مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای
تاریخ 23 اردیبهشت 1398 ساعت 21:01:13
کد خبر: 001307
مقاله علمی و پژوهشی عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای

 

مقاله علمی و پژوهشی" عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای " مقاله ای است در 14  صفحه با معرفی 4 منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای ، عوامل طبیعی ، رقابت ، صدا و سیما ، ابعاد شکلی ، ابعاد محتوایی و سازمان رسانه ای اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.