مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر مهارت‌های بنیادی کودکان با اختلال بینایی
تاریخ 19 مرداد 1398 ساعت 17:16:27
کد خبر: 002098
مقاله تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر مهارت‌های بنیادی کودکان با اختلال بینایی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر مهارت‌های بنیادی کودکان با اختلال بینایی" مقاله ای است در 15 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به اختلال بینایی؛ تمرینات ثبات مرکزی؛ کودکان؛ مهارت‌های جابه‌جایی؛ هماهنگی حرکتی پرداخته شده است

چکیده مقاله

اختلال بینایی به‌عنوان یک محدودیت فردی، می‌تواند موجب عدم ادراک بینایی کافی شده، و بر همۀ جنبه‌های رشد کودک تأثیر بگذارد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر مهارت‌های بنیادی در پسران کودک کم‌بینا بود. تعداد 30 کودک کم‌بینا با دامنۀ سنی 7-5 سال، با استفاده از نمونه‌های در دسترس انتخاب و پس از انجام پیش‌آزمون اولریخ به‌صورت تصادفی به دو گروه تمرینات ثبات مرکزی و فعالیت‌های معمول روزانه تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 16 جلسه­ و هر جلسه 45 دقیقه در تمرینات ثبات مرکزی شرکت کردند. گروه کنترل در این مدت فعالیت­های روزانۀ خود را اجرا کردند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس مرکب 2*2 و آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد تفاوت معناداری بین نمره‌های دو گروه وجود دارد، به‌صورتی که آزمودنی‌های گروه تمرینات ثبات مرکزی عملکرد بهتری در تمامی خرده‌مقیاس‌های جابه‌جایی نسبت به گروه کنترل داشتند (05/0P<). به‌طور کلی، نتایج پژوهش تمرین ثبات مرکزی را به‌دلیل ارتقای سطوح انگیزش و لذت از فعالیت بدنی، رشد خودپندارۀ جسمانی در کودکان و ارتقای عملکرد عضلات شکمی و پشتی به‌عنوان مدل تمرینی مناسب برای ارتقای مهارت‌های حرکتی بنیادی در کودکان دارای اختلال بینایی پیشنهاد می‌کند.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Core Stability Training on Fundamental Skills of Children with Visual Impairments

چکیده [English]

Visual impairments as an individual constraint can lead to the lack of adequate visual perception and overshadow children’s all developmental aspects. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of a course of core stability training on fundamental skills in visually impaired boys. 30 visually impaired children (age range: 5-7 years) were selected by convenience sampling method. After the Ulrich pretest, they were randomly divided into two groups: the core stability training group and the ordinary daily activities. The experimental group participated in the core stability training for 16 sessions, each session 45 minutes. The control group carried out their daily activities. The results of mixed analysis of variance 2 × 2 and Bonferroni post hoc test indicated a significant difference in scores between the two groups so that the subjects of the experimental group outperformed the control group in all locomotors subscales (P<0.05). In general, the results of the study suggest core stability training as a suitable training model to promote fundamental motor skills in children with visual impairment because of increased levels of motivation and enjoyment of physical activity, the development of the children's physical self-concept and enhancement of abdominal and back muscles performance

کلیدواژه‌ها [English]

Children locomotors skill, core stability training, motor coordination, visual impairment

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: