مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید
تاریخ 20 اردیبهشت 1398 ساعت 13:58:03
کد خبر: 001260
مقاله علمی و پژوهشی تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید

 

مقاله علمی و پژوهشی" تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید " مقاله ای است که در 21  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به تواضع و شایستگی در رهبری سازمانهای عصر جدید ، سازمان متواضع ، تواضع مدیریتی ، رهبری متواضعانه و شایستگی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.