جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert کتاب ایده های ناب مدیریتی

ادامه مطلب

closeکتاب ایده های ناب مدیریتی

پرورش اندیشه و تعالی فکر سرلوحه ی تعلیم و تربیت هر قوم و ملتی است که از طریق آن می توان به سطوح والای زندگی فردی و اجتماعی دست یافت. کتاب ایده های ناب مدیریتی سعی دارد با اریه ی نکته ها و ایده های مدیریتی، سیستم هشدار دهنده ای را در مدرسه ایجاد کند، تلنگری بزند، احساس مسئولیت مدیران را بیش تر کند و دردهای مدرسه را نمایان تر سازد تا به سوی بالندگی، پویایی و تحرک بیش تر پیش رود. مطمئنا هیچ تحولی در آموزش و پرورش رخ نخواهد داد مگر اینکه ابتدا در نحوه ی نگرشمدیران مدرسه به عنوان رهبران نظام آموزش و پرورش تغییر حاصل شود. تحول در تفکر مدیر به عنوان رهبر تیم آموزشی، مساوی است با تحول و پویایی در مدرسه.

more_vert دانلود مقاله درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه‌های امام علی(ع)

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه‌های امام علی(ع)

مقاله علمی و پژوهشی درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه‌های امام علی(ع) مقاله ای است که در 22 صفحه و با 24 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله موضوعات نهج‌البلاغه؛ اصول مدیریتی؛ فرهنگ‌سازی؛ حاکمیت؛ عدالت محوری و مردم‌داری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است  

more_vert مقاله علمی و پژوهشی خودرهبری ،خود مدیریتی و سرمایه های انسانی سازمان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خودرهبری ،خود مدیریتی و سرمایه های انسانی سازمان

مقاله علمی و پژوهشی" خودرهبری ،خود مدیریتی و سرمایه های انسانی سازمان " مقاله ای است که در 20  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خودرهبری ،خود مدیریتی ، سرمایه های انسانی سازمان، خود مشاهده گری ، خود ارزیابی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی" چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی " مقاله ای است در 26 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی ، مدیریت مطبوعات ، دیدگاه امام خمینی (ره) و دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه های جمعی ، جامعه دانایی و رویکرد مدیریتی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه های جمعی ، جامعه دانایی، فرهنگ رسانه ، فرهنگ ارتباطات رسانه، مدیریت منظومه ای و رویکرد مدیریتی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی

ادامه مطلب

closeکتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی

کتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی نوشتۀ سروش صفدریان، به معرفی استانداردهای مدیریتی پرداخته و درنهایت به بحث یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریتی می‌پردازد. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در سال‌های اخیر منجر به شکست پروژه‌های مرتبط با مدیریت کیفیت در شرکت‌ها شده است نحوه پیاده سازی این سیستم‌ها در سازمان‌ها بوده است. پس از آغاز بحث سیسیتم ها و پیدایش سیستم‌های مختلف خدماتی و تولیدی، سیستم‌های مدیریتی بعنوان راهکاری برای ایجاد انسجام و هماهنگی بین سیستم‌های مختلف موجود مطرح شده‌اند. تدوین و توسعه استانداردهای بین المللی بخصوص توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در این زمینه بسیار مورد توجه می‌باشد. تدوین استانداردهای مدیریتی در زمینه‌های کیفیت، ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و... از جمله استانداردهای طراحی شده توسط این سازمان می‌باشند. با افزایش مطالبات مختلف سهامداران بمنظور بهبود عملکرد و اثربخشی، سازمان‌ها وادار شده‌اند که سیستم‌های مدیریتی متفاوتی را پیاده سازی نمایند. با این حال سر و کار داشتن با سیستم‌های مدیریتی متفاوت و مجزا و اطمینان از اینکه آن‌ها در راستای استراتژی‌های سازمانی قراردارند و اثربخشی و کارایی مناسب را دارا می‌باشند بسیار مشکل است. با توجه به ریسک بالایی که اجرای سیستم‌های مدیریتی بصورت مجزا دارند اجرای این سیستم‌ها ناکارآمد و بدون اثربخشی می‌باشد و این مشکل مخصوصاً در بخش‌ها و صنعت‌های پیچیده‌ای همانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع هوایی و صنایع خودرو نمود بیشتری پیدا می‌کند. اجرای سیستم‌های مدیریتی بصورت جداگانه اغلب ناکارآمد و غیراثربخش از کار در می‌آید. به همین دلیل نیاز برای استفاده از یک سیستم مدیریت یکپارچه در اواسط دهه 1990 برای رسیدن به منافع بیشتر و دستیابی هرچه بهتر به سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مطرح شد. سیستم‌های مدیریت یکپارچه با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد 2008-9001ISO، مدیریت زیست محیطی بر پایه 2004-14001ISO و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر پایه 2007-18001OHSAS در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است و در مدت کوتاهی که از آغاز بحث شکل گیری آن می‌گذرد توانسته است نتایج مثبت و قابل قبولی را به ارمغان بیاورد. کتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی ((IMS) Integrated Managment System) اطلاعات جامعی دربارۀ سیستم مدیریت بر مبنای استاندارد در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. فهرست مطالب پیشگفتارمقدمهفصل اول: سازمان بین المللی استانداردفصل دوم: سیستم مدیریت کیفیتفصل سوم: سیستم مدیریت زیست محیطیفصل چهارم: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیفصل پنجم: سیستم مدیریت یکپارچهفصل ششم: ماتریس ارتباط الزامات استانداردها

more_vert کتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی

ادامه مطلب

closeکتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی

کتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی نوشتۀ سروش صفدریان، به معرفی استانداردهای مدیریتی پرداخته و درنهایت به بحث یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریتی می‌پردازد. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در سال‌های اخیر منجر به شکست پروژه‌های مرتبط با مدیریت کیفیت در شرکت‌ها شده است نحوه پیاده سازی این سیستم‌ها در سازمان‌ها بوده است. پس از آغاز بحث سیسیتم ها و پیدایش سیستم‌های مختلف خدماتی و تولیدی، سیستم‌های مدیریتی بعنوان راهکاری برای ایجاد انسجام و هماهنگی بین سیستم‌های مختلف موجود مطرح شده‌اند. تدوین و توسعه استانداردهای بین المللی بخصوص توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در این زمینه بسیار مورد توجه می‌باشد. تدوین استانداردهای مدیریتی در زمینه‌های کیفیت، ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و... از جمله استانداردهای طراحی شده توسط این سازمان می‌باشند. با افزایش مطالبات مختلف سهامداران بمنظور بهبود عملکرد و اثربخشی، سازمان‌ها وادار شده‌اند که سیستم‌های مدیریتی متفاوتی را پیاده سازی نمایند. با این حال سر و کار داشتن با سیستم‌های مدیریتی متفاوت و مجزا و اطمینان از اینکه آن‌ها در راستای استراتژی‌های سازمانی قراردارند و اثربخشی و کارایی مناسب را دارا می‌باشند بسیار مشکل است. با توجه به ریسک بالایی که اجرای سیستم‌های مدیریتی بصورت مجزا دارند اجرای این سیستم‌ها ناکارآمد و بدون اثربخشی می‌باشد و این مشکل مخصوصاً در بخش‌ها و صنعت‌های پیچیده‌ای همانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع هوایی و صنایع خودرو نمود بیشتری پیدا می‌کند. اجرای سیستم‌های مدیریتی بصورت جداگانه اغلب ناکارآمد و غیراثربخش از کار در می‌آید. به همین دلیل نیاز برای استفاده از یک سیستم مدیریت یکپارچه در اواسط دهه 1990 برای رسیدن به منافع بیشتر و دستیابی هرچه بهتر به سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مطرح شد. سیستم‌های مدیریت یکپارچه با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد 2008-9001ISO، مدیریت زیست محیطی بر پایه 2004-14001ISO و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر پایه 2007-18001OHSAS در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است و در مدت کوتاهی که از آغاز بحث شکل گیری آن می‌گذرد توانسته است نتایج مثبت و قابل قبولی را به ارمغان بیاورد. کتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی ((IMS) Integrated Managment System) اطلاعات جامعی دربارۀ سیستم مدیریت بر مبنای استاندارد در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. فهرست مطالبپیشگفتارمقدمهفصل اول: سازمان بین المللی استانداردفصل دوم: سیستم مدیریت کیفیتفصل سوم: سیستم مدیریت زیست محیطیفصل چهارم: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیفصل پنجم: سیستم مدیریت یکپارچهفصل ششم: ماتریس ارتباط الزامات استانداردها

more_vert کتاب راهنمای جامع نصب و تنظیمات Kaspersky Administration kit version 6.0.2134

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای جامع نصب و تنظیمات Kaspersky Administration kit version 6.0.2134

این کتاب آموزش کامل کنسول مدیریتی آنتی ویروس کسپرسکی تحت شبکه میباشد. از آن جا که در بسیاری از سازمانهای کشور از این آنتی ویروس روسی استفاده میشود و بسیاری از مسئولین شبکه با معضل کار با این نرم افزار قدرتمند مواجه هستند، لذا این راهنما می تواند کمک بسیاری در استفاده از این نرم افزار به کاربران ارایه دهد. فهرست مطالبپیش نیاز های نصب کنسول مدیریتی Kaspersky سخت افزار نرم افزار نصب Kaspersky Administration KIT KLSHARE نحوه Update کردنAdministration KIT به صورت Offline تنظیمات Group Tasks Application Deployment Policies آنتی ویروس از اجرای نرم افزار جلوگیری به عمل می‌آورد سایر گزینه‌های تبِ Protection Password Protection Reports and notifications Event and computer selections Master and Slave مشکلات احتمالی سؤالات احتمالی در مورد تفکیک گروه ها

more_vert کتاب دوازده مقاله

ادامه مطلب

closeکتاب دوازده مقاله

این کتاب کوچک جیبی شامل 12 مقاله در زمینه ی علوم انسانی و مدیریت است. با توجه به این که امروزه سازمان‌ها سعی می‌کنند تا سیستم‌های مدیریتی خود را مؤثرتر نمایند، اما بیشتر آن‌ها شاید چندان موفق هم نباشند زیرا مشاهدات عینی نشان می‌دهد همانطور که وقایع امروز جهان تصادفی و آشفته به نظر می‌رسد، همانطور هم سازمان‌ها آشفته و بی‌سامان به نظر می‌رسند. اما در طول دهه‌ها براساس این باور کارکرده‌اند که وقایع و پیشامدهای سازمان قابل کنترل است. در این کتاب از مهارت‌های مختلف مدیریتی مانند تأثیر جهانی شدن بر مدیریت، مهارت‌های اداره ی محیط‌های آموزشی، عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای، روش‌های کمک به پیشرفت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان و از آموزش مادام‌العمر بحث شده است و این که ما چگونه می‌توانیم در جهانی که هر روز در حال تغییر و تحول و آشفتگی است با مهارت‌های مدیریتی گوناگون بتوانیم اول خودمان؛ احساساتمان و در نهایت سازمانی را که مدیریت می‌کنیم بهتر اداره نمائی‌ام. فهرست مطالبمقدمهخوشحالی را میتوان به دست آوردخواستن توانستن استمدیریت استرسعوامل مؤثر در اخلاق حرفه ای مدیرانچگونه میتوان فرهنگ سازمان را اصلاح کردایجاد انگیزه در کارکنانروش های کمک به پیشرفت کارکنانتاثیر جهانی شدن بر مدیریتمدیریت تغییرمهارت های مدیریت و ادارۀ محیط های آموزشیهنــرمنــدی در آمــوزشآموزش مادامالعمــرتقلب یا سوء رفتار علمی

more_vert مقاله بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌ی اجتماعی؛ انگیزش مدیریتی؛ ادارات دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله عملکرد مدیران به‌عنوان یکی از مؤثرترین عامل، در موفقیت یا شکست سازمان‌ها معرفی می‌شود. تحقیقات ثابت نموده است مدیرانی که دارای سطح بالاتری از انگیزش مدیریتی هستند، در انجام وظایف خود موفق‌تر عمل می‌کنند. هدف این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و انگیزش مدیریتی است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه‌ی آماری آن، متشکل از مدیران شاغل در ادارات دولتی استان فارس است. نمونه‌، متشکل از 10 اداره‌ی کل می‌باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و کلیه‌ی مدیران این ادارات به‌صورت تمام‌شماری به تعداد 119 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. از مدل ناهاپیت وگوشال در سنجش سرمایه‌ی اجتماعی و از مقیاس تکمیل جمله‌ی ماینر در سنجش انگیزش‌مدیریتی، در قالب پرسش‌نامه‌ای حاوی 66 سؤال استفاده شده است. داده‌ها با استفاده ازضریبهمبستگیپیرسونورگرسیون چندمتغیرهتحلیل شده‌اند. نتایج، از رابطه‌ی مثبت و معنادار بین سرمایه‌ی اجتماعی و ابعاد آن با انگیزش‌مدیریتی حکایت دارد یعنی اینکه با بالا بردن سرمایه‌ی اجتماعی در مدیران، می‌توان به بالا بردن انگیزش مدیریتی و درنتیجه عملکرد بهتر آنان کمک نمود. عنوان مقاله [English] An Assessment of Relationship between Social Capital and Managerial Motivation چکیده [English] Managers’ performance as an important factor plays an essential role in the success or failure of organizations. Reaches show that managers with higher level of motivation are more successful in performing their jobs. This is a survey research whose population include managers in the public offices in Fars province. 10 general offices were selected randomly whose employees numbered 119 people. Social capital model and Miner’s open-ended sentences in the form of a 66-item questionnaire were applied to collect data. The data was analyzed by Pierson correlation coefficient and multivariate regression. The results indicated that there are significant meaningful relationship between social capital and managerial motivation. It means that promoting social capital can promote managerial motivation. In turn, it can improve their performance. کلیدواژه‌ها [English] Social capital, Managerial Motivation, Public Offices دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب درس‌های مدیریتی و رهبری از سرزمین عجایب

ادامه مطلب

closeکتاب درس‌های مدیریتی و رهبری از سرزمین عجایب

مورتی میسلانی در کتاب درس‌های مدیریتی و رهبری از سرزمین عجایب، هشت داستان کوتاه با شخصیت‌های حیوانی سرگرم کننده را برای کودکان و نوجوانان به منظور انتقال تجربیات مدیریتی روایت می‌کند. در این قصه‌ها به مباحث: شناسایی توانایی‌های فردی، تبلیغ کار گروهی، تنوع در عملکرد و مدیریت زمان اشاره شده است. مؤلف و نویسنده‌ی کتاب درس‌های مدیریتی و رهبری از سرزمین عجایب (Leadership and Management Lessons from Wonderland)، اذعان نموده است که داستان‌های کوتاه، جذاب و البته در قالب شخصیت‌های حیوانی برای کودکان و نوجوانان به منظور انتقال تجربیات مدیریتی می‌باشد اما پیشنهاد می‌شود که به عنوان یک رهبر، مدیر یا پژوهشگر و دانشجوی مدیریتی آن را مطالعه نمائید. به طور خلاصه، این کتاب برای همه کسانی که صرف نظر از سن دارای قلب‌هایی جوان هستند و تمایل دارند ضمن داشتن اوقاتی خوش یک سری دروس مدیریتی را یاد بگیرند مفید است. مورتی میسلانی (Morti Miscellany) نویسنده‌ی این کتاب، سی و دو سال گذشته را برای درک رفتار انسان، روانشناسی، مهارت‌های بین شخصی، مدیریت روابط و مهارت‌های مدیریتی گذرانده است. این 32 سال به او یاد داده که: این جهان برای انسان ملحد یک واقعه‌ی هیجان‌آور و برای یک انسان مؤمن، یک مخلوقی است که روزانه فرصت‌های بی‌شماری را برای یادگیری در پیش روی ما قرار می‌دهد. تنها چیزی که نیاز داریم یک ذهن کنجکاو و یک قلب شوخ و شنگ است که بتواند دایرة‌المعارف موجود در این دنیا را بخواند. او در این کتاب تجربیات خود را به کلام درآورده است و آن‌ها را با نسل‌های بعدی به اشتراک می‌گذارد. بر اساس تجربه‌ی او دوران کودکی و نوجوانی بهترین زمان برای یادگیری مهارت‌های مدیریتی است. هرچند هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست. توجه وی به دنیای بیولوژیک باعث شد که این کتاب را به دنیای حیوانات تقدیم نماید. با توجه به کوتاه بودن مدت زمانی که کودکان در حال رشد می‌توانند توجه خود را روی چیزی معطوف کنند و افزایش تعداد کودکان مبتلا به ADHD (اختلال بیش فعالی نقص توجه)، نویسنده به این نتیجه رسید که داستان‌های مدیریتی بلند مدت می‌تواند برای این نوع از کودکان و نوجوانان کسل‌ کننده باشد. بنابراین تصمیم گرفت که داستان‌ها را کوتاه کند و با ایجاد شخصیت‌های حیوانی این داستان‌ها را سرگرم‌ کننده نماید. در انتهای هر فصل برای کودکانی که دوست دارند چیزهای بیشتری در مورد مباحث بحث شده در فصول یاد بگیرند یک بخش سرگرم‌ کننده و واقعی گنجانده شده است. برای کودکان و نوجوانی که تمایل دارند تا رابطه این درس‌ها را با دنیای واقعی بدانند به هر فصل یک سری درس‌های مدیریتی ساده اضافه شده است. همانطور که فرد از فصل یک به سمت فصل دهم پیش می‌رود متوجه پیچیده‌تر شدن تدریجی مباحث مدیریتی فصول می‌شود. این کار به طور تعامدی انجام شده است تا در ابتدای کتاب بینشی ایجاد شود اما در انتهای کتاب یک نتیجه‌گیری مفید و قوی داده شود. در بخشی از کتاب درس‌های مدیریتی و رهبری از سرزمین عجایب می‌خوانیم: تئوری‌های علمی نشان داده‌اند که زندگی در دریا تکامل و تحول یافته است. در ابتدا مولکول‌های کوچکی به ماکرو مولکول‌های پیچیده‌تری تبدیل شدند. سپس این ماکرو مولکول‌ها به هم ملحق شدند تا شکل اولیه زندگی را بوجود آورند. این فرم‌های ساده متحول گشتند تا ارگانیسم‌های آبی چندسلولی را بوجود آورند. بعدها این ارگانیسم‌های چندسلولی بیشتر تکامل یافتند تا ارگانیسم‌های خاکی مشتمل بر انسان‌ها را شکل دهند. هزاران ماکرومولکول برای کارکرد و عملکرد درست زندگی با هم کار می‌کنند. یک حرکت ساده انگشت ما مستلزم همکاری میان هزاران سلول است. هر کدام از این سلول‌ها بخودی خود می‌توانند وجود داشته باشند و دلیل آن همکاری بین پروتئین‌ها، چربی‌ها، DNA، کربوهیدرات‌ها و غیره است. از نظر من: "زندگی چیزی نیست جز همکاری فوق‌العاده میان هزاران ماکرو مولکول. زندگی در غیاب این همکاری‌ها رخ نمی‌دهد. همچنین همکاری‌ها در غیاب زندگی اهمیتی نخواهند داشت". گونه‌های حیوانی متعددی (مانند مورچه‌ها، پرندگان، و انسان) تکامل یافته‌اند تا در ساختارهای اجتماعی‌ای زندگی کنند که خود مدل‌های همکاری بوجود آمده توسط گونه‌های چندسلولی‌اند تا شانس بقای این گونه‌های چندسلولی را افزایش دهند. اکوسیستم‌ها همکاری بین چندین نوع موجود زنده‌اند تا محیطی پایدار را برای بهترین امکان جهت بقای چندین گونه در یک محدوده برای سال‌های سال فراهم آورند. صحبت در مورد همه این همکاری‌ها خارج از محدوده این کتاب است. فهرست مطالبسخن مترجمپیشگفتارفصل اول: فردداستان کوتاه شماره 1درس مدیریتی 1: در مدیریت زندگی حقیقیحقایق سرگرم کنندهفصل دوم: تنوع (گوناگونی)داستان کوتاه شماره 2درس مدیریتی 2 در زندگی حقیقیحقایق سرگرم کنندهفصل سوم: تهدیدداستان کوتاه شماره 3درس مدیریتی 3 برای مدیریت زندگی حقیقیحقایق سرگرم کننده فصل 3فصل چهارم: عدم امنیتداستان کوتاه شماره 4درس مدیریتی 4 در زندگی حقیقیحقایق سرگرم کنندهفصل پنجم: تأثیرداستان کوتاه شماره 5درس مدیریتی 5 در زندگی حقیقیحقایق سرگرم کنندهفصل ششم: همکاریداستان کوتاه شماره 6درس مدیریتی 6 در زندگی حقیقیحقایق سرگرم کنندهفصل هفتم: حدودداستان کوتاه شماره 7درس مدیریتی 7 در زندگی حقیقیحقایق سرگرم کنندهفصل هشتم: آمارداستان کوتاه شماره 8درس مدیریتی 8 در زندگی حقیقیحقایق سرگرم کنندهفصل نهم: نتیجه گیریفصل دهم: بعدی

more_vert تصویب اصول سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی

ادامه مطلب

closeتصویب اصول سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی

 اصول سنجش شایستگی‌های مدیران نهادهای علمی که براساس آن پنج مولفه مورد سنجش قرار می گیرد، به تصویب شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. به گزارش روز دوشنبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یازدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با موضوع بررسی الگوی سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل وزارتخانه برگزار شد.بر اساس مصوبه شورای نظارت و ارزیابی وزارت علوم، در سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی پنج مؤلفه «شخصیت فردی و ویژگی‌های حرفه‌ای»، «توانایی‌های مدیریتی»، «شایستگی رهبری»، «مهارت‌های ارتباطی» و «دانش مدیریتی» مورد سنجش قرار می‌گیرد.همچنین شاخص‌های سنجش هریک از مؤلفه های شایستگی، براساس نتایج حاصل از مطالعات بین‌المللی، تجربیات ملی و بومی‌سازی آنها برای انواع نهادهای علمی (آموزشی، پژوهشی و فناوری) تعریف و با توجه به تفاوت مأموریت نهادهای مختلف علمی و نقش مدیر در هر نهاد، وزن هر یک از شاخص‌ها تعیین می‌شود.با توجه به هدف شایسته‌سالاری و نخبه‌گماری در نظام مدیریت علمی، حاصل سنجش شایستگی‌ها با رعایت «شرایط اولیه تصدی سِمَت‌های مدیریتی»، مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۸۹ در انتخاب از میان نامزدهای مناسب در نهادهای علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای سنجش شایستگی از روش‌های علمی و عملیاتی شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، بررسی اسناد و سایر روش‌های مناسب استفاده می‌شود و حاصل این سنجش، علاوه برکمک در نخبه‌گزینی، راهنمایی لازم را برای تدوین دوره‌های آموزش فردی و حرفه‌ای مستعدان مدیریت فراهم می‌آورد.سنجش شایستگی در سطوح مختلف مدیریتی در نهادهای علمی امکان‌پذیر است و نهادها می‌توانند بر اساس الگوی مصوّب در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت و انطباق آن برای حوزه‌های مدیریتی خود، از آن برای انتخاب اصلح مدیران در سایر سطوح مدیریتی استفاده کنند.در بخش دیگری از این نشست، منصور غلامی، وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری گفت: برخی از شاخص‌ها مانند تجربه، حسن شهرت و تخصص در زمان انتخاب رؤسای نهادهای علمی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی این الگو می‌تواند سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی را به صورت علمی اجرایی کند.وی علاوه بر سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی در هنگام انتصاب، بر پیاده‌سازی فرایند شایسته‌گزینی در مدیریت‌های سطوح پایین‌تر نهادهای علمی تأکید کرد و اظهار داشت: رؤسای نهادهای علمی پیش از تصدی ریاست نهاد، لازم است چندین مرحله از مدیریت‌های درون نهاد را طی کرده باشند.

more_vert استعاره مغز در علم مدیریت

ادامه مطلب

closeاستعاره مغز در علم مدیریت

 علوم و فناوری‌های شناختی همه رشته‌های دیگر را تحت تأثیر قرار داده است و حوزه مدیریت در این میان یک استثنا نیست. رویکرد شناختی به مدیریت سعی دارد با استفاده از یافته‌های علوم اعصاب شناختی در زمینه کارکردهای شناختی مغز، رویکرد جدیدی را در قالب استعاره مغز در علم مدیریت عرضه کند. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید کمال خرازی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی و مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در حوزه علوم شناختی در یادداشتی گفت: مغز به عنوان پیچیده‌ترین پدیده خلقت، یک دستگاه پردازشگر اطلاعات است که دارای حدود یکصد بیلیون سلول تخصصی عصبی به نام نورون است. هر نورون در حکم یک پردازشگر اطلاعات انجام وظیفه می‌کند و انواع مختلفی دارد. هر نورون بین ۲۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ اتصال با سایر نورون‌ها دارد که مجموعاً یک شبکه عظیم اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند. بنابراین مغز ساختاری اجتماعی دارد و همچون شبکه‌ای از پردازشگرهایی که در تعامل با هم عمل می‌کنند، وظایف پیچیده خود را به انجام می‌رساند. وی افزود: پردازش اطلاعات در مغز علاوه بر ترتیب متوالی و ارادی، اکثراً به صورت خودکار، موازی، توزیع شده و همزمان انجام می‌گیرد، پردازش همزمان و موازی اطلاعات در مسیرهای مختلف را اصطلاحاً پردازش توزیع موازی می‌نامند. پردازش موازی اطلاعات قدرت فوق العاده‌ای را برای مغز فراهم می‌کند. ابررایانه‌ها بر اساس مدل پردازش توزیع موازی ساخته می‌شوند تا بتوانند اطلاعات بسیار زیادی را به صورت همزمان و با سرعت بسیار بالا در زمانی کوتاه پردازش کنند. وی گفت: پردازش اطلاعات در مغز اکثراً به صورت خودکار و ناهشیار انجام می‌شود، ولی هرگاه ارزیابی، تحلیل، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، تغییر مسیر یا متوقف ساختن کاری لازم آید، ساختار مدیریتی مغز یعنی قطعه پیشانی وارد عمل می‌شود. قطعه پیشانی و اجزای آن هر یک وظیفه خاصی را برعهده دارند. مجموعه وظایف مدیریتی مغز را کارکردهای اجرایی آن می‌نامند. یکی از وظایف قطعه پیشانی مهار تکانه‌های هیجانی است که توسط آمیگدال یا بادامه در دستگاه لیمبیک پردازش می‌شود. دستگاه لیمبیک در مغز میانی و در زیر قشر مخ قرار گرفته است و از بخش‌های قدیمی مغز محسوب می‌شود و بین حیوانات و انسان‌ها مشترک است. تفاوت انسان با حیوان در وجود سامانه مدیریتی مغز است که در قطعه پیشانی قرار دارد.

more_vert مقاله شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مدیریتی مؤثر بر موفقیت بانک‌های توسعه‌ای در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مدیریتی مؤثر بر موفقیت بانک‌های توسعه‌ای در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مدیریتی مؤثر بر موفقیت بانک‌های توسعه‌ای در ایران (مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون)" مقاله ای است در 24 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانک، توسعه، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، موفقیت پرداخته شده است چکیده مقاله بانک­های توسعه­ای که نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشورها بر عهده دارند، عامل انتقال­دهنده سیاست­های اقتصادی دولت به بخش خود بوده و با برنامه­ریزی صحیح، منابع مالی جمع­آوری شده را در بخش­های مختلف اقتصادی توزیع می­نمایند. با اینکه مقصود اصلی آنها برخلاف بانک­های تجاری سودآوری نیست، اما کمترین خواسته آنان موفقیت در انجام مأموریت توسعه­ای خود است. این مقاله در پی شناسایی و تبیین عوامل(معیار و زیرمعیار) مؤثر بر موفقیت بانک­های توسعه­ای در ایران و سپس اولویت­بندی آنان است. همچنین، برخی چالش­های پیش روی بانک­های توسعه­ای نیز مطرح می­گردد. این اولویت­بندی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از جمله تصمیم­گیری­های چندمعیاره می­باشد صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه­ای مدل اولیه این تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی مدل نهایی تحقیق به دست آمد. طی این پژوهش، معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر موفقیت بانک­های توسعه­ای شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت­بندی گردید. همچنین، به مهم­ترین چالش­های پیش روی بانک­های توسعه­ای پرداخته شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . عوامل مدیریتی+بانک+ توسعه+فرآیند تحلیل+ سلسله مراتبی+ موفقیت + مقالات اقتصادی+پژوهشهای اقتصادی+سیاستهای اقتصادی

more_vert مقاله نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران" مقاله ای است در 27 صفحه و با 61 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فناوری اطلاعات؛ سازمان‌های دولتی ایران؛ عوامل فردی؛ عوامل سازمانی؛ عوامل مدیریتی پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه پذیرش فناوری اطلاعات جدید، چالش‌ اساسی در سازمان‌های دولتی است که کمتر مورد بررسی واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران است. به همین منظور، ابتدا مبانی نظری مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با ارایه‌ مدل عوامل مؤثر، با درنظرگرفتن ویژگی‌های سازمان‌های دولتی ایران، عوامل و شاخص‌های مورد نظر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بررسی و تأیید شده است. یافته‌های پژوهش، مؤلفه‌های هنجار و تصویر ذهنی (عوامل فردی)، حمایت مدیر ارشد، تخصص فناوری اطلاعات، رسمیت، تمرکز، اندازه، عمق تغییر و آمادگی سازمانی (عوامل سازمانی)، نگرش، نوآوری، دانش فناوری اطلاعات، تصدی مدیریتی مدیر عالی اجرایی (عوامل مدیریتی) را به همراه شاخص‌های مرتبط، مورد بررسی و تأیید قرار داده است. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند که مؤلفه‌های هنجار ذهنی، آمادگی سازمانی و نوآوری مدیرعالی اجرایی، نقش‌های مهم‌تری در پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران ایفا می‌کنند کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] The Role of Effective Individual, Organizational and Managerial Factors on Adopting Information Technology in Iranian State Organizations چکیده [English] Adoption of information technology has now become a basic challenge in public organizations in Iran which has not been considered properly. This research is intended to explore the effects of individual, organizational, and managerial factors influencing the adoption of information technology in Iranian organizations. Having considered the characteristics of Iranian state organization, the researchers presented a model for effective factors. Factors and indicators of the model were confirmed through factor analysis based on structural equation modelling. The results included the assessment of factors such as normative components, mental image (individual factors), support by higher managers, information technology expertise, formality, concentration, size, depth of change and preparedness of the organization (organizational factors), attitude, entrepreneurship, information technology knowledge, and managerial tenure of the directors (managerial factors). The researchers found out that mental norms, organizational preparedness and innovations by the directors are more effective in the adoption of information technology by Iranian organizations کلیدواژه‌ها [English] Information technology, Iranian State Organizations, Individual Factors, Organizational Factors, Managerial Factors دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اسرار و رموز اخلاق مدیریتی در قرآن و نهج البلاغه

ادامه مطلب

closeکتاب اسرار و رموز اخلاق مدیریتی در قرآن و نهج البلاغه

کتاب اسرار و رموز اخلاق مدیریتی در قرآن و نهج البلاغه نوشته حسن کمالی، بخش سازندۀ اخلاق در روح و روان آدمی را که امری بسیار مهم است مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص می‌کند که هر فردی در هر مقطع از زندگی خود نیازمند ارتقاء علمی اخلاق در راستای قرآن و معنویت است. مدیریت از جمله مباحث علمی و فلسفی و تجربی از قرون گذشته تا امروز همواره مورد بحث و تحقیق بوده است و پیرامون آن از جهت تعریف، شناخت مدیران موفق و ناموفق و نقش فضائل و رذائل اخلاقی آن‌ها بحث بسیار نموده‌اند. مدیریت از دیدگاه فلاسفه: دستیابی به هدف‌های سازمانی از طریق هدایت و رهبری بوده،هر فردی حداقل در مراحل مشخصی از زندگی خود یک مدیر است. در این کتاب جلوه‌هایی از مدیریت به طور جدی بررسی شده و مقام والای خدمت‌گزاری را در جهت مثبت و منفی به روشنی بیان کرده است. حجت الاسلام دکتر حسن کمالی از جانبازان و یادگاران جنگ تحمیلی است که از محضر اساتیدی همچون علامه صدوقی ساروی، حضرت آیت الله العظمی سید محمد هادی میلانی، رهبر عزیز انقلاب، استاد مرتضی مطهری و شهید مفتح، و... کسب فیض نموده‌اند. ایشان پس از سال‌ها تلاش و تدریس در این عرصه به جهت اعتلای فرهنگ دینی در جامعه دست به قلم برده و کتاب کم نظیر اسرار و رموز اخلاق مدیریتی در قرآن و نهج‌البلاغه را تالیف نمود. در بخشی از کتاب اسرار و رموز اخلاق مدیریتی در قرآن و نهج البلاغه می‌خوانیم: امام خمینی به عنوان مرجع تقلید جهان تشیع و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی، جهت هدایت و ارشاد امت اسلامی و مسئولین و کارگزاران نظام، کلام‌ها و پیام‌های فراوانی داشته است که از دو ویژگی مرجعیت علمای شیعه و ولایت امری برخوردار است. دقت و صلابت و تقوی و شجاعت امام خمینی (ره) زبانزد عام و خاص است، اتکاء به خدا، ایمان به هدف، صراحت و شهامت در برابر حق، ریزبینی و شفافیت در کار، هدفمندی و پیام رسای این مرد خدا اعجاب جهانیان را برانگیخت، ابر مردی که دلاورانه و با سرفرازی خدمت محرومان را به دوش گرفته، یک دقیقه در برابر ظالمان و هوچی گران داخلی و خارجی سکوت نکرد، مدیری که بر دل‌های مردم حکومت نموده، تملق و چاپلوسی دیگران نه تنها او را از هدف اصلی باز نداشته بلکه با ندای قهرمانانه فرمود؛ به من خدمت‌گزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید، من تا زنده‌ام خدمت‌گزار شما هستم. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: معنی و مفهوم مدیر در اسلامفصل دوم: جلوۀ مدیریت مکتبی امیرالمؤمنین (علی)فصل سوم: استاد کل مدیریتفصل چهارم: شیوه‌های مدیریت و رهبریفصل پنجم: شرایط اساسی و عمومی مدیریتفصل ششم: مدیریت و منزلت انسان در اسلامفصل هفتم: ارکان مدیریتفصل هشتم: ابزار مدیریتفصل نهم: عوامل موفقیت مدیرفصل دهم: شئونات مدیرفصل یازدهم: آفات مدیریتفصل دوازدهم: اخلاق مدیریتیفصل سیزدهم: مدیریت از دیدگاه امام خمینی (ره) و دیگر بزرگانفصل چهاردهم: نظریۀ علامه طبرسیفصل پانزدهم: نظریۀ آیت الله حسن زاده آملیفصل شانزدهم: مدیریت از نظر شهید بهشتیکتابنما

more_vert کتاب تحولات مدیریتی مکانیزاسیون و اثر آن بر توسعه پایدار

ادامه مطلب

closeکتاب تحولات مدیریتی مکانیزاسیون و اثر آن بر توسعه پایدار

فرزاد فرهادیان بابادی در کتاب تحولات مدیریتی مکانیزاسیون و اثر آن بر توسعه پایدار، به راهبردها و اهمیت توسعه پایدار و مدیریت شهری می‌پردازد. یکی از بحث‌های مهم و کاربردی در سطح جهانی مسئله توسعه پایدار است. سازمان جهانی ملل متحد و ارگان‌های مربوط به محیط زیست در دنیا از مهم‌ترین سازمان‌هایی هستند که در این امر نقش دارند. اولین بار خانم براتلند در اجلاس عمومی سازمان ملل از این اصطلاح استفاده کرد و آن را «آینده مشترک ما» نامید. این مفهوم شرایط انسانی و طبیعی را در فعالیت‌های توسعه‌ای در نظر می‌گرفت. نیازهای نسل امروز را توسعه پایدار بدون به خطر انداختن نیازهای نسل‌های بعدی برآورده می‌کند. توسعه پایدار علاوه بر دغدغه نسل امروز، دغدغه و فکر نسل‌های آینده را نیز دارد و برنامه‌ای بلندمدت برای آن اندیشیده شده که تمامی مسائل فرهنگی، انسانی و زیست محیطی را دربرمی‌گیرد. در بخشی از کتاب تحولات مدیریتی مکانیزاسیون و اثر آن بر توسعه پایدار می‌خوانیم: آنچه که مسلم است این است که پایداری شهری گونه‌ای از توسعه پایدار است که در محیط‌ها و فضاهای شهری را دربرمی‌گیرد. این مقوله زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت‌های توسعه پایدار، به عنوان اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود؛ به عبارت دیگر توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه‌ای هدایت شود که به نفع تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی جامعه گردد و عدالت اجتماعی و فضائی تحقق یابد. پذیرش این اصل که توسعه پایدار مستلزم برقراری عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها است. رفع نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، آسیب پذیری اقشار کم درآمد، توزیع بهینه خدمات و امکانات، توجه به نیازهای اساسی شهروندان، هرچه بیشتر به اهمیت نگرش به توسعه پایدار می‌افزاید. از آنجایی که روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه با عدم تعادل‌های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی‌قواره شهری مواجه بوده است. به طوری که ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادلهای فضایی - اجتماعی با نمودهای فقر شهری اسکان واشتغال غیررسمی، ضعف حاکمیت محلی، آلودگی‌های زیستی، نمایان شده است. فهرست مطالبمقدمهفصل اولپایداری و توسعهتوسعه پایدارمحورهای اصلی توسعه پایداراهمیت و ضرورت توسعه پایداراهداف و اقدامات توسعه پایداراصول توسعه پایداردیدگاه‌های نظری در خصوص توسعه پایدارنظریه‌های لمن و کاکسنظریه استرانگنظریه چوگولنظریه‌های دولین و پاپنظریه آدامزنظریه فوگلنظریه‌های آنالدورا والیوننظریه اکولوژیست‌های سبزنظریه رنه دوبونظریه دستور کارگروه‌های سبز و قهوه‌ایشهرداری و توسعه پایدارسلامت شهری و توسعه پایدارتوسعه پایدار شهریراهبردهای توسعه‌ی شهری پایدارویژگی‌های شهر پایدارمدیریت شهریمدیریت پایدار شهریتوسعه پایدار زیست‌محیطیدستیابی به توسعه پایدار و ارتقای کیفی ابعاد پایداریمعرفی مکانیزاسیونتحولات مدیریتی مکانیزاسیون خدمات شهریجذب بخش خصوصی و مشارکت آنانمدیریت هزینهمدیریت عملکردفصل دومروش کارفصل سومبودجه‌بندیتحلیل داده‌هافصل چهارمسیستم حساب‌های ملیمنابع و مآخذمنابع فارسیمنابع غیرفارسی

more_vert کتاب از خوب به عالی

ادامه مطلب

closeکتاب از خوب به عالی

با خواندن کتاب از خوب به عالی اثر جیم کالینز، بیشتر باورهای فعلی خود را زیر سوال می‌برید. این کتاب تعاریفی جدید از واژه‌هایی چون مدیر عامل قدرتمند، مدیریت، تصاحب و ادغام سازمان‌ها ارائه می‌دهد. در کتاب از خوب به عالی (Good To Great) می‌فهمیم که متوسط بودن برای موفق بودن کافی نیست بلکه خوب بودن و حرکت به سوی عالی شدن، کلید موفقیت است. اگر به دنبال مطالعه‌ای علمی و جذاب برای شناخت عواملی هستید که شرکت‌های ابرقدرت امروز شکل داده‌اند، این کتاب را بخوانید. شاید فکر کنید کتاب ار خوب به عالی نوشتۀ جیم کالینز (James C. Collinse) یک کتاب مدیریتی و مناسب برای صاحبان کسب‌و‌کار است؛ اما این کتاب راز رسیدن به عالی‌ترین جایگاه انسانی و تفکر خلاق را به شما می‌آموزد. این کتاب به شما یاد می‌دهد در هر موقعیتی که قرار دارید، می‌توانید با وسعت بخشیدن نگرش خود، به جایگاهی والاتر دست یابید. این کتاب، که براساس تحقیقات دقیق و با قلمی عالی نوشته شده است، بیشتر اصول مدیریتی فعلی را زیر سؤال می‌برد و سبک مدیریتی مقتدرانه، بهره‌گیری از فناوری‌های روز و فعالیت‌هایی چون ادغام و تصاحب شرکت‌ها را به چالش می‌کشد و خواننده را با دنیایی جدید و بدیع از اصول مدیریت آشنا می‌کند و به‌سوی عالی بودن سوق می‌دهد. در بخشی از کتاب از خوب به عالی می‌خوانیم: شرکت‌های از خوب به عالی که از همان ابتدای کار موفق عمل کردند، بسیار کم بودند. دلیلش تا حد زیادی این بود که آن‌ها به رشد و موفقیت خود واکنشی نادرست داشتند. موفقیت کارآفرینانه مستلزم خلاقیت، قدرت تجسم و جسارت در حوزه‌های بدیع و ناشناخته و شور و اشتیاقی بی‌اندازه است. وقتی شرکتی رشد می‌کند و ابعاد پیچیده‌تری می‌یابد، به‌تدریج از مسیر موفقیت خود منحرف می‌شود و افراد جدید، مشتریان جدید، سفارشات جدید و محصولات جدید ذهنش را مشغول می‌کند. با این همه آشفتگی، آن چیزهایی که روزی بسیار دوست‌داشتنی و مطلوب بود اکنون به هدفی ناهماهنگ و در‌هم‌ریخته تبدیل می‌شود. نبود برنامه‌ریزی، نبود نظم مالی، نبود سیستم و هر گونه انضباط و مقررات، تعادل و ثبات سازمان را از بین می‌برد و مشکلات در همه حوزه‌ها از جمله مسائل مربوط به مشتری‌ها، گردش مالی و برنامه‌ها ظاهر می‌شود. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: خوب دشمن عالی استفصل دوم: رهبری سطح پنجمفصل سوم: ابتدا چه کسی... بعد چه چیزیفصل چهارم: رویارویی با حقایق بی‌رحم (اما هرگز ایمان خود را از دست ندهید)فصل پنجم: مفهوم جوجه‌تیغیفصل ششم: فرهنگ انضباطفصل هفتم: شتاب‌دهنده‌های فناوریفصل هشتم: چرخ پرواز و حلقه نابودیفصل نهم: از خوب به عالی تا ماندگاریسخن پایانی: پرسش‌هایی که تکرار شده‌اند

more_vert کتاب سیری در مکتب‌های مدیریتی

ادامه مطلب

closeکتاب سیری در مکتب‌های مدیریتی

کتاب سیری در مکتب‌های مدیریتی، تالیف اعظم جلیلی بال، کتابی تخصصی در حوزه مدیریت با موضوع نقد و بررسی مکاتب مختلف مدیریتی در دنیا است. مکاتب کلاسیک مدیریتی، مدیریت اداری، بروکراسی، رهیافت های منابع انسانی به مدیریت، مکتب نوگرایی، مدیریت مبانی، مدیریت عالی، نگرش سیستمی، و مدیریت از منظر قرآن کریم مباحثی هستند که در این کتاب می‌خوانید. یکی از راهکارهای اساسی برای خروج از بسیاری از بحران‌های جهانی توجه به مدیریت اسلامی و مطالعه و بکارگیری تئوری‌ها و اصول این مکتب است. ارزش علم مدیریت با هدف و جهتی که در آن بکار گرفته می‌شود تعیین می‌گردد با توجه به اینکه مدیریت اسلامی بر اساس معنویات و فرهنگ بنا شده است و هدف آن آخرت گرائی است یعنی قرار دادن امکانات دنیوی در جهت آخرت، افراد جامعه می‌توانند به قرب الهی دست یابند و تاثیر آن بر تمام امور اجتماعی در کوتاه زمان مشهود خواهد بود. بطور خلاصه می‌توان گفت که اسلام در تمام شئون زندگی انسان از جمله مدیریت خرد و کلان، رهبری جامعه، روابط بین‌الملل و قوانین اجتماعی سخن دارد و بکارگیری آن‌ها تعالی انسان را در پی‌خواهد داشت. در بخشی از کتاب سیری در مکتب‌های مدیریتی می‌خوانیم: مدیریت یکی از رشته‌های علوم انسانی است و محور آن انسان است و به همین دلیل در رشته مدیریت نیاز خاصی به شناخت انسان است، یکی از مباحثی که ما در مبحث اخلاق مدیران به آن اشاره کردیم مبحث ((ارزش‌های انسانی)) بود. بسادگی می‌توان دریافت که عمده تفاوت بین مدیران در مکتب اسلام و سایر مکاتب دیدگاه آن‌ها به جایگاه انسان و ارزش‌های انسانی است. مدیریت در مکتب اسلام بر مبنای عمل به حق است و مدیران در این مکتب با در نظر گرفتن آخرت و همچنین ارزش‌های الهی و انسانی استراتژی‌های خود را ترسیم می‌کنند و نمی‌توانند از هر وسیله برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند و در حقیقت ارزش‌های الهی و انسانی جهت دهنده مدیران اسلامی هستند. مدیران اسلامی باید در همه حال مساوات و عدالت را رعایت کنند و بر هوای نفس خود تسلط داشته باشند. و باید بخاطر بسپارند، مسئولیت و پست و مقامی راه که در اختیار دارند امانت الهی است و باید همچون امانتداری صادق و امین از هر آلودگی و گناهی از آن حفاظت کنند و در همه احوال در اعمال شیوه مدیریت به امیرالمومنین علی (ع) اقتدا کنند. مدیریت در سایر مکاتب بر مبنای تصمیم گیری و مدیریت، سود و زیان است. دیدگاه این مکاتب تجارت مآبانه، از اسنان آغاز شده و مهم‌ترین وظیفه اش استمرار حیات برای کسب مال بیشتر و رفاه افزون‌تر است و در این مکاتب ارکان و اجزای مدیریت سودآوری است و در راه کسب این هدف، انسان، جامعه، مشتری و ارزش‌های الهی و انسانی می‌تواند در مقطعی هدف یا ابزار یا عاملی حاشیه‌ای قلمداد گردند. فهرست مطالب سیری در مکتب‌های مدیریتینقد بررسی مکتب کلاسیک‌هاصاحب نظران مدیریت علمیمعایب و نارسایی‌های مکتب کلاسیک یا مدیریت علمینقد و بررسی مدیریت ادارینظریه وی شامل سه بخش استب- اصول مدیریتلوتر گیولیکلیندال.اف اورویکفالتشرایط تکوین بروکراسیمعایب بوروکراسیمدل ایده‌ال بروکراسی سنتیمزایای بروکراسینقاط ضعف بروکراسیرهیافت‌های منابع انسانی به مدیریتنظریه روابط انسانی (مطالعات هاثورن)نکات مثبتنکات منفینظریه نیازهای انسانینظریهXو نظریه Y(1906-1964)نظریه شخصیت و سازماننظریه های اقتضاییرهیافت اقتضایی دارای سه ویژگی حایز اهمیت استنقد و بررسی رهیافت اقتضاییمکتب نوگراییسازماندهیارزیابیسطوح مدیریتمدیریت میانیمدیریت عالینگرش سیستمیراه های اثربخش کردن علم مدیریت درسازماننتیجه گیریعدم انهدام منابعپیگیری کارهابرخورد با متخلفانارزش و تلاشنظارتقاطعیتتشویق و تنبیهخصوصیات و معیارهای مدیران در نهج البلاغه را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کردمدیریت؛ امانت الهی از دیدگاه قرآن و روایاتعلم مدیریت و تعریف آن در مکاتب مدیریتىضرورت و اهمیت مدیریت در اسلامتشیع و ضرورت مدیریتنقش رهبرى و تعلیم و تجربه در مدیریتتفاوت مدیریت اسلامی و غیر اسلامیاخلاق مدیران در اسلامنگاهی بر مدیریت نبوی و مدیریت علویمقایسه مدیران در مکتب اسلام و سایر مکاتبنتیجهمنابع و ماخذ

more_vert کتاب ایجاد داشبورد مدیریتی با Crystal Xcelsius

ادامه مطلب

closeکتاب ایجاد داشبورد مدیریتی با Crystal Xcelsius

داشبورد مجموعه ای از عناصر گرافیکی است و هنگامی که درست طراحی شده باشد، ابزاری قدرتمند و منحصر به فرد برای نظارت بر عملکرد سازمان در یک نگاه، می باشد. براساس اطلاعات گذشته و حال، امکان پیش بینی آینده را فراهم می سازد و اطلاعات مورد نیاز مدیران را در اختیار آنها قرار می دهد. داشبوردها در تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه اطلاعات جهت رسیدن به اهداف کسب و کار، بسیار کارمد هستند. با داشبورد رخدادهای سازمان را در کمترین زمان می توان نظارت کرد و بر اساس آن تصمیمات موثری اتخاذ کرد. نرم افزار Crystal Xcelsius از مجموعه نرم افزارهای شرکت SAP می باشد و برخلاف برخی از نرم افزارهای مطرح در این حوزه، بسیار آسان است و هر کاربری با اندکی دانش درباره محیط اکسل می تواند با ابزارهای ارائه شده در این نرم افزار داشبوردهای بسیار کارا و به لحاظ گرافیکی جذب ایجاد نماید. کتاب ایجاد داشبورد مدیریتی با نرم افزار Crystal Xcelsius، به زبان ساده و برای تمامی کاربرانی که دانش تخصصی در رابطه با پایگاه های داده و نرم افزار های داشبورد سازی و هوش تجاری ندارند، تدوین شده است و تمامی مدیران، کارمندان و دانشجویان با قابلیتهای این نرم افزار می توانند به سادگی پاورپوینت ها و داشبوردهایی زیبا و کارا بسازند. فهرست مطالبمقدمهدرباره‌‌ی ‌این کتابسازمان‌دهی این کتابنمادهای به‌کاررفته در این کتابمحتویات CD همراه کتابنظرات و پیشنهاداتبخش اول:‌‌ آشنایی با نرم‌افزار Crystal Xcelsiusمعرفی Crystal Xcelsiusفصل 1: معرفی Crystal Xcelsiusبخش دوم:‌‌ شروع کار با مؤلفه‌های پایهفصل 3: کار با مؤلفه‌های Single Valueفصل 5: ایجاد گرافیک با نمودارهافصل6: ساخت منوفصل7: ساخت ژئوگرافیک با نقشه‌هافصل 8: قابلیت مشاهده پویافصل 10: افزودن سبک و شخصی‌سازی داشبوردفصل 13: ترفندهای کاربردی در Crystal Xcelsiusفصل 14: پرسش‌های متداولفصل 15: مثال‌های واقعی