کتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر

کتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر


کتاب حاضر مجموعه‌ای از 12 مقاله در حوزه روزنامه نگاری است، که در فاصله سال‌های 1392 - 1389 توسط نگارنده به تحریر در آمده و در فصلنامه‌های علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ تخصصی و یا به مناسبت‌های مختلف منتشر گردیده است. چیزی که این مقالات را انسجام و وحدت می‌بخشد، علاوه بر موضوع آنها، یعنی روزنامه نگاری، رویکرد حاکم بر آنهاست که یک رویکرد بین المللی است. به عبارتی، نوشتارهای منتشره در این کتاب، با توجه به تعدد و تنوع آنها، به گونه‌ای معرف روزنامه نگاری در جهان معاصر می‌باشند.

مقاله‌های انتخاب شده برای این مجموعه در شش بخش تنظیم شده‌اند که هر مقاله خود فصلی مستقل می‌باشد. با این که چینش مقاله‌های هر بخش براساس ربط موضوعی آنها صورت گرفته، اما هر یک از بخش‌ها را می‌توان به طور مستقل نیز مورد مطالعه قرار داد.

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: روزنامه نگاری و قبض و بسط گفتمانها
1. نقش روزنامه نگاری در زایش و تکامل یک گفتمان
2. خویشاوندی روزنامه نگاری و سیاست
بخش دوم: وضعیت روزنامه نگاری در جهان و ایران
1. جایگاه روزنامه نگاران بین المللی در روابط بین المللی
2. جایگاه حرفه‌ای و حقوقی روزنامه نگاران آزاد در فرانسه و ایران
3. بررسی تحلیلی رسانه‌های فرانسه
بخش سوم: شیوه پوشش خبری رسانه‌های غربی
1. نحوه پوشش خبری جنبش وال استریت در رسانه‌های خبری
2. نقش رسانه‌های آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری
بخش چهارم: روزنامه نگاری در کشورهای در حال توسعه
1. چالش‌های روزنامه نگاری درکشورهای در حال توسعه
2. اینترپرس سرویس؛ یک خبرگزاری جهانی برای کشورهای جهان سوم
بخش پنجم: کارکرد و ماهیت خبرگزاری‌ها در ایران
1. نظام حقوقی خبرگزاری‌ها و «شبه خبرگزاری ها» در ایران
2. وضعیت روزنامه نگاری دانشجویی در ایران و جهان
بخش ششم: دو ژانر تاثیرگذار در روزنامه نگاری
1. نقش روزنامه نگاری تحقیقی در گسترش رفاه اجتماعی
2. پرتره؛ ژانر جدید روزنامه نگاری
منابع

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه