کتب مدیریت
کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی
تاریخ 16 بهمن 1398 ساعت 21:41:45
کد خبر: 008982
کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی


کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی، نوشته نویسندگانی چون هادی پورشافعی و عبدالرضا خدری خان آبادی، مدیریت در اسلام را هنر کشف استعدادها و فرایند تجهیز، تعلیم و هدایت نیروها در جهت اهداف سازمانی می‌داند که به تعالی انسان منجر می‌شود.

هدف در مدیریت اسلامی، «انسان» و رشد او به­ سوی الله است. پس مدیریتی که زمینه رشد انسان را به سوی الله فراهم کند و مصادیق کتاب، سنت و سیر و روش پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) جهت رسیدن به اهداف یک نظام در ابعاد مختلف، همانند یک محور، مدار و قطب عمل کند، مدیریت اسلامی نامیده می­‌شود.

همچنین در کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی، مدیریت، هدف اساسی رشد انسان و تعالی وی است. انسانی که سیر استکمال و صعودی­اش در گرو قرب خداوندی است که معنی می‏‌یابد. هر بیان و گفتاری، هر نیّتی هر اقدام و رفتاری که سمت و سوی خداوند نداشته باشد، مطرود است. همه این‌ها، از او، برای او و بسوی اوست. فرهنگ اسلامی سرشار از مهم‌ترین روش‌های خوب مدیریت بوده و قدرت و تأثیر این مدیریت بسیار عالی است تا آنجایی که در عصر پیامبر اعظم (ص) و دوران ائمه معصومین (علیهم السلام) از جامعه‌ای فقیر و ناتوان که گرفتار جنگ‌های قبیله‌­ای بر سر مسائل کم‌ارزش قومی بود، جامعه­‌ای نوین و متعالی ساخت به طوری که طی مدت زمانی کوتاه بر بزرگ‌ترین امپراتوری‌­های زمان خود پیروز شد و تمدن عظیم و ماندگاری را بنیان گذاشت.

به نظر می‌‏رسد مسأله نخست انسان امروز در این جهان متحول، توسعه پایدار و همه جانبه و رها‌ساختن از جهل و فقرآموزشی، تربیتی و فرهنگی است. بدیهی است رهایی از مشکلات و دست‌یابی به سطح قابل قبولی از پیشرفت، امکان‌پذیر نیست مگر با اندیشه، تفکّر و مدیریت صحیح. مدیریتی که ارزش‌ها و آرمان‌های تعالی جویانه دارد. در واقع بدون مدیریت صحیح، هرگونه تلاشی بیهوده خواهد بود. به همین دلیل و با پیچیدگی مسائل و گسترش روز‌افزون سازمان‌‏های با ماهیّت و اهداف گوناگون و چالش‏‌های آن، مدیریت بیش از پیش اهمّیّت یافته است.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول) ضرورت، تعاریف و ویژگی‌های مدیریت در اسلام
مقدمه
جایگاه و ضرورت مدیریت و رهبری از دیدگاه اسلام
دلایل مدیریت از دیدگاه اسلام
دلیل اول قرآن
دلیل دوم: سنت و عترت
دلیل سوم: حکم عقل
دلیل چهارم: اجماع
تعاریف مدیریت و مدیریت اسلامی
مفهوم مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)
الف) تدبیر
ب) فرماندهی
ج) قدرت
د) رهبری
جهان بینی اسلام و مدیریت
مدیریت در اسلام: تعالی انسان و انسان کامل
جایگاه انسان در اسلام، از منظر تربیت و مدیریت وی
مقام و منزلت دانش و تفکر در اسلام
مفهوم مدیریت در مطالعه سیر آفاقی و سیرانفسی
سیرآفاق و انفس و مراتب سپاس نعمت‌های الهی
مدیریت اسلامی و وجوه ممیزه آن از مدیریت رایج
دیگر اهداف مدیریت در اسلام
نگاهی دیگر به تعاریف مدیریت
ویژگی‌های کلی مدیریت اسلامی
مدیریت اسلامی و نظریه‌های مدیریت رایج
مدیریت اسلامی، مدیریت ارزش‌های الهی
نتیجه‌گیری
فصل دوم) اهداف، پیش بایسته‌ها و اصول مدیریت اسلامی
فصل سوم) تصمیم‌گیری
نتیجه‌گیری
فصل چهارم) برنامه‌ریزی
فصل پنجم) سازماندهی
فصل ششم) هدایت و رهبری
فصل هفتم) انگیزش و مدیریت
فصل هشتم) کنترل و نظارت، معطوف به نظارت الهی
فصل نهم) لغزشگاه‌ها و آفات مدیریت
فصل دهم) امام علی (ع) و مدیریت در نگاه امام
فهرست منابع