مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی تاثیر امنیت و استقلال شغلی بر ترک خدمت
تاریخ 20 اردیبهشت 1398 ساعت 00:38:50
کد خبر: 001234
مقاله علمی و پژوهشی تاثیر امنیت و استقلال شغلی بر ترک خدمت

مقاله علمی و پژوهشی" تاثیر امنیت و استقلال شغلی بر ترک خدمت " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به تاثیر امنیت و استقلال شغلی، ترک خدمت و در هم تنیدگی شغلی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.