جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی

مقاله علمی و پژوهشی" تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی " مقاله ای است که در 28  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تسهیل گری تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی ، پژوهش دانشگاهی ، پژوهش مدیریت دولتی ، تجاری سازی ، تجاری سازی مدیریت دولتی ، توسعه کسب و کار و نوآوری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب پژوهش و نگارش علمی با رویکرد پایان نامه نویسی

ادامه مطلب

closeکتاب پژوهش و نگارش علمی با رویکرد پایان نامه نویسی

این اثر که حاصل مطالعات، تجربیات، راهنمایی‌ها، مشاوره‌ها و داوری‌های پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان توسط نگارنده بوده است، تلاشی است تا معیارهای علمی و پژوهشی ونیز نگارشی پایان‌نامه‌های تحصیلی را به سبک وسیاقی کاربردی و به دور از اصطلاحات خاص، مغلق و بدون پرداختن به مباحث پژوهش و آماری محض (که ممکن است باعث خستگی خواننده شود) را ارائه کند. تنها در برخی فصول، آن هم به ضرورت، قسمتی با عنوان «برای مطالعه بیشتر» در انتهای برخی فصول گنجانده شده تا ضمن آن که تداخلی با گام‌های اصلی پژوهش پایان‌نامه بوجود نیاید، برای دانشجویانی که می‌خواهند درباره مباحث مربوطه، آگاهی بیشتری داشته باشند، مفید و قابل استفاده باشد و آنان را درانجام پژوهش، راهنمایی نماید. هدف کتاب آن است که دانشجو (که در تمام کتاب با عنوان پژوهش‌گر آمده است) با مراحلِ گوناگون پژوهش ازمرحله انتخاب موضوع، فرایند انجام واجرا و نیز نگارش آن آگاه شده تا بتواند پژوهش را از ابتدا تا انتها مدیریت نماید. مباحث کتاب در راستای تدوین اصول نگارش پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، سه مرحله کلی را در بر می‌گیرد: مرحله اول: درک ماهیّت پژوهش و پایان‌نامه، اقدامات اجرایی شامل انتخاب استاد راهنما، جست وجوی اطّلاعات، انتخاب موضوع مناسب و فرایند آماده سازی و تدوین طرح نهایی پیشنهادی پژوهش (پروپوزال) است. مرحله دوم: فرایند اجرا وتدوین پایان‌نامه از تصویب طرح پژوهش در گروه یا واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی بر اساس فصول پنج گانه پیشنهادی. مرحله سوم: مرحله پایانی، مرحله نگارش و ارائه گزارش پایان‌نامه به استاد راهنما و نیز گروه آموزشی مربوطه، ونیز استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه و برگزاری جلسه دفاع است. بر اساس این مراحل، مباحث این کتاب مجموعاً در سه بخش و ده فصل تنظیم شده است. با توجّه به اینکه فصل‌های کتاب با فصل‌های پایان‌نامه پیشنهادی در این کتاب، هماهنگی گردد، فصول حالت توالی (از فصل اول تا دهم) ندارد بلکه در هر بخش کتاب، بنا به اقتضاء، فصول جداگانه شماره‌گذاری شده است. بخش اول، سه فصل، بخش دوم پنج و بخش سوم دارای دو فصل است. فهرست مطالببخش 1) درآمدی بر مباحث کلی پژوهش و پایان‌نامهفصل 1) ماهیّت پژوهش و پایان‌نامه2. انواع پژوهش3. پایان‌نامه (تعریف، ویژگیها و اهمّیّت آن دردوره‌های مختلف آموزشی)4. نقش آفرینان پایان نامه5. اهداف پایان‌نامه6. قسمتهای پایان‌نامه (دریک نگاه)فصل 2) انتخاب موضوع پژوهشفصل 3) نگارش علمی پژوهشبخش 2) ساختار پایان‌نامه(فصول پایان‌نامه)فصل 1) طرح پژوهش1. بیان مسئله2. اهمّیّت و ضرورت پژوهش(کاربردها و جنبه‌های نوآورانه آن)3 .اهداف پژوهش4 . سؤالها یا فرضیه های پژوهش5 . متغیر یا متغیرهای پژوهش و تعاریف آن (نظری و عملیاتی)6. روش پژوهش7. جامعه آماری و نمونه پژوهش8. ابزار جمع‌آوری اطّلاعات، روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیّت اعتماد) آن9. شیوه تحلیل آماری داده‌های پژوهش10. قلمرو (مکانی و زمانی) پژوهش11. واژه‌های خاص و اصطلاحات پژوهشفصل 2) مبانی نظری و پیشینه ی پژوهشفصل 3) روش‌شناسی پژوهش1. روش و نوع پژوهش2. جامعه، نمونه و روش انتخاب نمونه آماری پژوهش3. شیوه و ابزار گرد آوری اطّلاعات پژوهش، تأمین روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) آن4.مراحل انجام ویا اجرای پژوهش5. روشهای تجزیه وتحلیل آماری پژوهش

more_vert مقاله علمی و پژوهشی چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی " مقاله ای است در 12  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ، نظریه سازی ، پژوهش کیفی ، نظریه مبنایی ، بازاندیشی و انتوگرافی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب علمی و پژوهشی درآمدی بر روش پژوهش علمی

ادامه مطلب

closeکتاب علمی و پژوهشی درآمدی بر روش پژوهش علمی

کتاب تخصصی درآﻣﺪی ﺑﺮ روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ، ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﻓﺎع از آن تالیف  دکتر علی اصغر پورعزت یکی از کتابهای معتبر و تخصصی در حوزه پژوهش علمی و دفاع از رسانه است که تقدیم کاربران سایت بانک مقالات ایران می گردد

more_vert پنجمین فراخوان پذیرش سرباز امریه پژوهش‌یار

ادامه مطلب

closeپنجمین فراخوان پذیرش سرباز امریه پژوهش‌یار

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پنجمین فراخوان پذیرش سرباز امریه پژوهش‌یار را منتشر کرد. به گزارش روز یکشنبه وزارت علوم، این وزارتخانه با هدف به‌کارگیری نیروهای متخصص با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور و بهره‎مندی از خدمات آنان در امور پژوهشی و کار در آزمایشگاه‌ها به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری، از مشمولان واجد شرایط دعوت به همکاری می کند. بر اساس این فراخوان تمامی مشمولان وظیفه و دانش‌آموختگانی که تمایل به گذراندن دوره سربازی خود در قالب نیروی پژوهش یار امریه را دارند، برای اطلاع از اعلام نیاز استان‌ها، شرایط جذب و مدارک مورد نیاز از یکم تا ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به ثبت نام در سایت امریه وزارت علوم به نشانی www.amriye.msrt.ir اقدام کنند. جذب مشمولان در این فراخوان برای اعزام در شهریور ماه سال ۹۹ خواهد بود و نتایج اولیه این ثبت نام برای تایید یا رد درخواست، ۲۶ خرداد ماه اعلام می شود.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در سازمانها

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در سازمانها

مقاله علمی و پژوهشی" فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در سازمانها " مقاله ای است که در 36  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در سازمانها ، فراتحلیل ، مدیریت دانش ، دانش اشکار ، دانش ضمنی و تسهیم اطلاعات اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeتاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " مقاله ای است در 18 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به بررسی موضوعات شفافیت اطلاعات حسابداری ، کارایی سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بیشتر ازحد، سرمایه گذاری کمتر ازحد پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش بررسی اثربخشی شفافیت اطلاعات حسابداری در بهبود کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، برای اندازه گیری شفافیت اطلاعات حسابداری از مدل بارث (2009) و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون (2006) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 100 شرکت از 16 صنعت طی سال های (1390-1385) انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که شفافیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تاثیری ندارد. این موضوع بیانگر عدم نقش فعال اطلاعات حسابداری در توزیع برابر اطلاعات بین گروه های ذینفع و نظارت آنها در هدایت صحیح منابع از سوی مدیریت به سمت سرمایه گذاری در پژوهش های بهینه می باشد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی الگوی برلیان تعالی منابع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران (با رویکرد رفتاری-اخلاقی)

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی برلیان تعالی منابع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران (با رویکرد رفتاری-اخلاقی)

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی برلیان تعالی منابع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران (با رویکرد رفتاری-اخلاقی)" مقاله ای است در 10 صفحه و با 9 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث الگو، برلیان، تعالی منابع انسانی، وزارت آموزش و پرورش، رفتاری- اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش طراحی الگویی مناسب جهت تعالی منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش با رویکرد رفتاری- اخلاقی است. این پژوهش برحسب هدف یک پژوهش بنیادی می باشد همچنین بر اساس طرح پژوهش و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها، پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی)، پیمایشی و اکتشافی است. جهت معتبرسازی الگوی پیشنهادی، براساس تکنیک دلفی به چند نوبت به نظرخواهی اساتید، اندیشمندان، صاحبنظران و کارشناسان قرار داده شد. نظرسنجی بعمل آمده در چهار مرحله انجام گرفت و نهایتاً الگو برلیان تعالی منابع انسانی در پنج فرآیند اصلی، 22 مولفه و 10 معیار جامع طراحی گردید و بعنوان الگوی پیشنهادی جهت آسیب شناسی رفتاری-اخلاقی منابع انسانی و جایزه تعالی منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش ارائه شد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مرور نوشته‌ها و پیشینه پژوهش: راهنمای نگارش

ادامه مطلب

closeکتاب مرور نوشته‌ها و پیشینه پژوهش: راهنمای نگارش

کتاب مرور نوشته‌ها و پیشینه پژوهش: راهنمای نگارش نوشته مهری پریرخ و رحمت الله فتاحی، به بررسی مباحثی چون آموزش عالی و جایگاه آن در پرورش توانایی پژوهش و تولید دانش، مفهوم، اهمیت و هدف مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش و... می‌پردازد. فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران در سال‌های گذشته رو به افزایش بوده است و همه ساله تعداد زیادی طرح پژوهشی و پایان‌نامه در این مراکز انجام می‌گیرد. در بسیاری از موارد، مجریان طرح‌های پژوهشی و به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با یک مشکل جدی رو به رویند: آشنا نبودن با "مرور متون و نگارش پیشینه پژوهش"؛ در حالی که پیشینه پژوهش جایگاه ویژه‌ای در پیشبرد پژوهش دارد و سنگ زیربنای پژوهش است. به گفته دیگر، کمتر پژوهشی را بدون بررسی و تحلیل سایر پژوهش‌های مرتبط می‌توان به درستی به انجام رساند. بیشتر دانشجویان نمی‌دانند چطور و با چه رویکردی به تدوین این بخش از پژوهش خود بپردازند. استادان راهنما نیز در هدایت دانشجویان با مشکلات جدی رو به رو هستند و نمی‌توانند دانش و مهارت مورد نیاز برای این کار را در فرصت کوتاه به آن‌ها منتقل کنند. با وجود اهمیتی که پیشینه پژوهش در شکل گرفتن و پیشبرد تحقیق دارد، به جز برخی کتاب‌های روش تحقیق که به صورت کلی به این موضوع پرداخته‌اند، کتاب خاصی در این زمینه به زبان فارسی تهیه و منتشر نشده است. کتاب مرور نوشته‌ها و پیشینه پژوهش: راهنمای نگارش، حاصل چند سال تجربه تدریس درس مطالعه مستقل و نیز هدایت پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه فردوسی مشهد است. کتاب مرور نوشته‌ها و پیشینه پژوهش: راهنمای نگارش (A Guide to write a Literature Review) با هدف کلی کمک به پژوهشگران و دانشجویان در کسب مهارت و دانش لازم برای تدوین پیشینه پژوهش نگاشته شده است. در بخشی از کتاب مرور نوشته‌ها و پیشینه پژوهش: راهنمای نگارش می‌خوانید: بسیاری از سازمان‌های دولتی، بنابر ماهیت فعالیت‌های خود، ممکن است اقدام به پژوهش و انتشار نتایج آن بکنند. به همین دلیل، انتشارات دولتی منبع خوبی برای اطلاعات روزآمد، موثق و واقعی به شمار می‌آیند که می‌توان از آن‌ها، بسته به موضوع پژوهش، برای تکمیل پیشینه استفاده کرد. به طور معمول، بیشتر سازمان‌ها گزارش فعالیت‌ها و پژوهش‌های خود را به صورت محدود منتشر می‌کنند و دسترسی به آن‌ها تنها با مراجعه مستقیم ممکن است. افزون بر آن، برخی آمار و اطلاعات درون سازمانی در انتشارات مربوط به همان سازمان منتشر می‌شود. این منابع نیز به صورت محدود توزیع می‌شود و دسترسی به آن‌ها فقط از طریق مراجعه یا مکاتبه با سازمان مربوطه ممکن است. به هر صورت، آشنایی با هر یک از منابع یاد شده، یعنی مهارت مأخذشناسی، از ملزومات و مهارت‌های سواد اطلاعاتی به شمار می‌آید که باید در دوران تحصیل فرا گرفته شود. یادآوری می‌شود که شیوه مطالعه اینگونه منابع و بازیابی آنچه مورد نظر پژوهشگر است باید با دقت و سامون صرف وقت زیاد صورت گیرد. به عبارت دیگر، پژوهشگر باید بداند که اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با پژوهش خود (جامعه پژوهش، روش پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها، آزمون‌های آماری، یافته‌ها و نتایج) را از کدام بخش این منابع بازیابی کند. با توجه به انواع منابع بالا، لازم است که در فرآیند تدوین پیشینه پژوهش از همه متون مهم و نویسندگان مطرح استفاده کرد. مشاهده اینگونه منابع در متن پیشینه پژوهش و یا در کتابشناسی پایانی آن، می‌تواند بیانگر جامعیت و کیفیت پیشینه پژوهش و مرور نوشتارها باشد.فهرست مطالب فصل اول: آموزش عالی و جایگاه آن در پرورش توانایی پژوهش و تولید دانشفصل دوم: مفهوم، اهمیت و هدف مرور نوشتارها و پیشینه پژوهشفصل سوم: چارچوب و مراحل تدوین مرور نوشتار و پیشینه پژوهشفصل چهارم: ساختار و محتوای پیشینه پژوهشفصل پنجم: زبان و سبک نگارش پیشینه پژوهش

more_vert اسامی روزهای هفته پژوهش

ادامه مطلب

closeاسامی روزهای هفته پژوهش

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اسامی روزهای هفته پژوهش را که از ۲۳ آذر ماه آغاز می شود، اعلام کرد. مسعود برومند امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری هفته پژوهش در محل وزارت علوم گفت: هفته پژوهش از هفته جاری در دانشگاه های استان ها آغاز شده و از هفته آینده در دانشگاه های تهران آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه دارد. برومند با اشاره شعار امسال هفته پژوهش گفت: وزارت علوم شعار امسال هفته پژوهش را "پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید" نامگذاری کرده است.وی در باره اسامی روزهای هفته پژوهش در سال ۹۸ نیز اظهار داشت: روز شنبه ۲۳ آذرماه با عنوان پژوهش و فناوری، مدرسه، دانشگاه و جامعه نامگذاری شده است و در این روز دانش آموزان میهمان مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری می شوند.به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم، در این روز زنگ پژوهش توسط وزرای علوم و آموزش و پرورش در یکی از دبیرستان های منطقه ۲ تهران نواخته می‌شود.وی درباره دومین روز هفته پژوهش افزود: روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه با عنوان پژوهش، فناوری و توسعه ملی با رویکرد اجرای برنامه توسط دستگاه های اجرایی نامگذاری شده است.برومند با اشاره به روز سوم اظهار داشت: روز دوشنبه ۲۵ آذرماه با عنوان گام دوم در پژوهش و فناوری انتخاب شد و دستگاه های اجرایی با رویکرد بیانیه گام دوم برنامه هایی اجرا می‌کنند.وی ادامه داد: روز سه شنبه ۲۶ آذر ماه به پژوهش و فناوری و رونق تولید اختصاص داده شد. در این روز بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار افتتاح می شود.برومند همچنین به تجلیل از پژوهشگران، کارفرمایان و ایده های برتر در حاشیه این نمایشگاه اشاره کرد.وی درباره سایر روزهای هفته پژوهش گفت: روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه با عنوان پژوهش، فناوری و اثربخشی اجتماعی و روز پنجشنبه ۲۸ آذرماه نیز با شعار پژوهش، فناوری و مشارکت ملی نام گرفته است. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ رقم بودجه پارک های علم و فناوری به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.وی افزود: رقم قرارداد دانشگاه ها با صنعت در سال ۹۷ دو برابر شد و به هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان رسید. برومند با اشاره عملکرد سال ۹۷ در حوزه پژوهش خاطرنشان کرد: فروش شرکت‌ های دانش بنیان در سال گذشته به ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و به صادرات ۶۲ میلیون دلاری در سال ۹۷ دست یافتیم. وی با بیان اینکه ۷ هزار و ۸۶۴ واحد فناور در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر شدند، افزود: همچنین هزار و ۶۲۵ واحد مجوز دانش بنیانی دریافت و این شرکت ها برای ۵۶ هزار نفر اشتغال ایجاد کردند.به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، ۸۰ درصد افراد شاغل در این شرکت ها مدرک کارشناسی به بالا و ۲۷ درصد افراد مدرک دکتری و کارشناسی ارشد دارند.وی در ادامه این نشست خبری اظهار داشت: با توسعه پارک‌های علم و فناوری، سه پارک علم و فناوری بودجه مستقل از بودجه ۹۸ دریافت کردند و در کل، بودجه پارک ها ۷۵ تا ۸۰ درصد افزایش یافت. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم یادآور شد: دانشگاه‌ های هرمزگان، شیراز، قزوین، ساری و کاشان اراضی خود را در اختیار پارک ها قرار دادند و برخی از دانشگاه‌ها هم در حال آماده سازی زمین برای استقرار پارک‌ها هستند. انتشار حدود ۶۰ هزار مقاله محققان ایران در اسکوپوس معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم درباره جایگاه علمی ایران در سطح جهان افزود: رتبه ایران در پایگاه اسکوپوس ۱۶ است و ۱.۹ درصد تولید علم جهان در اختیار محققان ایرانی قرار دارد. به گفته برومند، تعداد مقالات منتشر شده ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی در اسکوپوس، ۵۹ هزار و ۹۵۱ مقاله است.برومند درباره طرح رصد اشتغال دانش آموختگان که سال گذشته با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی انجام داد، خاطرنشان کرد: دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری در دستگاه ها بهتر جذب شدند و ۸۰ دانشگاه در این طرح شرکت کردند.

more_vert دو زبانه بودن و تاخیر بروز آلزایمر

ادامه مطلب

closeدو زبانه بودن و تاخیر بروز آلزایمر

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که صحبت کردن به زبان دوم در به تاخیر انداختن ظهور علائم آلزایمر، تاثیر بسزایی دارد. به نقل از پایگاه اینترنتی «گلوب اند میل»، محققان کانادایی در این پژوهش که به ترتیب بر روی ۸۳ و ۷۵ فرد تک زبانه و دو زبانه انجام شد، دریافتند که پیشرفت یک اختلال شناختی خفیف منجر به بیماری آلزایمر در دو زبانه‌ها، سریع‌تر از همتایان تک زبانه آن‌ها اتفاق می‌افتد. به گفته «الن بیالیستوک» از پژوهشگران ارشد گروه روانشناسی دانشگاه یورک و از مولفان این پژوهش، یافته‌های مطالعه مذکور این فرضیه را که دوزبانه‌ها می‌توانند تا سال‌ها بدون بروز هیچ نشانه و علامتی با آلزایمر زندگی کنند، تایید می‌کند. نتایج به دست آمده از این تحقیق، نشان می‌دهد که در مقایسه با کاهش تدریجی عملکرد و توان شناختی تک زبانه‌ها، به دلیل پنهان ماندن علائم آلزایمر در بیماران دو زبانه؛ این بیماران از زمان ظاهر شدن نشانه‌ها دیگر قادر به جبران آن نیستند و زوال و افت شناختی شدیدتری را تجربه می‌کنند. گزارش کامل این پژوهش در مجله Alzheimer’s Disease and Associated Disorders منتشر شده است.

more_vert مقاله تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارآفرینی؛ کسب‌وکار کوچک؛ پژوهش‌های کارآفرینی؛ تحلیل محتوا پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی کشور است. جامعه‌ی آماری، تمام مقالات منتشرشده درباره‌ی کارآفرینی و کسب‌وکار کوچک را (به استثنای مقالات فصلنامه‌ی توسعه‌ی کارآفرینی دانشگاه تهران) تا پایان سال 1391 به تعداد 189 مقاله را دربر گرفته است. تحلیل گرایش‌های پژوهشی نشان داد که بیشترین تعداد پژوهش‌ها در نشریه‌ی «تحقیقات اقتصاد و توسعه‌ی کشاورزی ایران» منتشر شده است و در بیشتر پژوهش‌ها، جنبه‌های روان‌شناختی و رفتاری کارآفرینی موضوع اصلی بوده است. از نظر الگوهای پژوهشی، در بیشتر پژوهش‌ها (9/62 درصد) از روش کمّی استفاده شده است؛ فرد (15/39 درصد) و سازمان (63/29 درصد) به‌ترتیب سطح تحلیل غالب پژوهش‌ها کارآفرینی است و بیشتر مطالعات بر روی دانشجویان و دانش‌آموختگان (52/18 درصد) صورت گرفته است. به‌علاوه، بیشتر پژوهش‌ها از داده‌های مقطعی (68/39 درصد) با استفاده از ابزار پرسش‌نامه (02/64 درصد) استفاده کرده‌اند و استفاده از داده‌های طولی کمتر رایج است. همچنین 87/15 درصد پژوهش‌ها در استان تهران انجام شده است. بیشتر پژوهش‌ها توسط دو یا سه نویسنده (56/55 درصد) منتشر شده و 98/35 درصد پژوهش‌ها حداقل دارای یک نویسنده‌ی زن بودند. از منظر روند پژوهشی، نتایج نشان داد که پژوهش‌های کارآفرینی در ایران روندی افزایشی داشته و از سال 1386 به بعد دارای رشد چشم‌گیری بوده است. عنوان مقاله [English] Content Analysis of Entrepreneur Researches in Iran چکیده [English] This research is intended to have a content analysis of entrepreneur researches in Iran. The population includes 189 articles related to entrepreneurship and small businesses published in the journals (except for Development of Entrepreneurship” Quarterly of the University of Tehran) by 2012. The study revealed that most entrepreneurship researches have been published in the journal of “Economic Researches and Agricultural Development”. Most researches dealt with psychological and entrepreneurial issues. Quantitative researches composed 62.9 researches. 39.15 percent of the researches related to individuals, and 29.63 percent related to organizations. Most of the researches were conducted at entrepreneurial levels. Students and graduates composed 18.52 percent of the researches. Having used questionnaires, most of the researches contained periodical data (39.68 percent). Longitude data collection was conducted in few researches. 15.87 percent of the researches were conducted in Tehran. 55.56 percent of the researches were conducted by two or three researchers. 35.98 percent of the researches were conducted at least by one female. The results indicated that entrepreneurial researches follow an increasing procedure, especially after 2002. کلیدواژه‌ها [English] Entrepreneurship, Small Businesses, Entrepreneurial Researches, Content Analysis دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی

ادامه مطلب

closeکتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی

کتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی، توسط محمد پورکار نوشته شده است. تست‌های کلیدی و کاربردی که در این کتاب آمده، دانشجو را گام‌به‌گام با مفاهیم روش تحقیق در علوم اجتماعی آشنا می‌سازد. تست‌های تالیفی محمد پورکار، از منابع و موضوعات اصلی روش تحقیق در علوم اجتماعی انتخاب شده است که می‌تواند یک کتاب کار برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور - داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترا باشد. کتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی، جزء منابعی است که داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری (علوم اجتماعی و سایر رشته‌های مرتبط) به آن نیاز دارند. همچنین این کتاب می‌تواند منبعی برای آزمون‌های داخلی دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم اجتماعی - روان‌شناسی - علوم تربیتی - علوم سیاسی - علوم اقتصادی و سایر رشته‌های مرتبط نیز باشد. فهرست مطالببخش 1 - کلیات (شناخت - مکاتب و دیدگاه‌ها)بخش 2 - عناصر اساسی پژوهش (مفهوم - سازه - متغیر - تعریف - تبیین - فرضیه - روش - شاخص - تئوری - قانون)بخش 3 - پژوهش اجتماعی و مراحل آن (چهارچوب نظری - بیان مسئله - عملیاتی کردن - واحد‌های تحلیل - نقش زمان در پژوهش اجتماعی)بخش 4 - سطوح اندازه‌گیری (مقیاس‌های اسمی - ترتیبی - فاصله‌ای - نسبی)بخش 5 - نمونه‌گیری (نمونه - حجم نمونه - آماره - قشر - لایه - عنصر - انواع نمونه‌گیری)بخش 6 - پژوهش‌های کمّی و کیفیبخش 7 - روش‌ها و تکنیک‌‌های پژوهش (روش‌هایی مانند‌: پیمایش - آزمایش - تاریخی - موردی - میدانی.... و تکنیک‌هایی مانند‌: پرسشنامه - مشاهده - مصاحبه و...)بخش 8 - اعتبار و رواییبخش 9 - طیف‌ها (لیکرت - بوگاردوس - اوزگود - گاتمن - ترستون)بخش 10 - کاربرد آمار در علوم اجتماعیبخش 11 - پیوست (سوسیومتری - SPSS - روش‌شناسی)

more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای پژوهش هنر سال 1396

ادامه مطلب

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای پژوهش هنر سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته پژوهش هنر سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه تاریخ هنر ایران و جهان، هنر و تمدن اسلامی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert کتاب پژوهش و دانشگاه

ادامه مطلب

closeکتاب پژوهش و دانشگاه

پژوهش و دانشگاه: ارایه الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با استفاده از نظریه مبنایی (GT)در هر حرفه ای، سیستمی برای ارزیابی اعضای آن وجود دارد. در آموزش عالی نیز چه در گذشته و چه در زمان حال، مطالعات نشان داده اند که بهره وری پژوهشی نقش مهمی را در در ارتقاء، استخدام رسمی، حقوق و مزایا ایفاء می کند.(کاتریک،2001). بهره وری پژوهشی معمولا از طریق مقالات منتشر شده در مجلات با کیفیت سنجیده می شود (لانگ و همکاران،2009). گوپتا و همکاران(1999) معتقدند بروندادهای پژوهشی می تواند در بر گیرنده مؤلفه هایی چون مقالات مجلات، کتاب ها، گزارش ها، مقالات کاری، ویرایش ها مقالات کنفرانس ها و سمینارها و غیره باشد.فرودر (2002) معتقد است که انجام پژوهش، بین المللی ترین کارکرد علمی دانشگاه‌هاست و دارای ارزش های اجتماعی و اقتصادی است. ویچیام و همکاران [7] (2009) معتقدند که کمیت و کیفیت پژوهش‌های دانشگاهی یکی از مهم ترین معیارها برای پیشرفت علمی و تعالی دانشگاه هاست. به علاوه هو (2005) بیان می دارد که از نظر مدیریت مؤثر دانشگاهی ارزیابی سالانه اعضای هیات علمی یکی از مهمترین مسئولیت های مدیران دانشگاه ها محسوب می گردد. و بدون یک سیستم اثربخش ارزیابی پرداخت و جبران خدمات اعضای هیات علمی با مشکل روبرو می گردد. فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهشمقدمهاهمیت و ضرورت انجام مطالعهطرح پژوهشجامعه آماریتعیین روایی پرسشنامهتعیین پایایی پرسشنامهروش تجزیه و تحلیل اطلاعاتمراحل سه گانۀ کدگذاریفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتیمقدمهعوامل ساختاری و ارتباطیجمع بندی مبانی نظریفصل سوم: تجزیه و تحلیل داده هامقدمهتشریح مدلفصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیریمقدمهجمع بندیمنابع و مآخذمنابع انگلیسی

more_vert کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI

ادامه مطلب

closeکتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI

هدف اصلی کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI، معرفی تکنیک‌ها و روش‌های آماری اساسی در نگارش مقالات علمی است به نحوی که دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی بتوانند با مراجعه به آن، اطلاعات کافی در مورد انواع تکنیک‌های آماری مورد استفاده در نگارش مقالات علمی کسب کنند و با توجه به نوع پژوهش خود، بهترین روش را برای انجام پژوهش خود استفاده کنند. کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI (Statistical Techiques in ISI Paper) در شش فصل تدوین شده است. در فصل اول به مواد و روش‌ها در مقالات علمی پرداخته می‌شود. فصل دوم به طور مفصل و جامع درباره روش‌های جمع‌آوری داده در پژوهش‌های علمی و اینکه یک محقق چگونه و از چه راه‌هایی به جمع آوری داده‌های تحقیق خود بپردازد بحث می‌کند. در فصل‌های سوم و چهارم به مباحث آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداخته شده است. در فصل پنجم به نرم‌افزارهای آماری و در فصل ششم کاربرد تکنیک‌های آماری در SPSS بحث شده است. فهرست مطالبفصل اول: مواد و روش‌ها در مقالات علمیفصل دوم: روش‌های جمع‌آوری دادهفصل سوم: آمار توصیفیفصل چهارم: آمار استنباطیفصل پنجم: معرفی نرم‌افزارهای آماریفصل ششم: تکنیک‌های آماری در SPSSفهرست منابع

more_vert مقاله تأثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد " مقاله ای است در 22 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رهبری اخلاقی، جو اخلاقی، رفتاراخلاقی، خلاقیت ، نوآوری پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش درصدد است با معرفی مفاهیمی چون رهبری اخلاقی، جو اخلاقی، رفتار اخلاقی، خلاقیت و نوآوری به بررسی رابطه میان این مفاهیم و نحوه تاثیرگذاری آنها بپردازد. مسأله اصلی این پژوهش، تاثیر رهبری اخلاقی بر نوآوری و رفتار اخلاقی با استفاده از متغیرهای میانجی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها مشابه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر کارکنان بانک ملی مشهد بوده و داده های مورد استفاده از 186 نفر از کارکنان بانک ملی جمع آوری شده و جهت تحلیل یافته ها و تایید الگوی پژوهش از الگوسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. نتیجه پژوهش گویای آن است که رهبری اخلاقی به صورت مثبت و معنی داری بر نوآوری و رفتار اخلاقی تأثیرگذار بوده است. همچنین نتیجه تحقیق حاکی از این است که گر چه رهبری اخلاقی بر رفتار اخلاقی موثر است اما شدت این تاثیر گذاری از طریق جو اخلاقی بیشتر است. علاوه بر این، رهبری اخلاقی بر نوآوری موثر است اما شدت این تاثیر گذاری از طریق خلاقیت افزایش نیافته است بلکه از طریق جو اخلاقی افزایش یافته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله داوری اخلاقی بر مبنای استثنایی‌سازی موقعیت: کاوش پدیدارشناختی اخلاق پژوهش

ادامه مطلب

closeمقاله داوری اخلاقی بر مبنای استثنایی‌سازی موقعیت: کاوش پدیدارشناختی اخلاق پژوهش

مقاله علمی و پژوهشی " داوری اخلاقی بر مبنای استثنایی‌سازی موقعیت: کاوش پدیدارشناختی اخلاق پژوهش " مقاله ای است در 19 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث داوری اخلاقی، استثنایی‌سازی موقعیت، پدیدارشناسی، دانشجویان دکتری، اخلاق پژوهش پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش با هدف کاوش پدیدارشناختی فهم دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز از اخلاق پژوهش انجام گرفته است و از طریق مصاحبه عمیق با 8 نفر، داده‌های مورد نظر جهت تحلیل جمع‌آوری گردید. داده‌ها با روش پدیدارشناسی تفسیری تحلیل و در اولین مرحله هفت زیر تم پیرامون موضوع مقاله حاضر استخراج گردید. در ادامه هفت زیر تم اولیه توسط محقق در دو تم اصلی: باز اندیشی در مفاهیم و برجسته‌سازی تعدد موقعیت‌ها مفهوم‌سازی شد. در نهایت استثنایی‌سازی موقعیت، به عنوان مفهوم مرکزی تجربه زیسته مشارکت‌کنندگان در مواجهه با شرایط متعارض اخلاقی که شیوه داوری اخلاقی آنها را تعیین می‌کند کشف شد. بنابراین افراد با رجوع به معانی مطلوب خود از مفاهیم و انتخاب گزینشی از موقعیت‌های چندگانه‌ای که با آن مواجه می‌شوند، تفسیری خاص و استثنایی از انجام رساله انجام می‌دهند. این شیوه تفسیر، آنها را یاری می‌رساند تا به مدیریت تعارضات و داوری اخلاقی بپردازند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی بررسی تاثیر هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی بررسی تاثیر هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز

مقاله علمی و پژوهشی بررسی تاثیر هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز مقاله ای است که در 12 صفحه و با 23 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . چکیدهزمینه: در عصر جهانی شدن، پیروزی از آن شرکت های است که خیلی سریع و هوشمندانه، اجازه ورود افکار و ایده های جدید در محیط خارجی سازمان را به درون سازمان می دهند و این به مفهوم نوآوری باز می باشد.هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 134 نفر از کارکنان یک شرکت تولیدی در شهر کرمانشاه هستند که با استفاده از فرمول آماری کوکران تعداد 99 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش متغیر هوش تجاری از پرسشنامه تدوین شده توسط پروویچ (2012) و برای سنجش متغیر نوآوری باز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که روایی پرسشنامه بر اساس روایی محتوا و سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون t مستقل و مدل‌یابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز تاثیر مثبت و معنا دار دارد و تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید واقع شدند.نتیجه گیری: دانش حاصل از پژوهش حاضر به مدیران و کارگزاران سازمانی کمک می کند که جهت ارتقای هوش تجاری سازمان و نوآوری باز برنامه های خاصی را برای سازمان خود مدنظر قرار دهند.

more_vert مقاله اکوسوفی و ابن عربی (کاربست تناکح اسما و صفات الهی در اخلاق زیست محیطی)

ادامه مطلب

closeمقاله اکوسوفی و ابن عربی (کاربست تناکح اسما و صفات الهی در اخلاق زیست محیطی)

مقاله علمی و پژوهشی " اکوسوفی و ابن عربی (کاربست تناکح اسما و صفات الهی در اخلاق زیست محیطی)" مقاله ای است در 13 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تناکح اسما و صفات، اخلاق زیست محیطی، طبیعت، ابن عربی و اکوسوفی پرداخته شده است چکیده مقاله اکوسوفی(Ecosophy) علمی بین رشته ای است که از امتزاج دو حوزه طبیعی و معرفت شناختی نضج می گیرد. بحث پیرامون تناکح اسما و صفات الهی بحثی کاملا عرفانی است، لکن در این نوشتار قصد داریم آنرا در حوزه زیست محیطی بکار گیریم. هدف ما در این پژوهش کاربست این موضوع در حوزه اخلاق زیست محیطی و استخراج آموزه های مرتبط با مسائل زیست محیطی است. محور بحث در این پژوهش بررسی و تبیین جایگاه طبیعت در ابن عربی و بررسی موضوع نکاح اسما و صفات الهی و چگونگی حمل این آموزه های عرفانی در اخلاق زیست محیطی خواهد بود. در این پژوهش از روش اسنادی – تحلیلی استفاده شده است. از جمله نتایج این پژوهش می توان به درونی سازی احترام به طبیعت نزد انسان به عنوان موجودی قدسی و دارای ارزش ذاتی اشاره کرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .