جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی زبان اقتدار، مشروعیت دولتها و گفتمان انتقادی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی زبان اقتدار، مشروعیت دولتها و گفتمان انتقادی

مقاله علمی و پژوهشی" زبان اقتدار، مشروعیت دولتها و گفتمان انتقادی " مقاله ای است در 20  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به زبان اقتدار،تحلیل قدرت ، تحلیل گفتمان، مشروعیت دولتها و گفتمان انتقادی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تحلیل انتقادی ادله اختلاف در علم و عصمت ائمه شیعه

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل انتقادی ادله اختلاف در علم و عصمت ائمه شیعه

مقاله تحلیل انتقادی ادله اختلاف در علم و عصمت ائمه شیعه مقاله ای است در ۱۸ صفحه که به آرا یحیی محمد در مشکله الحدیث می پردازد در این مقاله که به همراه ۴۱ عنوان فهرست منابع منتشر شده مباحثی از جمله علم ائمه ، عصمت ائمه ، امام شناسی و مشکله الحدیث یحیی محمد اشاره شده است

more_vert کتاب تحقیقات دانشمندان آذربایجانی درباره زبان فارسی

ادامه مطلب

closeکتاب تحقیقات دانشمندان آذربایجانی درباره زبان فارسی

این کتاب حاصل تحقیقات دو تن از شرق‌شناسان جمهوری آذربایجان می‌باشد که با استفاده از منابع ترکی آذری، ترکی استانبولی، فارسی، عربی، روسی، انگلیسی و فرانسه تهیه شده است. در این کتاب سیر تاریخی و تحولات زبان فارسی از قرن یازدهم تا قرن بیستم میلادی بررسی شده و نقاط قوت و ضعف تاریخ زبان‌شناسی فارسی تحلیل شده است. چارچوب اصلی کتاب بررسی تحقیقات و مطالعات پژوهشگران آذربایجانی درباره زبان فارسی است و بنابراین نویسندگان کتاب فقط آثار و پژوهش‌های آن ها را مورد توجه قرار داده و به تحقیقات سایر شرق‌شناسان نپرداخته‌اند. فهرست مطالب سخن مترجممقدمهفصل اول: وضعیت زبان شناسی تا ایجاد دستورشناسی زبان فارسیفصل دوم: پیدایش علم دستورشناسی در تاریخ زبان شناسی فارسیفصل سوم: تحقیق در قواعد دستور زبان فارسی در آذربایجان (قرن های سیزدهم و چهاردهم)فصل چهارم: محققین آذربایجانی زبان شناسی فارسی (قرن های سیزدهم و چهاردهم)فصل پنجم: تحقیق دانشمندان آذربایجانی در کشورهای مختلف شرق درباره زبانشناسی فارسیفصل ششم: دستور زبان های فارسی نوشته شده در آذربایجان و ایران (قرن نوزدهم و ربع اول قرن هشتم)فصل هفتم: تلاش دانشمندان آذربایجانی در رشد و تکامل زبان شناسی فارسی در روسیه از قرن نوزدهم تا انقلاب اکتبر)

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عدالت زبانی در رسانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عدالت زبانی در رسانه

مقاله علمی و پژوهشی" عدالت زبانی در رسانه " مقاله ای است در 21 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عدالت زبانی در رسانه ، بازنمایی ، تبعیض زبانی ، زبان شناسی انتقادی ، کارکردهای زبان ، کارکردهای رسانه ، فرهنگ جامعه ، تبعیض جنسیتی ، ارتباطات رسانه ای و اقناع رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب تاثیرات زبان شناختی فارسی بر زبان و فرهنگ سواحیلی

ادامه مطلب

closeکتاب تاثیرات زبان شناختی فارسی بر زبان و فرهنگ سواحیلی

کتاب تاثیرات زبان شناختی فارسی بر زبان و فرهنگ سواحیلی نوشتۀ الیناز فرمهینی فراهانی و یداله پرمون، تحقیقی است پیرامون عناصر قرضی فارسی در سواحیلی و چارچوب اصلی این پژوهش زبان شناسی اجتماعی است. یکی از حیطه‌های مورد بررسی در این چارچوب، حیطه‌ی واژگان قرضی است، که این کتاب، به کلی در حوزه‌ی آن قرار می‌گیرد. یکی از مباحث زبان شناسی، قرض‌گیری واژه‌ها و اصطلاحات از زبان‌های دیگر است که از آن‌ها با عنوان «وامواژه» و یا «واژگان قرضی» نام می‌برند قرض‌گیری به دلایل مختلف اتفاق می‌افتد، از جمله علل آن، همنشینی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها با یکدیگر است که به دلایل متفاوت؛ مثل جنگ، تبادل فرهنگی و غیره رخ می‌دهد. در طول تاریخ، زبان فارسی واژگان فراوانی از فرهنگ‌های دیگر اخذ کرده و همچنین سایر زبان‌ها از زبان فارسی و واژگان آن تاثیر پذیرفته‌اند. یکی از زبان‌هایی که واژگان قرضی فارسی در آن کاملاً مشهود است، زبان سواحیلی است.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آسیب شناسی زبان مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آسیب شناسی زبان مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" آسیب شناسی زبان مطبوعات " مقاله ای است در 34  صفحه و 24 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آسیب شناسی زبان مطبوعات ، الگوهای زبانی ، زبان معیار ، زبان غیرمعیار ، منابع معیار سازی ، نشانه گذاری و مبهم نویسی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های دگراندیش ، رویکرد انتقادی و مشارکت اجتماعی ، هژمونیک ، ضدهژمونیک ، صنعت فرهنگ ، دیپلماسی رسانه ای ، رویکرد ذهنیت گرا ، رویکرد عینیت گرا ، رویکرد دیالکتیکی و مدل ارتباطی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب نظام آوایی زبان

ادامه مطلب

closeکتاب نظام آوایی زبان

موضوع این کتاب واج‌شناسی یا بررسی نظام‌های آوائی زبان است. هدف اصلی کتاب این است که نشان دهد اصوات گفتار در زبان‌های پیچیده دنیا چگونه ساخته می‌شوند و چگونه نقش خود را ایفا می‌کنند. در این کتاب هم نظریه‌های واج‌شناسی بررسی شده و هم واج‌ها تحلیل توصیفی شده‌اند. فهم کتاب نیاز به دانش وسیع قبلی در واج‌شناسی ندارد و هر کس با معلومات ابتدایی درباره آواشناسی به خوبی از آن می‌تواند بهره گیرد. کتاب "نظام آوایی زبان" در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول تمایز بین آواشناسی و واج شناسی، مفهوم سطوح نمایش و انواع شواهد، که مفروضات و تحلیل‌های نظری را تأیید می‌کنند، بیان شده است. فصل دوم ارکان اصلی واج شناسی را توضیح داده و پیشینه تاریخی پیدایش و تحول نظریه‌های واج شناسی را بیان کرده است. فصل سوم برخوردهای مختلف نسبت به تحلیل‌های واجی و طبیعت «واج» را بیان کرده است. فصل جهارم نمایش صوری تحلیل واجی ارائه شده است. فصل پنجم به مفهوم سادگی واجی یعنی سادگی طبقات صداها، دستگاه‌ها و قواعد واجی می‌پردازد. در فصل ششم که ویژگی اصلی این کتاب به شمار می‌رود، تحلیل پدید‌ه‌های فوق صدائی ارائه ‌شده است.فهرست مطالب سخن مترجمپیشگفتارمقدمه1- واج شناسی2- نظریه مشخصه های تمایز دهنده3- تحلیل واجی4- سادگی واجی5- طبیعی بودن واجی6- واج شناسی فوق صدائی (زیر زنجیری)پیوست هافهرست نشانه هایادداشت هایی پیرامون آوا نویسی هاجدول واکه هاجدول همخوان هاجدول مشخصه های تمایز دهندهفهرست زبان هافهرست اصطلاحات (فارسی_انگلیسی)فهرست اصطلاحات ( انگلیسی_فارسی)فهرست منابع

more_vert مقاله بازخوانی انتقادی رویکرد استشراقی به مفهوم‌شناسی «اهل‌بیت»

ادامه مطلب

closeمقاله بازخوانی انتقادی رویکرد استشراقی به مفهوم‌شناسی «اهل‌بیت»

مقاله علمی و پژوهشی " بازخوانی انتقادی رویکرد استشراقی به مفهوم‌شناسی «اهل‌بیت» (نقد مقاله «اهل‌بیت» در دائرهالمعارف قرآن لایدن)" مقاله ای است در 18 صفحه و با 60 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رویکرد استشراقی، اهل‌بیت، پیامبر، موشه شارون، دایره‌المعارف قرآن لایدن پرداخته شده است چکیده مقاله در برخی از آیات قرآن و نیز در بیان پیامبر اسلام، از گروهی با عنوان «اهل‌بیت» یاد شده که از هرگونه پلیدی پاک هستند و فضیلت‌ها و موقعیت‌های ویژه‌ای در اسلام دارند. همین امر، موجب توجه خاص خاورشناسان به این واژه قرآنی و نگارش آثار متعددی در این زمینه شده است. مقاله «اهل‌بیت» اثر موشه شارون در دایرهالمعارف قرآن لایدن، ازجمله این آثار است که پژوهش حاضر، به معرفی و نقد آن می‌پردازد. مقاله یادشده دارای قوت‌ها و ضعف‌های متعددی است. مفهوم‌شناسی واژه «اهل» در قرآن، ذکر حدیث سفینه، اشاره به آیاتی که واژه «اهل‌بیت» در آنها به کار رفته و همچنین بیان اینکه حدیث کساء، یکی از مشهورترین روایاتی است که در منابع فریقین درباره تفسیر آیه 33 سوره احزاب نقل شده، از نکات مثبت این مقاله است. در مقابل، برخی از ضعف‌های آن عبارتند از: مفهوم‌شناسی ناقص از واژه «اهل‌بیت»، انطباق آن مفهوم بر قبیله قریش، تحلیل نادرست از برخی روایات و تفسیری مبهم از پیام سیاسی حدیث کساء. در نوشتار تحلیلی حاضر، به اشکالات یادشده پاسخ داده می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب نگاهی به فرآیند مقوله‌بندی در معناشناسی شناختی

ادامه مطلب

closeکتاب نگاهی به فرآیند مقوله‌بندی در معناشناسی شناختی

کتاب نگاهی به فرآیند مقوله‌بندی در معناشناسی شناختی نوشته‌ی علی اکبر لبش به تشریح و توضیح معنا شناسی زبان می‌پردازد. یکی از مسائلی که همیشه ذهن زبان‌شناسان و فلاسفه را به خود مشغول کرده است، طبقه‌بندی اجسام، اشکال، موجودات، مقیاس‌ها و... بوده است. تا حدی که لباو معتقد است زبان‌شناسی مطالعهٔ مقوله‌هاست: یعنی مطالعهٔ این موضوع که چگونه زبان از راه مقوله‌بندی واقعیت، به واحد‌ها و مجموعه واحدهای منفصل و متمایز معنی را به صورت، ترجمه می‌کند. با مقوله‌بندی هر پدیده، خواهیم دانست که چگونه با آن رفتار کنیم و این‌که هر پدیده چه ویژگی‌هایی ممکن است داشته باشد. بدون مقوله‌بندی، حافظه به واقع فاقد ارزش و کارایی است زیرا مقوله‌بندی روند ذهنی طبقه‌بندی مفاهیم است که حاصل آن مقوله‌های‌شناختی یا‌‌ همان مفاهیم می‌باشند. کتاب نگاهی به فرآیند مقوله‌بندی در معناشناسی شناختی ابتدا مرور کوتاهی خواهد داشت بر زبان‌شناسی‌شناختی و به تبع آن معنی‌شناسی شناختی، سپس به بررسی رویکرد‌های سنتی و جدید مقوله‌بندی می‌پردازد و ویژگی‌ها و نظرات هر یک را مورد مطالعه قرار می‌دهد.فهرست مطالب در معناشناسی شناختیپیشگفتارمقدمهفصل 1 زبان‌شناسی شناختی1-1- سه ویژگی اساسی زبان‌شناسی شناختی1-1-1- اولویت معناشناسی در تحلیل زبان‌شناسی1-1-2- طبیعت دایره‌المعارفی معنی زبان‌شناسی1-1-3- طبیعت منظره‌ای معنی زبان‌شناسی1-2- تاریخچه زبان‌شناسی شناختیفصل 2 معناشناسی شناختی2-1- ویژگی‌های معنا‌شناسی شناختی2-2- بسترهای معناشناسی شناختیفصل 3 برخی پدیده‌های مورد بررسی در معناشناسی3- 1- استعاره شناختی3-2- طرح‌واره تصویری3-2-1-طرح حجمی3-2-2-طرح حرکتی3-2-3-طرح قدرتی3-3- معنی دایره‌المعارفی3-4- فضاهای ذهنی3-5- فرآیندهای شرح صحنه، ضبط صحنه3-6- نگاشت2- نگاشت‌های نقشی – کاربرد شناختیفصل 4 مقوله‌بندی4-1- اصول مقوله‌بندی4-1-1- اقتصاد شناختی4-1-2- درک جهان نظام‌مند4-2- رویکرد کلاسیک مقوله‌بندی4-3- رویکرد نقشی و تعاملی4-4- رویکرد پیش نمونه‌ای4-4-1- ویژگی‌های پیش نمونگی4-4-2- جایگاه نظری نظریه‌ی پیش نمونگی4-4-3- مبانی نظری پیش نمونه4-4-4- سطوح مقوله‌بندی پیش نمونه‌ای4-4-4-1- مقولات فرا سطح4-4-4-2- مقولات سطح پایه (سطح متعارف)4-4-4-3- مقولات فرو سطح4-4-5- مقوله‌های واژگانی4-4-6- مقوله‌های دستوری4-4-7- مقوله‌های تصوری4-4-7-1- نقش مقوله‌های تصوری4-4-8- نظریه‌ی مجموعه فازی4-5- الگوهای شناختی آرمانی شده4-5-1- الگوهای شناختی آرمانی شده طرحواره‌ای‌ تصوری4-5-2- الگوهای شناختی آرمانی شده گزاره‌ای4-5-3- الگوهای شناختی آرمانی شده استعاری4-5-4- الگوهای شناختی آرمانی شده مجازی4-5-5- الگوهای شناختی آرمانی شده نمادینکتابنامهواژه نامه فارسی به انگلیسی

more_vert مقاله رویکردی انتقادی به نظریه‌های انتخاب عقلانی و بازار دینی و نسبت اسلام با آنها

ادامه مطلب

closeمقاله رویکردی انتقادی به نظریه‌های انتخاب عقلانی و بازار دینی و نسبت اسلام با آنها

مقاله علمی و پژوهشی " رویکردی انتقادی به نظریه‌های انتخاب عقلانی و بازار دینی و نسبت اسلام با آنها " مقاله ای است در 20 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انتخاب عقلانی، بازار دینی، نمانام دینی، هزینه ـ فایده، بستر سکولار و اسلام پرداخته شده است چکیده مقاله تحقیق حاضر، مطالعه‌ای اسنادی است که به ارزیابی انتقادی دو نظریه «انتخاب عقلانی» و «بازار دینی» در جامعه‌شناسی دین و نسبت اسلام با این نظریات می‌پردازد. نظریه انتخاب عقلانی، متأثر از طیف وسیعی از مباحث فلسفی، اقتصادی، مطالعات رفتاری و جامعه‌شناختی است که رفتار کنشگران اجتماعی را مبتنی بر رویکرد عقلانی هزینه ـ فایده تبیین می‌کنند. از سوی دیگر، نظریه بازار دینی با تکیه بر اصل آزادی انتخاب، شرایط مطلوب برای توسعه و تداوم دین را شکل‌گیری بازار دینی می‌داند. محور مشترک هر دو نظریه عقلانیت است که براساس آن، انتخاب دین در بازار آزاد و متکثر دینی و در فرایندی از تحلیل هزینه ـ فایده انجام می‌گیرد؛ درنتیجه هرچه مؤسسات دینی توسعه‌یافته‌تر باشند، شادابی دینی نیز بیشتر است. با وجود بسط گسترده این دو نظریه در جامعه‌شناسی دین، انتقاداتی چون ضعف در تبیین سطوح ساختاری و کلان، مسئله تعمیم‌سازی نظری و تجربی، کم‌توجهی به عواطف و ارزش‌ها و عقاید انسانی، برون‌نگری دینی، این­همان‌گویی در فرض‌ها و مهم‌تر از همه، تبیین نظری و تجربی در بستر سکولاریسم بر آنها مترتب است. از چشم‌انداز اسلامی نیز مهم‌ترین انتقاد، شکل‌گیری این دو نظریه در بستر سکولار است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دانلود مقاله ظرفیتهای زبان قرآن در حال حاضر

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله ظرفیتهای زبان قرآن در حال حاضر

ظرفیتهای زبان قرآن در حال حاضر مقاله علمی و پژوهشی است از استادیار دانشگاه تهران که در 22 صفحه و با 46 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله زبان قرآن ، دوام و ماندگاری ، زبان بلیغ ، زبان شناسی هنری و زبان مبین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert کتاب راهنمای دانشجوی زبان‌شناسی

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای دانشجوی زبان‌شناسی

کتاب راهنمای دانشجوی زبان‌شناسی نوشته لوری باوئر، منبعی منحصر به‌ فرد و در عین حال، متفاوت برای دانشجویانی است که سعی می‌کنند با زیر و بم مسائل زبان‌شناسی مدرن آشنا شوند. این کتاب راهنما به شکلی نوشته شده که بتواند در هر مرحله از دوران تحصیل دانشجویان زبان‌شناسی تأثیرگذار باشد و همچنین بتواند کمبودهایی را که بعضا در متون دانشگاهی دیده می‌شود، جبران کند. تأکید کتاب راهنمای دانشجوی زبان‌شناسی (The linguistics students handbook) در واقع بر موضوعاتی عمومی است که احتمالا برای هر دانشجوی زبان‌شناسی جالب توجه‌اند، حال در هر حوزه از زبان‌شناسی که مشغول باشند. طبقه‌بندی این مطالب تا حدودی مضمونی است. در بخش اول، برخی کلیات زبان‌شناسی در نظر گرفته شده‌اند، این بخش که «برخی مفاهیم اساسی زبان‌شناسی» نام دارد به مطالبی می‌پردازد که در درک مفاهیم زبانی از اهمیت خاصی برخوردارند، زیربخش‌های آن بیش از آنکه مقدمه‌ای بر این مفاهیم باشند، منابعی برای توضیح و بازبینی هستند. بخش دوم به مسائل مربوط به نمادگذاری و اصطلاح‌شناسی می‌پردازد. بخش سوم که «خواندن زبان‌شناسی» نام دارد، مربوط به توانایی دانشجویان برای درک جنبه‌های فنی متون زبان‌شناسی است که اغلب با آن روبه‌رو هستند. با اینکه اگر متون زبان‌شناسی را نخوانده باشید، احتمالا نمی‌توانید درباره‌ی زبان‌شناسی چیزی بنویسید، مسائل دیگری هم هستند که وقتی بحث ارائه‌ی مطلب در مقالات و پایان‌نامه‌ها مطرح می‌شود، اهمیت بیشتری دارند. به این مسائل در بخش چهارم، «نوشتن و ارائۀ زبان‌شناسی»، پرداخته می‌شود. بخش پنجم به‌ طور خاص به مسائلی مربوط می‌شود که در نوشتن و خواندن و درک فهرست منابع و مراجع و کتابنامه‌ها پدید می‌آید. بخش ششم که بزرگ‌ترین بخش است، «پرونده‌ی زبان» نام دارد و تلاش می‌کند اطلاعاتی ساختاری و اجتماعی در مورد تعدادی از زبان‌ها، به شکلی منسجم ارائه دهد به‌ طوری‌ که دانشجویان بتوانند شمایی کلی از بسیاری زبان‌ها که در سرفصل‌های زبان‌شناسی با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند، به دست آورند. لوری باوئر (Laurie Bauer)، کاری را به ثمر رسانده که تعداد محدودی از زبان‌شناسان قادر به انجام آنند و آن نوشتن با زبانی ملموس دربارۀ موضوع مورد مطالعۀ زبان‌شناسی است. البته این راهنما، تنها دربارۀ زبان‌شناسی و ایده‌های عمدۀ مطرح در آن نیست بلکه همچنین شامل تمام آن اطلاعات ضروری نیز می‌شود که به واسطۀ آن‌ها دانشجویان قادرند به وجهۀ کاربردی پرداختن به زبان‌شناسی دست یابند؛ برای نمونه چگونگی حروف‌خوانی در مورد واکه‌های مرکب و یا مثال‌ها، چگونگی انجام تکالیف نگارشی و رمزگشایی از علائم اختصاری متنوع. این راهنما به دانشجوی زبان‌شناسی در زمینۀ تمام مسائلی کمک می‌کند که استاد زمان کافی برای پرداختن بدان‌ها ندارد. فهرست مطالبمقدمهکوتاه‌نویسی‌ها و قواعد خاص متن - آوانگاریبخش اول: برخی مفاهیم اساسی زبان‌شناسی1 زبان2 لهجه، گویش، گونه3 زبان‌شناسی4 دستور زبان5 مقولات دستوری6 قوانین7 دوگانی‌های سوسور8 تأثیر آراء چامسکی9 صورت و نقش10 تمایز و جایگزینی11 مفهوم دوتایی12 درخت‌ها13 حالت در برابر فرآیند14 گویشور بومی15 داده‌های زبان‌شناسیبخش دوم: نمادگذاری و اصطلاح‌شناسی16 قواعد نمادگذاری17 کوتاه‌نویسی‌ها و نمادهای آغازین معمول18 اصطلاح‌شناسی: ابهام19 اصطلاح‌شناسی: هم‌معناییبخش سوم: خواندن زبان‌شناسی20 انجمن بین‌المللی آواشناسی21 خواندن آواشناسی و واج‌شناسی22 اصطلاحات خارجی23 حروف، نشانه‌های زیروزبری و نمادهای مضاعف24 مجلات25 زبان‌شناسان26 قواعد و اصول27 آمار28 برخی منابع آنلاین برای زبان‌شناسانبخش چهارم: نوشتن و ارائۀ زبان‌شناسی29 مقاله‌نویسی30 اصطلاح‌نامه‌ها31 کاربرد دربرابر اشاره32 ملموس‌سازی33 حروف‌خوانیبخش پنجم: کتاب‌شناسی‌34 شیوه نقل‌قول35 فهرست مراجعپرونده زبانواژه‌نامه

more_vert کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی

ادامه مطلب

closeکتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی

کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی تالیف محبوبه حسینی، جهت آشنایی دانشجویان رشته زمین‌شناسی با متون علمی و واژه‌­های تخصصی انگلیسی و درک مفاهیم مربوط به این رشته به زبان انگلیسی است. از آن‌جا که هر اندازه کتاب دربرگیرنده‌ی مباحث جامع‌‌تر و متنوع‌تر باشد، خواننده در درک متون موفق‌تر خواهد بود، در کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی (ESP for the Students of Geology) سعی شده است گزیده‌هایی از متون علمی پایه‌ای و اصلی کتاب‌های مرجع لاتین زمین‌‌شناسی انتخاب گردد تا گام مثبتی هر چند کوچک در جهت ارتقاء سطح علمی این رشته برداشته شود و مسیر ارتقاء دانشجویان رشته زمین‌‌شناسی را به مقاطع بالاتر تحصیلی هموارتر نماید. جهت ایجاد توانایی لازم در درک متن‌های مختلف زمین‌شناسی، واژه‌ها و اصطلاحات مختلف این رشته در کتاب حاضر به کار برده شده است.فصل آخر این کتاب به نمونه سوالات درک مطلب (Reading Comprehension) آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی سال‌های 1387 تا 1396 اختصاص داده شده است؛ پاسخ‌نامه‌های مربوطه نیز در انتهای کتاب ارائه گردیده است. در بخشی از کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی می‌خوانیم: In its broadest sense, geology is the study of Earth - its interior and its exterior surface, the rocks and other materials that are around us, the processes that have resulted in the formation of those materials, the water that flows over the surface and lies underground, the changes that have taken place over the vastness of geological time, and the changes that we can anticipate will take place in the near future. It is, arguably, the most integrated of all of the sciences because it involves the understanding and application of all of the other sciences: physics, chemistry, biology, mathematics, astronomy, and others. But unlike most of the othersciences, geology has an extra dimension, that of time - deep time -billions of years of it. فهرست مطالبIntroduction to GeologyMinerals IMinerals IIRocks and Rock CycleIgneous RocksSedimentary rocksMetamorphism and Metamorphic RocksWeathering and SoilStructural GeologyVolcanoPlate TectonicsGroundwaterEntrance ExamsThe Answer KeysEntrance Exam Answer KeysVocabulary of GeologyReferences

more_vert کتاب نکات کلیدی جرم شناسی

ادامه مطلب

closeکتاب نکات کلیدی جرم شناسی

کتاب «نکات کلیدی جرم‌شناسی» به عنوان یک کتاب آموزشی، به صورت تلخیصی دقیق، مستند و قابل بررسی از کتاب ارزشمند «جرم‌شناسی» اثر دکتر علی نجفی توانا ارائه شده است. این کتاب - جرم‌شناسی - برای دانشجویان حقوق دانشگاه پیام‌نور سراسر کشور در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس جرم‌شناسی تعیین شده است و تلاش نویسندگان کتاب حاضر - نکات کلیدی جرم‌شناسی - ارائه یک راهنمای ساده ساز برای این منبع درسی دانشگاه پیام‌نور است. فهرست مطالب مقدمهقسمت اولکلیات جرم‌شناسیفصل اول: تعریف جرم‌شناسی و موضوعات آن1- شناخت از جرم2- شناخت مجرم3- شناخت علل جرم4- شناخت پدیده بزهکاری به معنای عام آن5- شناخت قربانی یا زیان‌دیده از جرمفصل دوم: رابطه جرم‌شناسی و سایر علوم کیفری1- جرم‌شناسی و حقوق جزاالف- روش مطالعه و بررسیب- وسعت و دایره شمولج- حالت خطرناک و اصل قانونی بودن جرم و مجازاتد- پیشگیری از بزهکاری و اصلاح مجرمینه- ارتباط واقعی جرم‌شناسی و جزا2- جرم‌شناسی و جرم‌یابی3- جرم‌شناسی و کیفرشناسیفصل سوم: هدف و فایده جرم‌شناسی1- هدف جرم‌شناسیالف- بررسی و شناخت انگیزه‌های جرم و شخصیت مجرمب- دگرگون نمودن قوانین در جهت اصلاح مجرمج- پیشگیری1- پیشگیری کیفری2- پیشگیری عمومی3- پیشگیری اختصاصی یا خاص4- پیشگیری وضعی2- اهمیت جرم‌شناسیفصل چهارم: سیر تحول جرم‌شناسیبخش اول - دوران‌های تحول جرم‌شناسی1- دوران باستان2- دوران اسلام3- قرون وسطی4- عصر ماشین یا دوران تولد رشد جرم‌شناسی نوینبخش دوم- مکاتب مختلف جرم‌شناسی1- مکتب زیست‌شناسی2- مکتب جامعه‌شناسی3- مکتب روان‌شناسیبخش سوم: دیدگاه‌های نوین در جرم‌شناسی1- نظریه فشار2- نظریه برچسب‌زنی3- نظریه مارکسیستی4- جرم‌شناسی فمینیستی5- جرم‌شناسی راست نو6- نظریه جمهوری خواه7- جرم‌شناسی انتقادی8- فعالیت پژوهشی در جرم‌شناسیفصل پنجم: تقسیمات جرم‌شناسی1- جرم‌شناسی عمومی2- جرم‌شناسی اختصاصیالف- جرم‌شناسی زیستیب- جرم‌شناسی روانیج- جرم‌شناسی اجتماعی3- جرم‌شناسی بالینیفصل ششم: روش تحقیق در جرم‌شناسی1- آمار و استفاده از آن2- پرسش‌نامه و مصاحبهالف- مطالعه پروندهب- پرسش‌نامه3- مونوگرافی یا تک نگاری4- محدودیت‌ها و مشکلات روش‌های تحقیقالف- بزهکاری قانونی یا قضاییب- بزهکاری آشکار و شناخته شدهج- بزهکاری حقیقید- بزهکاری پنهان (ارقام سیاه)قسمت دومبررسی پدیده بزهکاری4- عوامل ناشی از دوران بارداری و زمان تولد5- اعتیادالف- اعتیاد به الکلب- مواد مخدربخش دوم- عوامل روحی و روانی1- انواع اختلالات روانی و شخصیتیالف- پسیکوپاتب- پسیکوز1- اسکیزوفرنی2- پارانوئید3- پسیکوزمانیاکو – دپرسیو4- صرعج- نوروز1- ضعف روانی2- ضعف عصبی3- هیستری4- خیال‌بافی و دروغ‌پردازی5- خودبینی6- وسواس7- اضطرابد- عقب ماندگی‌ها و نقایص هوشی1- تهی مغز2- سبک مغزی3- کوته خردی2- شخصیت بزهکاربخش سوم: عوامل اجتماعی یا بیرونی و اثرات محیط1- محیط خانوادگیالف – کمبودهای خانوادگیب- طلاق یا جدایی والدین2- آموزش3- عوامل اقتصادیالف- مهاجرتب- مسکن4- عوامل فرهنگی5- جنگ و بزهکاری

more_vert کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (2)

ادامه مطلب

closeکتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (2)

در کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (2)، تالیف محمد پورکار، حوزه‌هایی از علوم اجتماعی که در کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دکترا، از منابع اصلی هستند، آمده است؛ مباحثی مانند مفاهیم اساسی حوزه‌های جامعه شناسی و به ویژه زبان تخصصی علوم اجتماعی. مواردی که در جلد اول کتاب آورده شده، در واقع پیشنیازی برای این جلد است. همچنین کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (2)، شامل 400 واژه پرکاربرد زبان تخصصی علوم اجتماعی با پاسخ تشریحی است که دانشجو را با مفاهیم کلیدی حوزه‌های جامعه شناسی و زبان علوم اجتماعی آشنا می‌سازد. حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی از گسترده‌ترین بخش‌های رشته علوم اجتماعی و به‌ ویژه گرایش جامعه شناسی هستند. از آنجایی‌ که در کنکور کارشناسی ارشد، مطالعه کتب حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی - با وجود ضرورت اما گستردگی و تنوع آن زمان‌بر است، محمد پورکار، نویسندۀ این کتاب کار، چکیده و تست‌هایی مهم و استاندارد از این منابع را در 2 بخش (2 کتاب جداگانه) برای آسان‌‌سازی مطالعه و درک مفاهیم اساسی این حوزه‌ها تالیف نموده که هر بخش شامل 9 فصل جامعه شناسی است و هر یک از فصل‌ها شامل چکیده مطالب اصلی و 100 تست تالیفی (مجموعاً 900 تست) همراه پاسخنامه است. دانشجویان مربوطه می‌توانند جهت خودآزمایی خود با تست‌های کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی، به دانسته‌های خود در بخش حوزه‌ها و مفاهیم جامعه‌ شناسی بی‌افزایند. این کتاب در آسان‌‌سازی مطالب، انتقال مفاهیم و تحکیم آموخته‌ها برای دانشجویان عزیز، گامی محکم است. در بخشی از کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (2) می‌خوانیم: پس از اقتصاددانان کلاسیک، مارکس و وبر به تعریف این مفهوم پرداختند که مارکس با پرولتاریای صنعتی و وبر با طبقه سرمایه‌دار پروتستان سر و کار داشت. مارکس، علت تقسیم جامعه به طبقات گوناگون را در شیوه تولید جامعه ولی اقتصاددانان کلاسیک در شیوه توزیع می‌دانند. به باور سوروکین، طبقات اجتماعی عبارتند از:- گروه‌هایی که از لحاظ حقوقی به روی همگان باز ولی در عمل نیمه‌بسته‌اند.- مبتنی بر همبستگی هستند.- باهم در تضاد یا تخاصم هستند.- تاحدودی سازمان یافته‌اند.- نسبت به وحدت خود تاحدودی آگاهی دارند.- از ویژگی جوامع غربی هستند.- توسط مجموعه‌ای از حقوق و وظایف به هم مرتبط هستند. به عقیده گورویچ، طبقات اجتماعی نه اجباری هستند و نه اختیاری بلکه گروه‌های واقعی هستند که با هم تضاد بنیادی دارند. فهرست مطالبفصل 10- جامعه شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعیفصل 11- جامعه شناسی انحرافات اجتماعیفصل 12- جامعه شناسی صنعتیفصل 13- جامعه شناسی روستاییفصل 14- جامعه شناسی شهریفصل 15- جامعه شناسی کار و شغلفصل 16- جامعه شناسی سازمان‌هافصل 17- جامعه شناسی سیاسیفصل 18- زبان تخصصی 1و 2 علوم اجتماعیمنابع و مآخذ

more_vert کتاب بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان

 کتاب بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان (نیمه آغازی زیست شناسی 1) با توجه به این واقعیت که زبان پدید های بسیار پیچیده است و مطالعه در مورد آن نمی تواند تنها به یک قلمرو خاص محدود گردد، این پدیده اجتماعی در تمامی بخش های خود دچار تحول و دگرگونی می گردد، که بیشترین آن در بخش واژگان صورت می گیرد. از آنجایی که هدف هر دستگاه واژه گزینی رواج واژه های مصوب می باشد و با توجه به اینکه مقبولیت و شفافیت این واژگان تأثیر مهمی در رواج و کاربرد آن ها دارد، پرداختن به این حوزه را اعتبار بخشیده و سبب می گردد تا راه برای برطرف کردن نیازهای زبان در باب واژگان جدید باز گردیده و از ورود واژگان بیگانه جلوگیری گردد. در این راه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال های اخیر فعالیت خود را در واژه سازی و معادل گزینی افزایش داده و گروه های واژه گزینی فراوانی در این امر خطیر فعالیت دارند. در این پژوهش براساس نظریۀ ساختگرایی، حدود 1139 واژه از نیمه نخست فرهنگ تخصصی «هزارواژۀ زیست شناسی 4» زبان مورد تحلیل و بررسی ساختاری قرار گرفته است.

more_vert مقاله تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور

ادامه مطلب

closeمقاله تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور " مقاله ای است در 29 صفحه و با 108 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاقِ باور، وظیفه گراییِ معرفتی، قرینه گرایی، تفکر انتقادی پرداخته شده است چکیده مقاله عنوان مقاله : هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور می باشد. برای این منظور از روش تحلیل مفهومی برای تحلیل وظیفه-گراییِ معرفتی، تفکر انتقادی و همچنین تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به منظور عقلانیت بخشی به باورها و رعایت اخلاقِ باور، باید دلایل و قرائن لازم و کافی برای باور فراهم آید(قرینه گرایی). نائل آمدن به این دلایل و قرائن، مستلزم تحقیق و تفحص درباره ی باور مورد نظر است(وظیفه گراییِ معرفتی). برای انجام تحقیق و بررسی اصولی، باید قواعدی را تبیین کرد که با کاربرد آن ها فرایند وظیفه گراییِ معرفتی به نحو احسن صورت پذیرد. تفکر انتقادی متشکل از مهارت هایی است که هر کدام می توانند به عنوان یک قاعده در فرایند تحقیق و بررسی در مورد باور به کار روند. این قواعد عبارتند از «قضاوت با معیار روشن و پرهیز از قضاوت عجولانه»، «پرسشگری»، «خود اصلاحی»، «تمییز دلیل قوی از دلیل ضعیف»، «عدم پیروی از اکثریت و حقیقت جویی»، «تحلیل کردن»، «استقصاء»، «بداهت و پرهیز از ابهام»، «اجتناب از جمود و تعصب»، «جامعیت نگری»، «انعطاف پذیری»، «پیگیری تردیدها»، «استماع نظرات مخالف»، «تفکیک باور از صاحب باور»، «بررسی پیش فرض ها» که با ورود به فرایند اخلاقِ باور، مسیر وظیفه گرایی معرفتی را قاعده مندانه به پیش خواهد برد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله پرورش مهارتهای تفکر انتقادی در بسترمحیط های یادگیری چندرسانه ای مبتنی بررویکرد ساختن گرایی

ادامه مطلب

closeمقاله پرورش مهارتهای تفکر انتقادی در بسترمحیط های یادگیری چندرسانه ای مبتنی بررویکرد ساختن گرایی

مقاله علمی و پژوهشی " پرورش مهارتهای تفکر انتقادی در بسترمحیط های یادگیری چندرسانه ای مبتنی بررویکرد ساختن گرایی " مقاله ای است در 20 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بسته آموزشی ، محیط های یادگیری چندرسانه ای، رویکرد ساختن گرایی، تفکر انتقادی پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه استفاده صحیح و اثربخش محیط های یادگیری چند رسانه ای نیازمند طراحی ، تدوین و تلفیق منطقی مولفه های حوزه علوم تربیتی است. یکی از این مولفه های اصلی که در این نرم افزارها مورد کم توجهی قرار گرفته، مولفه تفکر انتقادی می باشد. هدف از انجام این پژوهش تولید و اعتبار بخشی بسته آموزشی درس تفکروپژوهش پایه ششم ابتدایی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی (مدل چند رسانه ای ون مورینبور) و تاثیر آن بر مهارت های تفکر انتقادی در دو حوزه تفسیری و استنباطی بود. این تحقیق در دو مرحله انجام پذیرفت ، در مرحله اول بسته آموزشی درس تفکر و پژوهش با تاکید بر مهارت های تفسیری و استنباطی بر اساس مدل چند رسانه ای ون مرینبور، طراحی و تهیه گردید. در مرحله دوم تاثیر کاربرد بسته آموزشی تهیه شده مبتنی بر مهارت های تفسیری و استنباطی به روش نیمه آزمایشی و براساس طرح پیش آزمون - پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تدریس تفکر و پژوهش بر اساس بسته آموزشی تهیه شده بر مهارت تفسیری و استنباطی آزمایشی تاثیر معنی دار داشته است (05/0P<). با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، کاربست بسته آموزشی درس تفکر و پژوهش با رویکرد ساختن گرایی، موجب افزایش مهارت‌های تفکر انتقادی در دو حوزه مهارت تفسیری‌و مهارت استنباطی فراگیران می‌گردد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی

ادامه مطلب

closeکتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی

کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی تالیف محبوبه حسینی، جهت آشنایی دانشجویان رشته زمین‌شناسی با متون علمی و واژه‌­های تخصصی انگلیسی و درک مفاهیم مربوط به این رشته به زبان انگلیسی است. از آن‌جا که هر اندازه کتاب دربرگیرنده‌ی مباحث جامع‌‌تر و متنوع‌تر باشد، خواننده در درک متون موفق‌تر خواهد بود، در کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی (ESP for the Students of Geology) سعی شده است گزیده‌هایی از متون علمی پایه‌ای و اصلی کتاب‌های مرجع لاتین زمین‌‌شناسی انتخاب گردد تا گام مثبتی هر چند کوچک در جهت ارتقاء سطح علمی این رشته برداشته شود و مسیر ارتقاء دانشجویان رشته زمین‌‌شناسی را به مقاطع بالاتر تحصیلی هموارتر نماید. جهت ایجاد توانایی لازم در درک متن‌های مختلف زمین‌شناسی، واژه‌ها و اصطلاحات مختلف این رشته در کتاب حاضر به کار برده شده است.فصل آخر این کتاب به نمونه سوالات درک مطلب (Reading Comprehension) آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی سال‌های 1387 تا 1396 اختصاص داده شده است؛ پاسخ‌نامه‌های مربوطه نیز در انتهای کتاب ارائه گردیده است. در بخشی از کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی می‌خوانیم: In its broadest sense, geology is the study of Earth - its interior and its exterior surface, the rocks and other materials that are around us, the processes that have resulted in the formation of those materials, the water that flows over the surface and lies underground, the changes that have taken place over the vastness of geological time, and the changes that we can anticipate will take place in the near future. It is, arguably, the most integrated of all of the sciences because it involves the understanding and application of all of the other sciences: physics, chemistry, biology, mathematics, astronomy, and others. But unlike most of the othersciences, geology has an extra dimension, that of time - deep time -billions of years of it. فهرست مطالبIntroduction to GeologyMinerals IMinerals IIRocks and Rock CycleIgneous RocksSedimentary rocksMetamorphism and Metamorphic RocksWeathering and SoilStructural GeologyVolcanoPlate TectonicsGroundwaterEntrance ExamsThe Answer KeysEntrance Exam Answer KeysVocabulary of GeologyReferences