مقالات علمی و پژوهشی

چاپ مقاله پژوهشگران دانشگاه خواجه نصیر در مجله معتبر Journal of Power Sources

چاپ مقاله پژوهشگران دانشگاه خواجه نصیر در مجله معتبر Journal of Power Sources

مقاله علمی پژوهشگران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص تاثیر افزودن گرافن سنتزشده با روش جدایش الکتروشیمیایی بر عملکرد آندهای تیتانیوم نیوبیوم اکسید در مجله معتبر Journal of Power Sources به چاپ رسید.

مقاله علمی پژوهشگران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص تاثیر افزودن گرافن سنتزشده با روش جدایش الکتروشیمیایی بر عملکرد آندهای تیتانیوم نیوبیوم اکسید در مجله معتبر Journal of Power Sources به چاپ رسید.

 گروهی از پژوهشگران دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال های اخیر بر آندهای پایه تیتانیومی مورد استفاده در باتری های لیتیوم یون به منظور رفع نیازهای صنعتی کشور در این حوزه متمرکز شده اند.

در این راستا، حامد آقامحمدی دانشجوی مقطع دکترای دانشکده مهندسی و علم مواد و دکتر رضا اسلامی فارسانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در پژوهشی به بررسی تاثیر افزودن گرافن سنتز شده با روش جدایش الکتروشیمیایی بر عملکرد آندهای تیتانیوم نیوبیوم اکسید پرداخته اند که خروجی این پژوهش در مجله علمی معتبر Journal of Power Sources با ضریب تاثیر ۹.۱۲۷ به چاپ رسیده است.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه