معرفی کتب حقوق جزا و جرم شناسی
کتاب تحلیل و بررسی فساد اداری و نگاهی بر قوانین و خط مشی ها
تاریخ 28 فروردین 1399 ساعت 15:56:28
کد خبر: 011790
کتاب تحلیل و بررسی فساد اداری و نگاهی بر قوانین و خط مشی ها

ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خهدمات بهره می گیرند و با شغل خود به تجارت می پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود.

بررسی ریشه های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات می یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار
شود. برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و رو یه ها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارت های سازمانی میتوان دید که با مطالعه دقیق و رفع آن شایسته است امیدوار به اصلاح نظام اداری بود.

با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، در این کتاب به صورت ریشه ای به موضوع فساد اداری پرداخته و نیز نگاه تحلیلی، چاشنی مطالعات و نگارشات شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: فساد اداری؛ مفهوم، علل و آثار آن
فصل دوم: نگاهی تحلیلی به فساد اداری با رویکرد مالی
فصل سوم: عوامل بروز فساد اداری
فصل چهارم: فساد اداری در کشورهای جهان سوم
فصل پنجم: مبارزه با فساد در حکومت علوی (ع)
فصل ششم: حرکت به سوی سلامت اداری با نگاهی به نهج البلاغه
فصل هفتم: فساد اداری از منظر مقام معظم رهبری
منابع