مقاله علمی و پژوهشی نقش رسانه در پیشگیری از جرم

مقاله علمی و پژوهشی نقش رسانه در پیشگیری از جرم

مقاله علمی و پژوهشی" نقش رسانه در پیشگیری از جرم " مقاله ای است در 10 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به نقش رسانه در پیشگیری از جرم ، کاهش جرم ، کارکرد رسانه و وقوع جرم اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه