کتابهای دانشگاهی
نگاهی جامعه شناسانه به طبقه متوسط ایران
تاریخ 21 اسفند 1397 ساعت 16:27:50
کد خبر: 000284
نگاهی جامعه شناسانه به طبقه متوسط ایران

کتاب نگاهی جامعه شناسانه به طبقه متوسط ایران کتابی با محتوای علمی و جامعه شناسی تالیف دکتر پروین سازگار برای دانلود در بانک مقالات ایران قرار گرفته است