مقالات جامعه شناختی
مقاله علمی و پژوهشی توسعه تاریخی ایران و نظریه استبداد ایرانی
تاریخ 11 تیر 1398 ساعت 20:21:37
کد خبر: 001656
مقاله علمی و پژوهشی توسعه تاریخی ایران و نظریه استبداد ایرانی

  مقاله علمی و پژوهشی" نظریه ابن خلدون و مدرنیته سیاسی " مقاله ای است در 26 صفحه با 43 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات توسعه تاریخی ایران و نظریه استبداد ایرانی ، توسعه نیافتگی ، اقتصاد سیاسی ، سامان حقوقی ، سامان هنجاری ، نخبه گرایی و مشروطیت مطرح شده است  

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

دانلود مقاله PDF