مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی کمپین های رسانه ای و پیشگیری از جرائم سازمان یافته
تاریخ 23 خرداد 1398 ساعت 21:41:17
کد خبر: 001531
مقاله علمی و پژوهشی کمپین های رسانه ای و پیشگیری از جرائم سازمان یافته

مقاله علمی و پژوهشی" کمپین های رسانه ای و پیشگیری از جرائم سازمان یافته " مقاله ای است در 12 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به کمپین های رسانه ای و پیشگیری از جرائم سازمان یافته ، بایسته های کمپین ، اهداف کمپین اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.