مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی بوروکراسی هراسی و نگاه دوگانه شهروندان
تاریخ 18 اردیبهشت 1398 ساعت 14:56:31
کد خبر: 001229
مقاله علمی و پژوهشی بوروکراسی هراسی و نگاه دوگانه شهروندان

مقاله علمی و پژوهشی" بوروکراسی هراسی و نگاه دوگانه شهروندان " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به بوروکراسی هراسی، نگاه دوگانه شهروندان، اعتماد عمومی ، بروکراسی ، خدمات عمومی ، رضایتمندی مردم اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.