مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی کارکردهای رسانه اجتماعی در ایران
تاریخ 06 خرداد 1398 ساعت 14:10:01
کد خبر: 001401
مقاله علمی و پژوهشی کارکردهای رسانه اجتماعی در ایران

 

مقاله علمی و پژوهشی" کارکردهای رسانه اجتماعی در ایران " مقاله ای است در 27 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به کارکردهای رسانه اجتماعی در ایران ، اینترنت ، شبکه های مجازی ، جامعه مجازی و کلوب مجازی اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.