جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی ارتباطات مخاطره ، ارتباطات بحران ، مفاهیم و نظریه ها

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ارتباطات مخاطره ، ارتباطات بحران ، مفاهیم و نظریه ها

مقاله علمی و پژوهشی" ارتباطات مخاطره ، ارتباطات بحران ، مفاهیم و نظریه ها " مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ارتباطات مخاطره ، ارتباطات بحران ، مفاهیم و نظریه ها و روزنامه نگاری بحران اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب ریاضی عمومی (1)

ادامه مطلب

closeکتاب ریاضی عمومی (1)

در کتاب ریاضی عمومی (1) تالیف وحید صمدپور خلیفه محله، هدف ارائه مطالب ریاضی عمومی برای دانشجویان رشته‌های مهندسی یا علوم کاربردی در سطح کاردانی و کارشناسی است. ریاضی عمومی معمولا از دغدغه‌های اصلی دانشجویان آموزش عالی است، لذا در کتاب ریاضی عمومی مطالب ریاضی عمومی به صورت مبسوط برای طیفی از دانشجویان که در صدد پر کردن خلأهای ناشی از آموزش‌های نامنظم هستند، ارائه شده است. نکات مهم کتاب ریاضی عمومی با عبارت "به یاد داشته باشیم که" ارئه شده است تا اهمیت مطالب به خواننده القا شود. مطالب این کتاب برای یک ترم تحصیلی است. به هر حال کتاب از این قابلیت برخوردار است که با حفظ پیوستگی مطالب، به آسانی برای دوره‌های مختلف کاردانی و کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. در بخشی از کتاب ریاضی عمومی می‌خوانیم: زبان ریاضیات امروز، زبان مجموعه‌هاست. مجموعه، رابطه و تابع از مفاهیم و ابزارهای بنیادی در سراسر ریاضیات و کاربردهای آن است. بدون این ابزار یارای درست، منطقی و بدون جدل برای بیان یافته‌هایمان وجود نخواهد داشت! نظریه مجموعه‌ها، زیر بنای ریاضیات جدید است. تعریف‌های دقیق جمیع مفاهیم ریاضی، مبتنی بر نظریه مجموعه‌هاست. از این که بگذریم، روش‌های استنتاج ریاضی، با ترکیبی از استدلال‌های منطقی و نظریه مجموعه‌ها تنظیم شده‌اند. زبان نظریه مجموعه‌ها، زبان مشترکی است که ریاضی‌دانان منطقی در سراسر دنیا با آن صحبت کرده و آن را درک می‌کنند. چنان که اگر کسی بخواهد پیشرفتی در ریاضیات عالی با کاربردهای عملی آن داشته باشد، باید نخست با مفاهیم اساسی و نتایج نظریه مجموعه‌ها و زبانی که در آن بیان شده‌اند، آشنا شود. موسس نظریه مجموعه‌ها جرج کانتور است. زمانی که کانتور مفاهیم و استدلال‌های جدید و متهورانه خود را منتشر کرد، اهمیت آن‌ها تنها توسط تعداد کمی از ریاضی‌دانان بزرگ درک شد؛ اما این نظریه در توسیع‌های آتی‌اش، تقریبا در تمام شاخه‌های ریاضیات نفوذ و تاثیری عمیق بر گسترش آن‌ها داشت. بطوری که حتی باعث تغییر نظریه‌های تثبیت شده گردید. از این‌ها مهم‌تر، نظریه مجموعه‌ها نیرویی متحد کننده بدست داد که به تمام شاخه‌های ریاضیات مبنای مشترک و مفاهیم آن‌ها، وضوح و دقتی تازه بخشیده است. فهرست مطالبفصل اول: آشنایی با نظریه مجموعه‌هافصل دوم: رابطه و تابعفصل سوم: حد و پیوستگیفصل چهارم: مشتق و کاربردهای آنفصل پنجم: انتگرال و کاربردهای آن

more_vert مقاله جو اخلاقی ادراک شده در سازمان: مفاهیم و طبقه بندی ها

ادامه مطلب

closeمقاله جو اخلاقی ادراک شده در سازمان: مفاهیم و طبقه بندی ها

مقاله علمی و پژوهشی " جو اخلاقی ادراک شده در سازمان: مفاهیم و طبقه بندی ها " مقاله ای است در 20 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جو اخلاقی ادراک شده، اخلاق کسب و کار، اخلاق کاری، اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله در حالی که سازمان ها دربرگیرنده جو های اخلاقی متعددی هستند، جو اخلاقی ادراک شده برای اکثر سازمان ها حائز اهمیت بوده و بر رفتار اخلاقی کارمندان تاثیر است. منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود و انسان بیش از هر زمان دیگر، در تئوری های سازمان و مدیریت اهمیت پیدا کرده است. منابع انسانی به همان اندازه که می تواند سازمان ها را در رقابت یاری کند، همچنین می تواند مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش تلاش گردیده تا مدل ها و مفاهیم جو اخلاقی ادراک شده از دیدگاه نظریه پردازان گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. از میان طبقه بندی های گوناگون درباره جو اخلاقی ادراک شده، نظریه جو اخلاقی ویکتور و کالن، نظریه پیوستار جو اخلاقی ویداور و کوهن، نظریه جو اخلاقی وبر و نظریه فرآیندهای روانی تصمیم‌گیری اخلاقی آرناد در این پژوهش بررسی شده اند دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ

ادامه مطلب

closeمقاله چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ

مقاله علمی و پژوهشی " چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ" مقاله ای است در 20 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نظریه دینی، نظریه دینی تاریخی، گزاره دینی، علم تاریخ دینی، چیستی نظریه دینی، اعتبار نظریه دینی و کاربست نظریه دینی پرداخته شده است چکیده مقاله چیستی، اعتباروکاربست نظریه دینی در علم تاریخ و مطالعات تاریخی، از مسائل اساسی فلسفه علم تاریخ دینی است. کاربردی کردن نظریه دینی در علم تاریخ و تحقق عینی تحلیل دینی تاریخ، ضرورت تحقیق را مضاعف می‌کند. (هدف و ضرورت مقاله) سؤال اصلی تحقیق برچیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در مطالعات تاریخی متمرکزشده است. (سؤال اصلی مقاله) چیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در علم تاریخ، مستند به گزاره‌های دینی و یا مستند به تأسیس علم تاریخ دینی است. علم تاریخ ناظر به علم نافع و آیه محکم، به‌مثابه سطحی از حضور معرفتی یک نظریه تاریخی دینی در مطالعات تاریخی است. با دینی شدن مفاهیم، سازه‌ها، متغیرها و گزاره‌های نظری نظریه تاریخی در مطالعات تاریخی، نظریه دینی مستند به تأسیس علم تاریخ دینی را می‌توان تولید کرد. تولید معرفت تاریخی دینی، تحلیل تاریخی دینی، انسان‌شناسی تاریخی دینی و هویت تاریخی دینی از کاربست‌ها و نتایج معرفت‌شناختی نظریه دینی در مطالعات تاریخی است. (ایده و نتایج مقاله) روش‌شناسی حاکم بر تحقیق، سه فاز اساسی را طی کرده است. فازاول؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر استراتژی قیاسی صورت گرفت. فازدوم؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر استراتژی استقرایی انجام گرفت. فازسوم؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر رجوع دوباره به استراتژی قیاسی بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب نردبان المپیاد ریاضی - نظریه اعداد (مرحله اول)

ادامه مطلب

closeکتاب نردبان المپیاد ریاضی - نظریه اعداد (مرحله اول)

کتاب نردبان المپیاد ریاضی - نظریه اعداد (مرحله اول) به قلم مهدی صفا، به آموزش مبانی و اصول نظریه اعداد در سطوح مقدماتی می‌پردازد. شاخه‌ای از ریاضیات که سؤالات آن در مرحله اول و دوم المپیاد ریاضی و المپیادهای بین‌المللی حائز اهمیت است، نظریه اعداد مقدماتی است. البته دانش‌آموزان مفاهیم اولیه نظریه اعداد را در کتب مدرسه فرا می‌گیرند اما مباحثی چون بخش‌پذیری، ب. م. م و ک. م. م، همنهشتی، حل معادلات سیاله یا دیوفانتی، قضیه فرما و اویلر که جزء نظریه اعداد محسوب می‌شوند، نسبت به کتب مدرسه از سطوح بالاتری برخوردار هستند. کتاب‌های زیادی در زمینه نظریه اعداد نگارش شده است که هر یک مزایا و معایبی دارند اما بزرگ‌ترین مزیت این کتاب سادگی و روانی مطالب و در عین حال کاربردی بودن نکات و قضیه‌ها در حل مسائل مرحله اول المپیاد ریاضی است. سؤالات و مثال‌های مطرح ‌شده در این کتاب مقدماتی و ساده هستند، لذا برای کسب توانایی بیشتر، ملزم به حل تعدادی از سؤالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال‌های گذشته که برای شما انتخاب ‌شده‌اند، هستید. برای یادگیری بهتر مطالب، قبل از مراجعه به حل مثال‌ها سعی کنید بر روی آن‌ها دقایقی فکر کنید و خودتان آن‌ها را حل کنید. در ضمن در پایان هر فصل تعدادی مسئله مرتبط با مطالب عنوان ‌شده در فصل آمده است که حل آن‌ها می‌تواند به فهم بهتر مطالب فراگرفته شده کمک نماید. تجربه نشان می‌دهد که اکثریت دانش‌آموزان در مبحث جبر و حل مسئله آن مشکل دارند و مفاهیم و قضیه‌ها را به‌ درستی متوجه نشده و یا قادر به استفاده از آن‌ها برای حل مسائل نیستند. البته این موضوع تا حدی به ذات سخت بودن مسائل جبری بازمی‌گردد. لذا هدف از تألیف کتاب این است که دانش‌آموزان بتوانند بدون داشتن معلم و به‌ تنهایی کتاب را مطالعه کنند و در مباحث آن مشکلی نداشته باشند. به علاوه پس از خواندن کتاب و تسلط روی مباحث و سؤالات آن قادر باشند حداقل نیمی از سؤالات مبحث جبر که در مرحله اول المپیاد ریاضی کشوری مطرح می‌شود را پاسخ دهند. به همین علت تعداد صفحات کتاب و فصل‌های آن طوری تنظیم شده است که خواندن و یا تدریس آن در حدود سه ماه برای دانش‌آموزان یا معلمان محترم ممکن باشد. فهرست مطالببخش ‌پذیریهمنهشتیمعادلات سیالهنکات و قضیه‌های باقیماندهراهنمایی و پاسخ مسائل پایانی

more_vert مقاله ارسطو؛ خودگرا یا دیگرگرا ؟

ادامه مطلب

closeمقاله ارسطو؛ خودگرا یا دیگرگرا ؟

مقاله علمی و پژوهشی " ارسطو؛ خودگرا یا دیگرگرا ؟" مقاله ای است در 12 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارسطو، خودگرایی، دیگرگرایی، دوستی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مسائل مورد اختلاف میان ارسطوشناسان نسبت نظام اخلاقی ارسطو با دو نظریه خودگرایی و دیگرگرایی اخلاقی است که موجب شکل¬گیری دو خوانش متضاد از نظریه اخلاقی وی گردیده است. براین اساس، برخی ارسطو را خودگرا و برخی دیگری وی را دیگرگرا ¬دانسته¬اند. داوری نهایی درباره این دو خوانش منوط به تمایز میان دو نوع برداشت از نظریه¬های خودگرایی و دیگرگرایی است: برداشت ناظر به تحقق بیرونی این دو نظریه و برداشت کاملا انتزاعی (فلسفی) از آنها. بر مبنای برداشت نخست، امکان تحلیل نظام اخلاقی ارسطو در قالب خودگرایی یا دیگرگرایی از اساس منتفی است، زیرا خودگرایان و دیگرگرایان خیر اخلاقی را مترادف با سود یا لذت می¬دانند نه فضیلت. علاوه بر این، این دو نظریه رویکردی کاملاً صوری به اخلاق هنجاری دارند و هیچ داوری پیشینی درباره مفاهیم اخلاقی را برنمی¬تابند؛ در حالی که ارسطو تصوری کاملاً پیشینی از این مفاهیم دارد و فهرستی مفصل از آنها را به مخاطبان خود ارائه می¬دهد. اما بر مبنای برداشت دوم، با توجه به این¬که می¬توان عنصر فضیلت را همچون سود و لذت به عنوان مبنای ارزش¬داوری درباره افعال انسان¬ها در نظر گرفت، بستر اولیه برای تحلیل نظام اخلاقی ارسطو از منظر خودگرایی و دیگرگرایی فراهم می¬شود، هرچند در این صورت هم رویکرد منش¬محور ارسطو در اخلاق در مقابل رویکرد فعل¬محور دو نظریه مذکور، امکان تحلیل نظام اخلاقی ارسطو از منظر خودگرایی و دیگرگرایی را در هاله¬ای از ابهام فرو می¬برد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نظریه ابن خلدون و مدرنیته سیاسی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نظریه ابن خلدون و مدرنیته سیاسی

مقاله علمی و پژوهشی" نظریه ابن خلدون و مدرنیته سیاسی " مقاله ای است در 30 صفحه با 24 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات نظریه ابن خلدون و مدرنیته سیاسی ، نظریه ریزش ، نظریه چرخش ، عسبیت ، معرفت شناسی ، انسان شناسی ، نظریه گیدنز ، نظریه مارکس و حقوق شهروندی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران

مقاله علمی و پژوهشی" توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران " مقاله ای است در 16  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران ، تصمیم گیری ، نظریه خودتوجیهی، نظریه امید ، نظریه انتظار ، نظریه عامل ، نظریه تقرب ، نظریه اجتناب و نظریه گزینه واقعی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اشکال بیگانگی شهری و نظر جامعه شناسان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اشکال بیگانگی شهری و نظر جامعه شناسان

مقاله علمی و پژوهشی" اشکال بیگانگی شهری و نظر جامعه شناسان " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات اشکال بیگانگی شهری و نظر جامعه شناسان ، دلزدگی ، بی سازمانی ، بیگانگی فضایی ، بیگانگی جمعی ، پرسه زنی ، نظریه جرج زیمل ، نظریه والتر بنیامین ، نظریه لویس ویرثت ، نظریه هانری لوفور ، نظریه دیوید هاروی و نظریه مانوئل کاستلز مطرح شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سبک زندگی و میزان استفاده از اینترنت

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سبک زندگی و میزان استفاده از اینترنت

مقاله علمی و پژوهشی" سبک زندگی و میزان استفاده از اینترنت " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سبک زندگی و میزان استفاده از اینترنت ، اوقات فراغت ، مفهوم سبک زندگی ، ارتباطات مجازی ، نظریه گافمن ، نظریه بوردیو ، نظریه دیوید چنی ، نظریه کاستلز و نظریه گیدنز اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی و هویت مدرن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی و هویت مدرن

مقاله علمی و پژوهشی" فضای مجازی و هویت مدرن " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فضای مجازی و هویت مدرن ، هویت شخصی ، بازاندیشی ، اعتماد ، پیشامدرن ، پست مدرن ، نظریه ساخت یابی ، نظریه کنش متقابل ، نظریه نمایش ، نظریه های خوشبینانه و نظریه های بدبینانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بازخوانی نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و نقد آن

ادامه مطلب

closeمقاله بازخوانی نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و نقد آن

مقاله علمی و پژوهشی " بازخوانی نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و نقد آن" مقاله ای است در 18 صفحه و با 12 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  معرفت دینی، معارف بشری، ترابط معارف، تحول معارف، فرد بالذات پرداخته شده است چکیده مقاله نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت نظریه‌ای در معرفت‌شناسی دینی است که براساس آن، معرفت دینی به‌عنوان یک معرفت بشری، همنوا با سایر معارف بشری و در اثر تحول آنها متحول و دچار قبض و بسط می‌گردد. اگرچه نظریه‌پرداز در تقریر نظریه خود مدعیات قابل نقد متعددی دارد، ما در این مقاله ارکان اصلی این نظریه را مورد تحلیل و نقد قرار داده‌ایم. در نهایت به نظر ما، شواهد و ادله نظریه‌پرداز برای اثبات بالجمله و کلی این نظریه ناتمام بوده و در عین حال نقش معرفت‌های برون‌دینی در معرفت‌های دینی و ترابط آنها با یکدیگر، فی الجمله و به صورت موجبه جزئیه قابل پذیرش است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله دیدگاه‌های مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت‌ایران

ادامه مطلب

closeمقاله دیدگاه‌های مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت‌ایران

مقاله علمی و پژوهشی " دیدگاه‌های مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت‌ایران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رقابت، رفتارهای ذره‌ای، رقابت تعادلی، رقابت فرایندی، فرآیند خودمخرب، ابداع و نوآوری پرداخته شده است چکیده مقاله نظریۀ نئوکلاسیک، رقابت را یک موقعیت تعادلی می‌پندارد و آن را براساس ساختار بازار و تعداد بنگاه‌ها و شباهت آنها تعریف می‌کند. از سوی دیگر منتقدین این نظریه همچون‌هایک، شومپیتر، و روژن معتقدند رقابت فرایندی است که با تغییر دائمی، ابداع و نوآوری همراه است و اساساً تعادل ویژگی رقابت نمی‌باشد. رقابت فرایندی است پویا برای کشف ناشناخته‌ها که در طی آن روش‌های تولید و محصولات برتر معرفی می‌شوند. مخالفین نظریه نئوکلاسیک رقابت به جای تأکید بر همگنی محصول و شباهت بنگاه‌ها معتقدند هر بنگاه در بازار برای کسب مزیت رقابتی می‌باید قادر به تغییر ویژگی‌های خود باشد و محصول و خدمات خود را به شکلی متفاوت از سایر رقبا ارائه دهد. در این مقاله تلاش می‌شود مفاهیم و دیدگاههای مختلف رقابت معرفی شود و سپس نقد نظریه نئوکلاسیک از دیدگاه مخالفین آن مطرح می‌شود و نظریه فرایندی تکاملی رقابت و ویژگی آن به بحث گذارده می‌شود. با ارزیابی وضعیت رقابت در اقتصاد ایران با تأکید بر بخش صنعت و تطبیق آن با نظریه‌های رقابت درمی‌یابیم رقابت بین بنگاه‌ها مطرح نمی‌باشد و عمدتاً رقابت بین بخش‌های مختلف برقرار می‌باشد و این نتیجه اجتناب‌ناپذیر شیوه رایج تخصیص اداری منابع می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب نظریه‌های اخلاقی مدیریت اسلامی و غربی

ادامه مطلب

closeکتاب نظریه‌های اخلاقی مدیریت اسلامی و غربی

کتاب نظریه‌های اخلاقی مدیریت اسلامی و غربی، تالیف اعظم جلیلی بال، به بررسی مفاهیم اخلاق کار، رهبری تحول آفرین، تمایز رهبری و مدیریت و... می‌پردازد. معیارهای اخلاقی بیانگر هنجارها و باور‌های یک سازمان به شمار می‌آید. این هنجارها و باور‌ها عموما توسط مدیران ارشد ارائه، پیشنهادها، بررسی و تعریف و سپس منتشر می­‌شوند و در اختیار تمامی اعضا قرار می­‌گیرند. هنجارها، ملاک‌­های رفتاری هستند که کارکنان ارشد سازمان از دیگران انتظار دارند به هنگام رویارویی با این وضعیت خاص مطابق آن عمل کنند. باورهای موجود در یک معیار اخلاق، در واقع روش‌های درست فکر کردن هستند: آن‌ها ملاک‌هایی هستند که افراد ارشد سازمان، از دیگران انتظار دارند مطابق آن‌ ملاک‌ها فکر کنند اخلاق کار از دیدگاه افراد گوناگون معانی متفاوتی دارد، اما عموما آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آن‌گاه انجام درست و ترک نادرست می‌دانند و در یک تعریف "جامعه" اخلاق کاری هم می‌تواند یک هنجار اجتماعی و هم مجموعه ویژگی‌هایی در شخص کارگر توصیف شود. اخلاق کاری به عنوان یک هنجار اجتماعی یک ارزش مثبت را در انجام عالی کار قرار می‌دهد و کار را به صورتی تعریف می‌کند که به گونه ذاتی دارای ارزش است. فهرست مطالب1-1 مقدمه1-2 بخش اول: مفاهیم اخلاق کار1-3 مباحث اخلاقی در گذشته1-4 تعاریف اخلاق1-5 چالش‌های فراروی نظام اخلاقی1-6- پی‌ریزی سازمان‌های اخلاقی1-7 مدیریت اخلاقیات امکان پذیر است؟1-8 سیستم‌های اخلاقی1-9 مدیران، همان رهبران اخلاقی1-10 آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان1-11 افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن1-12 اخلاقی حرفه ای1-13 اهمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان1-14 اخلاق کاری1-15 ویژگی های فرهنگ1-16 بخش دوم: رهبری تحول آفرین1-17 تعاریف رهبری1-18 ضروریت و اهمیت رهبری از دیدگاه اسلام1-19 تمایز رهبری و مدیریت1-20 فرق‌های میان مدیریت و رهبری1-21 نظریه وضعیتی1-22 نظریه رهبری تحول آفرین1-23 تعریف رهبری تحول آفرین1-24 چالش‌های پیش روی سازمان‌ها و رهبری تحول آفرین1-25رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی1-26 رهبری تحول آفرین و فرهنگ انطباق پذیری1-27 رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی1-28 رهبری از نظر جان ماکسول1-29 تاثیر رهبر بر اثر بخشی سازمانی1-30 بخش سوم: پیشینه پژوهش1-31 تعریف و تاریخچه سازمان اسناد استان تهران1-32 مدل تحقیقمنابع

more_vert کتاب نظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی

ادامه مطلب

closeکتاب نظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی

  کتاب نظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی اثر ژوپین ایزدی سنگ بنای اولیه نگرش و بیان متخصصین این رشته را نشان می‌دهند. ارائه یک نظریه در پی سال‌ها تحقیق و آزمون آن در مدل‌های مختلف صورت می‌پذیرد و پایداری و استحکام آن در طی زمان در وقایع و مواقع مختلف، خود را متبلور می‌سازد. بنیاد اندیشه در هر رشته‌ای بر فلسفه و جهان‌بینی صاحبان ارائه دهنده نظریه‌های آن استوار است که از چه منظری به جهان و انسان می‌نگرند. رشته جرم‌شناسی رشته‌ای علمی و کودک، در مقایسه با بسیاری دیگر از رشته‌های کهن‌سال دانشگاهی است. اما این کودک به‌سرعت بالغ گردید و صاحب‌نظران بزرگی در آن عرض اندام نمودند و از رشته‌های متعددی چون روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، حقوق و حتی خارج از حیطه رشته‌های علوم انسانی از رشته‌هایی چون پزشکی وام‌ها گرفتند و امروز در بین نظریات مطرح در جرم‌شناسی به نظریاتی بر می‌خوریم که سن آن‌ها بیشتر از جرم‌شناسی است و ارائه دهنگان آن شاید تولد رشته‌ای چون جرم‌شناسی را حتی تصور نمی‌نمودند. هر کدام از نظریات مطرح در کتاب نظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی (criminology theories important theories in criminology) تحقیقات عدیده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند اما در اینجا بسیار خلاصه گردیدند و این به منزله کم اهمیت بودن آن‌ها نیست بلکه هدف جای دادن آن‌ها در تعداد صفحات محدود این کتاب است. در بخشی از کتاب نظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی می‌خوانید: جرم‌شناسان ضریب هوشی شفاهی و غیر‌شفاهی بزهکاران را از هم تفکیک کردند و مشاهده کردند که در خصوص معیار شفاهی یا حضوری مشکلات هوشی این افراد، بزهکاران، زودتر نمود پیدا می‌کند. به عبارت دیگر از طریق صحبت کردن نشان می‌دهند که فکر انتزاعی ندارند و شکل‌گیری مفاهیم در ذهن آن‌ها بسیار مشکل انجام می‌شود و ناتوان از محاسبه روابط علت و معلولی عمل و نتیجه‌شان هستند و یک واقعه را به علل وقوع آن واقعه ربط دهند و قادر نیستند که یک عملیات برنامه‌ریزی شده را انجام دهند. لذا یک فکر انتزاعی و مجرد آن‌ها را به سوی ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه مکرر سوق می‌دهد چون دارای یک تفکر شفاف و روشن نیستند و نمی‌توانند رابطه علیت را برقرار کنند و از طرف دیگر نمی‌توانند از عوامل و عواقب گذشته فعل خود برای افعال آینده خود درس بگیرند و به مجازات‌های آینده فکر نمی‌کنند و بیشتر به نتایج فوری عمل و آنی آن توجه دارند تا به مجازات و رنج ناشی از ارتکاب بزه. مثلا آن نیازی که احساس می‌کنند مثل گرسنگی آن‌چنان نیرویی در آن‌ها به وجود می‌آورد که از هر طریق آن نیاز باید برآورده شود بدون این که قادر باشد نتایج عمل خود را بازنمایی نماید و در زمانی که می‌خواهد عمل را انجام دهد آن مجازات و ضمانت اجرا را لمس نمی‌کنند و فقط نتیجه حاصل از عمل را لمس می‌کنند. پس مجازات برای آن‌ها حالت بازدارندگی را ایجاد نمی‌کند. یک بزهکار مزمن هرگز خود را در زندان در لحظه ارتکاب عمل تصور نمی‌کند و پاداش و لذت فوری حاصل از عمل جای فضای آگاهی و شعور وی را اشغال می‌کند و اصلاً مجازات در ذهن وی وارد نمی‌شود. فهرست مطالب مقدمهپیشینه جرم‌شناختیعلوم جرم‌شناختینظریه‌های جرم‌شناختینظریات عدم آموزش صحیحنظریه طبقات بزهکارینظریه آمار جنایینظریه کثرت جرم در حیات مجرمانهنظریه جرم‌شناسی واکنش اجتماعینظریه مهندسی جرم‌شناسینظریه رقم سیاه در جرم‌شناختینظریه لاکاسانی درتولد و گسترش جامعه‌شناسی جنایینظریه فری در تولد و گسترش جامعه‌شناسی جنایینظریه هرم نیازهای مازلونظریه نقش پرخاشگرینظریه برچسب‌زنی یا تعامل‌گرانظریه جرم‌شناسی رادیکالنظریه جرم‌شناسی بزه دیده‌شناسینظریه بکاریانظریات سیاست جنایینظریه مدت حیات مجرمانهنظریه بزهکاری مزمننظریه دمدمی مزاج و متغیر بودن بزهکاران مزمننظریه شخصیت جنایی پیناتلنظریه هیرسچی - فردسوننظریه حالا و اینجانظریه اختلالات روانی بزهکاران مزمننظریه بهره هوشی پایین بزهکارنظریه بزهکاران غیر ارادینظریه عمل و اقدام جبران کننده بزهکارنظریه احساس بی‌عدالتی بزهکارنظریه تعامل شخصیت با موقعیتنظریه خلاء هنجاری و فرآیند جامعه‌پذیرینظریه میدان از کورت لویننظریه افسردگی تاپیرنظریه اسگود و همکارانشنظریه پیوند افتراقی ادوین ساترلندنظریه گلوکنظریه فرزندان طلاق جودیت والرستین و جون کلیصاحب‌نظران مطرح در جرم‌شناختی گسستگی خانوادهمنابع مورد استفادهنظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی

more_vert کتاب ارزش گذاری دانش روزانه در سازمان‌ها: قابلیت ردیابی و سرمایه سازی

ادامه مطلب

closeکتاب ارزش گذاری دانش روزانه در سازمان‌ها: قابلیت ردیابی و سرمایه سازی

کتاب ارزش گذاری دانش روزانه در سازمان‌ها: قابلیت ردیابی و سرمایه سازی نوشته‌ی مارک بیور، مفهوم دانش روزانه را توضیح می‌دهد و به شما در مواجه شدن با چالش‌های مدیریتی آن کمک می‌کند. مارک بیور در ابتدای کتاب خود به شرح مفاهیم و سوال‌های اصلی پیرامون این موضوع می‌پردازد و به شما می‌گوید که دانش روزانه بیشتر متشکل از دانش فنی حاصل از کار روزانه انسان است. کتاب ارزش‌گذاری دانش روزانه در سازمان‌ها: قابلیت ردیابی و سرمایه‌سازی (Daily knowledge valuation in organizations: traceability and capitalization) یک راهنمای کوتاه است تا اگر می‌خواهید رویکردی سازمانی به دانش روزانه و کار خود در موقعیت‌ها و شرایط مختلف داشته باشید از آن استفاده کنید. در بخشی از کتاب ارزش‌گذاری دانش روزانه در سازمان‌ها می‌خوانیم: مفهوم دانش از زمان باستان تعریف شده است. به عنوان مثال، افلاطون فکر را مدل ذهنی اشیا تعریف می‌کند. هراکلایت سخن را به مثابه‌ی مثلثی می‌داند که فکر را از بیان و واقعیت متمایز می‌سازد. سوسور مبنای نمادشناختی را نمایش دانش نهفته در فعالیت مرتبط با یک نماد مشخص تعریف می‌کند. در حال حاضر، از این نمایش‌ها استفاده‌ی بسیار زیادی برای تقویت یادگیری از تخصص و تجربه‌ی گذشته می‌شود. به طوری که انسان مجبور است مفاهیم را نسبت به مرجع آن‌ها بشناسد تا مقصود معنی‌دار شود. معنی، ترکیبی از یک دلالت‌کننده (شکلی که نماد به خود می‌گیرد) و یک دلالت شونده (مفهومی که نماد آن را نشان می‌دهد) است. در این نظریه، انسان یک نماد را به کمک دلالت کننده و دلالت شونده آن می‌شناسد. مثلث نمادشناختی، نمایش این نظریه را با استفاده از سه بُعد دانش یعنی «معنی»، «مرجع» و «نماد» تکمیل می‌کند: انسان بر اساس مرجع خود، معنایی را به یک نماد می‌دهد.

more_vert کتاب ارزش گذاری دانش روزانه در سازمان‌ها: قابلیت ردیابی و سرمایه سازی

ادامه مطلب

closeکتاب ارزش گذاری دانش روزانه در سازمان‌ها: قابلیت ردیابی و سرمایه سازی

کتاب ارزش گذاری دانش روزانه در سازمان‌ها: قابلیت ردیابی و سرمایه سازی نوشته‌ی مارک بیور، مفهوم دانش روزانه را توضیح می‌دهد و به شما در مواجه شدن با چالش‌های مدیریتی آن کمک می‌کند. مارک بیور در ابتدای کتاب خود به شرح مفاهیم و سوال‌های اصلی پیرامون این موضوع می‌پردازد و به شما می‌گوید که دانش روزانه بیشتر متشکل از دانش فنی حاصل از کار روزانه انسان است. کتاب ارزش‌گذاری دانش روزانه در سازمان‌ها: قابلیت ردیابی و سرمایه‌سازی (Daily knowledge valuation in organizations: traceability and capitalization) یک راهنمای کوتاه است تا اگر می‌خواهید رویکردی سازمانی به دانش روزانه و کار خود در موقعیت‌ها و شرایط مختلف داشته باشید از آن استفاده کنید. در بخشی از کتاب ارزش‌گذاری دانش روزانه در سازمان‌ها می‌خوانیم: مفهوم دانش از زمان باستان تعریف شده است. به عنوان مثال، افلاطون فکر را مدل ذهنی اشیا تعریف می‌کند. هراکلایت سخن را به مثابه‌ی مثلثی می‌داند که فکر را از بیان و واقعیت متمایز می‌سازد. سوسور مبنای نمادشناختی را نمایش دانش نهفته در فعالیت مرتبط با یک نماد مشخص تعریف می‌کند. در حال حاضر، از این نمایش‌ها استفاده‌ی بسیار زیادی برای تقویت یادگیری از تخصص و تجربه‌ی گذشته می‌شود. به طوری که انسان مجبور است مفاهیم را نسبت به مرجع آن‌ها بشناسد تا مقصود معنی‌دار شود. معنی، ترکیبی از یک دلالت‌کننده (شکلی که نماد به خود می‌گیرد) و یک دلالت شونده (مفهومی که نماد آن را نشان می‌دهد) است. در این نظریه، انسان یک نماد را به کمک دلالت کننده و دلالت شونده آن می‌شناسد. مثلث نمادشناختی، نمایش این نظریه را با استفاده از سه بُعد دانش یعنی «معنی»، «مرجع» و «نماد» تکمیل می‌کند: انسان بر اساس مرجع خود، معنایی را به یک نماد می‌دهد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بررسی عوامل جامعه شناختی گرایش دانش آموزان به وندالیسم

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بررسی عوامل جامعه شناختی گرایش دانش آموزان به وندالیسم

مقاله علمی و پژوهشی" بررسی عوامل جامعه شناختی گرایش دانش آموزان به وندالیسم " مقاله ای است در 27 صفحه با 24 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات بررسی عوامل جامعه شناختی گرایش دانش آموزان به وندالیسم ، احساس محرومیت ، جامعه پذیری ، بزهکاری ، نظریه آنومی ، نظریه ساترلند ، نظریه دورکیم ، نظریه کوهن و نظریه میلر مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert ریاضی با چاشنی خرید

ادامه مطلب

closeریاضی با چاشنی خرید

یک شکایت معمول دانش آموزان آن است که مفاهیم ریاضی که به آنها آموزش داده می شود آنچنان دور از ذهن و بی معناست که هیچ ارتباطی به دنیای واقعی ندارد. اگرچه بعضی از مفاهیم ریاضی مشکل است اما اگر کاربرد آن را در زندگی مشخص کنید خواهید دید بسیاری از آن مفاهیم مفید و عملی هستند.

more_vert مقاله تحلیل انتقادی مؤلفه تعبد در نظریه عقلانیت و معنویت

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل انتقادی مؤلفه تعبد در نظریه عقلانیت و معنویت

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل انتقادی مؤلفه تعبد در نظریه عقلانیت و معنویت" مقاله ای است در 14 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عقلانیت، معنویت، اصالت زندگی، تعبد، صرافت طبع پرداخته شده است چکیده مقاله در نظریه عقلانیت و معنویت، نفی تعبد یکی از مؤلفه‌های اصلی است؛ هرچند که این مؤلفه، از توابع مؤلفه مرکزی این نظریه، یعنی عقلانیت با تفسیر پردازنده این نظریه است؛ در مجموع، این ویژگی، منتج غیر دینی بودن معنویت از منظر صاحب نظریه است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی ـ پژوهشی و فارغ از التفات به انگیزه‌ها و حواشی پررنگ صاحب نظریه، در ابتدا به معرفی مقصود نظریه‌پرداز از عقلانیت پرداخته و به تفصیل، به بررسی انتقادی اقسام سه‌گانه عقلانیت اقدام نموده است؛ آن‌گاه به تشریح و نقد دیدگاه نظریه‌پرداز در خصوص نفی تعبد اهتمام نموده است. به عقیده نویسنده مقاله، دیدگاه پژوهشگر محترم در نقد تعبد دینی، مبتنی بر برخی پیش‌فرض‌های دیگر وی در خصوص عدم امکان مدلل نمودن عقائد دینی می‌باشد، که در این نوشتار، به نقد آنها توجه شده است؛ از سوی دیگر، فارغ از انتقادات مبنائی به برخی ابعاد دیدگاه وی، انتقادات درون‌ساختاری مهمی را می‌توان به دیدگاه وی طرح نمود. در نهایت، به نظر می‌رسد که تعبد مأخوذ در دین وحیانی، تعبد مدلل است و انتقادات این پژوهشگر محترم، وارد نمی‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .