جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی ، هژمونیک ، ضدهژمونیک ، صنعت فرهنگ ، دیپلماسی رسانه ای ، رویکرد ذهنیت گرا ، رویکرد عینیت گرا ، رویکرد دیالکتیکی و مدل ارتباطی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رویکرد نهادی و تحلیل سیاستهای رفاهی در ایران معاصر

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رویکرد نهادی و تحلیل سیاستهای رفاهی در ایران معاصر

مقاله علمی و پژوهشی" رویکرد نهادی و تحلیل سیاستهای رفاهی در ایران معاصر " مقاله ای است در 34 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات رویکرد نهادی و تحلیل سیاستهای رفاهی در ایران معاصر ، تحلیل دولت محور ، رویکرد صنعتی شدن ، رویکرد نئومارکسیسم ، نظریه هابرماس ، رویکرد نهادی و دوران اصلاحات مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل اصلاح اداری با رویکرد یادگیری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل اصلاح اداری با رویکرد یادگیری

مقاله علمی و پژوهشی" مدل اصلاح اداری با رویکرد یادگیری " مقاله ای است که در 26  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اصلاح اداری با رویکرد یادگیری ، تحول اداری ، خط مشی گذاری و رضایتمندی مردم اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه دینی و ارتباطات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه دینی و ارتباطات

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه دینی و ارتباطات " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه دینی و ارتباطات ، رویکرد محتوامحور ، رویکرد فناورمحور ، رویکرد اعتدال محور و اقسام رسانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب ادبیات و فلسفه در گفت‌وگو

ادامه مطلب

closeکتاب ادبیات و فلسفه در گفت‌وگو

کتاب ادبیات و فلسفه در گفت‌وگو نوشته‌ی هانس گئورگ گادامر، مواردی از جمله نقش فلسفه در زندگی گوته، اسطوره‌ی تیتان‌ها، شعر و نشانه‌گذاری و اهمیّت و جایگاه هولدرلین در ادبیات آلمان را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. نسبت فلسفه و تفکر، با شعر و ادبیات چیست و از چه منظری می‌توان به تعامل و گفتگو میان این دو در حوزه‌ی اصیل حیات بشری پرداخت؟ بی‌شک رابطه میان فلسفه و ادبیات، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌توان روش‌های آن را آزمود و از تجربه‌های دیگران، برای فهم موضوع سود جست. پرسش مهم در این باره این است که جایگاه فلسفه کجاست و نسبت فلسفه و تفکر، با شعر و ادبیات چیست؟ آیا صرفا اهل فلسفه، قوام بخشان تفکر یک قوم و ملت هستند، یا شاعران و ادیبان نیز؟ نسبت میان فیلسوف و شاعر در فرهنگ یک ملت چیست؟ آیا تعاملی میان شاعران و فیلسوفان وجود دارد؟ آیا میان فلسفه و ادبیات، می‌توان مرزهای روشن و قاطعی ترسیم کرد؟ کتاب ادبیات و فلسفه در گفت‌وگو (Literature and philosophy in dialogue)، بستر مناسبی برای تامل بیشتر در باب نسبت میان فلسفه و ادبیات فراهم می‌کند. سال‌هاست هرمنوتیک فلسفی گادامر، در بسیاری از رشته‌ها، از جمله در حوزه‌ی ادبیات و نظریه‌ی ادبی مورد توجه قرار گرفته است. او در رویکردش به فهم، از چنگ روش و نظریه می‌گریزد و ما را به گشودگی در برابر متن تشویق می‌کند. از نظر وی، تنها از راه گشودگی به متن است که فهم، برای ما چون رویدادی رخ می‌دهد و صرفاً در سایه‌ی رها شدن از قید و بندهای نظریه‌های زیبایی‌شناسی است که فرد می‌تواند با موضوع خود ارتباط صحیح برقرار کرده، به حقیقت اثر راه یابد. هانس گئورگ گادامر (Hans Georg Gadamer) فیلسوف برجستهٔ آلمانی در سنت قاره‌ای و نویسندهٔ اثر مشهور حقیقت و روش بود. از نظر گادامر، سنّت چون دریایی است که ما آدمیان در آن شناوریم و مجالی برای رهایی از آن نمی‌یابیم. ما همواره با پیش‌فهم‌های خود زندگی می‌کنیم و در نحوه‌ی فهم ما از متن، همواره این پیش‌فهم‌ها تأثیر می‌گذارند. برای مفسّر متن، آگاهی درباره‌ی پیش‌فهم‌ها، از مهمترین وظایفی است که باید به‌ درستی آن را انجام دهد و اجازه ندهد پیش‌فهم‌ها، فهم متن را تحریف کنند. گادامر به عنوان فیلسوفی دیالکتیکی، از روش سقراطی در تفسیر، سود جسته و برای فهم متن و گشودگی در برابر آن، دیالوگ با متن را پیشنهاد می‌کند. دیالوگ از نظر گادامر، مهم‌ترین کاری است که باید بین مفسّر و متن، و نیز میان متن‌ها انجام پذیرد. در دیالوگ است که دو طرف گفت‌و‌گو، می‌توانند صحت و سقم فهم خود را ارزیابی کرده و اجازه دهند که اثر، حقیقت خود را منکشف سازد. گادامر می‌کوشد تا فلسفه و ادبیات را به گفت‌وگو و تعامل با یکدیگر وا‌دارد. او برای فهم اشعار شاعران بزرگ آلمانی، از روش‌های مرسوم نقد ادبی و رویکرد زیبایی‌شناسی استفاده نمی‌کند، بلکه با رجوع به سنت ادبیات آلمان و اسطوره‌های یونانی، به کشف پیش‌فهم‌ها پرداخته، متون قدیمی را به گفت‌وگو با متن جدید سوق می‌دهد. او به عنوان یک مفسّر، خود را در برابر متن گشوده نگاه داشته، اجازه می‌دهد که فهم، چون واقعه‌ای بر او روی دهد. شاید بتوان پرسش درباره‌ی ادبیات و فلسفه را در نسبت میان متفکر و شاعر جست. رویکرد گادامر در این کتاب، رویکردی فیلسوفانه و متفکرانه است. او به عنوان یک فیلسوف، وارد گفت‌وگو با پاره‌ای از متون ادبی بزرگترین شاعران آلمانی شده، شاعران را به گفت‌وگو با خویش و پرسش‌های زمانه‌اش وامی‌دارد. کتاب ادبیات و فلسفه در گفت‌وگو صرف نظر از مقدمه، شامل سه فصل، و یک نتیجه‌گیری ‌است. فصل اول با عنوان «گوته و آثارش از نظر گادامر»، به شرح دیدگاه گادامر درباره‌ی شاعر بزرگ آلمانی پرداخته، درباره‌ی تفسیر بعضی آثار نیمه‌تمامِ گوته توضیح می‌دهد. فصل دوم با عنوان «هولدرلین از نگاه گادامر» جایگاه این شاعر فرهیخته‌ی آلمانی و آراء و اندیشه‌های وی را با تکیه بر تفسیر اشعارش توسط گادامر، بازخوانی می‌کند. فصل سوم تحت عنوان «تفسیر گادامر از اشعار ریلکه» بر نحوه‌ی تفسیر شعرِ ریلکه تأکید کرده، دیدگاه گادامر را درباره‌ی تفسیر و فهم شعر توضیح می‌دهد. در انتهای کتاب نیز، نکاتی درباره‌ی نتیجه‌گیری از کل متن ارائه می‌شود. در بخشی از کتاب ادبیات و فلسفه در گفت‌وگو می‌خوانیم: تناظر بارزی میان زبان شاعر، که برای همه انسان‌ها مشترک است و روز که برای همه مشترک است، وجود دارد. کلام شاعر، هم تجربه‌ی الهی را پشتیبانی می‌کند، و هم وظیفه‌ای را که بر عهده او گذاشته شده، به‌ خوبی ارائه می‌دهد. حمایت و تعهد نسبت به مسیرهای ثابت سلوک، روز را در برابر زمختی، توحش، ابهام و جنبه‌های اضطراب‌آور شب تشخّص می‌بخشد. روز و شب نه صرفاً در تضادشان، بلکه دقیقاً در ارتباط درونی‌شان تجربه می‌شوند. کلمات باید «مانند گل‌ها»، رها و بی‌تلاش، در نظر گرفته شوند، و چون ریشه‌ها در خاک حاصل‌خیز، به خوبی مراقبت شوند. (زمین باید پیشاپیش بارآور باشد) به همین ترتیب، وجودِ روز با شب نسبت می‌یابد. وقتی روز روشن و مستمر ظاهر می‌شود، حقیقتاً حیات‌آفرین است. چه وقت نور، محض است و بدون شب در نظر گرفته می‌شود؟ آیا هنگامی که مستی قدسیان با حقیقت هر چیزی چنان که هست، ارتباط می‌یابد؟ روشنی جهان شکل‌گرفته و تقدیرات الهی‌اش، ارتباط با آنچه را به تجلّی درنیامده، حفظ می‌کند. (ص 103) شعر در متعالی‌ترین حالتش یک جشن است، زیرا که جشن حادثه‌ای است که در آن خدایان و فانیان با یکدیگر مواجه می‌شوند و قلمرو مربوط به خود را تأسیس و نظم می‌بخشند. جشن زمانی برای بازی و شادمانی است و تاریکی را روشنایی می‌بخشد. گادامر در اینجا توضیح می‌دهد که همواره روز در نسبت با شب مطرح می‌شود، و روز ویژگی شب را نمایان می‌کند. روز و شب گویی به هم پیوسته‌اند، هیچ کدام بدون دیگری معنا نمی‌یابد. اگر نیاز به بازگشت خدایان احساس می‌شود به دلیل درک معنای شب در زمانه‌ی ماست. در اضطراب و تشویش شورش تیتان‌ها، که هولدرلین آن را با شب تاریخ غرب مشابه می‌داند، شاعر به سوی چیزی حرکت می‌کند که آن را در آینده می‌بیند. او ساحر و جادوگر نیست، بلکه آینده را در درون خویش شهود می‌کند. او آغازگر است، آغازگر انتظار برای آنچه خواهد آمد. شاعر به تقدیس آن چیزی می‌پردازد که برایش تبدیل به گذشته شده است. فهرست مطالبمقدمه1: گوته و آثارش از نظر گادامراهمیت گوته نزد گادامرنقش فلسفه در زندگی گوتهگوته و جنبش ایده‌آلیسم آلمانیروش و مشرب گوته به عنوان یک شاعرتفسیر دو اثر ناتمام گوتهحدود قدرت تیتان‌هاتاریخچه‌ی اسطوره‌ی پرومتئوسدرام پرومتئوس، اثر گوتهدرام پاندورا2: هولدرلین از نگاه گادامراهمیّت و جایگاه هولدرلین در ادبیات آلمانهولدرلین و عهد باستانآراء و اندیشه‌های هولدرلینخدا و خدایانشب تاریخ غرباسطوره‌ی تیتان‌هاشعر و شاعری3: تفسیر گادامر از اشعار ریلکهشعر و نشانه‌گذاریغزلی برای اورفئوستفسیر وجود از نظر ریلکه و نقد آراء رومن گاردینیجهان شاعرانه‌ی ریلکهفرشته در شعر ریلکهنقد توجّه گاردینی به بیوگرافی شاعرگفته و ناگفته در شعرواژگونی اسطوره‌سازی در اشعار ریلکهسوگنامه‌های دوئینوگفتمان شاعرانه به‌منزله‌ی یک اسطورهنتیجه‌گیریفهرست منابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تحلیل محتوای رسانه با رویکرد پژوهشی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تحلیل محتوای رسانه با رویکرد پژوهشی

مقاله علمی و پژوهشی" تحلیل محتوای رسانه با رویکرد پژوهشی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تحلیل محتوای رسانه با رویکرد پژوهشی ، تحلیل محتوای کمی ، تحلیل محتوای کیفی ، ارتباطات ، قدرت رسانه ، کدگذاری رایانه ای ، کدگذاری دستی ، رسانه های بازرگانی و رسانه های جمعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه ای علم در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه ای علم در ایران

مقاله علمی و پژوهشی" رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه ای علم در ایران " مقاله ای است در 46 صفحه با 31 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه ای علم در ایران ، جامعه شناسی ، علم سازی و علم ورزی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های جمعی ، جامعه دانایی، فرهنگ رسانه ، فرهنگ ارتباطات رسانه، مدیریت منظومه ای و رویکرد مدیریتی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اخلاق رسانه و حریم خصوصی با رویکرد اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اخلاق رسانه و حریم خصوصی با رویکرد اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی" اخلاق رسانه و حریم خصوصی با رویکرد اسلامی " مقاله ای است در 17 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اخلاق رسانه و حریم خصوصی با رویکرد اسلامی ، رسانه ، پیشینه حریم خصوصی ، تعریف حریم خصوصی ، تفتیش عقاید ، تجسس ، استراق بصر و استراق سمع اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert جزوه آموزشی معادلات ساختاری

ادامه مطلب

closeجزوه آموزشی معادلات ساختاری

جزوه آموزشی معادلات ساختاری دکتر میر مهرداد پیدایی و دکتر نازنین پیله وری، مباحث آماری از جمله همبستگی-رگرسیون، تحلیل عاملی تاییدی و آشنایی با نرم افزار smart-PLS را با زبانی ساده ارائه می‌دهد. یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. مدل‌سازی مسیری - ساختاری (رویکرد مبتنی بر واریانس) و مدل معادلات ساختاری (رویکرد مبتنی بر کوواریانس) یکی از اصولی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌های پیچیده و چند متغیره است که ویژگی اصلی آن‌ها، تجزیه و تحلیل همزمان چندین متغیر مستقل و وابسته می‌باشد. رویکرد حداقل مربعات جزیی به عنوان دومین نسل روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری، افق‌های جدیدی را بر روی محققان علوم رفتاری گشود. این رویکرد باتوجه به مزایای خاص خود، رویکرد مناسبی برای پژوهشگران به نظر می‌رسد. تکنیک‌های نسل اول مانند رویکردهای مبتنی بر رگرسیون (رگرسیون چندگانه، تحلیل تشخیصی، رگرسیسون لجستیک) و تحلیل عاملی بیشتر در گذشته توسط بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گرفته است که وجود محدودیت‌هایی در آن بسیاری از محققان را به سوی تکنیک‌های جدیدتری مانند تکنیک‌های معادلات ساختاری سوق داده است.

more_vert مقاله بررسی و نقد فلسفه میان فرهنگی به‌مثابه رویکرد بینادینی در نگاه ادهر مال

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و نقد فلسفه میان فرهنگی به‌مثابه رویکرد بینادینی در نگاه ادهر مال

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و نقد فلسفه میان فرهنگی به‌مثابه رویکرد بینادینی در نگاه ادهر مال" مقاله ای است در 20 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فلسفه، فرهنگ، میان‌فرهنگی، فلسفه میان‌فرهنگی، دین، رویکرد بینادینی پرداخته شده است چکیده مقاله ادهرمال براساس مبنای «دیگری» و قبول «غیریت» از رویکرد میان فرهنگی سخن گفته و با نفی انحصارطلبی در فلسفه و فرهنگ خاص به دنبالِ تئوری گفتگوی بین فلسفه‌ها و فرهنگ‌ها برای درک بهتر «حقیقت» می‌باشد. او با همین مبنا با «ادیان» نیز مواجه شده و رویکرد «بینا دینی» را نظیر «رویکرد میان فرهنگی» برای درک بهتر «حقیقت متعالی» مطرح می‌نماید. در مقاله حاضر با روش «توصیفی» و براساس مبنای «دیگری» نظریه «فلسفه میان فرهنگی به‌مثابه رویکرد بینا دینی» تبیین شده و با روش «تحلیلی ـ انتقادی» نقاط قوت و ضعف آن معلوم گشته است. نقد فلسفه مدرن و پست‌ مدرن و ایجاد زمینه برای گفتگوی میان فلسفه‌ها و فرهنگ‌ها از نقاط قوت آن می‌باشد، همچنان‌که «نسبیت حقیقت» در فلسفه‌ها و «نسبیت حقانیت» در ادیان و جامع افراد و مانعِ اغیار نبودن آن از ضعف‌های نظریه  فوق است. ضمن اینکه مقایسه رویکرد میان فرهنگی در فلسفه‌ها که امر انسانی بوده با رویکرد میان دینی که امر وحیانی است، ضعف دیگری تلقی می‌گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مسئله جبر و اختیار در رویکرد‌های میانه‌گرای غربی و اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله مسئله جبر و اختیار در رویکرد‌های میانه‌گرای غربی و اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " مسئله جبر و اختیار در رویکرد‌های میانه‌گرای غربی و اسلامی" مقاله ای است در 16 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  جبرگرایی، اختیارگرایی، میانه‌گرایی، اصالت وجود، وجود رابط معلول و معلول پرداخته شده است چکیده مقاله مسئله جبر و اختیار از مسائل بنیادین تاریخ اندیشه بشری، و محل مواجهه آرا متنوع و بعضاً متضاد انواع مکاتب جبرگرا، اختیارگرا و سازگارگرا بوده و هست. آنچه در پیش‌رو دارید، حاصل بررسی و تأملی در اهم رویکرد‌های جبرستیز نیم قرن اخیر فلاسفه غربی و نیز راهبرد خاص ملاصدرا در عالم اسلامی به‌منظور دفاع از اختیار است؛ این رویکرد‌ها تلاش می‌کنند تا با بررسی و تأمل مجدد پیرامون معنا و لوازم جبر و اختیار به بازخوانی مسئله و حل آن بپردازند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش‌آموزان

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش‌آموزان

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه بر اساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم " مقاله ای است در 16 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قرآن کریم،تربیت دینی و اخلاقی ،رویکرد ترکیبی عقل و ایمان ،دوره اول متوسطه پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش طراحی یک الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه بر اساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم است .روش پژوهش از نوع توصیفی است که در آن پس از تببین مولفه های اصلی رویکرد جامع قرآنی در خصوص نسبت عقل و ایمان،عناصر اصلی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی با توجه به مدل برنامه ریزی تیلور مشخص گردیده است.نتایج پژوهش نشان داد که اهداف ،محتوا،روشهای تدریس و شیوه های ارزشیابی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی با توجه به رویکرد جامع قرآنی چگونه باید تعیین شوند و در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاداتی به مسئولین و متصدیان آموزش و پرورش جهت بهبود عملکرد آموزش های دینی و اخلاقی مدارس متوسطه اول داده شد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی پروندۀ اصالت جامعه با سه رویکرد زبان‌شاختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی پروندۀ اصالت جامعه با سه رویکرد زبان‌شاختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی پروندۀ اصالت جامعه با سه رویکرد زبان‌شاختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی" مقاله ای است در 16 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  علامه طباطبایی، فردگرایی، جامعه‌گرایی، اصالت، امت، اختیار پرداخته شده است چکیده مقاله در فلسفۀ علوم اجتماعی با این سؤال پژوهشی روبه‌رو هستیم: «جامعه که در عالم خارج و عینی وجود مستقل دارد چگونه تبیین شدنی است؟» این مسئله را با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی با سه رویکرد بررسی می‌کنیم. بررسی مسئله با رویکرد زبان‌شناختی به دو گونه بررسی تک واژه هسته‌ای و بررسی «باهم آیی» واژگان است و بررسی مسئله با رویکرد معرفت‌شناختی به بازاندیشی چگونگی تولید معرفت بشری نسبت به جامعه است و بررسی مسئله با رویکرد هستی‌شناختی به بازخوانی پروندۀ فلسفۀ نفس و تطبیق آن بر فرایند رابطۀ فرد و جامعه است. نوع این تحقیق توسعه‌ای است و روش گردآوری، طبقه‌بندی و تحلیل اطلاعات در آن توصیفی ـ تحلیلی است. نتایج به دست آمده (یافته‌ها) از پژوهش حاضر این است: معناشناسی واژۀ «امه» بر وجود حقیقت مستقل آن دلالت دارد، و شناخت انسان از جامعه، شناختی از جمع آحاد نیست، بلکه شناخت حقیقتی در سوی دوم رابطه حقیقی فرد و جامعه است، و جامعه هست، چونان روحی دمیده شده بر پیکر آحاد. این نتایج تأییدی بر جامعه‌گرا بودن علامه طباطبایی است که با تبیینی ویژه از سوی ایشان در آثارش ارائه شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی دنیاگرایی از منظر قرآن

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی دنیاگرایی از منظر قرآن

مقاله علمی و پژوهشی دنیاگرایی از منظر قرآن و عهد عتیق در 29 صفحه و با 28 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله موضوعات آخرت ، حیات دنیوی ، دنیاگرایی ، دنیاگریزی ، رویکرد اعتدالی و رویکرد افراطی به حیات دنیوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert مقاله حق بر محیط زیست سالم در پرتو اصول فقهی و اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله حق بر محیط زیست سالم در پرتو اصول فقهی و اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " حق بر محیط زیست سالم در پرتو اصول فقهی و اخلاقی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق زیست محیطی - محیط زیست سالم- قواعد فقهی- اصول اخلاقی- حق بنیادین بشری پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه گسترش علم و فناوری و به تبع آن صنعت، علی رغم اعطای آسایش و رفاه بر انسانها، تخریب،آلودگی وآسیب و ایجاد بحران های محیط زیست را به همراه داشته است محیطی که به مثابه بستر حیات اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ، لازمه تداوم حیات هر انسان است و به عنوان بستر زندگی بشر و ابزار تکامل وی، در گفتمان فقهی و اخلاقی قابلیت معقولی جهت پژوهش در راستای صیانت از آن بعنوان حق انسان و تکلیف جامعه بشری دارد در این راستا در جهت نیل به برخورداری از محیط زیست سالم و اهمیت آن دو رویکرد وجود دارد در رویکرد اول برای طبیعت به عنوان ودیعه ای الهی ارزش ذاتی قائل شده و خود طبیعت مورد بحث است لیکن در رویکرد دوم لزوم حفظ طبیعت بعنوان ابزاری جهت استفاده نوع بشر مطرح می باشد که در این مقاله نگارندگان ضمن اعتقاد به رویکرد اول درصدد تبیین نظامنامه اخلاق محیط زیستی با تاکید بر آموزه های فقهی و اخلاقی در راستای صیانت از آن بعنوان حق بنیادین بشری می باشند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مدیریت دانش (با رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی)

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت دانش (با رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی)

کتاب مدیریت دانش (با رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی) حاصل دو سال تلاش نازنین پیله وری و میر مهرداد پیدایی در جهت انتقال سال‌ها تجارب‌شان در صنایع و سازمان‌ها و ارائه‌ی راهنمایی و مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی است که با سه رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی ساختاربندی شده‌اند. هدف از اتخاذ رویکرد علمی در این اثر، تهیه مبانی علمی نظام‌مند در زمینه مفاهیم، الگوها و فرآیندهای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مدیریت دانش است که در قالب پنج فصل نخست کتاب مدیریت دانش (با رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی) (knowledge management: with scientific and research approach) ارائه شده، تلاش نازنین پیله وری و میر مهرداد پیدایی در این فصول، بکارگیری مفاهیم و رویکردهای علمی نوین در کنار واقعیت‌های فرهنگی و شرایط بومی حاکم بر سازمان‌های کشور بوده است. در این رویکرد کاربردی، تجارب عملی میر مهرداد پیدایی، در کنار تجارب عملی دیگران نیز در قالب سه فصل شامل تجارب شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی، نرم‌افزارهای مدیریت دانش و دستورالعمل پیاده‌سازی آن در سازمان‌ها ارائه شده و آنچه که در این فصول نشان داده شده بی‌ارتباط با فصول پیشین نبوده بلکه جهت‌گیری اصلی آن، آشنا نمودن شما با نحوه پیاده‌سازی اصول علمی در سازمان‌هاست. در نهایت نیز می‌توان گفت آنچه که در قسمت رویکرد پژوهشی اثر حاضر ارائه گردیده، مقالات علمی و پژوهشی مولفین و خلاصه‌ای از سایر مقالات پژوهشی و تحلیلی است که تلاش شده، نمونه‌های متفاوتی از روش‌های تحقیق موجود در پایان نامه‌ها، رساله‌ها و طرح‌های پژوهشی در ارتباط با مدیریت دانش باشد. در بخشی از کتاب مدیریت دانش (با رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی) می‌خوانیم: از نقطه نظر عملی، دانش را به عنوان اطلاعاتی که تبدیل به فعل می‌شود تعریف می‌کنیم. تا زمانی که افراد اطلاعات راکسب نکنند و آن را بکار نگیرند، آن اطلاعات، دانش به حساب نمی‌آید. در مفهوم تجاری، دانش، آن چیزی است کهکارمندان راجع به مشتریان خود، یکدیگر، محصولات، فرآیندها، اشتباهات و موفقیت‌ها می‌دانند، چه آن دانش پنهان باشدچه آشکار. علی رغم وجود تعاریف مشخص برای دانش، در زمینه مدیریت دانش تعاریف متعددی ارائه شده است که هرکدام از جوانب مختلف اقدام به مفهوم سازی نموده‌اند. ده‌ها تعریف در خصوص مدیریت دانش ارائه شده است که می‌توان بیش از هفتاد درصد از آن‌ها را مطلوب ارزیابی نمودبدیهی است، مدیریت دانش، یک مفهوم چند وجهی است که تداعی گر همان داستان معروف "سه مرد کور و یک فیل"می‌باشد. در واقع، احتمالاً بیش از سه دیدگاه مشخص در مدیریت دانش وجود دارد که هریک به نتایج متفاوت و تعریفیمتفاوت منتهی می‌گردد.

more_vert کتاب مدیریت دانش (با رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی)

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت دانش (با رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی)

کتاب مدیریت دانش (با رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی) حاصل دو سال تلاش نازنین پیله وری و میر مهرداد پیدایی در جهت انتقال سال‌ها تجارب‌شان در صنایع و سازمان‌ها و ارائه‌ی راهنمایی و مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی است که با سه رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی ساختاربندی شده‌اند. هدف از اتخاذ رویکرد علمی در این اثر، تهیه مبانی علمی نظام‌مند در زمینه مفاهیم، الگوها و فرآیندهای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مدیریت دانش است که در قالب پنج فصل نخست کتاب مدیریت دانش (با رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی) (knowledge management: with scientific and research approach) ارائه شده، تلاش نازنین پیله وری و میر مهرداد پیدایی در این فصول، بکارگیری مفاهیم و رویکردهای علمی نوین در کنار واقعیت‌های فرهنگی و شرایط بومی حاکم بر سازمان‌های کشور بوده است. در این رویکرد کاربردی، تجارب عملی میر مهرداد پیدایی، در کنار تجارب عملی دیگران نیز در قالب سه فصل شامل تجارب شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی، نرم‌افزارهای مدیریت دانش و دستورالعمل پیاده‌سازی آن در سازمان‌ها ارائه شده و آنچه که در این فصول نشان داده شده بی‌ارتباط با فصول پیشین نبوده بلکه جهت‌گیری اصلی آن، آشنا نمودن شما با نحوه پیاده‌سازی اصول علمی در سازمان‌هاست. در نهایت نیز می‌توان گفت آنچه که در قسمت رویکرد پژوهشی اثر حاضر ارائه گردیده، مقالات علمی و پژوهشی مولفین و خلاصه‌ای از سایر مقالات پژوهشی و تحلیلی است که تلاش شده، نمونه‌های متفاوتی از روش‌های تحقیق موجود در پایان نامه‌ها، رساله‌ها و طرح‌های پژوهشی در ارتباط با مدیریت دانش باشد. در بخشی از کتاب مدیریت دانش (با رویکرد علمی، کاربردی و پژوهشی) می‌خوانیم: از نقطه نظر عملی، دانش را به عنوان اطلاعاتی که تبدیل به فعل می‌شود تعریف می‌کنیم. تا زمانی که افراد اطلاعات راکسب نکنند و آن را بکار نگیرند، آن اطلاعات، دانش به حساب نمی‌آید. در مفهوم تجاری، دانش، آن چیزی است کهکارمندان راجع به مشتریان خود، یکدیگر، محصولات، فرآیندها، اشتباهات و موفقیت‌ها می‌دانند، چه آن دانش پنهان باشدچه آشکار. علی رغم وجود تعاریف مشخص برای دانش، در زمینه مدیریت دانش تعاریف متعددی ارائه شده است که هرکدام از جوانب مختلف اقدام به مفهوم سازی نموده‌اند. ده‌ها تعریف در خصوص مدیریت دانش ارائه شده است که می‌توان بیش از هفتاد درصد از آن‌ها را مطلوب ارزیابی نمودبدیهی است، مدیریت دانش، یک مفهوم چند وجهی است که تداعی گر همان داستان معروف "سه مرد کور و یک فیل"می‌باشد. در واقع، احتمالاً بیش از سه دیدگاه مشخص در مدیریت دانش وجود دارد که هریک به نتایج متفاوت و تعریفیمتفاوت منتهی می‌گردد.

more_vert کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی نوشته  رابرت ام گرنت است که  دکتر آرش خلیلی نصر کتاب را  ترجمه و انتشارات آریاناقلم آن را منتشرنموده است عنوان انگلیسی کتاب Contemporary Strategy Analysis می باشد بررسی موضوع کتاب: این کتاب مدیران و دانشجویان رشته مدیریت را با مفاهیم، چارچوب‌ها و تکنیک‌های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک بهتر تجهیز می‌کند. هدف ارائه یک کتاب استراتژی است که پویایی و ظرافت فکری این حوزه سریعاً در حال توسعه مدیریت را منعکس کند و اقدامات مدیریت استراتژیک شرکت‌های پیشرو را در نظر بگیرد. در عین حال که آخرین نظرات در حوزه استراتژی را در بر می‌گیرد، هدف آن این است که برای دانشجویان با پیشینه‌های مختلف و با سطوح تجربه متفاوت قابل فهم باشد. ویرایش هشتم این کتاب با چند ویژگی جدید متمایز شده است. رویکرد وسیع‌تر به خلق ارزش و در نظر گرفتن مجموعه گسترده‌تری از ذی‌نفعان به‌جای توجه صرف به صاحبان سهام، تأکید روزافزون بر نقش تکنولوژی، توجه بیشتر بر روش ایجاد قابلیت‌های سازمانی در شرکت‌ها، نگاه یکپارچه‌تر به اجرای استراتژی و فصل جدیدی درباره خرید، ادغام و اتحاد‌های استراتژیک از جمله این ویژگی‌ها هستند.

more_vert مقاله بررسی تأثیر کسری بودجه بر پس‌انداز در اقتصاد ایران «آزمون برابری ریکاردویی»

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر کسری بودجه بر پس‌انداز در اقتصاد ایران «آزمون برابری ریکاردویی»

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر کسری بودجه بر پس‌انداز در اقتصاد ایران «آزمون برابری ریکاردویی»" مقاله ای است در 31 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کسری بودجه، مصرف، پس‌انداز، برابری ریکاردویی پرداخته شده است چکیده مقاله در نظریه‌های اقتصادی کارکردهای ارشادی، تثبیتی و تخصیصی دولت برای تأثیر بر متغیرهای اقتصادی هدف و رساندن آنها به سطوح مطلوب، اغلب با اعمال تغییراتی در بودجه تحقق می‏یابد. این واقعیتها، مطالعه نقش غیرقابل‏اجتناب و غیرقابل‏انکار دولت در اقتصاد، به‏ویژه از طریق مهم‌ترین اثر آن یعنی «بودجه» و تأثیرات آن بر سایر متغیرهای مهم اقتصادی را ضروری می‌کند. از سوی دیگر اثر فعالیتهای اقتصادی مردم (خانوارها و بنگاهها) در عرصه اقتصاد کلان به دو شکل مصرف - پس‏انداز و سرمایه‏گذاری ظهور می‏یابد. از پیامدهای مهم بررسی رابطه این فعالیتها با بودجه دولت، شفاف‏سازی رابطه اقتصادی دولت با مردم و مردم با یکدیگر است. مبنای نظری مطالعه تأثیر بودجه، به‏ویژه کسری آن بر رفتار مصرف و پس‏انداز، دو رویکرد استاندارد کینزی و برابری ریکاردویی است. در این مقاله پس از توضیح دو رویکرد یادشده، تأثیر کسر بودجه بر پس‏انداز در مورد اقتصاد ایران طی دوره 1383-1342 با استفاده از رویکرد ریکاردویی با دو رویکرد توصیفی و استنباطی بررسی شده‌است. نتایج حاصل از این بررسی نشان‌دهنده تأثیر منفی کسری بودجه بر مصرف و در نتیجته ردّ دیدگاه کینزی در این‌ مورد است. همچنین بررسی تأثیر کسری بودجه بر پس‌انداز، مثبت و معنی‌دار و مؤید وجود رویکرد ریکاردویی در اقتصاد ایران است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .