مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی سکوت سازمانی و نیروهای رسانه ای
تاریخ 17 اردیبهشت 1398 ساعت 23:04:40
کد خبر: 001224
مقاله علمی و پژوهشی سکوت سازمانی و نیروهای رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" سکوت سازمانی و نیروهای رسانه ای " مقاله ای است که در 26  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به سکوت سازمانی، مدیریت رسانه ، صدا و سیما و نیروهای رسانه ای اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.