جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی " مقاله ای است در 12  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ، نظریه سازی ، پژوهش کیفی ، نظریه مبنایی ، بازاندیشی و انتوگرافی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی " ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه‌ موردی:‌محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران)" مقاله ای است در 20 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فضاهای عمومی شهری، عدالت اجتماعی، سطح کیفی، دسترسی، AHP، GIS پرداخته شده است چکیده مقاله عدالت اجتماعی، ریشه در عدالت فضایی و محیطی دارد. و عدم دسترسی بخش هایی از شهر به فضاهای عمومی باعث محرومیت ساکنان از امکانات موجود خواهد بود که نشان از یک بی عدالتی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. در این راستا با تعیین 9 شاخص از جمله دسترسی ها به مراکز آموزشی، درمانی، انتظامی، شبکه ارتباطی اصلی، پارک ها و فضاهای سبز و... به ارزیابی سطح کیفی فضاهای عمومی محله دزاشیب واقع در ناحیه 4 منطقه 1 شهرداری تهران با تأکید بر موضوع دسترسی خواهد بود. روش تجزیه و تحلیل این تحقیق تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و ابزار تحلیل نیز expert choice و GIS می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد فضاهای عمومی واقع در مرکز و شرق محله از وضعیت نامناسبی به جهت برخورداری از عدالت اجتماعی، مواجه است. و نیازمند جانمایی کاربری ها و فضاهای عمومی شهری بخصوص فضاهای مذهبی، درمانی، انتظامی و حمل و نقل عمومی است و در پایان نیز پیشنهادات و راهکارهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی فضاهای عمومی محله ارائه گردیده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های ایران

ادامه مطلب

closeکتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های ایران

کتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های ایران (نیتریت، نیترات، BOD، DO)در کتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های ایران (نیتریت، نیترات، BOD، DO) اثر علیرضا پارسا، سید احمد میر باقری و رحمان پارسا، هدف بررسی پارامترهای کیفی رودخانه جاجرود از جمله BOD، DO، نیتریت و نیترات و مدل سازی این پارامترها به کمک رگراسیون و شبکه‌های عصبی بوده است. رودخانه جاجرود یکی از مهمترین رودخانه‌های استان تهران می‌باشد که آب شرب بیش از 30 درصد مردم تهران را تأمین می‌کند که در نتیجه حفظ کیفیت آب و سلامت آن و تعیین منابع و آثار زیست محیطی آن بسیار مهم و منطقی خواهد بود و یکی از مهمترین و قوی‌ترین ابزارهای مدیریتی برای این کار استفاده از مدل‌های کامپیوتری برای شبیه‌سازی پارامترهای کیفی آن از جمله BOD، DO، نیتریت و نیترات می‌باشد. در ابتدا اجرای یکسری اقدامات اولیه از جمله تعیین یک بازه زمانی نمونه برداری کیفی از آب رودخانه و همچنین تعیین طول مشخصی از رودخانه جهت نمونه‌برداری و مطالعه ضروری است.برای این منظور بازه مورد نظر از ابتدای روستای گرمابدره تا ابتدای ورودی دریاچه سد لتیان با طول تقریبی 30 کیلومتر در نظر گرفته شد. که بزرگ‌ترین مشکل آن آلودگی به مواد آلی و میکروبی می‌باشد. شبیه سازی کیفی رودخانه جاجرود در طی 4 ماه در هر فصل (اردیبهشت ، مرداد ، آبان و بهمن) جهت مدلسازی چهار پارامتر نیترات، نیتریت، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن محلول (DO) توسط رگرسیون و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) صورت پذیرفت که برای این منظور از نرم افزارهای SPSS و MATLAB جهت مدسازی استفاده گردیده است. مسائل مربوط به جمع آوری، ساماندهی و مدیریت استفاده از آب، از جمله موضوعاتی است که بشر از زمان‌های قدیم تا حال حاضر با آن درگیر بوده است از دید کلی این مسائل و مشکلات آب به دو دسته کمی و کیفی تقسیم‌بندی می‌شوند. اگرچه در گذشته در مورد دسته کمی نیاز به آب جهت مصارف گوناگون اعم از شرب، کشاورزی، زیست‌محیطی مشکل اساسی بشر بوده است لیکن در حال حاضر علاوه بر کمیت آب، می‌توان اذعان نمود که کیفیت آب از جمله دغدغه‌های بشر امروزی به حساب می‌آید. تمام علوم و وقت صرف هزینه‌ها و رشد علم در این زمینه شد اما پس از مدت کوتاهی دیگر این مسأله یک مشکل جدی برای بشر نبود یا بعبارتی بشر تمامی آب مورد نیاز خود را کنترل کرده بود لذا مطالعه بر مسائل کیفی شامل تغییرات غلظت انواع یون‌های آلاینده آب و آبزیان از ضروریات زندگی روزمره بشری می‌باشد و در این راستا نیاز به صرف هزینه و بهره‌گیری از تجهیزات نوین امری اجتناب‌ناپذیر است. فهرست مطالبچکیدهفصل اول: کلیات تحقیقفصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقفصل سوم: روش اجرای تحقیقفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها (یافته‌ها)فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداتمنابع  

more_vert کتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های ایران (نیتریت، نیترات، BOD، DO)

ادامه مطلب

closeکتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های ایران (نیتریت، نیترات، BOD، DO)

در کتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های ایران (نیتریت، نیترات، BOD، DO) اثر علیرضا پارسا، سید احمد میر باقری و رحمان پارسا، هدف بررسی پارامترهای کیفی رودخانه جاجرود از جمله BOD، DO، نیتریت و نیترات و مدل سازی این پارامترها به کمک رگراسیون و شبکه‌های عصبی بوده است. رودخانه جاجرود یکی از مهمترین رودخانه‌های استان تهران می‌باشد که آب شرب بیش از 30 درصد مردم تهران را تأمین می‌کند که در نتیجه حفظ کیفیت آب و سلامت آن و تعیین منابع و آثار زیست محیطی آن بسیار مهم و منطقی خواهد بود و یکی از مهمترین و قوی‌ترین ابزارهای مدیریتی برای این کار استفاده از مدل‌های کامپیوتری برای شبیه‌سازی پارامترهای کیفی آن از جمله BOD، DO، نیتریت و نیترات می‌باشد. در ابتدا اجرای یکسری اقدامات اولیه از جمله تعیین یک بازه زمانی نمونه برداری کیفی از آب رودخانه و همچنین تعیین طول مشخصی از رودخانه جهت نمونه‌برداری و مطالعه ضروری است.برای این منظور بازه مورد نظر از ابتدای روستای گرمابدره تا ابتدای ورودی دریاچه سد لتیان با طول تقریبی 30 کیلومتر در نظر گرفته شد. که بزرگ‌ترین مشکل آن آلودگی به مواد آلی و میکروبی می‌باشد. شبیه سازی کیفی رودخانه جاجرود در طی 4 ماه در هر فصل (اردیبهشت ، مرداد ، آبان و بهمن) جهت مدلسازی چهار پارامتر نیترات، نیتریت، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن محلول (DO) توسط رگرسیون و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) صورت پذیرفت که برای این منظور از نرم افزارهای SPSS و MATLAB جهت مدسازی استفاده گردیده است. مسائل مربوط به جمع آوری، ساماندهی و مدیریت استفاده از آب، از جمله موضوعاتی است که بشر از زمان‌های قدیم تا حال حاضر با آن درگیر بوده است از دید کلی این مسائل و مشکلات آب به دو دسته کمی و کیفی تقسیم‌بندی می‌شوند. اگرچه در گذشته در مورد دسته کمی نیاز به آب جهت مصارف گوناگون اعم از شرب، کشاورزی، زیست‌محیطی مشکل اساسی بشر بوده است لیکن در حال حاضر علاوه بر کمیت آب، می‌توان اذعان نمود که کیفیت آب از جمله دغدغه‌های بشر امروزی به حساب می‌آید. تمام علوم و وقت صرف هزینه‌ها و رشد علم در این زمینه شد اما پس از مدت کوتاهی دیگر این مسأله یک مشکل جدی برای بشر نبود یا بعبارتی بشر تمامی آب مورد نیاز خود را کنترل کرده بود لذا مطالعه بر مسائل کیفی شامل تغییرات غلظت انواع یون‌های آلاینده آب و آبزیان از ضروریات زندگی روزمره بشری می‌باشد و در این راستا نیاز به صرف هزینه و بهره‌گیری از تجهیزات نوین امری اجتناب‌ناپذیر است. فهرست مطالبچکیدهفصل اول: کلیات تحقیقفصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقفصل سوم: روش اجرای تحقیقفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها (یافته‌ها)فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداتمنابع

more_vert دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سال 97

ادامه مطلب

closeدانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سال 97

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

more_vert کتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی

ادامه مطلب

closeکتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی

کتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی نوشته‌ی محمود رستمیان، علی بیکی و مرضیه رحیمی، به معرفی و بررسی روش انجام پژوهش کیفی با توجه به منابع مختلف و تجربیات اساتید محترم می‌پردازد تا معلمین در زمینه اجرا و نگارش مشکلی نداشته باشند. در دنیای کنونی، تحقیق و پژوهش از بنیان‌های اصلی پیشرفت در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور هست. در چند سال اخیر در آموزش پروش هر ساله معلمان بسیاری در این زمینه فعالیت داشته‌اند؛ که به‌ عنوان معلم پژوهنده یا اقدام پژوه از آن‌ها نام‌ برده می‌شود. اقدام پژوهشی می‌تواند عامل بسیار محرک و سازنده‌ای در پویایی معلمان باشد و معلمان می‌توانند تجارب خود از این طریق به دیگران انتقال دهند. اقدام پژوهی هم در زمینه رویکردهای پژوهش‌های کیفی و هم کمی انجام می‌گردد. وقتی داده‌های مورد نیاز به صورتی کلامی یا با توجه به تصویر و نمودار ارائه گردد، اقدام پژوهی در دسته روش تحقیق کیفی قرار می‌گیرد. به سبب اینکه تحقیقاتی که در آموزش‌ و پرورش انجام می‌گیرد بیشتر پژوهش‌های کیفی است و با توجه به گستردگی روش‌های پژوهشی و نداشتن تخصص کافی، نیاز است که معلمان حداقل قبل از انجام اقدام پژوهی با روش انجام پژوهش کیفی آشنایی داشته باشد. در بخشی از کتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی (introduction to qualitative method of action research alphabet) می‌خوانیم: اشتراوس و کوروین معتقدند هر وقت نظری را مطرح می‌کنید باید دقیقا مشخص کنید این نظر و ایده‌ی شما از چه طریقی به‌دست‌ آمده است، چه کسی این ایده را مطرح کرده است و فرایند تحلیل آن به چه صورت بوده است. این معیار راهبرد خاصی ندارد. فقط پژوهشگر باید در بخشی که نتایج را ارائه می‌دهد روند و فرایند کار را نشان دهد یعنی مشخص کند اطلاع‌رسان‌ها را به چه طریقی انتخاب کرده است، چرا این اطلاع‌رسان‌ها انتخاب‌ شده‌اند، از چه روشی برای کسب اطلاعات و داده‌ها از این اطلاع‌رسان‌ها استفاده کرده است، چرا از این روش پژوهشی استفاده کرده است و چگونه نتایج حاصل را تحلیل کرده است و چطور نتایج را بازنمایی کرده است؛ یعنی یک نقشه دقیق از اتفاقاتی که افتاده تا یک نتیجه به دست بیاید، ارائه دهد. اطمینان‌پذیری عبارت است از توانایی شناسایی جایی که داده‌های یک مطالعه معین از آن آمده، گردآوری‌ شده و به‌ کار رفته‌اند. اطمینان‌پذیری از طریق آزمون تشخیص کنترل عضو انجام می‌شود. با اجرای یک آزمون تشخیص، مسیر روشن و ثابت بین داده‌ها و کاربرد آن‌ها مشخص می‌گردد. کنترل عضو نیز تکنیکی است که به آن وسیله محقق فرض‌های خود را با یک یا چند نفر از افراد مطلع تحت بررسی کنترل می‌کند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل یکم: مفاهیم فلسفیرئالیسم و ایدئالیسممتافیزیک یا هستی‌شناسیمتافیزیک یا هستی‌شناسی «چه چیز واقعی است؟»معرفت‌شناسیارزش‌شناسیتعریف پارادایمپارادیم اول: اصالت تحصلی یا اثبات‌گرایی و پسا اثبات‌گراییاصول اثبات‌گرایانپارادایم دوم: تفسیریپارادایم سوم: انتقادیپارادایم چهارم: پسا ساختارگرایانتفاوت‌های روش کیفی با روش کمیویژگی شخصیت افراد محقق کیفیفصل دوم: مقدمات روش تحقیقموانع تبدیل مشکل به مسئلهانواع پژوهشانواع پژوهش بر اساس هدفتحقیق بنیادیتحقیق کاربردیتحقیق توسعه‌ایانواع پژوهش بر اساس نیاز داشتن به فرضیهتحقیق اکتشافیتحقیق توصیفیتحقیق آزمایشیراه‌هایی بررسی ابعاد و دلایل بروز مسئلهنمودار استخوان ماهیدیدگاه سیستمیفصل سوم: روش‌های جمع آوری داده‌ها در پژوهش کیفی (مشاهده)روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش کیفیجمع‌آوری اطلاعات از طریق مشاهدهتفاوت مشاهده درروش کمی و کیفیطبقه‌بندی‌های مشاهدهالف- طبقه‌بندی ازنظر فلیکب- مشاهده ازنظر میزان مشارکت محققمشخصه‌های عمده مشاهده مشارکتی از دیدگاه محمد پورعوامل مؤثر بر میزان دقت اطلاعات مشاهده‌شدهنکات مهم برای به حداقل رساندن تفسیر و قضاوت‌های فردیمزایای و معایب روش مشاهدهمزایا روش مشاهدهمعایب روش مشاهدهواکنش آفرینی در محیط براثر مشاهده رفتار در محیط‌های طبیعیراه‌حل هاکاهش یا حذف واکنش آفرینیموارد مشاهده با توجه به هدف پژوهشیادداشت در مشاهدهانواع یادداشت در مشاهدهفصل چهارم: روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش کیفی (مصاحبه)جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبهتعریف مصاحبهانواع مصاحبهالف- انواع مصاحبه ازنظر هدفب-طبقه بندی پاتنج-مصاحبه ازنظر ساختار طبقه‌بندی استر برگد-طبقه بندی مصاحبه ازنظر میزان انعطاف‌پذیری آنسؤالات وقت شروع مصاحبهشرایط لازم برای مصاحبهثبت اطلاعات در مصاحبه‌انواع روش‌های اجرای مصاحبهاصول مصاحبهانواع سؤالات در مصاحبهانواع سؤالات مصاحبه ازنظر کوالویژگی‌های یک مصاحبه‌گر خوبمزایا و معایب مصاحبهچالش‌های مصاحبه و راهکارهای مقابله با آنفصل پنجم: روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش کیفی (تحلیل اسناد)تعریف تحلیل محتواویژگی‌ها تحلیل محتوی کمیتحلیل محتوای کیفیتفاوت تحلیل داده‌های کمی و کیفیتعریف مفاهیم اساسی در تحلیل محتوای کیفیرویکردهای در تحلیل محتوای کیفی و روش‌های مرتبط با آنالف رویکردهای تحلیل محتوای کیفی سیوفانگ شنونب رویکردهای تحلیل محتوای کیفی رویکرد مایرینگفرآیندهای اصلی در تحلیل محتوای کیفیفرآیند تحلیل محتوای کیفی ازنظر کرسولمزایا و نقاط قوت تحلیل محتوانقاط ضعف تحلیل محتواواحد کاربردی در تحلیل محتوامراحل تحلیل محتوای کیفیتحلیل و کدگذاری داده‌های کیفیفصل ششم: قابلیت اطمینان در تحلیل محتوای کیفیاعتبار در تحقیق کیفیمعیار قابلیت اعتماد ازنظر گوبا و لینکلنباورپذیریاطمینان‌پذیری یا اعتمادپذیریتاییدپذیریانتقال‌پذیریشیوه‌های گزارش دهی یا بازنمایی داده‌های کیفیفصل هفتم: نمونه‌گیری در پژوهش کیفیویژگی‌های نمونه‌گیری در پژوهش کمّی و کیفینمونه‌گیری در پژوهش کیفیروش نمونه‌گیری درروش کیفیروش انتخاب افراد درروش کیفیحجم نمونه در تحقیق کیفیفصل هشتم: اخلاق در پژوهشزمینه تاریخینگاه پارادایم‌ها به جایگاه اخلاقعلوم اجتماعی اثبات‌گرا: اخلاق یا خیر اجتماعی؟علوم اجتماعی تفسیری: اصالت انسانعلوم اجتماعی انتقادی: اخلاق و تغییرراهکارهایی برای حفاظت از آزمودنی‌های انسانی در تحقیقفصل نهم: اقدام پژوهیتعریف اقدام پژوهیپیش‌فرض‌ها و شرایط مناسب برای اقدام پژوهیسنت‌های اقدام پژوهیالف- اقدام پژوهی تکنیکیب- اقدام پژوهی عملیج- اقدام پژوهی آزادی‌بخشمقایسه سنت‌های اقدام پژوهیاهداف پژوهش در عمل در آموزش‌وپرورشمراحل و گام‌های اقدام پژوهی ازنظر بازرگانبرنامه‌ریزیاقداممشاهدهبازتابمراحل اقدام پژوهی ازنظر سرمد و همکارانشناسایی مسئله و برنامه‌ریزیاقداممشاهدهبازتاب تحلیل و تعدیل اقداممراحل عمده‌ی پژوهش در عملگام‌های نه‌گانه‌ی پژوهش در عملالگوی گزارش اقدام پژوهی

more_vert کتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی

ادامه مطلب

closeکتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی

کتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی نوشته‌ی محمود رستمیان، علی بیکی و مرضیه رحیمی، به معرفی و بررسی روش انجام پژوهش کیفی با توجه به منابع مختلف و تجربیات اساتید محترم می‌پردازد تا معلمین در زمینه اجرا و نگارش مشکلی نداشته باشند. در دنیای کنونی، تحقیق و پژوهش از بنیان‌های اصلی پیشرفت در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور هست. در چند سال اخیر در آموزش پروش هر ساله معلمان بسیاری در این زمینه فعالیت داشته‌اند؛ که به‌ عنوان معلم پژوهنده یا اقدام پژوه از آن‌ها نام‌ برده می‌شود. اقدام پژوهشی می‌تواند عامل بسیار محرک و سازنده‌ای در پویایی معلمان باشد و معلمان می‌توانند تجارب خود از این طریق به دیگران انتقال دهند. اقدام پژوهی هم در زمینه رویکردهای پژوهش‌های کیفی و هم کمی انجام می‌گردد. وقتی داده‌های مورد نیاز به صورتی کلامی یا با توجه به تصویر و نمودار ارائه گردد، اقدام پژوهی در دسته روش تحقیق کیفی قرار می‌گیرد. به سبب اینکه تحقیقاتی که در آموزش‌ و پرورش انجام می‌گیرد بیشتر پژوهش‌های کیفی است و با توجه به گستردگی روش‌های پژوهشی و نداشتن تخصص کافی، نیاز است که معلمان حداقل قبل از انجام اقدام پژوهی با روش انجام پژوهش کیفی آشنایی داشته باشد. در بخشی از کتاب آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی (introduction to qualitative method of action research alphabet) می‌خوانیم: اشتراوس و کوروین معتقدند هر وقت نظری را مطرح می‌کنید باید دقیقا مشخص کنید این نظر و ایده‌ی شما از چه طریقی به‌دست‌ آمده است، چه کسی این ایده را مطرح کرده است و فرایند تحلیل آن به چه صورت بوده است. این معیار راهبرد خاصی ندارد. فقط پژوهشگر باید در بخشی که نتایج را ارائه می‌دهد روند و فرایند کار را نشان دهد یعنی مشخص کند اطلاع‌رسان‌ها را به چه طریقی انتخاب کرده است، چرا این اطلاع‌رسان‌ها انتخاب‌ شده‌اند، از چه روشی برای کسب اطلاعات و داده‌ها از این اطلاع‌رسان‌ها استفاده کرده است، چرا از این روش پژوهشی استفاده کرده است و چگونه نتایج حاصل را تحلیل کرده است و چطور نتایج را بازنمایی کرده است؛ یعنی یک نقشه دقیق از اتفاقاتی که افتاده تا یک نتیجه به دست بیاید، ارائه دهد. اطمینان‌پذیری عبارت است از توانایی شناسایی جایی که داده‌های یک مطالعه معین از آن آمده، گردآوری‌ شده و به‌ کار رفته‌اند. اطمینان‌پذیری از طریق آزمون تشخیص کنترل عضو انجام می‌شود. با اجرای یک آزمون تشخیص، مسیر روشن و ثابت بین داده‌ها و کاربرد آن‌ها مشخص می‌گردد. کنترل عضو نیز تکنیکی است که به آن وسیله محقق فرض‌های خود را با یک یا چند نفر از افراد مطلع تحت بررسی کنترل می‌کند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل یکم: مفاهیم فلسفیرئالیسم و ایدئالیسممتافیزیک یا هستی‌شناسیمتافیزیک یا هستی‌شناسی «چه چیز واقعی است؟»معرفت‌شناسیارزش‌شناسیتعریف پارادایمپارادیم اول: اصالت تحصلی یا اثبات‌گرایی و پسا اثبات‌گراییاصول اثبات‌گرایانپارادایم دوم: تفسیریپارادایم سوم: انتقادیپارادایم چهارم: پسا ساختارگرایانتفاوت‌های روش کیفی با روش کمیویژگی شخصیت افراد محقق کیفیفصل دوم: مقدمات روش تحقیقموانع تبدیل مشکل به مسئلهانواع پژوهشانواع پژوهش بر اساس هدفتحقیق بنیادیتحقیق کاربردیتحقیق توسعه‌ایانواع پژوهش بر اساس نیاز داشتن به فرضیهتحقیق اکتشافیتحقیق توصیفیتحقیق آزمایشیراه‌هایی بررسی ابعاد و دلایل بروز مسئلهنمودار استخوان ماهیدیدگاه سیستمیفصل سوم: روش‌های جمع آوری داده‌ها در پژوهش کیفی (مشاهده)روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش کیفیجمع‌آوری اطلاعات از طریق مشاهدهتفاوت مشاهده درروش کمی و کیفیطبقه‌بندی‌های مشاهدهالف- طبقه‌بندی ازنظر فلیکب- مشاهده ازنظر میزان مشارکت محققمشخصه‌های عمده مشاهده مشارکتی از دیدگاه محمد پورعوامل مؤثر بر میزان دقت اطلاعات مشاهده‌شدهنکات مهم برای به حداقل رساندن تفسیر و قضاوت‌های فردیمزایای و معایب روش مشاهدهمزایا روش مشاهدهمعایب روش مشاهدهواکنش آفرینی در محیط براثر مشاهده رفتار در محیط‌های طبیعیراه‌حل هاکاهش یا حذف واکنش آفرینیموارد مشاهده با توجه به هدف پژوهشیادداشت در مشاهدهانواع یادداشت در مشاهدهفصل چهارم: روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش کیفی (مصاحبه)جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبهتعریف مصاحبهانواع مصاحبهالف- انواع مصاحبه ازنظر هدفب-طبقه بندی پاتنج-مصاحبه ازنظر ساختار طبقه‌بندی استر برگد-طبقه بندی مصاحبه ازنظر میزان انعطاف‌پذیری آنسؤالات وقت شروع مصاحبهشرایط لازم برای مصاحبهثبت اطلاعات در مصاحبه‌انواع روش‌های اجرای مصاحبهاصول مصاحبهانواع سؤالات در مصاحبهانواع سؤالات مصاحبه ازنظر کوالویژگی‌های یک مصاحبه‌گر خوبمزایا و معایب مصاحبهچالش‌های مصاحبه و راهکارهای مقابله با آنفصل پنجم: روش‌های جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش کیفی (تحلیل اسناد)تعریف تحلیل محتواویژگی‌ها تحلیل محتوی کمیتحلیل محتوای کیفیتفاوت تحلیل داده‌های کمی و کیفیتعریف مفاهیم اساسی در تحلیل محتوای کیفیرویکردهای در تحلیل محتوای کیفی و روش‌های مرتبط با آنالف رویکردهای تحلیل محتوای کیفی سیوفانگ شنونب رویکردهای تحلیل محتوای کیفی رویکرد مایرینگفرآیندهای اصلی در تحلیل محتوای کیفیفرآیند تحلیل محتوای کیفی ازنظر کرسولمزایا و نقاط قوت تحلیل محتوانقاط ضعف تحلیل محتواواحد کاربردی در تحلیل محتوامراحل تحلیل محتوای کیفیتحلیل و کدگذاری داده‌های کیفیفصل ششم: قابلیت اطمینان در تحلیل محتوای کیفیاعتبار در تحقیق کیفیمعیار قابلیت اعتماد ازنظر گوبا و لینکلنباورپذیریاطمینان‌پذیری یا اعتمادپذیریتاییدپذیریانتقال‌پذیریشیوه‌های گزارش دهی یا بازنمایی داده‌های کیفیفصل هفتم: نمونه‌گیری در پژوهش کیفیویژگی‌های نمونه‌گیری در پژوهش کمّی و کیفینمونه‌گیری در پژوهش کیفیروش نمونه‌گیری درروش کیفیروش انتخاب افراد درروش کیفیحجم نمونه در تحقیق کیفیفصل هشتم: اخلاق در پژوهشزمینه تاریخینگاه پارادایم‌ها به جایگاه اخلاقعلوم اجتماعی اثبات‌گرا: اخلاق یا خیر اجتماعی؟علوم اجتماعی تفسیری: اصالت انسانعلوم اجتماعی انتقادی: اخلاق و تغییرراهکارهایی برای حفاظت از آزمودنی‌های انسانی در تحقیقفصل نهم: اقدام پژوهیتعریف اقدام پژوهیپیش‌فرض‌ها و شرایط مناسب برای اقدام پژوهیسنت‌های اقدام پژوهیالف- اقدام پژوهی تکنیکیب- اقدام پژوهی عملیج- اقدام پژوهی آزادی‌بخشمقایسه سنت‌های اقدام پژوهیاهداف پژوهش در عمل در آموزش‌وپرورشمراحل و گام‌های اقدام پژوهی ازنظر بازرگانبرنامه‌ریزیاقداممشاهدهبازتابمراحل اقدام پژوهی ازنظر سرمد و همکارانشناسایی مسئله و برنامه‌ریزیاقداممشاهدهبازتاب تحلیل و تعدیل اقداممراحل عمده‌ی پژوهش در عملگام‌های نه‌گانه‌ی پژوهش در عملالگوی گزارش اقدام پژوهی

more_vert کتاب آشنایی با ارزشیابی کیفی توصیفی برای والدین دانش آموزان دوره‌ی دبستانی

ادامه مطلب

closeکتاب آشنایی با ارزشیابی کیفی توصیفی برای والدین دانش آموزان دوره‌ی دبستانی

در کتاب آشنایی با ارزشیابی کیفی توصیفی برای والدین دانش آموزان دوره‌ی دبستانی به قلم محمد حسنی، تلاش شده است تصویری ساده و قابل فهم از شیوه‌ی ارزشیابی توصیفی برای والدین ارائه گردد. چندین سال است که در دوره‌ی دبستانی تغییرات نسبتاً‌ مهمی به ‌وقوع می‌پیوندد. تغییر برنامه‌های درسی (کتاب‌های درسی) این دوره از این نمونه‌اند. یکی دیگر از تغییرات جدی در این دوره طرح و اجرای شیوه‌ی جدید در ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی دانش‌‌آموزان است. به سخن دیگر تصمیم‌ گیرندگان و سیاست ‌گزاران در دوره‌ی آموزش دبستانی شیوه‌ی امتحانات را مورد بازبینی و اصلاح قرار داده‌اند. اگرچه مطالعات مقدماتی و اجرای آزمایشی آن از سال 1382 شروع شده اما اجرای سراسری ارزش‌یابی جدید از پایه‌ی اوّل دبستان در سی ‌درصد از کلاس‌ها از سال تحصیلی 1388/87 شروع شده است. این شیوه‌ی جدید ارزش‌یابی تحصیلی، که به ارزش‌یابی توصیفی یا ارزش‌یابی کیفی توصیفی مشهور است، با شیوه‌ی سنتی امتحانات، که بیش از هشتاد و شش سال در کشور ما رایج بوده است، تفاوت‌های قابل‌ توجهی دارد؛ به‌ گونه‌ای که می‌توان گفت این شیوه‌ی جدید ‌برای عموم خانواده‌ها غریب و ناآشنا جلوه می‌کند. ‌ به دلیل همین ناآشنایی با چگونگی و جزئیات این شیوه‌ی ارزش‌یابی، برای خانواده‌ها، معلمان و مدیران مدارس مشکلاتی به وجود آمده است. به‌ نظر می‌رسد آشنا شدن والدین، که مشتریان اصلی برنامه‌های آموزش و پرورش هستند، با این شیوه‌ی جدید ارزش‌یابی، امری ضروری است. زیرا همراهی و همدلی والدین با معلمان و مدیران موجب اجرای بهتر و موفّقیت بیش‌تر آن خواهد بود. برای شناخت شیوه‌ی ارزش‌یابی کیفی توصیفی باید به سه پرسش اساسی پاسخ گفت. با فهم پاسخ‌های این سه پرسش تا حد زیادی به شناخت آن نایل خواهیم شد. این سه پرسش عبارت‌اند از: 1- چرا ارزش‌یابی تحصیلی در دوره‌ی دبستان باید تغییر کند، یعنی ضرورت این تغییر چیست و هدف از به کارگیری ارزش‌یابی کیفی ‌توصیفی کدام است؟2- ارزش‌یابی کیفی توصیفی چیست، این شیوه چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی دارد؟3- چگونه ارزش‌یابی توصیفی در کلاس درس اجرا می‌شود؟ ‌اجرای این شیوه‌ی ارزش‌یابی کار پیچیده‌ای است که معلمان، بعد از دیدن آموزش‌های خاص، به اجرای آن اقدام می‌کنند و آگاهی از زیر و بم‌های اجرایی و ورود به جزئیات آن برای والدین ضرورتی ندارد. این نوشتار به تشریح پاسخ‌های هر سه‌ پرسش می‌پردازد. البته از بحث مفصل و طولانی درباره‌ی چگونگی اجرای ارزش‌یابی توصیفی در کلاس درس پرهیز کرده و به بیان آنچه که والدین لازم است؛ در خانه مورد استفاده قرار دهند، اکتفا می‌کند. هرچند در حد نیاز والدین محترم، در لابه‌لای مطالب دو پرسش مورد‌ نظر، نکاتی درباره‌ی نحوه‌ی اجرا نیز بیان شده است. در بخشی از کتاب آشنایی با ارزشیابی کیفی توصیفی برای والدین دانش آموزان دبستانی می‌خوانیم: ‌در ارزش‌یابی سنتی، عمدتاً یک ابزار مورد استفاده قرار می‌گرفت و آن هم امتحان کتبی بود. در امتحان کتبی دانش‌آموزان پاسخ پرسش‌هایی را که معلم از پیش طرح کرده بود می‌دادند و معلم براساس پاسخ‌های داده شده میزان یادگیری دانش ‌آموز را براساس نمره (صفر تا بیست) تعیین می‌نمود. ‌اما در ارزش‌یابی کیفی توصیفی تنها از ابزار امتحان (آزمون مداد کاغذی) استفاده نمی‌شود بلکه برای بررسی فرایند یادگیری دانش ‌آموزان از ابزارها و روش‌های دیگری بهره گرفته می‌شود تا ارزش‌یابی دقیق‌تر و بهتر صورت گیرد. دلیل استفاده‌ی معلم از ابزارهای دیگر این است که اهداف و انتظارات آموزشی متنوع و متفاوت‌اند. توجه به یک مثال غیر‌ آموزشی به روشن‌ شدن این موضوع کمک می‌کند. وقتی یک نفر به پزشک مراجعه می‌کند تا در مورد سلامتش اظهار ‌نظر کند، پزشک برای قضاوت در‌باره‌ی وضعیت سلامتی بیمار نیازمند اطلاعات متنوعی است. از این‌ رو ناچار است از وسایل مختلفی استفاده کند. مثلاً قدش را با متر می‌سنجد، وزنش را با ترازو و درجه‌ی حرارت بدنش را با دماسنج اندازه می‌گیرد، همچنین فشار‌ خونش را با فشار سنج، نبضش را به شیوه‌ی‌ خاصی و قند‌ خونش را با ابزار ویژه‌ای محاسبه می‌کند، از آن‌جا که ویژگی‌های مورد ‌بررسی پزشک (قد، وزن، دمای بدن، فشار‌خون، نبض و قند‌خون) متفاوت هستند ابزارها و وسایل بررسی آن‌ها هم متفاوت هستند. از سوی دیگر پزشک بدون داشتن این اطلاعات متفاوت از بدن مراجعه ‌کننده نمی‌تواند به‌ درستی روند سلامت بدنش را بررسی کند. مثلاً این پزشک نمی‌تواند تنها با دانستن درجه‌ی دمای بدن او در‌باره‌ی سلامتی‌اش نظر دقیقی بدهد. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: چرا ارزش‌یابی کیفی توصیفی در ایران مورد توجه قرار گرفت؟فصل دوم: ارزش‌یابی کیفی توصیفی چیست؟ویژگی‌های ارزش‌یابی کیفی توصیفی چیست؟تأکید بر ارزش‌یابی فرایندیحذف نمره و تغییر شیوه‌ی ‌ارائه‌ی بازخوردتنوع ابزارها در ارزش‌یابی کیفی توصیفیتغییر شکل کارنامهتغییر روش تصمیم‌گیری درباره‌ی ارتقا و تکرار پایه‌ی (قبولی و مردود شدن) دانش‌آموزانارزش‌یابی کیفی توصیفی چه آثار و نتایجی به همراه دارد؟فصل سوم: ارزش‌یابی توصیفی چگونه اجرا می‌شود؟

more_vert مقاله تحلیل کیفی نظریه‌ها در فرایند تحقق بلوغ اجتماعی در عصر ظهور

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل کیفی نظریه‌ها در فرایند تحقق بلوغ اجتماعی در عصر ظهور

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل کیفی نظریه‌ها در فرایند تحقق بلوغ اجتماعی در عصر ظهور" مقاله ای است در 24 صفحه و با 68 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  بلوغ اجتماعی، امام مهدی، عصر ظهور، عقلانیت، تکامل، اعجاز پرداخته شده است چکیده مقاله در روایات اسلامی سخن از بلوغ جامعه بشری در عصر ظهور است. تحلیل نظریه‌های چگونگی تحقق بلوغ، به روش توصیفی تحلیلی، هدف اصلی نوشتار است که به شیوه تحلیل کیفی به دو روش عقلی منطقی و نقلی وحیانی به منظور تحلیل و جمع‌بندی یافته‌ها انجام می‌شود و در صدد اثبات فرضیه عادی بودن بلوغ جامعه در عصر ظهور است. دو دیدگاه اعجازگونه و عادی بودن درباره کیفیت تحقق بلوغ مطرح شده است. نظریه اعجاز به دلیل پیامدهای نادرست از جمله انفعال و عدم مسئولیت‌پذیری در برابر حوادث آخرالزمان، جلوگیری از تحرک و پویایی جامعه و ... مردود است. شریعت‌گرایان سنتی و تجددگرایان مسلمان دو گروه از اندیشمندان هستند که به این نظریه تمایل دارند. نظریه تکامل که دیدگاه تمدن‌گرایان اسلامی است، علاوه بر پیامدهای مناسب در تفسیر انتظار موعود از جمله الگوپذیری، تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت، ایجاد تمدن اسلامی، و... روایات زمینه‌ساز و الگو قرار دادن جامعه موعود را به خوبی تبیین می‌نماید. امتیاز جامعه عصر ظهور به دلیل بلوغ تاریخی مردم آن عصر و یاس از نجات توسط مکاتب و عقول بشری بدون استعانت از منجی آسمانی و شکایت از وضع موجود، از مهم‌ترین یافته‌های این مقاله به حساب می‌آید. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری: رویکردی کیفی

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری: رویکردی کیفی

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری: رویکردی کیفی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جانشین‌پروری؛ رفتار جانشین‌پروری؛ سازمان‌های فرهنگی؛ تحلیل مضمون پرداخته شده است چکیده مقاله طی دهۀ گذشته با مطرح‌شدن مباحثی مانند شایسته‌سالاری و پرورش و توسعۀ مدیران کشور، جرقه‌های مطالعه در زمینۀ جانشین‌پروری زده شده است؛ اما با توجه به نیاز روزافزون سازمان‌ها، بویژه سازمان‌های فرهنگی به نظام جانشین‌پروری، تلاش‌های مطالعاتی اندکی در این زمینه، بویژه بررسی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری انجام شده است. این پژوهش، با هدف شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری صورت پذیرفته است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل مدیران سازمان‌های فرهنگی استان قم و نمونۀ پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. این پژوهش، بر اساس نوع هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش، کیفی و شیوه توصیفی بود. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد، سبک رهبری، عوامل روان‌شناختی و عوامل اخلاقی و ارزشی، عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری از سوی مدیران هستند. عنوان مقاله [English] Identification of Factors Affecting Succession Management Behavior in Managers: Qualitative Approach چکیده [English] Issues such as meritocracy, training, and improvements of managers have raised up the issue of succession in the last decades. Although all organizations, especially cultural ones, call for succession systems, attempts to meet the requirements, particularly for succession behavior, have not been considerable. This research is intended to identify the elements which are effective on succession behavior. Research population includes all the managers at cultural organizations. The sample is selected according to theoretical purposive sampling method. This applied research follows a qualitative method using descriptive technique. The data is collected by the use of interviews, and data is analyzed by thematic analysis method. The results indicated that leadership style, psychological, moral and value components are effective in forming succession behavior in managers. کلیدواژه‌ها [English] Succession management, Succession Behavior, Cultural Organizations, thematic analysis دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مدرسه کیفی چرا و چگونه؟

ادامه مطلب

closeکتاب مدرسه کیفی چرا و چگونه؟

معصومه بهادری در کتاب مدرسه کیفی چرا و چگونه؟ بیان می‌کند که یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش، بهبود کیفیت عملکرد در مدارس است که روی رفتار دانش‌آموزان اثر می‌گذارد. بهبود کیفیت در زمینه‌هایی مثل بهداشت، آموزش و پرورش، صنعت و تولید یک ضرورت به حساب می‌آید. بهبود کیفیت در آموزش و پرورش و مدارس، تغییر یا تغییراتی محسوب می‌شود که باعث تغییر رفتار در دانش‌آموزان می‌شود. تنها مقیاس کیفیت، تغییر رفتار مناسب در دانش‌آموزان است. در گذشته توجه بسیاری در مورد جنبه‌های اقتصادی آموزش، بر روی تهیه‌ی وسایل آموزشی و ارتقاء کمی آموزش صرف می‌شد. اما در قرن 21 یکی از مواردی که به نظر می‌رسد که رفته رفته از اقبال عمومی بیشتری برخوردار می‌شود توجه به جنبه‌های کیفی آموزش‌ها می‌باشد و باید توجه داشت که بهبود در کیفیت‌‍‌ها و صلاحیت‌های آموزشی، نتیجه آنی برای جامعه نخواهد داشت و این شرط وجود دارد که نظام‌های آموزشی در ارتقا کیفی آموزش خود تلاش کنند. بهبود کیفیت آموزش، نقش اساسی در بالا بردن توانایی‌های فردی و نتایج به دست آمده از فرآیند آموزش دارد و برای دستیابی به آموزش با کیفیت باید تمام جنبه‌های وابسته در آموزش دارای استانداردهایی باشند. متأسفانه اغلب برنامه‌‌ریزان همواره توجه خود را به یک جنبه از عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت آموزش در مدارس جلب کرده و به ابعاد دیگر کم توجهی می‌کنند که این مورد می‌تواند باعث دور شدن از اهداف در رسیدن به آموزش با کیفیت شود. رشد کمی بدون توجه به تحول کیفی می‌تواند آموزش و پرورش را با بحران مواجه کند. با وجود تلاش‌ها و زحماتی که مدیران و برنامه‌‌ریزان آموزش و پرورش در کسب تجارب و پیاده کردن ایده‌ها و اندیشه‌های جدید جهانی در تعلیم و تربیت جامعه متحمل شده‌اند، اما با توجه به عدم شناسایی عوامل مؤثر کیفی و نیازهای جدید و نیز نادیده گرفتن نقش فرآیند تحول در مدیریت و برنامه‌ریزی موفق نشده‌اند به خوبی به اهداف مورد نظر خود برسند. بهبود کیفیت در یک سازمان موجب افزایش موفقیت و بهره‌وری آن سازمان می‌گردد. افزایش توسعه‌ی صنعتی و رشد تکنولوژی در جهان امروز منجر به تغییر و تحولات بزرگی گردیده است، این امر باعث شده وظیفه‌ی نظام آموزشی بسیار مهم و پیچیده گردد و لذا توجه دقیق‌تر و عمیق‌تر به کیفیت آموزش و پرورش مدارس از مباحث عمده‌ای است که نظر عوامل تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده است. در بخشی از کتاب مدرسه کیفی چرا و چگونه؟ می‌خوانیم: گلاسر پس از ارائه نظریه واقعیت درمانی با "نظریه کنترل" ویلیام پاورز آشنا شد. بر اساس نظریه کنترل، مغز انسان برای صدور رفتار همانند یک نظام کنترلگر عمل می‌کند. مغز انسان همانند عملکرد سیستم تهویه هوا که با تنظیم آن می‌توان دمای مطلوب را برای کنترل محیط ایجاد کرد، سعی می‌کند رفتارهایی را برای کنترل محیط و ایجاد فضایی مطلوب از خود صادر کند. گلاسر نظریه پاورز (نظریه کنترل) را در دل واقعیت درمانی بسط داد و از ترکیب آن دو، "نظریه انتخاب" را ارائه کرد. وی در واقع نظریه کنترل را تعدیل کرد، مبنی بر اینکه مغز چگونه و چرا کار می‌کند؟ "نظریه انتخاب" شالوده و پایه اصلی واقعیت درمانی است. بنابراین اگر کسی قصد درمان مراجعین خود با استفاده از واقعیت درمانی را داشته باشد، باید ابتدا با نظریه انتخاب آشنا باشد. برای نمونه اگر فردی مبتلا به فوبی اجتماعی است، درمانگر باید بداند که این فرد رفتار خود را (در اینجا ترس و اجتناب از جمع) انتخاب کرده است. به این ترتیب که، این رفتار زمانی برای وی فایده داشته است، اما فرد مذکور هماکنون علت تکرار آن رفتار را نمیداند و هنگامی که در موقعیت ترس از ارزیابی توسط دیگران قرار می‌گیرد، از موقعیت اجتناب کرده و از خود اضطراب نشان می‌دهد. درمانگر موظف است به او کمک کند تا دریابد راه‌های کارآمد دیگری نیز برای انتخاب وجود دارند. "گلاسر" اصطلاحاً زبانی را به کار می‌برد که در آن برای بیان رفتار فرد، از فعل یا اسم خاصی استفاده می‌شود. برای نمونه به جای اینکه به مراجع بگوید شما اضطراب دارید، می‌گوید اضطراب‌گری می‌کنید و یا از خود اضطراب نشان می‌دهید. شاید پذیرفتن این مطلب، آسان نباشد. چرا که ممکن است یک فرد افسرده بگوید چرا من باید افسردگی را انتخاب کنم، در حالی که افسردگی برای هیچ کسی احساس خوشایندی نیست. اما در این مورد یک دلیل تحولی وجود دارد؛ این که فرد احساس افسردگی را انتخاب نمی‌کند، بلکه افکار و رفتارهایی را انتخاب می‌کند که برآیند آن‌ها مساوی با رفتار افسرده‌وار است. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: مدارس کیفیابعاد و مولفه‌های مدارس کیفیکیفیت و آموزشنظریه انتخاب گلاسرده اصل بدیهی تئوری انتخابمولفه‌های مدارس کیفیمدیریت کلاسی: هدایتگر، غیر اجباری و تعاملیمهم‌ترین عناصر مدیریت هدایتیمعلم هدایتگریادگیری مشارکتیبرخی از نکات مهم در اجرای یادگیری مشارکتیاقدامات مورد نیاز برای اجرای یادگیری مشارکتی در کلاسجلسات کلاسیخود ارزیابیمبانی مدارس کیفیملاک‌های ارزیابی مدرسه کیفیبعد گروه‌های دانش‌آموزی مدرسه (محور دانش‌آموزان)بعد نظام پرورشی مدرسهفصل دوم: خود کنترلیخود کنترلیمزیت واهمیت خود کنترلیمولفه‌های خود کنترلیسطوح کنترل در سازمانمراحل فرآیند خود کنترلی در کوتاه مدتتعیین استانداردها و اهداف خودسطح کنترل فرد در بلند مدتسطح کنترل خارجیاهمیت خود کنترلیموانع خود کنترلینتایج برخی تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع کتابچکیده کتابچند پیشنهاد برای رسیدن به مدارس کیفیپیشنهاداتی درجهت تقویت خود کنترلی کارکنانمنابع و مآخذ

more_vert مقاله مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی " مقاله ای است در 21 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ردپای دیجیتال؛ رسانه اجتماعی آنلاین (برخط)؛ مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله ردپای دیجیتال، اطلاعات ایجادشده و استفاده‌شده توسط هر رسانه‌ای را بازتاب می‌دهد که این اطلاعات می‌تواند در تصمیمات استخدامی استفاده شوند. هدف این تحقیق کیفی، فهم موضوعات کلیدی در کاربرد رسانه‌های اجتماعی آنلاین (برخط) مرتبط با استخدام و حفظ کارکنان است. برای این منظور 10 نفر از مدیران منابع انسانی که درگیر استخدام و بازنشستگی کارکنان بودند، به‌طور آگاهانه برای انجام مصاحبه دعوت شدندپژوهش حاضر از نوع کیفی و با رویکرد اکتشافی می باشد که از روش تحلیل مضمون برای استخراخ مفاهیم بهره می گیرد. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه های باز می باشد. 10 نفر از متخصصان فعال در حوزه منابع انسانی در جامعه آماری شرکت های فعال در صنایع برتر ، نمونه آماری این تحقیق را شامل می شود. نتایج این تحقیق به افزایش آگاهی از کاربرد ردپای دیجیتال توسط شرکت‌ها در زمینه تصمیمات مربوط به استخدام و حفظ کارمندان، منجر خواهد شد. اطلاع بیشتر کارفرمایان و کارکنان نسبت به این موضوع که داده‌های رسانه‌های اجتماعی ممکن است در تصمیمات استخدام و اخراج، مؤثر واقع شوند، می‌تواند به اقدامات انضباطی و برکناری کم‌تری منتهی شود. عنوان مقاله [English] A Qualitative Study of Digital Footprints in Human Resource Management چکیده [English] The digital footprint reflects the information created and used by each media. It can be used in recruitment decisions. This qualitative research is intended to identify key issues in the application of online social media related to recruitment and employees protection. Hence, ten human resource managers involved in employees recruitment and retirement were intentionally chosen. They were asked to participate in the interview. This qualitative study follows an explorative approach, and applies theme analysis for identifying the concepts. Open interviews are employed for data collection. Ten specialist of human resource in the population of active companies in leading industries compose statistical sample of this research. The results of this study will lead to an increase in awareness of the use of digital footprint by companies relating to recruitment and decisions about employees. Rise of employers’ information about the fact that social media data can affect recruitment and dismissal decisions, would result in less disciplinary and discharge outcomes. کلیدواژه‌ها [English] digital footprint, online social media, human resource management دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس

کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس نوشته‌ی محمد حسنی، راهنمای معلمان ابتدایی است تا الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی را در کلاس پیاده نمایند. تحول در رویکرد ارزشیابی تحصیلی دوره‌ی دبستانی در نظام آموزشی ایران از کمّی به کیفی توصیفی یکی از اصلاحات چند‌ جانبه، گسترده و پیچیده است. تحقق اهداف این جریانِ اصلاحیِ پویا در صحنه‌ی عمل، یعنی کلاس و مدرسه، بدون درگیری عمیق معلمان و مدیران در سطوح نظری و عملی آن امکان ندارد. بی‌هیچ تردیدی، محمد حسنی بر این باور است که یکی از عوامل مهم و با ارزش در امر هرگونه اصلاح و بهبود جریان تربیت در مدرسه، معلمان هستند. در حقیقت باید در نظام آموزشی چنین جایگاهی را برای معلم در نظر گرفت. اگر این موقعیت حساس و تأثیرگذار معلمان به درستی دیده نشود بسیاری از تحولات و اصلاحات ساختاری و محتوایی، که در نظام آموزشی دنبال می‌شود، به اهداف خود نخواهد رسید. دیدن جایگاه واقعی معلمان در عرصه‌ی وسیع و گسترده‌ی اصلاحات در نظام آموزشی یک بُعد و اثبات این جایگاه و نقش مؤثرش در این عرصه بُعد دیگری است. به بیان دیگر، این مهم لوازمی دارد که بدون آن‌ها چنین جایگاه و نقشی برای معلمان محقق نخواهد بود. یکی از این لوازم مهم و اساسی، درگیرشدن معلمان با جنبه‌های نظری مسائل و مباحث مبتلا‌ به در فرآیند تربیت نوباوگان و نوجوانان است. برخلاف جریان رایج، بر این باورم که بدون داشتن درک عمیق از موضوعات و مسائل، اثر و جایگاه پیش گفته برای معلمان محقق نخواهد شد. این اثر، که از نظر شما می‌گذرد، در اصل حاصل تکاپوی ذهنی نگارنده در طول چند سال گذشته (از آغاز شکل‌گیری طرح ارزش‌یابی کیفی توصیفی تاکنون) است. در این سال‌ها با مطالعه‌ی آثار بزرگان، صاحب نظران و کارشناسان (داخلی و خارجی)، گفت‌وگو با دانشمندان این حوزه، گفت‌وگو و تعامل با معلمان و مجریان و بررسی تجربیات آموزشی در کارگاه‌ها و سخنرانی‌های بسیار، این کتاب اندک اندک به این صورت در آمده است که شما شاهد آن هستید. کتاب حاضر شامل سه بخش است. در بخش نخست، کلیاتی درباره‌ی ارزشیابی تحصیلی بیان می‌گردد. در بخش بعد، تصویری اجمالی اما مهم و اساسی از الگوی ارزش‌یابی کیفی توصیفی ارائه می‌شود. در این بخش "چرایی" و "چیستی" ارزشیابی کیفی توصیفی مورد بحث قرار می‌گیرد. در بخش سوم، که محوری‌ترین بخش این کتاب نیز هست، چگونگی اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی محور بحث قرار دارد. در این بخش، ضمن بر شمردن پیش‌نیاز‌های اجرایی ارزش‌یابی کیفی توصیفی گام‌های پنج گانه‌ی آن به تفصیل تشریح می‌شود. در بخشی از کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس می‌خوانیم: به طور کلی اگر اطلاعات جمع‌آوری شده تحلیل نشوند قابل کاربرد نخواهند بود. با تحلیل اطلاعات جریان ارزشیابی تداوم می‌یابد و اطلاعات قابلیت کاربرد پیدا می‌کنند. منظور از تحلیل اطلاعات معنادار کردن آن‌ها یا در واقع استنباط معنایی درخور و مناسب از مجموعه‌ی اطلاعات است. فرقی نمی‌کند که اطلاعات کمّی باشد یا کیفی. بدون تحلیل، اطلاعات توده‌ای از داده‌های نامرتبط به حساب می‌آیند. در الگوی کمّیِ ارزش‌یابی، تحلیل شیوه‌ی خاص خود را دارد. به طور مثال مجموعه‌ای از اندازه‌ی قد چند دانش‌آموز در دست است این فهرست اعداد به خودی خود معنای خاصی ندارد. اما اگر آن‌ها از بزرگ به کوچک تنظیم و مرتب شوند می‌توان کوتاه قدترین و بلندقدترین دانش‌آموز را شناسایی کرد. هم چنین، اگر از این اعداد میانگین گرفته شود می‌توان قد هر یک از افراد را با میانگین مقایسه کرد. وقتی اطلاعات به صورت کمّی (اندازه‌های عددی) باشند می‌توان چنین روشی‌هایی را برای تحلیل به کاربرد. اما اگر اطلاعات به دست آمده از نوع کیفی باشند مانند نتایج مشاهدات از نحوه‌ی فعالیت دانش‌آموز، اطلاعات حاصل از مصاحبه با والدین دانش‌آموز نتایج حاصل از عملکرد دانش‌آموز در یک آزمون یا چند آزمون مستمر و مانند این‌ها، تحلیل به شکل دیگری رخ می‌دهد به ویژه این که در این نوع ‌تحلیل‌ها، تحلیل‌گر به دنبال شناخت چگونگی یادگیری دانش‌آموز نیز هست. این کار وقتی پیچیده‌تر می‌شودکه اطلاعات کمّی نیز در کنار اطلاعات کیفی قرار گیرد. برای مثال اطلاعات مربوط به میزان تعداد خطای دانش‌آموز در یک آزمون نوشتنی یا در خواندن قرآن، همراه با نوع خطاهایی که بیش‌ترین تکرار را در عملکرد دانش‌آموزی دارد. فهرست مطالبمقدمه‌بخش نخست: کلیاتی در باره‌ی ارزش‌یابی تحصیلیارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی چیست؟مؤلفه‌های ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلیبخش دوم: چرایی و چیستی ارزش‌یابی کیفی توصیفیآگاهی و عمل در عرصه‌ی تربیت"چرایی" ارزش‌یابی کیفی توصیفیضرورت‌های تغییر رویکرد ارزش‌یابی تحصیلی در دوره‌ی دبستانیاهداف الگوی ارزش‌یابی کیفی توصیفی"چیستیِ" ارزش‌یابی کیفی توصیفی1-تغییر تأکید از ارزش‌یابی پایانی به ارزش‌یابی تکوینی و فرایندی2- تغییر نظام بازخورد و تغییر مقیاس فاصله‌ای (20-0)3- تنوع‌ ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات4- تغییر در ساختار کارنامه5-تغییر در الگوی تصمیم‌گیری درباره‌ی ارتقای دانش‌آموزانبخش سوم: چگونگی اجرای ارزش‌یابی کیفی توصیفیپیش نیازهای تغییر در رویکرد ارزش‌یابی تحصیلی در کلاس1- تغییر طرز تفکر نسبت به یادگیری، یاددهی و ارزش‌یابی2- ایجاد فضای اخلاقی در کلاس درس3- تغییر شیوه‌ی رهبری کلاس4- آماده نمودن و توجیه والدینگام‌ها و شیوه‌های اجرایی ارزش‌یابی کیفی توصیفیگام نخست: آگاهی از اهداف و انتظارات آموزشی درسگام دوم: جمع آوری اطلاعاترویکرد جمع‌آوری اطلاعاتابزارهای جمع‌آوری اطلاعاتالف) آزمون‌های عملکردیچگونگی تولید آزمون عملکردیچند نمونه آزمون عملکردینمونه‌ای دیگر از آزمون‌های عملکردیب) تکالیف درسی (فعالیت‌های یادگیری)جایگاه آزمون‌های مداد کاغذی در ارشیابی کیفی توصیفیچگونگی تولید آزمون‌های مدادکاغذیآزمون‌ها و پرسش‌هایی از نوع دیگرآزمون‌های مداد کاغذی تراکمی (مجموعی)جایگاه "کتاب کار" درفرآیند ارزش‌یابی کیفی توصیفیجایگاه آزمون‌های مداد کاغدی درمقیاس وسیع در ارزش‌یابی کیفی توصیفیت) ثبت مشاهداتجایگاه مشاهده در ارزش‌یابی کیفی توصیفیمشاهده یکی از ابزارهای ارزش‌یابی کیفی توصیفی است!فهرست وارسی یا چک ‌لیستفهرست وارسی چگونه تولید می‌شود؟نکات مهم در طرّاحی و تولید فهرست وارسیواقعه‌نگاریواقعه نگاری چگونه صورت می‌گیردث) خودسنجی و هم‌سال سنجیجایگاه خود سنجی و هم‌سال سنجی در ارزش‌یابی کیفی توصیفیچگونگی اجرای خودسنجی و هم‌سال سنجیشیوه‌های اجرای خودسنجی و هم‌سال سنجیشیوه‌های گزارش دادن نتایج خودسنجی و هم‌سال سنجیث) پرسش‌های پی‌گیرجایگاه پرسش‌های پی‌گیر در ارزش‌یابی کیفی توصیفیانواع پرسش‌های پی‌گیرج) سنجش والدینجایگاه سنجش والدین در ارزش‌یابی کیفی توصیفیچگونگی کاربرد سنجش والدینشیوه‌های قابل کاربرد در سنجش والدیناصولی برای کاربرد مناسب ابزارهای جمع آوری اطلاعاتاصل تناسب ابزار با هدفاصل صرفه جوییاصل تناسب با امکاناتنگه‌داری و سامان دهی اطلاعاتپوشه‌ی‌کارارزش تربیتی پوشه‌ی‌کارمدیریت پوشه‌ی‌کارقبل از جمع‌آوری مواد برای پوشه؛هنگام ارزش‌یابی پایانی.هنگام جمع‌آوری موادهنگام ارزش‌یابی پایانینکته‌ی پایانی برای مدیرت پوشه‌ی‌کارچگونگی نگه داری و سامان‌دهی ثبت مشاهدات (واقعه نگاری و فهرست وارسی)گام سوم: تحلیل و تفسیرجایگاه گام سوم در ارزش یابی فرایندیتحلیل و تفسیرترکیب اطلاعاتداوریگام چهارم: تصمیم گیریجایگاه تصمیم گیری در مدیریت جریان یادگیری کلاسیاصلاح و بهبود تدریس و وسایل و ابزار‌های آموزشیطرّاحی و ارائه‌ی تکالیف ترمیمی (فعالیت‌های یادگیری ویژه)جایگاه تکالیف ترمیمی در ارزش‌یابی کیفی توصیفیمراحل طرّاحی و اجرای تکلیف ترمیمیبیان چند تجربه از معلمانمداخله‌های آموزشیتعریف مداخله‌آموزشیانواع مداخله‌های آموزشیمراحل مدیریت مداخلهبیان چند تجربه از معلمانتصمیم‌گیری در باره‌ی ارتقای پایه و تکرارپایهاهمیت تصمیم گیری در باره‌ی تکرار پایهمراحل تصمیم گیری در باره‌ی تکرار پایهتحلیل تصمیم یک معلم برای تکرار پایهگام پنجم: بازخوردبازخورد چیست؟جایگاه بازخورد در کلاس درس و الگوی ارزش‌یابی کیفی توصیفیجایگاه معلم در جریان مدیریت بازخوردهاانواع بازخوردهااز منظر ابزار ارتباطاز منظر محتوااز منظر ارائه دهنده یا منبع بازخورداز منظر زمان ارائه‌ی بازخورد و ارتباط با جریان یادگیریمؤلفه‌های بازخوردبازخورد فرایندیشیوه‌ی تولید و بیان بازخوردمدیریت زمان و ارائه‌ی بازخوردهای توصیفیبازخوردهای فرایندی به والدین در خصوص وضعیت تربیتی دانش‌آموزانبازخوردهای پایانیارائه‌ی گزارش پیشرفت تحصیلیپیوستاصول حاکم بر ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی

more_vert مقاله طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ریسک منابع انسانی؛ رویکرد کیفی؛ تحلیل مضمون؛ نرم‌افزار Nvivo پرداخته شده است چکیده مقاله منابع انسانی به‌عنوان منبع حیاتی موفقیت بیشتر سازمان‌ها، دیرزمانی است که مورد بحث و بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. با وجود توجه فزاینده به این حوزه‌ی پژوهشی، منابع انسانی اکثراً تحت عنوان سرمایه‌های مولد ارزش نگریسته شده‌ و جز معدودی موارد استثنا، ریسک‌های مربوط به  آن به‌صورت سامان‌مند مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، در پژوهش حاضر دیدگاهی چندبُعدی و کل‌نگر به مبحث ریسک منابع انسانی اتخاذ شده است. از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی یکی از سازمان‌های مطرح در صنعت برق کشور، به شناسایی ابعاد چندگانه، ریسک‌های منابع انسانی، مؤلفه‌های این ابعاد و شاخص‌های معرف آنها پرداختیم. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی و گلوله‌برفی، مصاحبه با خبرگان تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های برآمده از مصاحبه‌ها با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و نرم‌افزار Nvivo تحلیل شد و پایایی کدگذاری‌های مصاحبه‌ها توسط ضریب درون موضوعی کاپا مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه‌ی تحلیل داده‌ها، 4 مضمون اصلی، 12 مضمون فرعی و 49 مفهوم در رابطه با ریسک‌های منابع انسانی سازمان مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. عنوان مقاله [English] Designing and Explaining a Framework for Identification and Classification of Human Resource Risks: Application of Qualitative Approach چکیده [English] Human resource has long been considered as a vital resource for success in most organizations. In spite of this attention, it has always been regarded as a value producer capital. Except for few cases, the risks relating to human resource have not been studied systematically. This research is intended to have a general look at risks relating to human resource. Aspects and components of these risks are studied in an important company at power industry by having semi-structured interviews with human resource expert groups selected by non-probability judgment sampling method. The interviews were continued through snowball and theoretical saturation method. The dada was analyzed by NVIVO software through content analysis. The reliability of the coding was confirmed by Kappa inter-rater reliability coefficient. The study resulted in four main themes, 12 secondary themes, and 49 concepts relating to the risks of human resource. کلیدواژه‌ها [English] Human Resource Risks, Qualitative Approach, Content Analysis, Nvivo software دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 50 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث منزلت؛ کارکنان؛ فراترکیب؛ تحلیل اسنادی؛ مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله حفظ و ارتقای منزلت کارکنان، یکی از ضروریات سازمانی در راستای ایجاد رضایت و انگیزش در آنهاست. هدف پژوهش حاضر، تحلیل کیفی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه منزلت کارکنان است تا از این طریق سازمان‌ها بتوانند برای ارتقای منزلت کارکنان خود ارزیابی و برنامه‌ریزی داشته باشند. برای این منظور مطابق با روش فراترکیب کیفی که یکی از انواع روش‌های فرامطالعه است، پس از جستجوی اولیه و یافتن و پالایش منابع مرتبط با موضوع منزلت کارکنان، با روش ارزیابی حیاتی، از 143 منبع اولیه یافت‌شده، تعداد 39 منبع انتخاب‌ و سپس با روش کیفی تحلیل اسنادی با استفاده از نرم‌افزار اطلس.تی، 224 کد اولیه حاصل شد. بعد از پالایش و دسته‌بندی مجدد کدهای اولیه توسط تیم پژوهش، 4 بعد، 15 مؤلفه و 42 شاخص در رابطه با منزلت کارکنان به‌دست آمد. ابعاد اصلی منزلت کارکنان شامل بعد شخصی، بعد شغلی، بعد سازمانی و بعد اجتماعی است عنوان مقاله [English] Meta-analysis of the Researches on the Dignity of Employees in Iran چکیده [English] Maintaining and upgrading employees' dignity is an organizational requirement for creating satisfaction and motivation in them. This research is intended to analyze the results of the researches conduced in the field of employees’ dignity qualitatively in order to help organizations upgrade their plans and evaluations relating their employees' dignity. Having reviewed the initial researches and findings, and having refined the resources related to the status of employees through a critical evaluation method, according to the qualitative research methodology, one of the most advanced methods, we reached to 39 sources selected from 143 sources. Then 224 primary codes were obtained by the qualitative analysis of the documents by Atlas T software. After refining and re-categorizing the initial codes by the research team, the researchers identified 4 dimensions, 15 components and 42 indicators relating to employees' dignity. The main dimensions of employees’ dignity include personal, occupational, organizational and social dimensions. کلیدواژه‌ها [English] dignity, Employees, meta-analysis, documentary analysis, human resources management دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شناسایی مؤلفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی مؤلفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی مؤلفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انکوباتورهای دانشگاهی؛ مدیریت منابع انسانی؛ شرکت های زایشی دانشگاه پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش به شناسایی مؤلفه‌های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی مراکز رشد دانشگاهی و نقش آنها در شکل‌گیری شرکت‌های زایشی دانشگاه پرداخت. روش پژوهش کیفی- کمی (آمیخته) و جامعۀ آماری شامل خبرگان و متخصصین در حوزه مراکز رشد در دانشگاه‌های استان مازندران است. نمونه‌گیری در بخش مطالعۀ کیفی هدف‌مند و در بخش کمی تصادفی طبقه‌ای است. در بخش کیفی تعداد 13 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 304 نفر، 170 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامۀ محقق‌ساخته است که بعد از تأئید روایی، پایایی آن 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن است که در ایجاد شرکت‌های زایشی دانشگاهی، 16 مؤلفه در بعد مدیریت و کارکنان شناسایی شد. در بخش کمّی، یافته‌ها نشان داد که مؤلفۀ حفاظت از دارایی‌های فکری توسط مدیران مرکز رشد با بالاترین بار عاملی (1)، و مؤلفۀ استقرار یک سامانۀ نظارتی دقیق بر عملکرد با کمترین بار عاملی(66/0) از کل واریانس‌ها را تبیین و سایر مؤلفه‌ها نیز هر کدام به‌ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. عنوان مقاله [English] Identifying the Present Components of Human Resource Management of University Incubators and the Role They Play in the Establishment of Creative University Companies چکیده [English] The study focuses on identifying the university incubators existing in human resources management and their role in the university spin-offs establishment. The study adopts an integrated approach as its methodology. The statistical population includes all universities and colleges managers, experts in universities’ incubators in Mazandaran Province. To perform the sampling, the purposive sampling and stratified random sampling were used for qualitative and quantitative parts, respectively.13 subjects were interviewed for the qualitative phase and 170 subjects out of 304 participated in the quantitative part using stratified random sampling. The results of the qualitative study showed that 16 components were identified in the human resources management aspect in the establishment of university spin-offs. Considering the quantitative aspect, the findings also emphasized that the protection of intellectual property by incubators' managers with the highest factorial load (1/15) and establishment of a system of oversight with the lowest factorial load (0/66) explained the variances and other components had their prioritized relative contribution. Also, the final research model was approved considering the fit indexes and standard coefficients. کلیدواژه‌ها [English] University Incubators, human resource management, University Creative Companies دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله درک و تجربه اعضای هیأت علمی از فرایند آشناسازی بدواستخدام و روزهای اول کار

ادامه مطلب

closeمقاله درک و تجربه اعضای هیأت علمی از فرایند آشناسازی بدواستخدام و روزهای اول کار

مقاله علمی و پژوهشی " درک و تجربه اعضای هیأت علمی از فرایند آشناسازی بدواستخدام و روزهای اول کار" مقاله ای است در 29 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث روزهای اول کار؛ آشناسازی؛ توجیه مقدماتی؛ آموزش‌های بدو خدمت پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر توصیف درک و تجربه‌ی اعضای هیئت علمی از فرایندهای بدو استخدام و روزهای اول کار در دانشگاه بود. روش مطالعه‌ی حاضر آمیخته اکتشافی بوده است. در بخش کیفی پژوهش از روش پدیدارشناسی توصیفی و برای تحلیل داده‌های آن از روش کلایزی استفاده گردید. در بخش کمی روش توصیفی‌پیمایشی به اجرا درآمد. جامعه‌ی مورد مطالعه، تمامی اعضای هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه کردستان بودند. تعداد افراد مشارکت‌کننده در بخش کیفی 27 نفر که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند و در بخش کمّی نیز با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 140 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی، با استفاده از پروتکل مصاحبه‌ی نیمه‌ساخت‌یافته صورت گرفت و در بخش کمّی از یک پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته که از نتایج بخش کیفی استخراج شده بود استفاده گردید. یافته‌های برآمده از بخش کیفی در هشت مضمون: تجارب خوش‌آیند، تجارب ناخوش‌آیند، تنش و اضطراب، حمایت و پشتیبانی عاطفی، توجیه مقدماتی، آشناسازی، ادغام درون‌سازمانی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای دسته‌بندی شد. نتایج بخش کمّی نیز نشان داد که مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای هیئت علمی در اوایل کار، عدم پذیرش توسط همکاران و دلهره‌آوربودن و دشواری تدریس است. همچنین درباره‌ی برنامه‌های آشناسازی، مهم‌ترین اولویت اعضای هیئت علمی مربوط به آشنایی با تسهیلات معیشتی دانشگاه و مقررات مالی است. عنوان مقاله [English] Experience and Understanding of University of Kurdistan’s Faculty Members From Their Induction Training Process And First Days Of Work چکیده [English] The present study aimed to describe the University of Kurdistan faculty members’ understanding and the lived experience from their induction training process and first days of work. The approach of the study was an exploratory mixed method. The Phenomenological description method and Colaizzi’s data analysis techniques was used. The main population of the study was all University of Kurdistan faculty members in 2013 academic year. The number of participants in the qualitative sample was 27 whom were selected from diverse purposefully sampling. In the quantitative section by a random stratified sample totally 140 members of the faculty have been selected. Semi-structured interviews and a researcher–made questionnaire were applied for gathering qualitative and quantitative data. The eight themes derived from the qualitative data: pleasant experience, unpleasant experiences, stress and anxiety, emotional support, justification and the introduction, internal organizational integration and professional skills. The results of the quantitative data show that the main concern of faculty member’s first days of work were as: acceptance by colleagues, anxiety and difficulty of teaching. The most priority of the faculty member’s induction program from their views was familiarity with the university facilities and financial regulations. کلیدواژه‌ها [English] Introduction process, First days of work, introductory explanation, induction, Phenomenology دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله پیامدهای مصرف شیشه: مطالعه کیفی زنان معتاد در شهر کرمان

ادامه مطلب

closeمقاله پیامدهای مصرف شیشه: مطالعه کیفی زنان معتاد در شهر کرمان

مقاله علمی و پژوهشی " پیامدهای مصرف شیشه: مطالعه کیفی زنان معتاد در شهر کرمان" مقاله ای است در 29 صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شیشه؛ زنان؛ چالش های اجتماعی؛ استهلاک بدن؛ انگ پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و بررسی پیامدهای اعتیاد به شیشه در میان زنان شهر کرمان است . روش شناسی پژوهش گراندد تئوری است که یک روش شناسی کیفی است. میدان تحقیق نیز شهر کرمان است. دوازده زن معتاد به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند و تجربه ی زیسته آن ها مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق استفاده بعمل آمد. بطور کلی تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده ها منجر به خلق چهار مقوله و بیست زیرمقوله گردید . چهار مقوله عمده ا عبارتند از: چالش های اجتماعی، آسیب دیدگی فرزندان، بیماری های روحی و روانی و اِستهلاک بدن. برخی از زیرمقوله ها عبارتند از: اَنگ، طرد شدن، تن فروشی ، توهم ، اخراج از کار ، جدایی از فرزند ، وسواس، پرخاشگری و ساقی شدن. عنوان مقاله [English] Consequences of Crystal ( Methamphetamine) Consumption: qualitative Study of Addicted women in Kerman City چکیده [English] Abstract This study aims to investigate the consequences of crystal ( Methamphetamine ) among the addicted women of kerman city . Methodology of the research is Grounded Theory which is a Qualitative methodology. The field research is the city of Kerman . 12 addicted women were selected as the participants following qualitative Purposive sampling and theoretical saturation criterion and their lived experiences were analyzed . In-depth open ended interview was used to collect data . Generally , data analyzing and data coding culminated in 4 categories and 18 subcategories . Four general categories are : social challenges ; damage to children ; Mental Illness ; and Body Amortization . Some of the subcategories are : Stigma ; Exclusion ; Prostitution ; Illusion ; Fired of Job ; separation of child ; Obsession ; Aggression ; Becoming Butler . key words : Crystal ; Women ; social challenges ; Body Amortization ; stigma. کلیدواژه‌ها [English] Crystal, Women, social challenges, Body Amortization, stigma دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ساماندهی مراکز آموزش عالی از سال ۹۹

ادامه مطلب

closeساماندهی مراکز آموزش عالی از سال ۹۹

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این وزارتخانه در تلاش است اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی را از سال ۹۹ و حتی زودتر آغاز کند. «منصور غلامی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی اظهار داشت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کاملاً آماده اجرای این طرح است و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در ادامه پیگیری محقق شدن مصوبات مرتبط با این مسئله پیگیری های لازم را انجام می دهد.وی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی را در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می دهیم، چرا که قبل از ابلاغ برای اجرا باید در این شورا تصویب شود.وزیر علوم درمورد جزئیات این طرح گفت: در طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی با محوریت دانشگاه های بزرگ و تاثیرگذار در سطح کشور، واحدهای کوچک را به عنوان شبکه علمی به واحدهای بزرگ تر متصل می کنیم.غلامی همچنین درمورد حفظ استقلال دانشگاه های کوچک تر در این ساماندهی تاکید کرد: استقلال دانشگاه های کوچک تر از نظر مدیریت کیفی سازی و ارتقای کیفی، مدیریت اجرایی و منابع مالی حفظ می شود که البته نگرانی هایی در این زمینه وجود داشت.وی با بیان اینکه توسعه و ماموریت این دانشگاه ها باید در ذیل شبکه ای که ایجاد می شود تنظیم شود و پیش برود، افزود: این مسئله یک اقدام جمعی در رابطه با آینده مراکز آموزش عالی و با نظارت متمرکز صورت می گیرد که از این پراکنده کاری ها، اتلاف انرژی ها و موازی کاری ها جلوگیری می شود.این مقام مسئول یادآور شد: تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هم اکنون به ۲ هزار و ۵۶۳ رسیده است که به دلیل کاهش تعداد دانشجو این رقم، روند کاهشی به خودش گرفته است.وزیر علوم به ذکر دلایل اصلی کاهش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور پرداخت و گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی آمایش آموزش عالی از دلایل اصلی کاهش این مراکز محسوب می شود.به گزارش ایرنا، غلامی پیش از این اعلام کرده بود با ادغام واحدهای کوچک تر آموزش عالی ذیل مجموعه های بزرگ تر دانشگاهی، تعداد دانشگاه های دولتی به ۶۰ تا ۷۰ دانشگاه می رسد.

more_vert کتاب پویایی‌ شناسی سیستم‌ها – دیدگاه سیستمی

ادامه مطلب

closeکتاب پویایی‌ شناسی سیستم‌ها – دیدگاه سیستمی

کتاب پویایی‌ شناسی سیستم‌ها – دیدگاه سیستمی نوشته دکتر علینقی مشایخی است که  انتشارات آریاناقلم آن را منتشرنموده است بررسی موضوع کتاب: این کتاب بر شرح مبانی تفکر سیستمی و کابرد عمومی آن متمرکز است. استفاده‌‏کنندگان از این کتاب بیشتر با اصول تفکر سیستمی و استفاده از آن در تحلیل کیفی مسائل و رویدادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و مدیریتی آشنا می‌‏شوند. کتاب حتی‌‏الامکان وارد جنبه‏‌های تکنیکی و ریاضی و مدل‏‌سازی سیستم‏‌ها نمی‏‌شود.