کتابهای ارتباطات و روابط عمومی
کتاب روانشناسی کلام در ادبیات گفتاری
تاریخ 03 اسفند 1398 ساعت 21:05:13
کد خبر: 010456
کتاب روانشناسی کلام در ادبیات گفتاری


« شخصیت هر کس پشت زبان او پنهان شده است.»

پژوهشگران دریافته ­اند که لحن صدای ما، بیانگر احساسات­مان در ارتباطات با دیگران است،

بیشتر احساسات از طریق شنیداری قابل انتقال است، همین است که از نوع صدا و طرز بیان کلمات، می‌­توان به شخصیت دیگران پی برد.

برای مثال کسی که با صدای آرام و خونسرد صحبت می­ کند، لحن یکنواختی دارد، و کسی که با صدای بلند و بدون لکنت صحبت می­ کند، شخصی پرانرژی و فعال به نظر می­رسد.

« صدا یک پدیده مادرزادی است، پس نمی­توان دخالتی در آن داشت.»

به محض این که کلامی از زبان خارج ­شود، لحن سخن گفتن را تعیین می­ کند، در این صورت باید سعی کنیم تا صدای­مان آرام، صلح ­آمیز، منظم و نیرومند باشد. حواس­مان جمع باشد که بیش از حد بلند یا کوتاه سخن نگوییم. کلمات را به روانی و پشت سر هم ادا کنیم و از مکث­ ‌های غیر لازم و طولانی خودداری نماییم.

صدا، اصلی‌­ترین عنصری است که توسط آن، اندیشه‌­ها و احساس‌­های مشخص و دقیق خود را بیان می­‌کنیم، در این صورت هرچه صدای ما حساس‌­تر و کارآمدتر باشد، دیگران منظور ما را در گفتارمان دقیق­تر و واضح­‌تر درک می­کنند.

یکی از بهترین روش‌­های تقویت صدا این است که پاره شعرهایی را با آهنگ مناسب آن و صدای بلند بخوانیم.

فهرست مطالب
کلامی بر این کتاب
فنون مؤثر در صدا شناسی
صدا در مسیر کلام
زنجیره گفتار در ارتباطات کلامی
پرورش صدا در پنج مرحله اساسی
تحلیل صدا در گفتار
رابطه تُن صدا با فرهنگ اجتماعی
سرعت و آهنگ صدا در ارتباطات کلامی
اهمیت لحن بیان در پرورش صدا
صدا در ماهیت وجودش
تمرین صدا در ارتباطات
تاثیرگذاری صدای ما بر دیگران
صداهای ناموزونی که به ارتباطات کلامی آسیب میرسانند
اهمیت لحن بیان در ارتباطات انسانی
لفظ در پرورش گفتار
تُن و نوسان‌های صدا در کلام
کلام در معنای سخن
انتظارات مبهم و مشخص از گفتار
اهمیت روابط عمومی در ارتباطات کلامی
گسترش حلقه نفوذ در ارتباطات کلامی
قدرت جاذبه کلام
اهمیت کلام در ارتباطات انسانی
شناسایی و درک پاسخ‌ها و دریافت‌ها در ارتباطات کلامی
میل به ایجاد ارتباطات کلامی با دیگران
اصول پنج مادهای ارتباطات کلامی
اعمال جسمانی در کلام
بلندی آوا و سرعت بیان در ارتباطات کلامی
نفوذ کلام با استفاده از استراتژی تصورات ذهنی
هنر گوش دادن در ارتباطات کلامی
خلاقیت درگفتار
موفقیت در ارتباطات کلامی
زیبایی و جذابیت کلام در ارتباطات
کلمات را دقیق و روان انتخاب کنیم
در ارتباطات کلامی از نام افراد استفاده کنیم
شگفتی‌های مغز آدمی در کلام
مکانیزم مغز درگفتار
توانایی‌ها و مهارت‌های کلامی در سخن
سخن آخر