کتب آموزشی و کمک آموزشی
کتاب جامع نقشه‌برداری - جلد سوم (نقشه برداری - زبان - GIS)
تاریخ 19 بهمن 1398 ساعت 16:29:50
کد خبر: 009353
کتاب جامع نقشه‌برداری - جلد سوم (نقشه برداری - زبان - GIS)

 

کتاب جامع نقشه‌برداری - جلد سوم اثر مهدی پاک نهاد و حسین ارمشی شامل مباحث نقشه‌برداری 1 و 2 و مسیر، زیرزمینی و ژئودتیک، مجموعه سوالات کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی و دانشگاه آزاد است.

در بخشی از کتاب جامع نقشه‌برداری - جلد سوم می‌خوانیم:

در ترازیابی مستقیم انواع گوناگونی از تجهیزات ترازیابی قابل استفاده است.
1- ترازیاب اپتیکی: قدیمی‌ترین نوع دستگاه های ترازیاب می‌باشند که ساختار آن‌ها کاملا اپتیکی بوده و تلسکوپ ترازیاب مهم‌ترین بخش آن‌ها می‌باشد.
2- ترازیاب لیزری: در این دستگاه‌ها به جای محور دیدگانی اشعه یا پرتو لیزر توسط دستگاه پخش گردیده و امکان اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع توسط سنسورهای خاص بوجود می‌آید.
فهرست مطالب

19- نقشه‌برداری عمومی
19-1- نظریه خطاها
19-2- اندازه گیری فاصله با نوار فلزی
19-3- ترازیابی مستقیم
19-4- زاویه یابی و امتداد یابی
19-5- فاصله یابی اپتیکی و الکترونیکی
19-6- پیمایش
19-7- تقاطع
19-8- ترفیع
19-9- مجموعه سوالات طبقه بندی شده نقشه برداری 1و2
19-10- پاسخهای تشریحی نقشه برداری 1و2
20- نقشه برداری مسیر
20-1- قوس دایره ساده
20-2- قوس های دایره ای مرکب و معکوس
20-3- منحنی اتصال
20-4- قوس قائم
20-5- قوس سرپانتین
20-6- اندازه گیری سطح و حجم
20-7- مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد نقشه برداری مسیر
20-8- پاسخهای تشریحی نقشه برداری مسیر
21- نقشه برداری ژئود
21-4- مشاهده اختلاف ارتفاع
21-6- پاسخهای تشریحی نقشه برداری ژئودتیک
نقشه برداری زیرزمینی
22-1- سازه های زیرزمینی
22-2- اصطلاحات خاص در پروژه های زیرزمینی
22-3- اندازه گیری زاویه ها
22-4- تصحیح خارج از ایستگاهی
22-5- تصحیح مربوط به نقطه نشانه
22-6- تعیین وضعیت یک امتداد زیرزمینی
22-7- تعیین ارتفاع در نقشه برداری زیرزمینی
22-8- تست‌های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد زیر زمینی
22-9- پاسخهای تشریحی نقشه برداری زیر زمینی
23-1- مجموعه سوالات طبقه بندی شده کاردانی به کارشناسی سراسری نقشه برداری
23-2- پاسخهای تشریحی نقشه برداری کاردانی به کارشناسی سراسری
23-3- مجموعه سوالات نقشه برداری کاردانی به کارشناسی آزاد
23-4- پاسخهای تشریحی نقشه برداری کاردانی به کارشناسی آزاد
23-5- مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده نقشه‌برداری کاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای
23-6- پاسخ‌های تشریحی نقشه برداری کاردانی پیوسته