارد و اندیشمندان حوزه‌های مختلف نیز بدان توجه خود را معطوف کرده‌اند. در بخشی از کتاب ماهیت هرمنوتیک در امور کیفری (hermeneutic nature in penal affairs) می‌خوانیم: ریشه‌های کلمه‌ی hermeneutics در فعل یونانی "هرمینویین" -hermeneuein نهفته است که عموما به "تأویل کردن" ترجمه می‌شود و صورت اسمی آن "هرمینیا" - hermeneia نیز به "تأویل". کاوش درباره‌ی اصل و منشا این دو کلمه و سه وجه اصلی معنایی آن‌ها، ماهیت تأویل را در علم حقوق به طرز شگفت‌‌آوری روشن می‌کند و در زمینه‌ی بحث کنونی نیز پیش درآمد ارزشمندی است به فهم علم هرمنوتیک. "هرمینویین" و "هرمینیا" به صورت‌های مختلف در شماری از متون بر جای مانده از قدیم دیده می‌شود. ارسطو این موضوع را آن‌قدر ارزشمند دید که رساله‌ی بزرگی را در ارغنون به آن اختصاص داد: رساله باری ارمینیاس {فی‌العباره درباره‌ی تأویل}. این کلمه به صورت اسم در تراژدی ادیپوس درکولونوس و چندین بار نیز در آثار افلاطون می‌آید. در حقیقت، این کلمه در آثار اکثر نویسندگان آشنای قدیم یافت می‌شود، کسانی هم چون گزنفون، پلوتارک، اوریپیدس، اپیکوروس، لوکرسیوس، لونگینوس. مطالعه‌ای در زمینه و متن در هر مورد از استعمال این کلمات برای تعیین تفاوت‌های معنایی می‌توانست بسیار پرثمر باشد؛ اما مطلب حاضر صرفا به این منظور نوشته شده است که به ریشه‌ی مشترک این کلمات با نام هرمس، یکی از خدایان یونانی، توجه داده شود و هم‌چنین سه وجه اصلی معنای آن‌ها خاطر نشان گردد و تا اندازه‌ای نیز بر اهمیت آن، به ویژه برای تأویل، تاکید شود. کلمه‌ی یونانی "هرمایوس"-hermeios اشاره بود به کاهنی که پیشگوی معبد دلفی بود. این کلمه و فعل متداول‌تر "هرمینویین hermeneuein و اسم "هرمینیا" hermeneia به نام خدای پیام‌آور تیزپا، یعنی هرمس، باز می‌گشت که ظاهرا این کلمات از نام او گرفته شدند. نام هرمس به طرز پر معنایی با وظیفه‌ی تبدیل آنچه ورای فهم بشر است به صورتی که فکر و هوش انسان قادر به درک آن است پیوند یافت. و لذا اشکال مختلف این کلمه متضمن به فهم درآوردن چیزی یا موقعیتی است که نامفهوم است. یونانیان کشف زبان و خط را به هرمس نسبت می‌دادند، یعنی دو وسیله‌ای که فهم انسان برای درک معنا و انتقال به دیگران به کار می‌برد. فهرست مطالب مقدمه‌ای بر کتابمدخل/ بخش اول تعریف و اهمیت علم هرمنوتیک در امور کیفریفصل اول اصل، منشا و سه وجه معنای "هرمینویین" و "هرمینیا":گفتار اول "هرمینویین" به معنای "گفتن"گفتار دوم "هرمینویین" به معنای "توضیح دادن"گفتار سوم "هرمینویین" به معنای "ترجمه کردن"فصل دوم شش تعریف جدید از علم هرمنوتیکگفتار اول علم هرمنوتیک به منزله نظریه‌ی تفسیرگفتار دوم علم هرمنوتیک به منزله روش‌شناسی لغویگفتار سوم علم هرمنوتیک به منزله علمِ فهمِ زبانیگفتار چهارم علم هرمنوتیک به منزله مبنای روش شناختی برای علوم انسانیگفتار پنجم علم هرمنوتیک به منزله پدیدارشناسی "دازاین" و پدیدارشناسی فهم وجودیگفتار ششم علم هرمنوتیک به منزله نظام تأویل: بازیابی معنافصل سوم نظریه‌های سه‌گانه فهمگفتار اول عوامل مربوط به متن (متن محوری)گفتار دوم عوامل مربوط به ماتن (مولف‌ محوری)گفتار سوم عوامل مربوط به مخاطب متن (مفسّر محوری)بخش دوم مفهوم ارائه شده توسط هرمنوتیک در بازخوانی متون قوانین کیفریفصل اول در نسبت میان حقوق کیفری و هرمنوتیکگفتار اول مجازات به عنوان یک زبانگفتار دوم اکسپرسیونیسم غیرذاتیگفتار سوم اکسپرسیونیسم ذاتیگفتار چهارم قدرت آموزنده مجازات محضفصل دوم الگو بودن هرمنوتیک کیفری در فهم علم حقوق جزاگفتار اول نظریه ارتباطی (بیانی) مجازاتگفتار دوم تئوری بازدارندگی مجازاتگفتار سوم نظریه آموزش اخلاقی مجازاتگفتار چهارم مجازات شفاهیبخش سوم رویکرد هرمنوتیکی به قوانین جزائی و تفسیر مضیق قوانین کیفریفصل اول پیش‌ فهم‌ها، علائق و انتظارات مفسران حقوق کیفریگفتار اول فهمیدن متن به تفسیر آن موقوف استگفتار دوم تفسیر از نگرش انتقادی نشات می‌گیردفصل دوم مقدّمات و مقوّمات تفسیر متونگفتار اول پیش فهم یا پیش‌ دانسته‌ی مفسر و دور هرمنوتیکیگفتار دوم علایق و انتظارات هدایت‌ کننده‌ی مفسر حقوق جزاگفتار سوم پرسش از تاریخگفتار چهارم ترجمه‌ی معنای متن در افق تاریخی مفسرفصل سوم متون حقوق کیفری، پیش‌ فهم‌ها و پیش‌ فرض‌های مفسرنتیجه‌گیریفهرست منابع فارسی و عربیفهرست منابع انگلیسی

more_vert نکاتی مهم درباره افراد رک گو

ادامه مطلب

closeنکاتی مهم درباره افراد رک گو

رک گوییمردان صراحت بیشتری در سخن گفتن دارند یا زنان ؟کدامیک در هنگام سخن گفتن رک گو ترند؟این ویژگی در زنان بیشتر دیده می شود یا در مردان علل مهم برای بروز این رفتارچیست؟آیا ویژگی مثبتی به شمار می رود یا داشتن این صفت نکته مثبتی در رفتار افراد است یا منفی؟فرقی نمی کند در خانواده باشد یا محل کار یا دانشگاه، به طور کلی اگر افراد بتوانند با صراحت با یکدیگر صحبت کنند، جلوی بسیاری از سوء تفاهم ها گرفته خواهد شد و افراد با اطمینان خاطر بیشتری می توانند نظرات خودشان را بگویند. راه حل جلوگیری از سوءتفاهم‌ها و بی‌احترامی‌ها در گفت‌وگوها، رک گویی یا صراحت است که در ادامه با سوال و جواب های رایج در این باره در حد قابل قبولی درباره آن بحث کرده ایم. 1- تعریف دقیق رک گویی چیست ؟رک گویی یعنی صراحت لهجه و جسارت در بیان حقیقت، نه جسارت در بی احترامی به دیگران. یعنی صراحت بیانی که نفعی برای دیگران داشته باشد و مایه رنجش دیگران نشود. افرادی که به بهانه رک گویی هر آنچه را که به ذهن شان می‌رسد می گویند بی ادبی را با رک گویی اشتباه گرفته اند و نشانه بارزی از عدم اعتماد به نفس و دست کم گرفتن خود را به نمایش می گذارند. ادب و احترام در گفتار از هر چیزی مهم تر است و صراحت و صداقت یعنی روشن گویی و روشنی در گفتار که دور از هر گونه طعنه و منظور خاصی باشد که موجب رنجش نشود. 2- به نظر شما تفاوت رک گویی و رکیک گویی چیست؟بددهانی نشانه ای از ناتوانی آدم ها در خویشتن داری است. رکیک گوها در حقیقت نوعی تخلیه روانی انجام می دهند یعنی در حالات نامطلوب خود جابه جایی انجام داده و آن ها را به صورت واژگان رکیک بروز می دهند. این روزها در میان برخی جوانان رکیک گویی نمادی از صمیمیت است که کم کم به صورت عادت در آمده و به آسیب اجتماعی منجر می شود. 3- آیا تفاوتی از لحاظ جنسیتی در زنان و مردان رک گو وجود دارد؟به نظر می رسد آقایان رک گوتر باشند. به عنوان مثال، اگر عقیده یک مرد را درباره موضوعی بخواهید او راحت تر و با صراحت بیشتری ابراز عقیده می کند در حالی که یک خانم با حاشیه پردازی همان مضمون را بیان می کند که این مطلب را می توان به تفاوت جنسیتی در به کار بردن کلمات مربوط دانست اما از نظر علمی تفاوت فاحشی بین زن و مرد در رک گویی وجود ندارد. 4- رک گویی چه احساسی را در دیگران به وجود می‌آورد؟اگر رک گویی به آسیب روانی منجر شود از شأن و اعتبار شخصیت رک گو می کاهد و روابط اجتماعی او را به خطر می اندازد و نزد دیگران از احترام کمتری برخوردار خواهد شد و نشان می دهد که فرد بر رفتار و هیجانات خود کنترل ندارد و دچار فقدان خویشتنداری و ضعف شخصیتی است که این از عدم بلوغ هیجانی وی حکایت دارد. 5- آیا می توان رک گو بود بدون این که به کسی آسیب زد؟بله، با کنترل زبان و گفتارتان در نظر دیگران پخته تر، باهوش تر، مودب تر و خوش مشرب تر جلوه می کنید و مورد پذیرش و احترام همگان قرار می گیرید. برای این منظور باید مثبت بیندیشید و نیمه پر لیوان را ببینید و طوری رفتار کنید که قادر به انجام امور هستید. باید شکیبایی را تمرین کنید و آستانه تحمل خود را افزایش دهید. سریع از کوره در نروید و در اموری که کنترلی بر آن ها ندارید، بردباری به خرج دهید. باید پیش از سخن گفتن فکر کنید و با خوش زبانی به وقار و شخصیت خود بیفزایید. 6- آیا رک گویی با هوش هم ارتباط دارد؟یکی از ویژگی های اشخاص باهوش توانایی آنان در پیش بینی آینده است؛ بنابراین به راحتی عواقب رک گویی های بی پرده را می توانند درک کنند. 7- آیا کارمندان باید با کارفرمای خود رک باشند؟اگر منظور از رک گویی، صراحت گویی است باید گفت که صادقانه مسائل و مشکلات را در میان گذاشتن، از عواقب نامطلوب جلوگیری می کند و فرد می تواند بدون جبهه گیری و با استفاده از واژگان مناسب، آنچه را که نیاز سازمان است، مطرح کند. 8- رابطه رئیس از نظر میزان رک بودن با کارمندانش چگونه باید باشد؟یکی از مهم ترین ویژگی های مدیران این است که بتوانند نیازهای مجموعه تحت مدیریت شان را به نحو مطلوب بیان کنند تا در پیشبرد هدف ها گام بردارند و صریح بودن روسا در این امر حیاتی است و پرده پوشی یکی از تراژدی های هر سازمانی است. روسا باید کارکنان را در ابراز عقاید خود تشویق کنند تا همکاری جمعی ایجاد شود. سازمان هایی که افراد آن با دیوار نامرئی مواجهند دچار آشوب روانی می شوند و کم کاری و تنش در آن سازمان ریشه می دواند. 9- رک گویی هم انواع دارد؟بله، رک گویی می تواند کلامی یا عملی باشد. البته اگر شخص رک گو درصدد رنجاندن دیگری باشد و از روی قصد و عمد به آن مبادرت ورزد در حقیقت نوعی آسیب روانی به شخص وارد می کند و این عمل معمولا در مواقعی رخ می دهد که شخص درصدد انتقام از دیگری باشد و یا به نوعی حسادت باعث می شود که پرخاشگری خود را در قالب بی پرده گویی نمایان سازد و به شخصیت فرد خدشه وارد کند. منبع: آفتاب

more_vert کتاب هفت چالش: نکته‌ها و تمرین‌هایی برای برقراری ارتباط موثر و مشارکتی

ادامه مطلب

closeکتاب هفت چالش: نکته‌ها و تمرین‌هایی برای برقراری ارتباط موثر و مشارکتی

کتاب هفت چالش: نکته‌ها و تمرین‌هایی برای برقراری ارتباط موثر و مشارکتی نوشتۀ دنیس ریورز، هفت راه را پیش پای شما می‌گذارد که از طریق آن‌ها مکالمات خود را به‌ گونه‌ای هدایت کنید که هم برای شما و هم برای طرف مقابل رضایت‌بخش‌تر باشد. این هفت راه، برگرفته شده از تجارب مدرسان و محققانی است که در حوزه ارتباطات فعالیت می‌کنند. هر چند که این هفت مهارت دربرگیرندۀ همۀ آنچه که یک فرد باید برای صحبت کردن، گوش‌ دادن و رفع تضادها بداند نیست؛ دنیس ریورز (Dennis Rivers) بر این اعتقاد است که این مهارت‌ها بخش عمده‌ای از ضروریات را دربرمی‌گیرند و لذا نقطه شروع خوبی محسوب می‌شوند. حوزۀ ارتباطات بین فردی از عارضه‌ای رنج می‌برد که نویسنده نام آن را «دردسر غنا» گذاشته است. این حوزه از نظر توصیه‌ و نصیحت غنی است ولی فکر نمی‌کنم فردی پیدا شود که بتواند همۀ آن‌ها را به ‌کار بندد. بنابراین آنچه در پس همۀ این توصیه‌ها و نصایح مطرح است مسئله اولویت‌هاست: چه موضوعی از همه مهم‌تر است و باید در کانون توجه قرار گیرد؟ چه اقداماتی بیشترین تأثیر مثبت را روی زندگی افراد خواهد داشت؟ کتاب هفت چالش (The seven challenges) حاصل تلاش نویسنده برای پاسخگویی به این سؤالات است. هدف دنیس ریورز در وحله نخست گردآوری نکاتی است که به تأیید بسیاری از صاحب‌نظران دربرگیرندۀ مهم‌ترین اصول ارتباطات بین‌فردی است. در وحله بعد می‌خواهد این اصول را به ‌گونه‌ای بیان کند که هم آسان به خاطر سپرده شوند و هم در کنار هم قرار دادن و به ‌کار بستن آن‌ها راحت باشد. عمدۀ مطالبی که در این کتاب به آن‌ها اشاره می‌شود، سال‌هاست که بر همگان آشکار است اما این بدان معنا نیست که همگان قادر به بهره بردن از آن‌ها بوده‌اند. این کتاب تلاشی است برای پرکردن خلأ میان آنچه می‌دانیم و آنچه انجام می‌دهیم. دنیس ریورز در این کتاب به هفت مهارت قوی، ثمربخش و چالشی اشاره خواهد کرد. این هفت گام، گام‌هایی بوده‌اند که به خود نویسنده در امر برقراری ارتباط با دیگران کمک کرده‌اند و خلأهایی که در روابط خانوادگی‌اش ایجاد شده بود را پر کرده‌اند. از ‌آن ‌جا که یک مکالمه، حاصل ایفای نقش هر دو طرف است، چنانچه شما تغییری مثبت را در نحوه گوش‌ دادن و صحبت کردن خود اعمال کنید، می‌توانید «دست‌ تنها» کیفیت مکالمات خود را تغییر دهید. اقدامات شرح‌ داده‌ شده در این کتاب، هفت مثال از تغییراتی است که همیشه به دنبال آن بوده‌ایم. در بخشی از کتاب هفت چالش می‌خوانیم: ممکن است اتفاقات خیلی بدی بیافتد. در طی سال‌های اخیر تراژدی‌های متعددی به وقوع پیوسته که نشان می‌دهند مکالمات خشن، زورگویانه و نامطبوع تا چه حد می‌توانند فاجعه‌بار باشند. در سایت عملیاتی فضاپیمای چلنجر یکی از مهندسان به مدیران هشدار داد که هوای سرد، ممکن است باعت نقص عملکرد بعضی قسمت‌های موشک شود ولی مسئولین با «بی‌تفاوتی» از کنار این امر گذشتند و چهار فضا‌نورد جان‌شان را بر اثر فاجعه چلنجر از دست دادند. یک هواپیمای مسافربری حین برخواستن از زمین سقوط کرد و تمام سرنشینانش کشته شدند چون خلبان این هواپیما، کمک خود را به‌ زور وادار کرده بود که علی‌رغم یخ‌زدگی بال‌ها، هواپیما را به پرواز در بیاورد. و همچنین یکی از ماجراهای تکراری که همه‌روزه در آمریکا شاهد آن هستیم این است که نوجوانانی که در مدرسه مورد تحقیر قرار گرفته‌اند به مدرسه برمی‌گردند و همکلاسی‌ها و معلمان‌شان را به قتل می‌رسانند. این موارد و مواردی از این دست آشکارا به ما می‌گویند به نفع خودمان است که راجع ‌به نیات مطبوع و مطلوب محاوره‌ها بیشتر بدانیم. اگر می‌بینید که خودتان در تعاملات روزمره و برای رسیدن به مقاصد خود به‌ کرّات از روش‌ها و رفتارهایی مشابه آنچه در مثال‌های فوق بدان اشاره شد استفاده می‌کنید و یا در تعامل با افرادی هستید که اینگونه رفتار می‌کنند، بهتر است با یک متخصص یا مشاور مشورت کنید. فهرست مطالبمقدمه و کلیات: پیدایش کتاب حاضر، جستجو به دنبال چالش‌های هفتگانه ‌و فایدۀ سبک مشارکتی در گوش‌ دادن و صحبت کردنچالش اول: گوش ‌دادن با دقت و حساسیت بیشترتمرین 1 1: گوش دادن فعالتمرین 2 1: درس گرفتن از گذشته با ابزارهای حالچالش دوم: توضیح مقصودتان و دعوت از دیگران برای موافقتتمرین 1 2: توضیح دادن نوع محاورۀ مورد تمایل‌تانتمرین 2 2: بررسی و شناخت نیات و مقاصد مسئله‌ساز در محاوره‌هاچالش سوم: ابراز عقاید به‌ گونه‌ای شفاف و کاملتمرین 3: بررسی پیام‌های پنجگانهگفتار 1 3: بیان آنچه در دل داریدگفتار2 3: مشاوره با دوستان و پیام‌های پنجگانهچالش چهارم: تبدیل گله‌ها و انتقادات به درخواست و خواهشتمرین 1 4: کار بر روی موقعیت‌های گوناگون در زندگی‌تانگفتار و تمرین 2 4: رها کردن ترسگفتار و تمرین 2 4: (ادامه)گفتار و تمرین3 4: 10 توصیه ضروری برای ارتباط مشارکتیگفتار و تمرین 3 4: (ادامه)چالش پنجم: پرسیدن سؤالات بازتر و خلاق‌تربخش اول: پرسیدن سؤالات بازترتمرین 1 5: استفاده از سؤالات برای نیل به اهدافتمرین 2 5: تبدیل سؤالات بله یا خیریبخش دوم: پرسیدن سؤالات خلاق‌ترتمرین 3 5: تقویت خزانۀ سؤالات خلاقگفتار 1 5: سؤالات بنیادین برای موقعیت‌های بحرانیچالش ششم: بیان سپاس قدردانیقدرت تشکر و قدردانیبررسی بعد عمیق‌تر قدردانیتمرین 1 6: اتفاقاتی که باید به خاطر آنها شکرگزار بودبررسی سه بخش قدردانیتمرین 2 6چالش هفتم: تمرکز بر یادگیری: اعمال مبتنی بر شش چالش قبل را تبدیل به بخشی از کارهای روزمره خود کنید.گفتار 1 7: در باب قدرت ارتباطاتگفتار 2 7: در باب قدرت ارتباطاتگفتار 3 7: در باب قدرت ارتباطات

more_vert ماساکی کوبا یاشی؛ کارگردانی صلح جو با ایده عشق به بشریت

ادامه مطلب

closeماساکی کوبا یاشی؛ کارگردانی صلح جو با ایده عشق به بشریت

 ماساکی کوبایاشی یکی از کارگردانان برجسته و غول سینمای ژاپن محسوب می‌شد که با خلق شاهکارهایی چون هاراکیری، شورش سامورایی و سه گانه‌ وضعیت بشری به شهرت رسید، او توانست ۲ بار در ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ میلادی به خاطر کارگردانی فیلم هاراکیری و کوایدان در فستیوال کن برنده جایزه هیات داوران شود.  

more_vert چگونه با بحران‌‌های مالی در خانواده کنار بیایید؟

ادامه مطلب

closeچگونه با بحران‌‌های مالی در خانواده کنار بیایید؟

از دست دادن شغل، از کار بیکار شدن، اخراج شدن، مشکلات حقوقی و ...، در یک لحظه هر کدام از این حوادث ناگهانی می‌توانند برنامه‌های مالی‌تان را در هم بکوبند. البته همه‌ی این حوادث شاید همزمان بر سر کسی خراب نشوند اما معمولا یکی پس از دیگری وارد می‌شوند! متاسفانه زندگی پُر از ناامیدی، فرسودگی و غافلگیری است. پس وقتی اخراج شدید چه باید بکنید؟ چطور باید عزم‌تان را جزم کنید و از این مسیر که پُر از شکست‌ها و کمبودهای مالی است عبور کنید؟ 10 درصد، اتفاقی است که می‌افتد و 90 درصد، واکنشی است که شما نشان می‌دهید. فراموش نکنید که در چنین شرایطی، شما حساس‌تر و آسیب پذیرتر می‌شوید و چشم اندازهای‌تان ممکن است مه آلود و ناامید کننده شوند. اگر به عنوان یک زوج نتوانید با احتیاط و دقت، شرایط را پردازش و رفتار کنید، ممکن است شکست‌های بدتری روی بدهند. 12 راهکار عملی برای زوج‌هایی که دچار بحران مالی شده‌اند 1. شفاف گفتگو کنید، ارتباط برقرار کنید و هدف تعیین کنید مشکلات مالی، پرسش‌های زیادی به همراه دارند: حالا چکار کنیم؟ قبض‌ها را چطور پرداخت کنیم؟ اگر فلان اتفاق بیفتد چطور؟ وقتی این سوال‌ها مدام در ذهن‌تان می‌چرخند، با همسرتان گفتگو کنید. هدف و مسیری را مشخص کنید که هر دوی شما آن را دنبال کنید و به جلو بروید. توافق کنید که با هم حرکت کنید، نه تنهایی. 2. با کمک همدیگر، مهمترین‌ها را مشخص کنید چه چیزهایی برای‌تان از همه مهمتر است؟ به چه افرادی در اطراف خود نیاز دارید؟ چه چیزی هست که اگر آن را از دست بدهید، شرایط بدتر خواهد شد؟ این چیزها را یادداشت کرده و لیست کنید. مثلا، غذا، خانه، مدرسه‌ی بچه‌ها،...، اولین هزینه را به آیتم شماره‌ی یک اختصاص بدهید که از همه مهمتر است. به ترتیب طبق لیست‌تان پیش بروید و اهمیتی به حرف دیگران که می‌گویند برای چه چیزهایی باید پول پرداخت کنید ندهید. اگر بودجه بندی نکرده‌اید، باید هر چه زودتر این کار را انجام دهید. 3. باید در شرایط «تلاش برای بقا» قرار بگیرید تمام هزینه‌ها را باید صرفا محدود به ملزومات کنید. پیشنهاد می‌کنیم نیازهای‌تان را لیست کنید و سپس نیمی از آنها را از لیست حذف کنید، چون باید از دلارتان، بیشترین استفاده‌ی ممکن را بکنید. هر چند ممکن است احساس کنید زندگی‌تان کاملا از کنترل شما خراج شده اما این، تنها بخشی است که می‌توانید کنترلش کنید. هدفمند و با دقت پول خرج کنید، شاید هم زمان خوبی برای فروختن چیزهایی باشد که واقعا دیگر نیازی به آنها ندارید و فقط دور و برتان را شلوغ کرده‌اند. 4. هیجانات و احساسات خود را بشناسید با احساسات زیادی در این شرایط روبرو خواهید شد؛ از تلخی و ناکامی گرفته تا احساس گناه و فرسودگی. این احساسات بر رابطه‌ی شما با همسر و فرزندان‌تان نیز تاثیر گذاشته و به اقوام و دوستان و حتی ایمان شما هم خواهند رسید! وقتی در مورد احساسات خود حرف می‌زنید حتما جملات خود را با «من احساس می‌کنم» شروع کنید تا تاثیر تهاجمی بر دیگران نداشته باشند و آنها هم موضع دفاعی نگیرند. 5. کسی را سرزنش نکنید در این موقعیت، هر چند خیلی چیزها آسیب دیده، اما زمان آن نیست که به دنبال مقصر بگردید. این کار فقط اطرافیان‌تان را از شما دور می‌کند. اگر اجازه دهید خشم‌تان همه جا بروز کند، بیشتر آسیب زننده خواهد بود تا راه گشا. حتما زمان‌هایی پیدا خواهید کرد که افکارتان را بازتاب دهید و ابراز کنید، اما در بحبوحه‌ی این بحران و آشوب اگر وارد بازی ِ «تقصیر کی بود؟» شوید، بیشتر لطمه خواهید خورد. 6. کمک را بپذیرید پذیرفتن کمک برای خیلی‌ها سخت است آنهم به یک دلیل: غرور. شاید هم کمک دریافت نکردن، بخشی از شعارهای شخصی شما باشد و تا کنون همیشه اهل بخشش و کمک به نیازمندان بوده‌اید، اما حالا که مشکلاتی پیش آمده و شما در موقعیت ِ نیاز داشتن قرار گرفته‌اید، چه ایرادی دارد که کمک بگیرید. گاهی به تنهایی ایستادن در مقابل مشکلات از توان انسان خارج می‌شود و در این زمان، به خاطر غرور، رد کردن کمک دیگران نوعی خودخواهی محسوب می‌‌شود. 7. فشارها را به حداقل برسانید اگر اجازه دهید، نگرانی و استرس می‌تواند کاملا نابودتان کند. زمانی را در روز به کسب انرژی و کارهایی که آرام‌تان می‌کند اختصاص دهید. دور کردن نگرانی‌ها تا حد ممکن و حفظ آرامش و خونسردی، کمک‌تان می‌کند تا کمی از بار فشاری که روی شما و خانواده‌تان است کم شود. 8. به خداوند توکل کنید وقتی صخره‌ای بزرگ در مسیرتان ایستاده، چنین توصیه‌ای ممکن است کاربردی به نظر نرسد، اما شما به نیایش‌های همیشگی خود ادامه دهید و حضور خداوند را فراموش نکنید. با اطمینان و دلگرمی که به منبع قدرت دارید، تحمل مشکلات برای‌تان ساده‌تر خواهد شد. 9. داشته‌های‌تان را بشمارید درست است که همه چیز بد و وحشتناک شده اما هنوز هم چیزهای زیادی در اطراف خود دارید که نعمت محسوب می‌شوند، اینطور نیست؟ فقط روی مشکلات تمرکز کردن و صرفا کمبودها را دیدن، تنها شما را افسرده می‌کند. یادتان نرود که در هر گوشه‌ای از زندگی‌تان نعمت‌هایی دارید، فقط باید خوب نگاه کنید. 10. از رویاپردازی نترسید اگر کارتان را از دست داده‌اید، فرصت بسیار خوبی برای رویا پردازی است! از خود بپرسید دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ همیشه دل‌تان می‌خواسته چه کار بکنید؟ این بحران ممکن است فرصتی در خود پنهان داشته باشد. به جلو نگاه کنید و جهت یابی کنید. شاید دقیقا وقت آن باشد که یک سرگمی را به کسب و کار تبدیل کنید یا حتی راه جدید پول درآوردن را تجربه کنید. فقط باید سوال‌های درستی مطرح کنید و هوشمندانه حرکت کنید تا ریسک‌ها را به حداقل برسانید. 11. همه چیز را یادداشت کنید این موقعیت و شرایط پیش آمده ممکن است نقطه‌ی عطفی در زندگی شما باشد. یادداشت کردن به شما کمک می‌کند تمام درس‌های مهمی را که مدرسه‌ی زندگی سعی دارد به شما بیاموزد فرا بگیرید و فراموش نکنید. وقتی در این امتحانات پیروز شدید، دوست ندارید به گذشته نگاهی بکنید و با مرور وقایعی که پشت سر گذاشتید و اینکه چگونه موانع را یکی یکی از سر راه خود برداشتید، به توانایی‌های خود ببالید و درس‌های بعدی را یاد بگیرید؟ 12. خودتان را کنترل کنید شاید وسوسه شوید پاها را روی هم بیندازید و بگویید: دیگر هیچ چیزی برایم مهم نیست! طلبکارهای‌تان هم دقیقا همین را می‌خواهند تا اقدامات دلخواه‌شان را انجام دهند. یادتان باشد مجبور نیستید جواب همه‌ی تلفن‌ها را بدهید. هر کاری که می‌کنید حتما با رد کردن پیشنهاد قرض گرفتن‌های بیشتر و بیشتر، سعی کنید چرخه‌ی بدهی‌ها را بشکنید. وام و قرض گرفتن راه حل شما در این شرایط نیست. لطفا آدم خوبی نباشید که تنها بدی‌اش این است که تصمیم‌های مالی بدی می‌گیرد! یادتان باشد فقط این شما نیستید که در بحرانید، همسر و فرزندان‌تان هم با شما هستند و هر تصمیمی که می‌گیرید مستقیما روی آنها نیز تاثیر دارد. هر چند یک سری از تراژدی‌های مالی می‌توانند بینهایت دشوار باشند، اما واکنشی که شما در این زمان نشان می‌دهید، تا حدود بسیار زیادی تعیین کننده‌ی راه حل در این موقعیت است. منبع: برترین ها

more_vert راز داشتن آرامش ابدی

ادامه مطلب

closeراز داشتن آرامش ابدی

وقتی کسی برای کمک مالی از شما تقاضا می‌کند، می‌توانید با مهربانی به این تقاضا پاسخ دهید. مشخص است که زمان‌هایی هست که نمی‌توانید نیاز طرف‌مقابل را برآورده کنیم اما وقتی هم وسیله لازم برای برآوردن نیاز او را نداریم، «نه» گفتن با مهربانی بهترین انتخاب است. من هم مثل خیلی آدم‌های دیگر، سالهای زیادی از زندگی‌ام را نفهمیده بودم که آرامش درونی یک انتخاب است. مطمئن نیستم چه فکر می‌کردم. شاید باور نداشتم که کسی بتواند یک آرامش درونی ماندگار داشته باشد. می‌دانستم که احساس آرامش خودم همیشه موقت بوده است. زندگی من فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. موقعیت‌های سخت زیادی برایم پیش آمده بود که باید با آنها کنار می‌آمدم. فکر می‌کنم باور داشتم که آرامش درونی را فقط قدیس‌ها و راهب‌ها می‌توانند به دست آورند، یا آنهایی که زندگی تارک دنیا را انتخاب می‌کنند که لازم نیست با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم کنند. در دنیای خودم سردرگم بودم و نمی‌دانستم وقتی همیشه مشکلی در زندگی‌ خودم یا آنهایی که دوستشان دارم وجود دارد، چطور می‌توانم به آرامش برسم. درواقع، تصورم این بود که دنیا سراسر چیزهای منفی است که در روزنامه‌ها می‌خوانم، در تلویزیون می‌بینم و از دیگران می‌شنوم. اینها چیزهایی هستند که احساسات شما را درگیر می‌کنند - اخبار زن گمشده‌ای که به قتل رسیده، تراژدی بچه‌ای که توسط یک راننده مست کشته شده، تعداد آدم‌های بی‌خانمان، سونامی که جان هزاران نفر را می‌گیرد و … بعد ماجراهایی که به خانه خودم نزدیک‌ترند -- شوهر دوستم که به سرطان مبتلا شده و پزشک‌ها گفته‌اند تا سه ماه دیگر بیشتر زنده نیست، پدرم که دچار فراموشی شده، ازدواج دوستم که در حال فروپاشی است، همه اتفاقاتی که قلبم را جریحه‌دار می‌کنند. در زندگی شخصی‌‌ام هم، احساساتم با کنترلی که حس می‌کردم روی شادی و خوشبختی‌ام دارم، بالا و پایین می‌رفت. حس عروسک خیمه‌شب‌بازی را داشتم و بارها و بارها از خودم می‌پرسیدم، «چطور وقتی احساساتم بالا و پایین می‌رود، می‌توانم آرامش قلبی داشته باشم؟» وقتی به عقب نگاه می‌کنم، می‌دانم که باور داشتم که احساساتم مهم‌اند. از اینها گذشته، آیا احساسی بودن بخش مهمی از زنده بودن نیست؟ احساسات به من حس واقعی بودن می‌دادند و باعث می‌شدند بتوانم با دیگران همدردی کنم. اما در عمق وجود خودم، بیشتر وقت‌ها احساس خوبی نداشتم. دلم می‌خواست آنقدر احساسی نباشم. دلم می‌خواست از همه مشکلات زندگی‌ام خلاص شوم، به عصبانیت‌ها و حرف‌های دیگران واکنش ندهم و در قلبم آرامش داشته باشم. نیاز شدیدی بود برای تغییر دادن وضعیت یا متوقف کردن چرخه منفی اتفاقات که به نظر می‌رسید کنترل روابط و زندگی من را در دست گرفته است. باور دارم که این تصمیم بود که مدام در ذهن و قلبم چرخ می‌خورد و جستجوی معنوی من را پیش برد و کمکم کرد باوجود همه مشکلاتی که در زندگی‌ام بود، یک روش زندگی آرامش‌بخش‌تر کشف کنم. می‌دانستم که همانطور که ماه‌ها و سالها پیش می‌روند، در تصمیمم برای تغییر روش زندگی‌ام مصمم‌تر می‌شدم. چند سال پیش بود که بالاخره توانستم به آرامش درونی برسم که با تغییر احساساتم یا مشکلاتم در زندگی تغییر نکند. می‌دانم که مجموعه‌ای از تغییرات بود که من را به آنجا رساند. تغییراتی مثل … باور اینکه دیگران دوستمان دارندبا درک اینکه اتفاقات منفی دوران کودکی باعث می‌شود احساس کنیم کسی دوستمان ندارد و اعتماد‌به‌نفسمان پایین بیاید، سعی کردم حقیقت را درمورد خودم کشف کنم. این چیزی نبود که باور داشتم درست است! باور اینکه دیگران دوستمان دارند از شناختن خودمان سرچشمه می‌گیرد، از قضاوت نکردن خودمان یا دیگران بخاطر اشتباهاتی که مرتکب می‌شویم و از تفکرات هر روز که باعث می‌شود عشقی بدون‌شرط برای چیزی بزرگتر از خودمان احساس کنیم. کنترل و تغییر افکارمانیک زمانی باور داشتم که هیچ کنترلی روی فکرهایم ندارم، چون هیچوقت فکر نمی‌کردم که افکار را می‌توان تغییر داد. بعد شروع کردم به متمرکز شدن بیشتر روی افکارم و متوجه شدم بیشتر چیزهایی که به آن فکر می‌کنم احساس واقعی‌ام نبودند. فقط با توجه کردن به فکرها می‌توانیم ببینیم که خیلی از آنها مبتنی بر ترس یا قضاوت هستند.و چون بدون هیچ مقاومتی می‌آیند و می‌روند، بیشتر ما به صورت ناخودآگاه در طول زندگی‌هایمان دچار مشکل می‌شویم چون باور داریم که ما همان فکرهایمان هستیم. وقتی پدیدار می‌شوند یا غیب می‌شوند اصلاً به آنها نگاه نمی‌کنیم یا دربرابرشان مقاومت نمی‌کنیم. با قبول کردن آنها، به آنها اجازه می‌دهیم اعتقادات و باورهایمان درمورد خودمان و زندگی‌مان را شکل دهند. وقتی شروع به تشخیص آنها کنید، می‌توانید تغییرشان دهید. وقتی ببینید افکارتان تا چه اندازه با احساس واقعی شما متفاوت هستند، می‌توانید فکر دیگری را جایگزین آن در ذهنتان کنید. مهربان بودنبا دیدن و حس کردن مهربانی دیگران، می‌فهمیم که تا چه اندازه این مهربانی‌ها در زندگی روزمره مهم هستند. در برخورد با تماس‌های تلفنی مسئله‌ساز، مثل فردی عصبانی که آنطرف خط است، می‌توانیم تصمیم بگیریم که مهربان باشیم. وقتی دوستی از شما می‌خواهد در کاری کمکش کنید، می‌توانید تصمیم بگیرید که به مهربانانه‌ترین صورت ممکن به او پاسخ دهید. وقتی کسی برای کمک مالی از شما تقاضا می‌کند، می‌توانید با مهربانی به این تقاضا پاسخ دهید. مشخص است که زمان‌هایی هست که نمی‌توانید نیاز طرف‌مقابل را برآورده کنیم اما وقتی هم وسیله لازم برای برآوردن نیاز او را نداریم، «نه» گفتن با مهربانی بهترین انتخاب است. گاهی‌اوقات رد کردن مهربانانه برای کمک کردن برای رشد فردی دیگران بسیار مهم است و به آنها این امکان را می‌دهد که درس‌های مهمی برای زندگی‌شان بگیرند. وقتی کسی درمورد کسی که می‌شناسیم غیبت می‌کند، می‌توانیم با سکوت مهربان باشیم و وارد شدن به بحث آنها را نپذیریم. با انتخاب مهربانی، اجازه می‌دهیم که انرژی مثبت از ما به دیگران هم سرایت کند و از نزدیک شدن انرژی منفی به ما جلوگیری می‌کند. به این ترتیب، ارتباطی با نفس والای خود برقرار می‌کنیم و می‌فهمیم که مهربان بودن واقعاً تا چه انداز ه خوب است. وارد کردن تمرین پذیرش به زندگی روزانهشاید رمز احساس آرامش واقعی این است که بتوانید آنچه که هست را بپذیرید. پذیرش یعنی صدای نفستان را شنیده و آن را رد کنید. اینکه بدانید تنها کسی که می‌توانید تغییر دهید خودتان هستید کمکتان می‌کند اینکار را انجام دهید. به محض اینکه به این فکر کنید که چیزی سر جایش نیست، یا چیزی آنطور که باید باشد نیست، یا درمورد یک موقعیت خاص یا یک فرد منتقدانه رفتار می‌کنیم، می‌فهمیم که نتوانسته‌ایم آنچه که هست را همانطور بپذیریم و خواسته‌ایم روی چیزی که بیرون از ما است کنترل داشته باشیم. این دنیا پر از انرژی‌های منفی و دیوانگی‌هاست اما همه ما می‌توانیم یاد بگیریم چطور با آرامش درونی زندگی کنیم. این زمانی اتفاق می‌افتد که نسبت به خودتان و آنچه که هستید آگاه‌تر شوید، بدانید که کسانی هستند که دوستتان دارند، افکارتان را تغییر دهید، مهربانی کردن را تمرین کنید و همه چیز را همانطور که هست بپذیرید. وقتی عشقی بدون قید و شرط قلبتان را پر کند، می‌پذیرید که نمی‌توانید به عقب برگردید و چیزهایی که الان دارید را نادیده نمی‌گیرید و قدر آرامشی که الان پیدا کرده‌اید را می‌فهمید. آخر اینکه، به آرامش قلبی دست پیدا می‌کنید که با وجود همه مشکلات و سختی‌های زندگی، بر جا می‌ماند. منبع: مردمان

more_vert ایرج زهری؛ منتقد تئاتر و مترجم نمایشنامه‌های فاخر ادبی

ادامه مطلب

closeایرج زهری؛ منتقد تئاتر و مترجم نمایشنامه‌های فاخر ادبی

 ایرج زهری با اینکه شاید در میان نسل‌های جدیدتر علاقه‌مند به کتابخوانی مهجور واقع شده‌باشد اما از مشهورترین مترجمان و مدرسان تئاتر در عرصه جهانی به شمار می‌رود که همکاری با برجسته‌ترین ادیبان و نویسندگان اروپایی و آمریکایی گواه این ادعا است.

more_vert کتاب انقلاب آرام: ارزش‌های مثبت را در کودکان‌مان تقویت کنیم

ادامه مطلب

closeکتاب انقلاب آرام: ارزش‌های مثبت را در کودکان‌مان تقویت کنیم

کتاب انقلاب آرام: ارزش‌های مثبت را در کودکان‌مان تقویت کنیم به قلم فانسیس فارر، راهکارهایی ارائه می‌دهد تا به کمک آن تمام ابهامات ذهنتان در مورد ارزش‌های مثبت و اهداف کودکان‌تان را برطرف کرده و بدانید برای رسیدن به این ارزش‌ها چه باید بکنید. آموختن علم بسیار آسان‌تر از پرورش روح و درون است و بدیهی است که انسان دوست ندارد کوهی از علم را با خود حمل کند در حالی که درونی انباشته از امراض مختلف دارد. همه دوست دارند انسان‌هایی والا، سالم، دارای اعتماد به نفس، دلسوز، صادق، راستگو، وفادار، دوست‌داشتنی و در عین حال عالم باشند؛ و با انسان‌هایی با چنین خصوصیاتی سر و کار داشته باشند. برای اینکه چنین انسان‌هایی شوید باید تلاش کنید؛ و این تلاش را باید از کودکی آغاز کنید. کتاب انقلاب آرام (A Quiet Revolution: Encouraging Positive Values in Our Children) گزارش کار مدرسه‌ای ابتدایی در لندن به نام کیدلینگتن است که اساس کار خود را بر ساختن درون کودکان بنا نهاده است. در این مدرسه ارزش‌های انسانی مانند صداقت، امانت‌داری، احترام، عشق، مسئولیت، شادی و بسیاری از ویژگی‌های دیگر در قالب درس‌های روزانه مثل تاریخ، جغرافیا، هنر، ادبیات و حتی علوم ریاضی در طول سال تحصیلی به صورت آهسته و پیوسته به کودکان آموخته می‌شود. فرانسیس فارر (Frances Farrer) در این کتاب به شما نشان می‌دهد که یک موضوع اساسی و مهم در کار با کودکان چه در خانه و چه در مدرسه این است که برای کودک وقت بگذارید، به او توجه کنید، با او صحبت کنید، به او اطمینان دهید که در کنارش هستید. این کتاب تفکربرانگیز و الهام‌بخش توضیح می‌دهد که چگونه چارچوبی جدید برای زیستن، در تمامی عادات و فرهنگ مدرسه و دانش‌آموزانش تنیده شده است. چگونه این مدرسه تحسین بازرسان منطقه و والدین را برانگیخته، و در فهرست رتبه‌بندی مدارس هم موقعیت بسیار خوبی کسب نموده است. به علاوه کتاب انقلاب آرام نشان می‌دهد چگونه اولیا، مربیان و هر کسی که علاقه‌مند به حمایت از نسل آینده است - از هر جا یا هر دیدگاه معنوی - می‌تواند از برنامه‌ی رفتاری مدرسه‌ی کیدلینگتن یاد بگیرد که از کودکان، بزرگسالانی آرام، شاد و با توجه بسازد تا بتوانند خلاقیت‌های ذاتی‌شان را پرورش دهند. در بخشی از کتاب انقلاب آرام می‌خوانیم: هر چه سن بالاتر می‌رود تفکر انتزاعی کودکان افزایش می‌یابد، بنابراین از کلاس پنجمی‌ها می‌خواهند به محیط اطرافشان نگاه کنند و چیزهایی که آن‌ها را شاد می‌کند شناسایی کنند، سپس به یک رنگ شاد فکر کنند و بگویند چرا آن یک رنگ شاد است، در اولین نوشته‌هایشان این مطالب دیده می‌شد: ’خانواده‌ام مرا شاد می‌کنند چون به من اهمیت می‌دهند. دوستانم با بازی کردن با من شادم می‌کنند. تعطیلات شادم می‌کنند چون کل خانواده با هم‌اند و سرگرمی‌های زیادی داریم. روز تولدم شادم می‌کند چون روز مخصوص من است.‘ ’رنگ مورد علاقه‌ام زرد است چون رنگ خورشید درخشان، آناناس جنگلی، بستنی موزی و جوجه‌ی زردِ خوشگل است. وقتی به رنگ زرد فکر می‌کنم: شادم، چون آن رنگ مرا به یاد این چیزها می‌اندازد. ‘ یکی از این نوشته‌هایی که در پوشه‌ی مرجع معلم نگهداری شده درباره‌ی کودکی است که با عروسکی به پارک می‌رود، کودک فقیری را می‌بیند که عروسکش را به زمین انداخته و شکسته است، او عروسک خود را به این کودک غمگین می‌دهد و او را شاد می‌کند. او داستان را اینگونه به پایان می‌برد که: ’لیسا گفت گریه نکن تو می‌توانی عروسک مرا داشته باشی و دخترک می‌گوید: ممنونم ممنونم.‘ این قصّه بازنویسی شده‌ی قصه‌ی عروسک ناتالی، از سری کتاب‌های آموزش ارزش‌های انسانی، نوشته‌ی جون آتن است که متنی کلیدی برای تمرین برنامه‌ی ارزش‌ها در مدرسه‌ی وست کیدلینگتن می‌باشد. برخی از فعالیت‌های انتخابی که در پایان داستان و بحث‌های پیرامون آن پیشنهاد شده است این‌ها هستند: با پارچه صورت شاد یا غمگین درست کنید، تصویری بکشید که بیانگر ’شادی‘ باشد، جملاتی بنویسید که با ’شادی یعنی...‘ شروع می‌شود. در این انشاء از سخنان دیگران استفاده می‌شود. فهرست مطالبارزش‌ها برای زندگی کردنیادداشت مترجمپیش‌گفتارفصل 1: جاده‌ی منتهی به مدرسه‌ی وست کیدلینگتناحترامارزش‌های مثبت در مدرسه‌ی وست کیدلینگتنیک نکتهیادداشتی دربار‌ه‌ی مدیریت... . و یادداشتی درباره‌ی استفاده از کلمه‌ی معنویتحرف‌های آموزگارانلیندا و جان هِپِنستالبتی برندزحرف‌های بازدیدکنندگانبازدیدکنندگان از شمال لندنیک محقق دانشگاهی از ایالات متحده‌ی آمریکاپی سی جین نیومن پلیس وست کیدلینگتنشیلا کیچن، کارگر کارآزموده‌ی مدرسهالکس وینسنت، سرایدار مدرسهبرنامه‌ی رفتاری مدرسه‌ی کیدلینگتنفصل 2: یک روز زندگیدوشنبه: 8:05 صبحساعت 8:25 صبح: بچه‌ها می‌آیند.ساعت 9 صبح: مدرسه روزش را آغاز می‌کندساعت 10:20 صبح: زنگ تفریح کودکستانی‌هاساعت 10:40: زنگ تفریح دبستانی‌هاساعت 11:30 صبح: درس‌های صبحظهرساعت 1:15، درس‌های بعد از ظهرساعت 3:15، پایان روز مدرسهساعت 5 بعد از ظهر، تعطیلی مدرسهبرنامه‌ی رفتاری کیدلینگتنفصل 3: کار چگونه انجام می‌شودتشخیص ارزش‌های کلیدیتوسعه‌ی برنامه‌ی ارزش‌هاتعریف معنویتجایی برای بچه‌هاابزار برنامه‌های ارزش‌هامعنویت چیست؟گام 2: خود معنوی‌تان را بشناسید.با خودتان جلسه تشکیل دهیدگام 3: رشد معنوی را طلب کنیدگام 4: با معنویت با دیگران ارتباط برقرار کنید.مردم چگونه ارتباط برقرار می‌کنند؟گام 5: به دیگران فعالانه درس دهید.نتیجهتمرین برنامه‌ی ارزش‌هاانسجام رویکردمهرورزیعدالتقدرتصداقتاعتبار، قابلیت اعتماداجرای برنامه‌ی ارزش‌هاگنجاندن برنامه‌ی ارزش‌ها در طرح درسشادی در کلاس اولی‌هاشادی در کلاس دومی‌هاشادی در کلاس سومی‌هاشادی در کلاس چهارمی‌هاشادی-و راستگویی- در کلاس پنجمی‌هاشادی برای کلاس ششمی‌هامراقبهمراقب‌های روبان آبیشورای مدرسهبرنامه‌ی ارزش‌ها و مشغول شدن والدینبرنامه‌ی رفتاری کیدلینگتنفصل 4: دروسارزشیابی تأثیرکلمات ارزشی در ادبیات: 1کلمات ارزشی در ادبیات: 2کلمات ارزشی در کلاس هنرکلمات ارزشی در کلاس‌های مکالمه‌ی دایره‌ایبرنامه‌ی رفتاری کیدلینگتنفصل 5: انجمندوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهبرنامه‌ریزی انجمنطرحی دیگر برای انجمنپنجشنبهجمعهانجمن‌های کلاسبعضی از کارکنان چه فکر می‌کنندبرنامه‌ی رفتاری کیدلینگتنفصل 6: حرف‌های بچه‌هاکلاس ششمی‌ها و برنامه‌ی ارزش‌هانیل هاکس با کلاس ششمی‌ها صحبت می‌کندبرنامه‌ی ارزشی برای کلاس پنجمی‌هاانجمن کلاسی آینده فکر بچه‌ها را مشغول کرده است.از بچه‌ها پرسیده شد معنی سادگی چیست.ارزش‌ها حتی می‌توانند در درس سرگرمی‌ها هم بیایند؟برنامه‌ی ارزشی برای کلاس دومی‌هاکلمه‌ی ارزشی مورد علاقه‌تان چیست؟کلمه‌ی دیگر؟کلمات دیگر چطور؟و دیگر؟چطوری می‌فهمید کلمات چه معنی دارند؟شما به چه کسی می‌توانید اعتماد کنید؟ هر پنج نفر تقریباً یک پاسخ دادند.یک نظرسنجی از دانش‌آموزانپرسش‌نامه‌ی کلاس ششمپرسش‌نامه‌ی کلاس پنجمزندگی پس از دبستان وست کیدلینگتنبرنامه‌ی رفتاری کیدلینگتنفصل 7: حرف‌های والدینکارن کلاکوال جُردنشارون ویلیامزکلر کیلیکماز یعقوبنیکلا گروزجنیس بریجزاِلن گاردنرپلیس شهربانی کالین بلاکاندرو جونزبرنامه‌ی رفتاری کیدلینگتنفصل 8: برنامه‌ی رفتاری کیدلینگتنارزش‌ها برای بزرگسالان به اندازه‌ی کودکانصحبت درباره‌ی مسئولیتارزش‌های مثبت در خانهشایستگیاتحادصلحشادیامیدصبردلسوزی و مراقبتفروتنیسادگیاعتمادآزادیهمکاریهمدلیصداقت و راستگوییقدردانیشجاعتعشقدوستیمحبّتمدارامسئولیتاحترامبا ارزش‌ها زیستنراه‌حل‌های خوبِ بیشترقلدریاعتماد اجتماعیعدم اعتماد در کارهای مدرسهکودکان استثناییتراژدی خانوادگیپاداش‌های بزرگضمیمهمعنویاجتماعیاخلاقیفرهنگی

more_vert خروج بی‌بازگشت نخبه‌ها از کشور

ادامه مطلب

closeخروج بی‌بازگشت نخبه‌ها از کشور

 بر اساس گزارش بنیاد ملی نخبگان طی ۱۸ سال(۱۳۷۸-۱۳۹۶) ۲ درصد از کل دانشجویان ایرانی از کشور خارج شده و تا سال ۲۰۱۶ بیش از ۵۰ هزار دانشجو در خارج از کشور مشغول کار و تحصیل هستند. شایسته‌سالاری را می‌توان یکی از شاخصه‌های اصلی برای محاسبه میزان توسعه‌یافتگی کشورها دانست. بنابر نتایج تحقیق شعبانی‌نژاد و همکاران در سال ۱۳۹۰ شایسته سالاری با فرآیند توسعه ارتباط تنگاتنگی دارد. بر این اساس می‌توان گفت میزان به کارگیری از ظرفیت نخبگانی در اداره امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک شاخص مهم برای میزان توسعه‌یافتگی است. این درحالیست که ایران مطابق با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و به نقل از یونسکو، در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۱۸ مهاجر فرست نخبگان قرار دارد. سیر خروج نخبگان از کشور از سال ۱۳۸۸ به بعد با شدت روبرو بود تا جایی‌که به گفته «مهدی سیدی» رئیس کارگروه نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، متأسفانه مهاجرت دانشجویان کشور به خارج رو به رشد است به گونه‌ای که جدیدترین آمار مهاجرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵ ــ ۲۰۱۴ را نشان می‌دهد که نسبت به قبل ۱۶ درصد رشد داشته است. این میزان از خروج هرچند بنابر صحبت‌های «علی مرتضی بیرنگ» قائم مقام امور بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال‌های اخیر کاهش داشته است اما میزان مهاجرت نخبگان از کشور همچنان بالاست. تراژدی غمناک هر روز پیچیده‌تر شده و ابعاد جدیدتری را به خود اختصاص می‌دهد. به نحوی که هم اکنون در ایران، بسیاری از ورودی‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با رتبه‌ی دو رقمی (۱-۹۹)، در سال دوم تحصیل برای ادامه‌ی تحصیل پس از دوره‌ی کارشناسی، نامه ­ای از بهترین دانشگاه‌های دنیا با بهترین امکانات دریافت می­ کنند. گرچه می‌توان در درجه نخست دلایل اقتصادی را در مهاجرت نخبگان موثر دانست، لیکن این مسئله از بعد اجتماعی و فرهنگی هم از اهمیت زیادی برخوردار است. چه کسانی مهاجرت می‌کنند؟ باید دقت داشت برای مهاجرت از کشور و ورود به کشور جدید قوانین مهاجرتی فراوانی برای مهاجران تازه وجود دارد. به عنوان مثال برای مهاجرت به کانادا و یا کشورهای توسعه‌یافته، داشتن شرایط ویژه مانند توانایی علمی یا مالی، شرایط سنی، میزان نوآوری و خلاقیت و در یک کلام کارآمد بودن و موثر بودن برای کشور مقصد از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین آن‌هایی که از کشور مهاجرت می­ کنند خیلی فقیر یا بد آموزش دیده نیستند؛ اتفاقاً آن­ها جزء آن کسانی هستند که نمی‌توانند ترک وطن کنند. از این‌رو کسانی‌که ترک وطن می ­کنند یا آن‌هایی هستند که خیلی خوب آموزش دیده‌اند، که در حد متوسط و یا تراز بالا هستند و یا از میزان سرمایه‌ زیادی برای سرمایه‌گذاری در تولید، اشتغال و در نهایت رفاه جمعی برخوردارند. بنابر گزارش موسسه آموزش بین‌المللی، این موسسه تخمین می‌زند دانشجویان ایرانی در سال ۲۰۱۵ بیش از ۳۲۰ میلیون دلار وارد چرخه اقتصاد آمریکا کرده باشند. این میزان سرمایه‌ای که در سال ۲۰۱۵ از کشور خارج شده تقریباً نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان و برابر با نیمی از مبلغ معوقات وزارت آموزش پرورش در پرداخت حقوق طی ۱۵ سال گذشته است. به گفته وزیر وقت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ ایجاد هر شغل در کشور نیازمند ۶۰ میلیون تومان اعتبار است که با رقم فوق و با توجه به قیمت ارز، می‌توان برای تقریباً ۷۴ هزار و ۵۰۰ نفر در سال اشتغالزایی کرده و چرخ تولید را رونق اساسی بخشید. این گفته بدین معنی است که تنها مبلغ مورد نظر از کشور خارج نشده بلکه، فرصت اشتغال‌زایی برای نزدیک به ۷۴ هزار نفر از دست رفته است. در حسرت جایگاه اجتماعی دانشگاه رفتن و داشتن تحصیلات دانشگاهی در ایران چندان مشکل نیست، شما معمولاً اجازه دارید تا در هر زمینه­ ای که مایل هستید یک تلاشی داشته باشید. درحالی‌که هیچ­کس شما را نه تنها از این روند باز نمی‌دارد، بلکه تشویق به ادامه تحصیل نیز می کند همواره در دستور کار مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالی ایران هم بوده است. اما مسئله درست از جایی آغاز می‌شود که این فرآیند در بوروکراسی اداری و اجرایی کشور گرفتار شده و تسهیلات و قوانین نیز با محدودیت روبرو می‌شوند. مثلاً فرصت ­های شغلی و تحقیقاتی که انتظار می‌رود تا در اختیار این دانش‌آموختگان قرار بگیرد بسیار اندک و محدود می‌شود. این درحالیست که بسیاری از این دانش‌آموختگان که از این مراکز فارغ‌التحصیل می ­شوند، می­ توانند به آسانی از هر جایی از جهان پذیرش گرفته و در یک برنامه تراز اول در جهان شرکت داشته، و آن را به سرانجام برسانند. باید درنظر داشت که همین نخبگان برای رسیدن به جایگاه اجتماعی و علمی در داخل کشور با مسائل و مشکلات زیادی روبرو هستند. عدم توجه به شایسته سالاری در جذب نخبگان از این مشکلات است. برای مثال «مجتبی صدیقی» معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویان در سال ۱۳۹۳ بیش از ۳ هزار دانشجوی دکتری مرتکب تخلف شده و اعلام می‌کند که تعداد یک هزار و ۸۸۴ مورد تبدیل بورس خارج به داخل شدند که از این تعداد ۲۲۸ نفر معدل کارشناسی زیر ۱۴ داشتند. معدل کارشناسی ارشد ۳۰۵ نفر از کسانی‌که بورس تحصیلی خود را از خارج به داخل تبدیل کرده‌اند هم زیر ۱۶ و در مقابل نام ۲۳۵ نفر هیچ عددی به عنوان معدل ذکر نشده است. شرط سنی ۳۳ سال درباره ۳۲۵ نفر رعایت نشده و ۱۸۳ نفر هم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند. هرچند «رضا فرجی دانا» وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه استیضاح خود این موضوع را صریحاً رد کرده و می‌گوید «لفظ تخلف ۳ هزار بورسیه درست نیست و تعداد تخلفات صورت گرفته را کمتر اعلام می‌کند»، اما باید در نظر داشت که همین تعداد در برابر مجموع نخبگانی‌که بنابر آمار ۵۰ هزار نفری دانشجویان ایرانی محصل در خارج از کشور که بر اساس گزارش بنیاد ملی نخبگان طی ۱۸سال یعنی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۶ از کشور خارج شده‌اند، قابل تامل است. در واقع این تعداد، از مزایای اجتماعی و علمی نظیر برخورداری از کرسی دانشگاهی و موثر بودن در جامعه محروم شده‌ و به جای آن‌ها کسانی بر کرسی دانشگاهی تکیه زده‌اند که صلاحیت آن را نداشته‌اند. از این مطلب می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که عملاً شایسته‌سالاری با چنین اقدامی به حاشیه رفته و همین امر کافیست تا تعداد زیادی از نخبگان را به مهاجرت خارج از کشور ترغیب کند. موارد اجتماعی و فرهنگی که به نوعی تعیین کننده جایگاه فرد در جامعه است از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که متاسفانه مورد توجه مسئولان قرار نمی‌گیرد. به گفته «دورکیم» جامعه‌شناس فرانسوی، نوع پیوند اجتماعی فرد با جامعه می‌تواند سر منشا بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باشد. در ایران پدیده‌ی مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از مرزها به عنوان یک آسیب اجتماعی در دوران مدرن، سابقه‌ای بیش از ۴۰ سال دارد و به دوران پیش از انقلاب باز می‌گردد. مهاجران ایرانی تنها ترک وطن نمی‌کنند تا پول بدست بیاورند، چرا که می‌توان در ایران هم پول بدست آورد. از این‌رو به نظر می‌رسد آن­ها به دنبال ارتقای اجتماعی و تحصیلی هستند، که همین امر موجب فرار مغزها می­ شود. نظام آموزشی ایران در تولید افرادی با کیفیت آموزشی خوب و بالا در مقطع لیسانس(و یا افرادی با ضریب هوشی بالا در زمینه کسب و کار)موفق عمل می‌کند، اما بعد از این­که این افراد به پختگی و بهره­ برداری رسیدند، تجهیزات و فرصت کافی برای استفاده آن­ها را فراهم نمی‌کند.

more_vert درباره ویلیام وردزورث

ادامه مطلب

closeدرباره ویلیام وردزورث

 ادبیات رمانتیک در انگلیس زمانی شکل گرفت که دسته کوچکی از شاعران این کشور، نخستین اشعار رمانتیک کامل را به وجود آوردند در میان این عده مشهورتر از همه ویلیام وردزورث است که او را شاعر طبیعت نیز می‌نامند. وردزورث همچنین به ملک الشعرا و طلایه‌دار جنبش رمانتیک در ادبیات انگلیس نیز شهرت دارد.

more_vert ویلیام فاکنر؛ نویسنده‌ای که خواننده را به تفکر وامی‌داشت

ادامه مطلب

closeویلیام فاکنر؛ نویسنده‌ای که خواننده را به تفکر وامی‌داشت

 ویلیام فاکنر از مهم‌ترین نویسندگان ادبیات جنوب آمریکاست که شهرتش بیشتر به سبب سبک تجربی و توجه دقیقش به شیوه بیان و آهنگ نوشتار است. او در نوشته‌هایش به طور مکرر از جریان سیال ذهن بهره می‌گرفت و غالباً داستان‌هایی عاطفی، ظریف و پیچیده با شخصیت‌های گوناگون می‌نوشت.