جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های اجتماعی ، مدیریت بحران و کنشگری اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های اجتماعی ، مدیریت بحران و کنشگری اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های اجتماعی ، مدیریت بحران و کنشگری اجتماعی " مقاله ای است در 28 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های اجتماعی ، مدیریت بحران و کنشگری اجتماعی ، تلفن همراه ، کنشگری ، همگرایی ، انواع بحران ، بحران خزنده ، بحران تدریجی ، بحران دوره ای و بحران فاغلگیرانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدیریت بحران و رسانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدیریت بحران و رسانه

  مقاله علمی و پژوهشی" مدیریت بحران و رسانه " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدیریت بحران و رسانه ، مدیریت خبر ، بحران ، مطبوعات ، استراتژی ، انواع مدیریت بحران و کارکرد خبری ، کارکرد رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عکاسی و بحران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عکاسی و بحران

مقاله علمی و پژوهشی" عکاسی و بحران " مقاله ای است در 21 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عکاسی و بحران ، روزنامه نگاری بحران ، بحران شوک زا و بحران خاموش اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران

مقاله علمی و پژوهشی" چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران " مقاله ای است که در 24  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران ، دلفی فازی ، شبکه سیاست ، مدل سازی ساختاری و مدیریت بحران اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری بحران، رسانه ها و حوادث غیرمترقبه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری بحران، رسانه ها و حوادث غیرمترقبه

مقاله علمی و پژوهشی" روزنامه نگاری بحران " مقاله ای است در 37 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به روزنامه نگاری بحران ، رسانه ها ، اغراق رسانه ای ،  گزارشگری بحران ،برنامه ریزی رسانه ای و مدیریت بحران اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل مدیریت بحران و نظام مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل مدیریت بحران و نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی" مدل مدیریت بحران و نظام مدیریت منابع انسانی " مقاله ای است که در24 صفحه و با 13 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدل مدیریت بحران ، نظام مدیریت منابع انسانی و عوامل فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب فرهنگ لغت کاربردی مدیریت بحران 500

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ لغت کاربردی مدیریت بحران 500

کتاب فرهنگ لغت کاربردی مدیریت بحران 500 نوشتۀ بهنام سعیدی و رسول حاج احمدی، واژه‌نامه‌ای دو زبانه جهت آشنایی با کلمات مورد استفاده در شرایط و حوادث غیر مترقبه است. معطوف شدن نگاه جامعه جهانی به مسئله‌ی سوانح و مدیریت کاهش ریسک، فرامرزی بودن این مقوله و لزوم گسترش تبادل دانش و تجارب بین کشورهای مختلف که نیازمند ایجاد زبان و فهم مشترک است، ضرورت تبیین و واحدسازی مفاهیم دقیق علمی و بین‌المللی این حوزه را بیش از پیش آشکار می‌نماید. در این راستا ضرورت تهیه و تألیف کتاب فرهنگ لغت کاربردی مدیریت بحران 500 (Applies glossary of disaster management)، در خصوص مفاهیم حوزه‌های مختلف سوانح طبیعی و انسان‌ ساخت با هدف رفع نیاز روز افزون دست‌اندرکاران و دوستداران این علم در دستور کار سازمان مدیریت بحران کشور قرار گرفت که متصور است جنبه‌های آموزشی آن به عنوان گامی مثبت برای علاقمندان و دست‌اندرکاران ذیربط مفید واقع گردد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آموزش روزنامه نگاری بحران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آموزش روزنامه نگاری بحران

مقاله علمی و پژوهشی" آموزش روزنامه نگاری بحران " مقاله ای است در 12 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آموزش روزنامه نگاری بحران ، روزنامه نگاری بحران، روزنامه نگاری آمریکا و بحران 11 سپتامبر اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب فرهنگ لغت کاربردی مدیریت بحران 500

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ لغت کاربردی مدیریت بحران 500

کتاب فرهنگ لغت کاربردی مدیریت بحران 500 نوشتۀ بهنام سعیدی و رسول حاج احمدی، واژه‌نامه‌ای دو زبانه جهت آشنایی با کلمات مورد استفاده در شرایط و حوادث غیر مترقبه است. معطوف شدن نگاه جامعه جهانی به مسئله‌ی سوانح و مدیریت کاهش ریسک، فرامرزی بودن این مقوله و لزوم گسترش تبادل دانش و تجارب بین کشورهای مختلف که نیازمند ایجاد زبان و فهم مشترک است، ضرورت تبیین و واحدسازی مفاهیم دقیق علمی و بین‌المللی این حوزه را بیش از پیش آشکار می‌نماید. در این راستا ضرورت تهیه و تألیف کتاب فرهنگ لغت کاربردی مدیریت بحران 500 (Applies glossary of disaster management)، در خصوص مفاهیم حوزه‌های مختلف سوانح طبیعی و انسان‌ ساخت با هدف رفع نیاز روز افزون دست‌اندرکاران و دوستداران این علم در دستور کار سازمان مدیریت بحران کشور قرار گرفت که متصور است جنبه‌های آموزشی آن به عنوان گامی مثبت برای علاقمندان و دست‌اندرکاران ذیربط مفید واقع گردد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری بحران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی روزنامه نگاری بحران

مقاله علمی و پژوهشی" روزنامه نگاری بحران " مقاله ای است در 10 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به روزنامه نگاری بحران ، گزارشگری بحران ، گزارش جنگ تحمیلی و پوشش خبری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه

مقاله علمی و پژوهشی" طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه ، سکولاریسم ، تحلیل فرهنگی، تحلیل سیاسی ، تحلیل اجتماعی ، مصونیت هوشمندانه ، اومانیسم ، امپریالیسم و سواد رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ارتباطات مخاطره ، ارتباطات بحران ، مفاهیم و نظریه ها

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ارتباطات مخاطره ، ارتباطات بحران ، مفاهیم و نظریه ها

مقاله علمی و پژوهشی" ارتباطات مخاطره ، ارتباطات بحران ، مفاهیم و نظریه ها " مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ارتباطات مخاطره ، ارتباطات بحران ، مفاهیم و نظریه ها و روزنامه نگاری بحران اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مدیریت بحران و مقابله با بلیات

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت بحران و مقابله با بلیات

  کتاب مدیریت بحران و مقابله با بلیات اثر سید محمد میرسمیعی و مرتضی چشمه نور، با هدف تبیین و تشریح انواع بحران‌های طبیعی (بلیات) و غیر طبیعی (انسان ساخت) و شیوه‌های مدیریت بحران در هنگام بروز حوادث به نگارش درآمده است. امروزه بحران‌ها انواع مختلفی دارد که هر یک به نوبه‌ی خود می‌تواند زندگی جوامع امروزی را با چالش‌هایی مواجه نماید.بحران‌هایی از نوع طبیعی که همان بلیات نام دارد همچون سیل، زلزله، آتش‌سوزی، طوفان، گردباد، آتشفشان، زمین‌ لغزه و... بحران‌های غیر طبیعی یا انسان‌ ساخت همچون بحران‌های ناشی از آلودگی محیط زیست، آلودگی نوری، حوادث رانندگی، حوادث هوایی (سقوط هواپیما)، انفجار، حوادث شیمیایی خانگی و... نمونه‌ای از این تهدیدات به شمار می‌آیند. پیش‌بینی شرایط بحران‌زا در سطوح مختلف، سبب افزایش آمادگی در برابر شرایط بحرانی شده و از شدت آسیب‌های محتمل خواهد کاست. برای نمونه، کاربری مناسب زمین و تقویت ساختمان‌ها و رعایت مقررات ایمنی، آشنایی با نوع بحران قادر است اثر فاجعه را در آینده به میزان چشم‌گیری کاهش دهد. در راستای بروز و وقوع بحران، هدف مدیریت بحران پیش‌بینی خطرات و فاکتورهای منجر به بحران، برنامه‌ریزی و آمادگی برای مقابله با بحران‌های احتمالی، مقابله با بحران‌ها و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع شرایط بحران و در نهایت ایجاد شرایط مناسب است. چرخه مدیریت بحران شامل یک‌ سری فعالیت‌ها است که با هم در ارتباط تنگاتنگ بوده و به صورت پیوسته و ادامه‌دار می‌باشد. چرخه‌‌ی مدیریت بحران در یک تقسیم‌بندی کلی به سه مرحله؛ «قبل از بحران شامل: پیشگیری و آمادگی»، «حین بحران شامل: ارائه خدمات اضطراری» و «پس از بحران شامل: بازسازی و سازماندهی» تقسیم می‌شود. در بخشی از کتاب مدیریت بحران و مقابله با بلیات می‌خوانیم: ماهیت منابعی که در شرایط اضطراری باید به اشتراک گذاشته شود، بستگی به مرحله‌‌ای از بحران دارد که جامعه با آن روبرو است. از دیگر عوامل مهم در زمان وقوع حوادث، اطلاعات و اطلاع‌رسانی است. تبادل اطلاعات و نظرات بین سازمان‌های ذیربط بحران در مورد هر چهار مرحله بحران الزامی است. تبادل و گردش اطلاعات، در ایجاد، اصلاح و حفظ هماهنگی کاهش اثرات و خسارات و آمادگی در برابر فاجعه بسیار مؤثر است. اطلاع‌رسانی و گردش اطلاعات پس از وقوع، به صورت تشکیل ستادهای مشاوره در شرایط اضطراری برای تعیین میزان کمک‌های امدادی مورد نیاز (اعم از پزشکی، دارویی، تأمین موارد غذایی و پوشاک)، ارزیابی میزان خرابی و خسارات و اختصاص نیروهای لازم برای یاری‌رسانی به قربانیان فاجعه ضروری است. در چنین شرایطی، اطلاعات چراغی است فرا راه انجام اقدامات لازم و راهنمایی است برای اجرای هر چه بهتر عملیات واکنشی. آنچه در لحظات اولیه به نظر میرسد امداد و کمک‌رسانی به حادثه دیدگان است، ولی آنچه مهم‌تر است هماهنگی اولیه بین نهادهای امداد می‌باشد.فهرست مطالب پیش‌گفتاربخش یکم: کلیات و مفاهیم مرتبط با بحرانبخش دوم: آمادگی در برابر بحران‌های طبیعیبخش سوم: آمادگی در برابر بحران‌های غیرطبیعی (انسان‌ساخت)بخش چهارم: مدیریت بحران و طرح‌ریزی در بحرانپیوست‌ها و ارجاعات

more_vert مقاله علمی و پژوهشی گرافیک و روزنامه نگاری بحران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی گرافیک و روزنامه نگاری بحران

مقاله علمی و پژوهشی" گرافیک و روزنامه نگاری بحران " مقاله ای است در 38 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به گرافیک و روزنامه نگاری بحران و گرافیک مطبوعاتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مدیریت بحران

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت بحران

  کتاب مدیریت بحران، نوشته کمال درخشانی و سید محمد میرسمیعی، از مجموعه کتاب‌های «راهنمای کاربردی آمادگی در برابر بحران» است. در این مجموعه سعی شده با بررسی و تشریح تعدادی از مهم‌ترین حوادث و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی به نحوه مواجهه و انجام تمهیدات مناسب قبل، حین و بعد از آن پرداخته شود. این کتاب نیز به مساله رویارویی با طوفان پرداخته است. انسان همواره به توسعه، که لازمه‌ی آن استفاده از منابع طبیعی است، نیازمند بوده و بر این اساس سیمای طبیعت به‌ویژه زمین را با ایجاد سکونت‌گاه‌، توسعه حمل و نقل، نابودی جنگل‌ها و مراتع، ‌فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی، ‌بهره‌برداری از معادن، تغییر مسیر رودخانه‌ها ‌و احداث سد، تغییر داده است. از طرفی افزایش جمعیت، پیشرفت فناوری و در نتیجه گسترش فرهنگ مصرف و به‌دنبال آن نیاز بشر، میل او را به درگیری‌، نزاع‌ و استفاده بیشتر از منابع طبیعی و انرژی و در نتیجه تخریب محیط زیست را بیشتر نموده است. گرم شدن کره زمین، ‌کاهش ضخامت لایه ازن‌، ‌ریزش نزولات اسیدی، ‌آلودگی ‌هوا‌، ‌آلودگی ‌شیمیایی آب و مواد‌ غذایی‌، ‌نابودی و کاهش تنوع زیستی، حوادث ‌هسته‌ای، انفجار، سوانح و حوادث هوایی، ‌ریلی و جاده‌ای، بیماری‌های واگیردار و بالاخره تغییرات آب و‌ هوا، نمونه‌هایی از این بلایا هستند. به‌دلیل عدم آگاهی و زیاده‌خواهی بشر، ‌ابعاد حوادث گسترده شده که علی‌رغم دسترسی به فناوری پیشرفته و حجم زیاد اطلاعات، مقابله با آنها بسیار مشکل شده است. کشور پهناور ما نیز از وقوع این حوادث مستثنی نبوده و پیوسته در معرض خطرات و حوادث طبیعی و غیر‌طبیعی (انسان‌ساخت) گوناگون قرار داشته و متحمل زیان‌ و خسارات‌های هنگفت ناشی از آن‌ها شده است. از اینرو اقدامات پیشگیری و حذف یا کاهش اثرات، به‌کارگیری و ارتقای امکانات و تجهیزات موجود برای آمادگی و مقابله با حوادث، پیش‌بینی و تأمین نیازهای اساسی و اضطراری آسیب‌دیدگان در هنگام رخدادهای طبیعی و ارائه  خدمات جستجو، نجات و امدادرسانی فوری و از قبل سازمان‌یافته به آن‌ها و افزون بر آن، حفظ سلامت، ایمنی و بازگرداندن شرایط به حالت عادی ضرورتی انکارناپذیر است که باید در برنامه  کار سازمان‌های متولی قرار گیرد.فهرست مطالب پیشگفتار1- کلیات2-بحران‌ها به چه عللی و چگونه به وجود می‌آیند؟3-اهداف مدیریت بحران4-نقش اطلاعات در مدیریت بحران5- چرخه مدیریت بحران5-1- مدیریت پیش از بحران6-نقش هماهنگی و اطلاع‌رسانی در مدیریت بحران7-موانع موجود بر سر راه مدیریت بحرانمنابع و ماخذ

more_vert مقاله علمی و پژوهشی امنیت جانی خبرنگاران و تهیه گزارش در زیر آتش

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی امنیت جانی خبرنگاران و تهیه گزارش در زیر آتش

مقاله علمی و پژوهشی" امنیت جانی خبرنگاران و تهیه گزارش در زیر آتش " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به امنیت جانی خبرنگاران و تهیه گزارش در زیر آتش ، رفاه عاطفی خبرنگار ، روزنامه نگاری بحران  ، پوشش خبری بحران و گزارشگری بحران اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مقابله با بحران زلزله و اطلاع رسانی برای آمادگی شهروندان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مقابله با بحران زلزله و اطلاع رسانی برای آمادگی شهروندان

مقاله علمی و پژوهشی" مقابله با بحران زلزله و اطلاع رسانی برای آمادگی شهروندان " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مقابله با بحران زلزله و اطلاع رسانی برای آمادگی شهروندان ، ارتباطات ، برنامه ریزی ارتباطات ، زلزله تهران و دسته بندی مخاطبان اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مدیریت بحران در نواحی روستایی ایران

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت بحران در نواحی روستایی ایران

  کتاب مدیریت بحران در نواحی روستایی ایران نوشتۀ وحید ریاحی و حامد قادرمرزی، برای دانشجویان جغرافیا، پژوهشگران و مسئولانی که حوزه مطالعه و مسئولیت آن‌ها روستا و نواحی روستایی است، کاربرد دارد. کتاب حاضر می‌تواند مخاطرات در نواحی روستایی نامیده شود که البته با مدیریت بحران تمایزاتی دارد. با این حال می‌توان گفت که همۀ حوادث و بلایا هنگامی که جنبۀ انسانی می‌یابند و بر انسان‌ها، فعالیت انسانی و محیط انسان‌ها اثرگذارند، به عنوان بحران معرفی می‌شوند. بحران‌ها و مخاطرات در معنای وسیع خود عدم تعادل محیط بوده و حوادثی هستند که منجر به تخریب محیط طبیعی و محیط زیست انسان می‌شوند و در چرخۀ طبیعت یا زندگی انسان اختلال ایجاد می‌کنند. شکی نیست که مناسب‌ترین و دقیق‌ترین طبقه‌بندی اولیه بحران‌ها و مخاطرات می‌بایست بر اساس منشأ تشکیل بحران صورت گیرد و شناخت بحران‌ها، و مدیریت بر آن‌ها بر اساس توجه به منشأ بحران‌ها صورت گیرد. در ابتدایی‌ترین طبقه‌بندی، بحران‌ها دو نوع طبیعی و انسانی هستند و یا به عبارت بهتر دو منشأ طبیعی و انسانی دارند. بحران‌ها، هر منشا و خاستگاهی داشته باشند، تعادل سطح کره زمین یا بخشی از آن را بر هم می‌زنند و واضح است که موضوع اساسی علم جغرافیا و مطالعات جغرافیایی همین سطح است. جغرافیایی که علل تشکیل و پراکندگی پدیده‌های طبیعی، انسانی و اقتصادی، روابط میان آن‌ها و هرگونه نتیجه و بازتاب جغرافیایی آن‌ها را مطالعه می‌کند و بر همین اساس تشکیل بحران‌ها، توزیع و پراکندگی و بازتاب جغرافیایی آن در قلب مطالعات جغرافیایی قرار دارد. این کتاب شاید نخستین قدم در تدوین مدیریت بحران در نواحی روستایی ایران است. ضرورت تاکید بر مدیریت بحران در کشوری با پهنه وسیع و مخاطرات فراوان و متعدد و نسبتا دائمی امری واضح و مبرهن است. روستاهای کشور ما خشکسالی دارند و همزمان با سیلاب روبرو هستند. از بین 41 بلای طبیعی ثبت شده، بیش از 30 مورد آن در ایران سابقه وقوع دارد. سهم ایران از تلفات ناشی از وقوع بلایای طبیعی در جهان، بیش از 6 درصد است، در حالی که ایران تنها 1 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده و این امر نشان‌ دهنده آسیب‌پذیری بالای جامعه شهری و روستایی ایران می‌باشد. در بخشی از کتاب مدیریت بحران در نواحی روستایی ایران می‌خوانیم: آتش سوزی‌های جنگل از نظر منشاء به صورت‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند. آتش‌سوزی عمدی که غالبا به دلیل کمبود زمین زراعی یا نداشتن مرتع جهت تعلیف دام روستاییان از سوی روستاییان جنگل نشین صورت می‌گیرد. آتش‌سوزی غیر عمدی که از سوی چوپانان، شکارچیان و چوب‌برها برای گرمایش یا پخت غذا بر اثر بی‌مبالاتی صورت می‌گیرد. آتش‌سوزی‌های طبیعی که بر اثر پدیده‌هایی مانند صاعقه، آتشفشان، تابش نور خورشید و ایجاد حرارت صورت می‌گیرد. برای مبارزه با آتش‌سوزی سطحی، چنانچه وسعت آتش و پوشش گیاهی انبوه نباشد بهترین راه استفاده از گونی‌های خیس، ریختن خاک و یا پاشیدن آب است. اما اگر وسعت آتش زیاد باشد، بهتر است از دو طرف آتش جهت اطفای حریق اقدام کرد تا به تدریج وسعت آتش کم شود. در هنگام آتش‌سوزی تاجی قبل از هر اقدامی، لازم است تعدادی از درختان اطرف منطقه را قطع کرد تا از سرایت آتش به دیگر درختان جلوگیری شود. آتش‌سوزی تاجی سریع پیشروی می‌کند، از این رو، سرعنت اقدام جهت مهار آتش سوزی ضرورت بالایی دارد. در آتش‌سوزی تنه‌ای اگر تنه درختان خشک و پوسیده و توخالی آتش بگیرند می‌بایست تنۀ درختان را از خاک پر کرد تا آتش خاموش شود. چنانچه آتش به تنه درختان رسیده باشد، قبل از قطع درخت ابتدا باید گیاهان اطراف را از بین برد تا آتش به جاهای دیگر سرایت نکند.فهرست مطالب پیشگفتارفصل اولمفاهیم و کلیاتمقدمهمفاهیم کلیدیمدیریترابطه مدیریت و جغرافیاتعریف بحرانواژه نامه مفاهیم کلیدیبحران از دیدگاه‌های مختلفطبقه‌بندی بحران‌هاویژگی‌های بحرانخسارات بحرانانواع بحرانفصل دومویژگی‌ها و ساختارمدیریت بحرانمدیریت بحرانچرخه مدیریت بحرانوظایف مدیریت بحرانمراحل عمده در مدیریت بحرانفصل سومساختار محیطیسکونتگاه‌های روستاییفصل چهارمبحران‌ها و مخاطرات در سکونتگاه‌های روستاییتحولات جهان ما و بحران‌های محیطیبحران‌های محیطی در سکونتگاه‌های روستاییضرورت توسعه ایمنی در روستاهاوضعیت ایمنی در روستاهای ایرانفصل پنجممدیریت بحران زلزلهدر مناطق روستاییزلزله و اهمیت آن در ایرانانواع زلزلهپهنه بندی خطر زلزله در ایرانتخریب روستاها در زلزله‌های اخیرمدیریت بحران زلزله در سکونتگاه‌های روستاییفصل ششممدیریت بحران سیلابدر مناطق روستاییسیلاب و اهمیت آن در ایرانطبقه بندی سیل‌های کشورفصل هفتممدیریت بحران خشکسالیدر مناطق روستاییمفهوم و اهمیت مخاطره خشکسالیعلل خشکسالی در نواحی روستایی ایرانمدیریت بحران خشکسالی در نواحی روستاییمدیریت بحران خشکسالی در نواحی روستایی حین وقوعمدیریت بحران خشکسالی در نواحی روستایی پس از وقوعفصل هشتممدیریت بحران زمینلغزش در مناطق روستاییمفهوم و اهمیت مخاطره زمین لغزشعوامل شکل‌گیری زمین لغزشمدیریت بحران زمین لغزش در نواحی روستاییمدیریت بحران زمین لغزش در نواحی روستایی حین از وقوعمدیریت بحران زمین لغزش در نواحی روستایی پس از وقوعفصل نهممدیریت بحران آتش سوزیدر مناطق روستاییآتش سوزی و اهمیت آن در سکونتگاه‌های روستاییانواع آتش سوزی در نواحی روستاییعلل آتش‌سوزی در نواحی روستاییمدیریت بحران آتش سوزی قبل از وقوعمدیریت بحران آتش سوزی در نواحی روستایی حین وقوعفصل دهممدیریت بحران مخاطرات آب و هوایی در مناطق روستاییمخاطرات و بحران‌های آب و هواییگرمای شدیدسرمای شدیدفصل یازدهمراهبردهای مدیریت بحراندر نواحی روستاییچارچوب مدیریت بحران نواحی روستاییمدیریت احتمال خطر پذیریتهیه برنامه آمادگی در برابر بحراناستراتژی‌های کاهش اثرات مخاطرات و سازگاریرویکردهای مدیریت احتمال خطرپذیری در برابر بحرانراهبری‌های CDERA برای فعالیت‌های منطقه‌ایمدیریت احتمال خطرپذیریمنابعفهرست واژگان

more_vert کتاب «شهر خاموش» کتابی که کرونا و زندگی اجتماعی را ترسیم کرد

ادامه مطلب

closeکتاب «شهر خاموش» کتابی که کرونا و زندگی اجتماعی را ترسیم کرد

«شهر خاموش» عنوان کتابی است که به قلم «امیر مولوی» نوشته شده و تصویری از زندگی اجتماعی را در ایام شیوع کرونا شرح داده است. این کتاب ۱۶۲ صفحه‌ای از تازه‌های نشر استان مرکزی است که با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی نشر «ندای معاصر» به چاپ رسیده و در کتابفروشی‌ها عرضه شده است. قیمت هرجلد از این کتاب برای علاقه‌مندان به کتابخوانی ۳۰ هزار تومان است. این کتاب نگاهی چندجانبه‌نگر به بحران کرونا دارد و ضمن معرفی این ویروس و اثری که در بدن دارد، تاریخچه و ردپای شیوع آن شرح داده شده است. کرونا از کران تا کران، غم نان و بیم جان، جولان کرونا در حاشیه‌ها، زندگی، معلولیت و کرونا، کووید ۱۹ و ۱۰ تهدید برای کودکان، بازگشت به قاعده راز بقا، تصویر رسانه‌ای و اجتماعی کرونا، کرونا و مدیریت بحران، سوگیری مداخله و نبود نظام رفاه اجتماعی، کرونا و مناسک دینی، مرگ کرونایی و تنهایی در عبور از جهان و سوگواری خاموش، کرونا و بدنامی اجتماعی مبتلایان، کرونا و تهدید سلامت روان، تلاش همدلانه ستون تاب آوری ایام کرونایی و جهان پساکرونا عناوین فصول این کتاب را تشکیل می‌دهند. در مقدمه این کتاب آمده است: همه‌گیری کووید ۱۹ معضل قرن جدید و زمینه شکل‌گیری بحران‌های زیستی و اجتماعی گسترده و پیچیده برای کشورها است و تلاش جهان برای به حداقل رسانی مخاطرات این بحران در جریان است و همه دولت‌ها به سیاق و توانشان وارد عمل شده‌اند. ایران نیز درگیر این بحران بزرگ شده و بر اساس قرائن و شواهد و داده‌های موجود تا ماه‌های آتی نیز ابعاد و عوارض بحران تداوم خواهد داشت و مطالعه و شناخت تاثیرات بحران بر رفتارها و هنجارهای انسانی و تصمیم‌های مسئولان اهمیت زیادی دارد. هیچ تضمینی نیست که ویروس کرونا ناپدید شود و ممکن است همواره باقی بماند و با توجه به چندوجهی بودن بحران کرونا فائق آمدن بر آن مستلزم یادگیری انطباقی است و برای این بحران همان اندازه که توجه به مسایل بهداشتی مهم است باید جنبه‌های اجتماعی این همه گیری نیز در بونه نقد و نظر باشد.

more_vert کتاب غذا در بحران

ادامه مطلب

closeکتاب غذا در بحران

با نگاهی اجمالی به تاریخ و جغرافیای گذشته، حضور قبایل و اقوام مختلفی را احساس می کنیم که در نقاطی سر سبز یا بیابانی و خشک زندگی می کرده اند که هم اکنون، آثار حیات و تمدن یا سرسبزی و خشکی آن، دچار تغییرات بسیاری گردیده و یا بطور کامل محو شده است. برخی از این نقاط و تمدن ها، در فعالیت باستان شناسان، کشف گردیده و وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان مورد بررسی واقع گردیده است. پاره ای از این تغییرات بر اثر حوادث و بلایای طبیعی و ویرانگر مانند سیل، زلزله، طوفان و یا رانش زمین بوده و برخی بر اثر وقایع غیر طبیعی و ساخته بشر مانند جنگ های شیمیایی، میکروبی، خراب کاری ها، آتش سوزی یا شیوع بیماری های مختلف بوده است که شاید هیچگاه انتظار این وقایع نمی رفته و لذا پیش بینی های لازم برای مقابله با آن ها، اندیشه نشده بوده است. بحمد ا... با پیشرفت تکنولوژی، بروز بسیاری از بلایای طبیعی، قابل پیش بینی است و در صورت آمادگی ملی، می توان خسارات جانی و مالی ناشی از آن را به حداقل رساند. پر واضح است که حتی در صورت پیش بینی به موقع، هنگام بروز هر یک از بلایا، برای مدتی زندگی عادی و روز مره مردم تحت تاثیر و تغییر قرار می گیرد و در این هنگام مدیریتی قوی و کار آمد است که در کوتاه شدن دوران بحران بسیار موثر است. در دوران بحران و حتی مدتی پس از آن، موضوع تغذیه صحیح، تامین آب آشامیـدنی سـالم ، جلوگیری از شیوع بیمـاری هـا و ....، اهمیت ویژه ای پیـدا می کند. در همین راستا، مولف تلاش دارد در بحث غذا، بررسی هایی را بعمل آورده و راه کارهایی را برای آن پیشنهاد می نماید. به امید این که با این اقدام، نظرات کارشناسی متخصصان امر نیز جلب و جمع شده، مطالب جامع و کامل و قابل اجرا بدست آید.فهرست مطالب مقدمهبخش 1 : مدیریت بحرانبخش 2 : بحران، عامل صدمه به زیر ساخت های تامیـن آب آشـامیدنی و مواد غـذاییبخش 3 : بیماری های بحران زابخش 4 : تغذیه در بحرانبخش 5 : تجهیزات لازم جهت تغذیه در بحران