کتب مدیریت و رهبری
کتاب سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی
تاریخ 17 بهمن 1398 ساعت 19:29:12
کد خبر: 009092
کتاب سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی

کتاب سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی نوشته‌ی بهنام نعیمی و مژگان ماهرالنقش به بررسی مواردی اعم از مدیریت تنوع از دیدگاه دانشجویان، مقایسه مدیریت تنوع بین آفریقای جنوبی و آلمان، دیدگاه‌های خودمختاری سازمانی و تأثیر چارچوب تامین مالی جدید در موسسات آموزش عالی می‌پردازد.

در بخشی از سیری بر نظام‌های آموزش عالی از دیدگاه مدیریتی می‌خوانیم:

موقعیت جغرافیایی مؤسسات آموزش عالی در داخل کشور و توزیع آن‌ها بین 9 استان، به مشخصات نژادی کارکنان در 23 موسسه کمک می‌کند که به طور گسترده‌ای از مشخصات کلی جدول بالا متفاوت است. جدول پایین‌تر نمایندگی نژادی و جنسیت از انتصاب دائمی (دانشگاهی و همچنین کارکنان پشتیبانی) در 20 درصد از موسسه آموزش عالی در سال 2008 به عنوان درصد نشان می‌دهد. جالب است که توجه داشته باشید که در برخی از مؤسسات، درصد بسیار کمی از کارکنان سفید وجود دارد. به عنوان مثال، دانشگاه صنعتی مانگوسوتو (مانگو) تنها 7/7 درصد کارکنان سفیدپوست دارد، که تا حدی به دلیل این واقعیت است که در حومه دوربان در استان خوزو ناتال واقع شده است. خود محل تحصیل دانشگاه جذب دانشجویان و کارکنان آن منطقه می‌شود که عمدتا آفریقایی هستند. مثال دیگر دانشگاه کیپ است که کارمندان رنگین پوست از 8/35٪ تشکیل شده است. این است که در کیپ تاون واقع در استان غربی واقع شده و اکثر کارکنان آن را از جامعه رنگین پوست بزرگ در کیپ تاون و اطراف آن استخدام کرده است.

تنوع نژادی و جنسیتی کارکنان دائمی در مؤسسات آموزش عالی در دستور کار شوراهای مؤسسات قرار دارد. مدیریت اجرایی مؤسسات باید سالانه به شورای موسسه گزارش نماید تا پیشرفت‌هایی را که در راستای اهداف تعیین شده در طرح سه سالانه سهمیه بندی اشتغال (EE) موسسه ارائه شده است. چنین برنامه سه ساله از همه شرکت‌های دولتی و خصوصی مورد نیاز است. یک برنامه: Code of Good Practice که توصیف تهیه، پیاده‌سازی و نظارت بر برنامه‌های سهمیه‌بندی اشتغال است، در اطلاعیه دولت در تاریخ 23 نوامبر 1999 منتشر شد. قانون سهمیه‌بندی اشتغال به عنوان یک ابزار تنوع بسیار قدرتمند در حصول اطمینان از این که مؤسسات آموزش عالی در پی تطابق با دستور کار تحول‌آمیز دولت می‌باشند.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل۱: دیدگاه‌های بین‌المللی
چشم‌اندازهای بین‌المللی
فصل۲: چشم‌انداز آفریقای جنوبی
چشم‌اندازی بر اقتدار موسسات (سازمان ها)
دیدگاه بین‌المللی
چشم‌انداز آفریقای جنوبی
اندازه و شکل
تغییر در رشته ها
تامین مالی به عنوان مکانیسم فرمان
سیاست زبان
فصل۳: تحرک جمعیت به عنوان یک اداره کننده مدیریت تنوع
مقدمه
نمایه جمعیت آفریقای جنوبی
نمایه جمعیت آلمان
فصل۴: مدیریت تنوع از دیدگاه دانشجویان
مقدمه
مشخصات جمعیت دانشجویی در آفریقای جنوبی
وضعیت تنوع در موسسات آموزش عالی عالی آفریقا
مدیریت تنوع در موسسات آموزش عالی آلمان
تامین مالی آموزش عالی به عنوان وسیله‌ای برای ارتقاء تنوع
چارچوب مالی جدید
تأثیر چارچوب تامین مالی جدید در موسسات آموزش عالی
فصل ۵: مدیریت تنوع از دیدگاه کارکنان
مقدمه
تنوع کارکنان در موسسات آموزش عالی عالی آفریقا
دسترسی
حقوق و دستمزد
انتقال مناسب آموزش
فرهنگ سازمانی
تنوع کارکنان در موسسات آموزش عالی آلمان
فصل ۶: مدیریت تنوع از طریق چشم‌انداز مدیریت سازمانی
مقدمه
مدیریت تنوع مرتبط با طرح استراتژیک
نقش مدیریت اطلاعات در تنوع سازمانی مدیریت
فصل۷: مدیریت تنوع: توسعه اقدامات عملکردی
مقدمه
(الف) رتبه بندی شانگهای
ب) نتایج جستجوی وابستگی اسکوپوس
(ج) رتبه بندی فیلد موسسه اطلاعات علمی (ISI)
(د) تکالیف عالی تحصیلی (THES) در 200 دانشگاه برتر
ساخت یک شاخص عملکرد برای دانشگاه پرتوریا
شاخص‌های عملکرد
معیارها
اهداف
رویه
ساختن یک شاخص عملکرد
عناصر شاخص عملکرد برای دانشگاه پرتوریا
مرور کلی
فصل۸: نتیجه‌گیری: مقایسه مدیریت تنوع بین آفریقای جنوبی و آلمان
نتیجه نهایی
دیدگاه‌های بین‌المللی
دیدگاه‌های خودمختاری سازمانی
دینامیک جمعیت به عنوان یک محرک مدیریت تنوع
مدیریت تنوع از دیدگاه دانشجویان
مدیریت تنوع از دیدگاه کارکنان
مدیریت تنوع از منظر مدیریت نهادی
مدیریت تنوع: توسعه اقدامات عملکردی
منابع