جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert کتاب زمان در دسترس : استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت

ادامه مطلب

closeکتاب زمان در دسترس : استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت

کتاب زمان در دسترس : استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت نوشته  جان دیکسون کمبل و جیمز ریس پیکنل است که توسط علی زو اشکیانی و محسن ربیعی ترجمه شده است . بررسی موضوع کتاب کتاب حاضر که نام کامل آن زمان در دسترس: استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت است، مرجعی معتبر هم برای متخصصان نگهداشت و هم دیگر کارکنان است و دورنمایی از مدیریت نگهداشت به دست می‌دهد. این کتاب به بررسی عناصر مختلفی می‌پردازد که مدیران نگهداشت با آن‌ها سروکار دارند و دستورالعمل‌هایی برای موفقیت نگهداشت ارائه می‌کند.

more_vert مقاله درآمدی بر گونه‌شناسی و تعریف تعالی در برخی از مکتب‌های بشری

ادامه مطلب

closeمقاله درآمدی بر گونه‌شناسی و تعریف تعالی در برخی از مکتب‌های بشری

مقاله علمی و پژوهشی " درآمدی بر گونه‌شناسی و تعریف تعالی در برخی از مکتب‌های بشری" مقاله ای است در 31 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گونه شناسی، مکاتب بشری، تعالی، منبع تعالی، ضرورت تعالی، ابعاد تعالی، روشهای توسعه تعالی، مدیران متعالی، سازمان نظامی پرداخته شده است چکیده مقاله تعالی چیست؟ موضوع این مقاله، تییین این پرسش و تلاش برای کشف پاسخی از این میان است. بر این مبنا ابتدا واژه‌شناسی لغوی و سپس مفهوم‌شناسی اصطلاحی تعالی، دنبال می‌شود. فرایند و روش این مطالعه‌ی مفهومی، شامل: تعمق در موضوع تعالی، منبع تعالی، ضرورت تعالی، ابعاد تعالی و روش‌های توسعه‌ی تعالی است تا سرانجام به تعریف مستفاد تعالی دست یابد. تعالی، موقعیتی است پویا که عوامل موجود در آن به‌شکل خوب، استثنایی و مطلق وجود دارد و در یک انسان تعالی‌طلب که خود را در فرایند رشد و تعالی قرار داده است، به‌تدریج شکل می‌گیرد، نهادینه می‌شود و ظهور می‌کند. در این صورت، آن انسان، به‌عنوان اسوه و الگوی تعالی انسان‌های دیگر تجلی پیدا می‌کند. چنین انسان‌هایی در جامعه، به‌عنوان رهبران متعالی، در سازمان‌های عمومی به‌عنوان مدیران متعالی و در سازمان‌های نظامی به‌عنوان «فرماندهان متعالی» ظاهر می‌شوند و پرچم تحول دیگر انسان‌ها را به‌سوی آن موقعیت استثنایی و مطلق که «تعالی» نام دارد به پیش می‌رانند و افراد و پیروان را برای تعالی فرا می‌خوانند. در ادامه مقاله ابعاد تعالی تحلیل و تبیین شده است. عنوان مقاله [English] An Introduction to the Typology and Definition of Excellence Concept in Some Humanistic Schools چکیده [English] What is excellence? This research is intended to explain and reach to an answer to this question. Firstly, the researcher will consider the word meaning of the term excellence, and then its conceptual meaning will be investigated. The process of this conceptual study includes issues such as: deep contemplation in excellence, as well as its sources, its necessity, its aspects, and the ways to develop it. This will lead to a comprehensive definition for excellence. The definition is this: "excellence is a dynamic situation the elements of which are exceptional, well developed, and absolute. It gradually takes shape, emerges and institutionalizes, in a developmental process, in individuals who seek excellence. In this way, that individual becomes a model of excellence for other people. They may become excellent leaders of general organizations of societies, and excellent commanders of military organizations. Afterwards, they can lead other people to the exceptional situation of excellence. The definition will be finally analyzed and explained more.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تعالی سازمانی و سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تعالی سازمانی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 25 صفحه و با 49 عنوان فهرست منبع ارائه شده است  مبانی نظری تعالی سازمانی، سرمایه اجتماعی سازمانی، اثربخشی و تعالی سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله طراحی الگوی برلیان تعالی منابع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران (با رویکرد رفتاری-اخلاقی)

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی برلیان تعالی منابع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران (با رویکرد رفتاری-اخلاقی)

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی برلیان تعالی منابع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران (با رویکرد رفتاری-اخلاقی)" مقاله ای است در 10 صفحه و با 9 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث الگو، برلیان، تعالی منابع انسانی، وزارت آموزش و پرورش، رفتاری- اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش طراحی الگویی مناسب جهت تعالی منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش با رویکرد رفتاری- اخلاقی است. این پژوهش برحسب هدف یک پژوهش بنیادی می باشد همچنین بر اساس طرح پژوهش و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها، پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی)، پیمایشی و اکتشافی است. جهت معتبرسازی الگوی پیشنهادی، براساس تکنیک دلفی به چند نوبت به نظرخواهی اساتید، اندیشمندان، صاحبنظران و کارشناسان قرار داده شد. نظرسنجی بعمل آمده در چهار مرحله انجام گرفت و نهایتاً الگو برلیان تعالی منابع انسانی در پنج فرآیند اصلی، 22 مولفه و 10 معیار جامع طراحی گردید و بعنوان الگوی پیشنهادی جهت آسیب شناسی رفتاری-اخلاقی منابع انسانی و جایزه تعالی منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش ارائه شد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل «سمع و بصر» حق تعالی از منظر ملاصدرا و امام خمینی

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل «سمع و بصر» حق تعالی از منظر ملاصدرا و امام خمینی

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل «سمع و بصر» حق تعالی از منظر ملاصدرا و امام خمینی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث متکلمان، حکیمان، ملاصدرا، امام خمینی و سمع و بصر پرداخته شده است چکیده مقاله مسئله چگونگی صفات باری‌تعالی، ازجمله مسائلی است که هر سه گروه؛ متکلمان، حکیمان، و ازجمله، عارفان به آن پرداخته، و مورد بحث و فحص قرار داده‌اند. قرآن کریم قبل از همه، این دو صفت را در کنار سایر صفات، درخصوص حضرت باری‌تعالی مورد عنایت قرار داده است. در این جستار که با محوریت آرا ملاصدرا و امام خمینی& تنظیم شده است، استنباط شده که آنان این دو صفت را از توابع علم شمرده‌اند. همچنین ملاصدرا پس از نقد و بررسی آرا خواجه نصیر و شیخ اشعری و پیروان وی، با نظریه «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» خود و با بیانی متفاوت از دیگران، سمیع بودن باری تعالی را به علم او به مسموعات، و بصیر بودنش را به علم او به مبصرات ارجاع داده است. لیکن، امام خمینی& با ذکر دلایل خاص خود اثبات می‌کند که این دو صفت، صفاتی جدا و مستقل بوده، و ارجاعشان به دیگر صفات در اثر اهمال برخی از جهات و حیثیات می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

ادامه مطلب

closeکتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان، تالیف احسان پوری، ضمن معرفی فرهنگ سازمانی و عوامل موثر در آن به نقش فرهنگ سازمانی در تعالی سازمانی و افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد کارکنان در سازمان می‌پردازد. مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در بهره‌وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری به خوبی بین مدیران و کارکنان گسترش یابد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌شود. در کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان می‌خوانیم که فرهنگ سازمانی، یکی از جدیدترین واژه‌های ادبیات مدیریت است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است. اوچی پیترز و واترمن در پر فروش‌ترین کتاب‌هایشان بر اهمیت فرهنگ سازمان به عنوان شرط موفقیت سازمان‌ها تأکید کرده‌اند. پژوهشگران در زمینه فرهنگ سازمانی معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاد دارند که برای ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید در زمینه شخصیتی آن‌ها کاوش صورت گیرد. بر این اساس برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می‌گردد باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود. فهرست مطالب فصل اول: کلیات و تعاریففصل دوم: مدیریت منابع انسانیفصل سوم: نقش فرهنگ در سازمانفصل چهارم: فرهنگ سازمانی و بهبود عملکرد کارکنانفصل پنجم: هوش فرهنگی در سازمانیفصل ششم: فرهنگ کارآفرینی در سازمانفصل هفتم: فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلیفصل هشتم: فرهنگ سازمانی و سوء رفتار سازمانیفصل نهم: نقش رهبری در فرهنگ سازمانیفصل دهم: مدیریت چالش‌ها در فرهنگ و رفتار سازمانیفصل یازدهم: کنترل رفتارهای کاری انحرافی در سازمانفصل دوازدهم: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

more_vert کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

ادامه مطلب

closeکتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان، تالیف احسان پوری، ضمن معرفی فرهنگ سازمانی و عوامل موثر در آن به نقش فرهنگ سازمانی در تعالی سازمانی و افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد کارکنان در سازمان می‌پردازد. مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در بهره‌وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری به خوبی بین مدیران و کارکنان گسترش یابد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌شود. در کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان می‌خوانیم که فرهنگ سازمانی، یکی از جدیدترین واژه‌های ادبیات مدیریت است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است. اوچی پیترز و واترمن در پر فروش‌ترین کتاب‌هایشان بر اهمیت فرهنگ سازمان به عنوان شرط موفقیت سازمان‌ها تأکید کرده‌اند. پژوهشگران در زمینه فرهنگ سازمانی معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاد دارند که برای ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید در زمینه شخصیتی آن‌ها کاوش صورت گیرد. بر این اساس برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می‌گردد باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود. فهرست مطالبفصل اول: کلیات و تعاریففصل دوم: مدیریت منابع انسانیفصل سوم: نقش فرهنگ در سازمانفصل چهارم: فرهنگ سازمانی و بهبود عملکرد کارکنانفصل پنجم: هوش فرهنگی در سازمانیفصل ششم: فرهنگ کارآفرینی در سازمانفصل هفتم: فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلیفصل هشتم: فرهنگ سازمانی و سوء رفتار سازمانیفصل نهم: نقش رهبری در فرهنگ سازمانیفصل دهم: مدیریت چالش‌ها در فرهنگ و رفتار سازمانیفصل یازدهم: کنترل رفتارهای کاری انحرافی در سازمانفصل دوازدهم: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

more_vert مقاله استانداردهای اخلاقی و رفتاری: خوانش حقوقی و آثار اجتماعی آن‏ها

ادامه مطلب

closeمقاله استانداردهای اخلاقی و رفتاری: خوانش حقوقی و آثار اجتماعی آن‏ها

مقاله علمی و پژوهشی " استانداردهای اخلاقی و رفتاری: خوانش حقوقی و آثار اجتماعی آن‏ها " مقاله ای است در 26 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استانداردهای اخلاقی، استانداردهای رفتاری، قواعد رفتاری، اعتماد عمومی، تعالی اخلاقی، کثرت‏گرایی حقوقی، هنجار حقوقی پرداخته شده است چکیده مقاله استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه‏ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش‎‏ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه‏های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه‏های بخشی بدان‏ها تعیّن می‏بخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست، بحران اعتماد و سایر بحران‏های اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را با تهدید روبه‏رو کند. باور بر این است که وقوع چنین مسائلی ناشی از بی‏توجهی به ارزش‏های اخلاقی و مسائلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع فساد و ... است. پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفه‌ای در هر قسم آن و به‌ویژه خوانش و تلقی حقوقی نسبت بدان‌ها، در بدو امر موجب حکومت ارزش‌های اخلاقی در سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهد شد. در این میان ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی موضوع، دریافتیم که از این مجرا، تعالی اخلاقی، مبارزه با فساد و تقویت اعتماد ملی، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت همبستگی حرفه‌ای، حفظ شأن و تمامیت حوزه‏های بخشی و ...، به مثابه آثار مثبتی که خود می‏تواند رافع بسیاری از مشکلات فوق‏الذکر باشد، محقق می‏شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمانی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توانمندسازی؛ توانمندسازی روان‌شناختی؛ تعالی سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله مدل‌های تعالی، ابزاری برای کمک به سازمان‌ها در شناسایی مسیر تعالی، سنجش موقعیت سازمان در این مسیر و ارایه‌ی راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد می‌باشند. اغلب اندیشمندان مدیریتِ تحول و بهسازی سازمان، توانمندسازی کارکنان را به‌عنوان یک راهبرد اثرگذار برای دست‌یابی به برنامه‌های تحول سازمانی به‌ویژه تعالی سازمانی معرفی می‌نمایند. این مقاله به بررسی «نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمانی گمرک ایران» می‌پردازد. برای انجام پژوهش، یک نمونه‌ی 243 نفری از کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها نیز از پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 34 سؤال بهره‌برداری شده است. با توجه به نرمال‌بودن داده‌ها، برای بررسی تأثیر متغیرها از رگرسیون و برای بررسی وضعیت موجود، از آزمون تی تک‌نمونه‌ای و برای رتبه‌بندی شاخص‌های تحقیق، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که توانمندسازی روان‌شناختی بر تعالی سازمانی تأثیر معناداری دارد و از میان ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی، مؤلفه‌های خودتعیینی و معنادار بودن شغل بر تعالی سازمانی مؤثر بوده‌اند. این امر می‌تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در دست‌یابی به تعالی سازمانی باشد. عنوان مقاله [English] The Role of Psychological Empowerment In Organizational Excellence چکیده [English] Excellence models are regarded as devices for helping organizations for identifying the process of excellence, assessment of the organizations situation, and providing appropriate solutions for improving their performances. Most of the change and improvement specialists believe that empowering the employees is an effective strategy for achieving organizational change objectives, especially the goals of organizational excellence. This research is intended to investigate the role of psychological empowerment in the employees of Iranian Customs Office (Gomrok). A randomly selected sample group, including 243 subjects, was formed from the employees of the main headquarters. A questionnaire including 34 questions was employed to collect data. As the data seemed to be normal, regression was used for assessing the changes in the variables. One sample T test was employed to review the status quo, and Friedman test was used for prioritizing the indicators. The results indicated that psychological empowerment had a significant effect on organizational excellence. Aspects such as self-determinacy, and meaningfulness of the job were more effective on organizational excellence than other aspects of psychological empowerment. These findings can be helpful in designing appropriate human resource strategies for achieving organizational excellence. کلیدواژه‌ها [English] empowerment, Psychological Empowerment, organizational excellence دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب دستنامه آشنایی با منطق‌های کیفیت

ادامه مطلب

closeکتاب دستنامه آشنایی با منطق‌های کیفیت

کتاب دستنامه آشنایی با منطق‌های کیفیت اثر پوریا برزعلی، انواعی از پرکاربردترین منطق‌های کیفیت، ویژگی‌های اصلی، نقاط قوت و محدودیت‌های آن‌ها را به مدیران معرفی می‌کند. هدف این کتاب آشنایی شما با ویژگی‌های ابزار PDCA، تکنیک‌های شش سیگما (DMAIC, DFSS) و مدل تعالی سازمانی EFQM و ماتریس رادار (RADAR) است، که می‌توانند برای بهبود کیفیت مداوم محصولات، فرآیندها و خدمات در سازمان‌ها استفاده شوند. در این کتاب سعی شده تا ویژگی‌های اصلی روش‌های ارائه شده با هدف نشان دادن پیش شرط‌های اصلی، تفاوت‌ها، نقاط قوت و محدودیت‌ها در کاربرد آن‌ها مقایسه شوند. بسته به هدف، هر سازمان می‌تواند یک روش مناسب و یا ترکیبی از متدولوژی‌ها را در روند اجرا پیاده کند. PDCA یک مفهوم اساسی شناخته شده برای فرایند بهبود مستمر می‌باشد، و ماتریس RADAR یک رویکرد ساختاری را برای ارزیابی عملکرد سازمانی فراهم می‌کند، DMAIC یک رویکرد سیستماتیک و نتیجه‌گرا است که چارچوبی برای مدیریت پروژه ایجاد می‌کند، DFSS یک رویکرد سیستماتیک برای طراحی محصولات جدید یا طراحی فرآیند‌هایی است که تمرکز بر روی پیشگیری دارد. سعی بر این است تا 5 پنج روش‌شناسی و منطق کیفیت را مقایسه و ویژگی‌های اصلی و تفاوت‌های آن‌ها را نشان داده شود. نشان می‌دهد که بعضی از متدولوژی‌ها ساده‌تر هستند و بنابراین به راحتی قابل درک و معرفی هستند (مانند چرخه PDCA). و در مقابل در مدل شش سیگما و مدل تعالی EFQM که متدولوژی پیچیده‌تری دارند، برای اجرای مناسب نیازمند زمان و منابع بیشتری هستند. سازمان‌های مختلف از متدولوژی‌ها، رویکردها و ابزارهای گوناگونی برای استقرار مدیریت کیفیت و برنامه‌هایی برای بهبود کیفیت مداوم استفاده می‌کنند. این برنامه‌ها احتمالاً نام یا برچسب‌های متفاوتی در سازمان‌های متفاوت دارند، مانند: TQM (مدیریت کیفیت جامع)، شش سیگما، BPR (مهندسی مجدد کار و کسب)، تعالی عملیات یا تعالی کار و کسب. صرف نظر از روش‌شناسی، رویکرد، ابزار و یا نام برنامه‌های بهبود مستمر، هر سازمانی نیازمند انتخاب‌ها و ترکیبات مناسبی از این تکنیک‌ها، رویکردها و ابزارها در فرایند استقرار خود خواهد بود. جملات برگزیده کتاب دستنامه آشنایی با منطق‌های کیفیت: - تنوع کنترل نشده، دشمن کیفیت است.- تغییر اجباری نیست. چرا که بقاء الزامی نیست.- بدون داده، شما فقط یک آدم دیگه هستید با یه نظر!- چیزی را که نمی‌توانید اندازه بگیرید، نمی‌توانید مدیریت کنید.- یک ابله با برنامه می‌تواند یک نابغه بی‌برنامه را شکست دهد. در بخشی از کتاب دستنامه آشنایی با منطق‌های کیفیت می‌خوانیم: با این وجود بخش مهمی در استفاده از این مدل در ارزیابی داخلی سازمان دیده می‌شود. تجارب سازمان‌های مختلف نشان می‌دهد که خود ارزیابی به طور مثبت بر کار تیمی، فرهنگ سازمانی، گفتگو و ارتباطات تاثیر می‌گذارد. خود ارزیابی منظم و سیستماتیک، سازمان‌ها و پرسنل را به یادگیری مداوم، بهبود مستمر و نوآوری تشویق می‌کند. به عنوان خلاصه‌ای از کاربرد تعالی EFQM می‌توان نتیجه گرفت که این مدل یک ابزار استراتژیکِ بلند مدت است که در آن تمام ابعاد و زمینه‌های سازمانی می‌تواند نظارت و ارزیابی شود و در نهایت بهبود یابد. از آنجایی که اثرات مثبت آن در طولانی مدت دیده می‌شود، بنابراین نمی‌توان از آن به عنوان یک ابزار برای رسیدن به نتایج آنی استفاده کرد؛ با توجه به پیچیدگی مدل تعالی معرفی آن به سازمان‌ها باید با پشتیبانی قوی، تعهد مدیریت عالی و آموزش مناسب افراد مورد نظر باشد تا به درستی اجرا شود. مدل تعالی EFQM یک چارچوب غیر تجویزی است که استفاده از رویکردهای مختلف برای دستیابی به تعالی پایدار را به رسمیت می‌شناسد. مدل تعالی بر اساس این ایده است که رضایت مشتری، کارمند و تاثیر مثبت بر جامعه، به نتایج عالی کار و کسب کمک می‌کند. سازمان‌ها از طریق فرآیند سیکل خود ارزیابی، ابزار قدرتمندی برای افزایش یادگیری مداوم، بهبود و تفکر نوآورانه به دست می‌آورند. فلسفه مدل تعالی EFQM بر این است که سازمان‌ها نتایج اصلی و استثنایی عملکرد را با یکپارچگی فعالیت‌های کارکنان و بهبود فرآیندها به دست می‌آورند. مدل تعالی EFQM در 15 سالی که از حیات‌اش می‌گذرد، اعتبار خود را در ارتباط با اهدافی که برای آن تاسیس شد ثابت کرد: به رسمیت شناختن تعالی (این بالاترین سطح سازمانی کیفیت است). فهرست مطالبپیشگفتارشرح تصویر روی جلدمقدمهتوصیف عناصر ضروری یک برنامه موثرهرم پیوستگی استراتژیکآشنایی با خرده منطق «و – نیز»1- چرخه PDCA2- مدل EFQM3- منطق رادار/RADAR4- DMAIC5- DFSSگاه شمار زندگی دکتردبلیو ادوارد دمینگجملات قصاردکتر دمینگمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 27 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی،  تعالی سازمانی ، مبانی نظری سرمایه اجتماعی ، اجزای سرمایه اجتماعی ، مفهوم سرمایه اجتماعی با رویکرد سازمان گرایانه ، تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان به همراه جامعه آماری و فرضیه پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله پایه‌ی نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم

ادامه مطلب

closeمقاله پایه‌ی نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم

مقاله علمی و پژوهشی " پایه‌ی نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم (بررسی آیات مربوط به پیامبر اعظم(ص) در ترجمه‌ی تفسیر المیزان) " مقاله ای است در 26 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قرآن کریم؛ پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی تعالی؛ فرماندهان و مدیران؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله شناخت مفهوم عناصر تعالی و روابط میان این عناصر از منظر قرآن، مستلزم استقرای نشانه‌های تعالی از قرآن است. این تحقیق، با روش کیفی و راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد با رویکرد فرایندی انجام شد. پس از استخراج بیش از 1500 آیه، حدود 2500 نشانه‌ی تعالی به‌عنوان مضامین، مورد شناسایی قرار گرفت که از آن میان، 32 مفهوم اصلی به‌عنوان 32 عنصر الگوی تعالی برگزیده شد. از میان این عناصر، 6 مقوله‌ی اصلی شامل اسوه‌ی انسان‌شناسی الهی، اسوه‌ی تربیت الهی، اسوه‌ی بصیرت وحیانی، اسوه‌ی احاطه‌ی الهی، اسوه‌ی تحقق احکام الهی و اسوه‌ی کمال الهی طی مرحله‌ی کدگذاریِ محوری کشف شد. در مرحله‌ی سوم، کدگذاری انتخابی انجام و رابطه‌ی میان مقوله‌ها و مفاهیم، طی نگارش خط داستان و یادنوشت‌نگاری تبیین و تحلیل شد. به نظر می‌رسد نتایج تحقیق، تأمین‌کننده‌ی زیرساخت‌ها و پایه‌های نظری طراحی الگوی تعالی فرماندهان و مدیران بر مبنای الگوی تعالی الهی؛ یعنی، پیامبر اکرم(ص) و در سطح نظری و نظریه‌پردازی باشد عنوان مقاله [English] Theoretical Foundations of Excellence Model of the Commanders and Managers of Sepah from the Perspectives of the Holy Quran چکیده [English] Understanding the components of excellence and  their relationships from the perspectives of the Holy Quran requires an inductive reasoning of the signs of excellence in the holy Quran. This qualitative research is conducted through grounded theory and processes approach. Having derived 1500 verses from the holy Quran, 2500 signs were identified as indications of excellence. 32 main concepts of these indications were selected as 32 main components of excellence from which six categories including symbols of divine man, Islamic training, divine insight, divine mastery, fulfillment of divine decree, and divine perfection were identified in the axial coding phase. In the third stage, selective coding was performed and relations between categories and concepts were explained and analyzed by writing memos. The results indicated that they could satisfy infrastructures and basic theoretical bases for designing an excellence model based on the divine excellence model, the holy prophet, at theoretical levels for the commanders and managers of Sepah.  کلیدواژه‌ها [English] the Holy Quran, The Holy Prophet, Designing Excellence Model, Commanders and Managers, Grounded Theory, The Army of the Guardians of the Islamic Revolution دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب دنیای دیجیتال در خدمت تعالی ذهن

ادامه مطلب

closeکتاب دنیای دیجیتال در خدمت تعالی ذهن

کتاب دنیای دیجیتال در خدمت تعالی ذهن نوشته‌ی هووارد رینگولد، به بررسی این امر می‌پردازد که آیا وسیله‌های دیجیتالی ساخت بشر می‌توانند او را باهوش‌تر کنند؟ این روزها با هیجان‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی روبه‌رو هستیم که برآمده از گسترش شبکه‌های ابزارهای الکترونیکی است. این شبکه‌ها برای ما ممکن می‌سازند که دسترسی آسان و سریعی به اندیشه‌ی مردم سراسر جهان داشته باشیم. این نوع دسترسی‌ که روز به روز بر وسعت آن افزوده می‌شود، زمینه‌ی نوعی وابستگی اعتیادآور را فراهم کرده است. این نوع وابستگی می‌تواند احساس و ذهن ما را کرخت و بی‌جان کند. همین امر می‌تواند سبب نزول فرهنگی جامعه و سطحی‌گرایی مردم شود. کتاب دنیای دیجیتال در خدمت تعالی ذهن (Mind Amplifier) به جای پرداختن به این که چرا شبکه‌ها و ابزار گوناگون مرتبط با آن ما را نادان کرده‌اند، به این مورد می‌پردازد که چگونه باید آن‌ها را در راه تعالی ذهن قرار داد؟ چگونه باید رسانه‌های دیجیتال را طرح‌ریزی کرد و چگونه باید از آن‌ها استفاده کرد، به شکلی که سبب باهوش‌تر شدن کاربران شوند؟ چگونه می‌توان ابزارهایی الکترونیکی ساخت که توانایی تفکر، برقراری ارتباط و حس مشارکت و همکاری را در ما افزایش دهند؟ هووارد رینگولد (Howard Rheingold) در این کتاب به مجموعه‌‌ای جدید از وسیله‌های شبکه‌ای که تجهیزاتی بسیار ضروری برای زندگی هستند، نگاهی می‌اندازد و بررسی می‌کند که چگونه از این ابزارها استفاده کنیم تا بتوانیم فناوری سودمندتر و سازگارتری با روان انسانی طراحی کنیم. در نهایت، توضیح می‌دهد که چگونه با استفاده از ماشین‌ها و رسانه‌های دیجیتال، ذهنی بسازیم که آگاه و از لحاظ اجتماعی هوشیار است. در بخشی از کتاب دنیای دیجیتال در خدمت تعالی ذهن می‌خوانیم: مردم از راه تقلید می‌آموزند. سرعت شگفت‌آور اینترنت، از توانایی هنجارها و بهترین تجربه‌ها برای ظاهر شدن به عنوان نمونه‌هایی از رفتار تولید‌گر، پا فراتر نهاده است. در نتیجه، تنها بخشی از کسانی که به تقویت‌کننده‌های شبکه‌ای دسترسی دارند می‌دانند چگونه از آن‌ها به شکل انرژی‌دهنده استفاده کنند. یکی از نتایج این عدم تطابق بین دسترسی داشتن و دانش چگونه دسترسی داشتن، اختلال اطلاعاتی و حمله‌های شخصی است. تمایل خوبی برای رعایت بیشتر مدنیت برخط دیده نشده است. آنچه ما نیاز داریم، طرحی ارتباطی‌ست که از درک عمیق‌تر مردم از چرا و چگونه استفاده کردن از رسانه، حاصل شده باشد. مهندسان و تکنوکرات‌ها از حل مسائل وخیم جهانی مانند گرسنگی و نبود بهداشت بازمانده‌اند، زیرا پیچیده‌ترین این مسائل مربوط به روانشناسی، سیاست، فناوری و لجستیک هستند. اگر این اندازه درباره‌ی دلیل‌های همکاری یا عدم همکاری مردم به دلیل نفع شخصی بی‌اطلاع نبودیم، چگونه می‌توانستیم ابزار ارتباطی آینده را برای سیستم‌های اجتماعی، طرح‌ریزی دوباره کنیم؟ کاملاً روشن است که برقراری ارتباط بین جمعیت جهان از طریق شبکه‌ای که امکان ارسال برخط پیام را برای بیشتر مردم دنیا مهیا کند، آخرین قدم نیست. و توانمند ساختن کاربران شبکه‌های تقویت‌ شده‌ی ذهنی برای حل مسائل یکدیگر، دیگر مسئله‌ای به شدت ارتباطی-مهندسی محسوب نمی‌شود. فهرست مطالبابزارهایی برای ذهنسایبورگ‌های ذاتیافزایش، ارتقا، گسترشتکامل مشترک با ابزارهایی که در اختیار داریمدانش اختراعنقش فرهنگتأثیر الفباابزارهای فکری رایانه‌ای شدهخود راه‌اندازیفراشناختخودکار کردن تفکر انتزاعیشناخت مشترکهوش جمعیقدرت بسیار بودنطرحی برای عملکرد جمعی بهبود یافتهنقطه‌ای برای آغازقدردانیدرباره‌ی نویسندهپانوشت‌ها

more_vert کتاب مدل سرآمدی EFQM 2013

ادامه مطلب

closeکتاب مدل سرآمدی EFQM 2013

مدل تعالی EFQM یک چارچوب عملی است که سازمان ها را قادر می سازد تا: - خود را ارزیابی کنند تا متوجه شوند که در مسیر تعالی در کجا قرار دارند و به آ نها کمک می کند تا نقاط قوت کلیدی و کمبودهای بالقوه خود را مرتبط با چشم‌انداز و مأموریت سازمان درک کنند. - یک واژگان و نحوه تفکر مشترک درباره سازمان خود ارائه دهند تا مراوده مؤثر ایده ها، چه در درون و چه در بیرون سازمان را تسهیل کند. - بهبودهای در حال انجام و برنامه ریزی شده را یکپارچه کنند تا از دوباره کاری جلوگیری و کمبودها را شناسایی کنند. - یک ساختار بنیادی برای سیستم مدیریتی سازمان ارائه کنند. این کتاب ترجمه آخرین نسخه مدل تعالی سازمانی EFQM ، یعنی نسخه 2013 آن است. مقدمه: استاندارد EFQM چگونگی انجام کارها را مد نظر قرار می دهد EFQM متعهد به کمک به بهبود سازمان ها از طریق استفاده از مدل سرآمدی خود می باشد، مدلی که دارای ساختاری مدیریتی و جامع است و توسط بیش از 30,000 سازمان اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. طی 20 سال گذشته توسعه مدل پیشنهادی برای آن مد نظر قرار گرفته است، برای منعکس کردن واقعیت های موجود در سازمان ها از تجربه و یادگیری موجود درآن سازمان ها استفاده می شود. ما برای کمک به پیاده سازی مدل پیشنهادی در سازمان شما؛ آموزش ها، ابزارهای ارزیابی و شناسایی مورد نیاز را فراهم می کنیم. اما کارایی و نقطه قوت اصلی مدل EFQM، از جمع آوری تجربیات خوب و مفید موجود در سازمان ها و آنها را برای رسیدن به اهداف خود یکپارچه نموده ایم. EFQM، یک بنیاد غیرانتفاعی است که اهدافی از جمله تسهیم چگونگی انجام کارها از طریق مطالعات موردی، سمینارهای آنلاین، گروه های کاری، کنفرانس ها و رویدادهای موضوعی را بر عهده دارد. ما مجموعه ای از سازمان های بزرگ و رهبران آنها را که علاقه مند به تعالی و رشد در محیط کسب و کار خود هستند پرورش می دهیم. ما بر این باوریم که مدل تعالی EFQM دارای یک ساختار مشخص و ساده است که همه ما را در بهبود کسب و کارهای‌مان یاری می کند. چیزی که ما در EFQM به دنبال آن هستیم به اشتراک گذاری تلاش و پشتکار در کار و اشتیاق در اعضای سازمان، انگیزه آنها و اهمیت آنها به نتایجی که کسب می کنند می باشد. فهرست مطالبدرباره EFQM مدل سرآمدی EFQM 2013 پایه و اساس مدل نیاز به یک مدل مفاهیم اساسی سرآمدی ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان خلق یک آینده پایدار: توسعه توانایی سازمان کنترل قدرت ابداع و نوآوری رهبری همراه با آرمان، کمال و القاء مدیریت همراه با چالاکی موفقیت از طریق استعداد افراد حفظ نتایج برجسته معیارها یکپارچه سازی مفاهیم اساسی در قالب معیار منطق RADAR منطق RADAR برای توانمند سازها منطق RADAR برای نتایج نحوه امتیازدهی به مدل سرآمد EFQM واژه نامه

more_vert کتاب نلسون ماندلا و رهیافتی بر تعالی انسان

ادامه مطلب

closeکتاب نلسون ماندلا و رهیافتی بر تعالی انسان

آرش نیلگون در کتاب نلسون ماندلا و رهیافتی بر تعالی انسان، خاطرات و زندگی شخصی و سیاسی نخستین رئیس جمهور آفریقا را بازگو می‌کند. نلسون رولیهلاهلا ماندِلا (Nelson Mandela) رهبری بود که خشونت را نقطه بن‌بست روحی انسان می‌­دانست. او قبل از ریاست جمهوری به عنوان فعال برتر آپارتاید در آفریقای جنوبی و همچنین رهبر کنگره ملی آفریقا فعالیت داشت. ماندلا که خشونت را مانع ادامه فعالیت‌های جامعه می‌دانست به دلیل دخالت در امور مقاومت مسلحانه مخفی دستگیر و زندانی شد. نلسون ماندلا 27 سال از عمر خود را در یک سلول در جزیره روبن گذراند و به عنوان معروف‌ترین چهره‌ی مبارز علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی شناخته شد. نلسون ماندلا بعد از گرفتن جوایزی در طی چهار دهه، هنوز هم به عنوان یک چهره‌ی مشهور دولتمرد شناخته می‌شود. بسیاری از مردم آفریقای جنوبی برای احترام او را 'مخولو' (پدربزرگ) صدا می‌کنند. ماندلا کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته و خاطرات او در کتابی با نام راه دشوار آزادی به فارسی برگردانده شده است. آخرین کتاب در مورد وی به نام «خودگویی‌های من» - در سال 2011 از طرف بنیاد ماندلا به انتشار رسید. برخی از جوایز و افتخارات ماندلا: - مدال آزادی ریاست جمهوری- عضو افتخاری حکم افتخاری کانادا- آزادی شهر از ژوهانسوبرگ (2004)- جایزه صلح لنین (1990)و... در بخشی از کتاب نلسون ماندلا و رهیافتی بر تعالی انسان می‌خوانیم: در سال 1961، ماندلا رهبری اومخونتو و سیزوه (به معنای «نیزه ملت»، و نیز با علامت اختصاری “MK”) شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا (ANC) را که خود یکی از بنیانگذاران آن بود بر عهده گرفت. او مبارزات خرابکاری علیه اهداف نظامی و دولتی را رهبری کرده، و طرح‌هایی تدوین کرد تا در صورتی که خرابکاری نتوانست به آپارتاید خاتمه دهد به جنگ چریکی متوسل شود. چند دهه بعد، خصوصا در دهه 1980، اومخونتو و سیزوه تبدیل به جنگ چریکی علیه رژیم حاکم شد. ماندلا همچنین در خارج از کشور مبادرت به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای MK کرد، و در دیدار با برخی از دولت‌های آفریقا ترتیباتی برای آموزش شبه نظامی داد. فهرست مطالبدیباچهفعالیت سیاسیدستگیری و زندانی شدنریاست کنگره ملی آفریقا و ریاست جمهوری آفریقای جنوبیدیپلماسی بین‌المللیازدواجبازنشستگیکتاب‌ها و مقالاتجوایز و افتخاراتمسایل جانبیفیلم خداحافظ بافاناشعری با نام نلسون ماندلاوحدت وجود در سیاره زمیننلسون ماندلا از خدا می‌پرسدنلسن ماندلا مرد شکست ناپذیر زمانه‌هااز یادداشت‌های نلسون ماندلاجوایز و افتخارات ماندلا

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رهنمودهای اسلامی و بازدارندگی فساد اداری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رهنمودهای اسلامی و بازدارندگی فساد اداری

مقاله علمی و پژوهشی" رهنمودهای اسلامی و بازدارندگی فساد اداری " مقاله ای است که در 24  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رهنمودهای اسلامی و بازدارندگی فساد اداری ، تعالی بخشی ، مدیریت اسلامی ، نهج البلاغه فضائل اخلاقی و معاشرت اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تبیین نقش توجه به کرامت انسانی در افزایش معنویّت

ادامه مطلب

closeمقاله تبیین نقش توجه به کرامت انسانی در افزایش معنویّت

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین نقش توجه به کرامت انسانی در افزایش معنویّت " مقاله ای است در 14 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث معنویّت، کرامت ذاتی، کرامت اکتسابی، انسان معنوی، تعالی معنوی، تقوا پرداخته شده است چکیده مقاله معنویّت در طول حیات بشر به عنوان یک امر مطلوب مورد توجّه بوده و تلاش زیادی در جهت تقویت آن صورت گرفته است. عوامل متعدّدی موجب تعالی و پرورش معنویّت می‌شود امّا در بین این عوامل، کرامت انسان از نقشی محوری و اساسی برخوردار است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم معنویّت، اهمیّت کرامت انسان در ایجاد شخصیّت معنوی مورد تأکید قرار گرفته و چگونگی تأثیر کرامت انسان در افزایش معنویت نیز بررسی خواهد شد و ثابت می‌گردد که سرچشمه‌ی معنویّت، توجّه به کرامت ذاتی و اکتسابی و عمل به دستورات دینی است و در مقابل، منشاء بسیاری از محرومیّت‌های معنوی، غفلت و عدم توجّه به جایگاه و کرامت روح ملکوتی انسان است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی

ادامه مطلب

closeکتاب نگرشی به مدیریت اسلامی

کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی، نوشته نویسندگانی چون هادی پورشافعی و عبدالرضا خدری خان آبادی، مدیریت در اسلام را هنر کشف استعدادها و فرایند تجهیز، تعلیم و هدایت نیروها در جهت اهداف سازمانی می‌داند که به تعالی انسان منجر می‌شود. هدف در مدیریت اسلامی، «انسان» و رشد او به­ سوی الله است. پس مدیریتی که زمینه رشد انسان را به سوی الله فراهم کند و مصادیق کتاب، سنت و سیر و روش پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) جهت رسیدن به اهداف یک نظام در ابعاد مختلف، همانند یک محور، مدار و قطب عمل کند، مدیریت اسلامی نامیده می­‌شود. همچنین در کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی، مدیریت، هدف اساسی رشد انسان و تعالی وی است. انسانی که سیر استکمال و صعودی­اش در گرو قرب خداوندی است که معنی می‏‌یابد. هر بیان و گفتاری، هر نیّتی هر اقدام و رفتاری که سمت و سوی خداوند نداشته باشد، مطرود است. همه این‌ها، از او، برای او و بسوی اوست. فرهنگ اسلامی سرشار از مهم‌ترین روش‌های خوب مدیریت بوده و قدرت و تأثیر این مدیریت بسیار عالی است تا آنجایی که در عصر پیامبر اعظم (ص) و دوران ائمه معصومین (علیهم السلام) از جامعه‌ای فقیر و ناتوان که گرفتار جنگ‌های قبیله‌­ای بر سر مسائل کم‌ارزش قومی بود، جامعه­‌ای نوین و متعالی ساخت به طوری که طی مدت زمانی کوتاه بر بزرگ‌ترین امپراتوری‌­های زمان خود پیروز شد و تمدن عظیم و ماندگاری را بنیان گذاشت. به نظر می‌‏رسد مسأله نخست انسان امروز در این جهان متحول، توسعه پایدار و همه جانبه و رها‌ساختن از جهل و فقرآموزشی، تربیتی و فرهنگی است. بدیهی است رهایی از مشکلات و دست‌یابی به سطح قابل قبولی از پیشرفت، امکان‌پذیر نیست مگر با اندیشه، تفکّر و مدیریت صحیح. مدیریتی که ارزش‌ها و آرمان‌های تعالی جویانه دارد. در واقع بدون مدیریت صحیح، هرگونه تلاشی بیهوده خواهد بود. به همین دلیل و با پیچیدگی مسائل و گسترش روز‌افزون سازمان‌‏های با ماهیّت و اهداف گوناگون و چالش‏‌های آن، مدیریت بیش از پیش اهمّیّت یافته است. فهرست مطالبمقدمه فصل اول) ضرورت، تعاریف و ویژگی‌های مدیریت در اسلام مقدمه جایگاه و ضرورت مدیریت و رهبری از دیدگاه اسلام دلایل مدیریت از دیدگاه اسلام دلیل اول قرآن دلیل دوم: سنت و عترت دلیل سوم: حکم عقل دلیل چهارم: اجماع تعاریف مدیریت و مدیریت اسلامی مفهوم مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) الف) تدبیر ب) فرماندهی ج) قدرت د) رهبری جهان بینی اسلام و مدیریت مدیریت در اسلام: تعالی انسان و انسان کامل جایگاه انسان در اسلام، از منظر تربیت و مدیریت وی مقام و منزلت دانش و تفکر در اسلام مفهوم مدیریت در مطالعه سیر آفاقی و سیرانفسی سیرآفاق و انفس و مراتب سپاس نعمت‌های الهی مدیریت اسلامی و وجوه ممیزه آن از مدیریت رایج دیگر اهداف مدیریت در اسلام نگاهی دیگر به تعاریف مدیریت ویژگی‌های کلی مدیریت اسلامی مدیریت اسلامی و نظریه‌های مدیریت رایج مدیریت اسلامی، مدیریت ارزش‌های الهی نتیجه‌گیری فصل دوم) اهداف، پیش بایسته‌ها و اصول مدیریت اسلامی فصل سوم) تصمیم‌گیری نتیجه‌گیری فصل چهارم) برنامه‌ریزی فصل پنجم) سازماندهی فصل ششم) هدایت و رهبری فصل هفتم) انگیزش و مدیریت فصل هشتم) کنترل و نظارت، معطوف به نظارت الهی فصل نهم) لغزشگاه‌ها و آفات مدیریت فصل دهم) امام علی (ع) و مدیریت در نگاه امام فهرست منابع

more_vert مقاله مبانی نظری و مفهوم انسان معنوی در اندیشه ابن‌سینا و علامه طباطبایی

ادامه مطلب

closeمقاله مبانی نظری و مفهوم انسان معنوی در اندیشه ابن‌سینا و علامه طباطبایی

مقاله علمی و پژوهشی " مبانی نظری و مفهوم انسان معنوی در اندیشه ابن‌سینا و علامه طباطبایی " مقاله ای است در 18 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انسان معنوی، مبانی نظری انسان معنوی، ابن‌سینا و علامه طباطبایی پرداخته شده است چکیده مقاله انسان در دنیای معاصر، نیازمند تدوین الگو و سبک معناداری از زندگی است تا با رصد نقطه تعالی و کمال، بر محور آن حرکت کند و به مسیر هدایت رهنمون شود. رسیدن به چنین گونه‌ای از زندگی که بسیاری از انسان‌شناسان و فیلسوفان الهی و حتی غیر الهی بر ضرورت آن تأکید کرده‌اند، نیازمند ارائه الگوی شایسته‌ای از شخصیت انسان به نام «انسان معنوی» است. پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل دیدگاه‌های دو اندیشمند و فیلسوف اسلامی ـ ابن‌سینا به عنوان یک متفکر عقل‌گرا و علامه طباطبایی در مقام یک حکیم صدرایی با نگرش دینی ـ درباره مبانی فکری انسان معنوی پرداخته و با شاخص قرار دادن عقل و وحی، مفهومی از انسان معنوی را ارائه نموده است. ازجمله مهم‌ترین مبانی فکری انسان معنوی در نگرش سینوی، مرجعیت عقل، خیریت و حقانیت محض حق‌تعالی، سریان عشق در کائنات و تکامل تدریجی عقل است. در منشور فکری علامه نیز مهم‌ترین مبانی فکری انسان معنوی عبارتند از: وحدت وجود، مبدئیت محض حق‌تعالی، شرافت نفس ناطقه، فطرت الهی و فقر محض کائنات. مفهوم انسان معنوی در حکمت سینوی به وجهی معادل «انسان معقول» و در اندیشه علامه طباطبایی، بیشتر دارای صبغه دینی و مبتنی بر گرایش‌های فطری است. گرچه انسان معنوی موردنظر آن دو به‌لحاظ گرایش‌های متافیزیکی‌شان، دارای وجوه مشترک زیادی است، اندیشه علامه طباطبایی به دلیل تکیه بر تعالیم دینی در کنار دریافت‌های عقلی، برجستگی خاصی دارد که می‌توان آن را هم‌تراز با انسان دینی (الهی)، انسان فطری و طبیعی لحاظ نمود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب نقش تربیت نوجوان در تعالی شخصیت وی

ادامه مطلب

closeکتاب نقش تربیت نوجوان در تعالی شخصیت وی

کتاب نقش تربیت نوجوان در تعالی شخصیت وی نوشته‌ی مرضیه سلیمانی، زهرا اسدی و مهین محمدی، به بررسی مسائل تربیتی فرزاندان از منظر روانشناسی می‌پردازد. در میان عوامل گوناگونی که منشأ تحولات اجتماعی محسوب می‌شوند، تربیت، آرام‌ترین، مطمئن‌ترین و مفید‌ترین آن‌هاست. تربیت، روندی بسیار بلند مدت دارد و تقریباً در همه‌ی مراحل عمر آدمی از تولد تا مرگ، تأثیر خود را نشان می‌دهد، ولی این نقش در برخی مراحل برجسته و تعیین کننده و در مقاطعی دیگر نقش آن کم‌رنگ و محدود می‌شود. برخی از دانشمندان مهم‌ترین سال‌های تربیت‌پذیری را هفت سال اول زندگی و پاره‌ای دیگر تا دوران نوجوانی می‌پندارند و عده‌ای نیز تأثیرپذیری آدمی از تربیت را تا چهل سالگی معرفی کرده‌اند. نخست باید معلوم شود که هدف از تربیت چیست؟ آیا آموختن مفاهیم علمی است یا انباشته کردن ذهن دانش‌آموزان؟ یک مسأله‌ی علمی را به شاگرد یاد دادن کار آسانی است، ولی او را با امید، اراده و جدیت تربیت کردن و قوای روحی‌اش را برای کار آماده نمودن، عملی دشوار است که از همه‌کس ساخته نیست. در حقیقت، باید گفت انتقال علم مرحله‌ی نازلی از تربیت است و ایجاد روح علمی، مرحله‌ی عالی تربیت می‌باشد. در مرحله‌ی بعد ضروری است از عواملی که اثرگذار بر تربیت هستند سخن گفت، مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: زمینه‌ی ژنتیکی، عامل محیط خانوادگی، محیط آموزشی (مدرسه)، محیط اجتماعی (نفوذ هم‌سالان)، نهادها و مراکز اطلاع رسانی و رسانه‌های گروهی، عامل رشد (تحولات مربوط به عامل سنی)، عامل مذهب و در نهایت اراده‌ی خودساز شخصیت. هر یک از این عوامل در زمان خاصی، وارد صحنه شده و تأثیرات خود را بر آدمی اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که می‌توان شخصیت فرد را برآیند عوامل مذکور تلقی نمود با این توضیح که دایره‌ی نفوذ تأثیر هر یک از عوامل که گسترده‌تر باشد، شخصیت آدمی در همان جهت شکل می‌گیرد. در گام سوم باید ملاحظه نمود تربیتی که بتواند از جوانان شخصیتی متعادل و هماهنگ به وجود آورد چه ویژگی‌هایی داد؟ چنین تربیتی باید ناظر بر جنیه‌های متنوع وجود آدمی از جمله: تربیت بدنی (فیزیکی)، عاطفی، اجتماعی، عقلی (ذهنی) و اخلاقی (معنوی) باشد. جملات برگزیده‌ی کتاب نقش تربیت نوجوان در تعالی شخصیت وی: - سرنوشت خود را با افکارتان تعیین کنید.- ما همان گونه زندگی می‌کنیم که می‌اندیشیم.- آنچه به هستی انسان، کیفیتی خاص می‌بخشد، آزادی است.- جستجوی یک جوان در پی هویت، از برخی لحاظ همان جستجوی معنای زندگی است.- هدف برای جوان، همچون فانوس دریایی برای کشتی است که مانع غرق شدنش در دریای زندگی می‌شود. در بخشی از کتاب نقش تربیت نوجوان در تعالی شخصیت وی می‌خوانیم: "موریس دبس" که در زمینه روان‌شناسی بلوغ مطالعات و تحقیقات زیادی کرده است عقیده دارد که دست کم سه نوع دوستی در این دوران (اوایل جوانی) شکل می‌گیرد: 1. دوستی‌هایی که غالباً میان جوانان هم‌سن و هم‌جنس در محیط آموزشگاه یا محیط‌های شبانه روزی نظیر خوابگاه‌های دانشجویی شکل می‌گیرد و در بیشتر موارد یا به خاطر خدمتی است که یکی در حق دیگری در موقعیت خاص انجام داده است یا در نتیجه سلب اعتماد از یک دوست قدیمی به وجود می‌آید. این نوع دوستی‌ها با تقدیم هدیه و نشان دادن احساسات خالصانه به اوج می‌رسد و بیشتر این دوستان ترجیح می‌دهند که دوستانشان همواره متعلق و منحصر به خودشان باشد و دیگری در این ارتباط عاطفی مشارکتی نداشته باشد. 2. دوستی که بین جوان و نوجوان یا کودک به وجود می‌آید و مبتنی بر حمایت فرد از دوست خردسال است، در مورد این دوستی‌ها باید از نظر اخلاقی و روحی کاملاً احتیاط کرد. در غیر این صورت احتمال راه یافتن انحرافاتی از قبیل آلودگی جنسی به این دوستی‌ها وجود دارد و این زمانی است که بدآموزی‌های خانوادگی، مراقبت نکردن والدین و خلاء عاطفی کودک، نوجوان یا جوان زمینه را برای لغزش‌های اخلاقی فراهم می‌نماید. 3. دوستی که بین جوان و فردی که بزرگ‌تر از او به وجود می‌آید و دوست بزرگ‌تر به خاطر داشتن جاذبه‌های اجتماعی می‌تواند اعتماد جوان را به خود جلب کند که در بعضی موارد این دوستی به رابطه‌ای تنگاتنگ می‌انجامد. منزه بودن دوست بزرگ‌تر در این روابط و نظارت خانواده بر دوستی جوانان و نوجوانان ضرورتی انکارناپذیر است. جوانان در دوست‌گزینی همانند هر انتخاب دیگری نیازمند معیارهای روشن و قاطعی هستند. فهرست مطالبپیشگفتاربخش اول: جوان و تعالی شخصیتبخش دوم: جوان و جستجوی هویتبخش سوم: جوان و نیازهای روحیبخش چهارم: جوان و سلامت روانبخش پنجم: جوان و هدف زندگیبخش ششم: جوان و آزادیبخش هفتم: جوان و ابراز وجودبخش هشتم: جوان و اعتماد به نفسبخش نهم: جوان و خویشتنداریبخش دهم: جوان و مدیریت زمانبخش یازدهم: جوان و مقبولیت اجتماعی