جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی شیوه های نوین پردازش مطلب در نشریات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شیوه های نوین پردازش مطلب در نشریات

مقاله علمی و پژوهشی" شیوه های نوین پردازش مطلب در نشریات " مقاله ای است در 37  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شیوه های نوین پردازش مطلب در نشریات ، فرهنگ شفاهی ، پردازش نوین ، پردازش تصویری ، پردازش شفاهی ، مطلب نوشتاری ، برجسته سازی ، عوامل ساختاری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب روش‌های ارائه کتبی و شفاهی در مهندسی و علوم

ادامه مطلب

closeکتاب روش‌های ارائه کتبی و شفاهی در مهندسی و علوم

در کتاب روش‌های ارائه کتبی و شفاهی در مهندسی و علوم اثر رحیم دهخوارقانی به ارائه‌های کتبی و شفاهی و مثال‌هایی از آن‌ها پرداخته شده‌ است. تقسیم‌بندی‌های متعددی برای انواع ارائه موجود است ولی تنها دو مورد از آن‌ها در این کتاب معرفی می‌گردند. در یک تقسیم‌بندی می‌توان ارائه‌ها را به انواع کتبی، شفاهی، تصویری و ترکیبی تقسیم کرد. فصل اول، به مفاهیم مقدماتی و مفهوم ارائه می‌پردازد. فصل دوم، ارائه کتبی و مثال‌های آن (مقاله، کتاب، گزارش و رزومه) را توضیح می‌دهد. فصل سوم به خصوصیات یک ارائه شفاهی و روش‌های موفقیت در آن می‌پردازد. در نهایت، فصل چهارم نحوه رفرنس‌دهی و ارجاع به منابع را توضیح می‌دهد. در دنیای امروزی، برقراری ارتباط با دیگران جزو مهم‌ترین مهارت‌ها محسوب می‌گردد. انسان‌ها برای موفقیت در هر فرآیندی، نیاز به برقراری ارتباط با دیگران هستند. این ارتباط برای ارائه یک درخواست، توضیح یک مقوله، تبلیغ یک محصول، و ... انجام می‌گردد. این ارائه و برقراری ارتباط می‌تواند به صورت‌های مختلف صورت پذیرد. ارائه شفاهی، کتبی و ترکیبی مهم‌ترین انواع ارائه هستند. مهارت مذکور برای تمامی انسان‌ها مخصوصا افراد آکادمیک و علمی اهمیت بسزایی دارد. دانشجویان نیز به عنوان متخصصان آینده باید این مهارت‌ها را در دانشگاه یاد بگیرند. دروسی از قبیل "شیوه پژوهش و ارائه" در سطح کارشناسی و درس "سمینار" در سطح کارشناسی ارشد و دکتری با این هدف طراحی شده‌اند. این کتاب با هدف معرفی روش‌های ارائه (تمامی انواع آن) برای دانشجویان کارشناسی و بالاتر می‌تواند به عنوان کتاب درسی استفاده گردد.فهرست مطالب فصل 1: ارائه چیست؟انواع ارائهعوامل موثر در ارائهاجزای مختلف یک ارائهفصل 2: ارائه کتبیهنر نوشتنکتابمشخصات یک کتابقسمت‌های مختلف یک کتابمقالهانواع مقالهمعیارهای ارزیابی یک نشریهبخش‌های یک مقالهروند چاپ‌ کردن یک مقالهمصاحبه با یک سردبیر نشریهرزومهگزارشمراحل نوشتنمرحله قبل از نوشتننوشتن نسخه اولیهویرایش متن نوشته‌ شدهنکات مهم در نوشتنعلائم نقطه‌ گذاریجداول و شکل‌ها در ارائه کتبینرم‌افزارهای ارائه کتبینرم افزار MS Wordنرم افزار Latexفصل 3: ارائه شفاهیاجزای ارائه شفاهیمخاطبارائه دهندهابزار ارائهعوامل تاثیر گذار در ارائه شفاهیاسلایدهازمان و مکان ارائهانواع ارائه شفاهیمذاکرهمراحل آماده‌ سازی یک مذاکرهمصاحبه‌های شغلیفصل 4: منابعکپی برداری چیست؟نحوه ارجاع منابعخودکار سازی افزودن منابع

more_vert کتاب ادبیات داستانی عامه

ادامه مطلب

closeکتاب ادبیات داستانی عامه

در کتاب ادبیات داستانی عامه، تالیف حسین یزدانی و آسیه ذبیح نیا، کوشش شده با توجه به اهمیت و نقش قصه‌های عامیانه در زندگی عامه مردم و همچنین شیوه‌های برخورد مردم با این شکل قصه‌ها و انس و الفت با آن‌ها، انواع قصه‌های عامیانه در ادوار مختلف معرفی، تبیین و تفسیر گردد. بخش گسترده‌ای از فرهنگ مردم و ادبیات شفاهی ایران را «قصه‌های عامیانه» تشکیل می‌دهند. قصه‌های عامیانه آینۀ تمام‌ نمای تجربه‌های زندگی، سنت‌ها و رفتارهای مردم در درازای تاریخ هستند. می‌توان گفت، بیم‌ها و امیدها، کشمکش‌های انسان با طبیعت، یا با انسان‌های دیگر و با خود، در این‌گونۀ ادبی بازتاب پیدا کرده است. ادبیات عامیانه هر ملتی نشانگر فرهنگ و اندیشه‌های قومی آن‌هاست و از بررسی آن‌ها می‌توان به سنت‌ها و فرهنگ‌های اقوام گوناگون که از راه مهاجرت، جنگ و تجارت وارد شده و ماندگار گشته‌اند، پی‌برد و با جداکردن آن‌ها به بازنگری فرهنگی قوم پرداخت. قصه‌های عامیانه بخشی از ادبیات عامیانه به شمار می‌روند. گردآوری و بررسی این قصه‌های عامیانه می‌تواند ‌نوع زندگی و تفکر مردمان هر ملتی را نشان دهد. گاه در این قصه‌ها رنج و درد ملتی نهفته است؛ گاه خوشی‌ها و شادی‌های آن‌ها، از این رو مطالعه و تحقیق در قصه‌های عامیانه هر قومی از نظر مردم‌شناسی بسیار مفید و از سویی دیگر فرهنگ عامه به طور کلی و قصه‌های مردم به طور اخص در ادبیات داستانی هر کشور بنیادین است؛ بسیاری از داستان‌نویسان و هنرمندان چه در کشور ما و چه در دیگر کشورها در تکوین آثار خلاقانه‌شان گوشه‌ چشمی به این چشمه‌های جوشان داشته و از آن ها بهره‌ها برده‌اند. کتاب ادبیات داستانی عامه به شرح زیر گردآوری شده است: فصل اول به «کلیاتی در باب ‌ادبیات عامه» اختصاص دارد.در فصل دوم «بن‌ مایه و طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی» آمده است.‌در فصل سوم، «قصه‌های عامیانه از سدۀ پنجم تا نهم هجری» بررسی و تحلیل می‌شود.فصل چهارم به معرفی و تفسیر «قصه‌های عامیانه از قرن نهم تا انقلاب مشروطه» اختصاص دارد.و در فصل پنجم «قصه‌های عامیانه از مشروطه تا سال 1300» معرفی شده است. در بخشی از کتاب ادبیات داستانی عامه می‌خوانیم: ادبیات چیست؟ ادبیات جمع کلمۀ ادبیّه است. در فرهنگ معین نیز ادبیه به عنوان مفرد ادبیات آمده ‌و آن را دانش‌های متعلق به علوم ادبی و آثار ادبی دانسته است. (معین، ذیل واژه) هم‌چنین ادبیات عبارت است از: «چگونگی تعبیر و بیان احساسات و عواطف و افکار به وسیلۀ کلمات در اشکال و صورت‌های مختلف.» (دهخدا، ذیل واژه) از دیدگاه ‌استاد زرین‌کوب ادبیات: «تمام ذخایر و مواریث ذوقی و فکری اقوام، امم عالم که مردم در ضبط و نقل و نشر آن‌ها اهتمام کرده‌اند، این میراث ذوقی و فکری که از رفتگان باز مانده است و آیندگان نیز همواره برآن چیزی خواهند افزود، همواره موجب استفاده و تمتّع و التذاذ اقوام و افراد جهان خواهد بود.» (زرین‌کوب، 1354ص18) در یک نگاه می‌توان ادبیات را دو گونه تقسیم کرد: ادبیات شفاهی (گفتاری یا محاوره‌ای) و ادبیات مکتوب (نوشتاری یا رسمی). ادبیات شفاهی ذوقیّات بومی مردمی در یک منطقه است که درآن قصه‌ها، افسانه‌ها، اشعار و کارهای نمایشی در شکل‌های مختلف به چشم می‌خورد. ادبیات رسمی به آن دسته از ویژگی‌های به ثبت رسیده و حاکم بر تاریخ ایران زمین گفته می‌شود که به صورت آثار ذوقی یا فکری در نظم و نثر به کتابت در آمده و به دست ما رسیده است. کلیه آثار شاعران، عرفا، نویسندگان و خالقان آثار هنری به صورت نظم و نثر در محدودۀ این موضوع قرار دارد. ادبیات فرهنگ عامه: ادبیات فرهنگ عامه بیش‌تر شامل قصه‌ها، مثل‌ها، ترانه‌ها، چیستان‌ها، و شعرهای عامیانه است که در میان عامه مردم و در اصل به صورت شفاهی رایج بوده است. ریشه‌های بسیاری از این قصه‌ها حتی به دوران پیش از تاریخ، پیش از پیدایش خط و به فضای زندگی در جوامع اولیه بر می‌گردد. هزار و یک شب، داستان پر خواننده از نوعی دیگر است که از زبان هندی به زبان پهلوی و از زبان پهلوی به زبان عربی ‌و سرانجام در زمان فتحعلی شاه قاجار از عربی به فارسی برگردانده شده. هزار و یک شب شامل داستان‌های گوناگون، ولی در عین حال به هم پیوسته است که همواره مورد استقبال بزرگ‌ سالان و کودکان بوده است. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: ادبیات عامیانهفصل دوم: بن‌مایه و طبقه‌بندیفصل سوم: قصه عامیانه از سده پنجم تا نهم هجریفصل چهارم: قصه عامیانه از قرن نهم تا انقلاب مشروطهفصل پنجم: قصه عامیانه از مشروطه تا سال 1300کتابنامه

more_vert کتاب «تانیش»

ادامه مطلب

closeکتاب «تانیش»

کتاب «تانیش» مروری بر خاطرات رزمندگان دفاع مقدس کتاب «تانیش»، مجموعه خاطرات علی اکبر رییسی از رزمندگان دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری، تلاشی برای ثبت تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی که در ۳۶۸ صفحه از سوی انتشارات حوزه هنری این استان چاپ و در سال ۱۳۹۶ روانه بازار شده است. «مسافر»، «دست سیدهادی»، «خیمه عبدالله»، «سرزمین مجنون»، «خدای کربلای ۵» و «یه تکه از بهشت» عناوین هر یک از بخش‌های کتاب خاطرات علی اکبر رییسی از رزمندگان بی‌نام و نشان شهر طاقانک شهرستان شهرکرد است که در عین سادگی و صراحت لجهه به بخش‌هایی از حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس پرداخته است. ترسیم موقعیت‌های زمانی و مکانی، شرح درست شخصیت‌های داخل روایت و زبان طنزآلود و بی‌پیرایه نویسنده از دیگر ویژگی‌های کتاب خاطرات تانیش است. نگارنده در بخش‌هایی از مقدمه این کتاب آورده است: "سالها از آن دوران گذشته، هروقت یاد آن شب می‌افتم که عکس آن مرد خدا را دیدم، خاطرات خوش و هیجان آن دوران برایم زنده می‌شود". "تانیش به زبان ترکی یعنی «آشنا»؛ آشنایی که برای اولین بار با دیدن عکسش دل‎بسته‌اش شدم. مثل این بود که سالهاست می‌شناسمش." کتاب تانیش تلاشی در ثبت تاریخ شفاهی سال‌های دفاع مقدس به شمار می‌رود. تاریخ شفاهی هرکشوری متاثر از آمال، آرزوها، عقاید، سنت‌ها و باورهای رایج آن ملت است که راویان اصلی این تاریخ، عموم مردم هستند. طی سال‌های اخیر بیش از ۷۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس در استان چهارمحال و بختیاری به چاپ رسیده است.

more_vert کتاب واژه‌نامه توصیفی فرهنگ‌نویسی

ادامه مطلب

closeکتاب واژه‌نامه توصیفی فرهنگ‌نویسی

کتاب واژه‌نامه توصیفی فرهنگ‌نویسی اثر فریبا قطره، با هدف معرفی مفاهیم مطرح در حوزه فرهنگ‌نویسی به رشته‌ی تحریر درآمده است و کاربران اصلی آن فرهنگ‌نویسان، دانشجویان زبان‌شناسی و سایر رشته‌های مرتبط و علاقمندان به حوزۀ فرهنگ‌نویسی هستند. فرهنگ‌نویسی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های کاربردی زبان است. امروزه با توجه به نیازهای گوناگون کاربران، فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌های متنوعی با اهداف گوناگون طراحی و تألیف می‌شوند. یکی از انواع رایج فرهنگ، فرهنگ‌های تخصصی هستند که به ارائه و تعریف و توضیح واژه‌ها و اصطلاح‌های یک علم یا حوزۀ فنی مشخص می‌پردازند. بدنۀ اصلی کتاب واژه‌نامه توصیفی فرهنگ‌نویسی (Descriptive glossary of lexico graphy) را فهرستی از واژه‌ها و اصطلاح‌های تخصصی فرهنگ‌نویسی به زبان انگلیسی تشکیل می‌دهد که برای آن‌ها به زبان فارسی تعریف و توضیح ارائه شده است. افزون بر این، به منظور سهولت در پیدا کردن معادل‌های انگلیسی برای اصطلاح‌های فارسی نیز یک واژه‌نامۀ فارسی به انگلیسی ارائه شده است. برای انتخاب مدخل‌های این فرهنگ، از منابع گوناگونی استفاده شده که در پایان فهرست شده‌اند، اما در این میان دو اثر سهم بیشتری داشتند: فرهنگ فرهنگ‌نویسی (هارتمن و جیمز، 1998) و فرهنگ‌نویسی: فرهنگ اصطلاحات پایه (بورخانوف، 1998).

more_vert کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

ادامه مطلب

closeکتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان، تالیف احسان پوری، ضمن معرفی فرهنگ سازمانی و عوامل موثر در آن به نقش فرهنگ سازمانی در تعالی سازمانی و افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد کارکنان در سازمان می‌پردازد. مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در بهره‌وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری به خوبی بین مدیران و کارکنان گسترش یابد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌شود. در کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان می‌خوانیم که فرهنگ سازمانی، یکی از جدیدترین واژه‌های ادبیات مدیریت است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است. اوچی پیترز و واترمن در پر فروش‌ترین کتاب‌هایشان بر اهمیت فرهنگ سازمان به عنوان شرط موفقیت سازمان‌ها تأکید کرده‌اند. پژوهشگران در زمینه فرهنگ سازمانی معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاد دارند که برای ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید در زمینه شخصیتی آن‌ها کاوش صورت گیرد. بر این اساس برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می‌گردد باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود. فهرست مطالب فصل اول: کلیات و تعاریففصل دوم: مدیریت منابع انسانیفصل سوم: نقش فرهنگ در سازمانفصل چهارم: فرهنگ سازمانی و بهبود عملکرد کارکنانفصل پنجم: هوش فرهنگی در سازمانیفصل ششم: فرهنگ کارآفرینی در سازمانفصل هفتم: فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلیفصل هشتم: فرهنگ سازمانی و سوء رفتار سازمانیفصل نهم: نقش رهبری در فرهنگ سازمانیفصل دهم: مدیریت چالش‌ها در فرهنگ و رفتار سازمانیفصل یازدهم: کنترل رفتارهای کاری انحرافی در سازمانفصل دوازدهم: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی " مقاله ای است که در21 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فرهنگ سازمانی ، الگوی بومی شناخت، فرهنگ آرمانگرا ، فرهنگ تحول گرا ، فرهنگ تعالی گرا و سنجش فرهنگ سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

ادامه مطلب

closeکتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان، تالیف احسان پوری، ضمن معرفی فرهنگ سازمانی و عوامل موثر در آن به نقش فرهنگ سازمانی در تعالی سازمانی و افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد کارکنان در سازمان می‌پردازد. مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در بهره‌وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری به خوبی بین مدیران و کارکنان گسترش یابد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌شود. در کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان می‌خوانیم که فرهنگ سازمانی، یکی از جدیدترین واژه‌های ادبیات مدیریت است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است. اوچی پیترز و واترمن در پر فروش‌ترین کتاب‌هایشان بر اهمیت فرهنگ سازمان به عنوان شرط موفقیت سازمان‌ها تأکید کرده‌اند. پژوهشگران در زمینه فرهنگ سازمانی معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاد دارند که برای ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید در زمینه شخصیتی آن‌ها کاوش صورت گیرد. بر این اساس برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می‌گردد باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود. فهرست مطالبفصل اول: کلیات و تعاریففصل دوم: مدیریت منابع انسانیفصل سوم: نقش فرهنگ در سازمانفصل چهارم: فرهنگ سازمانی و بهبود عملکرد کارکنانفصل پنجم: هوش فرهنگی در سازمانیفصل ششم: فرهنگ کارآفرینی در سازمانفصل هفتم: فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلیفصل هشتم: فرهنگ سازمانی و سوء رفتار سازمانیفصل نهم: نقش رهبری در فرهنگ سازمانیفصل دهم: مدیریت چالش‌ها در فرهنگ و رفتار سازمانیفصل یازدهم: کنترل رفتارهای کاری انحرافی در سازمانفصل دوازدهم: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

more_vert بازخورد در خدمت تدریس

ادامه مطلب

closeبازخورد در خدمت تدریس

چه وقتی، از چه نوع بازخوردی استفاده کنیم؟ مطلب زیر به شما کمک خواهد کرد که زمان مناسب برای ارائه بازخورد را بیابید : تهیه کننده: فرامرز علی پور 

more_vert کتاب گفت‌وگوهای ادیب برومند

ادامه مطلب

closeکتاب گفت‌وگوهای ادیب برومند

ادیب برومند نامی آشنا در ادبیات، فرهنگ، هنر و سیاست است. اشعارِ دل‌انگیز، قصاید ملّی و میهنی، مقالات و تحقیقات متعدد در زمینه‌های فرهنگ و هنر و تاریخ، عضویت در جبهۀ ملّی و حضور فعال و ممتد تا به امروز، ریاست هیأت رهبری و شورای مرکزی جبهۀ ملّی، متخصص در شناخت آثار هنری و کتب خطی و نقاشی‌های تاریخی، همه و همه بخش کوتاهی از معرفی وی است. علاوه بر آن اخلاقی نیکو و گشاده‌دستی ادیب زبانزد خاص و عام است. مجموعه «گفت‌وگوهای ادیب برومند» شامل ۱۵ مصاحبه استاد عبدالعلی ادیب برومند با رسانه‌ها و روزنامه‌ها به مناسبت‌های گوناگون است. مصاحبه با آخرین نسل از جبهۀ ملّی اول و شاید واپسین قصیده‌سرا. او را می‌توان تاریخ شفاهی معاصر ایران دانست، سینه‌ای پر از حرف و خاطره.ترتیب مصاحبه‌ها بر اساس تاریخ است و صحت و درستی آن نیز به تأیید ایشان رسیده است. گفت‌وگوهایی که هر کدام بخشی از تاریخ این مرز و بوم را ورق می‌زنند. فهرست مطالبپیشگفتارشاعر ملّیایرانیان باید اندیشه‌های اهریمنی را از خود دور کنند!کودتای 28 مردادحزب توده مروج شعر نو بود!ادیب برومند ادب پارسیمصدق، قوام را مسئول کشتار ۳۰ تیر نمی‌دانستلباس فاخر بر تن شعر بپوشانیماز کودکی می‌خواستم شاعری بزرگدر حد شاعران متقدم شومدرباره ملی گراییاز دیرباز آرزو داشتم شاعری بی‌نظیر باشمادبیات مشروطهشاه علیه دولت دکتر مصدق کارشکنی می‌کرددریغم آمد میراث فرهنگی ایران به تاراج برودبیرون کردن انگلیسی ها از ایران کار بزرگی بودمصدقی هستیم، اما حق با صالح بود

more_vert کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی

کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی نوشتۀ فریدون ناصری، شامل هشت هزار لغت و اصطلاح و ترجمه‌ی تأویلی و بیانی اصطلاحات رایج در موسیقی است. همچنین کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی شامل تلفظ مهم‌ترین اصطلاحات ایتالیایی به همراه مجموعه‌ای از اصطلاحات آلمانی و ایتالیایی آن‌گونه که در هنر موسیقی به‌ کار می‌رود آمده است. فریدون ناصری در تألیف این فرهنگ از فرهنگ‌هایی نظیر فرهنگ پل رونتون، دیکسیونر موسیقی لاروس،‌ انسیکلوپدی فاسکل، دیکسیونر مارک هونگر، فرهنگ موسیقی رولاند دوکانده، انسیکلوپدی موسیقی مقدس استفاده کرده است. فریدون ناصری نوازنده ویلنسل، آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک تهران و مولف و مترجم چند کتاب موسیقی بود. او را باید احیاء کننده ارکستر سمفونیک تهران در بعد از انقلاب نام نهاد. تلاش‌های شبانه‌روزی او در بیش از یک و نیم دهه‌ای که رهبری این ارکستر را عهده‌دار بود سبب شد تا این ارکستر دوران صباوت خود را به خوبی طی کند و پا سفت نماید.

more_vert کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی

کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی نوشتۀ فریدون ناصری، شامل هشت هزار لغت و اصطلاح و ترجمه‌ی تأویلی و بیانی اصطلاحات رایج در موسیقی است. همچنین کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی شامل تلفظ مهم‌ترین اصطلاحات ایتالیایی به همراه مجموعه‌ای از اصطلاحات آلمانی و ایتالیایی آن‌گونه که در هنر موسیقی به‌ کار می‌رود آمده است. فریدون ناصری در تألیف این فرهنگ از فرهنگ‌هایی نظیر فرهنگ پل رونتون، دیکسیونر موسیقی لاروس،‌ انسیکلوپدی فاسکل، دیکسیونر مارک هونگر، فرهنگ موسیقی رولاند دوکانده، انسیکلوپدی موسیقی مقدس استفاده کرده است. فریدون ناصری نوازنده ویلنسل، آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک تهران و مولف و مترجم چند کتاب موسیقی بود. او را باید احیاء کننده ارکستر سمفونیک تهران در بعد از انقلاب نام نهاد. تلاش‌های شبانه‌روزی او در بیش از یک و نیم دهه‌ای که رهبری این ارکستر را عهده‌دار بود سبب شد تا این ارکستر دوران صباوت خود را به خوبی طی کند و پا سفت نماید.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی و مدیریت رسانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی و مدیریت رسانه

مقاله علمی و پژوهشی" فرهنگ سازمانی و مدیریت رسانه " مقاله ای است در 36  صفحه با 72 منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فرهنگ سازمانی،انواع فرهنگ سازمانی ، فرهنگ گروهی ، فرهنگ مکتبی ، رضایت شغلی ، الگوهای مدیریت رسانه، چالش های مدیریت رسانه و مدیریت رسانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی

کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی نوشته‌ی قیصر خسروان فرهنگ لغتی است از تمام کلمات اصطلاحات فلسفی و سیاسی. در ایران استقبال از موضوعات دانش محور تا این اواخر کم رنگ و کم فروغ بوده است و این کم فروغی در برخورد با فلسفه و فلسفه سیاسی بیشتر خود را می‌نمایاند. بسیاری از روان‌شناسان اجتماع و اهالی فلسفه نبود جایگاه مناسب برای فلسفه در شرق را یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی می‌دانند. بر این اساس و به منظور برداشتن گامی در راه یاری رساندن به رشد اندیشه فلسفی نگارش این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. سبک نگارش این فرهنگ با دیگر فرهنگ‌نامه‌ها و دانش‌نامه‌های موجود متفاوت است و نقد و تحلیل مکاتب و واژه‌ها نیز در این فرهنگ لحاظ شده است. آنچه مسلم است سبک نگارش فرهنگ و دانش‌نامه فلسفی نباید خشک و محدود به توصیف عنوان و مکتب باشد. تحلیل و نقد عناوین و مکاتب باعث روشنی بیشتری برای مخاطب خواهد شد. نگارش‌ فرهنگ‌نامه فلسفی و فلسفه سیاسی به سبک معمول و سنتی بیشتر پاسخ گوی افراد آکادمیک است. اما اگر تحلیل و تشریح را هم برای برخی از عناوین و مکاتب لحاظ کنیم در آن صورت فرهنگ‌نامه هم پاسخ‌گوی افراد آکادمیک و هم پاسخ گوی افراد غیرآکادمیک خواهد بود. فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی بر اساس حروف الفبا مرتب شده و کار را به غایت برای خواننده راحت کرده است.

more_vert کتاب تاملات فرهنگی

ادامه مطلب

closeکتاب تاملات فرهنگی

کتاب «تاملات فرهنگی» نوشته احمدرضا بسیج در ۱۷۶ صفحه با موضوع یادداشت‌هایی درباره مفهوم فرهنگ، هویت و ملیت جامعه در سال ۱۳۹۰ از سوی انتشارات سدره‌المنتهی چهارمحال و بختیاری چاپ و روانه بازار شده است. به گزارش ایرنا، این اثر در ۸ فصل تنظیم شده است و نگارنده در بخش نخست ضمن بیان مفهوم و معانی لغوی واژه فرهنگ، خصوصیات فرهنگ و ارتباط آن را با دین ذکر کرده است. وی در فصل دوم انواع فرهنگ از جمله غربی و ایرانی را معرفی کرده و با ارائه نوعی تعریف جدید از نوع فرهنگ، تعاریف دانشمندان ایرانی درباره این واژه را ذکر می‌کند. بخش سوم کتاب به معرفی و ارائه تقسیم‌های فرهنگی پرداخته و در فصل چهارم در تشریح واژه تمدن و تفاوت آن با فرهنگ توضیحاتی ارائه شده است. تشریح علل اربعه فرهنگ و مفهوم مهندسی فرهنگی، تهاجم فرهنگی و مقاله‌ای با عنوان تهاجم نقابدار عنوان فصل پنجم تا هشتم این کتاب است. احمدرضا بسیج در بخش‌هایی از مقدمه این کتاب آورده است: ۳۰۰ تعریف از فرهنگ وجود دارد اما ایران اسلامی به سبب برخورداری از غنای فرهنگی متکی بر عقل، خرد، نقل و سنت دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه است که تحسین و اقرار دیگران را برانگیخته است. برتر بودن فرهنگ غرب نسبت به فرهنگ شرق به ویژه ایران اسلامی به دلایل بسیار، اندیشه‌ای غلط و نارواست اما این بینش ناصواب تبلیغ کسانی است که دوام و بقای خود را در تحریف واقعیت می‌بینند. از همین رو باید کوشید تا مایه‌های غنی فرهنگ ایرانی را معرفی کرد و معایب و زشتی‌هایی که بار آن شده را شناسایی و اصلاح کرد.

more_vert کتاب ترمینولوژی ثبتی (فرهنگ حقوق ثبتی)

ادامه مطلب

closeکتاب ترمینولوژی ثبتی (فرهنگ حقوق ثبتی)

کتاب ترمینولوژی ثبتی (فرهنگ حقوق ثبتی) نوشته محدثه نقی زاده، به بررسی اهداف مهم ثبت املاک و اسناد‌ پرداخته و شما را با این سیستم و مفهوم آشنا می‌کند. در واقع مانند دیگر قوانین مدنی و کیفری، ثبت املاک و اسناد برای خود اهدافی را دنبال می‌کنند که به واسطه آن حفظ مالکیت مالکین و صاحبان حق نسبت به آن‌ها رعایت شود، این کار کمک می‌کند تا از تجاوز دیگران به حق شخصی جلوگیری شده و مالکیت افراد دارای امنیت کامل باشد. این کتاب به منظور سهولت دسترسی همکاران ثبتی و قضایی، دانشگاهیان، اساتید، کارآموزان و اقشار دیگر مردم به صورت جزئی تدوین و جمع‌آوری شده است. در بخشی از کتاب ترمینولوژی ثبتی می‌خوانیم: - حکم نهایی: حکمی که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.- حریم اراضی ساحلی: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.- حریم اراضی: مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده (تاسیسات ده و غیره) مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان ذوی الحریم متفاوت است.- حصر وراثت: حکمی است که بعد از فوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم از طرف مرجع قضایی صالحه صادر می‌شود.- خالصه: مال غیر منقول که دولت آن را مانند یک مالک خصوصی مالک است.- خبره: صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب نظر باشد.- خوش نشین: کسی که وارده ده می‌شود که کاری بگیرد و دارای حق ریشه و اعیانی و نسق زراعتی نمی‌شود مگر به موافقت زارع و یا آباد کردن زمین جدید.- دادخواست: شکواییه‌ای است که به مراجع قضایی به طور کتبی در اوراق مخصوص و یا شفاهی عرضه می‌شود.- دادخواه: مدعی را گویند کسی که طرح دعوی می‌کند و تظلم می‌نماید.- دانگ: به معنی مطلق سهم است و در اصطلاحات حقوقی به معنی یک ششم از مال غیر منقول است.

more_vert کتاب نگاهی به ادبیات کودک

ادامه مطلب

closeکتاب نگاهی به ادبیات کودک

صبا گلی فرهود در کتاب نگاهی به ادبیات کودک، قصد دارد توضیح کوتاهی درباره‌ی فرهنگ عامه و فرهنگ مدرسی ایران و اهمیت و نقش ارزش‌های فرهنگی این دو عرصه در ساخت بعد فرهنگی شخصیت کودکان بدهد. ماکسیم گورکی، نویسنده‌ی بزرگ روس در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، می‌گوید: «توده‌ی مردم نه تنها نیروی پدیدآورنده‌ی ارزش‌های مادی جامعه‌اند، بلکه سرچشمه‌ی زاینده‌ی پایان ناپذیر ارزش‌های معنوی آن نیز هستند.» در یک قرن گذشته بسیاری از ملت‌های آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین با کشف این نیروی عظیم مردمی و استفاده از فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی این گروه انسانی، توانسته‌اند به پیوندهای قومی خود انسجام بخشند و رشته‌های یکپارچگی وحدت را میان خود استوار سازند. برخی از این ملت‌ها حتی از مایه‌های ستیزنده و پیکارجوی فرهنگ ملی خود همچون سلاحی برنده در فروپاشی نظام‌های خودکامه‌ی سلطه‌گر بر جامعه‌های خود و گسستن روابط استثمارگرانه‌ی اجتماعی و اقتصادی استفاده کرده و در مبارزه با فرهنگ‌های مهاجم بیگانه و بی‌اثر کردن ماهیت تخریبی آن‌ها بهره‌ها گرفته‌اند. در بخشی از کتاب نگاهی به ادبیات کودک می‌خوانیم: اگر بخواهیم تعریفی کمابیش جامع ولی فشرده و کوتاه از فرهنگ عامه به دست دهیم باید بگوییم که فرهنگ عامه، یا فولکلور، مجموعه معارف و رفتار عام و مشترک گروهی از مردم است که از راه تقلید و به شیوه‌های شفاهی انتقال می‌یابد؛ به عبارت دیگر، فرهنگ عامه آگاهی‌هایی است که از راه زبان و نشانه و ایما و حرکت و تصویر و نقاشی، از فردیه فرد و از نسل به نسل، آموخته و نقل می‌شود. اجزای ترکیبی هریک از موضوع‌های فرهنگ عامه به اقتضای وضع و موقعیت دوره و نظامی که مردم در آن زندگی می‌کنند پدید می‌آید. از این رو، هر موضوعی از فرهنگ عامه، در مراحل آغازین پدیداری و کاربردی ویژگی و جلوهای نو کار - ویژه‌ای سودمند دارد؛ لیکن پس از گذشت مدت زمانی از دوره حیات و پویایی اجتماعی اش، همراه با دگرگونی‌های اجتماعی جامعه‌ای که در آن پدید آمده با حفظ یا از دست دادن سودمندی خود رنگ کهنگی و قدمت و صبغه تاریخی و سنتی می‌گیرد و به گنجینه میراث فرهنگی یا اجتماعی مردم افزوده می‌گردد. فرهنگ عامه را می‌توان به اعتبار عامل یا عامل‌های مشترک و عامی که میان یک گروه بزرگ یا کوچک اجتماعی وجود دارد تقسیم‌بندی و نام‌گذاری کرد. از این رو، مثلاً می‌توان فولکلور یا فرهنگ عامه ایران را به لحاظ مشابهت در شکل نظام اقتصادی و اجتماعی به فرهنگ بلوچی، ترکمنی، ترکی و گیلکی، از لحاظ حوزه مشترک جغرافیایی به فرهنگ عامه بندری، کویری و دشتی؛ از نظر وحدت دینی به فرهنگ عامه اسلامی، زرتشتی، یهودی و ارمنی تقسیم کرد.فهرست مطالب مقدمهعرصه‌های فرهنگیالف) فرهنگ عامهادبیات عامهب) فرهنگ مدرسی یا رسمیاجتماعی کردن کودکانالف) جامعه سنتیب) جامعه غیر سنتیمکتب نو ادبی در داستان نویسی و ترانه پردازیالف) ادبیات برای بزرگسالانب) ادبیات برای کودکانویژگی‌های مهممهم‌ترین اهداف ادبیات کودک و نوجوانمراحل تاریخ ادبیات کودک و نوجوانسرچشمه ادبیات کودکانمراد از ادبیات کودکان به معنی واقعی آنادبیات کودک و نوجوان در ایرانجمع‌آوری داستان‌های عامیانه ایرانیادبیات مشروطهادبیات نوینادبیات کودک در سال‌های پس از 1340ادبیات کودک در دهه 50 و 60ادبیات کودک در دهه 70تصویر سازی برای کتاب کودکتصویرگری کتاب کودک و نقش آن در گسترش ابعاد ذهنی و شخصیتی کودکانکتاب تصویری و جایگاه آناهداف تصویرگریسطح نداشتن تصویر و نداشتن بعد سومنقاط ضعف در تصویرگریخصوصیات تصویرنقش تخیل در کتاب‌های تصویریرابطه تصویر با متننقش قصهنقش قصه در تکوین شخصیت کودکشرایط گزینش قصه برای کودکانشخصیت در قصهواژگان قصهانواع قصهبیان قصه (قصه گویی)نکته‌های قابل توجه در قصه گوییاجرا با نمایش قصهتشویق کودکان به بازگویی قصهبررسی شفافیت و تیرگی معنایی در شعر کودکنقش شعر و سرودنقش موسیقینقش نمایش عروسکیتخیل و باورپذیری کودک در نمایش عروسکینقش روانشناسی شخصیت در ادبیات کودک و نوجوانبررسی شخصیت پردازی سه گانه می‌آسترید لیندگرنشخصیت‌هانگاهی نوین به تقسیم‌بندی داستان‌های واقعی در ادبیات کودکان و نوجوانانانواع داستان‌های واقعیتقسیم‌بندی پیشنهادی برای داستان‌های واقعیادبیات کودکان و نقش آن در تثبیت شخصیت آنانمنابع و مواخذ

more_vert آزمون دستیاری تخصصی پزشکی

ادامه مطلب

closeآزمون دستیاری تخصصی پزشکی

 برگزاری آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی، تغییر زمان تمدید ثبت نام آزمون پذیرش دستیار تخصصی و انعقاد تفاهم نامه تربیت نیروی انسانی در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از تازه ترین رویدادهای آموزش علوم پزشکی به شمار می رود. آزمون کتبی سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی بالینی پزشکی روز پنجشنبه سوم بهمن ماه ۹۸ و مرحله شفاهی در روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه برگزار می شود. بر اساس جدول محل برگزاری آزمون OSCE پذیرش دستیاری فوق تخصصی بهمن ۹۸، در این دوره داوطلبان شرکت کننده واجد شرایط در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی، مجاز به شرکت در آزمون دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) آینده نخواهند بود. آزمون شفاهی نیز برای داوطلبانی برگزار می‌شود که حدنصاب نمره کتبی تراز شده را کسب کرده باشند. آزمون شفاهی در تمام رشته های فوق تخصصی به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های PMP و OSCE و مصاحبه ساختارمند و سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود در هر رشته برگزار می شود. تمام پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران (به غیر از مشمولین قانون برقراری عدالت آموزشی) ملزم به سپردن تعهد محضری را به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت هستند. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت مراجعه کنند. تغییر زمان تمدید ثبت نام آزمون پذیرش دستیار تخصصی مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه‌ای از تغییر زمان تمدید ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی به تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۸ خبر داد. سازمان سنجش آموزش پزشکی نبود سرویسی دهی مناسب درگاه پرداخت «سداد» را علت تغییر مهلت زمان تمدید آزمون پذیرش دستیارتخصصی اعلام کرده است. بر این اساس زمان تمدید ثبت نام آزمون پذیرش دستیارتخصصی به تاریخ یکشنبه ششم تا چهارشنبه نهم بهمن ماه جاری تغییر یافته است. مرکز سنجش آموزش پزشکی همچنین اعلام کرد: ویرایش برای آن دسته از داوطلبانی که قبلا ثبت نام و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، فعال است. تربیت هدفمند نیروی انسانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی امیر احمد اخوان سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از انعقاد تفاهم نامه تربیت نیروی انسانی در ۱۰ کلان منطقه کشوری برای تربیت نیروی انسانی هدفمند و منطبق بر نیاز جامعه خبر داد. وی گفت: برآوردهایی در زمینه تربیت نیروی انسانی انجام شده که بر اساس آن بدانیم تا سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۸ کشور ما به چه رشته ها و چه میزان نیروی انسانی نیاز دارد. خوشبختانه این نیازها در سطح کشوری و در ۱۰ کلان منطقه کشور مشخص شده است، اما تلاش می کنیم با انعقاد تفاهم نامه‌، هر کلان منطقه‌ای مشخص کند چه تعداد نیرو را در چه رشته هایی تربیت خواهد کرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی و مشتری محوری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی و مشتری محوری

مقاله علمی و پژوهشی" فرهنگ سازمانی و مشتری محوری " مقاله ای است که در18 صفحه و با 26 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فرهنگ سازمانی ، مشتری محوری ، اخلاق محوری ، عدالت محوری، دانش محوری و فرهنگ مشارکت اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله چیستی و ترابط معنایی «فرهنگ» و «دین» در «فرهنگ دینی»

ادامه مطلب

closeمقاله چیستی و ترابط معنایی «فرهنگ» و «دین» در «فرهنگ دینی»

مقاله علمی و پژوهشی " چیستی و ترابط معنایی «فرهنگ» و «دین» در «فرهنگ دینی»" مقاله ای است در 20 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فرهنگ، دین، فرهنگ دینی، ترابط معنایی، جامعه دینی پرداخته شده است چکیده مقاله مقولاتی از قبیل فرهنگ و دین، اصلی‌ترین عناصر قدرت نرم یک کشور در دنیای کنونی قلمداد می‌شوند. در هم تنیدگی این دو عنصر، ترکیبی پرقدرت و پرکارکرد به نام «فرهنگ دینی» را شکل می‌دهد که راز اقتدار و پیشرفت همه جانبه هر جامعه‌ای است. یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که در تعریف معرفت شناسانه، فرهنگ «ادراک عمومی نسبت به محیط» و در تعریف واقع شناسانه، «وضع و روح حاکم بر مجموعه نگرشها و تعاملات اجتماعی و محیطی» می‌باشد. بر این اساس، فرهنگ دینی «وضع و روح حاکم بر مجموعه نگرش‌ها و تعاملات اجتماعی و محیطی جامعه است که از منابع و مبانی دینی برمی خیزد». البته «فرهنگ دینی» بُعد «بایسته مدار» فرهنگ در جامعه است. ابزار گردآوری فیش‌ها به اصطلاح کتابخانه‌ای است که داده‌های دیجیتال و غیر دیجیتال را گرد آورده و روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بر روی داده‌ها می‌باشد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .