جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی تسهیل آوای سازمانی و رهبری قابل اعتماد

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تسهیل آوای سازمانی و رهبری قابل اعتماد

مقاله علمی و پژوهشی" تسهیل آوای سازمانی و رهبری قابل اعتماد " مقاله ای است که در 18  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تسهیل آوای سازمانی، رهبری قابل اعتماد، چشم انداز اخلاقی و شفافیت ارتباطی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی

مقاله علمی و پژوهشی" تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی " مقاله ای است که در 28  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی ، پژوهش دانشگاهی ، پژوهش مدیریت دولتی ، تجاری سازی ، تجاری سازی مدیریت دولتی ، توسعه کسب و کار و نوآوری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی کاربرد تمرین کم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی کاربرد تمرین کم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان

مقاله علمی و پژوهشی" کاربرد تمرین کَم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان " مقاله ای است در 19 صفحه با 27 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات تکلیف دوگانه؛ کودکان؛ یادگیری پنهان؛ یادگیری کم‌خطا مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب فرهنگ اصطلاحات چندرشته ای

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ اصطلاحات چندرشته ای

فرهنگ حاضر عنوان شماره 5 از سری کتاب های موسوم به «سری دانش ترکیبی» تالیف یا ترجمه منصور متین است. در واقع، به این مناسبت که پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به میان‌رشتگی لزوم آشنایی با زبان بسیاری از رشته‌های علمی را احساس می‌کنند، صرف دسترسی به فرهنگ‌ لغت عمومی یا حتی فرهنگ تخصصی رشته‌ای خودشان کفایت نمی‌کند. بلکه باید به سطح بالاتری از زبان‌آموزی صعود نمایند. از یک طرف، شکل‌گیری مجموعه‌ای از مفاهیم مشترک و آشنا، مقدمه‌ای برای تشکیل زبان میان‌رشته‌ای است. از طرف دیگر، می توان با ریشه‌شناسی اصطلاحات زبان علمی به یک مجموعه واژ ریشه‌ها رسید که فهم زبان رشته‌های مختلف را تسهیل نماید. پس، مسامحتا می‌توان از یک «زبان میان‌رشته‌ای» مفروض سخن گفت. در واقع، این فرهنگ اشتقاقی اقدامی مقدماتی در راستای تسهیل فهم علمی چندرشته‌ای نزد پژوهشگران جوان است. مولف با گردآوری واژ - ریشه‌های مشترک لاتین و یونانی که در مبنای اصطلاح‌سازی اکثریت تمام علوم و فنون قرار دارند، و همچنین ذکر مصداق‌های کافی از آن، خواننده محترم را به تمرین در این قلمرو تشویق کرده است. آشنایی و تمرین با چنین سرمایه زبان‌شناختی به منزلۀ راهی میان‌بُر در فهم زبان‌ رشته‌های مختلف و استفادۀ بهتر از تحقیقات چندرشته‌ای است. در حقیقت، شناخت ریشه‌های اصطلاحات علمی منجر به گسترش دیدگاه علمی محققان - حتی فراتر از رشته علمی مورد علاقه خود- می‌گردد؛ و این خود گامی بزرگ در «میان‌رشته‌ای شدن» است.

more_vert مقاله کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری

ادامه مطلب

closeمقاله کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری

مقاله علمی و پژوهشی " کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری" مقاله ای است در 21 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی جانشین‌پروری؛ تحلیل میدان نیرو؛ عوامل تسهیل‌کننده؛ عوامل بازدارنده پرداخته شده است چکیده مقاله جانشین‌پروری از مهم‌ترین راهبرد‌های بقا برای فعالیت اثربخش در جهان متلاطم امروز است که صرف نظر از اهمیت این امر، در هر سازمان، مجموعه‌ی متنوعی از عوامل تسهیل‌گر یا بازدارنده در فراگرد توسعه‌ی برنامه‌ی جانشین‌پروری ظاهر می‌شوند که به‌نوعی میدان نیروی پرچالشی را له یا علیه آن به‌وجود آورند. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق کیفی-تحلیل محتوا به تحلیل شیوه‌های تسهیل‌گر یا بازدارنده‌ی اجرای برنامه‌ی جانشین‌پروری در شرکت ایتوک پرداخته و از مصاحبه به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها بهره گرفته است. حاصل پژوهش، تأکید بر عوامل جدیدی است که به‌لحاظ فرهنگ سازمانی و رایج در سازمان‌های ایرانی، به‌ویژه از طریق بی‌صداقتی در ارایه‌ی اطلاعات، بی‌اعتمادی به یک‌دیگر و حسادت نسبت به همکاران در کنار عوامل جهان‌شمولی چون: عدم حمایت مدیران عالی، محاسبه‌ی هزینه و منفعت و فقدان انگیزه‌ی عمومی در میان کارکنان، در برابر توسعه‌ی برنامه جانشین‌پروری مانع به‌وجود می‌آورند؛ هر چند نیروهای تسهیل‌گرِ قابل ملاحظه‌ای نیز در روند بهبود سطح دانش مدیران و توسعه‌ی کارکنان ملاحظه می‌شوند که فرصت ارزنده‌ای را برای جانشین‌پروری به‌وجود می‌آورند. عنوان مقاله [English] The Application of Force Field Model in Succession Planning چکیده [English] Succession planning is one of the most important survival strategies for effective operation in today's turbulent world. Apart from the importance of this matter, in any organization, a diverse set of facilitating and preventive factors is emerged in succession planning process which creates a challenging force field for and against it. Using qualitative research method and content analysis, facilitating and preventive methods in practicing succession planning are investigated in Itook Company. Interviews are employed to gather data. The results of the research emphasized on new factors which prevent the development of succession planning in terms of common organizational culture in Iranian organizations through dishonesty in data furnishing, mutual distrust, envy at colleagues, as well universal factors such as the lack of top managers’ support, cost-benefit relationship and lack of employees general motivation. However, remarkable facilitating factors in improving the knowledge level of managers and developing employees which create a valuable opportunity for succession planning can be observed as well.  کلیدواژه‌ها [English] : Succession Planning, Force Field Analysis, facilitating factors, preventive factors دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مدیریت دانش: اشتراک دانش در عمل

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت دانش: اشتراک دانش در عمل

کتاب مدیریت دانش: اشتراک دانش در عمل به قلم پیمان اخوان، پس از مرور کلی مضامین اشتراک دانش، به روش‌های اشتراک آن پرداخته و پس از آن جایگاه ابزارهای فناورانه را مورد بررسی قرار می‌دهد. رقابت در دنیای امروز بر مبنای معیار دانش سنجیده شده و حفظ بقا، سودآوری و توسعه پایدار سازمان‌ها، در گرو تولید محصولات و خدمات جذاب برای مشتریان است. کسب مزیت رقابتی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران بوده و منجر به تلاش آن‌ها برای دستیابی به راهکارهای کسب آن شده است. مهم‌ترین ویژگی منابع انسانی، بهره‌بردار بودن آن‌ها از دانش است. پس از سال‌ها تحقیق محققان پی برده‌اند که داشتن کارکنان دانشی، به تنهایی سبب ایجاد مزیت رقابتی در محصول نمی‌شود. بلکه آنچه این مزیت را برای سازمان ایجاد می‌کند، اشتراک دانش میان آن‌ها است. به همین علت تبادل و اشتراک دانش به عنوان یکی از مهم‌ترین فرایند‌های مدیریت دانش شناخته شده است. موانع، تسهیل کننده‌های مدیریت دانش و نقش انگیزه در اشتراک دانش از مواردی است که در کتاب مدیریت دانش (Knowledge Management Knowledge Sharing In Practice) به آن پرداخته می‌شود در بخشی از کتاب مدیریت دانش می‌خوانیم: امروزه بسیاری از روش‌های مستندسازی و تعاملی اشتراک دانش، از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، در بستر شبکه‌های اینترنت و اینترانت قابل استفاده و به‌کارگیری هستند. انواع وبلاگ‌ها، سایت‌های اینترنتی، رایانامه، ویدئو کنفرانس، چت، آموزش مجازی، نرم‌افزارهای مدیریت دانش، سامانه‌های خبره و شبکه‌های تعامل اجتماعی نمونه‌هایی از کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد تعامل بین افراد در راستای اشتراک دانش می‌باشند. در گذشته اشتراک‌گذاری دانش شاید کمی سخت به نظر می‌رسید ولی اکنون با فناوری‌های روز، این امکان وجود دارد که سطح گسترده‌ای از دانش حتی در مرزهای جغرافیایی دور به اشتراک گذارده شود. با اینکه تمرکز اصلی روی روابط بشری است، زیرساخت‌های فناوری می‌تواند این روابط را تحت تأثیر خود قرار دهد. طبق نظریه اندیشمندان، بهره‌برداری و کسب مزایای بیش‌تر، تنها از طریق کسب دانش دست اول و آن هم در بستر فناوری‌های نوین اجتماعی به وجود می‌آید. با توجه به روند رو به رشد فناوری‌های دانشی، شاهد پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌های ارتباطی بوده‌ایم و انواع دانش با سرعت بیش‌تری تولید و مبادله شده‌اند و سازمان‌ها و نهادهای مختلف این را به عنوان راهکاری جهت نیل به موفقیت‌های خود پذیرفته‌ و به‌ کار گرفته‌اند. در سال‌های اخیر آموزش‌های مجازی و دانشگاه‌های الکترونیکی گامی موثر در امر تسهیل آموزش و ارتباطات برداشته‌اند و با توجه به اینکه در دانشگاه‌ها برای به‌وجود آوردن دانش‌های جدید نیاز به پردازش دانش‌های موجود داریم، فرایند به اشتراک‌گذاری دانش امری مهم و ضروری تلقی می‌شود. فهرست مطالبفصل نخست: مبانی اشتراک دانشفصل دوم: اهمیت، ضرورت و مزایای اشتراک دانشفصل سوم: روش‌های اشتراک دانشفصل چهارم: ابزارهای اشتراک دانش تحت شبکهفصل پنجم: موانع و تسهیل کننده‌های اشتراک دانشفصل ششم: بررسی نقش انگیزه‌ها در اشتراک دانشمراجعواژه نامه

more_vert کتاب دانش آموزان دیرآموز و مشکلات آموزشی

ادامه مطلب

closeکتاب دانش آموزان دیرآموز و مشکلات آموزشی

دانش آموزان دیرآموز و مشکلات آموزشی: همراه با روش‌های ساده برای آموزش خواندن، نوشتن، مفاهیم پایه ریاضیات و مباحث کلی یکی از برنامه‌های اداره آموزش و پرورش استثنایی کشور سنجش نو آموزان بدو ورود به پایه‌ی اول دبستان می‌باشد. متاسفانه به دلایل متعددی از جمله: تغییر سبک زندگی انسان امروزی، کاهش میزان جنبش وحرکت مادران وکودکان، تغییرات تغذیه‌ای نامناسب نظیر فست فوت‌ها، محیط‌های محدود آپارتمانی، آلودگی‌های زیست محیطی وآلاینده‌ها‌ی ناشی از سوخت‌های فسیلی، عوامل استرس زا واضطراب آورناشی از روابط نادرست خانوادگی در دوران بارداری وشیر دهی، تعداد زیادی ازاین کودکان درآزمون‌های آمادگی تحصیلی به عنوان دانش‌آموز تلفیقی یا دیر آموزشناخته می‌شوند. روند یادگیری ومیزان پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان، نسبت به سایر هم کلاسی‌هایشان پایین‌تر است. ومفاهیم آموزشی، برای این طیف از دانش‌آموزان باید به شیوه‌های متفاوت و بسیار ساده و ملموس بیان شود. اما از آنجا که این کودکان با سایر بچه‌های عادی در یک کلاس قرار می‌گیرند. معمولا مفاهیم آموزشی برای آن‌ها با روش‌های تدریس عادی بیان می‌شود. از طرفی معلمین عزیز هم در رابطه با نحوه‌ی آموزش این قبیل افراد آموزش خاصی ندیده‌اند. و در اغلب موارد همان روش‌های عادی را با تاکید بیشتر برای این کودکان اجرا می‌کنند. ودر خوش بینانه‌ترین حالت در یک ساعت انفرادی با همان روش‌ها به آموزش دانش‌آموز می‌پردازند. توجه داشته باشیم که تلفیق حواس چندگانه کودکان در آموزش بسیار مهم است. استفاده از حرکت و بازی به ایجاد انگیزه در کودک کمک کرده، به تعمیق و تسریع و تسهیل در یادگیری منجر خواهد شد. فهرست مطالبپیشگفتارمقدمهبخش 1: دانش آموزان دیرآموز، چالشهای آموزشیبخش 2: راهکار‌های آموزشی برای دانش‌آموزان دیرآموزفصل نخست: راهکار‌های برای تسهیل آموزش خواندن و نوشتنفصل دوم: روش‌های موثر در آموزش مفاهیم پایه ریاضیاتمنابع و مآخذ

more_vert مقاله اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی" مقاله ای است در 11 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تداخل زمینه‌ای؛ تغییرپذیری تمرین؛ خودتنظیمی؛ گروه‌های کنترل جفت شده؛ یادگیری حرکتی پرداخته شده است چکیده مقاله برای ایجاد محیط‌های یادگیری کارآمدتر، نقش یادگیرنده و تأثیر او بر فرایند یادگیری باید مدنظر قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نحوۀ اثرگذاری تمرین خودکنترل بر اجرا و یادگیری الگوهای حرکتی بود. درمجموع60 دانشجوی کارشناسی دختر روش تصادفی در چهار گروه با نظم تمرین خودکنترل یا سه گروه جفت‌شده با گروه خودکنترل جایگزین شدند. در مرحلۀ اکتساب به گروه خودکنترل گفته شد پیش از تمرین هر کوشش می‌توانند هر یک از سه الگوی حرکتی را که می‌خواهند انتخاب کنند. برنامۀ ‌تمرین هر عضو گروه خودکنترل مبنایی شد برای برنامه‌ریزی تمرین از پیش تعیین‌شدۀ شرکت‌کنندگان متناظر در گروه‌های کنترل جفت‌شده. گروه‌های کنترل جفت‌شده تکالیف را با تغییرپذیری زیاد، کم، یا بدون تغییرپذیری (گروه جفت‌شدۀ کلاسیک) تمرین کردند. نتایج نشان داد گروه خودکنترل هم در مرحلۀ اکتساب و هم در آزمون‌های یادداری تکالیف را سریع‌تر از دیگر گروه‌های کنترل جفت‌شده اجرا کرد. یافته‌ها بیانگر این است که اگر در تمرین چند مهارت حرکتی به فراگیر اجازۀ انتخاب داده شود، آثار تسهیل‌کننده‌ای در اجرا و یادگیری حرکتی دارد. عنوان مقاله [English] The Facilitating Effect of Self-Controlled Practice on Learning Multiple Motor Skills چکیده [English] To create more efficient learning environments, the learner’s role and his/her influence on the learning process should be considered. The aim of this study was to determine the way self-controlled practice affected performance and learning of motor patterns. 60 female undergraduate students (mean age = 20.73 yr., SD = 2.98) were randomly assigned to four groups that ordered self-controlled practice or three yoked-to-self-controlled. In the acquisition phase, the self-controlled group was told they could choose whichever of three motor patterns they wanted before they practiced each trial. Each self-controlled participant’s practice schedule was served as the predetermined practice schedule for each corresponding participant in the yoked control groups. The yoked control participants practiced the tasks with high, low, or no (classic yoked-control) variability. The results showed that the self-controlled group performed the tasks faster than the other yoked control groups in both the acquisition phase and the retention tests. The findings suggest that if the learners are allowed to choose the sequence of practice in multiple motor skills, this would have facilitating effects on their performance and motor learning. کلیدواژه‌ها [English] Contextual interference, motor learning, practice variability, self-regulation, yoked controls  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان

ادامه مطلب

closeمقاله هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان

مقاله علمی و پژوهشی" هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان " مقاله ای است در 17 صفحه با 30 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات بازخورد؛ تکلیف ادراک حرکتی؛ دانشجویان مبتدی.؛ سرویس والیبال؛ هدف گزینیمطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک

ادامه مطلب

closeمقاله چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک

مقاله علمی و پژوهشی " چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک" مقاله ای است در 20 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ماده 107 قانون برنامه پنجم؛ گروه اقتصادی با منافع مشترک؛ مشارکت قراردادی؛ مشارکت مدنی؛ جوینت ونچر؛ کنسرسیوم پرداخته شده است چکیده مقاله ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی » ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد. عنوان مقاله [English] Formation of Contractual Joint Venture under چکیده [English] Abstract The Fifth Development Plan of I.R. of Iran in Article 107 authorizes the formation “contractual Joint Venture” on the contractual basis and within the known concept of the civil partnership. Despite the contractual nature of joint venture,it has been treated as an incorporated venture by the legislator. This paper begins with looking at the existing laws and regulations regarding contractual joint venture in Iran before the enactment of Fifth Development Plan, and then turns to Article 107 to examine its effects on them. This paper concludes that formation of contractual joint venture and fundamental rules for its operation have already existed in Iran. However, Article 107 could not regulate or facilitate formation of contractual joint ventureefficiently. It seems, in fulfillment of this article, a comprehensive bill should be prepared and presented to the legislator by the executive power.     کلیدواژه‌ها [English] Keyword: Contractual Joint Venture, Consortium, Article 107 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب شبکه های رایانه ای

ادامه مطلب

closeکتاب شبکه های رایانه ای

یک شبکه رایانه‌ای (Computer Network)، که اغلب به طور خلاصه به آن شبکه گفته می‌شود، گروهی از رایانه‌ها و دستگاه‌هایی می‌باشد که توسط کانال‌های ارتباطی به هم متصل شده‌اند. شبکه رایانه‌ای باعث تسهیل ارتباطات میان کاربران شده و اجازه می‌دهد کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارند. در کتاب حاضر شما بیشتر با شبکه های رایانه ای آشنا خواهید شد.فهرست مطالب فصل اول: مفاهیم شبکه و اجزای آنفصل دوم: سیستم های انتقال اطلاعاتفصل سوم: پیکربندی شبکه و روش های دسترسی به خط انتقالفصل چهارم: محیط های انتقال و اجزای آنفصل پنجم: مدل مرجع OSI (مطالعه آزاد)فصل ششم: آشنایی با پروتکل TCP/IP و سرویس های آنفصل هفتم: امنیت در شبکهفصل هشتم: سیستم عامل های شبکه ایفصل نهم: سرویس های پرونده در ویندوز 2008فصل دهم: پیاده سازی و مدیریت چاپ در شبکهفصل یازدهم: مدیریت کاربران و رایانه هافصل دوازدهم: نصب و راه اندازی Active Directoryفصل سیزدهم: DNS و روش های تبدیل اسم به IPفصل چهاردهم: ابزارهای خط زمان در ویندوزفصل پانزدهم: DHCP Server مقدماتیپیوست ها

more_vert مقاله علمی و پژوهشی معماری پایدار و سلامت اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی معماری پایدار و سلامت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" معماری پایدار و سلامت اجتماعی " مقاله ای است در 12 صفحه با 13 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات معماری پایدار و سلامت اجتماعی ، آپارتمان نشینی ، اجتماع پایدار ، محرومیت اجتماعی ، تسهیل اجتماعی ، هم زیستی اجتماعی ، مشارکت اجتماعی و پیوستگی اجتماعی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب واژه‌نامه جامع فناوری‌نانو

ادامه مطلب

closeکتاب واژه‌نامه جامع فناوری‌نانو

واژه‌نامه جامع فناوری‌نانو به تازگی به همت کارشناسان سازمان ملی استاندارد و گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو منتشر و به بازار عرضه شد. به گزارش روز دوشنبه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، واژه‌نامه جامع فناوری‌نانو که به تازگی به همت مهوش سیفی از سازمان ملی استاندارد و الهه اسلامی‌پور از گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو منتشر و به بازار عرضه شده است، حاوی اصطلاحات و تعاریف مطرح شده در مجموعه ۱۵ استاندارد ملی منتشر شده در مورد واژگان است، این واژه‌نامه می‌تواند به ‌عنوان یک مرجع رسمی برای به‌کارگیری زبانی یکسان و صحیح در متون تخصصی، علمی و صنعتی در کشور در حوزه نانو استفاده شود. در فناوری‌نانو، با توجه به تنوع و گستردگی واژگان به‌کاررفته، ایجاد نظم و یکسان‌سازی مفاهیم، موجب درک بهتر و کاربرد صحیح‌تر آن‌ها می‌شود، از سوی دیگر، همگام با توسعه و تحولات ایجاد شده در فناوری‌نانو، عبارات و اصطلاحاتی که به ‌منظور تسهیل ارتباطات به‌کار می‌روند نیز خاص‌تر و دقیق‌تر شده‌اند، بنابراین هماهنگ‌سازی اصطلاحات و تعاریف واژه‌های مرتبط با فناوری‌نانو هدفی بسیار مهم، به منظور دستیابی به یک درک مشترک و استفاده یکدست و یکپارچه در سراسر جوامعی است که فناوری‌نانو در آن‌ها در حال توسعه و استفاده است. واژه‌نامه فناوری‌نانو مجموعه‌ای از واژگان به کار رفته در متون علمی، تخصصی و صنعتی حوزه فناوری ‌نانو است که در این مجموعه گردآوری شده است. این واژه‌نامه، شامل اصطلاحات و تعاریف مطرح شده در مجموعه ۱۵ استاندارد ملی منتشر شده در مورد واژگان است که ۱۳ استاندارد براساس استانداردهای ملی واژه‌نامه‌های فناوری ‌نانو بوده (سری INSO-ISO ۸۰۰۰۴) که در قسمت‌های مختلف و بر اساس موضوعات مختلف منتشر شده و دو استاندارد دیگر نیز که به آن اضافه شده است مربوط به اصطلاحات اندازه‌شناسی در فناوری‌نانو (نانومترولوژی) و دیگری در مورد تعاریف شاخص‌های فناوری‌نانو است. در انتهای واژه‌نامه، فهرست الفبایی کل واژگان به فارسی و انگلیسی ارائه شده است، علاوه برآن در یک پیوست جداگانه تمامی واژگانی که در طی جلسات کمیسیون‌های فنی تدوین یک‌صد استاندارد ملی فناوری‌نانو مورد بحث و بررسی قرار گرفته نیز ارائه شده است. با توجه به اینکه اصطلاحات، تعاریف و مفاهیم ارائه شده در این واژه‌نامه براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی و با نظر متخصصان، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه فناوری‌نانو و هماهنگ با واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، این واژه‌نامه می‌تواند به‌عنوان یک مرجع رسمی برای به‌کارگیری زبانی یکسان و صحیح در متون تخصصی، علمی و صنعتی در کشور در حوزه نانو استفاده شود. امید است شرکت‌های حوزه فناوری‌نانو، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، اساتید دانشگاه و دبیران تدوین استاندارد در زمینه فناوری‌نانو از این پس با استفاده از این مرجع به درک مشترک و صحیحی از ادبیات نوظهور فناوری‌نانو دست یابند که موجب تسهیل در ارتباطات تخصصی و تجاری خواهد شد. در گردآوری این واژه‌نامه الهه اسلامی‌پور از گروه استاندارد و ایمنی در طول دو سال با خانم سیفی، نماینده ریاست سازمان ملی استاندارد و مشاور گروه استاندارد، همکاری داشته‌اند، این واژه نامه با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو تهیه و تدوین شده و در اسفندماه ۱۳۹۸ به چاپ رسیده است.

more_vert تغییر نگاه حکمرانی با اجرایی شدن طرح «سندباکس»

ادامه مطلب

closeتغییر نگاه حکمرانی با اجرایی شدن طرح «سندباکس»

معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:با آسیب شناسی و کلید واژه هایی که از کسب و کارهای مختلف دریافت کردیم، تدوین طرح جامع «سندباکس» به عنوان طرح حمایتی و با هدف تسهیل شروع به فعالیت کسب و کار الکترونیکی آغاز شد. اگر مراحل تصویب این طرح طی شود، نوع نگاه حکمرانی در حوزه تجارت الکترونیکی را به طور کلی عوض می کند. بهنام امیری با این توضیح که مدتی قبل پیش نویس آیین‌نامه تبلیغات منتشر شده و در اختیار ذینفعان قرار گرفته است، گفت: اگر فرآیند این آیین‌نامه به خوبی طی شود مشکلات زیادی را حل خواهد کرد. این آیین نامه یکی از آیین نامه‌های پیشرفته در کشور است که به شیوه جهانی تبیین شده است. کشور چین یک سال گذشته قانون حوزه سکوهای تجارت الکترونیک را منتشر کرد و ما نیز همگام با کشورهای بزرگ دنیا به موازات نیازمندی‌هایی که در این حوزه وجود داشت، تصمیم به تبیین این آیین نامه گرفتیم که بسیاری از چالش‌ها را حل خواهد کرد. معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: طرح تسهیل تجاری طرح مدرنی است که تغییر پارادایم در حوزه حکمرانی کشور ایجاد می‌کند. یکی از مشکلات کسب و کارها این بود که تقریبا ۷۰درصد کسب و کارهایی که مدتها پشت صف دریافت نماد می‌مانند به دلیل پیچیدگی هایی که در حوزه قوانین و مقررات وجود داشت نمی توانستند کارشان را شروع کنند. با آسیب شناسی این موارد و کلید واژه هایی که از کسب و کارهای مختلف دریافت کردیم، تدوین طرح جامع «سندباکس» به عنوان طرح حمایتی و با هدف تسهیل شروع به فعالیت کسب و کار الکترونیکی آغاز شد. اگر مراحل تصویب این طرح طی شود، نوع نگاه حکمرانی در حوزه تجارت الکترونیکی را به طور کلی عوض می کند. نگاه به این سمت می رود که برای شروع به کار کسب و کارها، یک محیط کنترل شده ای را ایجاد کنیم تا بتوانند بدون مجوز کارشان را آغاز کنند و بعد از پشت سر گذاشتن دوران بلوغ و رشد وارد فرآیند مقررات گذاری شوند. از سمت دیگر سعی کردیم به جای سخت گیری در حوزه اعطای نماد به تمرکز خود را روی نظارت بذاریم مانند همان روش حکمرانی که در الگوهای جهانی وجود دارد. رهبری با این توضیح که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نگاه جدیدی را در حوزه نظارت هوشمند به کسب و کار اینترنتی دارد، اظهار داشت: اولین تجربه ای که در حوزه صنعت فرش داشتیم تجربه اولیه خوبی بود. برای فراگیر کردن قضیه و چیدن ارکان مهم آن در کنار یکدیگر نیاز بود این چیدمان در حاکمیت هم وجود داشته باشد تا به یک نقشه راهبردی کلی در این قضیه داشته باشیم. او افزود: زمانی که با معاونت علمی، شتابدهنده‌ها، بخش خصوصی و وزارت ارتباطات و هر نهاد مسئولی دیگری صحبت می کردیم به این نتیجه می رسیدیم که هر کدام به تنهایی در این حوزه فعالیت های خوبی انجام می دهند. اما طرح جامعی به شکل مدون وجود نداشت که اگر صاحبان کسب و کار قصد داشته باشند از یک احساس نیاز به ایجاد بیزینس موفق برسند باید چه مراحلی را طی کنند. این مسئله نیاز به یک پنجره واحد داشت که در قالب برگزاری رویدادهای ریورس پیچ (در این رویدادها، سرمایه‌گذار، حوزه‌های مورد علاقه‌اش برای سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کند. یا یک سازمان‌ با بیان چالش‌ها و مشکلاتش از نوآوران و کارآفرینان برای ارائه راهکار دعوت به همکاری می‌کند.) به ایجاد کسب و کار موفق برسیم. اگر بتوانیم تا انتهای سال پیش‌نویس این طرح را ارائه کنیم در سال آینده می توانیم رویدادهای منظم تری را در حوزه صنعت و تجارت برگزار کنیم. بهنام رهبری در تشریح پروژه احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی که مرکز توسعه تجارت آن را در سال جاری آغاز کرده است، اظهار داشت: مجموعه ای از سرویس های حکومت را در سامانه خود ایجاد کردیم تا بتوانیم در صورت امکان احراز هویت ها را در اختیار کسب و کارها قرار دهیم. اطلاعاتی که روند کاری آن‌ها را به جلو پیش می‌برد. این سرویس با یکسری مشکلات اجرایی که باید رفع شود فراهم شده و آماده خدمات است. در یکی از جلساتی که داشتیم نیازمندی های KYC (کوتاه شده‌ی عبارت Know Your customer به معنی «مشتری‌ات را بشناس») مطرح شد که در آن حوزه نیز مشغول فعالیت هستیم. سامانه امتا می تواند یک سامانه کلیدی برای کسب وکارها باشد چرا که در ادامه کار این سامانه سرویس های مختلف مانند سوء پیشینه، اعتبار سنجی و انواع سرویس های مبتنی بر شناخت صلاحیت مشتریان را راه اندازی خواهیم کرد. رویکرد این سرویس اینگونه است که به کسب و کار سرویس نمی دهیم بلکه به مشتری می دهیم. مشتری در این سیستم صلاحیت خود را احراز می کند و خودش تشخیص می دهد که مشخصاتش در اختیار کدام کسب و کارها قرار بگیرد. وی افزود: در حوزه پایش هوشمند نیز فعالیت های مفصلی صورت گرفته است. ما در این حوزه از پیمانکاران خوب استفاده کردیم. بحث تجارت الکترونیک قابلیت این را داشت که نظارت انسانی به نظرات سیستمی را تا حد زیادی جایگزین کنیم. این کار به دانش عمق تکنیکال نیاز داشت که شرایط آن را مهیا کردیم. در زمان اجرای این طرح به شکل پایلوت دستگاه‌های مختلف درخواست داشتند تا اطلاعات سامانه پایشگر سیستمی هوشمند را در اختیار آن‌ها قرار بدهیم. رهبری خاطرنشان کرد: پنجره واحد تجارت الکترونیک از موارد کلیدی است که باید به آن توجه کرد چرا که در دل خود پروژه های زیادی دارد. یکی از سیستم ها که قصد راه اندازی آن را داریم سیستم دریافت و توزیع شکایت است. به این شکل که شکایات مشتریان را دریافت و و آن را بین ذینفعان تقسیم کنیم. اما با توجه به الگوهای مورد استفاده در دنیا علاوه بر توزیع شکایات به بحث میانجی‌گری پرداختیم که در یک سال و نیم گذشته دستاوردهای خوبی به دست آوردیم. موضوع رتبه بندی نیز موضوع کلیدی دیگری است که آن را نهایی کرده ایم. با این ترکیب رتبه بندی، کیفیت پاسخ دهی کسب و کارها به مشتریان را به ۹۹درصد رساندیم. با ترکیب دو سیستم یکپارچه فضای کسب و کار از دید مصرف کننده و کسب و کارهایی که فعالیت خوب داشتند به آن ها رتبه دادیم. اولین خروجی این کار را زمستان منتشر می کنیم.

more_vert کنترل خشم

ادامه مطلب

closeکنترل خشم

  خشم یکی ازانواع هیجان های طبیعی در انسان است و هرکس درجه هایی از آن را دارد. کودکان نیز در سنین مختلف و در طبقات اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت عصبانی می شوند، اما باید از ابتدایی ترین مراحل تربیتی شان یاد بگیرند چطور این احساس سرکش را مهار کنند. 

more_vert مقاله تأثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف‌گیری پرتابی کودکان

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف‌گیری پرتابی کودکان

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف‌گیری پرتابی کودکان 9 تا 11ساله " مقاله ای است در 14 صفحه با 23 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات بازخورد هنجاری؛ پرتابی؛ کودکان؛ مهارت هدف‌گیری؛ یادگیری مطرح شده است.چکیدهبازخورد هنجاری نوعی بازخورد است که در آن اطلاعاتی در مورد عملکرد فرد در مقایسه با دیگر همسالان، به‌صورت غیرواقعی (مثبت یا منفی) ارائه می­شود. این تحقیق، با هدف تعیین تأثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف­گیری پرتابی کودکان 9 تا 11­ سالۀ شهر اهواز انجام گرفت. بر اساس این پژوهش یافته ها نشان می دهد بازخورد هنجاری مثبت اثر تسهیل‌کننده در یادگیری حرکتی دارد.این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب زیرساخت های داده مکانی (SDI)

ادامه مطلب

closeکتاب زیرساخت های داده مکانی (SDI)

طراحی و ایجاد یک زیرساخت داده‌های مکانی در مدیریت و برنامه‌ریزی یک شرکت، ارگان و یا یک جامعه، امکان پشتیبانی در امر بهینه‌سازی مدیریت و همچنین مدیریت کلان اقتصادی اجتماعی را در سطوح مختلف آسانتر خواهد نمود. به طور کلی می‌توان مزایای SDI را به شرح زیر بیان نمود: - تسهیل در تبادل، ادغام و به کارگیری اطلاعات مکانی - افزایش منافع اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی حاصل از سرمایه گذاری‌های انجام شده بروی داده‌های مکانی موجود توسط سازمان‌های مختلف -تسهیل در توسعه بازار اطلاعات و صنعت -ارائه خدمات نوین و بهینه به کاربران با استفاده از فناوری اطلاعات -افزایش امنیت اجتماعی با به کارگیری اطلاعات مکانی در مدیریت بحران -ایجاد فرصت‌های جدید شغلی -ارائه خدمات بهینه به کاربران با بهره گیری از اطلاعات مکانی و بهره گیری بیشتر از بسترهای توانمندسازی. این کتاب در دوبخش جداگانه ترجمه و تألیف شده است. بخش اول به مبانی GIS پرداخته و بخش دوم به زیرساخت داده‌های مکانی می‌پردازد. فهرست مطالب فصل اول: تعریف G ISتعریف GISویژگی ها و کاربرد های GISدلایل اهمیت به کارگیری GIS در سیستم های سازمانی و شرکتیفصل دوم: زیر ساخت داده های مکانی (SDI)مقدمه ای بر GISتعریف زیرساخت داده های مکانی(SDI)تبدیل استراتژی رشد اقتصادی با یک زیرساخت داده های مکانیتوانمندسازی حقوق املاک در کرواسیدسترسی آنلاین داده ها از طریق ژئوپورتالمرحله اول برای یک زیرساخت داده مکانی ملیهمکاری از طریق GIS و SDI منطقه ایشبکه ای از خدمات نقشه ملی و منطقه ایسرویس اجرا همزمان پردازش گر توپوگرافیپورتال GeoSUR: چشمی روی داده های مکانی برای امریکای جنوبیحمایت زیرساخت داده های مکانی ابوظبی از برنامه های گسترده دولت الکترونیک با استفاده از GISابتکار عمل تاسیس زیرساخت داده های مکانی ابوظبیکلید ژئوپورتال به موفقیت زیرساخت داده های مکانی ابوظبیمطابقت داده های جغرافیایی اتریش با ژئوپورتال یک زیرساخت اطلاعات مکانی در اروپا(INSPIRE)هماهنگی در سراسر اتریشایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و کاربران دادهساختن INSPIRE: زیرساخت داده مکانی برای اروپازیرساخت داده های مکانی در اروپا (INSPIRE)مدل سازمانیچالش هابه سمت نسل بعدی زمین دیجیتالهدایت داده ها و GIS برای زیرساخت جهانی داده های مکانی توسط موکوند رائو(Mukund Rao)تسلط جوامع دور به GISجزیره آسنشن اشتراک داده ها را کشف می کندمنابع نقشه کشی روی جزیره رودریگوئس برای فعالیت انسانی پایدارمدیریت زیرساخت ملی داده های مکانی(NSDI)اداره برنامه و بودجه، کمیته داده های جغرافیایی فدرال، و زیرساخت داده های مکانی ملیاطلاعات برای کشورپارسل ها و آدرسهاسازماندهی شدن ایالاتراه حل ملییک موسسه جغرافیاییطرح IDAMAR SDIشبکه های ارتباطاتپایگاه ها و مدلهای دادهفرادادهمنابع انسانی مخصوصنرم افزارسخت افزارفرایندهای داخلیمحصولات آفلاینمحصولات و خدمات آنلاینتولید اطلاعاتارزیابی داده ها از طریق RSSپروژه های مستقل ویژهکار آیندهاهمیت ساخت زیرساختهای جغرافیاییبهبود ارزیابی کیفیت آب منطقه ایدر تعادل نگه داشتن طبیعت و انسانیک روش ابتکاری برای مدیریت محیط دریاییناشران کنترل دادهسازماندهی داده های یک سدهعمر مفید قابل توجهانتشار دادن یا ناپدید کردنامنیت داده هاآیندهپورتال سیستم رصد جهانی زمین از سیستم های گروه مشاهدات زمینراهروی جهانی به شناخت زمیناستراتژی شبکه SDIمزایای زیر ساخت اطلاعات مکانیاجزای :SDIمراجع

more_vert نصب دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی روی گوشی ها با پردازنده جدید

ادامه مطلب

closeنصب دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی روی گوشی ها با پردازنده جدید

تازه ترین پردازنده قدرتمند اسنپ دراگون موسوم به اسنپ دراگون ۸۶۵ برای گوشی های هوشمند اولین بار بر روی گوشی های تولیدی شرکت ویوو نصب خواهد شد.  شرکت کوالکوم با صدور بیانیه ای رسمی در این زمینه اعلام کرده که شرکت چینی ویوو به اولین کاربر این پردازنده قدرتمند مبدل می شود. رونمایی از این پردازنده اولین بار در جریان برگزاری اجلاس فناوری اسنپ دراگون ۲۰۱۹ در هاوایی آمریکا صورت گرفت. پردازنده اسنپ دراگون ۸۶۵ نه تنها با شبکه های نسل پنجم تلفن همراه سازگاری کامل دارد، بلکه از فناوری هوش مصنوعی نیز بهره مند بوده و همین امر توان پردازش و قابلیت های گوشی های هوشمند را افزایش می دهد. اسنپ دراگون ۸۶۵ به مودم نسل پنجم X۵۵ نیز مجهز بوده و از سرعت استثنایی بارگذاری داده حداکثر ۷.۵ گیگابیت در ثانیه پشتیبانی می کند. همچنین با استفاده از این پردازنده، پلتفرم های هوش مصنوعی قادر به انجام ۱۵ تریلیون محاسبه در هر ثانیه هستند که رقمی چشمگیر است. با استفاده از این پردازنده می توان گوشی هایی با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی و توان ضبط ویدئوهایی با دقت ۸K تولید کرد. همچنین این پردازنده اجرای بازی های ویدئویی قدرتمند بر روی گوشی ها را تسهیل می کند. هنوز مشخص نیست گوشی های ویوو که مجهز به این پردازنده هستند، چه زمانی به بازار می آیند.

more_vert مقاله تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی" مقاله ای است در ۱۳ صفحه و با ۲۹ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تمرین جسمانی؛ توانایی فضایی؛ چرخش ذهنی؛ حافظۀ کاری؛ شناخت پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین جسمانی و تمرین حافظۀ کاری بر توانایی چرخش ذهنی بود. به این منظور 45 نفر دانشجوی دختر غیرورزشکار به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در یکی از گروه‌های تمرین ایروبیک، تمرین حافظۀ کاری و گروه کنترل قرار گرفتند یافته‌های تحقیق حاکی از تسهیل توانایی‌های شناختی به‌وسیلۀ مداخلات شناختی و حرکتی استدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

ادامه مطلب

closeکتاب آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

کتاب آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه که گار گردآوری و تالیف آنرا  دکتر محمد احمدی انجام داده و انتشارات آریاناقلم آنرا منتشر کرده است بررسی موضوع کتاب: آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه به صورت ادواری و حداقل 2 بار در سال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تهران و برخی از شهرهای بزرگ برگزار می شود.  از بین گواهینامه‏ های فوق “مدرک اصول بازار سرمایه” به عنوان مدرک پایه ای و پیش نیاز سایر مدارک، همواره مورد توجه ویژه متقاضیان بوده است. مزایای مدرک کسب صلاحیت حرفه ای در بین فعالان بازار سرمایه امکان دستیابی به فرصت های شغلی بهتر و ارتقاء جایگاه فعلی تسهیل در معرفی قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای افراد به بازار کار افزایش ارتباطات و امکان ورود به جامعه حرفه ای فعالان بازار سرمایه مزایای کتاب منبعی جامع از سرفصل های آزمون “اصول بازار سرمایه” به عنوان پایه‌ای ترین آزمون سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با آخرین تغییرات آزمون و سرفصل های CFA آموزش تمامی سرفصل های آزمون از طریق ارایه درس و سوال پرهیز از مطالعه منابع مختلف و پراکنده و صرفه جویی در وقت