جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی تنوع فرهنگی ایران و سیاستگذاری رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تنوع فرهنگی ایران و سیاستگذاری رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" تنوع فرهنگی ایران و سیاستگذاری رسانه ای " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تنوع فرهنگی ایران و سیاستگذاری رسانه ای ، رسانه های محلی ، شبکه های استانی ، سیاست رسانه ای ، منفعت عمومی ، شهروندی فرهنگی ، تنوع رسانه ای و نظام رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی

مقاله علمی و پژوهشی" جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی " مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی ، تنوع فرهنگی ، توسعه فرهنگی ، کثرت گرایی فرهنگی ، صلح ، اعلامیه جهانی و فرهنگ اسلامی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تنوع فرهنگی در رسانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تنوع فرهنگی در رسانه

مقاله علمی و پژوهشی" تنوع فرهنگی در رسانه " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تنوع فرهنگی در رسانه ، رسانه برخط ، خبرگزاری ، سایت خبری ، زبان قومی ، زبان بین المللی ، همانند سازی ، تکثرگرایی ، زبان نوشتاری و زبان گفتاری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی تنوع‌پذیری در صادرات غیرنفتی ایران با معرفی یک شاخص جدید

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تنوع‌پذیری در صادرات غیرنفتی ایران با معرفی یک شاخص جدید

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تنوع‌پذیری در صادرات غیرنفتی ایران با معرفی یک شاخص جدید" مقاله ای است در 28 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تنوع‌پذیری، شاخص تنوع‌پذیری ترکیبی، ISIC پرداخته شده است چکیده مقاله ساختار صادراتی یک کشور با گذر از مراحل مختلف توسعه‌یافتگی به تدریج متنوع‌تر می‌شود و طی زمان در برخی بخش‌های اقتصادی تمرکز بیشتر و تنوع کمتری می‌یابد. بر این اساس، متنوع‌ساختن ساختار تولید یک کشور برای تنوع‌بخشی به امر صادرات و سپس رسیدن به مرحله تخصص صادراتی امری ضروری است. مطالعه حاضر برای بررسی روند تنوع‌پذیری صادرات غیرنفتی کشور ضمن بررسی و محاسبه شانزده شاخص تنوع‌پذیری سه نقطه ضعف اصلی آنها شامل عدم رعایت شروط سازگاری، یکنواختی و همسازی را برشمرده شاخص جدیدی را تحت عنوان شاخص تنوع‌پذیری ترکیبی برای رفع این نقاط ضعف معرفی کرده و مورد محاسبه قرار می‌دهد. نتایج محاسبه شاخص تنوع‌پذیری ترکیبی نشان می‌دهد که روند صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ تنوع‌پذیری به سه دوره روند صعودی شدید طی سال‌های (۱۳۷۳-۱۳۸۰) روند صعودی آرام و رسیدن به نقطه حداکثری طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۸۴) و روند نزولی طی سال‌های (۱۳۸۴-۱۳۸۷) با یک رشد آرام در سال 1388 تقسیم‌بندی می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تفاوت های فردی

ادامه مطلب

closeتفاوت های فردی

تنوع در خلقت یکی از زیباترین جلوه های توانمندی خداوند متعال درآفرینش مخلوقات است. پذیرش تفاوت های فردی در انسان ها، می تواند سبب  بهره گیری حداکثری ،  از توان بالقوه بشریت باشد. 

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری

مقاله علمی و پژوهشی" نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری " مقاله ای است در 28 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری ، مبارزه نرم ، تهاجم فرهنگی ، هویت فرهنگی ، توسعه فرهنگی ، آسیب شناسی فرهنگی ، مهندسی فرهنگی ، مکانیسم فرهنگ سازی و ابزار فرهنگ سازی  اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب رهبری و مدیریت آموزشی بینش مندی و مهارت افزایی

ادامه مطلب

closeکتاب رهبری و مدیریت آموزشی بینش مندی و مهارت افزایی

این کتاب ریشه در طرح یا برنامه‌ای دارد که بخشی از دوره کارشناسی ارشد رهبری و مدیریت آموزشی انستیتو آموزش و پرورش دانشگاه لندن می‌باشد. این برنامه در ابتدا توسط آن گلد برای تدریس رو در رو ایجاد شد، و فصل مهمی از کتاب حاضر درباره ارزش‌ها در رهبری آموزشی نیز توسط گلد به رشته تحریر درآمد. سپس این برنامه رو در رو توسط ماریان کلمن و درک گلوور در یادگیری از راه دور در دوره کارشناسی ارشد مدیریت و رهبری آموزشی کاربردی در انستیتو آموزش و پرورش دانشگاه لندن مورد استفاده قرار گرفت. مگان کرافورد، که براساس پژوهش اخیرش درباره رهبری و هیجان فصلی از این کتاب را تدوین کرد، به تدریس واحدهای رو در رو و یادگیری از راه دور مبادرت ورزیده است. ماریان و درک، بعنوان نویسندگان اصلی کتاب حاضر، تجربه و دانش فنی گلد و کرافورد را ارج می‌نهند.این کتاب پا را فراتر از تعاملات رو در رو یا یادگیری از راه دور می‌نهد. همچنین کتاب حاضر به دلیل تاکید بر تنوع و برابری از سایر کتاب‌های حوزه مدیریت و رهبری آموزشی متفاوت است و شامل دانش و مهارت‌های است که رهبران آموزشی برای رهبری و مدیریت موفقیت آمیز افراد در جامعه‌ای با تنوع فرهنگی نیاز دارند.این کتاب برای افراد علاقه‌مند و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت و رهبری آموزشی، دوره‌های دکتری یا دوره‌های حرفه‌ای و همچنین افرادی که به ارتقاء عدالت اجتماعی علاقمندند، تدوین شده است. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: رهبری و مدیریت در خدمت تنوع و عدالت اجتماعیفصل دوم: رهبری به وسیله ارزش هافصل سوم: ارتباطاتفصل چهارم: تصمیم گیری و مدیریت تعارضفصل پنجم: انگیزش و تفویض اختیارفصل ششم: مدیریت عملکردفصل هفتم: کار کردن با تیم و از طریق تیمفصل هشتم: جلساتفصل نهم: مدیریت زمان و استرسفصل دهم: افزایش درک از هیجان و رهبریفصل یازدهم: بهسازی فردی و سازمانیReferences(منابع)

more_vert مروری بر کتاب «درمان چندفرهنگی»

ادامه مطلب

closeمروری بر کتاب «درمان چندفرهنگی»

«درمان چندفرهنگی» عنوان کتابی است که به قلم «زهرا کمندلو» به رشته تحریر درآمده و مجموعه‌ای از نظریات و راهکارهای متفاوت و موثر را برای حل چالش‌های فرهنگی ارایه کرده است. این کتاب ۱۴۴ صفحه‌ای با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی نشر «نگارکمال» در بهار سال ۹۸ به چاپ رسیده و با قیمت هرجلد ۱۸ هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. مطالب این کتاب در فصل‌های شرح کوتاه از پیشگامان چندفرهنگی،سئوال‌های اساسی، نظریه فرآیندهای درمان، محتوای چند فرهنگی، رابطه درمانی، نظریه آسیب‌شناسی روانی، دیدگاه فرهنگی نظریه‌ها، راهبردها و دیدگاه‌ها از منظر فرهنگ ایرانی و اسلامی، چند فرهنگی در خانواده ایرانی و چندفرهنگ گرایی در مدرسه ارایه شده است. فصل اول کتاب شمایی کلی از مباحث مطرح شده در حوزه پیشگامان چند فرهنگی است و در فصل دوم نیز نویسنده زمینه‌های فرهنگی مراجع و درمانگران، جریانات اخیر، تعدیل فرهنگی در خدمت روان‌درمانگری، موضوع جنسیت در روان‌درمانگری و ماهیت انسان و شخصیت را کاویده است. فصل سوم کتاب نیز بر اهمیت بالابردن آگاهی، تخلیه روانی و انتخاب در فرایند درمان چند فرهنگی تاکید دارد و فصل چهارم نیز پیرامون تعارض‌های درون فردی، اضطراب و دفاع‌ها، عزت نفس، تعارض‌های میان فردی ، صمیمیت و امیال جنسی، ارتباط، خصومت ، تعارض بین فرد و جامعه ، سازگاری در برابر فراروندگی و کنترل تکانه بحث و نظر داشته است. محتوای گام ششم کتاب بر محور آسیب شناسی روانی است و گام هفتم کوشیده تا انواع نظریه‌ها از جمله دیدگاه فرهنگی فروید، درمان گشتالتی، درمان مواجه‌سازی، درمان‌های سیستمی و یک‌پارچه‌نگر التقاطی و امیت آنان را با مخاطبان به اشتراک بگذارد. مطابقت و عدم مطابقت فرهنگی روان پویشی، تحلیل رفتار متقابل، مطابقت فرهنگی معنادرمان‌نگری، روان درمانی هستی‌نگر یا وجودی و عدم مطابقت فرهنگی واقعیت درمانگری محتوای مطالب فصل هشتم کتاب است و نویسنده در فصل نهم نیز در خصوص ویژگی‌های خانواده بافرهنگ غربی، خانواده‌های سنتی، دوفرهنگی در خانواده، فرهنگ قبیله‌ای ، فرهنگ مهاجر ، اصول جامعه چند فرهنگی و نظریه‌های کاربردی در مان مطالبی را ارایه کرده وفصل دهم نیز در خصوص اهمیت مشاوران مدرسه در درمان چندفرهنگی و کار با خانواده و جوامع متنوع است . در مقدمه این کتاب آمده است: فرهنگ تعیین کننده عمده شخصیت است و هر فرهنگی رویدادها، انتظارات و مجرای خود را دارد و گونه‌های هنجار و ناهنجار بر مبنای ساختار فرهنگی آن تعریف می‌شود. در عصر حاضر تغییر جمعیت شناختی از نیاز به آگاهی فرهنگی در تمام فعالیت‌ها مانند روان درمانی در روابط میان فردی ریشه دارد و بخشی از فرآیند مشاور کارآمد شدن در یادگیری این مفاهیم و تشخیص تنوع مسایل است تا بتواند مداخلات لازم را موثر انجام دهد. در روان درمانی با درمان‌جویانی که از لحاظ فرهنگی متنوع هستند مواجه‌ایم و باید رابطه درمانی با نیازهای فردی و ترجیحات فرهنگی هر درمان‌جو سازگار باشد.

more_vert کتاب سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی

ادامه مطلب

closeکتاب سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی

کتاب سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی نوشته‌ی بهنام نعیمی و مژگان ماهرالنقش به بررسی مواردی اعم از مدیریت تنوع از دیدگاه دانشجویان، مقایسه مدیریت تنوع بین آفریقای جنوبی و آلمان، دیدگاه‌های خودمختاری سازمانی و تأثیر چارچوب تامین مالی جدید در موسسات آموزش عالی می‌پردازد. در بخشی از سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی می‌خوانیم: موقعیت جغرافیایی مؤسسات آموزش عالی در داخل کشور و توزیع آن‌ها بین 9 استان، به مشخصات نژادی کارکنان در 23 موسسه کمک می‌کند که به طور گسترده‌ای از مشخصات کلی جدول بالا متفاوت است. جدول پایین‌تر نمایندگی نژادی و جنسیت از انتصاب دائمی (دانشگاهی و همچنین کارکنان پشتیبانی) در 20 درصد از موسسه آموزش عالی در سال 2008 به عنوان درصد نشان می‌دهد. جالب است که توجه داشته باشید که در برخی از مؤسسات، درصد بسیار کمی از کارکنان سفید وجود دارد. به عنوان مثال، دانشگاه صنعتی مانگوسوتو (مانگو) تنها 7/7 درصد کارکنان سفیدپوست دارد، که تا حدی به دلیل این واقعیت است که در حومه دوربان در استان خوزو ناتال واقع شده است. خود محل تحصیل دانشگاه جذب دانشجویان و کارکنان آن منطقه می‌شود که عمدتا آفریقایی هستند. مثال دیگر دانشگاه کیپ است که کارمندان رنگین پوست از 8/35٪ تشکیل شده است. این است که در کیپ تاون واقع در استان غربی واقع شده و اکثر کارکنان آن را از جامعه رنگین پوست بزرگ در کیپ تاون و اطراف آن استخدام کرده است. تنوع نژادی و جنسیتی کارکنان دائمی در مؤسسات آموزش عالی در دستور کار شوراهای مؤسسات قرار دارد. مدیریت اجرایی مؤسسات باید سالانه به شورای موسسه گزارش نماید تا پیشرفت‌هایی را که در راستای اهداف تعیین شده در طرح سه سالانه سهمیه بندی اشتغال (EE) موسسه ارائه شده است. چنین برنامه سه ساله از همه شرکت‌های دولتی و خصوصی مورد نیاز است. یک برنامه: Code of Good Practice که توصیف تهیه، پیاده‌سازی و نظارت بر برنامه‌های سهمیه‌بندی اشتغال است، در اطلاعیه دولت در تاریخ 23 نوامبر 1999 منتشر شد. قانون سهمیه‌بندی اشتغال به عنوان یک ابزار تنوع بسیار قدرتمند در حصول اطمینان از این که مؤسسات آموزش عالی در پی تطابق با دستور کار تحول‌آمیز دولت می‌باشند. فهرست مطالبمقدمهفصل۱: دیدگاه‌های بین‌المللیچشم‌اندازهای بین‌المللیفصل۲: چشم‌انداز آفریقای جنوبیچشم‌اندازی بر اقتدار موسسات (سازمان ها)دیدگاه بین‌المللیچشم‌انداز آفریقای جنوبیاندازه و شکلتغییر در رشته هاتامین مالی به عنوان مکانیسم فرمانسیاست زبانفصل۳: تحرک جمعیت به عنوان یک اداره کننده مدیریت تنوعمقدمهنمایه جمعیت آفریقای جنوبینمایه جمعیت آلمانفصل۴: مدیریت تنوع از دیدگاه دانشجویانمقدمهمشخصات جمعیت دانشجویی در آفریقای جنوبیوضعیت تنوع در موسسات آموزش عالی عالی آفریقامدیریت تنوع در موسسات آموزش عالی آلمانتامین مالی آموزش عالی به عنوان وسیله‌ای برای ارتقاء تنوعچارچوب مالی جدیدتأثیر چارچوب تامین مالی جدید در موسسات آموزش عالیفصل ۵: مدیریت تنوع از دیدگاه کارکنانمقدمهتنوع کارکنان در موسسات آموزش عالی عالی آفریقادسترسیحقوق و دستمزدانتقال مناسب آموزشفرهنگ سازمانیتنوع کارکنان در موسسات آموزش عالی آلمانفصل ۶: مدیریت تنوع از طریق چشم‌انداز مدیریت سازمانیمقدمهمدیریت تنوع مرتبط با طرح استراتژیکنقش مدیریت اطلاعات در تنوع سازمانی مدیریتفصل۷: مدیریت تنوع: توسعه اقدامات عملکردیمقدمه(الف) رتبه بندی شانگهایب) نتایج جستجوی وابستگی اسکوپوس(ج) رتبه بندی فیلد موسسه اطلاعات علمی (ISI)(د) تکالیف عالی تحصیلی (THES) در 200 دانشگاه برترساخت یک شاخص عملکرد برای دانشگاه پرتوریاشاخص‌های عملکردمعیارهااهدافرویهساختن یک شاخص عملکردعناصر شاخص عملکرد برای دانشگاه پرتوریامرور کلیفصل۸: نتیجه‌گیری: مقایسه مدیریت تنوع بین آفریقای جنوبی و آلماننتیجه نهاییدیدگاه‌های بین‌المللیدیدگاه‌های خودمختاری سازمانیدینامیک جمعیت به عنوان یک محرک مدیریت تنوعمدیریت تنوع از دیدگاه دانشجویانمدیریت تنوع از دیدگاه کارکنانمدیریت تنوع از منظر مدیریت نهادیمدیریت تنوع: توسعه اقدامات عملکردیمنابع

more_vert سئوالات اختصاصی آزمون استخدامی شغل کارشناس امور فرهنگی

ادامه مطلب

closeسئوالات اختصاصی آزمون استخدامی شغل کارشناس امور فرهنگی

بانک مقالات ایران در راستای برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 اقدام به انتشار سئوالات آزمونهای استخدامی در دوره های قبل نموده است . در این بخش سئوالات اختصاصی آزمون استخدامی برای رشته شغلی کارشناس امور فرهنگی که شامل 40 سئوال زیر است ارائه شده است 1 – روش تحقیق و آمار شامل 10 سئوال 2 – نظریه های فرهنگی، جامعه شناسی فرهنگی وبرنامه ریزی فرهنگی شامل 30 سئوال برای دریافت این سئوالات آزمون استخدامی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

more_vert سئوالات اختصاصی آزمون استخدامی شغل کاردان امور فرهنگی

ادامه مطلب

closeسئوالات اختصاصی آزمون استخدامی شغل کاردان امور فرهنگی

بانک مقالات ایران در راستای برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 اقدام به انتشار سئوالات آزمونهای استخدامی در دوره های قبل نموده است . در این بخش سئوالات اختصاصی آزمون استخدامی برای رشته شغلی کاردان امور فرهنگی که شامل 40 سئوال زیر است ارائه شده است 1 – روش تحقیق و آمار شامل 10 سئوال 2 – نظریه های فرهنگی، جامعه شناسی فرهنگی وبرنامه ریزی فرهنگی شامل 30 سئوال برای دریافت این سئوالات آزمون استخدامی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

more_vert کتاب سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی

ادامه مطلب

closeکتاب سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی

کتاب سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی نوشته‌ی بهنام نعیمی و مژگان ماهرالنقش به بررسی مواردی اعم از مدیریت تنوع از دیدگاه دانشجویان، مقایسه مدیریت تنوع بین آفریقای جنوبی و آلمان، دیدگاه‌های خودمختاری سازمانی و تأثیر چارچوب تامین مالی جدید در موسسات آموزش عالی می‌پردازد. در بخشی از سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی می‌خوانیم: موقعیت جغرافیایی مؤسسات آموزش عالی در داخل کشور و توزیع آن‌ها بین 9 استان، به مشخصات نژادی کارکنان در 23 موسسه کمک می‌کند که به طور گسترده‌ای از مشخصات کلی جدول بالا متفاوت است. جدول پایین‌تر نمایندگی نژادی و جنسیت از انتصاب دائمی (دانشگاهی و همچنین کارکنان پشتیبانی) در 20 درصد از موسسه آموزش عالی در سال 2008 به عنوان درصد نشان می‌دهد. جالب است که توجه داشته باشید که در برخی از مؤسسات، درصد بسیار کمی از کارکنان سفید وجود دارد. به عنوان مثال، دانشگاه صنعتی مانگوسوتو (مانگو) تنها 7/7 درصد کارکنان سفیدپوست دارد، که تا حدی به دلیل این واقعیت است که در حومه دوربان در استان خوزو ناتال واقع شده است. خود محل تحصیل دانشگاه جذب دانشجویان و کارکنان آن منطقه می‌شود که عمدتا آفریقایی هستند. مثال دیگر دانشگاه کیپ است که کارمندان رنگین پوست از 8/35٪ تشکیل شده است. این است که در کیپ تاون واقع در استان غربی واقع شده و اکثر کارکنان آن را از جامعه رنگین پوست بزرگ در کیپ تاون و اطراف آن استخدام کرده است. تنوع نژادی و جنسیتی کارکنان دائمی در مؤسسات آموزش عالی در دستور کار شوراهای مؤسسات قرار دارد. مدیریت اجرایی مؤسسات باید سالانه به شورای موسسه گزارش نماید تا پیشرفت‌هایی را که در راستای اهداف تعیین شده در طرح سه سالانه سهمیه بندی اشتغال (EE) موسسه ارائه شده است. چنین برنامه سه ساله از همه شرکت‌های دولتی و خصوصی مورد نیاز است. یک برنامه: Code of Good Practice که توصیف تهیه، پیاده‌سازی و نظارت بر برنامه‌های سهمیه‌بندی اشتغال است، در اطلاعیه دولت در تاریخ 23 نوامبر 1999 منتشر شد. قانون سهمیه‌بندی اشتغال به عنوان یک ابزار تنوع بسیار قدرتمند در حصول اطمینان از این که مؤسسات آموزش عالی در پی تطابق با دستور کار تحول‌آمیز دولت می‌باشند. فهرست مطالبمقدمهفصل۱: دیدگاه‌های بین‌المللیچشم‌اندازهای بین‌المللیفصل۲: چشم‌انداز آفریقای جنوبیچشم‌اندازی بر اقتدار موسسات (سازمان ها)دیدگاه بین‌المللیچشم‌انداز آفریقای جنوبیاندازه و شکلتغییر در رشته هاتامین مالی به عنوان مکانیسم فرمانسیاست زبانفصل۳: تحرک جمعیت به عنوان یک اداره کننده مدیریت تنوعمقدمهنمایه جمعیت آفریقای جنوبینمایه جمعیت آلمانفصل۴: مدیریت تنوع از دیدگاه دانشجویانمقدمهمشخصات جمعیت دانشجویی در آفریقای جنوبیوضعیت تنوع در موسسات آموزش عالی عالی آفریقامدیریت تنوع در موسسات آموزش عالی آلمانتامین مالی آموزش عالی به عنوان وسیله‌ای برای ارتقاء تنوعچارچوب مالی جدیدتأثیر چارچوب تامین مالی جدید در موسسات آموزش عالیفصل ۵: مدیریت تنوع از دیدگاه کارکنانمقدمهتنوع کارکنان در موسسات آموزش عالی عالی آفریقادسترسیحقوق و دستمزدانتقال مناسب آموزشفرهنگ سازمانیتنوع کارکنان در موسسات آموزش عالی آلمانفصل ۶: مدیریت تنوع از طریق چشم‌انداز مدیریت سازمانیمقدمهمدیریت تنوع مرتبط با طرح استراتژیکنقش مدیریت اطلاعات در تنوع سازمانی مدیریتفصل۷: مدیریت تنوع: توسعه اقدامات عملکردیمقدمه(الف) رتبه بندی شانگهایب) نتایج جستجوی وابستگی اسکوپوس(ج) رتبه بندی فیلد موسسه اطلاعات علمی (ISI)(د) تکالیف عالی تحصیلی (THES) در 200 دانشگاه برترساخت یک شاخص عملکرد برای دانشگاه پرتوریاشاخص‌های عملکردمعیارهااهدافرویهساختن یک شاخص عملکردعناصر شاخص عملکرد برای دانشگاه پرتوریامرور کلیفصل۸: نتیجه‌گیری: مقایسه مدیریت تنوع بین آفریقای جنوبی و آلماننتیجه نهاییدیدگاه‌های بین‌المللیدیدگاه‌های خودمختاری سازمانیدینامیک جمعیت به عنوان یک محرک مدیریت تنوعمدیریت تنوع از دیدگاه دانشجویانمدیریت تنوع از دیدگاه کارکنانمدیریت تنوع از منظر مدیریت نهادیمدیریت تنوع: توسعه اقدامات عملکردیمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی

مقاله علمی و پژوهشی" هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی " مقاله ای است در 27 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی ، مصرف فرهنگی ، کالای فرهنگی ، سرمایه فرهنگی ، مخالفت فرهنگی و سبک زندگی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب تاملات فرهنگی

ادامه مطلب

closeکتاب تاملات فرهنگی

کتاب «تاملات فرهنگی» نوشته احمدرضا بسیج در ۱۷۶ صفحه با موضوع یادداشت‌هایی درباره مفهوم فرهنگ، هویت و ملیت جامعه در سال ۱۳۹۰ از سوی انتشارات سدره‌المنتهی چهارمحال و بختیاری چاپ و روانه بازار شده است. به گزارش ایرنا، این اثر در ۸ فصل تنظیم شده است و نگارنده در بخش نخست ضمن بیان مفهوم و معانی لغوی واژه فرهنگ، خصوصیات فرهنگ و ارتباط آن را با دین ذکر کرده است. وی در فصل دوم انواع فرهنگ از جمله غربی و ایرانی را معرفی کرده و با ارائه نوعی تعریف جدید از نوع فرهنگ، تعاریف دانشمندان ایرانی درباره این واژه را ذکر می‌کند. بخش سوم کتاب به معرفی و ارائه تقسیم‌های فرهنگی پرداخته و در فصل چهارم در تشریح واژه تمدن و تفاوت آن با فرهنگ توضیحاتی ارائه شده است. تشریح علل اربعه فرهنگ و مفهوم مهندسی فرهنگی، تهاجم فرهنگی و مقاله‌ای با عنوان تهاجم نقابدار عنوان فصل پنجم تا هشتم این کتاب است. احمدرضا بسیج در بخش‌هایی از مقدمه این کتاب آورده است: ۳۰۰ تعریف از فرهنگ وجود دارد اما ایران اسلامی به سبب برخورداری از غنای فرهنگی متکی بر عقل، خرد، نقل و سنت دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه است که تحسین و اقرار دیگران را برانگیخته است. برتر بودن فرهنگ غرب نسبت به فرهنگ شرق به ویژه ایران اسلامی به دلایل بسیار، اندیشه‌ای غلط و نارواست اما این بینش ناصواب تبلیغ کسانی است که دوام و بقای خود را در تحریف واقعیت می‌بینند. از همین رو باید کوشید تا مایه‌های غنی فرهنگ ایرانی را معرفی کرد و معایب و زشتی‌هایی که بار آن شده را شناسایی و اصلاح کرد.

more_vert این رفتارهای خانم ها مردان را اذیت میکند

ادامه مطلب

closeاین رفتارهای خانم ها مردان را اذیت میکند

اگر می خواهید زندگی خوبی داشته باشید برای شما نکاتی در این رابطه قرار داده ایم که این رفتارهای خانم ها مردان را اذیت میکند چه هستند و ریشه ی آن ها کجا می باشد.یکی از روانشناس های ایرانی میگوید: معمولاً مردان از ۳ رفتار زنان گله‌مند هستند؛ اما نمی‌دانند که رفتارها نعمتی است از طرف خداوند که باعث منفعت و پیشرفت آنها می‌شود. ۱-پرحرفی برخی از مردان از پرحرف بودن زنان گله مند هستند. اگر مرد بداند که پرحرفی زنان بسیار مفید است و این رفتار نعمتی از جانب خداوند است که به زنان داده تا بتوانند از این طریق روابطی عاطفی با همسرشان ایجاد کنند. اگر زنان مانند مردان کم حرف باشند، همه دنیا و عالم منزوی می‌شوند و رابطه صمیمی و خوبی وجود ندارد. پرحرفی زنان باعث می‌شود که فرزند آنها تکلم یاد بگیرد. از زمانیکه مادر باردار است تا زمانیکه به دنیا می‌آید با فرزندش حرف می‌زند و در رفتار و تکلم فرزند تاثیر بسزایی دارد. ۲-خرید کردن و حس تنوع طلبی برخی از مردان زنان را به خریدن اشیاء تزیینی و متنوع و هزینه کردن بی مورد متهم می‌کنند؛ اما نمی‌دانند که اگر این خصوصیات در زنان وجود نداشت، تنوع غذا، جذابیت‌های محیطی که خود یک نعمت محسوب می‌شود، نبود و مردان از آن بی‌بهره بودند.اگر زندگی فقط براساس ذائقه مردان بود، همه افراد مانند انسانهای اولیه در غار زندگی می‌کردند. این رفتار زنان باعث می‌شود تا تنوع در دنیای پیرامون مردان ایجاد شود و از آن لذت ببرند. زمانی‌که مرد توجه‌ای به این زیبایی‌ها و تنوع نکند، به نظرش افراط می‌آید وهمیشه از این بابت شاکی است که زن هزینه بی‌مورد می‌کند و با این کار همسرش مخالف است. زنان باید سلیقه مردان را هم در این مورد به کار گیرند تا احساس نارضایتی نکنند. ۳- چشم هم چشمی چشم و هم چشمی زنان یکی دیگر از رفتارهایی است که موجب آزار مردان می‌شود؛ اما مردان باید بدانند که اگر این خصوصیات نباشد البته نه در حد افراط، رقابت ایجاد نمی‌شود و هیچ انگیزه و پیشرفتی در زندگی آنها صورت نمی گیرد. منبع: دلگرم

more_vert مقاله مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  موافقتنامه تریپس؛ کنوانسیون تنوع زیستی؛ اختراع؛ فناوری زیستی؛ اصلاحات پرداخته شده است چکیده مقاله رابطه میان موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی  بخشی از یک رابطه گسترده‌تر یعنی ارتباط میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط‌زیست است. علی‌رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقت‌نامه تریپس، در حوزه‌های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می‌گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازواره‏ها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم‌ترین مسائل مورد تعارض است. موافقت‌نامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده‌اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می‌داند به‌علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه‌هایی از فناوری زیستی را داده است، بی‌آنکه محدودیت‌ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی‌که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید می‌کند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب می‌شود، مقاله پیش رو تلاش می‌کند ضمن مقایسه ناهماهنگی‌های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه‌کارهایی را برای کاهش چالش‌های زیست‌محیطی موجود از طریق پیشنهاد‌هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد. عنوان مقاله [English] The Comperative Study on the Access to Genetic Resource and Biotechnology Patent System in TRIPS and The Convention on Biological Diversity چکیده [English] The relationship between TRIPS Agreement and Convention on Biological Diversity (CBD) is part of a broader relationship, that is, the correlation between Multilateral Environmental Agreements (MEAs) together with the World Trade Organization (WTO).In spite of growing attention to biodiversity and its importance for human survival, there is a conflict between TRIPS Agreement and CBD. The environmental patents, such as biological and microbiological processes, micro-organisms in the framework of TRIPS, the possibility of environmental patentsand ignoring the rights of countries, which are the origin of genetic resources, are the most conflicting issues. TRIPS, without observing the objectives of the CBD, has authorized patent to inventions using genetic resources. In addition, the registration of some areas, such as biotechnology inventions, is allowed without considering the adverse effects on biodiversity. The continuity of this situation threatsthe world’s biodiversity. In addition to comparingthe controversial matters in these two documents, this article examines the current approach and presentssome solutions by focusing on TRIPS. کلیدواژه‌ها [English] Convention on Biological Diversity, TRIPs, Patent, Biotechnology, Modifications دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جایگاه محصولات فرهنگی و سند چشم انداز 1404

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جایگاه محصولات فرهنگی و سند چشم انداز 1404

مقاله علمی و پژوهشی" جایگاه محصولات فرهنگی و سند چشم انداز 1404" مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جایگاه محصولات فرهنگی و سند چشم انداز 1404، برنامه پنجم توسعه ، سیاستهای فرهنگی ، تبلیغات تجاری ، برند برتر و کالای فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert نگاهی به تنوع طلبی مردانه

ادامه مطلب

closeنگاهی به تنوع طلبی مردانه

تنوع طلبی یکی از ویژگی های ذاتی انسان است ولی در بسیاری از موارد باید آن را تحت کنترل درآورد و برایش محدودیت قائل شد وگرنه مجبور خواهیم شد همیشه بی حوصله و دلزده باقی بمانیم و طعم رضایت را نخواهیم چشید. مهاجم نیجریه به تازگی همسر اول خود که دختر شایسته 2017 بود را طلاق داده و با دختر شایسته 2018 ازدواج کرد. این موضوع با واکنش های منفی بسیاری روبرو شد. به همین بهانه در این مقاله مساله تنوع طلبی مردان در ازدواج را بررسی می کنیم. انتشار تصاویری از ازدواج دوم مهاجم تیم ملی نیجریه و باشگاه المپیاکوس یونان در شبکه های اجتماعی دنیا با واکنش های زیادی رو به رو شده است به حدی که بسیاری از طرفدران این تیم باشگاهی از مسئولان خواسته اند که او را از تیم اخراج کنند. او 31 ساله است و به تازگی از همسرش که دختر برگزیده سال 2017 نیجریه شده بود، طلاق گرفت و با دختر جذاب سال 2018 نیجریه، ازدواج کرد! دلایل این تصمیم از منظر روان شناسی قابل بررسی است که در ادامه مطلب به آن ها اشاره می شود. وقتی خودشناس نباشیم انسان ها با الگوها یا قالب های مشخصی به دنیای خویش می نگرند که به نوعی وام گرفته از نحوه تربیت آن ها در دوران کودکی و ارزش های خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و دینی آن هاست. بنابراین اگر فردی خودشناسی همه جانبه ای از خودش نداشته باشد، نمی داند کجا قرار دارد؟ مقصدش کجاست؟ و از زندگی چه می خواهد؟ اگر شناخت هر فردی از خودش کامل و درست نباشد، نه تنها موفقیتی نصیب اش نخواهد شد بلکه این امکان وجود دارد که به دیگران نیز آسیب برساند. خصوصیتی آسیب زا به نام تنوع طلبی یکی از این خصوصیات آسیب زای انسانی، تنوع طلبی و نیاز مداوم به تغییر در شکل و نوع محرکات بیرونی است. سازگاری حسی سبب می شود که ما از فعالیت های تکراری به ستوه آییم. به طور مثال پس از خرید یک تلفن همراه نو، شوق و ذوق فراوانی داریم اما پس از گذشت یک یا دو ماه برایمان تکراری و ملال آور می شود. همین امر در روابط میان زوجین نیز مصداق دارد. افراد بسیاری از این مسئله شکایت دارند که همسرشان دیگر برایشان عادی و خسته کننده شده و هیجان و شور اوایل آشنایی شان رنگ باخته اما آیا راهکار طلاق و ازدواج مجدد است؟ تنوع طلبی باید مدیریت شود تنوع طلبی یکی از ویژگی های ذاتی انسان است ولی در بسیاری از موارد باید آن را تحت کنترل درآورد و برایش محدودیت قائل شد وگرنه مجبور خواهیم شد همیشه بی حوصله و دلزده باقی بمانیم و طعم رضایت را نخواهیم چشید. امروزه از مهم ترین علل گرایش مردان به ازدواج مجدد یا داشتن همسر دوم به ویژه در مردانی با موقعیت های اقتصادی خوب و سوپراستارها، تنوع طلبی است. آثار نبود پیوند عاطفی بین زوجین از دیگر عللی که باعث ایجاد این گونه رفتارها می شود، نبود پیوند عاطفی قوی میان زوجین است. زن و شوهرها در زندگی مشترک خود بهتر است به نیازهای یکدیگر توجه بیشتری داشته باشند و به شخصیت هم احترام بگذارند. رجوع به مشاوره های خانواده در زمان پیش از عقد و در دوران زندگی متاهلی نیز باعث یادگیری بیشتر و بهتر مهارت های زندگی مشترک شده که می تواند پایه گذاری مناسبی در جهت پیشگیری از مشکلات بسیاری باشد تا بتوانند پله های ترقی در زندگی خود را به خوبی طی کنند. بنابراین و به طور کلی اگر بین زن و شوهری پیوندی عاطفی برقرار باشد، هیچ گاه شاهد گرفتن تصمیم هایی همچون تصمیم مهاجم تیم ملی نیجریه نخواهیم بود. تاثیر نحوه تربیت والدین بر شخصیت فرزند اگر والدین در دوران کودکی فرزندشان به نیازهای وی با مهربانی، علاقه، پذیرش و تشویق پاسخ ندهند، ذهن او آسیب می بیند و کودک می آموزد که برای خوب جلوه کردن و مورد محبت واقع شدن باید به شخصی تبدیل شود که دیگران می خواهند و ویژگی های آسیب زای انسانی از همین جا آغاز می شود و رشد می کند. این که کودک یاد بگیرد باید برای حل یک مشکل خودش را اصلاح کند نه دیگران را، اهمیت زیادی دارد. بنابراین دختران و پسران ما باید بسیاری از مهارت های زندگی را از سنین پایین آموزش ببینند تا در آینده و زندگی مشترک خود دچار مشکلات کمتری شوند. مسائلی همچون شناخت مردان و زنان راجع به عواطف یکدیگر، مسائل جسمانی و همچنین مطالعه در این زمینه برای جوانان باعث کم شدن مشکلات آن ها در زندگی مشترک شان خواهد شد که والدین در تشویق آن ها برای یادگیری این مهارت ها تاثیرگذار هستند.

more_vert باز باران با ترانه

ادامه مطلب

closeباز باران با ترانه

تنوع در کلاس هنر، از دغدغه‌های بسیاری از معلمان است؛ چرا که در اکثر مدارس و حتی در نظر دانش آموزان، زنگ هنر یعنی نقاشی و دیگر هیچ...می دانیم که هنر، انواع مختلفی از جمله نقاشی، موسیقی، ادبیات، مجسمه سازی و ... دارد و معلم می‌تواند در جلسات مختلف کلاس هنر، از هر یک از انواع هنر، بهره جوید.براساس نظریه گاردنر، افراد دارای هوش های چندگانه هستند و هوش، تنها منحصر به یک موضوع نیست.از جمله راهکارهایی که می توان برای تقویت هوش موسیقیایی به کار برد، استفاده از ریتم در شعرهاست./ی ارسال مطلب توسط راضیه ابراهیمیان 

more_vert مقاله علمی و پژوهشی خوشه بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خوشه بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی

مقاله علمی و پژوهشی" خوشه بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خوشه بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی ، تکنیک داده کاوی ، روش خوشه بندی ، شبکه فرهنگ مجازی ، سبک زندگی ، الگوی مصرف ، اقلام فرهنگی و محصولات فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.