جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های اجتماعی ، خاورمیانه و انقلاب های اخیر

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های اجتماعی ، خاورمیانه و انقلاب های اخیر

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های اجتماعی ، خاورمیانه و انقلاب های اخیر " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های اجتماعی ، خاورمیانه و انقلاب های اخیر ، بیداری اسلامی ، فضای مجازی ، انقلاب و ارتباطات اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحولات جدید خاورمیانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحولات جدید خاورمیانه

مقاله علمی و پژوهشی" فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحولات جدید خاورمیانه " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحولات جدید خاورمیانه ، آگاهی سیاسی ، نفوذپذیری ، ساختار سیاسی مصر ، ساختار سیاسی تونس و فساد حکومتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert دانشگاه آزاد برترین دانشگاه خاورمیانه در تولید علم

ادامه مطلب

closeدانشگاه آزاد برترین دانشگاه خاورمیانه در تولید علم

 دانشگاه آزاد اسلامی در آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم کلاریویت آنالاتیکس در دی سال ۹۸ (۹ ژانویه سال ۲۰۲۰)، از نظر تعداد مستندات علمی رتبه برتر را در میان دانشگاه های خاورمیانه کسب کرد. به گزارش روز سه شنبه دانشگاه آزاد، بر اساس آخرین ویرایش این پایگاه، ایران با ۳۰۷۶۵۶ تولید علمی در صدر کشورهای خاورمیانه قرار دارد. ترکیه با ۲۹۲۶۷۷ تولید علمی در رده دوم، عربستان با ۱۱۵۰۹۵ تولید علمی در رده چهارم و مصر با ۱۰۳۱۵۰ تولید علمی در رده پنجم قرار دارند. بر اساس آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم، ۶۳۹۴ دانشگاه و موسسه آموزشی، پژوهشی از نظر مستندات علمی و مقالات برتر و استنادات دریافتی مورد بررسی قرار گرفتند. ۵۳ دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از ایران در این ویرایش به عنوان دانشگاه های برتر فهرست شده اند. از کشور ترکیه ۱۰۶ دانشگاه، از کشور عربستان سعودی ۱۷ دانشگاه و از مصر ۲۴ دانشگاه در این فهرست حضور دارند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های غربی و بازنمایی بیداری اسلامی در خاورمیانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های غربی و بازنمایی بیداری اسلامی در خاورمیانه

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های غربی و بازنمایی بیداری اسلامی در خاورمیانه " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های غربی و بازنمایی بیداری اسلامی در خاورمیانه ، بهار عربی ، رسانه ، انقلاب ، نظریه سی ان ان ، نظریات پست مدرن رسانه ، برجسته سازی ، برجسته نمایی ، انگاره سازی و فرافکنی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه" مقاله ای است در 29 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مخارج نظامی؛ رشد اقتصادی؛ مدل سولوی‌تعمیم‌یافته؛ کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه؛ مدل پانل پویا پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این تحقیق، بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیر نفتی خاورمیانه در قالب مدل پانل پویا است. قرارگرفتن خاورمیانه در منطقه‌ای حساس و استراتژیک از یک‌سو و روند افزایشی مخارج نظامی کشورهای این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای این منطقه را مهم جلوه می‌دهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیم‌یافته (ارائه‌شده توسط نایت، لوئیزا و ویلانوا (1996)) طی دوره‌ی زمانی (2012-1988) استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، نشان‌دهنده اثر منفی مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه است. همچنین، با تفکیک کشورهای این منطقه به دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی نشان داده شده است که تأثیر منفی این مخارج بر رشد اقتصادی، در کشورهای نفتی بیشتر از کشورهای غیرنفتی است. عنوان مقاله [English] Dynamic Analysis of Military Expenses Impact on Economic Growth in the Oil and Non-Oil Middle East Countries چکیده [English] This paper examines the impact of military expenses on economic growth of oil and non- oil Middle East countries by a dynamic model. Since Middle East countries are placed in a strategic region and their military expenses are increasing continuously, the study of relation between military expenses and economic growth of these countries is very important. In this regard, used an augmented Solow model (proposed by Knight, Loayza and Villanueva (1996)) during the period (1988-2012). The results of this research by using generalized method of moments show the negative impact of military expenses on economic growth in the Middle East countries. Also, by separation of countries in this area to the two groups of oil and non-oil countries shown that the negative impact of these expenses on economic growth in the oil countries is more than non-oil countries. کلیدواژه‌ها [English] Defense Expenses, Economic Growth, Augmented Solow Model, Middle East Oil and Non-Countries, Dynamic Panel Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مطالعه میدانی بحران آب در خاورمیانه

ادامه مطلب

closeکتاب مطالعه میدانی بحران آب در خاورمیانه

حسین افکاری و حامد ناسوتی در کتاب مطالعه میدانی بحران آب در خاورمیانه، به بررسی اهمیت کشاورزی و مدیریت آب در خاورمیانه و همچنین آفریقای شمالی می‌پردازند. موضوعات کلیدی که در کتاب مطالعه میدانی بحران آب در خاورمیانه بررسی می‌شود عبارتند از: کمبود منابع آب بسیار توسعه یافته که تحت تهدید تغییرات اقلیمی قرار دارد، افزایش رقابت برای استفاده از منابع که به درگیری و مناقشه منجر می‌شود، وجود نهادهای ضعیف با سرعت رشد کم برای ارتقای حقوق، پایداری و آرام کردن درگیری‌های موجود بر سر منابع و سیاست‌های آبی به نفع مردم منطقه خاورمیانه. با این وجود، بحث در این کتاب محدود به جزئیات این چالش‌ها نمی‌شود. بخش‌های بسیاری از این کتاب به بررسی گزینه‌ها و سبک و سنگین کردن آن‌ها اختصاص داده شده است که دولت‌ها و مردم بتوانند با چالش‌ها رو‌به‌رو شده و به رشدی پایدار و کارآمد و منصفانه برسند. در بسیاری از بخش‌های خاورمیانه، انتخاب این گزینه‌ها باید به گونه‌ای باشد که کشورها از درگیری‌های خشونت‌آمیز بیرون آیند. در واقع تنها می‌توان امید داشت که دولت‌ها در توافق‌های پس از درگیری با دیدگاهی واضح‌تر از چگونگی مدیریت منابع طبیعی، راه‌حل‌هایی را برای منفعت هر چه بیشتر این ملت‌های مضطرب منطقه و مردم محروم خود فراهم آورند. در بخشی از متن کتاب مطالعه میدانی بحران آب در خاورمیانه می‌خوانیم: ناامنی غذایی به ندرت منجر به مناقشه و جنگ می‌شود. ولی یک عامل تقویت کننده در شرایط بد به حساب می‌آید. به عنوان مثال کنترل نادرست پیامدهای خشکسالی سوریه در سال‌های 2008 تا 2011 منجر به افزایش ناامنی غذا و سوء تغذیه شد و در نتیجه فشار بر مردم افزایش یافته و بستر قیام فراهم شد در این قسمت ارتباطات ناامنی غذایی و درگیری به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مهمترین منبع در این زمینه فعالیت‌های فرانچسکو د چتل (2014) بوده که در ادامه به آن پرداخته شده است. در سوریه نیز همانند دیگر کشورهای عربی، قیام به واسطه یک سری عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وجود آمد. اولین و مهمترین این عوامل، فقر رو به رشد بود. شکاف میان استانداردهای زندگی شهری و روستایی و درصد بیکاری پیوسته و با سرعت زیادی در حال افزایش بود. سیستم سیاسی بسته و سرکوبگر بود و فساد بسیار گسترده شده بود. در شمال شرقی سوریه این تأثیرات با افزایش ناامنی غذایی تقویت شد. این نواحی به طور سنتی بخش عمده غلات کشور را تامین می‌کرد و منبع تولید نفت با ارزش بود. با این حال، طی چندین دهه، این ناحیه فقیرتر شد، زیرا آب‌های زیرزمینی دچار کمبود شد و پروژه‌های دولتی منابع زمین و آب را از بین بردند. در نتیجه از سال 2006 یک سری خشکسالی شروع شد که باعث افزایش فقر شده و مردم را در ناامنی غذایی عمیقی غرق کرد. فهرست مطالب مقدمه: تاریخچه مناطق خاورمیانه و شمال آفریقاکشورهای منطقهمجموعه متنوعی از کشورهاتفاوت‌های گسترده ساختاری و تنوع در منابع طبیعی موجودجهت‌گیری‌های جهانی و منطقه‌ایرشد کند، چشم‌انداز مالی ضعیف و اعتماد پایین سرمایه‌گذارانتجارت و امنیت غذاییتغییرات سیاسیگرایشات و فشارهای ناشی از جمعیتتأثیر اختلافات و درگیریآب در منطقهموضوع مشترکی به نام کمبود آبتشدید کمبود آب تحت تأثیر تغییرات اقتصادیکمبود آب و تغییرات اقلیمیکمبود آب و نیاز به رویکرد یکپارچهآب و اختلافات بر سر آببخش اول: چالش‌هاچالش‌های کمبود آب، تغییرات اقلیمی و اختلافات بر سر آبفصل اول: چالش‌های آب و کشاورزی و عوامل ایجاد کمبود آبدر خاورمیانه و شمال آفریقامنابع و مصارف آبآب مصرفی هر بخشسیستم‌های کشاورزی و آب و هواسیستم‌های کشاورزیسهم بخش کشاورزیآبیاری در خاورمیانه و شمال آفریقاامنیت غذایی و مدیریت آب کشاورزیفصل دوم: تغییرات اقلیمی و تأثیرات احتمالی آنحوادث مورد انتظار ناشی از تغییرات اقلیمی در خاورمیانه و شمال آفریقااثرات پیش‌بینی شده تغییرات اقلیمی بر آب کشاورزیفصل سوم: آب و درگیری در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالیماهیت و نقش درگیری بخش آب در منطقهچالش آب‌های مرزیبخش دوم: گزینه‌هاراه‌حل‌هایی برای کمبود آب، تغییرات آب و هوایی و اختلافات مربوط با آب و گزینه‌هایی برای آیندهفصل 4: سیاست‌ها و نهادهای مدیریتی منابع آب کشاورزی در خاورمیانه و شمال آفریقامدیریت یکپارچه آب در بخش کشاورزی برای افزایش بهره‌وریبهترین روش جهانی: مدیریت یکپارچه منابع آبحاکمیت کلی آب و نهادهای مربوطه در خاورمیانه و شمال آفریقااقدامات مؤثر برای جبران کمبود عرضه

more_vert سهم ایران از مقالات داغ جهان

ادامه مطلب

closeسهم ایران از مقالات داغ جهان

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: جایگاه و سهم ایران از نظر تعداد انتشار مدارک، مقالات داغ و پُراستناد در دنیا، منطقه و جهان اسلام اعلام شد.    

more_vert گام‌های سست اتحادیه اروپا در فرونشاندن بحران‌های خاورمیانه

ادامه مطلب

closeگام‌های سست اتحادیه اروپا در فرونشاندن بحران‌های خاورمیانه

 نگاهی به عملکرد اتحادیه اروپا برای حل‌ و ‌فصل بحران‌ها و اختلافات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد این اتحادیه با وجود داشتن سازوکارهای لازم، در آزمون حل این بحران‌ها موفقیت چندانی نداشته و همواره در برخورد با مسائل با ابهام و تردید برخورد کرده است. منطقه خاورمیانه به علت جایگاه راهبردی و اقتصادی آن همواره در مرکز توجه کشورهای اروپایی بوده است. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از قدرت اقتصادی عمده نظام بین‌الملل همواره کنشگری مهم در مسائل منطقه خاورمیانه بوده است. مجاورت جغرافیایی خاورمیانه به قاره اروپا در کنار وابستگی روزافزون کشورهای اروپایی به واردات انرژی از بازارهای جهانی موجب شده تا اتحادیه اروپا در تنظیم روابط خود با مناطق خاورمیانه و خلیج فارس «توسعه روابط اقتصادی» و «امنیت سازی» با کشورهای واقع در این مناطق را در دستورکار سیاست خارجی خود قرار دهد. بی‌عملی اتحادیه اروپا در حل بحران‌های خاورمیانه برخی تحولات در منطقه خاورمیانه و در سطح بین‌الملل چون یکجانبه گرایی‌های آمریکا به ویژه در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، آشوب، ناامنی و بحران‌های گسترده در سراسر منطقه از جمله سوریه و عراق، افغانستان، یمن، و لیبی در کنار مسائلی چون برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران فضا را برای ایفای نقش مستقل‌ و فعال‌ اتحادیه اروپا مهیا و این اتحادیه را با آزمون بزرگی روبرو کرد. این اتحادیه در چنین شرایطی می‌تواند در قامت بازیگری بی طرف به حل‌وفصل آنها یاری رساند تا از به خطر افتادن موازنه قوا و امنیت در منطقه که می‌تواند منافع امنیتی و اقتصادی اروپا را تحت الشعاع قرار دهد جلوگیری کند. تلاش برای اصلاح سیاسی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه در کنار احترام به حق حاکمیت آنها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا، از جمله وظایف رسمی اتحادیه اروپا و کارگروه‌های ویژه آن در منطقه خاورمیانه عنوان شده است. اما نگاهی به رویکردهای اتحادیه اروپا درباره بحران‌های منطقه به ویژه لیبی، سوریه، یمن، بحران در روابط کشورهای عربی متحد عربستان با قطر و موضوع برجام به روشنی گویای این واقعیت است که این اتحادیه رویکردی کاملا دوگانه نسبت به این تحولات داشته است. در شرایطی که این اتحادیه طی سال‌های گذشته همواره نظام سوریه را زیر فشار قرار داده و در مبارزه با تروریسم برخوردی دوگانه‌ داشته است، در آن سوی منطقه نه تنها در برابر حمله نظامی عربستان به یمن سکوت کرده است بلکه در بسیاری موارد از ائتلاف کشورهای عربی حمایت تسلیحاتی و لجستیکی به عمل آورده است. اتحادیه اروپا تاکنون به طور عملی در بحران روابط عربستان و متحدان آن با قطر وارد نشده است. درباره برجام هم مقامـات ایـران بـه طـور فزاینـده از بی‌عملـی اتحادیــه اروپــا انتقــاد می‌کننــد. این اتحادیه در اجرای تعهدات خود در قبال برجام کوتاهی‌های مکرری داشته و هیچ گام عملی در این زمینه برنداشته است. تصمیم‌گیری درباره چگونگی تعامل با تنش‌های کنونی در منطقه که در نتیجه ماجراجویی های آمریکا علیه ایران رخ داده، فرصتی برای رهبران اروپا است تا نشان دهند که چه نقش نظامی برای این قاره متصور می‌شوند و روانه شدن پشت سر ایالات متحده اشتباه سهمگینی خواهد بود. روزنامه «مصری الیوم» در این زمینه آورده است: کارنامه اتحادیه اروپا در خاورمیانه طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اروپا تاثیر خود بر مسائل منطقه را به تدریج از دست داده است. اروپا سازوکارهای ایده‌الی برای اعمال نفوذ در مسائل منطقه ندارد. در عرصه دیپلماسی رهبران اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند موضع یکسان و کارامدی را درباره سیاست خارجی به ویژه درباره کشورهای نزدیک مرزهای اروپا در پیش گیرند، اما این تلاش‌ها نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است. حتی بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا درباره موضوع پناه‌جویان سوریه مواضع متعارضی را در پیش گرفته‌اند. تنش‌ها در لیبی هم نمونه‌ای از تناقض میان کشورهای اروپایی را به طور آشکار نشان داده است. در حالی که این کشورها در سرنگونی نظام قذافی نقش داشتند، برای حل تنش‌ها پس از سرنگونی نظام قذافی اقدامی انجام نداده‌اند. نهادها و کشورهای اتحادیه اروپا هنوز هم نتوانسته اند بر سر گزینه ای مناسب برای حل بحران در لیبی به توافق برسند. این موضوع درباره تنش رژیم صهیونیستی و فلسطین هم در جریان است. تارنمای اندیشکده «المستقبل» عراق نیز نوشت: منطقه خاورمیانه طی دهه‌های گذشته دارای اهمیت برجسته‌ای برای کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. اما این کشورها از قدرت تصمیم‌گیری و رهبری برخوردار نیستند و در بیشتر موارد در تصمیم‌گیری‌های خود تابع دیکته‌های آمریکا بوده‌اند. از قدرت نرم اتحادیه اروپا هم استفاده نشده است. پرونده این اتحادیه به علت همکاری با نظام‌های استبدادی و نادیده گرفتن تلاش‌های سیاسی و مدنی در کشورهای خاورمیانه وضعیت خوشایندی ندارد. به نوشته المستقبل، با وجود اینکه اتحادیه اروپا ابتکار عمل‌های بسیاری برای حل مسائل منطقه خاورمیانه ارائه کرده است، در این زمینه پیشرفت ملموسی نداشته است. هنوز هم فقر در میان کشورهای عربی ساحل مدیترانه در حال گسترش و روند اصلاحات سیاسی کند است و درگیری‌های مختلف در منطقه خاورمیانه ادامه دارد. اتحادیه اروپا به علت در پیش گرفتن موضع مبهم و تردید برانگیز و در پیش نگرفتن رویکرد راهبردی یکپارچه درباره مسائل منطقه خاورمیانه با انتقادهایی روبرو است. نظام‌های منطقه خاورمیانه از تناقض‌گویی شمار بالای نمایندگان اتحادیه اروپا درباره مسائل منطقه خاورمیانه دچار حیرت و سرگردانی شده‌اند. همچنین به نوشته تارنمای «لبنان الجدید»، اتحادیه اروپا به چند علت نتوانست نفش برجسته‌ای در تحولات خاورمیانه بازی کند. ناهماهنگی کشورهای اروپایی، سردرگمی آنها در برخورد با مسائل خاورمیانه، به کارگیری سیاست‌های مبهم عمدی و غیر عمدی، موضع گیری بر اساس منافع و نادیده گرفتن ارزش‌های دموکراسی و اخلاق، در پیش نگرفتن موضع قاطعانه در برخورد با نظام‌های استبدادی و طرفداری از سردمداران عربی و بی‌توجهی به اراده مردم، برتری دادن منافع اقتصادی نشان داده است که اتحادیه اروپا دیدگاه آشکاری درباره مسائل منطقه خاورمیانه ندارد. اختلاف اعضای اتحادیه اروپا درباره تحولات خاورمیانه کشورهای اتحادیه اروپا در برخورد با روند تحولات خاورمیانه اختلاف‌های بسیاری دارند. یکی از نقاط ضعف اتحادیه اروپا نداشتن سیاست خارجی مشترک در قبال تحولات منطقه است. این موضوع از منافع و دیدگاه‌های مختلف کشورهای اروپایی ناشی شده است و رسیدن به سیاست مشترک در چگونگی برخورد با تحولات منطقه را دشوار کرده است. مرکز پژوهش های المستقبل در این زمینه آورده است: ساختار اتحادیه اروپا به گونه‌ای است که توان تصمیم گیری مسنجم را ندارد و میان کشورهای مختلف اتحادیه اروپا اهداف یکسانی وجود ندارد. تصمیم‌هایی که در اتحادیه اروپا گرفته می‌شود، بر پایه تمایل کشوری است که قدرت بیشتری را دارد. «درور مانور» کارشناس مسائل کشورهای عربی معتقد است که ساختار اتحادیه اروپا از ویژگی «پایداری» برخوردار نیست. مشکلات داخلی این اتحادیه سبب می‌شود که طرح مسائل بین‌المللی در آن با موانعی روبرو باشد. علت اختلاف سیاست کشورهای اتحادیه اروپا در منطقه خاورمیانه به ذهنیت استعمارگری این کشورها در منطقه خاورمیانه بر می‌گردد. با وجود اینکه اتحادیه اروپا تلاش کرده است اختلاف‌های داخلی را کنار گذارد و سیاست خارجی مستقلی را در پیش گیرد، هنوز این اتحادیه دنباله رو سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه است. هر چند که گاهی برخی از رهبران اروپا از سیاست های آمریکا انتقاد می‌کنند، هنوز اتحادیه اروپا و کشورهای اصلی آن ادعا می‌کنند که وارد کردن فشار علیه رژیم اسرائیل برای عمل کردن به تصمیم های نهادهای بین المللی و جامعه بین الملل از نظر عملی ناممکن است. این در شرایطی است که اتحادیه اروپا اگر بخواهد در این زمینه اقدامی را انجام دهد از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای و عملی برای وارد کردن فشار به حاکمان رژیم تل آویو برخوردار است.

more_vert مقاله تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: رهیافت اقتصادسنجی فضایی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نابرابری توزیع درآمد، رشد اقتصادی، تحلیل فضایی، داده‌های تابلویی، مدل دوربین فضایی پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد از موضوعات مهم اقتصادی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرهای گوناگون ابراز شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه منا طی دوره 2014-1994 و با استفاده از روش دوربین فضایی (Spatial Durbin Model) بر مبنای مطالعه لی و همکاران (2013) پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد رشد اقتصادی دارای تاثیر مثبت و معنی‌دار بر نابرابری توزیع درآمد بوده در حالی که مجذور رشد اقتصادی دارای تأثیر منفی و معنی‌دار بر نابرابری توزیع درآمد است. بنابراین فرضیه کوزنتس در کشورهای مورد نظر تایید می‌شود. همچنین سرمایه انسانی دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری توزیع درآمد بوده و تراکم جمعیت نیز نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد. نتایج حاصل از آزمون وابستگی فضایی نیز حاکی از وجود رابطه فضایی میان متغیرهای مدل مورد بررسی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

ادامه مطلب

closeمقاله نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

مقاله علمی و پژوهشی " نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مطالعه موردی: دوره وزارت هیلری کلینتون" مقاله ای است در 33 صفحه و با 102 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث زن مسلمان؛ قدرت نرم آمریکا؛ دیپلماسی آکادمیک؛ خاورمیانه پرداخته شده است چکیده مقاله «تغییر نظام جنسیت» فرآیندی جهانی و اجتناب‌ناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگر «جایگاه زنان»‌[1] به معیار و ملاک ترقی جوامع و تمدن‌ها بدل گشته است. نظام جنسیتی در جهان حاضر مبتنی بر الگویی از ارزش‌های مدرن است و طبق شواهد تاریخی موجود، ایالات متحده نقش مؤثری در تعریف «جایگاه زنان» از بُعد هنجاری و مکانیزم ایفا نموده­است. مطالعه حاضر، دوره تصدی هیلاری کلینتون در وزارت خارجه را نماینده‌ای از تاریخ آمریکا می‌داند که در آن جایگاه زنان به یکی از اصلی‌ترین محورهای سیاست خارجی آمریکا بدل شده­است. در این مطالعه، مفهوم «تأثیر هیلاری»‌ به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در سیاست مداخله‌جویی آمریکا در امور زنان مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرد. نکته مورد تأکید در این مقاله آن است که آمریکا از تبادلات آکادمیک و برنامه‌های دانشگاهی به منظور به تحرک درآوردن نسلی از زنان تحصیل‌کرده مسلمان به‌عنوان منبع «تغییر» و «دموکراسی سازی» در منطقه استفاده می‌کند. دو پروژه تِک‌ویمِن[2] و نِکست‌اسکالرز[3] برای مطالعه موردی و جهت معرفی کلیتی از استراتژی‌های آموزشی عمده آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا انتخاب شده‌اند. نتایج مطالعه موردی حاکی از به‌کارگیری استراتژی‌هایی که ذکر خواهد شد هستند: الف)‌ تشویق زنان برای ایفای نقش رهبری و دموکراسی سازی آینده؛ ب) محوریت بخشیدن به زبان انگلیسی به‌عنوان ابزار ارتباطی؛ ج) برنامه‌ریزی براساس انگیزه‌های دوسویه؛ د) ایجاد حس توانمندی، افزایش حس مشارکت و تقویت حس تعلق‌خاطر به فرهنگ و تفکر سیاسی آمریکایی. عنوان مقاله [English] Global Gender Regime” and American Foreign Policy in MENA Case Study: Hillary Clinton’s Tenure at State Department چکیده [English] “Gender Regime change” is a global and inevitable process. Today, “Women’s status” has unprecedentedly become the standard of development. The present gender regime is constructed based on modern norms and values and there are historical evidences that support that United States has an efficient role both in defining its norms and mechanisms. The present paper, then, investigates Hillary Clinton’s tenure at the Department of State as a historical episode when women’s issues became the most significant axis of American foreign policy. The present study concentrates on the concept of “Hillary Effect” as a significant element in Americans’ interventions in women’s affairs in Islamic countries in MENA. It focuses on this fact that the US uses the academic projects and exchanges to manipulate some young scholarly Muslim women as the source of “change” and “democratization” in the region. Two projects of “TechWomen” and “NeXXt Scholars” are case studied here as typical examples of these programs. The results of the study indicate the these main strategies have been implemented: a) encouraging the sense of “leadership” and “democratization” in these women, b) taking English as the major language for communications, c) stimulating mutual motivations, d) encouraging the sense of empowerment, participation, and belonging to American culture and political thought. کلیدواژه‌ها [English] Muslim woman, American soft power, academic diplomacy, Middle East دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مثلث مقدس (راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان)

ادامه مطلب

closeکتاب مثلث مقدس (راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان)

کتاب مثلث مقدس (راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان) نوشته اسماعیل شفیعی سروستانی، سلسله گفتاری با عنوان راز دشمنی است، که برای جمعی از علاقه‌مندان به مطالعات فرهنگی و طالب شناسی مجموعه علل کینه ورزی و خصومت غرب و صهیونیسم علیه اسلام و مسلمانان ارائه شده است. در یک مساله هیچ تردیدی نیست که همه ملل و همه ادیان در آثار خود از آخرالزمان سخن گفته‌اند. یعنی همه ادیان در موعود گرایی مشترک‌اند و تنها صورت و مصداق موعود آخرالزمان در میان آن‌ها متفاوت است و همگی در این باور که آخرالزمانی هست و در آخرالزمان اتفاقاتی می‌افتد و موعودی می‌آید با هم متفق و یک نظر هستند. راز دشمنی، مسلمانان و خلق استراتژی، مسلمانان و مجاهده بی‌امان، شرق اسلامی موجد تمدن فردا، شرق اسلامی و منابع سرشار ثروت از دیگر عناوین موجود در کتاب مثلث مقدس است. در بخشی از کتاب مثلث مقدس (راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان) می‌خوانید: فراماسونری و فراماسونرها پیش قراولان استیلای فرهنگی و سیاسی غرب در جهان اسلام‌اند. مأموریت آن‌ها چنین است. به همین دلیل پیشنهاد فرماسونرها سکولاریزه کردن دین و فرهنگ است و دقیقا به همین دلیل وقتی حدود دویست سال قبل غرب با ایران، مصر و ترکیه مواجه می‌شود و می‌بیند که از پس این کشورها بر نمی‌آید، وقتی می‌بیند پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی این کشورها اجازه‌ی حضور مستقیم جریان استکباری غرب را نمی‌دهد و با آن مقابله می‌کند و سرسختی نشان می‌دهد، وقتی می‌بیند روحانیت و مرجعیت در ایران به این جریان استکباری اجازه استقرار نمی‌دهد، سابقه‌ی مذهبی عثمانی به او اجازه نمی‌دهد که وارد آن کشور شود، به جای آن‌ که فقط به نیروهای نظامی متوسل شوند، طلایه داران خود فراماسونرها را می‌فرستند. فعال‌ترین لژهای فراماسونری در این کشورها حضور داشته و دارند. در سایر کشورها هم هستند اما در شرق اسلامی، فعال‌ترین لژهای فراماسونری در کشورهای مصر و ایران و ترکیه مستقر بوده و هستند. فهرست مطالبسخن ناشربهاریهمقدمهراز دشمنیاول: تعارض بنیادین شرق و غربدوم: غرب و امانیسمسوم: غرب و خصلت سلطه‌جوییچهارم: غرب، توسعه و تصرفپنجم: سرمایه‌داری و غول امپریالیسمششم: رویارویی شرق اسلامی و غربهفتم: شرق اسلامی موجد تمدن فرداهشتم: غرب و آخرالزماننهم: خاورمیانه و کشورهای اسلامیدهم: شرق اسلامی و منابع سرشار ثروتیازدهم: استقرار بیت‌المقدس در خاورمیانهدوازدهم: مثلث مقدس (زمین‌های نشان شده)سیزدهم: مسلمانان و مجاهده بی‌امانچهاردهم: مسلمانان و خلق استراتژی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی کارکرد رسانه و اینترنت در تحولات جهان عرب

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کارکرد رسانه و اینترنت در تحولات جهان عرب

مقاله علمی و پژوهشی" کارکرد رسانه و اینترنت در تحولات جهان عرب " مقاله ای است در 23 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارکرد رسانه و اینترنت در تحولات جهان عرب ،رسانه ، خاورمیانه ، جهانی شدن ، رایانه ، تهاجم فرهنگی و همگرایی فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert گزارش سال ۲۰۱۹ دانشگاه «پنسیلوانیا» از برترین اندیشکده‌های جهان

ادامه مطلب

closeگزارش سال ۲۰۱۹ دانشگاه «پنسیلوانیا» از برترین اندیشکده‌های جهان

گزارش سال ۲۰۱۹ دانشگاه «پنسیلوانیا» از برترین اندیشکده‌های جهان در طبقه بندی‌های گوناگون حاکی از برتری اندیشکده‌های آمریکایی و به خصوص پیشتازی بی قید و شرط اندیشکده «موسسه بروکینگز» دارد که چندین سال است بر ایران و پرونده هسته‌ای تهران متمرکز هستند. دانشگاه «پنسیلوانیا» (University of Pennsylvania)، مشهور به «یو. پن»، UPenn)، از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا و جهان است. این دانشگاه که در سال ۱۷۴۰ تاسیس شده، در شهر «فیلادلفیا» در ایالت «پنسیلوانیا» قرار دارد و عضو «آیوی لیگ» (مجموعه ای متشکل از هشت دانشگاه‌ بسیار مشهور خصوصی آمریکا که در شمال شرقی این کشور قرار دارند) است. این دانشگاه به لحاظ قدمت، چهارمین دانشگاه قدیمی آمریکا محسوب می‌شود و طی ۱۰ سال اخیر، ۹ نفر از استادان و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه توانسته اند جایزه نوبل کسب کنند. در سال ۲۰۱۰ این دانشگاه در بین پنج دانشگاه برتر تحقیقاتی آمریکا جای گرفت. براساس رتبه‌بندی مؤسسه QS که در سال ۲۰۲۰، دانشگاه پنسیلوانیا در رتبه ۱۵دانشگاه‌های جهان و هشتم در آمریکا قرار دارد بر اساس رتبه‌بندی مؤسسه «تایمز» در سال جاری میلادی، این دانشگاه رتبه یازدهم جهانی را به خود اختصاص داده است. گزارش سالانه دانشگاه «پنسیلوانیا» از اندیشکده های برتر جهان نزدیک به ۶۳۰۰ اندیشکده در سراسر جهان مشغول به فعالیت هستند و «جیمز مک گان» [۱] استاد باسابقه مطالعات بین الملل این دانشگاه که از متخصصان و کارشناسان خبره اندیشکده ها در آمریکاست و کارشناس ارشد اندیشکده «موسسه تحقیقات روابط خارجی» [۲] است، «برنامه اندیشکده ها و جامعه مدنی» [۳] با نام اختصاری TTCSP را تاسیس کرده و مدیریت آن را بر عهده دارد. وی گزارش ها و کتاب های بسیار زیادی منتشر کرده و می کند که مجموعه های TTCSP Global Go To Think Thank Index Reports فقط یکی از آنهاست که زیرمجموعه برنامه TTCSP است. این گزارش در ابتدای هر سال جدید میلادی منتشر می شود و در آن در چند دسته بندی اندیشکده های برتر بر اساس آمار و ارقام و مجموعه ای مستندات ارائه می شوند. این گزارش اندیشکده های برتر سال ۲۰۱۹ را معرفی کرده است و در ۲۷۰ صفحه در اختیار عموم قرار گرفته است و برای تسهیل مشاهده نتایج، اندیشکده های برتر سال ۲۰۱۹ را در دسته های ذیل به مخاطب معرفی کرده است: ۱) اندیشکده های برتر جهان در سال ۲۰۱۹- برترین اندیشکده جهان ۲) اندیشکده های غیر آمریکایی برتر جهان ۳) اندیشکده های برتر آمریکایی و غیر آمریکایی جهان ۴) اندیشکده های برتر بر اساس منطقه ۱) زیر صحرای آفریقا ۲) کانادا و مکزیک ۳) آمریکای مرکزی و جنوبی ۴) آسیای مرکزی ۵) چین، ژاپن، هند و جمهوری خلق کره ۶) جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه ۷) اروپای شرقی و مرکزی ۸) اروپای غربی ۹) خاورمیانه و شمال آفریقا - اندیشکده های برتر بر اساس حوزه پژوهشی ۱) دفاعی و امنیت ملی ۲) سیاست خارجی و امور بین الملل ۳) اقتصاد داخلی ۴) آموزشی ۵) سیاست منابع و انرژی ۶) محیط زیست ۷) بهداشت داخلی ۸) اقتصاد بین الملل ۹) دانش و فناوری ۱۰) سیاست عمومی ۱۱) شفافیت و حکمرانی خوب ۱۲) امنیت آب و غذا - اندیشکده های برتر بر اساس دستاوردهای ویژه ۱) بهترین کمپین هواداران ۲) بهترین مدیریت ۳) بهترین اندیشکده های تازه تاسیس ۴) بهترین اندیشکده مستقل ۵) بهترین ایده ها یا پارادایم ۶) بهترین ره نامه یا گزارش دانشجویی ۷) بهترین کنفرانس ارائه شده در یک اندیشکده ۸) بهترین اندیشکده دانشگاهی ۹) بهترین اندیشکده دولتی ۱۰) بهترین استفاده از شبکه های اجتماعی ۱۱) بهترین برنامه/ شبکه روابط عمومی ۱۲) بهترین استفاده از اینترنت ۱۳) بهترین بهره برداری از رسانه های مکتوب یا الکترونیک ۱۴) بهترین سیاستگذاری ها و ایده های خلاقانه ۱۵) قابل توجه ترین تاثیر بر سیاست عمومی ۱۶) بودجه هایی سالانه کمتر از ۵ میلیون دلار) - در گزارش سال ۲۰۱۹، گروه جدیدی از اندیشکده ها را به درباره هوش مصنوعی کار می کنند را نیز به بررسی ههای خود افزوده است که در گزارش های سال های پیشین نبوده است. اندیشکده «موسسه بروکینگز» [۴] برترین اندیشکده جهان: اندیشکده برتر جهان از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ اندیشکده برتر سال ۲۰۱۹: «بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل» [۵] اندیشکده های غیر آمریکایی برتر سال ۲۰۱۹ جهان: این فهرست نام ۱۵۷ اندیشکده را در خود دارد که در میان آنها نام مراکز ذیل قابل توجه هستند: (رتبه های آنها ذکر شده است) ۱- « Bruegel » (بلژیک) ۲- «موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک» [۶] ۵- چتم هاوس [۷] ۱۳- مرکز خاورمیانه بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل در لبنان [۸] ۱۷- سازمان عفو بین الملل [۹] (انگلیس) ۲۷- مرکز بین المللی مطالعات صلح استکلهم (سیپری) [۱۰] ۴۴- موسسه رویال یونایتد سرویس (RUSI)[۱۱] ۴۸- موسسه مطالعات امنیت ملی (اسراییل) [۱۲] ۵۳- انستیتوی بین المللی مطالعات ایران [۱۳] (رسانا) (عربستان سعودی) ۹۸- انستیتوی مطالعات بین المللی شانگهای [۱۴] ۱۰۴- مرکز بروکینگز دوحه (قطر) [۱۵] ۱۳۱- مرکز مطالعات استراتژیک، اردن [۱۶] ۱۴۷- موسسه مطالعات اقتصادی و بین المللی روند (ایران) [۱۷] ۱۵۴- مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات، اسراییل [۱۸] ۱۵۶- مرکز مطالعات الجزیره، قطر [۱۹] اندیشکده های برتر بر اساس منطقه در این بخش، در قسمت ایالات متحده نام ۱۰۹ اندیشکده آمریکایی ذکر شده است: باز هم «موسسه بروکینگز» که متخصصان خبره مسائل ایران و خاورمیانه را در خود جمع دارد در صدر این فهرست دارد (نه فقط در آمریکا که در کل جهان برای سه سال پیاپی) سایر اندیشکده های برجسته و تاثیرگذار این فهرست با ذکر رتبه عبارتند از: ۱- مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS)[۲۰] ۲- بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل [۲۱] ۳- بنیاد هرتیج [۲۲] ۶- مرکز بین المللی محققان وودرو ویلسون [۲۳] ۸- شورای آتلانتیک [۲۴] ۹- اندیشکده رند [۲۵] ۱۰- موسسه هودسون [۲۶] ۱۱- شورای روابط خارجی [۲۷] ۱۲- مرکز علوم و امور بین الملل بلفر [۲۸] ۱۳- موسسه کیتو [۲۹] ۱۴- مرکز امنیت آمریکای نوین [۳۰] ۱۵- موسسه سیاست عمومی امریکن اینترپرایز [۳۱] ۱۶- موسسه سیاست عمومی جیمز بیکر [۳۲] ۲۰- خانه آزادی [۳۳] ۴۴- موسسه خاورمیانه [۳۴] ۵۳- موسسه تحقیقات سیاست خارجی [۳۵] ۷۸- خدمات پژوهشی کنگره [۳۶] ۸۲- موسسه علوم و امنیت بین المللی [۳۷] برترین اندیشکده در خاورمیانه و شمال آفریقا از۲۰۱۹-۲۰۱۶: مرکز مطالعات استراتژیک (اردن) [۳۸] در این فهرست نام ۱۰۳ اندیشکده درج شده است. برخی از برترین اندیشکده ها در سال ۲۰۱۹ در خاورمیانه و شمال آفریقا: ۱- مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی/ اسراییل ۲- مرکز خاورمیانه بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل در لبنان ۳- مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام [۳۹]/مصر ۴- مرکز مطالعات الجزیره، قطر ۵- - مرکز بروکینگز دوحه ۶- مرکز سیاست امارات (امارات عربی متحده) [۴۰] ۷- مرکز سیاست گذاری جدید برای FNA جنوب [۴۱] ۸- انستیتوی بین المللی مطالعات ایران [۴۲] (رسانا) (عربستان سعودی) ۱۳- مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات، اسراییل ۲۳- مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقا موشه دایان [۴۳]، اسراییل ۴۹- مرکز مطالعات خلیج، عربستان سعودی [۴۴] ۶۵- انستیتوی تحقیقات فرانسه در ایران [۴۵] ۸۷- موسسه مطالعات سیاسی و بین المللی [۴۶]، ایران ۸۸- انستیتوی مطالعات استراتژیک بیت المقدس [۴۷] (اسرائیل) اندیشکده های برتر بر اساس حوزه پژوهشی برترین اندیشکده جهان در حوزه دفاعی و امنیت ملی از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸: مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی [۴۸] این فهرست نام ۱۱۰ اندیشکده را در خود دارد که با قدری تغییر رتبه می توان نام همان اندیشکده های فهرست برتر ایالات متحده، انگلیس و رژیم صهیونیستی را در رتبه های اول تا سی ام آن مشاهده کرد. با این تفاوت که در بیست نام نخست، نام چند اندیشکده ژاپنی، هندی و چینی و ترکیه ای هم به چشم می خورد. اندیشکده هایی که نام شان در فهرست های فوق نیز دیده می شود و در این فهرست نیز در بیست نام اول قرار دارند عبارتند از: ۱- «موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک» انگلیس ۲- موسسه رند ۳- موسسه بروکینگز ۴- اندیشکده انگلیسی RUSI ۵- مرکز علوم و امور بین الملل بلفر ۶- موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا [۴۹] ۷- بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل ۸- شورای آتلانتیک ۹- انستیتوی ملی مطالعات دفاعی [۵۰]؛ ژاپن ۱۰- مرکز امنیت آمریکای نوین ۱۱- شورای روابط خارجی ۱۲- موسسه مطالعات امنیت ملی (اسراییل( ۱۳- بنیاد هریتیج ۱۴- انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک، چین ۲۲- چتم هاوس ۲۳- موسسه هودسون ۲۴- - مرکز بین المللی مطالعات صلح استکلهم (سیپری) ۲۵- امریکن اینترپرایز «ایران» در گزارش سالانه بررسی اندیشکده های جهان دانشگاه پنسیلوانیا گزارش دانشگاه پنسیلوانیا در صفحه ۴۷ خود، در بخش پراکندگی اندیشکده ها بر اساس کشورها، تعداد اندیشکده های کشورمان را ۶۴ مورد ذکر می کند و در بخش اندیشکده های غیر آمریکایی برتر سال ۲۰۱۹ جهان ( «موسسه مطالعات اقتصادی و بین المللی روند» را در رتبه ۱۴۷ قرار می دهد. همچنین در فهرست برترین اندیشکده های خاورمیانه و شمال آفریقا، به «انستیتوی تحقیقات فرانسه در ایران» و «موسسه مطالعات سیاسی و بین المللی» به ترتیب رتبه های ۶۵ و ۸۷ اختصاص می دهد. در صفحه ۱۲۹ این گزارش (جدول شماره ۱۸)، که نام ۹۹ اندیشکده برتر در حوزه سیاست محیط زیست ذکر شده، نام «مرکز توسعه پایدار» [۵۱] ایران در رتبه ۴۰ قرار دارد. در صفحه ۱۶۳، جدول شماره ۲۷ به برترین اندیشکده ها در حوزه امنیت غذا اختصاص دارد و ۱۳۶ مرکز تحقیقاتی ذکر شده، نام «پژوهشکده ملی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی» [۵۲] از ایران، در جایگاه ۷۳ قرار گرفته است. همچنین در بخش «اندیشکده های برتر بر اساس دستاوردهای ویژه»، باز هم نام اندیشکده «موسسه بروکینگز» دیده می شود. چرا که گزارش «محدود کردن قابلیت های آتی هسته ای ایران» [۵۳] به عنوان یکی از بهترین گزارش هایی که در سال ۲۰۱۹ از سوی اندیشکده ها تولید شده است، برگزیده شده است.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی برنامه هسته ای ایران و تحلیل گفتمان سرمقاله های روزنامه های آمریکا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی برنامه هسته ای ایران و تحلیل گفتمان سرمقاله های روزنامه های آمریکا

مقاله علمی و پژوهشی" برنامه هسته ای ایران و تحلیل گفتمان سرمقاله های روزنامه های آمریکا " مقاله ای است در 25  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به برنامه هسته ای ایران و تحلیل گفتمان سرمقاله های روزنامه های آمریکا ، شرق شناسی ، خاورمیانه ، گفتمان ، سرمقاله ، برنامه هسته ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم

ادامه مطلب

closeکتاب چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم

کتاب چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم اثر فرانک ال. ایکاف، راهنمای مناسبی است برای کسانی که می‌خواهند با افراد و سازمان‌های مختلف که هر یک به‌نوعی طرز تفکر و تجربه‌های خاصی دارند، ارتباط برقرار کنند. موفقیت هر کس، بسته به توانایی او در ایجاد ارتباط راحت با دیگران است. کتاب چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم (How To Negotiate Anything With Anyone Anywhere Aroun The World)، برای وکیل و نماینده‌ای تألیف شده که سرگرم مذاکرات بین‌المللی است و می‌بایست خیلی زودتر از این به انجام مأموریت می‌پرداخت. فرانک ال. ایکاف (Frank L. Acuff) این کتاب را به‌طور گسترده، در همه‌ی ابعاد به‌عنوان «درس‌هایی برای آموزش» تألیف کرده است. زمانی که شما نیاز دارید با افرادی از فرهنگ‌های گوناگون در زمینه‌های شغلی و یا در هنگام مسافرت ارتباط برقرار کنید، این کتاب به شما کمک می‌کند؛ اگر در زمینه‌ی ایجاد ارتباط با افرادی با فرهنگ‌های ناهمگون دچار نگرانی می‌شوید و مشکل پیدا می‌کنید، این کتاب به شما کمک خواهد کرد؛ اگر در ارتباطات خود، طرف مقابل را در زمینه‌ی مذاکره و ایجاد ارتباط موفق‌تر و باتجربه‌تر می‌بینید، این کتاب راهنمای خوبی برای شماست. کتاب چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم، برای استفاده‌ی همه‌ی کسانی است که در خارج از کشور، کار و یا مسافرت می‌کنند، یا در ایالات متحده‌ی آمریکا مجبورند با افرادی که اخیراً وارد این کشور شده‌اند، ارتباط برقرار نمایند؛ برای مدیران، نمایندگان فروش، سوپرمارکت‌ها، تاجران، دیپلمات‌ها، نظامیان، وکلا، مؤسسان، مدیران و دیگر صاحبان مشاغل... همچنین این کتاب به شما کمک می‌کند تا بتوانید عدم موفقیت خود را پیرامون موضوعی اعلام کنید و دارایی بیشتری برای خود بیندوزید. کتاب چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم از چهار قسمت تشکیل شده است:قسمت اول، مکان‌های ویژه‌ی مذاکرات جهانی و درنظرگرفتن مراحل مختلف مذاکرات؛قسمت دوم، ارزیابی توانایی مذاکره‌کنندگان آمریکایی در چشم‌انداز جهانی؛قسمت سوم، بررسی مشکلات و موانعی که در میان همه‌ی ملت‌ها وجود دارد و ارائه‌ی راه‌حل‌هایی برای برخورد با آن‌ها.در قسمت چهارم، مؤلف شما را به چهل و یک کشور مختلف با فرهنگ‌های ویژه می‌برد که شامل ایالات متحده‌ی آمریکا و بزرگ‌ترین همتای تجاری آن، همچنین، کشورهایی که دارای قدرت‌های عظیم داد و ستد تجاری‌اند. خطوط ویژه‌ی راهنما - که بسیار ابتدایی هم به‌نظر می‌رسند - به‌منظور دستیابی به نقاطی از دنیاست که شما مایل هستید در آنجا به فعالیت بپردازید. در بخشی از کتاب چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم می‌خوانیم: قبل از شروع مذاکرات، باید تصمیم خود را بگیرید. این امر به این دلیل اهمیت دارد که از دادن امتیازهایی که مدنظر شما نیست، جلوگیری می‌کند؛ این کار در مذاکرات بین‌المللی هم انجام می‌شود؛ به‌عنوان مثال، شما سه هفته در جاکارتا بوده‌اید و دائماً معده درد داشته‌اید. کارهایتان روی میز محل کار باقی‌مانده و رئیس می‌خواهد از علت وقفه‌ای که در کار شما ایجاد شده، اطلاع پیدا کند. درضمن، یک هفته از مورد دیگری از مذاکرات عقب افتاده‌اید. هزینه‌های سفرتان موجب ایجاد بدهی در آن کشور شده، و دوستانتان شخص دیگری را به‌جای شما به‌عنوان عضو دائمی در بیسبال انتخاب کرده‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند احساس غم و اندوه شما را به‌دلیل وضع بدی که برایتان پیش آمده، درک کند. معامله کردن در این شرایط، تنها برای پیشبرد زندگی کاری و زندگی شخصی، اغواکننده است. گسترش دامنه‌ی توافق هنگام افزایش این نوع فشارها به شما کمک می‌کند تا تمرکز خود را به‌دست آورید. فهرست مطالبمقدمهاهدافرویکرد کلیبخش اول: مذاکرات جهانیفصل اول: مذاکرات ضروریضرورت وجود اقتصاد جهانینمونه‌ای از فعالیت‌های روزانه در کشورهای بیگانهافزایش سرمایه‌های خارجی در ایالات متحدهتعدادی از فعالیت‌های بین‌المللیبرقی از امید در شهر بوداپستچرا مذاکرات بین‌المللی و مهارت‌های آن در کسب موفقیت شما ضروری به‌نظر می‌رسد؟فصل دوم: مذاکره به هر زبانی؛ عملکرد مذاکراتتعریف مذاکرهدر مورد چه موضوع‌هایی می‌توانید مذاکره کنید؟اهمیت مذاکره برنده - برندهمراحل مختلف مذاکرهبرنامه‌ریزی برای مذاکرهقلمرو «انجام‌پذیری» در محدوده‌ی توافققبل از مذاکره‌ی محدود، دامنه‌ی توافق خود را تعیین کنید.فراهم کردن دلایل قابل اعتماد برای حرکت در دامنه‌ی توافقآنچه موجب انجام معاملات می‌شود.بخش دوم: آمریکایی‌ها چگونه مذاکره می‌کنند؟فصل سوم: تجزیه و تحلیل نکات برجسته‌ی مذاکره‌کنندگان آمریکاییشرکای خارجی چه برداشتی از آمریکایی‌ها دارند؟هفت مشخصه‌ی ویژه‌ی مذاکره‌کنندگان آمریکاییفصل چهارم: کارنامه‌ی یک آمریکایی: یک آمریکایی در مذاکرات جهانی چه اشتباهاتی دارد؟اسطوره‌ای که مذاکره‌کنندگان بین‌المللی و بی‌ذوق آمریکایی، تقدیس می‌کنند.کارنامه‌ی یک مذاکره‌کننده‌ی آمریکاییهفت مورد لغزش در مذاکراتفعالیت‌های کاری در خاورمیانه (شماره‌ی 101) چه مواقعی تعارفات هزینه دارند؟نوجوان، چگونه بود؟بخش سوم: عملکرد مذاکرات جهانیفصل پنجم: آنچه مذاکرات جهانی را از هم متمایز می‌کند.عوامل فرهنگی که مذاکرات جهانی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد.آیا این ملاقات از بین رفت؟مذاکرات چطور از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر تغییر می‌کند؟آقایان لو و موانواع موضوعات در مذاکرات تجاری جهانیفصل ششم: راهبردهای مذاکرات جهانیده راهبرد مذاکره که در همه جای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد:تنظیم فهرست (پیش از مذاکره)ترفندهای جهانی: هفت دلیل برای داشتن تقاضاهای بالای اولیهترفندهای جهانی گفت‌وگو (1) : پنج نوع حرکت که در آن نیاز به گفتار نیست.ترفندهای جهانی: گفت‌وگو (2)پانزده عبارت که روابط محکم بین دو طرف ایجاد می‌کند:ترفندهای جهانی گفت‌وگو (3) : هفده روش به‌منظور رفع موانع موجود و حفظ روابط طرفین مذاکرهترفندهای جهانی گفت‌وگو (4) : ده نکته‌ی راهنما به‌منظور اعطای امتیازفصل هفتم: شش مشکل اساسی مذاکره‌کنندگان جهانی و راه‌حل‌های آنشش مشکل اصلیاقداماتی برای رویارویی با هراس‌های فرهنگیمشکل 5: سرمایه‌گذاری‌های مشترک‌المنافعبخش چهارم: مذاکرات در نقاط مختلف جهانفصل هشتم: مذاکره در اروپای غربیمحیط کاری در اروپای غربیعوامل فرهنگی که مذاکرات را در اروپای غربی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.الگوهای ارتباطیعملکرد مذاکرات در اروپای غربیفصل نهم: مذاکرات در اروپای شرقیمحیط‌های تجاری در اروپای شرقیعوامل فرهنگی که روی مذاکرات در اروپای شرقی تأثیر می‌گذارد.الگوهای ارتباطیعملکرد مذاکرات در اروپای شرقیفصل دهم: مذاکرات در آمریکای لاتینمحیط‌های کاری در آمریکای لاتینعوامل فرهنگی که روی مذاکرات تأثیر می‌گذارد.جنبش بررسی مردانالگوهای ارتباطیعملکرد مذاکرات در آمریکای لاتینفصل یازدهم: مذاکرات در آمریکای شمالیمحیط‌های کاری آمریکای شمالیعوامل فرهنگی که روی مذاکرات در آمریکای شمالی تأثیر می‌گذارد.به جنبه‌های مثبت رفتار خود بنگرید.الگوهای ارتباطیعملکرد مذاکرات در آمریکای شمالیفصل دوازدهم: مذاکرات در خاورمیانهمحیط‌های کسب و کار در خاورمیانهعوامل فرهنگی که روی مذاکرات خاورمیانه تأثیر می‌گذارد.الگوهای ارتباطیعملکرد مذاکرات در خاورمیانهفصل سیزدهم: مذاکرات در کشورهای حاشیه‌ی اقیانوس آراممحیط‌های کاری کشورهای حاشیه‌ی اقیانوس آرامعوامل فرهنگی که روی مذاکرات تأثیر می‌گذارد.اَبَر هیچکس‌هاالگوهای ارتباطیعملکرد مذاکرات در کشورهای حاشیهفصل چهاردهم: مذاکرات در سایر کشورهای مهم

more_vert درباره امام موسی صدر

ادامه مطلب

closeدرباره امام موسی صدر

امام موسی صدر پیشوای دینی مشهور و ایرانی تبار مسلمانان شیعه لبنان است. او با سلوک سیاسی معتدل خویش همه پیروان ادیان گوناگون را به همزیستی مسالمت‌آمیز هدایت و نقش برجسته‌ای را در صحنه لبنان معاصر و سیاست بین‌الملل خاورمیانه ایفا کرد.

more_vert مقاله ادله نقلی «جواز عبادت در مقابر» در منابع معتبر اهل سنت

ادامه مطلب

closeمقاله ادله نقلی «جواز عبادت در مقابر» در منابع معتبر اهل سنت

مقاله علمی و پژوهشی " ادله نقلی «جواز عبادت در مقابر» در منابع معتبر اهل سنت " مقاله ای است در 20 صفحه و با 50 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عبادت، مقابر، ادله نقلی، اهل سنت، توحید، شرک پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از تحولات مهم در منطقه خاورمیانه، پیدایش و رشد بی‌رویه گروه‌های تندرو سلفی و تکفیریِ به‌ظاهر مسلمان، با نام وهابیت یا داعش است. یکی از مهم‌ترین اعتقادات این گروه‌ها، تکفیر و شرک دانستن عبادت در کنار مقابر می‌باشد. آنها براساس این اعتقاد غلط، به تخریب مقابر بزرگان دین و اولیای الهی می‌پردازند و نمازگزاران در مقبره‌ها را مشرک می‌خوانند. این مقاله با مطالعه‌ای اسنادی ـ تحلیلی در منابع معتبر اهل سنت، به دنبال کشف حکم عبادت و نماز خواندن در مقابر با هدف جمع‌آوری و تحلیل ادله نقلی جواز عبادت در این مکان‌ها است. بر همین اساس، ادله جواز عبادت در مقابر از منظر چهار منبع: قرآن، روایات، سیره صحابه و دیدگاه‌های مذاهب اربعه سامان‌دهی شده است. براساس کاوش در این منابع، ادله نقلی معتبر و قابل‌توجهی بر جواز و مشروعیت عبادت در مقابر وجود دارد و بسیاری از دانشمندان مذاهب، معتقد به مشروعیت آن هستند دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی " مقاله ای است در 17 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اسلام، جرمشناسی، تروریسم مذهبی، اخلاق شیعی، بنیادگرایی پرداخته شده است چکیده مقاله به اعتقاد برخی نویسندگان، اواسط دهه 1970 میلادی، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نسل جدیدی از تروریسم شکل می گیرد و هر گونه اقدام آزادیخواهانه در دُوَلِ شیعی خاورمیانه، در نتیجه تحریکِ ایران و از مصادیق تروریسم مذهبی است. لذا نویسندگان این مقاله با استناد به حقایق تاریخی و اخلاق کاربردی، نشان خواهند داد که آنچه امروزه تحت عنوان «تروریسم شیعی» شناخته می شود، ریشه در اصطلاح «ترور مقدسِ» انجیلی دارد. تقدیسی که از بی اخلاقی دینی در نتیجه تفکرات یهود و بنیادگرایی مسیحیت ناشی شده و این اصطلاح اول بار، در کتب دینی تحریفی آنان آمده و اخلاق شیعی اسلامی، برنامه های خود را برای ممنوع دانستن این گونه از رفتارها ارائه کرده است. اخلاقی که برگرفته از سیره ائمه اطهار علیهم السلام و در نتیجه پایبندی به آموزه های قرآن کریم است که به موجب آن، همه انسان ها با هم برابر دانسته شده و غافلگیری در کشتن آن ها، با هر بهانه و انگیزه ای ممنوع بوده و هست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تحلیلی بر توسعه جوامع روستایی و عشایری با حفظ محیط زیست در ایران

ادامه مطلب

closeکتاب تحلیلی بر توسعه جوامع روستایی و عشایری با حفظ محیط زیست در ایران

این‌ تحقیق حاصل سال‌ها مطالعات و بررسی‌ها نگارنده است؛ چه زمانی که به شکلی فردی به پژوهش‌شان پرداخته است و چه هنگامی که مسئولیت هایی را در نهادها و سازمان های مختلف علمی، توسعه ای و برنامه ریزی برعهده داشته است. حاصل آن در چندین مقاله علمی در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای معتبر بین المللی که پیرامون توسعه روستایی و محیط زیست و توسعه پایدار بگزار شده بود، پذیرفته و منتشر شده است. امید است‌ مورد توجه‌ محققان‌، دانشگاهیان، منتقدان‌، سیاستگذاران‌، برنامه‌ریزان‌ و مسئولان‌ و کارگزاران‌ قرار گیرد. امروزه رشد جمعیت‌ جوامع‌ روستایی‌ بدلیل‌ شرایط جدید جهانی‌ و شهری‌ و صنعتی‌ شدن‌، کفاف‌ ظرفیت های ‌جامعه‌ را نمی‌کند و بسیاری‌ از خدمات‌ اجتماعی‌ و امکانات‌ زندگی‌ و رفاهی‌ تنها در شهرهاست‌ که‌ قابل‌ دسترسی ‌است‌، از این‌ رو روستاها با مهاجرت‌ به‌ خصوص‌ نسل‌ جوان‌ خود به‌ شهرها مواجه‌ هستند. حال‌ برای‌ هر گونه ‌پیش‌بینی‌ و برنامه‌ریزی‌ در جوامع روستایی‌، شناخت‌ تحولات‌ در سطوح‌ خرد و کلان‌ کشور ضروری‌ است‌. بدان ها باید بیافزایم، مسئله کمبود آب در جهان و بحران کمبود چشمگیر آب در خاورمیانه طی 20 سال آینده که اگر برنامه هایی مشخص برایش نداشته باشیم، باید خود را برای شکست توسعه کشاورزی آماده کنیم. فهرست مطالبپیشگفتارمقدمه‌مبانی نظری؛ انواع توسعه‌ در دنیای امروزساختار اجتماعی جوامع مختلف کشورمسائل و مشکلات جوامع‌ عشایری، روستایی، آلونک و حاشیه نشینبرنامه هایی برای سناریوهای بحران آب در جهانرویکردهای موجود پیرامون تحولات جوامع‌ کشور‌تحلیلی در سطح‌ خرد؛ نظریاتی پیرامون کنش های اجتماعیرویکردهای‌ موجود نسبت‌ به‌ تحولات‌ جوامع‌ روستایی‌ و عشایریبرنامه ریزی های توسعه روستایی و عشایریراهکارهای توسعه روستایینتیجه‌گیری‌فهرست‌ منابع

more_vert جذب مدرس در کانون زبان ایران

ادامه مطلب

close جذب مدرس در کانون زبان ایران

نام‌نویسی برای شرکت در آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران در زمستان سال ۱۳۹۸ در بخش های مختلف انگلیسی و غیرانگلیسی آغاز شده، این نام‌نویسی اینترنتی است و تا ۱۲ بهمن ماه ادامه دارد. به گزارش روز چهارشنبه کانون زبان ایران، این موسسه آموزشی به عنوان قدیمی‌ترین موسسه آموزش زبان در ایران، برای تکمیل کادر علمی خود در سراسر کشور، آزمون جذب مدرس را در بخش‌های انگلیسی (کودکان، نوجوانان، جوان و بزرگسالان) و بخش‌های غیرانگلیسی (فرانسه، عربی، اسپانیایی، آلمانی، روسی و ایتالیایی) برگزار می‌کند. زمان ثبت‌نام در این آزمون از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۲ دی‌ماه در آدرس reg.ili.ir آغاز شده است و تا ساعت ۲۳ روز شنبه ۱۲ بهمن‌ماه ادامه می‌یابد. آزمون جذب مدرس زمستان ۹۸ قرار است در روز جمعه ۱۸ بهمن‌ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار شود. کانون زبان ایران به عنوان قدیمی‌ترین موسسه و بزرگترین آموزش زبان‌های خارجی در ایران و خاورمیانه از سال ۱۳۰۴ با عنوان کانون زبان ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرد. پس از وقفه کاری از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۱، از فروردین سال ۱۳۲۲ فعالیت انجمن از سرگرفته شد و برگزاری کلاس‌های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در انجمن ایران و آمریکا از فعالیت‌های آن در زمان بازگشایی در دهه ۱۳۲۰ بر طبق اساسنامه اعلام شد. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و انحلال انجمن ایران و آمریکا، در سال ۱۳۵۸ مرکز آموزش زبان با حکم دادستانی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واگذار شد و به کانون زبان ایران تغییر نام داد. این مؤسسه با پیروی از الگویی جدید و متناسب با شرایط انقلابی جامعه، آموزش زبان‌های دیگر مانند فرانسوی، آلمانی، روسی، اسپانیایی و حتی زبان فارسی را نیز در برنامه آموزشی خود قرار داد. هم‌اکنون کانون زبان ایران در ۳۱ استان و ۱۰۰ شهر با بیش از ۲۷۰ مرکز آموزشی و بیش از یک میلیون زبان آموز در هر سال، در زمینه آموزش زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی، اسپانیایی و روسی و همچنین تولید محصولات آموزشی و کمک‌آموزشی در زمینه آموزش زبان‌های خارجی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان فعالیت می‌کند.