کتاب روان شناسی زندگی(زندگی درمانی)

کتاب روان شناسی زندگی(زندگی درمانی)

کتاب روان شناسی زندگی(زندگی درمانی) بر اساس سوابق آموزشی،پژوهشی و مشاوره ای نویسنده به رشته تحریر در آمده است.

محتوا و هدف اصلی کتاب گسترش دادن دامنه زندگی،افزایش کیفیت زندگی،سلامت روانی،معنا و هدفمندی در زندگی، مثبت اندیشی در زندگی،رضایت از زندگی، مقابله موثر با چالش های زندگی،مدیریت زندگی،ایجاد امید در زندگی،و افزایش اشتیاق به زندگی است.

کتاب چند ویژگی برجسته دارد:

1- عنوان کتاب کاملا بدیع و جدید است،

2-در آن سه روش درمانی و مداخله روان شناختی اثر بخش(معنا درمانی،پذیرش درمانی،و زندگی درمانی)به طور مبسوط به همراه پروتکل ها آمده است،

3-درمان مبتنی بر زندگی یا زندگی درمانی به عنوان یک رویکرد جدید درمانی مطرح شده است،

4-از منابع متعدد و به روز به بهره گرفته شده وبه نگارش در آمده است.

5-درپیوست کتاب تعداد زیادی پرسشنامه های جدید در حوزه روان شناسی،با تاکید بر مفهوم زندگی، برای استفاده روان شناسان و مشاوران در کار حرفه ای و تحقیقاتی وجود دارد.

کتاب دارای 12 فصل است.این کتاب در مراکز علمی و دانشگاهی به عنوان منبع درسی قابل استفاده است، ومطالعه آن برای همه مردم به خصوص در دوران پاندومی کرونا و سازگاری و انطباق موثر با چالش های زندگی فعلی مفید خواهد بود.


اطلاعات مر بوط به نشر:
تهران: نشر ویرایش- تاریخ چاپ پاییز 1399


معرفی کوتاه نویسنده :
رمضان حسن زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه با مرتبه علمی استاد است که بیش از بیست و پنج سال در محیط های دانشگاهی و مراکز پژوهشی و موسسات دولتی و غیر دولتی به انجام امور آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای مشغول است
چندین بار به عنوان محقق و پژوهشگر برتر و نمونه کشوری انتخاب شده و تالیف و ترجمه 22 عنوان کتاب در حوزه های مختلف روان شناسی و زمینه های وابسته(ازجمله حوزه خانواده،روان درمانی،مدرسه،سازمان، و مانند آن) و چاپ بیش از 284 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی ،ارایه بیش از 265 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی ، نظارت و انجام بیش از 120 طرح پژوهشی، برگزاری بیش از 200 کار گاه آموزشی در کشور، راهنمایی و مشاورت و داوری بیش از 1000 پایان نامه و رساله دکتری، کارشناسی ارشد و کار شناسی، عضویت در بیش از 78 گروه علمی و بیش از 44 مجله داخلی و خارجی(عضویت در هیات تحریریه، مدیر مسوول ،سردبیری،و داوری)ارایه بیش از 100 سخنرانی در موسسات علمی، دریافت بیش از 80 تقدیر نامه ملی و بین المللی، از جمله سوابق علمی،پژوهشی و اجرایی نویسنده کتاب روان شناسی زندگی(زندگی درمانی) است

مطالب مرتبط

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه