معرفی کتب دین و آئین
کتاب رموز دستیابی به آرامش جسمی و روانی
تاریخ 16 خرداد 1399 ساعت 15:36:02
کد خبر: 012988
کتاب رموز دستیابی به آرامش جسمی و روانی

کتاب رموز دستیابی به آرامش جسمی و روانی به قلم نعمت الله سقازاده آرانی، راهنمایی است برای کسانی که تمایل دارند از طریق به کارگیرى توانمندى‌های خود مشکلات و معضلات زندگی‌شان را به تنهایى رفع و رجوع کنند.

با توجّه به این که بخشى از افراد جامعه به علّت عدم آگاهى صحیح از توانمندى‌هاى خویش و همچنین نداشتن اطّلاع لازم از چگونگى رفع معضلات و مشکلات زندگى روزمرّه به ناراحتى‌هاى جسمى و روانى مبتلا مى‌شوند لذا نعمت الله سقازاده آرانی دست به نگارش این کتاب زده است تا موجب ارشاد و راهنمایى چنین افرادى قرار گیرد.

آنچه در کتاب رموز دستیابی به آرامش جسمی و روانی می‌آموزید:

- باورهاى مثبت و سازنده را مى‌شناسید.
- به راه‌هاى کسب موفقیّت دست مى‌یابید.
- از انتظارات متقابل زن و شوهر آگاه مى‌شوید.
- با ویژگى‌هاى منحصر به فرد انسان آشنا مى‌شوید.
- روش‌هاى کاربردى برقرارى ارتباط با دیگران را مى‌خوانید.
- از راهکارهاى کنترل افکار و روحیّات خود اطّلاع پیدا مى‌کنید.
- آگاه مى‌شوید که چگونه مى‌توانید خط مشى ذهنى دیگران را بخوانید؟
- با چگونگى کشف ذهنیت افراد، از راه خصوصیّات ظاهرى آنان آشنا مى‌شوید.

در بخشی از کتاب رموز دستیابی به آرامش جسمی و روانی می‌خوانیم:

براى روشن شدن تأثیر عشق بیشتر توضیح مى‌دهیم؛ معمولاً در زندگى هر انسانى لحظاتى فرا مى‌رسد که انسان هرچه ایمان، ارزش، محبّت، گذشت و پشتکار هم داشته باشد و به کار ببندد، باز هم ممکن است وضعیّت غیرقابل تحمل باشد. لیکن بعضى از افراد چنین شرایطى را فرصتى مى‌دانند تا توانایى‌هاى خود را بهتر ظاهر سازند و خود را محک بزنند.

نظیر این افراد در جامعه کم نیستند. گاهى در تلویزیون آن‌ها را مى‌بینیم که حتى با نداشتن چشم، دست یا پا و یا معلولیت‌هاى دیگر، کارهایى انجام مى‌دهند که خیلى از افراد سالم جامعه از انجام آن ناتوانند. راستى چه نیرویى محرک آن‌هاست؟ انرژى درونى آن‌ها توانایى منحصر به فردى ایجاد مى‌کند که شاید به نظر خیلى از افراد اعجاز باشد. انسانى که نه شنوایى دارد و نه بینایى و یا گویایى ولى با همان‌انگیزه یا انرژى درونى و یا عشق، عامل حرکت بزرگ و باعظمتى مى‌شود که هر شخصى را به شگفتى و تعجب وامى‌دارد؛ چنانکه انسان نمى‌داند چگونه و از چه طریقى آن فرد را تحسین نماید. امّا بعضى از افرادِ معلولِ دیگر اجازه مى‌دهند که این تجربه تلخ، آن‌ها را نابود سازد.

آیا هرگز فکر کرده‌اید که چرا افراد مختلف در برابر دشوارى‌هاى زندگى، عکس‌العمل‌هاى گوناگونى از خود بروز مى‌دهند؟ راستى چه عواملى موجب مى‌شود تا افرادى که معلولیت‌هاى مشابهى دارند عملکردهاى متفاوتى داشته باشند؟ چه عاملى سبب مى‌شود که بعضى از افراد با همه سختى‌ها و رنج‌هایى که در زندگى تجربه مى‌کنند باز هم زندگى خود را با شادمانى سپرى کنند، در حالى که زندگى بعضى دیگر، که به نظر مى‌رسد همه نوع امکاناتى در اختیار دارند، با ناامیدى، خشم، افسردگى و... سپرى مى‌شود؟ راستى چرا؟ پاسخ همه این سؤال‌ها را مى‌توان در آیاتى از قرآن که پیامى الهى است، یافت.

فهرست مطالب

مقدّمه
بخش اول: رموز دستیابى به آرامش روانى
فصل اوّل: ارزش و جایگاه انسان
ارزش انسان کدام است؟
فصل دوم: راه‌هاى کسب موفقیّت
توانمندى خویش را باور داشته باشیم
زمینه‌هاى عملى در رسیدن به موفقیّت
خصلت‌هاى لازم جهت کسب موفقیّت
1 عشق و علاقه
2 ایمان
3 برنامه‌ریزى
4 مشخّص بودن ارزش‌ها
5 شور و شعف در کار
6 جلب دوست
در نادیده گرفتن خلاف، پیشقدم شویم
فصل سوم: چگونه افکار و روحیّات خود را کنترل کنیم؟
روحیّه چیست؟
چگونه افکار و روحیّات خود را کنترل کنیم؟
رفتار ما ناشى از روحیّات و افکار ماست
عواملى که امید و باور را در انسان ایجاد مى‌کند کدامند؟
فصل چهارم: باورهاى مثبت و سازنده کدامند؟
باورهاى مثبت و سازنده کدامند؟
باید به چه باورهایى دست یابیم؟
زندگى توأم با موفقیّت همچون سکّان دارى کشتى است
فصل پنجم: روش‌هاى کاربردى برقرارى ارتباط با دیگران چیست؟
نحوه آگاهى یافتن از رفتار و حالت‌هاى دیگران
چگونه مى‌توانید خط مشى ذهنى دیگران را بخوانید؟
چشم دریچه روح انسان است
کشف دیگران از راه خصوصیّات ظاهرى
پى بردن به خط مشى‌هاى افراد در زندگى، چه کاربردى دارد؟
نقش شناخت خط‌مشى ذهنى دیگران در تداوم و پایدارى پیوند زناشویى
انتظارات متقابل زن و شوهر
نکاتى را که خانم‌ها باید رعایت نمایند
بمب صمیمیّت
چه انتظار نابجایى
مظاهر قدرت براى مردان
شما زنان باید مراقب باشید
نکاتى را که مردان باید رعایت نمایند
گام‌هایى براى شناخت
شما مردان باید مراقب باشید
بخش دوم: رموز دستیابى به آرامش جسمى
ارتباط حالت‌هاى جسم و روح
تغییرات جسمى مقدّمه و لازمه تغییرات روحى است
اثر خنده بر سلامتى انسان
چگونه مى‌توان جسمى سالم و نیرومند، پر تحرّک و با نشاط داشت؟
الف) تنفّس صحیح
ب) نوشیدن مایعات
ج) ترکیب مناسب غذایى
د) کنترل مقدار غذا
ه) مصرف صحیح میوه
و) پروتئین
فهرست منابع