جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH

ادامه مطلب

closeمقاله معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH

مقاله علمی و پژوهشی " معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH" مقاله ای است در 34 صفحه و با 63 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نوسانات نرخ ارز، تجزیه موجک، GARCH پرداخته شده است چکیده مقاله نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک‌های بسیاری را بر سایر بخش‌های اقتصادی تحمیل می‌سازد. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک‌های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس‌های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب‌تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل‌های GARCH، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل‌سازی شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران " مقاله ای است در 32 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس، قرارداد آتی، میزان مؤثربودن پوشش ریسک، مدل GARCH پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل‌کننده واریانس برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت‌های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که درنظرگرفتن سررسیدهای متفاوت به‌عنوان قیمت‌های آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک را به‌صورت کلی تغییر می‌دهد؛ به ‌‎طوری‌که اگر نخستین سررسید به‌عنوان قیمت قرارداد آتی منظور شود نسبت بهینه پوشش ریسک بیشتر از حالتی است که دومین سررسید به‌عنوان قیمت آتی لحاظ گردد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت‌های بهینه پوشش ریسک روش‌های مختلف نسبت به استراتژی پوشش ریسک ساده (نسبت پوشش ریسک برابر یک) برتری دارند. در نهایت، نسبت‌های بهینه پوشش ریسک متغیر طی زمان که با استفاده از حالت‌های مختلف روش GARCH تخمین زده شده‌اند در مقایسه با نسبت‌های بهینه پوشش ریسک ثابت لزوماً توانایی بیشتری در کاهش ریسک ندارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مدل‌سازی بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام سبک ایران

ادامه مطلب

closeمقاله مدل‌سازی بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام سبک ایران

مقاله علمی و پژوهشی " مدل‌سازی بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام سبک ایران" مقاله ای است در 18 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نفت‌خام، بی‌ثباتی، مدل واریانس‌ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH)پرداخته شده است چکیده مقاله این مطالعه به مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت نفت‌خام سبک ایران با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) پرداخته است. در این روش ممکن است که واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید. سپس، با استفاده از مدل برآورد شده به بررسی این موضوع که آیا اثرگذاری شوک‌های قیمتی نفت‌خام بر بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام نامتقارن می‌باشد؟ و نیز این موضوع که آیا آثار شوک‌های قیمتی نفت‌خام بر بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام پایدار می‌باشد یا خیر پرداخته شده است. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، سری زمانی ماهانه قیمت نفت‌خام سبک ایران طی دوره‌زمانی(2009-1980) می‌باشد و منبع‌گردآوری داده‌های مورد استفاده آژانس بین‌المللی‌انرژی (EIA) می‌باشد. نتایج مطالعه نشان‌دهنده این است که اثر شوک‌های قیمتی نفت‌خام بر بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام نامتقارن و دارای درجه پایداری بالایی بوده است و شوک‌های قیمتی منفی نسبت به شوک‌های قیمتی مثبت دارای اثر بیشتری بر نااطمینانی قیمت نفت‌خام می‌باشند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعه موردی ایران) " مقاله ای است در 28 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ایران؛ بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز؛ تولید ناخالص داخلی؛ مدلGARCH؛ رابطه مبادله پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دورة 1387- 1367 با استفاده از داده¬های سری زمانی فصلی است. برای این کار، شاخص بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز  با استفاده از مدل GARCH تخمین زده شده و از روش همجمعی جوهانسن – جوسیلیوس برای بررسی رابطة بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده شده است. نتایج ناشی از تخمین مدل حاکی از آن است که نرخ واقعی ارز و بی¬ثباتی آن، تأثیر منفی و معنی¬دار بر تولید ناخالص داخلی ایران و متغیرهای رابطة مبادله و حجم نقدینگی واقعی تأثیر مثبت و معنی¬دار بر تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. نتایج بررسی استحکام مدل نیز گویای این است که در تمامی حالت‌های تخمین مدل، تأثیر منفی و معنی¬دار نرخ واقعی ارز و بی‌ثباتی آن بر تولید ناخالص داخلی حفظ شده و متغیر اثر متقابل بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز و درجة بازبودن اقتصاد بر تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنی دار داشته¬اند. عنوان مقاله [English] The Impact of Real Exchange Rate Volatility on GDP: The Case Study of Iran چکیده [English] The main objective of the present study is to investigate the impact of exchange rate volatility on GDP of Iran by using seasonal time series data over the period of 1988-2008. In the present study, the real exchange rate volatility index has been estimated incorporating the GARCH model. The Johansen’s co- integration test indicates that there is a long – term relationship among the variables of the model. The main findings of the model show that the exchange rate volatility and real exchange rate have negative and significant effects on GDP and terms of trade and real money liquidity have positive and significant effect on Iranian GDP. The results of model robustness indicate that in all alternative models which have been estimated, both exchange rate volatility and cross effect of openness and volatility have negative and significant effects on GDP. کلیدواژه‌ها [English] Iran, Real Exchange Rate Volatility, GDP, terms of trade, GARCH دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 21 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نرخ تورم، نوسان‌ قیمت نفت، بازده واقعی سهام، ‌مدل‌های ( (GARCH و مدل تصحیح خطابرداری (VECM)پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اینکه شاخص قیمت بهای کالا و خدمات مصرفی و نوسان‌ نرخ آن با تغییر سیاست‌های پولی، به دلیل ساختار ویژه روابط اقتصادی داخلی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توسعه اقتصادی‌کشور است، بررسی تأثیر نرخ تورم بر بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بازار سرمایه که نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های اقتصادی کشور است، اهمیت بسیاری دارد. این مقاله، با هدف بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های (1369 تا 1385) انجام شد. متغیرهای نوسان قیمت نفت، قیمت نفت و نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی در نظرگرفته شد. پس از آزمون ایستایی، همه متغیرها برای اندازه‌گیری متغیر نوسان بهای نفت از مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی و شرطی تعمیم یافته استفاده شد و بهترین مدل از طریق GARCH(1,1) به دست آمد و سرانجام، با تعیین وقفه بهینه و تعداد روابط بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برداری (VECM) ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، دو متغیر نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت تأثیر منفی بر بازده واقعی سهام از خود نشان می‌دهند، در صورتی‌که تأثیر متغیر نوسان قیمت نفت و قیمت نفت به ترتیب در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازده واقعی سهام مثبت بوده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مدل‌سازی نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله مدل‌سازی نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران

 مقاله علمی و پژوهشی " مدل‌سازی نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تورم، نااطمینانی، مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته پرداخته شده است چکیده مقاله این مطالعه، با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را دارد، به مدل‌سازی نااطمینانی تورم اقتصاد ایران طی دوره فروردین 1369 تا اسفند1387 می‌پردازد. ابتدا به برآورد مدل‌های مورد نظر می‌پردازیم و در ادامه آثار غیر متقارن و پایدار شوک‌های تورمی بر نااطمینانی تورم بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که آثار شوک‌ها نامتقارن بوده‌اند و شوک‌های قیمتی مثبت بر نااطمینانی تورم اثر بیشتری نسبت به شوک‌های قیمتی منفی داشته‌است، البته آثار این شوک‌های قیمتی نیز بر نااطمینانی تورم دائمی نیست، اما از درجه پایداری بالایی برخوردار است. علاوه بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد که تورم، علت گرنجری نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران است و رابطه عکس بین آنها برقرار نیست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران " مقاله ای است در 26 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازده بورس اوراق بهادار تهران، قیمت نفت، مدل مارکوف- سوئیچینگ تحلیل موجک پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان‌های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان‌های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌این منظور از روش مارکوف-‌سوئیچینگ استفاده شده است. به‌منظور استخراج نوسان‌های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش‌ها دارد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان‌ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان‌های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا‌داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان‌های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به‌علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس‌بندی نوسان‌های قیمت نفت حساس بوده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر تابع سرمایه‌گذاری Qتوبین رویکردی از تئوری اختیار واقعی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر تابع سرمایه‌گذاری Qتوبین رویکردی از تئوری اختیار واقعی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر تابع سرمایه‌گذاری Qتوبین رویکردی از تئوری اختیار واقعی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌گذاری، نوسان‌های قیمت نفت، Q توبین، اختیار واقعیپرداخته شده است چکیده مقاله مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از داده‌های 100 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1389-1380) استفاده نموده است. ابتدا نوسان‌های قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم‌یافته (GARCH) برآورد شده، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از دو روش GMM ساده و GMM سیستمی بررسی شده است. مدل نظری با استفاده از تئوری Q توبین و رابطه نااطمینانی- سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری اختیار واقعی تجزیه‌‌و‌تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان‌دهنده رابطه U شکل معکوس بین نوسان‌های قیمت نفت و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌باشد. نقطه آستانه در روش GMM ساده برای متغیر نوسان‌های قیمت نفت 54/4 درصد و برای وقفه نوسان‌های قیمت نفت 92/4 درصد و در روش GMM سیستمی به‌ترتیب 75/3 و 11/6 درصد محاسبه شده است، همچنین متغیرهای Q توبین، وقفه سرمایه‌گذاری و جریان نقدی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه‌گذاری دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو

ادامه مطلب

closeمقاله اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو

مقاله علمی و پژوهشی " اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو" مقاله ای است در 28 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نفت‌خام، طلا، دلار آمریکا، مدل BEKK، مدل قارچ چند متغیره نامتقارن، سرریز تلاطم پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال‌های پیش از 2003 می‌باشد. در این مقاله با داده‌های هفتگی و با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال‌های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به‌شدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار قرار می‌گیرد. پایداری افزایش قیمت نفت پس از سال 2003 باعث ارتباط معنا‌دار بین بازدهی‌ها و تقویت انتقال تلاطم بین 3 بازار نفت، طلا و ارز شده است. نامتقارنی خبر بد و خوب در الگو مورد تأیید قرار گرفته و نشان می‌دهد که چگونه خبر و اطلاعات بین بازارها می‌تواند در تقویت رابطه بین بازدهی‌ها و میزان سرریز ریسک مؤثر باشد. در نهایت، نتایج دلالت بر این دارد که اثر انتقال ریسک به بازدهی از لحاظ آماری معنا‌دار بوده و بخشی از جریان ارتباطی بین این بازارها را توضیح می‌دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدلARCH، مدل GARCH-M، بورس اوراق بهادار تهران، ریسک و بازده پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته وجود بازارهای مالی کارامد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز می‌باشد. در طول سال‌های اخیر بازارهای مالی جهان همواره با نوسان‌ها و نااطمینانی‌های قابل توجهی مواجه بوده‌اند، به گونه‌ای‌ که عدم اطمینان موجود در ارتباط با بازده دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی را نگران ساخته است. در این مقاله رابطه بین نوسان‌های بازده بازار (ریسک) و برخی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می‌شود، همچنین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ بازده مسکن، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ تولید و اشتغال صنعتی) با ریسک بازده کل بورس را در سال‌های (1388-1380) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان‌دهنده ناچیز بودن آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران است، همچنین به رابطه مثبت بین ریسک و بازده در دوره مورد مطالعه اشاره می‌کنند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن

  مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن" مقاله ای است در 24 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارایی بازار در سطح ضعیف، مدل GARCH، فیلتر کالمن، مدل فضا-حالت، بورس اوراق بهادار تهران.پرداخته شده است چکیده مقاله عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد .از آنجایی‌که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن می‌باشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. به‌جهت اینکه بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، مدل‌هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی‌توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را توصیف کنند، از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به‌تنهایی کافی نیست. بنابراین، روش ارائه‌شده در این تحقیق در دوره زمانی فروردین ماه 1380 تا خرداد ماه 1389و با داده‌هایی هفتگی از شاخص کل قیمت با استفاده از مدل GARCHبا ضرایب متغیر به بررسی کارایی بورس اوراق ‌بهادار تهران در طول زمان یا تحلیل پویا می‌پردازدکه طبق یافته‌های این تحقیق پس از سال 1382 نشانه‌هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی احساس می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آثار تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات در بازار قراردادهای آتی سکه‌ طلا در بورس کالای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله آثار تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات در بازار قراردادهای آتی سکه‌ طلا در بورس کالای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " آثار تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات در بازار قراردادهای آتی سکه‌ طلا در بورس کالای ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قرارداد آتی، وجه تضمین، قیمت، نوسان‌پذیری قیمت، حجم معاملات پرداخته شده است چکیده مقاله سفته‌بازان در معاملات قراردادهای آتی به‌عنوان گروهی از معامله‌گران که باعث افزایش قیمت‌ها و نوسان‌های شدید در قیمت کالاها بوده‌اند شناسایی شدند. بر اساس قوانین جدید آمریکا به کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (CFTC) اجازه داده شد تا از وجه تضمین به‌عنوان ابزار کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قیمت قراردهای آتی استفاده نماید، اما کارامدی وجه تضمین در این خصوص و آثار جانبی که تغییرات وجه تضمین بر بازار قراردادهای آتی می‌گذارد موضوعی است که مورد توجه بورس‌ها، نهادهای ناظر بر بازار و معامله‌گران قراردادهای آتی قرار دارد. در این مطالعه بر اساس آمار مربوط به معاملات قراردادهای آتی سکه‌ تمام بهار آزادی در بورس کالای ایران از تاریخ 05/09/1387 تا 25/09/1393 (1625 روز معاملاتی و با استفاده از مدل گارچ چند متغیره (M-GARCH) که به روش همبستگی شرطی ثابت (CCC) تخمین زده شد اثر تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد افزایش وجه تضمین باعث کاهش قیمت قراردادهای آتی می‌شود، همچنین با افزایش وجه تضمین نوسان‌های قیمت قراردادهای آتی افزایش یافته، پایایی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و از حجم معاملات در بورس کاسته می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر شوک‌ ارزی بر شاخص ریسک سیستمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

ادامه مطلب

closeمقاله اثر شوک‌ ارزی بر شاخص ریسک سیستمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

مقاله علمی و پژوهشی " اثر شوک‌ ارزی بر شاخص ریسک سیستمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک" مقاله ای است در 26 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ریسک سیستمی، شوک ارزی، گارچ چندمتغیره پرداخته شده است چکیده مقاله   ثبات مالی از جمله موضوع‌هایی است که در دو دهه اخیر به میزان فزاینده­ای مورد توجه واقع شده است. امروزه بازارهای پول و سرمایه، نقش بسزایی در توسعه جوامع بازی می­کنند اما در عین حال  این توسعه در صورتیکه همراه با برنامه، کنترل و نظارت نباشد، مشکل­ساز خواهدگردید زیرا با توجه به وجود همبستگی بخش­های حقیقی و مالی اقتصاد، شوک‌های اقتصاد کلان می­تواند به­طور وسیعی به سیستم مالی سرایت کند و یا از بخش مالی به دیگر بخش‌های کلان اقتصادی سرریز شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سؤال مهم است. اول اینکه آیا صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک نیز که معمولاً از سیاست­های متنوع­سازی پرتفوی برای کاهش ریسک­های بازار بهره می­برند، تحت تأثیر شوک­های ارزی قرار می­گیرند و دوم اینکه شدّت سرایت شوک­ها بین صندوق­های سرمایه­گذاری مختلف چه قدر است. به­عبارت دیگرهدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این است که  شاخص ریسک سیستمی صندوق­ها به چه میزان تحت تأثیر شوک­های ارزی قرار دارد. برای این منظور از مدل­های گارچ چند­متغیره M-GARCH  و داده­های روزانۀ خالص ارزش دارایی­های صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران در دورۀ زمانی 1/1/1390 تا 1/10/1394 استفاده شده­است. نتایج حاکی از آن است که ضرایب سرایت شوک‌های ارزی تنها بر بازدهی تعدادی از صندوق­ها معنا­دار هستند اما وجود سرایت­ها در میان صندوق­ها باعث خواهد شد آثار مستقیم شوک­های ارز به وسلیه کانال سرایت­پذیری نوسان­های بازدهی در میان صندوق­ها گسترش یابد و منجر به افزایش مقدار شاخص ریسک سیستمی صندوق­ها شود و خطر بالقوه بروز بحران سیستمی افزایش یابد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .