مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه روانشناختی و تحلیل رفتگی شغلی
تاریخ 16 اردیبهشت 1398 ساعت 22:02:31
کد خبر: 001199
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه روانشناختی و تحلیل رفتگی شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه روانشناختی و تحلیل رفتگی شغلی " مقاله ای است که در 18  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به سرمایه روانشناختی ،خودکارآمدی ، امید ، انعطاف پذیری، خوش بینی ، تحلیل رفتگی شغلی و التزام شغلی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.