جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert کتاب حل تمرین فیزیک 3 سال سوم ریاضی

ادامه مطلب

closeکتاب حل تمرین فیزیک 3 سال سوم ریاضی

کتاب حل تمرین فیزیک 3 سال سوم ریاضی شامل: حل کامل پرسش ها، تمرین ها و فعالیت های متن درس، حل کاملا تشریحی، پرسش ها و تمرین ها ی پایانی هر فصل و خلاصه ی روابط هر فصل می باشد. کتاب حل تمرین فیزیک 3 سال سوم ریاضی با داشتن تصاویر، رابطه ها، نمودارها و راه حل های کاملا تشریحی به حل مسائل و پرسش ها پرداخته است. این کتاب می تواند برای دانش آموزان سال سوم تجربی و دانش آموزان سال سوم ریاضی و دانش آموزانی که برای امتحانات نهایی و کنکور آماده می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

more_vert کتاب حل تمرین فیزیک 3 سال سوم تجربی

ادامه مطلب

closeکتاب حل تمرین فیزیک 3 سال سوم تجربی

کتاب (حل تمرین فیزیک 3 سال سوم تجربی) بر اساس کتاب درسی فیزیک 3 و آزمایشگاه سال سوم آموزش متوسطه رشته تجربی 1394 ، تهیه شده است و شامل: حل کامل پرسش ها، تمرین ها و فعالیت های متن درس، حل کاملا تشریحی، پرسش ها و تمرین های پایانی هر فصل و خلاصه ی روابط هر فصل می باشد. کتاب با داشتن تصاویر، رابطه ها، نمودارها و راه حل های کاملا تشریحی به حل مسائل و پرسش ها پرداخته است. این کتاب می تواند برای دانش آموزان سال سوم تجربی و دانش آموزان سال سوم ریاضی و دانش آموزانی که برای امتحانات نهایی و کنکور آماده می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی" مقاله ای است در ۱۳ صفحه و با ۲۹ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تمرین جسمانی؛ توانایی فضایی؛ چرخش ذهنی؛ حافظۀ کاری؛ شناخت پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین جسمانی و تمرین حافظۀ کاری بر توانایی چرخش ذهنی بود. به این منظور 45 نفر دانشجوی دختر غیرورزشکار به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در یکی از گروه‌های تمرین ایروبیک، تمرین حافظۀ کاری و گروه کنترل قرار گرفتند یافته‌های تحقیق حاکی از تسهیل توانایی‌های شناختی به‌وسیلۀ مداخلات شناختی و حرکتی استدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطۀ بین سبک یادگیری همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون

ادامه مطلب

closeمقاله رابطۀ بین سبک یادگیری همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون

مقاله علمی و پژوهشی" رابطۀ بین سبک یادگیری همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون " مقاله ای است در 16 صفحه با 32 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات تمرین تصادفی؛ تمرین مسدود؛ سبک همگرا؛ سبک واگرا؛ سرویس بدمینتون مطرح شده است.چکیدهمطالعۀ حاضر با هدف تعیین رابطۀ بین سبک‌های همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون صورت گرفت. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی است. 48 دختر دانش‌آموز مقطع متوسطه، تصادفی در یکی از چهار گروه 1. سبک یادگیری همگرا با تمرین تصادفی، 2. سبک یادگیری همگرا با تمرین مسدود، 3. سبک یادگیری واگرا با تمرین تصادفی، 4. سبک یادگیری واگرا با تمرین مسدود قرار گرفتند. بنابراین، توجه به نقش سبک‌های یادگیری و تداخل یادگیری در آموزش مهارت‌های سرویس اهمیت دارد.محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب پروژه عملی با مایک

ادامه مطلب

closeکتاب پروژه عملی با مایک

کتاب پروژه عملی با مایک (MIKE 21 Flow Model FM) اثر محمد فیاض محمدی، یک آموزش تصویری است که در آن سعی شده هر پنجره و آیکونی که توضیح داده می‌شود بلافاصله پس از توضیح، تصاویر آن نمایش داده شود. تصاویر نیز با ابعاد بزرگ نشان داده‌شده‌اند تا متن و تنظیمات داخل تصاویر به‌راحتی قابل قرائت باشد. در این کتاب سعی شده است تمام ابزارها و اطلاعات موردنیاز در اختیار خواننده قرار گیرد تا برای حل یک تمرین نیاز به مراجعه به وب‌سایت یا اداره یا سازمانی برای جمع‌آوری اطلاعات نباشد. در واقع خواننده هیچ‌گاه به نرم‌افزار یا سایت دیگری برای انجام بخشی از تمرین ارجاع داده نمی‌شود. اگر نیاز به مراجعه‌ای باشد، آن قسمت نیز آموزش داده‌ شده است. چنانچه تاکنون شبیه‌سازی انجام نداده‌اید اما با رایانه در حد متوسط آشنایی دارید، به‌راحتی می‌توانید در مدت حداکثر 4 ساعت اولین شبیه‌سازی را انجام دهید و تمرین اول را حل کنید. علت طولانی بودن این زمان نیز تهیه فایل‌های جانبی موردنیاز برای شبیه‌سازی است. برای اینکه از ساده‌ترین حالت ممکن شروع کنیم، پروژه اصلی به چند تمرین تقسیم‌بندی می‌شود و تمرین به تمرین به پروژه نهایی نزدیک می‌شویم. فهرست مطالبپیشگفتارراهنمای مطالعه کتابمقدمهتمرین اولرقومی سازی و تهیه فایل عمقایجاد شبکه محاسباتیدرون‌یابی و ذخیرهتنظیم مدلتمرین‌های تکمیلیتمرین دومجزرومداندازه‌گیری طول مرز بازروش اول (ساخت سری زمانی نقطه ای جزر و مد)روش دوم (ساخت سری زمانی خطی جزر و مد)معرفی جزرومد به مدلاجرای مدلتمرین‌های تکمیلیتمرین سومساخت فایل شبکه‌ای دو بعدی بادمعرفی فایل باد به مدلتمرین‌های تکمیلیحرف آخر

more_vert مقاله اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان

ادامه مطلب

closeمقاله اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان" مقاله ای است در ۱۹ صفحه و با ۵۷ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تصویرسازی پتلپ؛ تعادل پویا؛ تمرین تعادلی؛ تمرین جسمانی؛ سالمند پرداخته شده است چکیده مقاله در سال‌های اخیر محققان به بررسی اثر تصویرسازی پتلپ بر عملکرد حرکتی و اینکه چطور تصویرسازی پتلپ می‌تواند موجب بهبود عملکرد شود، علاقه‌مند شده‌اند. هدف این پژوهش مقایسۀ اثر تصویرسازی پتلپ در برابر تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان بود. شرکت‌کنندگان 42 سالمند مرد ساکن شهر اراک بودند. آنها براساس نمرۀ پیش‌آزمون تعادل پویا به چهار گروه تقسیم شدند. برای اندازه‌گیری تعادل پویای افراد، از آزمون تعادل بس و ستاره استفاده شد. گروه‌های تمرینی همگن شامل تصویرسازی پتلپ، تمرین تعادلی، تمرین ترکیبی (تمرین تعادلی و تمرین تصویرسازی پتلپ) و گروه کنترل بودند به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین تصویرسازی پتلپ به‌همراه تمرین جسمانی، تعادل پویا را در میان سالمندان مرد بهبود بخشید، ولی تصویرسازی پتلپ به‌تنهایی در بهبود تعادل پویای سالمندان مرد مؤثر واقع نشد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال" مقاله ای است در ۱۱ صفحه و با ۱۹ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به اصل اختصاصی؛ اصل عمومیت؛ تمرین ثابت؛ تمرین متغیر؛ شوت بسکتبال؛ مهارت ویژه پرداخته شده است چکیده مقاله در این تحقیق به بررسی اثر تمرین عمومی و اختصاصی در ایجاد مهارت ویژه پرداخته شده است. بدین منظور 24 نفر از دانشجویان دانشگاه که از سلامتی کامل برخوردار بوده و هیچگونه سابقه ای در رشته ورزشی بسکتبال نداشتند انتخاب شدند و پس از پیش آزمون در قالب دو گروه تمرین ثابت و متغیر به مدت 5 هفته و هر هفته 3 جلسه به تمرین ثابت و متغیر پرداختند. در آخر هر هفته آزمون عملکرد به عمل آمد و پس از دو روز بی تمرینی آزمون های یادداری و انتقال انجام شد. به منظور تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرین ثابت برای عملکرد در جلسات تمرین و تمرین متغیر برای انتقال مهارت مورد نظر مناسب می باشد. علاوه بر این، تفاوتی در اجرای شوت بسکتبال افراد گروه تمرین متغیر و تمرین ثابت از نقطه پنالتی در آزمون یادداری مشاده نشد که این یافته فرضیه وجود مهارت ویژه در مهارت شوت بسکتبال صحیح نمی باشد. از این رو به مربیان و ورزشکاران توصیه می شود در تمرین مهارت شوت بسکتبال برای یادگیری هرچه بیشتر از تمرین متغیر استفاده کنند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب انگلیسی را در شهر صحبت کنید

ادامه مطلب

closeکتاب انگلیسی را در شهر صحبت کنید

کتاب انگلیسی را در شهر صحبت کنید به قلم ایمی جیلت، شامل 325 عبارت و اصطلاح آمریکایی است. این عبارات به شما کمک خواهد کرد تا زبان انگلیسی را با لهجۀ آمریکایی بهتر صحبت کنید. ایمی جیلت (Amy Gillett) در کتاب انگلیسی را در شهر صحبت کنید (Speak English around town: conduct everyday conversations with confidence!) نشان می‌دهد که چگونه به خوبی گفت و گوی انگلیسی داشته باشید. اگر قصد سفر به آمریکا دارید یا در محل کار با همکاران خود آمریکایی صحبت می‌کنید و یا... این کتاب شما را در رسیدن به هدفتان یاری می‌کند. تمام اصطلاحاتی که در این کتاب آورده شده است دارای معانی خاص هستند که در پایان هر درس و همچنین در فهرست اصطلاحات به آن‌ها پرداخته می‌شود. پس از قسمت عبارات و اصطلاحات، پایان هر درس تمارینی نیز در اختیار شما قرار گرفته است تا به کمک آن بتوانید میزان پیشرفت و یادگیری خود را بسنجید. پاسخنامه‌ی تمرین‌ها نیز در انتهای کتاب وجود دارد. گوناگونی موضوعات از جمله مواردی است که این کتاب را نسبت به سایر کتب در این زمینه برجسته نموده و از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است به این دلیل که با موقعیت‌های مختلفی رو به رو شده و می‌توانید عبارات و اصطلاحات را در این موقعیت‌ها بهتر و درست‌تر به کار بگیرید. در نهایت می‌توان گفت شما به کمک این کتاب در مسیری واقعی جهت یادگیری انگلیسی آمریکایی قرار می‌گیرید و با مهارت‌های زبانی که این کتاب در اختیار شما قرار می‌دهد درهای جدیدی به روی شما باز خواهد شد. همراه با این کتاب در کتابراه، یک کتاب با همین عنوان به صورت صوتی نیز ارائه شده است که در آن تمام مکالمات این کتاب با لهجه‌ی آمریکایی صحبت می‌شود و شما می‌توانید در هنگام مطالعه نسخه الکترونیکی، کتاب صوتی را فعال کرده و همزمان بشنوید. در بخشی از کتاب انگلیسی را در شهر صحبت کنید می‌خوانیم: Tanya: Do you think we should leave 15 percent* or more? تانیا: به نظرت 15 درصد انعام بذاریم یا بیشتر؟ John: The service was so-so. Our waiter was no great shakes. He seemed put out when we complained about our food. جان: سرویس دهیشون که معمولی بود. گارسون هم که آش دهن سوزی نبود. تازه انگار ناراحت شد وقتی از کیفیت غذامون انتقاد کردیم. Tanya: What did he expect? The food left a lot to be desired! This is supposed to be such a great restaurant. I don't know what happened. تانیا: چه انتظاری داشت؟ غذا باب طبع ما نبود! این رستورانِ خیلی خوبیه اما نمیدونم چرا اینجوری شد. John: I guess it's gone downhill. I'll leave 15 percent. I could leave less, but I don't want to be a cheapskate! جان: به نظرم کیفیتش اُفت کرده. من 15 درصد انعام میذارم. کمتر هم میشه گذاشت اما نمی‌خوام خسیس باشم. فهرست مطالب مقدمهLesson 1عبارات و اصطلاحات درس 1تمرین درس 1Lesson 2عبارات و اصطلاحات درس 2تمرین درس 2Lesson 3عبارات و اصطلاحات درس 3تمرین درس 3Lesson 4عبارات و اصطلاحات درس 4تمرین درس 4Lesson 5عبارات و اصطلاحات درس 5تمرین درس 5Lesson 6عبارات و اصطلاحات درس 6تمرین درس 6Lesson 7عبارات و اصطلاحات درس 7تمرین درس 7Lesson 8عبارات واصطلاحات درس 8تمرین درس 8Lesson 9عبارات و اصطلاحات درس 9تمرین درس 9Lesson 10عبارات و اصطلاحات درس 10تمرین درس 10Lesson 11عبارات و اصطلاحات درس 11تمرین درس 11Lesson 12عبارات و اصطلاحات درس 12تمرین درس 12Lesson 13اصطلاحات درس 13تمرین درس 13Lesson 14عبارات و اصطلاحات درس 14تمرین درس 14Lesson 15عبارات واصطلاحات درس 15تمرین درس 15Lesson 16عبارات و اصطلاحات درس 16تمرین درس 16Lesson 17عبارات و اصطلاحات درس 17تمرین درس 17Lesson 18عبارات و اصطلاحات درس 18تمرین درس 18Lesson 19عبارات و اصطلاحات درس 19تمرین درس 19Lesson 20عبارات و اصطلاحات درس 20تمرین درس 20Lesson 21عبارات و اصطلاحات درس 21تمرین درس 21Lesson 22عبارات و اصطلاحات درس 22تمرین درس 22Lesson 23عبارات و اصطلاحات درس 23تمرین درس 23Lesson 24عبارات و اصطلاحات درس 24تمرین درس 24Lesson 25عبارات و اصطلاحات درس 25تمرین درس 25پاسخنامه‌ی تمرین‌هافهرست اصطلاحات

more_vert طزاحی برنامه مجازی کرونا ویروس ۲۰۱۹

ادامه مطلب

closeطزاحی برنامه مجازی کرونا ویروس ۲۰۱۹

 سامانه مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برنامه کرونا ویروس ۲۰۱۹ را به منظور به‌روز رسانی دانش جامعه پزشکی و پیراپزشکی طراحی و در این سامانه بارگذاری کرد. معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امروز یکشنبه اعلام کرد برنامه مجازی کرونا ویروس ۲۰۱۹ به منظور به‌روز رسانی دانش جامعه پزشکی و پیراپزشکی درباره کرونا در سامانه آموزش مداوم مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت. این دانشگاه با تاکید به اهمیت به‌ روز رسانی دانش جامعه پزشکی و پیراپزشکی کشور در شناسایی، تشخیص و نحوه برخورد با بیماران مبتلا به کرونا ویروس افزود: این برنامه توسط دکتر فاطمی، عضو هیات علمی گروه آموزشی عفونی و بیماری‌های گرمسیری تدریس می‌شود و پس از دریافت مجوز از اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی بر روی سامانه آموزش مداوم مجازی دانشگاه قرار گرفت. بنابر تایید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محتوا و کسب امتیاز آموزش مداوم این برنامه برای تمامی مشمولان در سراسر کشور رایگان است. همچنین در این راستا طراحی و تولید نخستین اپلیکیشن اندرویدی کرونا ویروس ۲۰۱۹ به همت واحد مجازی دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه انجام شده و در اختیار علاقه‌مندان است. کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت نیز درباره تعداد کل بیماران کووید ۱۹ در کشور به تفکیک استان‌ها گفت: تهران ۱۸۰۵ نفر، قم ۶۸۵ نفر، گیلان ۴۹۶ نفر، اصفهان ۵۶۴ نفر، البرز ۳۰۷ نفر، مازندران ۶۲۰ نفر، مرکزی ۳۳۵ نفر، قزوین ۲۰۷ نفر، سمنان ۱۷۵ نفر، گلستان ۱۷۵ نفر، خراسان رضوی ۱۵۴ نفر، فارس ۱۰۴ نفر، لرستان ۱۴۴ نفر، آذربایجان شرقی ۱۰۷ نفر، خوزستان ۶۹ نفر، یزد ۸۷ نفر، زنجان ۵۳ نفر، کردستان ۶۳ نفر، اردبیل ۵۰ نفر، کرمانشاه ۳۳ نفر، کرمان ۴۱ نفر، همدان ۶۰ نفر، سیستان و بلوچستان ۳۴ نفر، هرمزگان ۳۵ نفر، خراسان جنوبی ۴۴ نفر، خراسان شمالی ۲۴ نفر، چهارمحال و بختیاری ۲۱ نفر، ایلام ۱۵ نفر، آذربایجان غربی ۴۰ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۹ نفر و بوشهر ۱۰ نفر از ابتدا تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

more_vert کتاب تمرین و حل تمرین جاوا

ادامه مطلب

closeکتاب تمرین و حل تمرین جاوا

کتاب تمرین و حل تمرین جاوا نوشته‌ی یونس ابراهیمی با هدف آموزش مفاهیم اصلی زبان JAVA به واسطه‌ی مثال‌هایی آسان، متنوع و هدف‌دار ارائه شده است. جاوا به وسیله‌ی موسسه سان میکروسیستم، به‌ عنوان یک زبان برنامه‌نویسی شی‌ءگرا و سطح بالا ساخته شده است. ساختار بی‌طرف و امنیت جاوا سبب شده تا این زبان به محبوبیت فراوانی دست یابد. ساختار بی­‌طرف، به مفهوم این‌‌ است که شما می­‌توانید با جاوا برنامه‌هایی بنویسید که بر روی کلیه سیستم‌ عامل‌ها به طور صحیح کار کند. به همین سبب در بعضی از دانشگاه‌­های ایران در برنامه‌سازی پیشرفته جاوا آموزش داده می‌­شود. یکی از تکنیک‌های آموزش زبان­‌های برنامه‌‌نویسی، آموزش مفاهیم برنامه به همراه مثال‌­های زیاد است. از زمان انتشار نخستین نسخه جاوا تا کنون، شرکت Sun حدودا هر دو سال یک بار نسخه‌ای جدید از این زبان برنامه‌نویسی منتشر می‌کند، که در این نسخه تازه، عموما قابلیت‌های نوینی افزوده و ایرادهای نسخه قبل را رفع کرده و عملکرد این زبان را بهبود بخشیده است.

more_vert کوچکترین اجاق گاز هوشمند جهان

ادامه مطلب

closeکوچکترین اجاق گاز هوشمند جهان

اجاق گاز دقیق و هوشمند موسوم به "اینوا" یکی از محبوب ترین اجاق گازهای هوشمند است که با ابعاد کوچک خود می تواند به سرعت بهترین خوراک ها را آماده کند. اینوای یکی ازبرترین دستگاهها برای افرادی است که می خواهند به سرعت و برای تعداد کمی از مهمانها آشپزی کنند. این دستگاه هوشمند دارای ویژگی های زیر است: _برخوردار از وای فای برای آشپزی از هر نقطه _مناسب برای پخت و پز انواع سبزیجات ، گوشت و ... _قابلیت طبخ غذاهای کاملاً مرطوب و لطیف _کنترل مداوم دما و ارسال مداوم نتایج برای کاربران _قابلیت همگام سازی با سیستم عامل اندروید _ارسال اطلاعات آماده شدن یا زمان پخته شدن غذا _اقابلیت کنترل از راه دور دستگاه _دارای برنامه هوشمند با بیش از یکصد دستور پخت غذا _برخوردار از دامنه دما - 0 تا 92 درجه سانتیگراد قیمت این محصول 220 دلار است.

more_vert 3 تمرین تنفس برای کاهش اضطراب

ادامه مطلب

close3 تمرین تنفس برای کاهش اضطراب

با تمرین این تکنیک های تنفسی می توانید بدون مراقبت های پزشکی و مراجعه به درمان شناس سطح استرس و اضطراب را تا جایی که می توانید کاهش دهید زیرا این تمرین ها روی سیستم عصبی پاراسمپاتیک که سیستم ریلکسیشن درونی ماست تاثیر می گذارند. تکنیک اول: ۱۰ ثانیه فن ریلکسیشن این تمرین برای کسانی که ترس از پرواز کردن، گیر افتادن در فضاهای کوچک مثل اتوبوس و قطار و ترس های مشابه دارند به اشتراک گذاشته شده است و شامل تنفس به داخل، سفت کردن عضلات و حفظ آرامش است. چگونه این تمرین را انجام دهیم؟ یک نفس عمیق بکشید. ریه ها را از اکسیژن پر کنید و نگه دارید. همینطور که نفستان را نگه داشته اید همه عضلات بدن را از سر انگشت ها و پاها گرفته تا قسمت میانی بدن و دست ها، سر، گردن و صورت سفت کنید. به مدت ۵ الی ۱۰ ثانیه در حالی که نفس را به داخل داده اید عضلات را سفت نگه دارید. سپس در حالی که به آرامی نفس را بیرون می دهید عضلات بدن را رها کنید. تکنیک دوم: تمرین تنفس آرامش بخش ۸-۷-۴ اگر از بودن در جمع به حدی می ترسید که عضلات تان را سفت می کنید این تکنیک می تواند به شما کمک کند. چگونه این تمرین را انجام دهیم؟ نوک زبان را در طول تمرین در قسمت پشت لثه دندان های بالای جلویی قرار دهید. زیرا قرار است بازدم از طریق دهان و اطراف زبان انجام شود. بهتر است در این تمرین لب ها را جمع کنید. نفس را با صدای فوت کاملا بیرون بدهید. سپس دهان را ببندید و تا شمارش ۴ با بینی نفس را داخل بدهید. نفس را تا شمارش ۷ نگه دارید. سپس نفس را با صدای فوت تا شمارش ۸ از طریق دهان بیرون بدهید. این تمرین را ۲ بار در روز و هر بار ۴ مرتبه تکرار کنید. در واقع بهتر است تکرار آن در ماه اول ۴ مرتبه بیشتر نباشد اما بعد از یک ماه می توانید تکرار آن را تا ۸ مرتبه بیشتر کنید. اگر نمی توانید نفستان را زیاد نگه دارید سرعت را بالا ببرید اما شمارش ۸-۷-۴ را فراموش نکنید. با تکرار این تمرین دم و بازدم ها عمیق تر می شوند و مثل داروهای آرام بخش، سیستم عصبی آرام می شود. تکنیک سوم: تنفس از سوراخ چپ بینی تنفس از سوراخ چپ بینی پایانه عصبی Ida را فعال می کند که با آرامش در ارتباط است. چند دقیقه تنفس از سوراخ چپ بینی هم شما را آرام می کند و هم فشار خون را پایین می آورد. چگونه این تمرین را انجام دهیم؟ در فضایی آرام بنشینید. سوراخ راست بینی را با انگشت شست دست راست بگیرید و انگشت های دیگر را بالا بگیرید. دست چپ را روی پا قرار دهید. چشم ها را ببندید و روی چشم سوم که بین ابروها قرار دارد تمرکز کنید. سپس به مدت ۳ دقیقه از طریق سوراخ چپ بینی نفس های عمیق بکشید.

more_vert کتاب بررسی پرسش ها، تمرین ها و فعالیت های متن درس فیزیک سال سوم تجربی

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی پرسش ها، تمرین ها و فعالیت های متن درس فیزیک سال سوم تجربی

این کتاب به طور کامل به بررسی پرسش ها، تمرین ها وفعالیت های متن درس مربوط به کتاب فیزیک سال سوم تجربی پرداخته است. کتاب با داشتن تصاویر و راه حل های کاملا تشریحی به حل مسائل و پرسش ها پرداخته است و می تواند برای دانش آموزان سال سوم تجربی و ریاضی مورد استفاده قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر تغییر پذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تغییر پذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر تغییر پذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان " مقاله ای است در 22 صفحه با 26 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات یادداری، انتقال، تغییر پذیری تمرین، دقت پرتاب، سن کودکان مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert چگونه مشکل دیر بیدار شدن را حل کنیم؟

ادامه مطلب

closeچگونه مشکل دیر بیدار شدن را حل کنیم؟

گرچه ممکن است رسیدن به این وضعیت برای بسیاری افراد سخت باشد، در ادامه چند روش مفید به منظور کمک به زود بیدار شدن از خواب ارائه می‌شود: یکم: برای زود بیدار شدن برنامه‌ریزی کنید. اگر برنامه‌ای مثل شروع صنوف مکتب و دانشگاه و مانند اینها در پیش دارید حداقل یک هفته قبل از آن با تنظیم زنگ ساعت برای بیدار شدن و شروع به کار تمرین کنید. دوم: هر روز زنگ ساعت را طوری جلوتر بکشید که نسبت به زمان قبلی حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زودتر زنگ بزند. این کار به آسانی شما را قادر خواهد ساخت تا به تدریج و دشواری کمتر زمان‌بندی جدیدی برای بدنتان تعریف کنید. کسانی که صبح ِ زود بیدار می‌شوند و فعالیت روزانه را آغاز می‌کنند شادتر از کسانی اند که تا دیروقت بیدار می‌مانند. سوم: اگر همچنان با مشکل بیدار شدن از طریق زنگ ساعت مواجه بودید، از دیگر اعضای خانواده برای بیدار شدن کمک بگیرید. چهارم: تلاش کنید برنامه‌ی منظم و مداوم را برای اصلاح ِ زمان بیدار شدن خود در پیش بگیرید که حتی در هنگام رخصتی‎ها یا روزهای بیکاری هم آن را ادامه داده و متوقف نسازید. این کار باعث می‌شود توانایی و زمینه‌ی لازم برای زود بیدار شدن از خواب راحت‌تر فراهم شود و ادامه یابد. پنجم: بر اساس این که به چه مقدار خواب برای استراحت و تجدید انرژی از دست رفته نیاز دارید (حدود ۷ تا ۸ ساعت خواب شبانه برای اغلب افراد بالغ لازم است)، ساعت خواب و بیداری خود را مشخص کنید و به محض این که زنگ ساعت به صدا درآمد بیدار و از تخت خارج شوید. این کار در روزهای نخست سخت خواهد بود؛ بنابراین بهترین راهکار این است که بلافاصله از حالت خوابیده به حالت نشسته درآمده، از تخت خارج شده و در دقایق بعدی به انجام برخی حرکات و تمرین‌های ورزشی سبک بپردازید. به یاد داشته باشید که برخی مطالعات نشان داده اند کسانی که صبح ِ زود بیدار می‌شوند و فعالیت روزانه را آغاز می‌کنند شادتر از کسانی اند که تا دیروقت بیدار می‌مانند. منبع: سلامت نیوز

more_vert سنجش فوری میزان نیترات خاک با یک حسگر جدید

ادامه مطلب

closeسنجش فوری میزان نیترات خاک با یک حسگر جدید

یک گروه بین‌المللی از محققان حسگر جدیدی برای اندازه‌گیری میزان نیترات خاک ابداع کرده‌اند که با اندازه‌گیری مداوم خاک و ارائه فوری میزان نیترات موجود در آن، آلودگی آب را بهتر تشخیص داده و شرایط را برای بهره‌وری بالاتر کشاورزی اعلام می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی فیزورگ، میزان نیترات در آب‌های زیر زمینی بطور کلی بسیار پایین است. اما استفاده بیش از حد از کودهای کشاورزی اغلب منجر به شسته شدن نیترات از خاک به منابع آب می‌شود. افزایش میزان نیترات در آب یکی از دلایل اصلی رد صلاحیت آب آشامیدنی است و یک مشکل زیست محیطی در سراسر جهان ایجاد می‌کند. اما این حسگر جدید نوری نیترات بر پایه طیف سنجی جذب کار می‌کند. طیف سنجی جذب امکان اندازه‌گیری مداوم و فوری میزان نیترات را فراهم می‌کند و می‌تواند غلظت‌های نیترات را در دامنه ده‌ها تا صدها قسمت در میلیون (ppm) که دامنه مربوط به رشد محصولات زراعی است، تشخیص دهد. توانایی این حسگر برای کنترل مداوم میزان نیترات خاک، تصویری بسیار دقیق از غلظت‌های به سرعت در حال تغییر نیترات در محلول خاک ارائه می‌دهد. این حسگر جدید همچنین در برابر شرایط سخت شیمیایی و فیزیکی خاک مقاوم است. این در حالی است که روش‌های فعلی برای اندازه‌گیری نیترات خاک دشوار و پر زحمت هستند و قادر به نمایش فوری غلظت واقعی نیترات در خاک نیستند. اما نوآوری این محققان که بلافاصله سطوح نیترات خاک را کنترل می‌کند به کشاورزان داده‌های با ارزشی در مورد میزان مواد مغذی موجود در خاک برای محصولات کشاورزی ارائه می‌دهد. این حسگر همچنین باعث بهینه سازی کاربرد کود می‌شود و از مصرف بیش از حد کود پیشگیری کرده، موجب صرفه جویی در آبیاری شده و آلودگی منابع آب را کاهش می‌دهد.

more_vert کتاب متمم ریاضی تجربی پایه یازدهم

ادامه مطلب

closeکتاب متمم ریاضی تجربی پایه یازدهم

کتاب متمم ریاضی تجربی پایه یازدهم تالیف مهدی پیروان و سوما درودی، شامل بیش از هزار سوال و تمرین منطبق بر کتاب درسی است که تنوع و سطوح متفاوت از ویژگی خاص این کتاب است. علم ‏ریاضی ‏ورزش ‏فکر ‏است. برای ‏ورزیده ‏شدن ‏در ‏این ‏علم ‏تمرین‏ و ممارست لازم‏ است. تمرین‏ متمم ‏یادگیری ‏ریاضیات‏ است ‏و ‏به ‏همین ‏خاطر‏ این‏ اثر، کتاب متمم ریاضی تجربی پایه یازدهم رشته تجربی نام ‏گرفته‏ است. سطح ‏اول ‏منطبق‏ بر ‏آموش ‏مطالب ‏کتاب ‏درسی‏ است و سطح‏ دوم ‏بالاتر ‏از ‏سطح ‏کتاب ‏درسی، که ‏حل ‏آن‌ها‏ سبب ‏درک‏ بیشتر ‏مطالب ‏درسی‏ کتاب ‏و ‏یادگیری ‏عمیق‌‏تر ‏خواهد ‏شد. مطمئنا ‏که ‏با ‏حل ‏تمرین­‌های ‏این ‏دو سطح، مطالب ‏درسی کتاب ‏را‏ عمیق‌­تر‏ و ‏مفهومی‌­تر ‏یاد‏ خواهید ‏گرفت. یادگیری ‏مفهومی‏ سبب ‏تسلط‏ بیشتر ‏بر‏ مطالب ‏و ‏زمینه‌ساز ‏آمادگی ‏دانش‌­آموز‏ برای ‏حل ‏تست‏‌های ‏کنکور ‏خواهد ‏شد. به‏ همین ‏خاطر ‏در‏ انتهای ‏هر ‏فصل ‏تست‌های ‏کنکور‏ ‏سال‌های ‏اخیر‏ که‏ مرتبط ‏با‏ مطالب‏ کتاب ‏است،‏ گنجانده‏ شده ‏است. ویژگی‌های کتاب متمم ریاضی تجربی پایه یازدهم: - طبقه‌بندی سوالات در دو سطح به تفکیک درس‌ها، منطبق بر کتاب درسی- بیش از 1000 تمرین متنوع تشریحی و تستی به همراه پاسخ‌نامه- 14 آزمون جامع در دو سطح به تفکیک فصل- 8 آزمون نوبت اول و دوم در دو سطح متفاوتسوالات کنکور سراسری منطبق بر کتاب درسی فهرست مطالبفصل اول: هندسه تحلیلی و جبرفصل دوم: هندسهفصل سوم: تابعفصل چهارم: مثلثاتفصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمیفصل ششم: حد و پیوستگیفصل هفتم: آمار و احتمالپیوست: آزمون

more_vert مقاله تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت" مقاله ای است در 18 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به بینایی‌ تضعیف‌شده؛ دقت پرتاب دارت؛ فرضیۀ اختصاصی تمرین؛ مقدار تمرین و منابع اطلاعات ‌آوران پرداخته شده است چکیده مقاله براساس فرضیۀ اختصاصی ‌تمرین، در دسترس ‌بودن بینایی در طول تمرین، به تخریب عملکرد در آزمون انتقال بدون ‌بینایی منجر می‌شود. یک فرضیه این است که بینایی‌کامل به‌عنوان منبع اطلاعاتی غالب مانع پردازش منابع‌ حسی دیگر می‌شود، در این‌ صورت احتمالاً تضعیف بینایی موجب کاهش تسلط بینایی بر دیگر منابع ‌حسی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت اجرا شد. بر اساس این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بینایی ‌تضعیف‌شده احتمالاً مانع پردازش دیگر منابع اطلاعات‌حسی نمی‌شود. یافته‌های این تحقیق از فرضیۀ اختصاصی‌تمرین پس از 300 کوشش تمرینی با حذف بینایی حمایت کرد. اما از این فرضیه با اضافه کردن بینایی حمایت نشد و غالب بودن اطلاعات حس ‌عمقی مشاهده نشد. احتمالاً وابستگی به منبع اطلاعات‌آور برتر (در اینجا بینایی) زودتر اتفاق می‌افتد، درحالی‌که وابستگی به منبع اطلاعاتی ثانویه (حس‌عمقی) زمان‌بر است و بعد از تعداد کوشش‌های تمرینی بیشتری رخ می‌دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert استرس روانی با از دست دادن بینایی مرتبط است

ادامه مطلب

closeاسترس روانی با از دست دادن بینایی مرتبط است

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد استرس روانی می تواند موجب از بین رفتن بینایی شود. محققان دریافتند استرس روانی می تواند دلیل مهم از بین رفتن بینایی در نتیجه آب سیاه، نوروپاتی اپتیکی، رتینوپاتی دیابتی و دژنراسیون ماکولا مربوط به سن باشد. «برنارد سابل»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «استرس مداوم و افزایش میزان کورتیزول به دلیل عدم تعادل در سیستم اعصاب خودمختار (سمپاتیک) و عملکرد بد عروق خونی، تاثیر منفی بر چشم و مغز دارد.» باید توجه داشت که چشم و مغز، هر دو در از دست دادن بینایی نقش دارند، حقیقتی که گاهاً پزشکان از آن غافل می شوند. افزایش فشار داخل چشم، اختلال اندوتلیال (سندرم فلامر) و التهاب از برخی عواقب ناشی از استرس هستند که باعث آسیب بیشتر می شوند. پژوهشگران توصیه می کنند تکنیک های کاهش استرس و آرام سازی (مثل مدیتیشن، تمرین کنترل استرس، و روان درمانی برای یادگیری نحوه مقابله با استرس) نه تنها به عنوان یک روش تکمیلی در کنار درمان اصلی، بلکه به عنوان اقدام پیشگیرانه در جهت کاهش روند پیشرفت از بین رفتن بینایی باید انجام شود.

more_vert کتاب بررسی پرسش ها، تمرین ها و فعالیت های متن درس فیزیک سال سوم ریاضی

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی پرسش ها، تمرین ها و فعالیت های متن درس فیزیک سال سوم ریاضی

این کتاب به طور کامل به بررسی پرسش ها، تمرین ها وفعالیت های متن درس مربوط به کتاب فیزیک سال سوم ریاضی پرداخته است. کتاب با داشتن تصاویر، رابطه ها، نمودارها و راه حل های کاملا تشریحی به حل مسائل و پرسش ها پرداخته است و می تواند برای دانش آموزان سال سوم تجربی و ریاضی مورد استفاده قرار گیرد.