مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله تأثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر هماهنگی حرکتی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
تاریخ 19 مرداد 1398 ساعت 17:28:06
کد خبر: 002101
مقاله تأثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر هماهنگی حرکتی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر هماهنگی حرکتی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم" مقاله ای است در 13 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به آزمون اوزرتسکی؛ اختلال اوتیسم؛ تمرینات حس عمقی؛ هماهنگی حرکتی پرداخته شده است

چکیده مقاله

 

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر هماهنگی حرکتی کودکان مبتلابه اختلال طیف اوتیسم مدارس شهر شیراز بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح یک گروهه با مراحل اندازه‌گیری بود. شرکت‌کنندگان 16 نفر از کودکان 5 تا 12 سال با میانگین سنی 21/2±62/8 بودند که با توجه به نتایج حاصل از خرده آزمون‌های برنینکس- اوزرتسکی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل همگن شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش به‌صورت انفرادی تمرینات حس عمقی را به‌مدت 24 جلسه در حالیکه گروه کنترل نیز به صورت انفرادی با همان تعداد جلسات، تمرینات معمول کاردرمانی را انجام دادند. بعد از اتمام دوره تمرین، پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد؛ نتایج حاصل نشان داد که در همه خرده مقیاس‌های هماهنگی حرکتی: پگبورد، انداختن سکه در جعبه با دست برتر و دست غیر برتر، نخ کردن مهره‌ها، چیدن مکعب‌ها روی‌هم، پرتاب توپ به‌هدف و دریافت توپ تفاوت معناداری بین گروه‌ها وجود داشت. با توجه به بررسی و ارزیابی‌های انجام‌شده در این پژوهش و معنادار شدن هماهنگی حرکتی درنتیجه تغییرات به وجود آمده در سیستم پردازشی و سیستم‌های حسی-حرکتی این افراد، می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که تمرینات حس عمقی موجب بهبود هماهنگی حرکتی در کودکان اوتیسم شده است.

عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Proprioceptive Training on Motor Coordination in Children with Autism Spectrum Disorders

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of proprioceptive training on motor coordination in children with autism spectrum disorder in Shiraz schools. The method was quasi-experimental and a pretest/posttest design with a control group. 16 participants (5 to 12 years old, 8.62 ± 2.21) were randomly homogenized in experimental and control groups according to the results of Bruininks-Oseretsky subtests. Experimental subjects individually performed proprioceptive training in 24 sessions while the control group individually performed the similar number of sessions of regular occupational therapy. After the completion of the training course, posttest was conducted for both groups. Results demonstrated a significant difference between the two groups in all subscales of eye, hand and bimanual coordination (P≤0.05). Regarding the evaluations in this study and the significance of motor coordination due to changes in processing and sensory-motor systems, it can be concluded that proprioceptive training improved motor coordination in children with autism.

کلیدواژه‌ها [English]

Autism disorder, motor coordination, Oseretsky test, proprioceptive training

 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF