جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی نقش شریعت در معنویت دینی از منظر ملاصدرا

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی نقش شریعت در معنویت دینی از منظر ملاصدرا

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نقش شریعت در معنویت دینی از منظر ملاصدرا " مقاله ای است در 20 صفحه و با 74 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  معنویت، شریعت‌گرایی، شریعت‌گریزی، ملاصدرا، تعبد، عبادت پرداخته شده است چکیده مقاله معنویت نمی‌تواند محملی برای شریعت گریزی باشد. لازمه دین‌داری شریعت محوری است. از سوی دیگر دین در درون خود, معنویت را نیز به دنبال دارد. بنابراین لازمه معنویت دینی گام نهادن در وادی شریعت است. اگر چه معنویت امری تشکیکی است؛ اما معنویت بدون پذیرش شریعت الهی بی‌معناست. امروزه برخی به عدم این تلازم نظر داده و از معنویت منهای دین و معنویت‌های شریعت گریز سخن می‌گویند. اگر چه برخی از مؤلفه‌ها و لوازم معنویت در بعد سطحی، بدون شریعت هم امکان پذیر است؛ اما بی‌شریعت هرگز نمی‌توان در سطوح میانی و بالایی معنویت گام نهاد. ملاصدرا از جمله حکمایی است که طریق معنوی را منهای شریعت نپذیرفته و با تحلیل فلسفی به اثبات معنویت شریعت‌گرا می‌پردازد؛ مسالک معنوی که ادعای مفر از شریعت گریزی دارند را تخطئه می‌کند و آن را غیر معقول می‌خواند. عبادت و التزام به تکالیف شرعی را شرط ورود به سعادت و کمال آدمی معرفی کرده و از ضرورت عبادات و مناسک شرعی در آثار خود سخن می‌گوید. در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی دیدگاه صدرا را درباره نقش شریعت در معنویت دینی بیان داشته و به نقد کج روان در حوزه معنویت‌های جدید که ادعای معنویت منهای شریعت دارند، خواهیم پرداخت.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله هندسه معرفتی ابن‌عربی در سه محور شریعت، شهود و عقل

ادامه مطلب

closeمقاله هندسه معرفتی ابن‌عربی در سه محور شریعت، شهود و عقل

مقاله علمی و پژوهشی " هندسه معرفتی ابن‌عربی در سه محور شریعت، شهود و عقل" مقاله ای است در 20 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است   در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ابن‌عربی، هندسه معرفتی، منابع، ابزار، شریعت، شهود، عقل پرداخته شده است چکیده مقاله تحلیل هندسه معرفتی ابن‌عربی، در محورهای متعددی از قبیل: تبیین نظریه تفسیر محی‌الدین، آرای عرفانی، آرای فلسفی، علوم قرآنی، آرای فقهی، مبانی انسان‌شناسی و غیره کاربرد فراوان دارد. این تحقیق درصدد بررسی دیدگاه‌های معرفت‌شناسی ابن‌عربی در سه محور شریعت، شهود و عقل است. او شریعت را رکن رکین و ملاک صحت‌وسقم هر معرفتی می‌داند. از دیدگاه او کشف، یکی از منابع معرفتی است که در شرایط خاص و در محور‌های متعدد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تبیین مبانی هستی‌شناسی، مبانی انسان‌شناسی، معانی حروف، کلمات و جملات قرآنی می‌توان از کشف بهره برد. او از عقل به‌عنوان ابزار معرفتی در فهم آیات الهی و جهت درک مبانی هستی‌شناسی استفاده می‌کند؛ تا جایی‌که اگر عقل دارای موادّ صحیح و صورت‌های صحیح ادراکی باشد و در مرز خویش یعنی ادراکات طور عقل باشد، قابل اعتماد است و در ماورای ادارکات طور عقل دارای اعتباری نیست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . ابن‌عربی+هندسه معرفتی+منابع+ابزار+شریعت+شهود+آرای عرفانی+آرای فلسفی+علوم قرآنی+آرای فقهی+عقل + مقالات دینی+مقالات مذهبی+مقالات اندیشه دینی+ اندیشه نوین دینی +مقالات جدید+بانک مقالات+بانک مقالات جدید

more_vert مقاله بازخوانی نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و نقد آن

ادامه مطلب

closeمقاله بازخوانی نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و نقد آن

مقاله علمی و پژوهشی " بازخوانی نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و نقد آن" مقاله ای است در 18 صفحه و با 12 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  معرفت دینی، معارف بشری، ترابط معارف، تحول معارف، فرد بالذات پرداخته شده است چکیده مقاله نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت نظریه‌ای در معرفت‌شناسی دینی است که براساس آن، معرفت دینی به‌عنوان یک معرفت بشری، همنوا با سایر معارف بشری و در اثر تحول آنها متحول و دچار قبض و بسط می‌گردد. اگرچه نظریه‌پرداز در تقریر نظریه خود مدعیات قابل نقد متعددی دارد، ما در این مقاله ارکان اصلی این نظریه را مورد تحلیل و نقد قرار داده‌ایم. در نهایت به نظر ما، شواهد و ادله نظریه‌پرداز برای اثبات بالجمله و کلی این نظریه ناتمام بوده و در عین حال نقش معرفت‌های برون‌دینی در معرفت‌های دینی و ترابط آنها با یکدیگر، فی الجمله و به صورت موجبه جزئیه قابل پذیرش است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله پایبندی به شریعت به‌مثابه اصالت عقل در «زیست معنوی» نقدی دیگر بر «جمع عقلانیت و معنویت»

ادامه مطلب

closeمقاله پایبندی به شریعت به‌مثابه اصالت عقل در «زیست معنوی» نقدی دیگر بر «جمع عقلانیت و معنویت»

مقاله علمی و پژوهشی " پایبندی به شریعت به‌مثابه اصالت عقل در «زیست معنوی» نقدی دیگر بر «جمع عقلانیت و معنویت»" مقاله ای است در 16 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  زیست معنوی، دیانت، عقلانیت، معنویت، تکلیف و تعبد پرداخته شده است چکیده مقاله تعیین اهمیت «تکلیف و تعبد» و میزان پیوند آنها با «عقلانیت و معنویت»، از مهم‌ترین مسائلی است که در معنویت فرانوگرا و شریعت‌گریز نادیده انگاشته شده است. از آن زمان که انگاره «جمع عقلانیت و معنویت» در راستای فروکاهی رنج‌های جامعه ایرانی ارائه گردید، نقدهای بسیاری بر آن نگاشته شد. جدای از اینکه این انگاره از دامنه کارآمدی فراگیر برخوردار نبود، مشکل اساسی آن این بود که در عین اینکه از سوی یک نواندیش ایرانی مطرح شد، تن‌پوش و ارکانی نوگرا داشت و نسخه فارسی‌شده معنویتی بود که غرب پس از سال‌ها، برای زندگی انسان عصر نو پیشنهاد نموده بود. در این پژوهش، نگارنده با کاربست روش توصیفی ـ تحلیلی به همراه نقد و ارزیابی، به این نتیجه دست یافته است که دین نهادینه (در برابر ادیان نوپدید) با سه ساحت شریعتی، اخلاقی و اعتقادی، معنویت‌زایی را در جهان امروز به همراه دارد و تا پذیرش عقلانی اصول و التزام به فروع دین صورت نپذیرد، پدیدآیی معنویت نیز ناممکن است.   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی

ادامه مطلب

closeکتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی

محمدحسین ایراندوست در کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی، اصول مشترک ادیان الهی در دو بخش نظری و عملی را مورد تبیین قرار داده و درصدد است تا فارغ از پیچیدگی اصطلاحات خاص، به این امر بپردازد. ادیان الهی در اصول و ریشه‌ها، واحدند اما این شریعت آن‌هاست که ایجاب می‌کند تفاوت‌های ظاهری داشته باشند. بیان مشترکات ادیان الهی به زبان ساده، هدف کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی است. بشر از دیرباز با ادیان متعددی زندگی کرده است. آن دسته از ادیانی که بنیاد الهى نداشته و ادعاى آسمانى بودن هم ندارند، «ادیان بشرى» نام دارند مثل ادیان ابتدایى و ادیان فلسفى. اما تعدادی از ادیان، بنیاد الهى داشته و ادعاى آسمانى بودن دارند که آن‌ها را «ادیان الهی» می‌نامند. سه اصل توحید و نبوت و معاد اصول مشترک «ادیان الهی» است. ادیان الهی در اصول و ریشه‌ها، واحدند. تغییر شرایط تاریخی و بافت فرهنگی، ایجاب می‌کند که تشریفات و قوانین فرعی، و به اصطلاح «شریعت» در ادیان الهی، تفاوت‌های ظاهری داشته باشد. علت یکی بودن دین در همه زمان‌ها این است که اسلام دین فطری است و ادله عقلی و دعوت همه انبیای الهی و صراحت کتب آسمانی آن را تایید می‌کند. همه پیامبران الهی در اصول دین با هم شریک بوده و در آن‌ها هیچ اختلاف دیده نمی‌شود، تنها اختلاف پیامبران در شریعت و برنامه‌های خود زندگی است که هر کدام شریعت مخصوص خود را داشتند. نسخ یک شریعت بدان معنا نیست که در زمان خودش درست نبوده است، بلکه در عصر خود تنها همان شریعت صحیح بوده و بس، نسخ شرایع به خاطر تکامل انسان‌ها بوده است. پیروان ادیان الهی به مشترکات موجود دین خود کمتر توجه داشته و بر خود راه تفرقه را هموار کرده‌اند. بنابراین ضرورت دارد تا مبانی مشترک ادیان برای پیروان آن‌ها که از نظر سطح ادراک و تحصیلات در درجات متفاوتی قرار دارند، به زبانی ساده و عمومی و به دور از افراط و تفریط، تبیین گردد. کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی قصد دارد به این سوالات پاسخ دهد: توحید و نبوت و معاد در ادیان الهی چگونه تبیین شده و مشترکات آن چیست؟ اصول مشترک اخلاقی در ادیان الهی چیست؟ چه احکام عملی بین ادیان الهی مشترک است و دعوت مشترک ادیان الهی چه بوده است؟ در پاسخ به این سوالات از کتب آسمانی ادیان الهی به عنوان متن اصلی و دیدگاه‌های مختلف مفسران این کتب و دین پژوهان استفاده شده است. و تلاش اصلی محمدحسین ایراندوست، بر آن است که متن کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی به دور از اصطلاحات پیچیده و تخصصی بوده و برای عموم قابل فهم باشد. همچنین هر کجا که کاربرد اصطلاح ضرورت داشت در پاورقی توضیح داده شود. در کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی، می‌خوانیم که مشترکات ادیان الهی در قلمرو حکمت نظری، عبارتند از:خدا در ادیان الهی: که شامل تعابیر مشترک آن‌ها در تعریف خدا، توحید و مراتب آن، ضرورت پرستش خدا، نهی از پرستش خدایان واهی، و تعابیر مشترک ادیان الهی از صفات خداوند است.نبوت در ادیان الهی: اهداف انبیاء از جمله عقاید مشترک است. این اهداف در عهدین و قرآن بطور مشترک آمده است. در قرآن، یکتاپرستی و توحید، بیان احکام دین و آیات خدا، تزکیه اخلاقی و تهذیب نفس، آموزش حکمت، از جمله اهداف انبیاء معرفی شده و در عهد عتیق هم بزرگترین هدف «یکتاپرستی» است. اسامی اکثر پیامبران و نیز داستان رسالت آن‌ها از جمله عقاید مشترک در این زمینه است. فهرست مطالبپیش گفتارفصل اول: تعاریف و مفاهیممقدمهتعاریف و مفاهیممفهوم دینپیدایش دین در جوامع بشرىتفاوت دین وشریعتعلل تعدد ادیاندین واحد و شرایع متعددمفهوم اسلامفصل دوم: ادیان الهی در قلمرو حکمت نظریمشترکات ادیان الهی در حکمت نظریخدا در ادیان الهیتعابیر مشترک ادیان از صفات خداوندنبوت در ادیان الهیاهداف انبیاءاسامی انبیاءمعاد، در ادیان الهیمعاد در قرآنمعاد در عهدین و مقایسه آن با قرآنفصل سوم: مشترکات ادیان الهی در قلمرو حکمت عملیاخلاق در ادیان الهیاخلاق در قرآناخلاق در عهدیننیکوکارىاحترام به والدینصدق و راستیاعتدال و میانه رویقلمرو اعتدال در اسلاموفای به عهدخدمت به مردمفصل چهارم: احکام در ادیان الهیاحکام در ادیان الهیحرمت زناحرمت دزدی و سرقتحرمت قتل و کشتار انسانحرمت ربا در قرآن و عهدیننتیجه‌گیریفهرست منابع

more_vert مقاله بررسی و نقد مجازات مرتد در اسلام و سایر ادیان

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و نقد مجازات مرتد در اسلام و سایر ادیان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و نقد مجازات مرتد در اسلام و سایر ادیان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 53 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارتداد، بردباری دینی، بردباری سیاسی، آزادی عقیده و از دین برگشتگان پرداخته شده است چکیده مقاله در طول تاریخ درمورد چگونگی برخورد با مرتدان، سؤالات جدی مطرح بوده و گفتگوهای بسیاری در مکاتب حقوقی ـ فقهی و کلامی صورت گرفته است این معنا پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی عقیدتی را حق طبیعی انسان‌ها دانسته، حالت جدی‌تری به‌خود گرفت و از آنجا که واکنش‌های خشن و شدید جزایی در مجازات مرتد، بیشتر در میان پیروان ادیان الهی گزارش شده است، عمده اعتراض‌ها تاکنون متوجه ادیان الهی بوده است. و حال آنکه نه‌تنها در شریعت اسلام، بلکه در شریعت یهود و مسیحیت نیز گناه کشتن هر انسانی که مرتکب قتل انسانی و یا عامل فسادی نبوده، معادل کشتن همه انسان‌ها و عظیم‌ترین خطا است. این مقاله درصدد اثبات آن است که نه‌تنها در اسلام، بلکه در هیچ آئین الهی دیگری مجازاتی غیرعادلانه نیامده و هر مرحله از خشونت، از ساحت قدس پیامبران الهی به‌دور است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه سیاست و سعادت در اندیشه ارسطو و ابن مسکویه

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه سیاست و سعادت در اندیشه ارسطو و ابن مسکویه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه سیاست و سعادت در اندیشه ارسطو و ابن مسکویه " مقاله ای است در 18 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست، سعادت، فضیلت، شریعت، ارسطو، ابن مسکویه پرداخته شده است چکیده مقاله رابطه "سیاست" و "سعادت" از جمله مسائلی است که از دیر باز کانون توجه متفکران اخلاق اجتماعی قرار گرفته است. بررسی و مقایسه آراء دو متفکر بزرگ در این زمینه- یکی از یونان باستان و دیگری از حکمای اسلامی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر کوشیده است به روش تحلیلی - تطبیقی به تبیین چگونگی رابطه این دو موضوع و وجوه اشتراک و افتراق آراء ایشان در این زمینه بپردازد. هم ارسطو و هم ابن مسکویه، غایت سیاست و جامعه سیاسی را دستیابی به سعادت می‌دانند و مولفه‌های دستیابی به جامعه مطلوب سیاسی را همان عناصر وصول به سعادت مطرح می کنند. با توجه به تأثیر آراء ارسطو بر اندیشه های ابن مسکویه، تفاوت در جهان بینی این دو متفکر، تفاوت در برخی مباحث را موجب شده است. ارسطو معیار مطلوب بودن جامعه سیاسی و وصول به سعادت را زندگی بر طبق فضیلت می داند. اما با توجه به جهان بینی توحیدی ابن مسکویه، او شریعت را عنصر لاینفک سیاست می داند و بهترین نوع سیاست را سیاست الهی معرفی می‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نظام معنا و معرفت از دیدگاه سید حیدر آملی

ادامه مطلب

closeمقاله نظام معنا و معرفت از دیدگاه سید حیدر آملی

مقاله علمی و پژوهشی " نظام معنا و معرفت از دیدگاه سید حیدر آملی" مقاله ای است در 16 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است   در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث وجود، معرفت، شریعت، طریقت، حقیقت، وحی، الهام، کشف پرداخته شده است چکیده مقاله سید حیدر آملی دیدگاه خود در باب معرفت‌شناسی را بر وجودشناسی تثلیثی قرار داده و با طرح مباحث تثلیث در معرفت‌شناسی، به یک نوآوری دراین‌باره دست زده است.از مهم‌ترین نکاتی که علامه سید حیدر در معرفت‌شناسی بر آن تکیه کرده اینکه، ایشان همواره معرفت را یک حقیقت واحد می‌داند که دارای سه مرتبه اصلی است که این مراتب نیز به‌صورت تشکیک است. وی از این نکات کمک می‌گیرد تا نزاع ظاهری فهم‌های متفاوت در حوزه عرفان، ازجمله نزاع بین صوفی و شیعه را برطرف نماید. علامه سید حیدر تثلیث‌هایی را در باب معرفت‌شناسی با عناوین خاصی چون «شریعت، طریقت و حقیقت»، «رسالت، نبوت و ولایت»، «اسلام، ایمان و ایقان» و «وحی، الهام و کشف» مطرح می‌کند و با بسط کلام و دقت کافی و اندیشه ناب، درباره آن به سخن می‌پردازد. بدیهی است تثلیث در باب معرفت، مبتنی‌بر تثلیث در وجودشناسی اوست. در این نوشتار به تحلیل و بررسی نگاه تثلیث‌گونه او در باب معرفت‌شناسی پرداخته و به کلید حل تفاوت در فهم‌ها و معرفت‌ها اشاره خواهیم کرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بی حدومرز، حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید

ادامه مطلب

closeکتاب بی حدومرز، حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید

کتاب بی حدومرز، حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید اثر جان سی مکسول است که توسط رضا رایان راد و سید طاهر شریعت پناهی ترجمه و از سوی انتشارات آریاناقلم منتشر شده است عنوان انگلیسی کتاب No limits : blow the cap off your capacity  است بررسی موضوع کتاب نویسندۀ کتاب بی ‏حدومرز بیان می‏‌کند، اگر افراد خود را به ‏درستی بشناسند، در مسیر درست زندگی قرار گیرند، خودآگاهی و توانایی‏‌هایشان را پرورش دهند و انتخاب‏‌های درستی داشته باشند، می‏‌توانند ظرفیت‏‌های بالقوۀ خود را با تلاش کردن و انجام دادن درست کارها بالفعل کنند و به شکوفایی برسند.

more_vert کتاب جوان و انتخاب بزرگ

ادامه مطلب

closeکتاب جوان و انتخاب بزرگ

از آن‌جایی که دوران جوانی، جدّی‌ترین دوران زندگی هر انسانی است و جوانان باید در دوران جوانی با ابعاد جدّی زندگی روبه‌رو شوند، و با توجه به این‌که «تربیت باید گرم و جدّی» باشد و نه سطحی و غیر جذاب، این انتشارات تصمیم گرفت مباحثی را که استادطاهرزاده با جوانان در میان گذارده‌اند، طی چند کتاب منتشر نماید تا: اولاً: نسل جوان جامعة ما به بهانة این‌که باید به جوانان سخت‌گیری نکرد، از معارف حقیقی و جدّی محروم نماند. ثانیاً: روشن شود که می‌توان با جوانان، معارف جدّی را با زبان روان مطرح کرد و روح جوانان را در جهتی عمیق سیر داد. در این کتاب سه بحث زیر مطرح است: 1- جوان و انتخاب بزرگ در زندگی: که سعی شده است جوانان عزیز متوجه باشند چگونه می‌توانند در دوران جوانی انتخاب‌های خود را تا قیامت و ابدیت خودشان وسعت دهند تا همواره در نشاط جوانی باقی بمانند. 2- من کو؟: در این بحث با زبانی ساده و با مثال‌هایی در خور فهم جوانان، بحث مجردبودن روح مطرح شده است که مبنای بسیاری از معارف دینی است. 3- تأثیر روح در حرکات ورزشی: از آن‌جایی که امروز ورزش کردن یک ضرورت است و از طرفی خطر حضور انگیزه‌های غلط، ورزش را از نتیجه‌ای که شخص می‌تواند به‌دست آورد، ساقط می‌کند؛ در این بحث سعی شده انگیزه‌های صحیح ورزش مدّ نظر قرار گیرد تا اولاً: جوانان ارادة دائمی برای ورزش کردن داشته باشند. ثانیاً: بتوانند از ورزش کردن، نتایج معنوی و روحانی ببرند. فهرست مطالبمقدمة ناشروقتی کارهایمان بر ضد خودمان می‌شودرابطة دین و جوانمراحل سه‌گانة زندگیجوان به چه کسی می‌گویند؟انتخاب بزرگ چیست؟پیرانی که هنوز جوان‌اندانسان، می‌بیند که می‌میردکودکان سالمندانتخاب واقعیچگونه می‌توان ابدیت را انتخاب کرد؟ابعاد متضاد روح جوانمعنی شریعت در زندگیوقتی که انسان، انتخاب بزرگ در زندگی نداردشریعت؛ انتخاب بزرگ انسانمن کو؟!خودم بدون بدنممی‌بینیم که می‌میریمروح انسان؛ فوق زمان و مکانسیر روح آزاد جوان به‌طرف خوبی‌هاارتباط با دنیایی وسیع‌ترمرگ، ابتدای نشاطغم عصر جمعهخود حقیقی، دریچة ارتباط با حقایقتأثیر روح بر حرکات ورزشیبدن‌هایی که مانع ظهور زیبایی‌های روح‌اندوقتی روح بر بدن حاکم باشدچگونه روح را بر بدن حاکم کنیم؟نتایج حاکمیت روح بر بدنورزش و تقویت ارادهورزش؛ عامل سیر به عالَم معنا

more_vert کتاب جوان و انتخاب بزرگ

ادامه مطلب

closeکتاب جوان و انتخاب بزرگ

از آن‌جایی که دوران جوانی، جدّی‌ترین دوران زندگی هر انسانی است و جوانان باید در دوران جوانی با ابعاد جدّی زندگی روبه‌رو شوند، و با توجه به این‌که «تربیت باید گرم و جدّی» باشد و نه سطحی و غیر جذاب، این انتشارات تصمیم گرفت مباحثی را که استادطاهرزاده با جوانان در میان گذارده‌اند، طی چند کتاب منتشر نماید تا: اولاً: نسل جوان جامعة ما به بهانة این‌که باید به جوانان سخت‌گیری نکرد، از معارف حقیقی و جدّی محروم نماند. ثانیاً: روشن شود که می‌توان با جوانان، معارف جدّی را با زبان روان مطرح کرد و روح جوانان را در جهتی عمیق سیر داد. در این کتاب سه بحث زیر مطرح است: 1- جوان و انتخاب بزرگ در زندگی: که سعی شده است جوانان عزیز متوجه باشند چگونه می‌توانند در دوران جوانی انتخاب‌های خود را تا قیامت و ابدیت خودشان وسعت دهند تا همواره در نشاط جوانی باقی بمانند. 2- من کو؟: در این بحث با زبانی ساده و با مثال‌هایی در خور فهم جوانان، بحث مجردبودن روح مطرح شده است که مبنای بسیاری از معارف دینی است. 3- تأثیر روح در حرکات ورزشی: از آن‌جایی که امروز ورزش کردن یک ضرورت است و از طرفی خطر حضور انگیزه‌های غلط، ورزش را از نتیجه‌ای که شخص می‌تواند به‌دست آورد، ساقط می‌کند؛ در این بحث سعی شده انگیزه‌های صحیح ورزش مدّ نظر قرار گیرد تا اولاً: جوانان ارادة دائمی برای ورزش کردن داشته باشند. ثانیاً: بتوانند از ورزش کردن، نتایج معنوی و روحانی ببرند. فهرست مطالبمقدمة ناشروقتی کارهایمان بر ضد خودمان می‌شودرابطة دین و جوانمراحل سه‌گانة زندگیجوان به چه کسی می‌گویند؟انتخاب بزرگ چیست؟پیرانی که هنوز جوان‌اندانسان، می‌بیند که می‌میردکودکان سالمندانتخاب واقعیچگونه می‌توان ابدیت را انتخاب کرد؟ابعاد متضاد روح جوانمعنی شریعت در زندگیوقتی که انسان، انتخاب بزرگ در زندگی نداردشریعت؛ انتخاب بزرگ انسانمن کو؟!خودم بدون بدنممی‌بینیم که می‌میریمروح انسان؛ فوق زمان و مکانسیر روح آزاد جوان به‌طرف خوبی‌هاارتباط با دنیایی وسیع‌ترمرگ، ابتدای نشاطغم عصر جمعهخود حقیقی، دریچة ارتباط با حقایقتأثیر روح بر حرکات ورزشیبدن‌هایی که مانع ظهور زیبایی‌های روح‌اندوقتی روح بر بدن حاکم باشدچگونه روح را بر بدن حاکم کنیم؟نتایج حاکمیت روح بر بدنورزش و تقویت ارادهورزش؛ عامل سیر به عالَم معنا

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سنخ شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سنخ شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

مقاله علمی و پژوهشی" سنخ شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)" مقاله ای است در 24 صفحه و 19 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات سنخ شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، اندیشه امام خمینی، ویلیام شپرد ، نحله فکری ، صحیفه امام ، ولایت فقیه ، تجدد ، سکولاریسم ، تمامیت خواهی ، شریعت گرایی و سنت گرایی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ

ادامه مطلب

closeمقاله منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ

مقاله علمی و پژوهشی " منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ" مقاله ای است در 29 صفحه و با 58 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شریعت اسلامی؛ منطقه الفراغ؛ مصلحت؛ قاعده حقوقی؛ اعتبار حقوقی پرداخته شده است چکیده مقاله سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش­های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ­های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش‌شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته‌شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به‌مثابه مبانی نظری پذیرفته‌شده است؛ منطقه الفراغ حوزه­ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می­شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می­باشند بااین‌وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری ـ حقیقی­ اند که مبتنی ‏بر «علت غایی» می­توان رابطه‌این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی‏بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون‏گذار قرار گیرد. عنوان مقاله [English] Validity Reasoning of Legal Rules in the Permissible Area چکیده [English] The question of validity of the legal rule is one of the original questions in the legal schools dealt with a variety of responses. This article aims to explain the process of establishing legal rules in the Permissible area. The main issues addressed in this article are: What is the nature of the permissible area, why is there the Permissible area and how to adopt a legal norm? These issues have been evaluated in this article through descriptive and analytical research methodologies. Permissible area is an area in Islamic Sharia Law in which legal rules are established through the rational method and they are based on the concept of "expediency". Although the legal rules have a hypothetical nature, they are not pure hypothetical rules. Regardless of whether the legal rules are based on a hypothetical or real nature, "ultimate cause" could explain the connection between real proposition and legal rules. The advantage and disadvantage of the criterion of the legal rules depends on whether they are appropriate or inappropriate for the expediency". Religious interests, including the expediency of binding ordinances, the goals of religion and ethical issues, are among the issues that should be considered by the legislator in the process of legislating in the Permissible area.   کلیدواژه‌ها [English] " Legal rule", "legal validity", "Permissible area", " Islamic Sharia", public interest دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب حضرت نوح (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

ادامه مطلب

closeکتاب حضرت نوح (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

در کتاب حضرت نوح (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده، به موضوع زندگی حضرت نوح (ع)، ساختن کشتی و سوار کردن حیوانات مختلف در کشتی پرداخته می‌شود. موضوعات دینی به ویژه موضوع زندگی پیامبران الهی در آثار هنرمندان جهان ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان به ویژه اروپا از قرن دوازدهم تا بیستم میلادی به موضوع پیامبرانی که در کتب دینی بخش‌هایی از زندگی آنان نقل شده پرداخته شده است. از سوی دیگر در سرزمین ایران با توجه به رهنمودهای دین اسلام به ویژه قرآن، شاعران با ذوق و قریحه که فرهنگ اسلامی را به خوبی درک کرده‌اند ابعاد مختلف زندگی پیامبران الهی را در آثار خود منعکس کرده‌اند. حضرت نوح علیه‌السلام اولین پیغمبر اولوالعزم است که خدای عزوجل او را با کتاب و شریعت فرستاده است، بنابراین، کتاب او اولین کتاب آسمانی است. آن جناب نهصد و پنجاه سال مشغول دعوت قوم خود بوده، ولى قوم او جز به استهزاء و نسبت جنون به او دادن عکس‌العملی از خود نشان ندادند تا آن‌که در آخر از پروردگار خود یاری طلبید. نوح پس از امر الهی و با تایید و تسدید خداوند، مشغول ساخت کشتی شد و پس از اتمام، امر خدای تعالی مبنی بر نزول عذاب و طوفان سهمگین صادر شد و به جز افرادی که مقدر شده بود، همگی هلاک شدند.

more_vert کتاب نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام

ادامه مطلب

closeکتاب نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام

محمد صادقی تهرانی در کتاب نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام، حقوق زنان را با توجه به شرایط اجتماعی آنان مورد تجزیه و تحلیل علمی، فقهی و قرآنی قرار می‌دهد و با استدلال‌های قرآنی به اثبات حقوق زنان می‌پردازد. محمد صادقی تهرانی یکی از حامیان حقوق زنان است. او به حقوق عادلانه‌ی زن در مبحث ارث، ازدواج، طلاق، قضاوت و موارد دیگری از حقوق آن‌ها بسیار معتقد است. با بررسی دقیق و منصفانه در قرآن در می‌یابید که اصولا زن و مرد هر یک جزیی از دیگری و در انسانیت برابرند. دیدگاه قرآن درباره‌ی زن، نه مانند جاهلیت گذشته است که انسانش نمی‌دانست و نه مانند جاهلیت کنونی که او را برتر از مرد می‌انگارد، بلکه هر دو اعضای یک پیکرند که در آغاز آفرینش ز یک گوهرند. که زن در آغاز آفرینش بخشی از مرد بوده و از کالبد وی آفریده شده است. گرچه در ادامه‌ی نسل بشر، تمامی ولادت‌ها از زن است که بدون او هرگز تولید مثلی رای مرد ممکن نیست، اما برای زن تولید مثل بدون همسر برای یک بار به وقوع پیوسته، که حضرت عیسی بدون مرد از حضرت مریم متولد شد ولی برای مردان هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتد. در بخشی از کتاب نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام می‌خوانیم: در باب ارث، چنان می‌نماید که ارث برد دو برابر زن است، در حالی که فقط به دلیل وظایف اقتصادی ویژه‌ی مرد، سهم الارث مرد دو برابر زن است، چنانکه نفقه‌ی زن در خانه‌ی پدر، شوهر و سپس در خانه‌ی پسرش بر عهده‌ی اینان است، که در هر سه موقعیت، زن، «نفقه گیرنده» و مرد در تمام این حالات «نفقه دهنده» است، و در نتیجه سهم الارث دو برابر مرد با اضافاتی باید برای خود زنان مصرف شود، ولی از نظر شرع مقدس اسلام لازم نیست سهم‌الارث زن به مصرف شوهرش یا دیگران برسد، اما مردان موظفند زنان و افرادی دیگر را اداره نمایند و می‌بینیم که شارع حکیم با گذاشتن مسئولیت مالی بر عهده‌ی مردان، یک امتیاز مالی در ارث نیز برای آنان قائل شده است و آیا می‌توان گفت این بی‌عدالتی است؟ البته در موارد استثنایی اگر هر یک از همسران با پسران و یا دختران و یا دیگران احتیاج ضروری بیشتری داشته باشند، مورث باید با وصیت، از ثلث اموال خود به کسی که احتیاج خاصی دارد ببخشد تا کمبودهای استثنایی او را جبران کند. کمبود دیگری هم که در سهم الارث زن به نظر می‌رسد، در زمینه‌ی تعدد زوجات است که مرد از تمامی زنانش، نصف یا یک چهارم میراث را می‌برد، ولی زن‌های چهارگانه، یک چهارم یا یک هشتم میراث مرد را میان خود تقسیم می‌کنند که مثلا اگر مردی چهار زن داشته و از هر کدام چهار میلیون تومان بر جای مانده - در صورتی که فرزندی نداشته باشند - از هر یک، دو میلیون تومان - که جمعا هشت میلیون تومان است - ارث می‌برد، ولی برای هر یک از چهار زن از ثروت چهار میلیون تومانی مرد، در صورت نداشتن فرزند 250 هزار تومان، حق الارث یعنی یک هشتم مرد است، ولی در فرض مذکور نادر هم پرداختی مردی که این همه عائله دارد بسیار بیشتر از زن است، و نیز تنها مردی می‌تواند با زنان متعددی ازدواج کند که قدرت مالی او اضافه بر قدرتی عدالتش بسیار و برای اداره‌ی این عایله‌ی سنگین کافی باشد، و مرد فقیر حق ندارد ازدواج متعدد نماید؛ چرا که توانایی برقراری عدالت در بعد مادی را ندارد مگر آن که زنان بعدی، خود دارای تمکن مالی باشند و به ازدواج با چنین مردی راضی شوند و ظلم به زن یا زنان قبل هم نشود. فهرست مطالببه بهانه‌ی پیشگفتارارثمرجعیتقضاوتقصاصشروط قصاصتفاوت قصاص و دیه‌ی زن و مردچگونگی قصاص مرد با کشتن زنفتوایی عجیب 4 = 2؟!حرمت ابدیمحرمات شیرخوارگیشهادت در مسائل قضاییطلاقحقوق مشترک همسرانحضانتتعدد زوجاتازدواج موقتاجازه‌ی پدرخواستگاری طرفینیسنخیت هماهنگ زوجینشروط حد زناروابط اجتماعی نامحرمانشغل زنانآزادی؟پاسخ پرسش‌هایی چند از سمینار زنان تهرانمناظرات مکتوب پیرامون حقوق زنانحقوق زنان پس از انقلابتحقیقی در مورد قصاص از دیدگاه قرآنپاسخ آیت‌الله صادقی تهرانی به دو مقاله‌ی گذشتهپاسخ به مقاله‌ی خانم ژیلا موحد شریعت پناهینامه‌ی خانم ژیلا موحد شریعت پناهی در پاسخ به جوابیه‌ی اولجوابیه‌ی آیت‌الله صادقی تهرانی به نا مه‌ی خانم ژیلا موحدنامه‌ی خانم ژیلا موحد شریعت پناهی در پاسخ به جوابیه‌ی دومجوابیه‌ی سوم ایت‌الله صادقی تهرانی در پاسخ به خانم ژیلا موحدمتن جوابیه‌ی آیت‌الله صادقی تهرانی در مورد عهدنامه‌ی مجمع عمومی سازمانملل راجع به حقوق زنانمختصری از زندگی نامه‌ی علمی و سیاسی آیه الله العظمی صادقی تهرانیتألیفات عربی آیه‌ الله العظمی صادقی تهرانیتألیفات فارسی آیۀ الله العظمی صادقی تهرانی

more_vert کتاب حضرت عیسی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

ادامه مطلب

closeکتاب حضرت عیسی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

در کتاب حضرت عیسی (ع) در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان اثر پدرام حکیم زاده، به دو نقطه اوج زندگی حضرت عیسی یعنی موضوع غسل دادن حضرت عیسی با آب توسط حضرت یحیی که در بخش عمده‌ای از فرهنگ‌های بشری موضوعی نمادین و اسطوره‌ای برای تطهیر انسان است و موضوع شام آخر پرداخته شده است. موضوعات دینی به ویژه موضوع زندگی پیامبران الهی در آثار هنرمندان جهان ارزش ویژه‌ای داشته و دارند. از یک سو در تاریخ هنر نقاشی جهان به ویژه اروپا از قرن دوازدهم تا بیستم میلادی به موضوع پیامبرانی که در کتب دینی بخش‌هایی از زندگی آنان نقل شده پرداخته شده است. از سوی دیگر در سرزمین ایران با توجه به رهنمودهای دین اسلام به ویژه قرآن، شاعران با ذوق و قریحه که فرهنگ اسلامی را به خوبی درک کرده‌اند ابعاد مختلف زندگی پیامبران الهی را در آثار خود منعکس کرده‌اند. حضرت عیسی علیه‌السلام، پیامبر مسیحیان و یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت است و کتاب آسمانی او انجیل نام دارد. آن حضرت آخرین پیامبر قبل از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله است. او دارای مقام امامت و از گواهان اعمال و بشارت دهندگان به آمدن پیامبر اسلام بود. از معجزات او: خلق مرغ، زنده کردن مردگان، شفای کور مادرزاد و برصی و خبر دادن از غیب است. هنگامی که یهود بر آن جناب شورید و تصمیم گرفت او را به قتل برساند، خدای تعالی او را از دست یهود نجات داد و به سوی خود بالا برد و مساله عیسی علیه‌السلام برای یهود مشتبه شد.

more_vert فرهنگ لغات شهرستان ابرکوه در قاب کتاب

ادامه مطلب

closeفرهنگ لغات شهرستان ابرکوه در قاب کتاب

کتاب فرهنگ لغات شهرستان ابرکوه گردآوری و تحقیق رضا ربانی است که به منظور حفظ فرهنگ غنی ایران به خصوص شهرستان‌های تاریخی نویسنده بر آن شده است تا فرهنگ لغات این شهرستان را جمع آوری و ثبت کند. این کتاب در سال ۱۳۹۶ در شمارگان یک هزار نسخه در قطع وزیری و با لیتوگرافی، چاپ و صحافی شریعت و همچنین حروف چینی آرایان پارس و ویراستاری اکرمی ابرقویی به چاپ رسیده است. نویسنده در مقدمه کتاب آورده: از آن جایی که لهجه های محلی نوشته نمی‌شود و دارای ادبیات مکتوب نیست و با توجه به نیاز جامعه به یک زبان محلی و لهجه رسمی و ارتباطات گسترده و همه جانبه بین شهرها و مناطق مختلف کشور زبان رسمی توسعه می یابد و به سوی یکسان سازی پیش می رویم. همچنین بیم آن می رود که لهجه‌های محلی و همراه با آن لغات فراوانی که در گنجینه این لهجه‌ها نهفته است به دست فراموشی سپرده شود که تاکنون شاهد آن بوده و هستیم و می بینیم که روز به روز لهجه‌ها و لغات محلی از رونق می افتند، بیاید همگی دست به دست هم دهیم و عزم خود را جزم کنیم و از لهجه‌های محلی مادری خود را پاسداری کنیم و به آن هم افتخار نماییم زیرا هر لهجه و گویش محلی نشانه هویت، فرهنگ، تعهد، قدمت، تمدن و تاریخ مردمان و صاحبان آن است. ربانی در خصوص قدمت شهرستان ابرکوه نوشته؛ آثار تاریخی ارزشمند مربوط به قبل از اسلام در نقاط مختلف این شهرستان که در موزه‌های داخلی و خارجی نگهداری می شود و در شاهنامه ی فردوسی هم بارها این شاعر بلند آوازه در سرودهای خود از نقاط مختلف این شهر به صورت حماسی یاد کرده و آثار باقیمانده در کوه صفه (شرق شهر ابرکوه) و کوه اعلا (در شمال شهر) قدمت این شهرستان را نشان می دهد. نمونه هایی از واژگان لهجه ابرکوهی که در این کتاب عنوان شده: آ : آقا مثلا آ حسن(حسن آقا) آ ب جی: خواهر، همشیره آب مو: آبان ماه آب خوری: لیوان آسک: آهسته

more_vert مقاله بررسی نسبت خاتمیت و ولایت در حکمت متعالیه

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی نسبت خاتمیت و ولایت در حکمت متعالیه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نسبت خاتمیت و ولایت در حکمت متعالیه" مقاله ای است در 14 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خاتمیت، حقیقت محمدیه، امامت، ولایت، وحی تشریعی، الهام و حکمت متعالیه پرداخته شده است چکیده مقاله در مکتب اسلام، اعتقاد به خاتمیت به‌معنای به اتمام رسیدن ارسال انبیا، از جانب خداوند برای هدایت بشر می‌باشد و آخرین فرستاده الهی به‌عنوان پیامبر که شریعت مبین اسلام را بنا نهاد، حضرت محمد مصطفی| می‌باشد و پس از ایشان هیچ پیامبر دیگری ظهور نخواهد کرد.ازطرف دیگر باب نیازمندی بشر به هادیان الهی همچنان باز است و با توجه به محدودیت‌های معرفتی انسان، نمی‌توان او را به‌طور کامل مستغنی از آموزه‌های الهی و عالم بالا دانست. اینجاست که بحث ولایت و امامت که استمرار حرکت خاتم‌الانبیا و برطرف‌کننده نیاز بشر می‌باشد شکل می‌گیرد. حکمت متعالیه تفکر فوق را در چارچوب فلسفی و عقلی تبیین می‌کند. بر این اساس شبهه برخی روشنفکران که امامت را مغایر خاتمیت می‌دانند، بی‌اثر و بی‌نتیجه می‌‌نماید. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert آیت الله صانعی فقیه پیشرو

ادامه مطلب

closeآیت الله صانعی فقیه پیشرو

 در یادداشت روزنامه ایران آمده است: آیت‌الله صانعی به معنای واقعی کلمه در دوران پس از انقلاب حیاتی فعالانه و پویا را در پیش گرفت. روزنامه ایران یکشنبه ۲۳ شهریور در یادداشتی به قلم محمدعلی ایازی مدرس حوزه و دانشگاه، نوشت: ایشان نه تنها به طور مستمر در رفتاری کنشگرانه با موقعیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فقهی قرار داشت بلکه به گواه کارنامه‌ای که از این مرجع تقلید بزرگوار بر جای مانده، همواره دارای حضوری صف‌شکنانه و پیشرو در تمام این حوزه‌ها بود.به یک معنا امروز که به سوابق ۴ دهه گذشته ایشان بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم براحتی می‌توان دریافت که این مرجع فقید از ثابت‌قدم‌ترین علمای شیعه در مواجهه با تابوهای مختلف بود. به عبارتی وجه مشخصه و ویژگی برجسته مرحوم آیت‌الله صانعی را می‌توان در این شاخصه عملکردی دانست که اول از هر چیز تلاش می‌کرد نگاهی پویا به ماهیت فقه شیعه داشته باشد. ویژگی دوم این بود که ایشان نگاه پویای خویش به فقه را با شرایط زمانه و مقتضیات روز جامعه تطبیق می‌داد. به عبارتی برخلاف رویه‌ای که بسیاری بر آن تأکید دارند، آیت الله صانعی معتقد به انطباق فقه و شرایط روز با هم بود و عدم این انطباق را خطری برای رویگردانی مذهبی در جامعه می‌دانست. اما شاخصه سوم که در کنار این دو مهم قرار می‌گرفت، جرأت و جسارت ایشان برای هدف قرار دادن برخی مسائلی بود که از نظر بخشی از مذهبیون و حوزویان تبدیل به تابو شده بودند. مجموع این سه ویژگی در نهایت کارنامه‌ای متفاوت برای این عالم برجسته بر جای گذاشت. به عنوان نمونه برای مسائل یادشده فوق نمونه‌های متعددی وجود دارد. مثلاً ایشان در همان دوران تصدی قوه قضائیه کشور اولین کسی بود که نزد حضرت امام (ره) مسأله قرار گرفتن زنان در جایگاه قضاوت را مطرح کرد و اعتقاد داشت که چنین اتفاقی منافاتی با احکام مذهبی ندارد. یا در موردی دیگر تقریباً اولین کسی که از میان شخصیت‌های برجسته حوزوی به موضوع تساوی دیه زن و مرد ورود و بر آن تأکید کرد، آیت‌الله صانعی بود. به همین شکل وی از نخستین افراد حوزوی بود که اعتقاد داشت سن ۹ سالگی برای بلوغ دختران برای تکلیف و ازدواج باید بر مبنای معیارهایی مورد بازنگری قرار بگیرد و بر اساس شرایط روز جامعه چارچوب دیگری برای آن تعیین شود. به طور کلی درخصوص این دست مسائل اجتماعی ایشان به طور مکرر، اولین کسی بود که در سطح مرجعیت به موضوعات ورود می‌کرد و بر تطبیق احکام فقهی با شرایط روز تأکید داشت. به همین منوال می‌توان در دیگر آرای فقهی ایشان هم نمونه‌های بسیار زیادی از نوآوری‌های برجسته پیدا کرد. این فهرست می‌تواند با موارد زیاد دیگری، تکمیل شود که در این مجال نمی‌گنجد. اما لازم است که تأکید شود این نتیجه‌گیری‌ها و احکام شرعی و فقهی آیت الله صانعی، ناشی از نگاه متفاوت ایشان به جامعه و اموری مانند مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود. نگاهی که در آن «انسان» به خودی خود دارای وجوه مختلف ارزش و احترام عالیه است و به همین منوال حقوقی دارد که نقض آنها نمی‌تواند و نباید به توجیهات شرعی و فقهی صورت بگیرد. در عین حال تأکید ایشان همواره بر این موضوع بود که نگاه متصلب و سختگیرانه در حوزه فقه، با بازتاب منفی اجتماعی و وازدگی عمومی مواجه خواهد شد و این خود بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که می‌تواند به حوزه شریعت و مذهب وارد شود. آیت‌الله صانعی بعد از بازگشت به قم و آغاز مجدد تدریس در حوزه علمیه، با همین دیدگاه شروع به تربیت شاگردانی کرد که در همین چارچوب گفتمانی و دیدگاه فقهی نسبت به شریعت و مسائل روز جامعه می‌نگرند. بدون تردید هنوز نیز بخش عمده نگاه نوآورانه و پویایی که آیت‌الله صانعی در نسبت بین فقه و واقعیت‌های روز جامعه داشت، محقق نشده است و تحقق آنها نیاز به زمانی طولانی‌تر دارد. اما جای امیدواری این است که این مسیر توسط شاگردان و تربیت‌شدگان مکتب ایشان ادامه پیدا کند و در آینده شاهد وضعیتی متعادل‌تر از این حیث باشیم.

more_vert مقاله تحلیل و بررسی نبوت پیامبر اکرم(ص) پیش از بعثت

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل و بررسی نبوت پیامبر اکرم(ص) پیش از بعثت

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل و بررسی نبوت پیامبر اکرم(ص) پیش از بعثت" مقاله ای است در 18 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پیامبر اکرم، نبوت، رسالت، شرایع آسمانی و هم‌زمانی پرداخته شده است چکیده مقاله چگونگی زندگانی پیامبر اکرم| پیش از بعثت، از زمینه‌های مورد توجه از دیدگاه تاریخی کلامی و روایی است. دقت نظر در شواهد مبنی بر آگاهی‌های غیبی پیامبر اکرم| در این دوران، و روند زندگی اعتقادی ایشان، و کاوش در تفاوت‌های طرح‌شده میان دو مفهوم نبوت و رسالت، می‌تواند مؤیدی بر این دیدگاه باشد که پیامبر اکرم| در دوران قبل از بعثت از مراتبی از نبوت برخوردار بود. استخراج دیدگاهی جامع درباره تفاوت میان دو مقام نبوت و رسالت و ارائه تعریف صحیحی از نبوت به‌عنوان مبنای پژوهش، نخستین گام در جهت بررسی فرضیه مقاله حاضر به‌شمار می‌رود. گام بعدی استخراج شواهدی است که بر این آگاهی‌های غیبی و روابط با ملک دلالت می‌کند. کندوکاو در سیره پیامبر اکرم| و بررسی احتمالات گوناگون درباره شریعت ایشان، حاکی از آن است که در دوران پیش از بعثت، آئین خود را از طریق ارتباط با عالم غیب دریافت می‌کرده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .