مقاله نقد آرای‌ ابن‌تیمیه در باب رؤیت خدا براساس سخنان علی(ع) در متون اولیه اهل‌سنت

مقاله نقد آرای‌ ابن‌تیمیه در باب رؤیت خدا براساس سخنان علی(ع) در متون اولیه اهل‌سنت

مقاله علمی و پژوهشی " نقد آرای‌ ابن‌تیمیه در باب رؤیت خدا براساس سخنان علی× در متون اولیه اهل‌سنت " مقاله ای است در 12 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  امام علی، ابن‌تیمیه، خداوند، رؤیت، جسمانیت، مکان‌مندی پرداخته شده است

چکیده مقاله

اندیشه رؤیت خداوند، در تعالیم ابن‌تیمیه که از شاگردان مکتب احمد بن حنبل شمرده می‌شود، بسیار پررنگ است. استناد وی به ظاهرگرایی در صفات خبری خداوند او را به اعتقاد به جسمانیت و مکان‌مندی خدا سوق داده است. هرچند ابن‌تیمیه خود را از پیروان سلف می‌داند، معتقد است در کلام سلف، سخنی مبنی بر جسمانیت یا عدم جسمانیت خداوند ذکر نشده است؛ درحالی‌که با استناد به سخنان امام علی× در متون اولیه اهل‌سنت که او نیز در شمار سلف امت رسول خدای| است و ابن‌تیمیه خود را موظف به تبعیت از آنان می‌داند، رؤیت، جسمانیت و مکان‌مندی خداوند به‌کلی نفی شده است.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه